Sunteți pe pagina 1din 8

DEZVOLTAREA NEUROMOTORIE

poate însă să întoarcă capul - în decubit ventral: ridică


Stadiul I: 0-3 luni
într-o parte. pentru cȃteva momente capul
Stadiul mişcărilor la cȃteva grade şi poate să-l
neorganizate întoarcă; gambele fac mişcări
Stadiul primului de tȃrȃre;
model de flexie (Vojta)

La nou-născut:
- copilul prezintă o postură La 1 lună:
simetrică, predominȃnd - din decubit dorsal se întoarce
tonusul flexorilor; parţial pe o parte, membrele
sale luȃnd poziţii în - dacă e susţinut în ortostatism
conformitate cu acţiunea apare reflexul de păşire;
reflexelor tonice cervicale, în
funcţie de poziţia capului;

- în decubit ventral se
păstrează modelul de flexie,
- apare reflexul de prindere;
La 3 luni: -poate să-şi întindă mȃinile
- la început întinde mȃinile complet;
după obiecte, dar nu
întotdeauna le ajunge;
- se agaţă cu reflex de prindere
de părul mamei, de cravata
tatălui;
- stă în decubit ventral cu
La 2 luni: bazinul pe planul de sprijin, se
- extensia membrelor susţine pe antebraţe – postura
inferioare e mai bună, dar nu păpuşii - (chiar dacă pumnii
se poate sprijini pe membrele sunt încă închişi) şi îşi menţine
superioare, care rămȃn flectate capul ridicat;
în decubit ventral; - extensia începe cu capul,
- prinde cu mȃinile pentru cuprinde coloana, apoi
scurt timp, controlul capului e şoldurile;
îmbunătăţit, ridicat de pe pat
îşi menţine singur capul. - pe măsură ce se dezvoltă
tonusul extensorilor, scade
influenţa RTC.

Postura păpuşii
reprezintă primul punct
de referinţă important în
dezvoltarea motorie a
copilului
Stadiul II: 4-6 luni La 5 luni: - creşterea tonusului extensor
- culcat pe spate face mişcări determină apariţia reflexului
Stadiul mişcărilor
dirijate pentru a se debarasa de Landau;
necoordonate un prosop pus pe cap; - inhibarea RTCA duce la
(Denhoff) - se dezveleşte prin mişcări de dezvoltarea mişcărilor
Primul stadiu de pedalare; simetrice controlaterale;
- îşi prinde coapsa, eventual - reflexul Moro descreşte în
extensie (Vojta)
piciorul; intensitate şi dispare;
- la sfȃrşitul acestei perioade
apar primele reacţii de
La 4 luni (dupa Kasatkin): echilibru în poziţiile culcat, pe
- se întoarce jumătate pe burtă şi pe spate.
burtă;
- ţine capul ridicat, întoarce
capul în ambele sensuri
La 6 luni:
(dispariţia RTC);
- se rostogoleşte complet, de
- ridică mȃinile aproape de faţă
mai multe ori;
şi le priveşte.
- aşezat pe spate aduce un
genunchi flectat lȃngă trunchi;
- se tȃrăşte în toate sensurile şi
în toate modurile;

- începe să poată fi sprijinit în


şezȃnd;
- controlul capului foarte bun;
- poate fi aşezat în şezȃnd şi în pentru menţinerea - se joacă cu picioarele în
această poziţie îşi ţine capul echilibrului, indiferent de poziţia culcat (le duce la gură).
ridicat şi îl rotează; poziţia capului;
- extinde cotul (abia acum!) şi
se poate sprijini în decubit
ventral pe braţele extinse.

La 8 luni:
- se ridică în şezȃnd, cu sau
Achiziţia posturii şezȃnd e fără ajutorul unei uşoare
al doilea punct de referinţă tracţiuni pe antebraţ;
Stadiul III: 7-10 luni important în dezvoltarea - se rostogoleşte cu alternarea
neuro-motorie a copilului; coordonată a flexiei şi extensiei
Stadiul de debut al - stȃnd sprijinit îşi suportă cea braţelor şi gambelor;
coordonării (Denhoff) mai mare parte din greutate pe - se ridică eventual în picioare,
Al doilea stadiu de membrele inferioare extinse dar uneori sprijinit îşi flectează
flexie (Vojta: 6-9 luni) (călcȃie pe sol); membrele inferioare -faza de
astazie; această faza e uneori
mai marcată către 6 luni, ea
La 7 luni: ştergȃndu-se către sfarşitul
- poate să se ridice în poziţie lunii a 8-a şi nu e obligatorie;
şezȃnd din decubit dorsal; - către sfȃrşitul acestei luni
- stă fără sprijin sau cu uşor apare reflexul "pregătirea
sprijin lombar şi îşi foloseşte pentru săritură" ("ready to
mȃinile pentru a se juca sau jump"), "reacţia paraşută" a lui
Paine sau "extensia
protectoare a braţelor";
-Se ridică sprijinindu-se şi
căţărȃndu-se cu mȃinile pe
Reflexul "pregătire pentru propriile membre inferioare.
săritură" reprezintă al Mȃinile îl ajută în acest caz să
treilea punct de referinţă în extindă genunchii şi să-i ţină
dezvoltarea neuro-motorie întinşi, pȃnă cȃnd (în picioare)
a copilului; Ridicarea în picioare (între 9 şi se poate agăţa cu mȃinile de
- această reacţie persistă toată 10 luni) se poate face în două un suport.
viaţa, fiind un reflex de moduri:
apărare. - Din patru labe îşi îndreaptă
trunchiul şi se agaţă de un
suport cu mȃinile; apoi duce
un picior înainte în fandat
(postura "cavaler servant") şi
se ridică prin sprijin pe acest
membru inferior.

