Sunteți pe pagina 1din 2

Întrebări

pentru examen
Disciplina „Managementul carierei”

1. Conceptul de carieră.
2. Esenţa şi conţinutul managementului carierei.
3. Obiectivele managementului carierei.
4. Dinamica evoluţiei carierei.
5. Analiza carierei.
6. Politici de management al carierei.
7. Decizii de tipul „a face prin forţe proprii sau a cumpăra din afară”.
8. Politici pe termen lung sau scurt.
9. Politici de management al carierei ce vizează managerii aflaţi pe „platou”.
10. Esenţa, importanţa şi scopurile planificării resurselor umane.
11. Procesul de planificare a resurselor umane.
12. Strategia de procurare a resurselor umane.
13. Componentele strategiei de procurare a resurselor umane.
14. Estimarea cerinţelor viitoare de resurse umane.
15. Tehnicile de previzionare a cererii de resurse umane.
16. Previzionarea ofertei de resurse umane.
17. Esenţa şi conţinutul managementului performanţei.
18. Principiile managementului performanţei.
19. Procesele de management al performanţei.
20. Acordurile de performanţă.
21. Gestionarea performanţei pe parcursul anului.
22. Analizele de constatare a performanţei.
23. Documentarea managementului performanţei.
24. Introducerea managementului performanţei.
25. Evaluarea managementului performanţei.
26. Feedback-ul circular.
27. Esenţa procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane.
28. Definirea cerinţelor faţă de candidaţi.
29. Descrierea postului şi specificaţia de personal.
30. Atragerea candidaţilor.
31. Publicitatea şi recrutarea prin internet.
32. Externalizarea activităţii de recrutare.
33. Trierea candidaţilor.
34. Metodele de selecţie a candidaţilor.
35. Esenţa şi semnificaţia planificării carierei.
36. Procesul şi laturile planificării carierei.
37. Modelele de planificare a carierei.
38. Planificarea succesiunii manageriale.
39. Esenţa, conţinutul şi etapele planificării organizaţionale.
40. Identificarea angajaţilor şi stabilirea căilor carierei.
41. Direcţiile de mişcare în carieră.
42. Dezvoltarea carierei.
43. Stabilirea responsabilităţilor organizaţiei şi angajaţilor ce ţin de consilierea carierei.
44. Dezvoltarea planurilor individuale.
45. Esenţa şi conţinutul planificării carierei individuale.
46. Factorii ce influenţează alegerea carierei.
47. Stadiile carierei individuale.