Sunteți pe pagina 1din 9

1) Care este importanța farmaceutică a speciei: ateroscleroză.

Extern se foloseşte în amigdalită,


Cucumis melo? afecţiuni bucale, băi sedative pentru copii cu
nervozitate. Intră în formula ceaiurilor calmante,
Importanţă farmaceutică prezintă toată planta: sedative, contra tulburărilor cardiace, pectorale.
florile, vrejurile, fructele, seminţele şi rădăcinile.
Florile sunt expectorante şi emetice. Pedunculii florali
sunt utilizaţi în hepatită. Mugurii uscaţi şi pulverizaţi 6) Care este importanța farmaceutică a speciei:
sunt folosiţi în ulcere nazale. Fructele conţin Theobroma cacao?
peptidaze, proteaze, vitaminele A, B, C. Seminţele
Seminţele torefiate şi pulverizate formează
ciocolata, care conţine lipide şi alcaloizi purinici
conţin citrulină, cistină, histidină, triptofan şi sunt
liberi. Prin presarea seminţelor proaspete se obţine
vermifuge şi antitusive; se pot folosi şi în cancerul de untul de cacao, Oleum cacao, iar reziduul rămas
stomac. Uleiul din seminţe conţine acizi graşi. Vrejurile constituie produsul numit cacao, care conţine
conţin stigmasterol şi sunt utilizate în China în alcaloizi purinici, în special teobromină şi mici
cancerul de stomac. cantităţi de lipide. Pulberea de cacao şi ciocolata
sunt alergizante. Alcaloizii au acţiune stimulentă
asupra SNC şi diuretică.
2) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Cucurbita maxima?
7) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Importanţă farmaceutică prezintă pulpa Cola acuminata? Importanţa farmaceutică
fructului şi seminţele. Au efect vermifug, laxativ, prezintă cotiledoanele seminţelor, numite
diuretic, sedativ şi nutritiv. Se folosesc în dispepsii, impropriu Colae semen, care conţin alcaloizi
constipaţii, insuficienţă renală, infecţii urinare, purinici (cofeina, teobromina) sub formă de
enterite, dizenterii, afecţiuni cardiace, diabet, adenom complecşi cu taninuri catehice (colatina şi
de prostată, contra teniei, etc. colateina). Prin hidroliză, alcaloizi purinici,
solubili în apă, sunt eliberaţi din complecşii
tanoidici. Alcaloizi purinici, cofeina şi teobromina
3) Care este importanța farmaceutică a speciei: au acţiune stimulentă asupra SNC şi diuretică.
Ecbalium elaterium?
Importanţă farmaceutică prezintă toate
părţile aeriene ale plantei. Elaterii herba dar mai 8) Care este importanța farmaceutică a speciei:
ales fructul, Elaterii fructus sunt foarte amare. Althaea officinalis? Importanţă farmaceutică
Conţin glicozidul elaterină, cucurbitacine, prezintă rădăcinile, Althaeae radix, care pot fi
alcaloizi şi era folosită ca purgativ drastic. Au fost nedecorticate sau decorticate şi tăiate în fragmente
izolate şi substanţe cu acţiune antitumorală. Sucul mici. Conţin mucilagii, amidon, glucide simple,
plantei a fost întrebuinţat pentru combaterea aminoacizi (asparagină). Althaeae folium,
hidropiziei, iar în uz extern se utilizează ca frunzele de nalbă mare, conţin mucilagii, flavone,
vezicator. tanin. Ambele sunt produse oficinale.

4) Care este importanța farmaceutică a speciei: 9) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Momordica charanthia?S-a constatat că Malva silvestris? Florile şi frunzele sunt
sucul apos are acţiune citostatică şi citotoxică, bogate în mucilagii. Planta conţine zaharuri
acţionând ca inhibitor al guanilatului cicalzei. (glucoză, fructoză), vitamina C, iar petalele conţin
un colorant asemănător indigoului, numit malvină,
care este un glicozid. Din frunze şi flori se prepară
5) Care este importanța farmaceutică a speciei: un ceai cu proprietăţi emoliente şi calmante care
Tilia argentea sin. Tiliatomentosa? se recomandă în combaterea tusei şi bronşitei.
Conţin ulei volatil, mucilagii, tanin,
saponine. Acţionează ca neurosedativ, antispastic 10) Care este importanța farmaceutică a speciei:
şi hipnotic, ajută la fluidificarea secreţiilor Gossypium herbaceum și G. arboreum? Este
bronhice, calmarea tusei, fluidificarea sângelui, ca preţioasă pentru perii ce se află pe seminţele sale,
sudorific şi febrifug. Se recomandă în stări de de pe care se desfac şi se întrebuinţează pe scară
nervozitate, de agitaţie provocate de surmenaj întinsă. Seminţele conţin un ulei gras, comestibil,
intelectual, insomnii, stări gripale. De asemenea în utilizat în alimentaţie.
