Sunteți pe pagina 1din 4

Pechea este o comună din județul Galați, Moldova, România, formată din satele Lupele (situat în Valea Lozovei,la 7

km nord-est) și Pechea (reședința). Comuna Pechea se află situatăîn partea de sud a judeţului Galaţi ( coordinate : 45°37’27”
latitudine nordică și 27°47′44″ longitudine estică), de-a lungul drumului judeţean 251, la 43 km de Municipiul Galaţi şi 45 de
km de Municipiul Tecuci. Faţă de localităţile învecinate este la 0 km de comuna Cuza Vodă, 10 km de comuna Costache Negri
şi 8 km de comuna Suhurlui.

Relieful comunei este predominant jos, de câmpie, fiind înconjurată la est și vest de dealuri de înălțimi mici despărțite
între ele de valea formată de pârâul Suhurlui, care transportă cantități foarte mici de apă,cu excepția zilelor bogate în ploi
torențiale când apele acestuia ies din matcă. În ultimii 3 ani, comuna Pechea a fost inundată de două ori, pârâului ieșind din
matcă și provocând daune serioase localnicilor. Pârâul trece prin centrul comunelor Pechea,Slobozia Conachi,Piscu și se varsă
în Siret.

Clima comunei este temperat-continentală cu influențe de ariditate. Verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile
geroase, marcate de viscole puternice. Solul este favorabil culturilor cerealiere,viticulturii și pomiculturii. În cuprinsul localității se întâlnesc forme variate de relief
și microclimat,ceea ce a făcut ca solurile să fie variate,oferind bune condiții de dezvoltare tuturor culturilor. Solul este variat: de la brun roșcat de pădure pânâ la
cernoziom.

Vegetația naturală este specifică zonei de stepă cu coline arse de soare în timpul verii,bătute de crivățul aspru în timpul iernii.Vegetația variază în funcție
de formele de relief. Pe vale se întâlnește o vegetație specifică malurilor apelor curgatoare: salcia alburie, pipirigul, cucuta de apă, crinul de baltă etc. Coastele sunt
acoperite cu plantații de salcâm.
Fauna este bogată și cuprinde : -insecte: lacuste, cosași, greieri, călugărițe;

-păsări: vrabia, porumbei de casă/ sălbatici, prepelița, graurul, cioara, coțofana, cucul;

- rozătoare: popândăul, șoarecele de camp etc.

-animale sălbatice: vulpea, cârtița, nevăstuica, dihori, iepurele etc.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Pechea se ridica la 10.152 de locuitori, în
scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 11.421 de locuitori. În momentul actual,
populația se află tot în scădere, înregistrându-se un număr de aproximatic 9890 locuitori. Majoritatea locuitorilor
sunt români (96,33%). Pentru 3,46% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,9%). 3,47% din populație este fie adventistă, catolică, fie
nu este cunoscută apartenența confesională.
Comuna Pechea este administrată de un primar și un consiliu local compus din 17 consilieri. Primarul, Mihăiță Mâncilă, de la Partidul Social

Democrat, a fost ales în 2016.

Comuna cuprinde o serie de facilități precum: -terenuri agricole;

-forţă de muncă în comunitatea locală;

-reţea telefonie fixă şi mobilă;

-internet;

-televiziune prin cablu;

-reţea publică de apă şi canalizare.

Activitatile specifice zonei sunt: -agricultura, cu ambele ramuri: -cultivarea plantelor: viță de vie, grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, mazăre, lucernă;

-creșterea animalelor: porci, găini, rațe, cai, oi, vaci.

-comerţul.

De agricultură se ocupă în mare parte populația îmbătrânită, cu mici excepții, numărul celor care mai doresc să practice munci agricole fiind în scădere de
la un an la altul.

Activitățile economice principale sunt: -morărit şi panificaţie;

-comerţ specializat în magazine; și organizarea târgului săptamânal în zilele de duminică;

-staţie PECO;

-punct de lucru SC Electrica SA și AKTA;

-activităţi de mică industrie;

-autogară-transport personae;

-subunitate de pompieri, poliție;

-fabricare mobilă; -sere de flori;

-spital/azil bătrâni și oameni cu cerințe speciale.


Pechea este o comună mare şi plină de viaţă care a dat lumii valori ca Lucian Bute, Cristian Ciocan sau Steluţa Luca.

Soții Mihai și Daniela Măncilă din Pechea au ţinut neapărat să-şi deschidă o afacere în comuna natală. Aşa s-a născut, la Pechea, SC Company Med SRL –
o fabrică de asamblare a unor părţi componente folosite în industria auto. Din 2007, fabrica a început să funcţioneze şi cel puţin la început n-a fost prea profitabilă.
După un prim an greu, însă, lucrurile au început să meargă bine. Odată cu deschiderea atelierului s-au creat zeci de locuri de muncă şi au venit şi bani buni la
bugetul local din impozitele şi taxele plătite de SC Company Med SRL. Colaborarea cu firma italiană care trimite piese la Pechea şi primeşte înapoi componente
asamblate continuă şi, în acest an, firma şi-a mutat activitatea într-o hală nouă şi modernă.

Tot la Pechea a funcţionat şi fabrica de pâine şi produse de panificaţie Furioso. Asta, în condiţiile în care comuna nu are alimentare cu gaz. Produsele care
ieșeau din cuptoarele din Pechea nu ajungeau numai pe piaţa gălăţeană, ci şi în alte judeţe şi concurau pe piaţă cu firmele mari din domeniu. În present,
funcționează o nouă fabrică de pâine în piața comunei.

Comuna Pechea are o suprafață de 11614 ha, din care 1000 ha reprezintă intravilanul și 10614 extravilanul. Comuna cuprinde 3422 locuințe, 4 grădinițe, 4
școli, un liceu, 2 terenuri de sport, o sală de sport, școală de box, o pizzerie,banca BRD, CEC, magazine PROFI, EXPRESS, 3 parcuri ( din care unul principal care
înconjoară Căminul Cultural), 5 biserici și 3 cimitire.

Cel mai cunoscut cetăţen din Pechea este, fără îndoială, Lucian Bute, boxerul de talie internaţională, antrenat de Felix Păun la sala de box din Căminul
Cultural al comunei. Tot şcoala de box din Pechea şi tot antrenorul Felix Păun l-au promovat spre glorie şi pe Cristian Ciocan, actualmente campion european la
box. De asemenea, handbalista Steluța Luca , provine tot din Pechea. Aceasta organizează an de an campionate de handbal la sala de sport a liceului din Pechea.

În comună sunt în curs de realizare sau proiectare o serie de îmbunătățiri și investiții precum: -înlocuirea şi extinderea reţelei de canalizare;

-construcţii staţii de epurare;

-extindere reţele electrice;

-modernizare drumuri;

-reabilitare piaţă;

-reabilitare sediu primărie;

-reabilitare stadion;

-reabilitare teatru de vară.

Prin urmare, Comuna Pechea este o comună bogată din toate punctele de vedere: de la agricultura înfloritoare, până la standardele ridicate ale educației din
mediul rural, prin liceul pe care aceasta îl deține.