Sunteți pe pagina 1din 1

Memoria istoriei îl ajută pe om să-și proiecteze o justă cale în viață

Istoria are un rol foarte important în dezvoltarea unui om, deoarece ea constituie
premisa principală care accelerează progresul. Baza vieții unei societăți este
regăsită în paginile istoriei. Ea dă dovadă de o experiență nemaipomenită și de
dezvoltare multilaterală a personalității.
Se spune că fără trecut nu poate exista nici viitor, deci trebuie să acordam atenție
acelui testament scris care s-a format de-a lungul anilor și pe care noi îl continuăm.
Dezvoltarea este un ansamblu de acțiuni care favorizează apariția unor condiții mai
favorabile existenței umane. Nu poți face un pas înainte atunci cînd pașii anteriori
se transformă în vid, deoarece asta înseamnă că toate succesele și performanțele
obținute anterior pur și simplu încetează să mai existe. Istoria este o carte a vieții, a
înțelepciunii pe care dacă o recitim, ne îmbogățim bagajul intelectual cu o
experiență deosebită. Nu trebuie să ignorăm trecutul, deoarece el ne deschide ochii
pentru a lumina drumul spre viitor. Suntem rezultat al trecutului, cunoscîndu-ne
trecutul vom ști să ne coordonăm viitorul. Avem nevoie de cunoașterea istoriei...
pentru ce? Pentru a ști în primul rînd cine suntem, ce putem face ca personalitate;
istoria ne atenționează ades cu privire la posibilele pericole ce ne pot aștepta pe
drumul civilizației umane. Pe de altă parte, istoria ne învață să ne cunoaștem natura
noastră umană. Cunoscînd personalități istorice și acțiunile acestora din trecut,
ajungem să ne explorăm propriile adîncimi ale conștiinței, depistînd aceleași
ambiții, defecte, calități și gînduri. Datorită acestor comparații cu omenirea de ieri
și omenirea de azi, putem influiența anumite lucruri astfel încît să aducem pace și
să facem doar bine pentru noi și lumea înconjurătoare. În societatea de astăzi axată
pe principii atât de pragmatice, poate că nu este uşor de depistat ce rol are, mai
concret, istoria. Poate nici nu există finalităţi practice. Discuţia legată de utilitatea
ei însă, de cum putem s-o folosim în contexte practice, depinde de două idei
fundamentale: este un tezaur de întrebări şi răspunsuri, dar mai ales de întrebări,
legate de funcţionarea societăţilor şi indivizilor; şi ea este cea care ne ajută să
percepem schimbările şi cum acestea au produs prezentul. De fapt, întelegerea
oricărui domeniu depinde de cercetarea istoriei acestuia. Pentru că istoria este un
imens laborator de unde putem extrage informaţii, cauze, consecinţe, ca dovezi ale
dezvoltării speciei umane pe toate palierele, în toată complexitatea sa. Studiind
istoria învăţăm să analizăm şi să contemplăm funcţionarea lumii umane, asfel
obținînd o minunată ocazie de a ne făuri un viitor cît mai bun.
Indiferent de motive, de consecinţe, de ce facem sau nu facem cu ea, istoria a
fost şi va fi mereu o posibilitate infinită de a cunoaşte, a înţelege şi a contempla
umanitatea în toată diversitatea sa. Jocul cu trecutul ne poartă spre tărîmuri de
poveste, o poveste care este chiar a noastră şi pe care este păcat să nu o investigăm
şi să o trăim și în așa mod ne proiectăm o justă cale în viață.
Gușan Veronica, gr. C-214.