febră musculară, migrene, dureri renale,
11) Care este importanța farmaceutică a speciei: Primula officinalis? Se folosesc datorită efectului
Arctostaphyllosuva-ursi? Aceasta se expectorant, emolient, antitusiv, calmant,
scindează la nivelul ţesutului renal şi pune în antispasmodic, sudorific, diuretic, uşor laxativ,
libertate agentul activ, hidrochinona, cu acţiune cicatrizant, hemostatic. Se recomandă în tuse, răceli,
antimicrobiană faţă de stafilococi. Conţin şi gripe, astm, migrene, insomnii, ameţeli, afecţiuni
flavone, proantociani. Având acţiune antiseptică renale şi vezicale (cistite, nefrite). Florile intră în
sunt recomandate în cistite, pielite, nefrite, alcătuirea ceaiului pectoral iar rădăcinile în ceaiul
uretrite. Conţine de asemenea şi cantităţi bronhic. Produsul vegetal din comerţ format din
însemnate de tanin ce are acţiune astringentă şi rădăcini se poate întrebuinţa şi la scoaterea petelor
hemostatică. sau ca adaos la produsele de curăţat, deoarece
conţine saponine. Se mai poate folosi şi la prepararea
12) Care este importanța farmaceutică a speciei: unei limonade. Rădăcina pulverizată poate fi folosită
Colluna vulgaris?Importanţă farmaceutică drept condiment
prezintă partea aeriană, Callunae herba, mai ales 19) Care este importanța farmaceutică a speciei:
vârfurile înflorite. Planta conţine arbutozidă, Saponaria officinalis?Are utilizări în afecţiuni
taninuri, leucoantocianidoli, camferol, ericolină, pulmonare, tuse (în concentraţii bine dozate), diferite
flavonozide, saponine, un alcaloid, acizi organici, boli de piele, plăgi, eczeme, furuncule, gută,
derivaţi fenilpropanolici. În dermatologie şi reumatism, scrofuloză. Are proprietăţi sudorifice,
cosmetică se foloseşte pentru efectele antiseptice, depurative, vermifuge. Rădăcina plantei se mai
vulnerare, în tratarea celulitei, ulcerelor cronice, foloseşte pentru scoaterea petelor de grăsime de pe
plăgilor, acneelor, pecinginelor şi în cura de
haine, la fabricarea săpunurilor, iar în industria
slăbire.
alimentară la prepararea halvalei şi halviţei.
13) Care este importanța farmaceutică a speciei:
20) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Vacciniumvitis-idaea?Au acţiune diuretică,
Gypsophyla paniculata?Are proprietăţi
litontriptică (care mărunţesc unii calculi, ajutând
la eliminarea lor) şi puternic antiseptică a căilor depurative, aperitive, sudorifice, expectorante, tonice,
urinare. Se recomandă în afecţiuni renale, infecţii stimulante, antireumatice, antihelmintice (combate
urinare, cistite, gută, diaree. Fructele, Vitis idaee oxiurii). Combate anemia, astmul, guta, reumatismul
fructus, conţin acizi organici, antociani, vitamine, cronic, bolile de ficat, splină, stomac, piele. Se mai
zahăr, acizi liberi, acid benzoic, taninuri. Sunt utilizează pentru obţinerea unor săpunuri fine iar în
comestibile şi se consumă sub formă de compot, industria alimentară la prepararea halvalei şi halviţei.
dulceaţă, vin, dar au şi acţiune antimicotică.

21) Care este importanța farmaceutică a speciei:


14) Care este importanța farmaceutică a speciei: Phytolacca americana?
Vacciniummyrtillus?. Datorită antocianilor 22) Care este importanța farmaceutică a speciei:
reglează permeabilitatea şi asigură protecţia Polygonum aviculare?Importanţă farmaceutică
capilarelor din zona retiniană, contribuind la prezintă partea aeriană a plantei, Polygonii avicularis
mărirea acuităţii vizuale şi adaptarea vederii la herba, ce conţine tanin, acid salicilic precum şi un
întuneric. Acţiune: hipoglicemiant activ, diuretic, glicozid flavonic (avicularina). Se recomandă în
dezinfectant al tubului urinar, antidiareic, afecţiuni renale, reumatism, gută,hipertensiune,
antihemoragic, anticataral. Se recomandă în
convalescenţă, TBC pulmonar, diaree, hemoragii,
diabet, enterocolite, stări diareice, infecţii urinare,
gută, reumatism. Fructele conţin pectină, taninuri, anorexie, răni, hemoroizi. Intră în formula ceaiului
ulei gras, zahăr, acizi organici; ele apără gastric 2.
mucoasele tubului digestiv împotriva bolilor
23) Care este importanța farmaceutică a speciei:
infecţioase Din fructe se prepară dulceaţă şi
Rheum palmatum var.
lichior.
tanguticum?Importanţă farmaceutică prezintă
15) Care este importanța farmaceutică a speciei: rizomul şi rădăcinile, Rhei rhizoma, ce conţin
Bruckenthalia spiculifolia? antrachinone, tanin, oxalat de Ca, rezine, pectine.
16) Care este importanța farmaceutică a speciei: În doze mici este tonic aperitiv datorită taninului,
Gaultheria procumbens? în doze mari are proprietăţi laxative şi purgative
17) Care este importanța farmaceutică a speciei: (tincturi, siropuri). Este contraindicat în toate
Rhododendron kotschyi? afecţiunile genito-urinare.
18) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Se foloseşte în tratamentul leucemiei şi cancerului
24) Care este importanța farmaceutică a speciei: de diferite tipuri.
Strychnos nux-vomica?Importanţă
farmaceutică prezintă seminţele, Strychni semen, 30) Care este importanța farmaceutică a speciei:
ce conţin alcaloizi precum stricnina şi brucina cu Rauwolfia serpentina?Planta a fost folosită de
gust foarte amar. Stricnina este excitant al SNC şi indieni împotriva muşcăturilor de cobra. Reserpina
se foloseşte în intoxicaţii cu bromuri şi prezintă acţiune hipotensivă progresivă şi prelungită
barbiturice. Este tonic nervos şi muscular fiind dar şi sedativă cu efect uşor tranchilizant (Hipazin,
indicată în astenii.
