Sunteți pe pagina 1din 5

Referat la Dreptul Proprietatii Intelectuale

Brevetul de inventie

Cristache Alexandra Maria


Facultatea de Drept Zi
An IV
1.Definitia inventiei

Rezultatul unei activitati de creatie mai este denumit si inventie. Procesul de realizare a
unei invenţii presupune o contribuţie originală, o idee inventivă. Constituie invenţie creaţia care
îndeplineşte anumite condiţii de brevetabilitate, fiind protejată prin acordarea unui titlu specific.
1.1 Tipuri de inventie
a.inventii brevetabile si inventii nebrevetabile:-in funcţie de brevetabilitatea lor invenţiile
sunt de două categorii. Primele întrunesc condiţiile speciale stabilite de lege pentru a fi protejate
juridic. A doua categorie este exclusa de la protecţia juridical.
b.inventii de produse si inventii de procedee:
-produsele reprezintă obiecte materiale sau corpuri cu forme si caractere specifice. Pot fi
brevetate numai produsele industriale, nu şi cele naturale, care nu pot forma obiect de proprietate
industrială. Pentru a constitui o inventie brevetabila, un produs trebuie să se diferentieze de orice
alt obiect prin compozitie, constitutie sau structura.
- mijloacele materiale sunt produsele în sine. Considerarea mijlocului material are în
vedere functia pe care o îndeplineste efectul tehnic realizat. De exemplu, bricheta este un produs
prin ea însasi, dar prin functia îndeplinita, de a obtine o flacara, constituie un mijloc.
-mijloacele imateriale sunt procedeele sau operatiunile. Prin modul de a pune în aplicare
si de a combina elementele chimice şi mecanice, se obtin anumite efecte tehnice. De exemplu,
operatiunea de sudare, realizata după un procedeu determinat si având un efect tehnic distinct.
-aplicatiile noi de mijloace cunoscute implica folosirea unui mijloc cunoscut şi obtinerea
unui rezultat necunoscut anterior. Elementul de noutate îl constituie raportul de la mijloc la
rezultat prin adaptarea mijloacelor cunoscute la scopul urmărit.
c.inventii principale si inventii complementare: Primele au o existentă de sine statatoare,
pot fi aplicate în mod independent si se impart in inventii pionier şi inventii obisnuite. Inventiile
pionier solutioneaza pentru prima oara o problema tehnica într-un anumit domeniu. Fata de
solutiile cunoscute pe plan mondial, inventiile pionier se caracterizeaza printr-o noutate absoluta,
fiind realizări de o valoare excepţionala. De exemplu, inventia primului rulment sau inventia
magnetofonului. Inventiile obisnuite reprezinta solutii noi pentru anumite probleme tehnice, fara
a prezenta un aport creator deosebit. În practica, majoritatea inventiilor sunt obisnuite si
formeaza principala categorie a inventiilor principale.
d. inventii simple si inventii complexe

2.Definitia brevetului
Document oficial acordat de o autoritate prin care se conferă unei persoane o distincție, o
calitate în virtutea căreia are anumite drepturi speciale. Brevetul de inventie reprezinta un titlu
oficial de protecție pentru o invenție (a unui produs, procedeu sau metodă), care conferă
titularului său un drept exclusiv de exploatare, pe durata de valabilitate a acestuia.

3.Cerinte special pentru eliberarea unui brevet:

Pentru ca o inventie sa fie brevetata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte speciale:


a..Noutatea- invetia propusa spre brevetare trebuie sa se deosebeasca de alte solutii tehnice
cunoscute. In functie de stadiul tehnicii mondiale, este apreciata noutatea unei inventii,prin
tehnica mondiala intelegandu-se, totalitatea regulilor,metodelor si procedeelor ,iar stadiul
tehnicii reprezentand toate cunostintele care au devenit accesibile publiucului oriunde in lume.
b..Activitatea inventiva- daca pentru o persoana de specialitate,o inventive nu nu rezulta in mod
evident din cunostintele cuprinse in stadiul tehnicii,se considera ca a fost implicate o activitate
inventiva.Astfel, criteriul de apreciere este reprezentat de un profesionist.
c..Aplicabilitatea industriala- daca o obiectul unei inventii poate fi realizat sau utilizat in cel
putin unul dintre domeniile industrial, inseamna ca o inventive este susceptibila de aplicare
industriala.Astfel, inventia este industriala prin obiectul ei, daca se situeaza in domeniul
industriei.
d.Creatii nebrevetabile ca inventii- nu sunt brevetabile inventiile care contravin ordinii publice si
bunelor moravuri, precum si realizarile ce nu constituie solutii ale unor problem tehnice.

