Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins:

1. Lansare de la „zero”a unei afaceri.


2. Cumpărarea unei afaceri existente.
3. Contractul de franchising (franciză).
4. Bibliografie

Modalităţi de iniţiere a unei afaceri:

- prin lansare de la „zero”,

- prin cumpărarea unei afaceri existente,

- prin contractul de franchising (franciză)

Lansare de la „zero”a unei afaceri.

Astfel, opţiunea pentru deschiderea unei întreprinderi trebuie să se bazeze pe o evaluare minuţioasă
a avantajelor şi dezavantajelor ce le oferă modalitatea dată.

Avantajele:

1. Implementarea nelimitată a propriilor idei.


2. Satisfacţia de a crea o întreprindere de la zero.
3. Posibilitatea de a selecta, motiva şi dezvolta independent personalul.
4. Alegerea amplasamentului afacerii.

Dezavantajele:

1. Costul ridicat pentru lansarea în afaceri, procurarea utilajului, echipamentului etc.


2. Timp mult pentru lansarea afacerii.
3. Alegerea celei mai nepotrivite afaceri. Evaluarea poate indica faptul că ideea de afacere
are perspectivă, însă realitatea poate demonstra că nu-i aşa, că acest produs sau serviciu nu
are cererea estimată.
4. Riscul legat de realizarea unei idei noi.
5. Eforturi personale mari pentru a lansa afacerea.

1
Cumpărarea unei afaceri existente- o altă posibilitate de lansare a afacerii, care necesită o
abordare metodică.

Avantajele:

1. Afacerea este deja creată şi activează


2. Posibilitate de a activa şi a plăti salarii chiar din prima lună
3. Reputaţia bună a întreprinderii şi moştenirea situaţiei anterioare favorabile
4. Echipamente şi utilaje deja existente şi angajaţi instruiţi
5. Posibilitatea planifi cării în baza unor date reale
6. Oportunitate semnifi cativă de cercetare, pentru a identifi ca şi evalua viabilitatea afacerii

Dezavantajele:

1. Sentiment redus al satisfacţiei personale de la crearea şi consolidarea afacerii proprii


2. Activele pot fi supra-evaluate
3. Afacerea poate avea o imagine sau situaţie anterioară nefavorabilă
4. Valoarea afacerii poate fi difi cil de determinat
5. Probabilitatea moştenirii angajaţilor care nu împărtăşesc altă viziune şi pot opune rezistenţă la orice
schimbare
6. Modificarea sau schimbarea practicilor anterioare de afaceri poate duce la anumite pierderi ai
clienţilor firmei

Contractul de franchising (franciză).

Un contract de franchising (în engleză franchising, în română franciză) prevede cumpărarea


dreptului spre utilizare a unei anumite mărci comerciale cunoscută sau un concept de afacere care a fost
deja testat în practică. Francizor (engl. franchiser) este persoana care acordă o franciză.

Francizat (engl. frachisee) este persoana care cumpără o franciză. De regulă, se plăteşte o anumită
sumă la început pentru a deschide afacerea, pentru a instrui personalul, pentru echipamente şi utilaje care
au un anumit design standard,etc.

Francizorul posedă:

 Marca şi numele comercial;

 Oferă ca suport: fi nanţare (uneori) şi publicitate şi marketing;

 Primeşte taxe.

Francizatul după achitarea taxei:


2
 Foloseşte mărcile şi numele comercial al fi rmei;

 Dezvoltă afacerea cu suportul francizorului.

În Republica Moldova, această activitate este reglementată de Legea R.M. Nr.1335-XIII din
01.10.97 “Cu privire la franciza”.:

Numărul relativ redus de francizări nu ne permite sa vorbim despre amploarea dezvoltării acestuia,
cu toate ca sunt zeci de afaceri care activează în baza contractului de franciză, printre care: magazinul de
confecţii pentru doamne “Mango”, restaurantul bucătăriei franceze “La Boucherie” sau compania “1C
Accouting Timbal”, distribuitorul unei din cele mai populare programe computerizate de evidenta contabila
“1C”, Andy’s Pizza, Fornetti, Alina Electronic, Neuron Grup, Shell, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Fastrackids,
ș.a..

După încheierea contractului proprietarul afacerii în franciză urmează să plătească anual o sumă
pentru dreptul de franciză.

Avantajele:

1. Preluarea unei afaceri viabile


2. Posibilitatea de a accesa mai uşor fi nanţarea
3. Investiţia iniţială mai redusă ar putea spori posibilitatea de obţinere mai rapidă a profitului
4. Imagine foarte bună şi acces la publicitate
5. Folosirea unei mărci comerciale cunoscute
6. Acces la instruire de calitate
7. Asistenţă tehnică şi managerială

Dezvantajele:

1. Costuri înalte pentru francize şi alte taxe


2. Inflexibilitate datorită restricţiilor sau numelui comercial impus de francizor
3. Libertate redusă în organizarea şi dezvoltarea afacerii
4. Dificultăţi la vînzarea francizei
5. Existenţa unor riscuri specifice

Bibliografie

https://ceda.md/wp-content/uploads/2015/02/SUGESTII-PENTRU-PROIECTAREA-
LEC__IILOR.pdf