Sunteți pe pagina 1din 5

1.

În situaţia în care un agent de vânzări este platit de către angajator după fiecare
patru contracte încheiate cu clienţii, avem o situaţie de întărire de tip *
Listă cu interval variabil al întăririlor
Listă cu întărire continuă
Listă cu raport variabil al întăririlor
Listă cu raport fix al întăririlor--- CORECT
Listă cu rinterval fix al întăririlor

2. Funcție a conștiinței ce asigură determinarea scopului pentru acțiunile viitoare și


planificarea secvențelor necesare programului de desfăşurare a acestora *
Reglatoare
Anticipativă--- CORECT
Cognitivă
Proiectivă
Rațională

3. Care dintre caracteristicile de mai jos, referitoare la calitățile necesare unei ipoteze
de cercetare, este falsă? *
permite extragerea unei concluzii referitoare la conţinutul predicţiei enunţate
niciuna
predicția poate fi concretizată în comportamente direct observabile si măsurabile
prezice un rezultat care a fost obţinut în mod direct în cercetări anterioare --- CORECT
predicţia este în acord cu ansamblul cunoştinţelor existente anterior

4. Conform sistematizării realizată de McMahon(1976) cu privire la tipurile de definiţii


ale patologicului, definiţiile sociale au ca notă distinctivă ideea că *
anormalitatea este relativă la cultură, iar criteriile de stabilire a anormalităţii trebuie înţelese în
contextul culturii acele persoane--- CORECT
normalitatea se referă la frecvenţa unor comportamente în populaţia generală
societatea este considerată responsabilă de majoritatea tulburărilor psihice la care ajunge
individul, fiind de aceea important să se asigure persoanei un mediu adecvat care să favorizeze
modificarea acesteia
normalitatea este distribuită într-o populaţie între două abateri standard de o parte şi de alta a
mediei, deci 95% din populaţie este normală şi 5% este anormală
nici una dintre variante

5.Într-un plan de cercetare combinat de tipul 2x3x4, a doua VI este masurată repetat.
Câte condiții de cercetare avem? *
7
6
8
24--- CORECT
12
9
6.Acceptând faptul că psihicul are o natură contradictorie(cf. M. Zlate, 1996), una
dintre afirmaţiile prezentate mai jos este în disconcordanţă cu cele afirmate de acest
autor. Care? *
procesualitatea fenomenului psihic se referă la rezultatul final obţinut pe baza interacţiunii dintre
subiect şi obiect ---- Asta e definitia procesului--- CORECT
criteriile de diferenţiere a stărilor normale de cele patologice sunt dificil de stabilit
având la bază activitatea materială a creierului, psihicul posedă totodată un conţinut de idei şi
imagini dobândite prin cunoaştere individuală sau socială
desfăşurarea fenomenelor psihice este influenţată de experienţa personală a fiecărui individ
niciuna dintre variante

7.Conform perspectivei clasice asupra condiţionării (I.P.Pavlov) care dintre factorii


prezentaţi mai jos nu influenţează semnificativ apariţia condiţionării: *
numărul de asocieri a stimulului necondiţionat cu cel condiţionat
ordinea de prezentare a stimulilor
toate variantele sunt false
nivelul intensităţii stimulului necondiţionat
tipul de semnale condiţionate--- CORECT

8.Referitor la condiționarea operantului, care dintre enunțurile de mai jos este fals *
niciunul
întărirea negativă poate crește probabilitatea de apariție a comportamentului întărit --- CORECT
uneori, pedeapsa poate crește probabilitatea de apariție a comportamentului pedepsit
un anumit aspect capătă valoare de întărire secundară ca urmare a asocierii acestuia cu o
întărire primară
orice întărire se referă la un aspect care pentru un organism generează plăcere

9.Care dintre substanţele următoare aparţine categoriei drogurilor depresive *


LSD
amfetamina
heroina--- CORECT
marijuana
cocaina

10.În cadrul metodei analizei microunităţilor biografice, "tematicile existenţei"


evidențiază aspecte referitoare la *
forma exterioară a comportamentului persoanei
maniera în care persoana percepe lumea
nici una dintre acestea
orientarea motivațională a persoanei--- CORECT
modul de reacţie a persoanei la solicitările mediului

11.Care este specificul undelor cerebrale din stadiului al treilea al somnului NREM? *
Mai puţin de jumatate din undele cerebrale sunt de tip delta--- CORECT
Mai mult de jumatate din undele cerebrale sunt beta
Mai puţin de jumatate din undele cerebrale sunt de tip tetha
Mai mult de jumatate din undele cerebrale sunt de tip delta
Mai mult de jumatate din undele cerebrale sunt de tip tetha

12.Care dintre variantele de mai jos este în discordanță cu rezultatele studiului lui
Kenneth Clark (din anii ’60) cu privire la rolul condiționării în formarea prejudecăților? *
niciuna dintre variante
copiii afro-americani au apreciat că păpușa albă este cea rea--- CORECT
copiii albi au apreciat că păpușa neagră este cea rea
copiii albi au apreciat că păpușa albă este cea bună
copiii afro-americani au apreciat că păpușa neagră este cea rea

13.Care dintre variantele de mai jos corespunde sensului pe care Jung îl dă


termenului de „umbră”? *
simbolul universal care este „umbrit”, inaccesibil conştiinţei, rămânând în stare latentă,
inconştientă
ansamblul acelor conţinuturi care nu sunt şi nu pot fi prezente în câmpul actual al conştiinţei
ansamblul tuturor atitudinilor convenţionale pe care le adoptă un individ în ideea apartenenţei
sale la un anumit grup profesional sau clasă socială
ansamblul trăsăturilor proprii pe care un individ încearcă să le identifice, pentru a le ascunde şi a
le găsi pe cele pe care el consideră că-i sunt proprii--- CORECT
toate variantele

14.Care dintre afirmațiile de mai jos este falsă pentru tipul de somn REM? *
nicuna dintre acestea--- CORECT
în timpul somnului REM ochii subiecților încep să se miște rapid
în timpul somnului REM corpul este simultan activ și inactiv
scăderea tonusului muscular în somnul REM este cauzată de activarea mecanismului neuronal
inhibitor
undele cerebrale din timpul somnului REM au un grad mare de similaritate cu cele din starea de
veghe

15.În experimentul lui Rachman (1996) asupra aplicațiilor condiționării clasice, SC


(stimulul condiționat) e reprezentat de: *
excitația sexuală
femelele șobolan
tuburile de plastic--- CORECT
emiterea semnalului sonor pregătitor
masculii șobolan

16.Care dintre următoarele afirmaţii constituie un avantaj al metodei chestionarului? *


este simplu de elaborat, putând fi realizat cu uşurinţă şi de persoane fără o pregătire specială în
domeniu
toate variantele
subiecţii au posibilitatea să ofere răspunsuri în acord cu aşteptările sociale
asigură un bun control al sincerităţii subiecţilor
oferă posibilitatea culegerii de informaţii referitoare la stările interne ale subiecţilor --- CORECT
17.În cazul condiționării operante, care este procedura cea mai eficientă pentru a
produce extincția *
niciuna dintre acestea
să fie prezentat, în mod repetat, stimulul condiționat fără asocierea lui cu stimulul necondiționat
să fie prezentat, în mod repetat, stimulul necondiționat fară asocierea lui cu stimulul condiționat
să nu fie oferită întărire după răspunsul care trebuie eliminat--- CORECT
să fie întărit negativ răspunsul care trebuie eliminat

18.Aspectul neurofiziologic asociat cu funcţia de legatură a viselor (cf.


Bourguignon&Humery) este *
Excitaţiile nervoase din timpul visului sunt aproape exclusiv de origine internă
Privarea senzorială din timpul somnului determină apariţia fazelor paradoxale
Niciuna dintre variante
Influxurile nervoase din formaţiunea reticulată sunt orientate ascendent, spre scoarţa cerebrală ---
CORECT
Centrii senzoriali şi motori sunt la fel de activi ca în starea de veghe

19.Tulburarea cantitativă a conștiinței care are ca simptome prezenţa la pacient a unei


uşoare dezorientări, a reducerii capacităţii de mişcare şi diminuării tonusului afectiv se
numeste *
stupoare
hebetudine
sopor
torpoare--- CORECT
nicuna dintre acestea

20.Un anumit stadiu al alcoolismului se caracterizează prin următoarele aspecte:


persoana poate evita un timp consumul de alcool, dar odată ce a consumat primul
pahar nu se mai poate controla şi bea fără măsură. Cum se numeşte stadiul următor
acestuia? *
stadiu analcoolic
stadiu post-alcoolic
stadiu prodromal
stadiu critic
stadiu cronic --- CORECT

21.Denumirea pe care o da Charcot atapei anterioare celei în care persona are ca


manifestări simptomatice contorsionarea dezordonată a corpului, mişcări largi și
adoptă atitudini bizare și gesticulări teatrale care mimează diferite emoții este *
faza atacului propriu-zis--- CORECT
faza bizară
faza rezolutivă
faza de aură
faza clonică
22.Variabila dependentă este aspectul *
care contaminează efectul variabilei independente
care constituie o condiţie experimentală distinctă
măsurat de cercetător--- CORECT
de care depinde modificarea reacţiilor subiectului
controlat si modificat de cercetător

23.Modelul PDP (Parallel Distributed Processing) are ca prezumţie de bază ideea că *
există un mare număr de unităţi de procesare, fiecare dintre acestea având o destinaţie specifică,
simplă--- CORECT
procesarea de informaţii se bazează pe existenţa unui depozit mnezic unic şi unitar
există o singură unitate centrală de procesare, cu un mare grad de complexitate
toate sunt corecte
atunci când este activată, fiecare unitate de procesare are o funcţionare independentă de cea a
altor unităţi de procesare, neexistând o influenţare reciprocă între acestea

24.Rezultatele experimentului lui Warden (1924) au evidențiat că, în parcurgerea cu


ochii închiși a unui labirint în formă de U: *
performanța cea mai slabă o au subiecții care își formulează verbal cum să acționeze
niciuna dintre variante--- CORECT
performanța cea mai bună o au subiecții care utilizează învățarea motorie
performanța cea mai bună o au subiecții care își imaginează schema vizuală a labirintului
performanța cea mai bună o au subiecții care se bazează pe senzațiile kinestezice