Hiposerpil).
25) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Strychnos toxifera?S-a folosit ca otravă 31) Care este importanța farmaceutică a speciei:
pentru săgeţi în vânarea animalelor. Curara Strophantus gratus, S. kombe, S.
acţionează numai asupra musculaturii fără hispidus?Sunt cardiotonice cu acţiune şi eliminare
pierderea conştiinţei, producând numai o relaxare rapidă. Se administrează în soluţii injectabile
musculară. Este foarte toxică pe cale parenterală intravenos. Sunt recomandate în insuficienţa
dar inactivă pe cale orală. Preparatele cardiacă acută, edem pulmonar acut, angină
standardizate se folosesc înaintea intervenţiilor pectorală, tahicardie.
chirurgicale producând relaxare musculară şi
favorizează reducerea dozelor de anestezice. 32) Care este importanța farmaceutică a speciei:
(Curara provine şi din specii de Chondrodendron, Nerium oleander? Importanţă farmaceutică
fam. Menispermaceae). prezintă frunzele, Nerii folium, ce conţin glicozide
cardiotonice cu acţiune slabă. Planta este
26) Care este importanța farmaceutică a speciei: considerată toxică.
Gentiana lutea?Importanţă farmaceutică
prezintăorganele subterane, Gentianae radix, care 33) Care este importanța farmaceutică a speciei:
conţin glicozide amare, (genţiopicrina şi Periploca graeca?Importanţă farmaceutică
genţiamarina), alcaloizi, genţianina, xantone, prezintă întreaga plantă ce conţine glicozide
tanin. Datorită substanţelor amare stimulează cardiotonice: periplocina, periplocimarina, având
secreţiile gastrice şi apetitul. Se utilizează ca tonic
acţiune similară cu digitalina din Digitalis, adică tonic
amar şi eupeptic.
cardiacă.
27) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Centaurium umbelatum?Importanţă 34) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Cinchona succirubra?Chinina este activă
farmaceutică prezintă partea aeriană, Centaurii herba,
faţă de agentul malariei şi se utilizează de foarte
ce conţine un principiu amar (eritaurina), un glicozid multă vreme împotriva malariei. Are şi acţiune
(eritrocentaurina), un alcaloid (eritricina), rezine. febrifugă. Chinidina este folosită în aritmii
Acţiune: stimulează secreţiile gastro-intestinale, cardiace.
colagogă, coleretică, febrifugă, vermifugă, vulnerară.
35) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Cephaelis ipecacuanha sin. Uragoga
28) Care este importanța farmaceutică a speciei: ipecacuanha?În doze mici are acţiune
Vinca minor?Importanţă farmaceutică prezintă expectorantă, în doze mari este vomitivă (irită
părţile aeriene, Vincae minoris herba, care conţin mucoasa gastrică); are şi acţiune antiamoebiană,
principii active (alcaloizi cu nucleu indolic, vincamina) antidizenterică. În prezent se foloseşte mai mult ca
pe baza cărora planta intră în formula unor expectorant sub formă de infuzie sau sirop.
medicamente cu acţiune hipotensivă, spasmolitică,
fiind indicată în hipertensiune arterială şi scleroză 36) Care este importanța farmaceutică a speciei:
cerebrală, pentru ameliorarea funcţiei şi oxigenării Coffea arabica?Cafeina este un stimulent al
cerebrale la persoanele în vârstă. De asemenea este SNC, stimulent ce este contraindicat cardiacilor,
astringentă şi hemostatică. Este indicată şi în afecţiuni deoarece produce palpitaţii.
nervoase. Cafeina poate produce insomnii, tulburări nervoase şi
29) Care este importanța farmaceutică a speciei: gastrice, uneori obişnuinţă, abuzul de cafea poate
Vinca rosea sin. Catharanthus duce la intoxicare lentă, cronică. Acidul clorogenic are
roseus?Foarte importanţi sunt vincaleucoblastina, acţiune diuretică şi coleretică.
numită şi vinblastină sau VLB şi vincristina. 37) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Aceştia au acţiune antitumorală blocând mitoza.
Asperula odorata?Planta este diuretică, depurativă, Fraxinus excelsior?
somniferă, tonică şi vulnerară. Se recomandă în 43) Care este importanța farmaceutică a speciei:
afecţiuni ale ficatului, drept laxativ şi antiartritic. În Fraxinus ornus? Importanţă farmaceutică prezintă
cantităţi mari este toxică. Este utilizată ca aromatizant Manna, ce se obţine prin practicarea unor tăieturi în
şi sedativ uşor. În Germania această plantă este scoarţa arborilor prin care se scurge o sevă cu gust
folosită pentru aromatizarea vinului. Din rădăcină se amărui, ce se întăreşte rapid, devenind alb cristalină.
extrage un colorant (purpurina) folosit în vopsitorie. Conţine 45 – 55% manitol utilizat ca aliment dietetic în
Planta are un miros persistent şi după uscare datorită alimentaţia diabeticilor şi ca laxativ uşor
conţinutului în cumarină, se foloseşte în industria 44) Care este importanța farmaceutică a speciei:
parfumurilor Convolvulus arvensis?Acţiune: laxativ energic,
38) Care este importanța farmaceutică a speciei: coleretic-colagog, maturativ. Se recomandă în
Galium verum?Ceaiul din această plantă este constipaţii, afecţiuni hepatice, dischinezii biliare,
recomandat pentru tratamentul epilepsiei. Se folosea colecistite, iar extern în furuncule şi abcese. Intră în
în medicina populară ca stiptic (oprirea sângerărilor formula ceaiului laxativ şi hepatic.
