Sunteți pe pagina 1din 3

Reciclarea uleiului auto uzat

Uleiul auto poate fi recuperat după utilizare, curățat de impurități, pentru ca apoi să fie utilizat din nou. Reciclarea uleiulului auto conservă o resursă
naturală (petrolul) și protjează mediul în același timp.

Uleiul auto ajuns în sol, în sistemul de canalizare sau aruncat la coșul de gunoi (chiar și într-un recipient etanș) poate contamina și polua solul, apele
subterane și râurile. În plus, este ilegal. Atunci când duceți uleiul uzat la un centru de colectare, protejați mediul, conservați o resursă valoroasă și
sunteți plătit pentru asta. E o combinație câștigătoare!

Uleiul auto uzat poate fi transformat în combustibil pentru încălzirea locuințelor sau poate fi ars în centrale electrice pentru a genera electricitate. Uleiul
de motor reciclat mai poate fi folosit în arzătoare industriale sau poate fi re-rafinat în ulei de motor de înalta calitate.
Uleiul auto uzat este insolubil, persistent și poate conține substanțe chimice toxice și metale grele, se degradează greu și se lipește de penele
păsărilor.

Din 4 litri de ulei auto uzat se pot produce 2,5 litri de ulei lubrifiant. Pentru a produce aceeași cantitate de ulei lubrifiant, sunt necesari 42 de litri de
petrol brut.

Cu 8 litri de ulei auto uzat se poate genera suficientă electricitate pentru a alimenta o gospodărie pentru 24 de ore.

Reciclarea uleiului de gătit

Uleiul de gătit poate fi reciclat în biodiesel. În niciun caz nu trebuie aruncat la gunoi sau în chiuvetă, deoarece este periculos pentru mediu. Cel mai
bine este să filtrați eventuale resturi de mâncare și să colectați uleiul de gătit utilizat în recipiente pentru reciclare.

Reutilizarea uleiului de gătit depinde de mai mulți factori, inclusiv de temperatură, timp și scop. Filtrați întotdeauna resturile alimentare, nu amestecați
diferite uleiuri și țineți temperatura de gătire sub 190 de grade Celsius pentru a reduce riscul ca uleiul să devină periculos pentru utilizare.

Ca o regulă de bază, grăsimile și proteinele animale de orice fel nu ar trebui să fie compostate deoarece grămezile cu compost nu ajung să devină
suficient de calde pentru a descompune grăsimile animale, creând potențial de dezvoltare a mucegaiurilor. Cel mai sigur e să eliminați grăsimile din
compost.

Cantități mari de ulei de gătit echivalează adesea cu cantități serioase de combustibil care pot fi create și vândute – un motiv pentru care cele mai
multe lanturi de restaurante reciclează și vând uleiul de gătit folosit pe scară industrială.[ https://www.colectaredeseuri.ro/reciclare-ulei-uzat/]

COLECTARE ULEIURI UZATE


Home » Servicii » Colectare Uleiuri Uzate
C
olectarea de uleiuri uzate este o activitate obligatorie în zilele noastre, când sunt atât de multe surse de poluare ale
mediului care ne afectează și pe noi în cele din urmă. Dacă toata lumea ar deversa uleiurile uzate în canalizare sau
în apele de suprafață, sau le-ar evacua pe sol, ar deveni imposibilă curățarea apelor și menținerea calității solului.

De aceea, Agenția pentru Protecția Mediului aduce o serie de interdicții în ceea ce privește managementul acestor
uleiuri și autorizează unele companii să le colecteze de la operatorii economici și persoanele fizice. B-Oil Recycle
este una din aceste societăți, care îndeplinește toate condițiile pentru buna desfășurare a acestor activități.

Colectare uleiuri uzate de către o firmă autorizată

Pentru colectare uleiuri uzate trebuie să apelați întotdeauna la o firmă autorizată, care va încheia un proces verbal
de încărcare-descărcare de fiecare dată când se face colectarea. Astfel, veți putea demonstra că activitatea de
colectare s-a desfășurat în condiții corespunzătoare în cazul unor eventuale controale efectuate de Garda de Mediu
la sediul dumneavoastră.
O societate autorizată va colecta uleiurile uzate în recipiente închise ermetic, ce rezistă la șocuri mecanice și termice,
care au fost stocate în spații securizate pentru a preveni scurgerile pe sol necontrolate. Uleiurile sunt transportate
apoi la centre de regenerare, valorificare energetică, reutilizare sub alte forme sau eliminare. Pentru aceasta,
colectarea uleiurilor uzate se face pe categorii, pe fiecare recipient fiind inscripționat tipul de ulei.
Ce spune legislația despre activitatea de colectare uleiuri uzate?

Colectarea de uleiuri uzate este o activitate reglementată prin Hotararea de Guvern nr. 235/ 2007, privind gestionarea
acestora. Doar companiile autorizate în acest sens de Agenția pentru Protecția Mediului pot furniza acest serviciu,
pentru societăți comerciale și persoane fizice.

Conform legislației, generatorii de uleiuri uzate sunt obligați să stocheze deșeurile corespunzător și să asigure
colectarea separată pentru toată cantitatea pe care o generează. Dacă este posibil ți sunt autorizați, aceștia au
obligația de a valorifica sau elimina uleiurile uzate ce nu mai pot fi reutilizate prin mijloace proprii. Dacă nu, atunci
trebuie să predea această sarcină unui operator economic autorizat, livrând cantitățile însoțite de o declarație pe
proprie răspundere.

Altă obligație este cea de ținere a evidenței cu uleiul proaspăt consumat și cu operațiunile prin care trece cel uzat.
Semestrial și la cererea organelor abilitate se raportează informațiile conținute de această evidență.

Apelați la B-Oil Recycle pentru colectare uleiuri uzate!

B-Oil Recycle este o societate autorizată pentru colectare uleiuri uzate cu sediul în Ilfov. De ce să apelați la noi?
Pentru că vă garantăm soluția optimă pentru fiecare situație! Fie că dețineți un restaurant sau o unitate care
generează cantități mari de ulei uzat vegetal, sintetic sau mineral, sau doriți să stocați și eliminați corespunzător
uleiul generat de propria gospodărie, noi vă punem la dispoziție recipienții și metodele de colectare potrivite.
Avem în dotare recipienți rezistenți, cu închidere etanșă, de mai multe dimensiuni, în care puteți stoca aceste
deșeuri. În momentul în care acestea sunt umplute, ne contactați, iar o echipa de colectare se va prezenta la sediul
sau domiciliul dumneavoastră. Operațiunea este însoțită de înmânarea procesului verbal, pe care îl veți păstra în
unitate timp de 3 ani. Toate documentele de care este nevoie pentru preluare și valorificare sunt întocmite de noi.

http://reciclare-uleiuriuzate.ro/colectare-uleiuri-uzate/