4.Functiile brevetului de inventive:


a.functii interne:
-de protective juridica a inventiei fata de terti
-de simulare a creativitatii
-de incurajare a inventiilor industrial
-de raspandire a informatiilor
-de aparare a indutriei nationale
-de prevenire a dublei brevetari
b.functii externe:
-de protective a comertului international si a cooperarii tehnico-stiintifice
-de simulare a tehnologiilor avansate

5.Subiectele protectiei juridice ale inventiilor:


Dreptul de a solicita eliberarea brevetului de invenţie aparţine următoarelor subiecte
primare stricto-sensu:
-inventatorului independent - în ipoteza în care invenţia s-a născut prin efortul creator şi
material propriu al unei persoane fizice;
-inventatorului salariat - în situaţia în care a realizat invenţia în cadrul unui contract
individual de muncă cu misiune inventivă, încredinţată în mod explicit, iar contractul cuprinde o
clauză prin care inventatorului i se atribuie dreptul de a cere eliberarea brevetului în nume
propriu;
-moştenitorilor inventatorului - fără a se opera nici un fel de distincţie, după cum aceştia
aparţin categoriei moştenitorilor legali sau categoriei moştenitorilor testamentari;
-cesionarilor dreptului la eliberarea brevetului;
-unităţii în care este angajat inventatorul, în anumite condiţii.
6.Titlurile de protectie
Notiunea de titluri de protectie ,cuprinde toate formele de brevete industriale admise in
legislatiile tarilor Uniunii.
Brevetul de inventie este un titlu de protectie specific si asigura titularului dreptul exclusiv de
exploatare.
Certificatul de utilitate asigura protectia inventiilor care nu sunt supuse procedurii prealabile
de obtinere a unui aviz documentar.Produce aceleasi efecte ca si brevetul de inventie
Certificatul aditional se acorda pentru inventiile complementare. Se solicita de titularul
brevetului principal.

7.Procedura de brevetare a inventiilor


În toate procedurile de brevetare, se considera ca solicitantul este persoana îndreptatita la
eliberarea titlului de protective. Printr-un mandatar autorizat, solicitantul brevetului de inventie,
poate fi reprezentat in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
Cererea de brevet se intocmeste pe hartie sau sub o alta forma, in scris. Cererile in forma
imperativa vor contine o lista care indica numarul total de pagini, denumirea altor documente
anexate si numarul figurii din desene.Cererea mai trebuie sa cuprinda si solicitarea explicita a
acordarii unui brevet de inventive, titlul inventiei,indicatiie necesare pentru stabilirea identitatii
solicitantului.
Depunerea cererii de brevet de inventive este confirmata solicitantului de catre Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci.In cerere, Oficiul inscrie data depunerii sau primirii.
DEscrierea inventiei cuprinde o prezentare complete si corecta a obiectului inventiei, deci va
contine titlul inventiei, precizarea domeniului tehnic in care poate di aplicata,precizarea
problemei tehnice pe care o rezolva,expunerea inventiei,indicarea modului prin care inventia
poate fi exploatata industrial,prezentarea avantajelor inventiei revendicate, in raport cu stadiul
tehnicii,prezentarea pe scurt a fiecarei pagini din desenele explicative(daca exista).

Conventii si tratate internationale ratificate de Romania in domeniul brevetelor

Romania este parte la urmatoarele conventii si tratate internationale in domeniul


proprietatii industriale:

Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, din 1883, la care Romania a aderat
in 1920 si a ratificat toate formele revizuite.
Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (1967), ratificata de
Romania in anul 1968.
Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor (PCT) din 1970, pe care Romania l-a ratificat in
1979.
Aranjamentul de la Strasbourg -1971 privind clasificarea internationala a brevetelor de inventie.
Bibliografie
Curs de Dreptul Proprietatii Intelectuale

http://www.osim.ro/brevete/brevet.htm

https://www.academia.edu

https://ro.wikipedia.org/wiki/Brevet_de_inven%C8%9Bie