minore). Toate speciile de Galium se consideră că au
proprietăţi miraculoase în boli de rinichi, boli de piele 45) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Cynoglossum officinale?
de natură canceroasă, cancerul limbii. In trecut se
46) Care este importanța farmaceutică a speciei:
folosea ca sursă de vopsea de culoare roşie care se Symphytum officinale?
obţinea din rizom şi de culoare galbenă, din flori,
pentru vopsitul părului. Importanţă farmaceutică prezintă rădăcinile,
Symphyti radix, care conţin mucilagii, glicozide,
39) Care este importanța farmaceutică a speciei: alantoină, asparagină, tanin, colină, ulei
Sambucus nigra?Conţin ulei volatil, colină, rutină,
volatil.Produsul vegetal se foloseşte drept cicatrizant,
sambunigrină, glicozide, mucilagii. Cu ceaiul de flori se
combat: răceala, gripele cronice, bronşitele. Ceaiul de antiinflamator,expectorant,antidiareic, antihemoragic.
coajă se foloseşte în tratamentul hidropiziei şi Se recomandă în gastrite hiperacide, ulcere gastrice şi
reumatismului iar siropul sau sucul fructelor sunt duodenale, bronşite, enterite, hemoptizii, arsuri,
diuretice şi purgative. Acţiuni: sudorific, febrifug, inflamaţii articulare. Intră în formula ceaiurilor gastric
galactogog, emolient, antiseptic. Extern se recomandă calmant şi gastric cicatrizant.
în degerături, tratamentul furunculelor şi abceselor, în
conjunctivite, ulcioare.
40) Care este importanța farmaceutică a speciei: 47) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Valeriana officinalis?. Uleiul de valeriană are Pulmonaria officinalis?Produsul vegetal se
proprietăţi tonice, sedative şi antispasmodice şi se foloseşte cu efect emolient şi expectorant, cicatrizant,
utilizează mai ales în tratamentul afecţiunilor diuretic şi uşor sudorific, remineralizant. Se
nervoase. Se mai întrebuinţează pe cale internă ca recomandă în afecţiuni respiratorii (bronşită, tuse,
astringent în catarele intestinale, ca stomahic şi răguşeală), gastrite hiperacide, ulcer, afecţiuni renale,
antihelmintic. Valeriana este planta cel mai frecvent şi convalescenţă, stări de demineralizare, degerături,
mult folosită (sec. XVIII), pentru efectul sedativ, în arsuri.
nevroze şi dezechilibre neurovegetetive (Extraveral).
48) Care este importanța farmaceutică a speciei:
41) Care este importanța farmaceutică a speciei: Lithospermum officinale?
Olea europea?Importanţă farmaceutică 49) Care este importanța farmaceutică a speciei:
prezintă uleiul de măsline, Oleum olivarum, care este Atropa belladonna?Importanţă farmaceutică
un coleretic-colagog, emolient, laxativ uşor, utilizat şi prezintă rădăcina şi frunzele, Belladonnae folium et
în tratamentul ulcerului gastric. Olivae folium, frunzele radix, ce conţin alcaloizi reprezentaţi de hiosciamină şi
de măslin, conţin glicozide cu acţiune hipotensivă şi atropină. Alcaloizii au proprietatea de a bloca
diuretică. Din cele mai vechi timpuri este cultivat peristaltismul intestinal, de a calma spasmele
pentru fructele sale care, sărate sau proaspete, se musculaturii netede. Provoacă midriază, scad secreţia
folosesc în alimentaţie. Din fructele proaspete se salivară urmată de uscarea mucoasei bucale şi
extrage uleiul de măsline. faringiene.

50) Care este importanța farmaceutică a speciei:


Hyoscyamus niger?Preparatele administrate intern au acţiune
42) Care este importanța farmaceutică a speciei: calmantă în doze mici, iar în doze mari, produc intoxicaţie însoţită de
excitaţie puternică. Adesea, se administrează în amestec cu opiu contra Verbascum phlomoides?. Sunt bogate în
afecţiunilor spasmodice ale epilepsiei. Este toxică atât în stare verde cât şi
uscată, de aceea se foloseşte numai cu prescripţie medicală. mucilagii, saponozide, flavonoide, o glicozidă a
acidului cafeic (verbascozida), carotenoide, iridoide.
51) Care este importanța farmaceutică a speciei: Are proprietăţi emoliente, expectorante, antitusive şi
Datura stramonium?Au proprietăţi calmante, antiinflamatoare.
narcotice şi antispasmodice, fiind întrebuinţate în
medicină în combaterea bolilor respiratorii. 59) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Digitalis purpurea?Sunt folosite în insuficienţa
52) Care este importanța farmaceutică a speciei: cardiacă, întrucât cresc puterea de contracţie a
Datura innoxia?Farmaceutic se utilizează miocardului şi ameliorează circulaţia generală, cresc
herba ce conţine alcaloidul scopolamină alături de oxigenarea ţesuturilor, înlătură edemele şi cresc
hiosciamină. Se foloseşte pentru extracţia diureza. Prezenţa saponinelor contribuie la mărirea
industrială a scopolaminei, din care prin absorbţiei intestinale a glicozidelor cardiotonice. Sunt
semisinteză se prepară Scobutilul.
