Sunteți pe pagina 1din 2

Cap1.

Realizarea proiectului de organizare generală a autovehiculului şi încadrarea


acestuia într-un segment de piaţă. Detalierea modului de amplasare a
subansamblului de proiectat.

1.1 Stabilirea caracteristicilor tehnice ale autovehiculului pentru care se va proiecta


structura de rezistenţă (baza portantă);

1.1.1 Alegerea unor modele similare cu autovehiculul a cărui structură se va


proiecta;
1.1.2 Analiza caracteristicilor tehnice generale şi ale principalelor subansambluri
ale autovehiculelor similare;
1.1.3 Analiza caracteristicilor masice şi dimensionale ale autovehiculelor similare şi
predimensionarea autovehiculului a cărui structură se va proiecta;
1.1.4 Definitivarea tipului de autovehicul a cărui structură se va proiecta şi
încadrarea acestuia într-un segment de piaţă;

1.2 Realizarea proiectului de organizare generală;

1.2.1 Stabilirea dimensiunilor postului de conducere;


1.2.2 Stabilirea dimensiunilor interioare habitaclului;
1.2.3 Stabilirea dimensiunilor compartimentului motor;
1.2.4 Stabilirea dimensiunilor compartimentului portbagaj (pentru transportul
sarcinii utile);
1.2.5 Stabilirea formei şi dimensiunilor exterioare ale autovehiculului;
1.2.6 Verificarea condiţiilor de vizibilitate;
1.2.7 Stabilirea caracteristicilor masice ale autovehiculului şi determinarea poziţiei
centrului de masă.
1.2.8 Stabilirea dimensiunilor anvelopelor
1.2.9 Calcul Pmax si alegerea motorului

Cap.2 Studiul tehnic şi economic al soluţiilor posibile pentru subansamblul de


proiectat (structura de rezistenţă a .....). Alegerea justificată şi definitivarea soluţiei
tehnice pentru structura de rezistenţă.

2.1 Consideraţii generale privind construcţia structurii de rezistenţă a caroseriilor de


auto....... (din curs sau din alte surse bibliografice)
2.2 Analiza unor soluţii constructive de structuri de rezistenţă pentru caroserii de auto.....
de tip .......
2.3 Alegerea soluţiei tehnice pentru structura de rezistenţă care va fi proiectată

Cap.3 Proiectarea generala a structurii de rezistentă

3.1 Alegerea materialului pentru realizarea structurii de rezistenţă;


3.2 Definirea dimensiunilor principalelor elemente ale structurii pe baza schiţei de
organizare generală (dimensiuni+sectiuni)
3.3 Calculul de rezistenţă al structurii în condiţii normale de încărcare
3.3.1 Modelarea geometrică a structurii
3.3.2 Modelarea materialului
3.3.3 Definirea încărcărilor şi a reazemelor
3.3.4 Realizarea modelului din elemente finite
3.3.5 Determinarea rigidităţii torsionale (şi de încovoiere)
3.3.6 Analiza structurii în cazul solictărilor vertical simetrice
3.3.7 Analiza structurii în cazul solictărilor vertical asimetrice
3.3.8 Analiza structurii în cazul ridicării pe cric şi pe elevator

Cap.4 Studierea unuia din urmatoarele aspecte: diagnosticare, mentenanţă,


încercări sau .............................................................

Cap.5 Proiectarea piesei din componenţa (sub)ansamblului .........................