Sunteți pe pagina 1din 1

TESTUL ASOCIATIV VERBAL

INSTRUCTAJ :

Faza 1 :
Îţi voi citi 100 de cuvinte , unul după altul . La fiecare cuvânt trebuie să răspunzi cât mai
repede cu primul cuvânt , lucru sau imagine care îţi apare în minte în legătură cu cuvântul citit
de mine .
Faza 2 : după 20 minute
Vom repeta experimentul, îţi voi citi din nou lista de cuvinte pentru a vedea ce îţi poţi aminti .
Nu vom mai cronometra . Încearcă să îţi aminteşti cuvântul care l-ai spus prima oară, însă,
dacă nu îţi mai aminteşti şi îţi vine în minte un altul, este în regulă îl poţi spune .
Faza 3: după 1 zi – o săptămână
Se selecţionează cuvintele cu indicatori de complex şi se discută “ce vă trezeşte în minte
auzul acestui cuvânt?”. După terminarea experimentului subiectul mai poate fi întrebat dacă a
avut o trăire particulară etc.
Context :
Ce îţi vine în minte în legătură cu acest cuvânt ?
Se pare că ai ezitat când ai răspuns !

Nr. Cuvânt stimul Cuvânt reacţie Timp reacţie Reacţie


1. Cap Nas 21 Gât
2. Verde (1)- 150 Câmp
3. Apă Mare 50 + (îşi aminteşte)
4. Cântec Vesel 16 Cuvânt nou

PUNCTAJ

Se acordă câte 1 punct pentru :


Timp de reacţie(TR) prelungit peste medie ;
Non-reacţie în 30 de secunde ;
Falsă reproducere ;
Fluctuaţia timpului de reacţie pe parcursul experimentului; Este bine să existe 2 timpi
medii unul pentru prima jumătate a listei şi celălalt pentru ultimele 50 de cuvinte. Dacă
primul timp mediu e mai mare înseamnă depresie, inhibare, introversiune.
Oprirea experimentului;
Înţelegere greşită a cuvântului;
Repetarea cuvântului , neînţelegeri , mimică , mişcări , râs , greşeli de pronunţie ;
Reacţie neconformă ;
Reacţie prin şir de cuvinte sau propoziţii ;
Neologisme , răspuns în limbi străine .
Se acordă câte 1/2 puncte pentru :
Perseverarea în aceiaşi arie tematica ;
TR foarte scurt
Indicator de complex este şi faptul că răspunde la cuvintele următoare cu cuvinte din
aceeaşi categorie, stereotipiile.
Media probabilă se calculează pe CS 1-50 , 51-10.

TIPURI DE REACŢIE
Factuală: când subiectul produce o reacţie corespunzătoare cuvântului stimul (bolnav-spital).
Tipul factual este bine adaptat. Se vor observa însă reacţiile non-factuale, reprimate.
Egocentrică: când sensul este conex experienţei personale.
Complex constelat: domină întreg testul, apar şi reacţii egocentrice.
Predicativă: răspuns repetat evaluativ.