indicate în insuficienţa cardiacă. Se utilizează sub
53) Care este importanța farmaceutică a speciei: formă de comprimate standardizate biologic din
Scopolia carniolica?Au acţiune de inhibare a pulbere de frunze cât şi sub formă de glicozide izolate.
terminaţiilor nervoase parasimpatice, de excitarea a
60) Care este importanța farmaceutică a speciei:
SNC, provoacă midriază şi relaxează musculatura
Digitalis lanata?Importanţă farmaceutică
netedă. Rădăcinile sunt folosite îndeosebi pentru
prezintă planta înflorită, Veronicae herba. Conţine
obţinerea atropinei utilizată în oftalmologie.
flavonozide, saponozide, aucubozidă, ulei volatil, acizi
organici – cafeic, vanilinic, procatehic, ceară, gume, cu
54) Care este importanța farmaceutică a speciei: efecte astringente, vulnerare, cicatrizante şi este
Scopolialurida?.Scopoliae luridae radix, folosită în dermatologie pentru tratamentul
conţine scopolamină şi hiosciamină şi serveşte la ulceraţiilor, rănilor, bolilor de piele, eczemelor
obţinerea industrială a scopolaminei. cronice, arsurilor.

61) Care este importanța farmaceutică a speciei:


55) Care este importanța farmaceutică a speciei: Plantago lanceolata?Se întrebuinţează sub
Solanum tuberosum?Importanţă farmaceutică formă de ceai sau sirop pentru calmarea tusei şi ca
prezintă tuberculii care sunt aliment hrănitor şi uşor expectorant. Cenuşa conţine mult oxid de calciu.
digerabil. Sucul crud este diuretic, emolient, calmant, Decoctul se poate folosi intern ca antidiareic, extern în
antiulceros. Se foloseşte în gastrite, ulcere, dispepsii, bolile de ochi; în soluţie alcoolică, împotriva
litiază biliară, hemoroizi, diabet. Amidonul (Amyllum) înţepăturilor de insecte. In medicina populară,
frunzele tinere şi sucul lor se folosesc pentru tratarea
se foloseşte în tehnica farmaceutică şi pentru
rănilor.
obţinerea glucozei medicinale.
62) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Harpagophytum procumbens?Extractele
56) Care este importanța farmaceutică a speciei: ameliorează artrozele, se recomandă în afecţiuni
Mandragora vernalis?În Evul Mediu era cunoscută în reumatologice benigne, prin aplicare orală sau sub
practica magiei pentru efectele narcotice, datorate
formă de aplicaţii locale în manifestări articulare
alcaloizilor şi se folosea în anestezie, ca afrodiziac,
pentru favorizarea fertilităţii. dureroase.
57) Care este importanța farmaceutică a speciei:
63) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Capsicum annuum? Importanţă farmaceutică
Vitex agnus castus?Este indicată în
prezintă fructele de ardei iute care conţin principii
hipermenoree şi polimenoree, sindrom premenstrual,
active cu rol eupeptic, lubrifiant, revulsiv, insecticid. În
acnee vulgară, herpes premenstrual.
doze mari are acţiune purgativă, alcaloizii îi imprimă
gustul iute, arzător. Tinctura este folosită în 64) Care este importanța farmaceutică a speciei:
combaterea durerilor reumatice, nevralgiilor, Mentha piperita?Acţiune: stimulent general al funcţiei
lumbago. digestive, antiseptic intestinal, antidiareic,
antispasmodic, antivomitiv, carminativ, coleretic-
58) Care este importanța farmaceutică a speciei: colagog, diuretic, antilitiazic, antitusiv. Se recomandă
în diaree, colici intestinale, atonia stomacului, vomă,
balonări, dischinezie biliară, litiază biliară, afecţiuni 71) Care este importanța farmaceutică a speciei:
renale, astenii fizice şi nervoase, tuse, dureri Thymus vulgaris?Are acţiune antiseptică,
reumatice, răguşeală, guturai. Intră în reţeta ceaiurilor coleretică, colagogă, antitusivă, antihelmintică,
antiastmatic, anticolitic, antidiareic, gastric, hepatic. antifungică şi antipruriginoasă. Este utilizat ca şi
65) Care este importanța farmaceutică a speciei:
condiment în industria alimentară, la prepararea
Lavandula vera sin. L. officinalis?Conţin ulei volatil în
care componentul principal este acetatul de linalil, şampoanelor, apelor de gură, băilor medicinale.
apoi linalolul, butiratul şi propionatul de linalil.
72) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Acţiune sedativă asupra SNC, cicatrizantă,
Origanum vulgare?Importanţă farmaceutică prezintă
dezinfectantă, dar se foloseşte şi în parfumerie,
părţile aeriene, Origani herba, care conţin ulei volatil,
cosmetică
tanin, flavonoide, principii amare. Acţiune:
66) Care este importanța farmaceutică a speciei:
expectorant şi sedativ, dezinfectant al căilor
Melissa officinalis?Acţiune: carminativ, antispastic,
respiratorii superioare şi digestive, antispastic, tonic-
antivomitiv, antidiareic, stomahic, coleretic-colagog,
aperitiv, stomahic, vermifug, stimulent general,
sedativ nervos, cicatrizant şi antiseptic. Se recomandă
vulnerar, tonic capilar. Se recomandă în stări gripale,
în colici intestinale şi gastrice, colite de fermentaţie,
laringite, traheite, astm bronşic, tuse convulsivă,
stări de vomă, diaree, dischinezie biliară, palpitaţiile
gastrite, colite de fermentaţie, astenie. Extern se
inimii, anemie, migrene. Extern, cataplasmele de
recomandă în răni, eczeme, crize reumatice
melisă amestecată cu flori de muşeţel, liniştesc
dureroase.
crampele de stomac la copii, înmoaie umflăturile şi
73) Care este importanța farmaceutică a speciei:
alină durerile de gută.
