Sunteți pe pagina 1din 3

SC ______________SA FISA POSTULUI Cod:

GALATI Editia 0/ Revizia: 1


COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL DE Pag 1/3
ASIGURAREA CALITATII MEDIU

Aprobat

Data:

FISA POSTULUI

I. POSTUL: RESPONSABIL DE MEDIU


II. DESCRIERE: Coordoneaza activitatea de Mediu in conformitate cu legislatia
in vigoare
III. SUBORDONARE: Este subordonat direct Directorului
IV. CERINTELE POSTULUI:
1. 1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza,
memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. creativitate, inovatie;
2.4. asumarea responsabilitatilor;
2.5. rezistenta la sarcini repetitive;
2.6. capacitate de relationare interumana;
2.7. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.8. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare de profil;
4.2. cunostinte de operare pe calculator;
4.3. cunoasterea a cel putin o limba straina.
5. Experienta: minimum 3 ani activitate in domeniul constructiilor.
6.Calificare/Instruiri speciale: curs auditor ISO14001

V. SARCINI:
Indeplineste sarcinile in conformitate cu procedurile in vigoare.

VI. RESPONSABILITATI:
- planificarea activitatilor de protectie a mediului,
- definirea politicii de mediu a organizatiei,
- elaborarea programelor de management de mediu,
- proiectarea sistemului de management de mediu,
SC ______________SA FISA POSTULUI Cod:
GALATI Editia 0/ Revizia: 1
COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL DE Pag 2/3
ASIGURAREA CALITATII MEDIU

- implementarea sistemului de management de mediu,


- organizarea departamentului de protectie a mediului,
- instruirea personalului departamentului de mediu,
- proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a
managementului de mediu,
- organizarea si supravegherea auditului de mediu,
- evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu,
- monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu.

DE PE NET:
 a identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si
stabilirea instrumentelor de lucru
 sa evalueze impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin
respectarea normelor legale
 sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor sisteme de
management de mediu
 sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu
 sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;
 sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;
 sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma
 sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul
protecsiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
 sa intocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;
 sa intocmeasca documentatia de testare
 sa urmareasca respectarea cu strictete si sa raspunda de indeplinire a cerintelor normelor de protectia muncii
 sa identifice elemente care pot influenta activitatea
 sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul
de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
 sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
 sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
 sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate
persoanele cu care vine in contact;
 sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
 sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
 sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
 sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti
angajati;
 sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este
necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale;
 sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
 sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
 sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

VIII PROGRAM DE LUCRU:


• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana;
• posibilitate de prelungire peste program in situatiile cresterii numarului de contracte si a
presiunii timpului in vederea finalizarii lor sau alte situatii exceptionale (accidente de
munca, consultanta si consiliere etc).

IX CONDITII DE MUNCA:
• obisnuite;
• atat munca de birou, cat si munca de teren;
SC ______________SA FISA POSTULUI Cod:
GALATI Editia 0/ Revizia: 1
COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL DE Pag 3/3
ASIGURAREA CALITATII MEDIU

• atat munca individuala, cat si munca in echipa;


• deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de informatii sau aprobari, controlul si
supervizarea activitatii la punctele de lucru).

X UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU:


• instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scaner, xerox, fax, etc.).

XI COMPETENTE:
Are dreptul sa solicite si sa transmita informatii de la si catre departamentele
colaboratoare, in vederea desfasurarii activitatii proprii, conform procedurilor in
vigoare

XII DELEGARE RESPONSABILITATI:


In lipsa, responsabilitatile sale se transfera la Directorul Executiv si de Productie sau
Directorului Adjunct Executiv si de Aprovizionare

Nume si prenume:
Semnatura:
Data:

S-ar putea să vă placă și