Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONARUL DE STIL INTELECTUAL - S.I.

Chestionarul SI reprezintă un extras din Inventarul de Personalitate California (CPI) construit


de Harrison Gough în 1965. În chestionarul SI au fost selectaţi itemii a trei scale - intuiţie
(simţ, înclinaţie) psihologică, flexibilitate, feminitate. Aceste scale surprind unele modalităţi
intelectuale care modelează un stil intelectual.

I.- DESCRIEREA SCALELOR.

1.- Înclinaţie psihologică - Py (22 itemi)

Scala măsoară gradul în care individul se implică şi este sensibil la necesităţile interne, la
cauze şi la experienţele semenilor. Conţinutul manifest al itemilor reflectă:
→ capacitate de mobilizare a resurselor pentru concentrare tenace pe probleme;
→ capacitate de a tolera ambiguitatea şi dezordinea;
→ disponibilitate pentru muncă în general şi pentru cea de cercetare, analiză şi
reflexie în special;
→ capacitate de sacrificiu faţă de recompensa imediată în beneficiul ambiţiilor
sau reuşitelor pe termen lung;
→ interesul pentru aspectele practice;
→ un mod deschis de a fi, atitudini deschise, liberale, neconvenţionale.

● Scorul înalt - indică o persoană atentă, spontană, rapidă, receptivă, vorbăreaţă, ingenioasă
şi flexibilă; o persoană cu o bună fluenţă verbală şi cu ascendenţă socială, nesupusă strict şi
dogmatic regulilor, restricţiilor, constrângerilor.
► Bărbaţi: distanţi, evazivi, prevăzători (anticipativi), independenţi,
individualişti, perseverenţi, preocupaţi, rezervaţi, neprietenoşi, circumspecţi (prudenţi).
► Femei: capabile, reci, independente, ingenioase, nepripite, logice, fără
astâmpăr (în căutare de nou, de inedit), sigure de sine, isteţe (agere), nu foarte de încredere.

● Scorul scăzut - caracterizează o persoană apatică, paşnică, serioasă, prudentă şi modestă; o


persoană cu tempo liniştit şi precaută; o persoană comformistă şi convenţională.
► Bărbaţi: activ, voios, energic, cu umor, căruia îi place să flirteze, blând,
adaptabil, sociabil, vorbăreţ.
► Femei: convenţională, de încredere, generoasă, onestă, blândă, caldă,
modestă, încordată (tensionată), neliniştită.

2.- Flexibilitate - Fx (22 itemi)

Scala identifică persoanele flexibile, adaptabile, capabile de schimbare în gândire, conduită,


reactivitate emoţională. Conţinutul manifest al itemilor se referă la:
→ refuzul unor atitudini simplist dogmatice sau dogmatic autoritare;
→ toleranţă înaltă faţă de nesiguranţă şi ambiguitate;
→ relativă instabilitate (tip "deseori încep lucruri pe care nu le mai duc
vreodată la bun sfârşit");
→ lipsă de ordine excesivă (de tipul "fixurilor" );
→ un mod relaxat şi necritic de a aprecia standardele morale şi prescripţiile
etice.
Scala indică gradul de flexibilitate şi adaptabilitate al gândirii şi comportamentului unei
persoane.

● Scorul înalt - relevă o persoană introspectivă, neformală, aventuroasă, cu încredere în sine,


cu simţul umorului, nesupusă, idealistă şi egoistă; adesea sarcastică şi cinică; puternic orientată
spre amuzament şi plăcere personală.
► Bărbaţi: degajat, nestatornic, independent, leneş, optimist, în continuă
căutare a plăcerii, vioi, isteţ (ager), risipitor, spontan.
► Femei: neglijentă, deşteaptă, îndrăzneaţă, imaginativă, individualistă,
ingenioasă, răutăcioasă, originală, în continuă căutare a plăcerii, sociabilă.

● Scor scăzut - caracterizează o persoană precaută, prudentă, liniştită, harnică, cenzurată,


politicoasă, metodică şi rigidă; formală şi pedantă în gândire; plină de respect faţă de autoritate,
obiceiuri, tradiţii.
► Bărbaţi: practic, eficient, organizat, metodic, sever, hotărât, încăpăţânat,
îndărătnic, flegmatic, minuţios.
► Femei: precaută, conştiincioasă, conservatoare, defensivă, prefăcută, rigidă,
lentă, simplă, cu tendinţe la autoînvinovăţire ( chiar la autopedepsire).