Salvia officinalis?Acţiune: stomahic, carminativ
67) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Rosmarinus officinlis?Ceaiul de rozmarin acţionează şi antispastic, coleretic-colagog, tonic, sedativ al
favorabil în bolile de stomac şi intestine, iar băile de durerilor, stimulent al circulaţiei sanguine,
frunze şi flori sunt folositoare în stările de debilitate la antidiabetic energic, cicatrizant şi antiseptic. Se
copii. Din florile şi frunzele proaspete macerate în recomandă în diabet, dischinezie biliară, afte,
alcool şi distilate, se obţine un spirt aromatic folosit ca stomatite, gingivite, abcese dentare, dispepsii, gastrite
vindecător de răni. Frunzele mai sunt folosite şi drept hipoacide, colici, astenii, afecţiuni circulatorii, răni cu
condiment.
puroi, contra transpiraţiei picioarelor.
68) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Ocimum basilicum?Acţiune: carminativ,
74) Care este importanța farmaceutică a speciei:
spasmolitic, stomahic, sedativ şi antimigrenos, Leonurus cardiaca?Acţiune: antispasmodic şi
antitusiv, diuretic, galactogog, antiseptic. Se tonic cardiac, sedativ nervos, hipnotic, antispastic
recomandă în meteorism, colici, colită de fermentaţie, general, antiinflamator. Se recomandă în afecţiuni
dispepsii de natură nervoasă, vomă, diaree, astenii, cardiace de origine nervoasă, stări depresive
migrene, insomnii pe fond nervos, gripă, bronşită, nervoase, anxietate, insomnii, astm bronşic, colite şi
afecţiuni renale, stimularea secreţiei lactate. Extern se gastrite, stări spastice ale vezicii biliare, digestie lentă.
recomandă în afte. Intră în formula ceaiurilor sedativ, calmant,
antiastmatic, contra tulburărilor cardiace.
69) Care este importanța farmaceutică a speciei:
75) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Satureja hortensis?Acţiune: expectorant,
Marrubium vulgare?Acţiune: tonic amar,
antiseptic, tonic-amar, stomahic, antispastic,
coleretic-colagog, expectorant şi emolient, reglează
carminativ, uşor antidiareic. Se recomandă în colite de
ritmul cardiac, febrifug, astringent şi cicatrizant. Se
fermentaţie, balonări, anorexie, tulburări dispeptice,
recomandă în colecistite, dischinezii biliare, anorexie,
bronşite cronice, astm bronşic, contracturi nervoase
bronşită cronică, astm, tuse, tulburări de ritm cardiac,
ale stomacului, diaree. Se foloseşte ca plantă
unele boli de piele, ulceraţii, răni. Intră în formula
condimentară datorită uleiului eteric plăcut mirositor,
ceaiului antiastmatic.
cu proprietăţi tonice. Este şi o bună plantă meliferă.
76) Care este importanța farmaceutică a speciei:
70) Care este importanța farmaceutică a speciei: Artemisia absinthium?Acţiune - tonic amar,
Majorana hortensis?Se utilizează ca stomahic,
dezinfectant şi antiinflamator digestiv, antivomitiv,
antiseptic şi în stări nervoase. Este forte mult utilizat
antihelmintic, diuretic cu eliminare de uraţi,
ca şi condiment în industria alimentară, culinară şi
emenagog, uşor laxativ. Se recomandă în gastrite
parfumerie.
hipoacide, anorexie, atonie digestivă, dispepsii cu furunculoză, eczeme), diabet, diskinezie, afecţiuni
constipaţie, colici digestive, aerofagie, stări de vomă, renale, afecţiuni ale aparatului respirator.
edeme renale, gută, hidroptizie, iar extern în plăgi
83) Care este importanța farmaceutică a speciei:
purulente, tratamentul hemoroizilor.
Chamomilla recutita sin. Matricaria
77) Care este importanța farmaceutică a speciei: chamomilla?Acţiune: antiseptic, antispastic,
Artemisia annua?Conţine ulei volatil cu carminativ, stomahic, sudorific, antidismenoreic,
artemisiacetonă şi o lactonă sesquiterapeutică, antiinflamator. Se recomandă în gastrite, enterite,
artemisinină cu acţiune protistocidă (faţă de colite însoţite de colici, diaree, colici, balonări,
Plasmodium falciparum), utilizată în malarie cu tulburări dispeptice, afecţiuni hepatice, astmul bronşic
acţiune superioară clorochinei al copiilor, stări gripale, răceală, iar extern în răni cu
78) Care este importanța farmaceutică a speciei: puroi, eczeme, ulceraţii, hemoroizi, conjuctivită,
Tanacetum vulgare sin. Chrysanthemum abcese dentare, stomatite, afte, laringite, amigdalite.
vulgare?Importanţă farmaceutică prezintă, Tanaceti
84) Care este importanța farmaceutică a speciei:
flos, inflorescenţele de vetrice, ce conţin ulei volatil
Achillea millefolium?Acţiune: antiseptic similar
(0,5%) în care predomină thujona, substanţe amare muşeţelului, tonic aperitiv, coleretic colagog şi
(lactone sescviterpenice), flavone, rezine. În trecut stimulent al funcţiei hepatice, antispastic, astringent,
utilizată ca emenagog şi antihelmintic (ascarizi, oxiuri).
