Sunteți pe pagina 1din 5

GHID privind REPARTIZAREA TRIMESTRIALA A DIVIDENDELOR

(in conformitate cu Legea nr.163/2018)

CAZUL 1: Societate Comerciala cu Raspundere Limitata (SRL) an de


infiintare 2018, ASOCIAT UNIC , microintreprindere

1. Administratorul societatii aproba „fisa de calcul profit contabil net posibil de


repartizare dividende„ - model anexa nr.1, la perioada 30.06.2018 / 30.09.2018 /
31.12.2018 (se alege perioada), comunica asociatului unic rezultatul (in situatia
in care administrator este persoana diferita de asociatul unic) - art.1 pct. 2 din
Legea nr.163/2018.

2. Se completeaza „Situatii financiare intermediare la perioada 30.06.2018 /


30.09.2018 / 31.12.2018 (se alege perioada) - model pdf oferit de anaf pentru
microintreprinderi .-art.1 pct.3 din Legea nr.163/2018.

Link util : https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_5_2017.html

In situatia in care aveti obligativitatea sa fiti auditati sau ati optat la infiintare sa
fiti auditati, sau prin statut sa aveti cenzori, aceste situatii financiare
intermediare trebuie sa va fie auditate / verificate de auditorul ales, respectiv de
cenzorii numiti – doar in aceste situatii.

3. Asociatul unic consemneaza in scris decizia adoptata, respectiv valoarea


dividendelor (brute) pe care doreste sa le ridice si termenul de plata, respectiv
semneaza Hotarea Asociatului Unic in acest sens – model Hotarare Asociat Unic
– anexa nr.2- art.196^1 alin.1-2 din Legea nr.31/1990.

Monografie contabila la data de 30.06.2018 / 30.09.2018 / 31.12.2018 (se


cuprind in balanta de verificare – situatii financiare intermediare la perioada
aleasa):

461 analitic „dividende in avans„ = 457 „dividende” dividend brut

457 „dividende” = 446 analitic „impozit dividende„


4. Se ridica (platesc) dividendele – atentie la plata in numerar conform Legii
nr.70/2015 - iar pana in data de 25 ale lunii urmatoare, dupa plata dividendelor,
se declara si se plateste impozitul pe dividende (declaratia 100).

Monografie contabila: 457 dividende nete = 5121 (5311)

5. Pana la data de 31.01.2019 se va depune declaratia 205 privind repartizarea si


ridicarea dividendelor.

6. Inainte de aprobarea situatiei financiare pentru anul 2018 (bilant final) se


regularizeaza diferentele rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului,
respectiv daca au fost ridicate prea multe restiturea lor este in termen de 60 de
zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului
financiar incheiat (2018).

Monografie contabila la data de 31.12.2018:

a) Dividendele repartizate si ridicate anticipat pe baza situatiilor financiare


intermediare sunt egale sau mai putin decat profitul contabil net la data de
31.12.2018

129 „repartizare profit” = 461 analitic „dividende in avans”

(soldul contului 461 analitic „dividende in avans” la 31.12.2018 este 0)

b) Dividendele repartizate si ridicate in avans anticipat pe baza situatiilor


financiare intermediare sunt mai mari decat profitul contabil net la data de
31.12.2018 – asociatul unic are obligatia de a le restitui.

129 ”repartizare profit„ = 461 analitic „dividende in avans„ pana la


nivelul profitului contabil net anual

si

461 analitic „dividende in avans„ = 457- dividende brute storno cu


valoarea care depaseste nivelul profitului contabil net anual.

Concomitent cu:
457 „dividende„ = 446 analitic „impozit dividende” storno impozit
dividende aferent

Soldul contului 457 este negativ (sold creditor negativ in valoarea dividendelor
nete de restituit)

 Se depune rectificativ la declaratia 205 si declaratia 100 (urmeaza sa-l


compensati cu alta obligatie bugetara), iar asociatul unic are termen de
restituire 60 zile al dividendelor nete regularizate, restituirea :

5121 (5311 ) = 457 dividende nete de restituit (soldul contului 457 devine 0)

ANEXA NR.1

SITUATIE FINANCIARA INTERMEDIARA LA DATA DE :

cumulat
perioada
Denumirea indicatorilor curenta
Cifra de afaceri netă
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 -
1. 709 + 741** + 766***)
Alte venituri
(ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755
+ 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 +
2. 7815)
Costul materiilor prime şi al consumabilelor
3. (ct. 601 + 602 - 609*)
Cheltuieli cu personalul
4. (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)
Ajustări de valoare
5. (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)
Alte cheltuieli*****
(ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 +
612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 +
626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 +
6. 664 + 665 + 666 + 667 + 668)
7. Impozite (ct. 691 + 698)
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI 0
FINANCIAR:
8. Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)

rezerva legala -Condiții pentru constituirea rezervei legale ,se ia suma


minimă dintre cele două condiții):
20% din capitalul social vărsat;
5% din profitul contabil.(RL=(R8+R7)*5%
9
10 PROFIT CONTABIL NET disponibil pentru dividende 0
Dividende (brute ) repartizate si ridicate in perioada anterioara (din
11 trimestrul trecut )
PROFIT CONTABIL NET disponibil pentru dividende in perioada
12 curenta 0

INTOCMIT SERVICIUL CONTABILITATE : APROBAT ADMINISTRATOR:

ANEXA NR.2

Antet societate –se completeaza


Hotararea Asociatului Unic al SC ___________ SRL
Nr._____. /_______________.

Subsemnatul

1.______________________, cetatean romana, nascut pe data de ____________ in __________,


domiciliat in_______________, str._________________.nr._________, apt._____, ,
CNP___________, identificat prin CI seria ____ nr.__________,in calitate de asociat unic

,in baza art.196^1 alin.1-2 din Legea nr.31/1990 si art.67 alin.1-3 am hotarat urmatoarele :

1.Aprob situatiile financiare intermediare la data de ___________________________.

2..Repartizarea sin Profitul contabil net calculat conform art.1 pct.2 din Legea nr.163/2018 la data de
_____________________________ dividende suma de_____________ lei , impozit dividend
conform art.97 alin.7 din Legea nr.227/201 este de 5% .adica _____________lei, iar dividendul net
este de ___________ lei, repartizat in conformitate cu actul constitutiv al societatii si Legea
nr.163/2018.

3.Termenul de plata al dividendelor este ___________________________.

Prezenta hotarare s-a redactat in 2(doua i ) exemplare originale, un exemplar pentru asociatul
unic , iar al doilea exemplar pentru serviciul contabilitate.

Localitatea ____________________ Asociat Unic :

Data :______________ ._______________________