Sunteți pe pagina 1din 1

1. Care este conceptul produsului cultural creat?

Produsul realizat este inspirat din opera lui Piet Mondrian “Suprapunere” şi are rolul unei
structuri din lemn acoperit în anumite locuri de plăci textile. Creat ca un spaţiu de relaxare în
mediul urban şi aglomerat, reprezintă un punct de socializare fiind un produs al artelor vizuale
şi meşteşugurilor, acesta oferă şi posibilitatea desfăşurării activităţilor de tip graffiti pe plăcile
textile.
2. Cărei nevoi răspunde un astfel de produs cultural?
Principala nevoie a cărui răspuns se regăseşte în acest concept este cea de apartenenţa, fiind
un punct comun pentru persoane din medii diferite dar care regăsesc nevoia de relaxare şi
socializare în afară normelor obişnuite.
3. Care este avantajul cel mai important oferit consumatorului?
Avantajului acestui gen de produs este reprezentat de descoperirea sau în anumite cazuri
redescoperirea, creativităţii, a emoţiilor şi trăirilor din copilărie, mai mult decât atât poate
deveni o frescă a societăţii în care trăim prin îmbinarea diferitelor vârste ale consumatorilor şi
a experienţelor pe care aceştia le-au avut.
4. Care este principala barieră ce va trebui să fie depăşită în promovarea şi
valorificarea produsului cultural creat?
Din punctul meu de vedere, acest spaţiu sinestezic trebuie să depăşească acelaşi bariere pe
care le au şi oamenii, în sine caracterul persoanelor de a fi reticenţi sau de a manifesta o oarecare
teamă, sau chiar din simplă neînţelegerii a întregii idei. O altă bariera poate fi reprezentată de
diferenţele mari între, oameni, generaţii, mentalităţi şi locul din care provin, astfel fiecare poate
blama o anumită idee.
5. Care sunt elementele corporale, elemente acorporale, elemente privind
comunicaţiile de produs şi elemente referitoare la imaginea produsului care vor fi
incluse în produsul cultural creat?
Printre elementele corporale putem enumera, scheletul din lemn, legăturile metalice dintre
elemente şi panourile textile. Cele necorporale, sunt numele în sine “Popas Urban”, fiind
asociat cu pictorul de origine germană Piet Mondrian, inovaţie acestui proiect ambiţios fiind
aducerea într-un spaţiu 3-D a unui tablou bidimensional care din unghiul potrivit demonstrează
ambiţia şi curajul pictorului.
6. Care este publicul ţintă căruia i se adresează produsul cultural creat?
Având în vedere originea acestui proiect pot spune că publicul ţintă ales este cel din mediul
urban în special din oraşele aglomerate, ce cuprinde persoane de toate vârstele, din toate
mediile şi cu absolut orice venit, neţinând cont de studii, fiind un produs oferit de oameni pentru
oameni fără nici un preţ.