antiinflamator, cicatrizant. Se recomandă în
Se utilizează la prepararea medicamentului
enterocolite, gastrite, colici gastrice, diskinezie biliară,
Giardinocid, indicat în lambliază şi infecţii cu Giardia. insuficienţă hepatică, colici hepatice, bronşite, cistite,
79) Care este importanța farmaceutică a speciei: anorexie, iar extern în hemoroizi, ulcere varicoase,
Petasites hybridus?Importanţa farmaceutică abcese dentare, plăgi purulente.
prezintă rizomul, Petasitidis rhizoma, ce conţine
85) Care este importanța farmaceutică a speciei:
sescviterpene eremofilanice, petazina, furanopetasina
Arnica montana?Se indică recoltarea doar a
cu acţiune antispastică superioară papaverinei. inflorescenţelor terminale şi numai la o parte din
80) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Cynara scolymus?Acţiune – coleretic-colagog,
hepatoprotector, stimulează metabolizarea
colesterolului în ficat, diuretic, tonic-aperitiv,
stomahic, depurativ, hipoglicemiant. Se recomandă în
diskinezie, colecistită, insuficienţă biliară, hepatită,
ciroze, hipercolesterolemie, ateroscleroză, nefrite,
edeme cardio-renale, constipaţie, în special datorită
insuficienţei biliare, anorexie, dispepsie, enterite,
urticarii, diabet. Intră în formula ceaiurilor hepatic şi
stimulent gastric
81) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Sylibum marianum sin. Carduus
marianus?Importanţă farmaceutică prezintă, Silybi
mariani fructus, sin. Cardui mariani fructus,
fructe de armurariu, ce conţin similarină (un
complex de patru substanţe din grupa
flavonolignanilor), cu proprietăţi de protecţie a
ficatului, indicat în ciroza hepatică, ca
antihepatotoxic (protecţie faţă de cei mai puternici
toxici hepatici ca amanitina şi faloidina).
82) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Arctium lappa?Acţiune - depurativ (prin
cumularea proprietăţilor diuretice şi sudorifice),
hipoglicemiant, coleretic-colagog, tonic capilar,
dezinfectant. Se recomandă în dermatoze (acnee,
plante, pentru a nu produce restrângerea arealului. ca surogat de cafea, iar unele varietăţi se mai cultivă
Conţin ulei volatil, alcooli triterpenici, flavone, pentru frunzele lor care se consumă ca salată.
carotenoide, poliine. Indicat ca antiinflamator
extern, în contuzii, venotonic, în flebite, varice. 93) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Administrat intern este ocitocic, vasoconstrictor, Centaurea cyanus?
antiaterosclerotic (poate produce alergii). 94) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Xanthium spinosum?Valorificată în ceaiuri
86) Care este importanța farmaceutică a speciei: şi extracte este activă în afecţiuni inflamatorii ale
Inula helenium?Uleiul volatil are acţiune prostatei.
antimicrobiană pronunţată inclusiv faţă de bacilul 95) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Koch, antihelmitică, diuretică şi colagogă. Intră în Colchicum autumnale?Întreaga plantă este
compoziţia ceaiului bronşitic, modificând toxică. Toxicitatea poate trece de la animale, prin
secreţiile bronhice, produce calmarea tusei. lapte, carne, la consumatori.
87) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Calendula officinalis?Recomandări: gastrită 96) Care este importanța farmaceutică a speciei:
hiperacidă, ulcer gastro-duodenal, diskinezii biliare, Convallaria majalis?Are acţiune diuretică şi
colecistopatii, dismenoree, iar extern în trichomonoză îndeosebi cardiotonică, similară cu cea a digitalinei. Se
vaginală, plăgi, ulceraţii, degerături, eczeme. Intră în recomandă ca tonic cardiac în cazul intoleranţei la
formula ceaiurilor gastric 1 şi 2 şi gastric cicatrizant. digitală.
97) Care este importanța farmaceutică a speciei:
88) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Veratrum album?Alcaloizii au acţiune
Tussilago farfara?Se recomandă în bronşită,
hipotensivă, dar doza terapeutică este apropiată de
tuse, astm, răguşeală, emfizem, silicoză, şi în general cea toxică, de aceea s-a renunţat la medicamentul
toate afecţiunile respiratorii, afecţiuni urinare, Hipoveral. Extern se utilizează ca paraziticid în
dischinezie biliară, anorexie.Intră în formula ceaiurilor medicina veterinară. În trecut s-a mai folosit ca
antiastmatic, antibronşitic, şi în cea a ţigărilor antireumatic, antigutos şi în boli nervoase.
antiastmatice. 98) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Ruscus aculeatus?Prezintă acţiune
89) Care este importanța farmaceutică a speciei: antiinflamatoare, venotonică, vasoprotectoare şi
Echinacea pallida?Se utilizează ca antihemoroidală.
imunomodulatoare, mărind rezistenţa organismului la 99) Care este importanța farmaceutică a speciei:
infecţii virale şi microbiene, ca cicatrizant, antiviral şi Polygonatum officinale?In medicina populară,
antiinflamator. rizomul este folosit contra vânătăilor, pentru
combaterea reumatismului, nevralgiilor şi a durerilor
90) Care este importanța farmaceutică a speciei: de dinţi.
Echinacea purpurea?(idem E.Pallida).