3.- Feminitate - Fe (38 itemi)

Scala nu evaluează din perspectiva feminităţii/masculinităţii maniera de răspuns


comportamental (modul în care conduita se diferenţiază sub influenţa unor reacţii emoţionale
specifice celor două sexe), aşa cum fac de regulă scale similare din alte teste (ex. din MMPI).
Scala este una de interese şi ea analizează feminitatea sau masculinitatea intereselor subiectului.

Conţinutul manifest al itemilor se referă la:


→ preferinţa pentru roluri convenţional (tradiţional) feminine faţă de cele
masculine;
→ emotivitatea şi sensibilitatea interpersonală în funcţie de care anumite
persoane rezonează mai mult la atmosfera emoţională generală;
→ modestia, reţinerea şi lipsa impulsivităţii;
→ interesul mai scăzut faţă de preocupări considerate cultural ca fiind tipic
masculine (politică, afaceri, realizări sociale).
Scorurile înalte indică interese mai mult feminine, în timp ce scorurile joase relevă interese
mai mult masculine.

● Scorul înalt - este propriu unei persoane apreciative, calme, de sprijin, blândă, temperată,
perseverentă şi sinceră; este vorba de o persoană care îşi respectă şi acceptă semenii şi care se
comportă într-un mod simpatic, agreabil, cinstit.
► Bărbaţi: sunt percepuţi ca fiind: feminini, plângăreţi, recunoscători,
formalişti, blânzi, blajini, nervoşi, neliniştiţi (în sens de senzitiv, ipohondru), autocritici,
cedanţi, sensibili, slabi.
► Femei: conştiincioase, discrete, generoase, gentile, serviabile, mature,
autocontrolate, simpatice, cu tact, calde.

● Scorul scăzut - indică o persoană expeditivă, deschisă în gândire şi acţiune, frământată de


diverse probleme, încăpăţânată, ambiţioasă, masculină, activă, robustă, nerăbdătoare faţă de
întârziere, indecizie şi reflexie, măsluitoare şi oportunistă în relaţiile cu semenii.
► Bărbaţi: aventuros, agresiv, lucid (cu gândire clară şi precis orientată),
îndrăzneţ, impulsiv, masculin ( robust, plin de forţă, energie), deschis, căutător de plăcere, dur,
care face pe grozavul.
► Femei: grosolană, vulgară, brutală, dură, nemulţumită, leneşă, bărbătoasă,
robustă, căutătoare de plăcere, agitată (neastâmpărată), egocentrică, susceptibilă, irascibilă.

II.- COTAREA CHESTIONARULUI.

În cadrul fiecărei scale, se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns semnificativ. Gruparea
itemilor pe scale şi semnificaţia răspunsurilor este următoarea:

1.- Înclinaţie psihologică - Py:

ADEVÃRAT: 20, 35, 37, 42, 47, 52.


FALS: 1, 2, 5, 10, 17, 19, 21, 27, 30, 33, 34, 39, 45, 49, 50, 60.

2.- Flexibilitate - Fx :

ADEVÃRAT: 65
FALS: 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82.
3.- Feminitate - Fe:

ADEVÃRAT: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 24, 26, 32, 38, 40, 48, 51, 53, 54, 57, 59.
FALS: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 36, 41, 43, 44, 46, 55, 56,
58.

Numărul total de puncte obţinute de un subiect pe fiecare dintre cele 3 scale constituie nota
brută a scalei respective.

III.- INTERPRETAREA CHESTIONARULUI.

Nota brută a fiecărei scale se transformă în notă standard prin raportare la etalon. Nota
standard este analizată calitativ, prin intermediul descriptorilor fiecărei scale.

ETALON

Py Fx Fe

NB NS NB NS NB NS
0-7 1 0 1 0 - 11 1
8 2 1 2 12 2
9-10 3 2 3 13-14 3
11 4 3-4 4 15-16 4
12 5 5 5 17 5
13 6 6-7 6 18-19 6
14 7 8-9 7 20-21 7
15-16 8 10 - 12 8 22 8
17-22 9 13 - 22 9 23-28 9