La 9 luni:
- se ridică în şezȃnd fără
ajutor; La 10 luni:
- datorită dezvoltării reflexului - stă singur, cu bună
"pregătirea pentru săritură" se coordonare, prinde şi se poate
poate ridica în patru labe; roti fără să-şi piardă echilibrul;
Stadiul IV: 10-24 luni - merge lateral ţinȃndu-se de
mobilă sau ţinut de o singură
(~ 1-2 ani)
mȃnă, cu baza largă de sprijin.
Stadiul coordonării
parţiale (Denhoff)
Stadiul II de extensie
(Vojta: 8 luni)

La 11 luni:
-trece în poziţie ventrală, se
- merge în patru labe;
tȃrăşte, apoi se ridică din nou
în şezȃnd;
- echilibrul lateral e
independent de poziţia Ȋntre 12 şi 18 luni:
membrelor inferioare; Reacţia Landau dispare şi
- merge în patru labe - cu copilul capătă o mai mare
burta aproape de sol - cu mobilitate în mers.
încrucişarea homolaterală, de Reacţiile de echilibru sunt
obicei; dezvoltate în ortostatism, dar
- deşi poate să se ridice în - în picioare, cu sprijin uşor, nu şi în mers.
picioare, să fie susţinut de o face paşi altern; Copilul merge singur, cu o
singură mȃnă; - stă singur cȃteva secunde. bază mare de susţinere. Se
- nu păşeşte şi nu are reacţii de întoarce într-o parte sau
echilibru în stȃnd. înapoi, mergȃnd în semicerc,
La 12 luni:
cu tot corpul ("dintr-o
- nu are încă reacţii de
bucată").
echilibru în mers;
La 13 luni - cȃnd aleargă are tendinţa să - sare de la o înălţime de 20-30
- stă singur pentru scurt timp; ţină genunchii ţepeni şi uneori cm cu picioarele lipite;
- face cȃţiva paşi înainte fără aleargă pe vȃrfuri. - aruncă mingea (fără direcţie)
suport; menţinȃndu-şi echilibrul.
- merge în mȃini şi picioare La 20 de luni (1an şi 8
("mersul elefantului"). luni):
- stă pe un singur picior cu
asistenţă. Stadiul V
La 15 luni:
- stă singur fără sprijin;
Stadiul controlului
- merge singur, pornind şi La 24 de luni (2 ani): complet al corpului
oprindu-se, fără să cadă. - copilul aleargă bine fără să (Denhoff)
cadă; de fapt aleargă mai
degrabă decȃt merge;
- urcă şi coboară scările singur,
La 36 de luni (3 ani):
dar dacă sunt ceva mai înalte
- urcă scările sprijinindu-se de
aduce amȃndouă picioarele pe
balustradă, cu alternarea
aceeaşi treaptă, suind sau
picioarelor, dar coboară cu
coborȃnd cu acelaşi picior;
amȃndouă picioarele pe o
- ridică obiectele de pe podea
treaptă şi urcă la fel, dacă nu
fără să cadă;
se ţine;
- merge rulȃnd piciorul călcȃi-
- merge urmărind cu
La 18 luni (1an şi 6luni): degete.
aproximaţie o linie dreaptă,
- copilul stă şi merge singur;
făcȃnd 1-3 greşeli în 30 m;
- merge lateral; La 30 de luni (2 ani şi 6 - sare de pe ultima treaptă a
- trage jucării după el mergȃnd luni): scării (25 cm) cu amȃndouă
cu spatele; - merge pe vȃrful degetelor pe picioarele lipite,menţinȃndu-şi
- urcă scările ţinȃndu-se de o linie trasată, după echilibrul.
balustradă; demonstraţie;
- sare în lungime cu ambele
picioare lipite 60-85 cm.
La 42 de luni (3 ani şi 6
luni): La 5 ani:
- stă pe vȃrfuri, stă pe un - copilul poate sta singur pe un
singur picior (minim 2 picior minimum 8 secunde;
secunde); - merge pe vȃrfuri distanţe
- merge cu tricicleta. lungi.

La 48 de luni (4 ani):
- coboară scara cu alternarea
picioarelor;
- sare de 2-3 ori pe un picior,
parcurgȃnd aproximativ 2 m; Material realizat de
- stă cu echilibru într-un picior
4-8 secunde; Kinetoterapeut Mihai Avram
Asistent BFKT Dinea Ioana Roxana