91) Care este importanța farmaceutică a speciei: 100) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Taraxacum officinale?Se recomandă în Asparagus officinalis?Se recomandă în gută,
dischinezie, colecistită, insuficienţă hepatică, crize bronşită, astenie fizică şi intelectuală,
hepatice, afecţiuni circulatorii, anorexie, dispepsii convalescenţă, anemie, insuficienţă hepatică şi
afecţiuni renale, ateroscleroză, gută, reumatism, renală, diabet, dermatoze.
eczeme, afecţiuni cutanate, obezitate (în asociere cu Seminţele constituie un surogat de cafea,
specii laxative, diuretice, sudorifice), diabet. Intră în conţinând 15 % ulei sicativ.
formula ceaiurilor depurativ, dietetic, gastric, hepatic. 101) Care este importanța farmaceutică a speciei:
In ţările apusene se cultivă, obţinându-se soiuri cu Aloe sp. ?A. soccotrinaconţine reina ce se
frunze mari ce se folosesc în alimentaţie ca salată. foloseşte ca tonic, stomahic, laxativ sau purgativ
în funcţie de doză. Extractele hidroalcoolice de A.
92) Care este importanța farmaceutică a speciei: vera intră în compoziţia unor produse cosmetice
Cichorium intybus?Se recomandă în dischinezie cu efect cicatrizant, pe baza conţinutului de
biliară, colecistopatii, anorexie constipaţie (îndeosebi mucilagii.
cea provocată de afecţiuni hepatice), furunculoză,
acnee, diabet. Partea aeriană intră în compoziţia 102) Care este importanța farmaceutică a speciei:
ceaiului depurativ, iar rădăcina în pulberea laxativ Allium cepa?Se recomandă în edeme, afecţiuni
purgativă. Rădăcina prăjită se foloseşte pe scară largă respiratorii, guturai, bronşite, astm, varice şi
tromboflebite, surmenaj fizic şi intelectual, diabet, Triticum aestivum?In alimentaţie se folosesc
obezitate, gripă iar extern în furunculoză, degerături, cariopsele care conţin săruri minerale, calciu,
crăpături. magneziu, sodiu, potasiu, clor, sulf, siliciu, amidon ,
vitaminele A, B, E, K, D, PP, fermenţi.
103) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Allium sativum?Acţiune: vasodilatator, 112) Care este importanța farmaceutică a speciei:
hipotensiv, antimicrobian, antihelmintic, diminuează Oryza sativa?Aplicată extern făina de orez
agregarea plachetelor sanguine. Se recomandă în este emolientă şi calmantă în inflamaţii. Amidonul
profilaxia şi tratamentul bolilor infecţioase, diaree, de orez – Amyllum Oryzae, având granule foarte
dizenterie, afecţiuni pulmonare, hipertensiune mici se utilizează la prepararea pudrelor
cosmetice.
arterială, împotriva aterosclerozei, a îmbătrânirii, în
atonie digestivă, tulburări de circulaţie periferică, 113) Care este importanța farmaceutică a speciei:
varice, hemoroizi, edeme, astenie. Agropyron repens?Se recomandă în bronşite,
răceli, gripă, în dermatologie datorită proprietăţilor
104) Care este importanța farmaceutică a speciei:
antimicrobiene, gută, reumatism şi bolile de ficat prin
Scilla maritimasin.Urginea
maritima?Indicat în insuficienţa cardiacă are şi mărirea secreţiei biliare.
acţiune diuretică.
114) Care este importanța farmaceutică a speciei:
105) Care este importanța farmaceutică a speciei: Serenoa repenssin. Sabal serrulata?Se
Smilax ornata?Se utilizează ca sudorifice, foloseşte în tratamentul simptomelor hipertrofiei
diuretice, expectorantă, antiinflamatoare. de prostată, reducând polakiuria nocturnă, disuria
(micţiuni dureroase), durerile perineale şi genitale,
106) Care este importanța farmaceutică a speciei: fiind bine tolerat.
Galanthus nivalis?Este indicat în sechele 115) Care este importanța farmaceutică a speciei:
poliomielitice, în hemoragii cerebrale, hemiplegii şi Acorus calamus?Utilizat ca tonic amar, eupeptic,
carminativ, la prepararea băuturilor tonic amare şi
hemipareze.
pentru afecţiuni gastrice
107) Care este importanța farmaceutică a speciei: 241) Care este importanța farmaceutică a speciei A.
Iris pseudacorus? majus
108) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Crocus sativus?Cultivat din cele mai vechi
timpuri pentru stilele şi stigmatele care conţin uleiuri
eterice şi glicozidul crocina, folosite drept condiment
sau colorant alimentar. Crocina are acţiune
spasmolitică, stimulentă, emenagogă (riscantă),
eupeptică.
109) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Tamus communis?Rizomul, numit untul pământului,
conţine saponine steroidice, dioscina cu acţiune
antiinflamatoare, recomandată sub formă de macerat
alcoolic în tratamentul reumatismului. Acţiunea
rubefiantă a rizomului se datorează cristalelor
aciculare (rafide) care rănesc pielea la fricţionare şi
permit penetrarea unor amine biogene ce produc
efecte iritante. Se mai recomandă în tratamentul
echimozelor, contuziilor.
110) Care este importanța farmaceutică a speciei:
Zea mays?Mătasea de porumb se foloseşte sub
formă de infuzie în litiaza renală, cistite, în eliminarea
apei din ţesuturi, în menstruaţia neregulată,
menopauză (datorită vitaminei K).

111) Care este importanța farmaceutică a speciei: