Sunteți pe pagina 1din 45

TOPOGRAFIA MEMBRULUI

INFERIOR
Limita : linie circulară – tuberculul
pubian  plica inghinală  creasta
iliacă  şanţ gluteal coccige 
şanţ genito – femural  tuberculul
pubian:

• Gluteală
• Coapsa
• Genunchiul
• Gamba
• Gâtul piciorului
• Piciorul
REG. GLUTEALĂ
Stratigrafie:
1. pielea – groasă,
2. plan subcutanat
– celule adipoase,
– nervi cluneali  senzitivi,
– n. cutanat femural posterior
3. fascia gluteală
4. plan profund
– str. muscular superficial - m.
gluteu >
– str. muscular mijlociu :
• m. gluteu mijlociu,
• m. piriform,
• m. gemen superior,
• m. obturator intern,
• m. gemen inferior,
• m. pătrat femural ;
• biceps (capul lung) +
semitendinos ( tend.
comun – tuber.ischiadică)
• orif. suprapiriform  MVN gluteal
superior
• orif. infrapiriform  MVN gluteal
inferior, n. ischiadic, n. cutanat
femural posterior, MVN ruşinos
intern
– str. muscular profund :
• m. gluteu <
• m. obturator extern,
• m. semimembranos,
• m. adductor >
5.plan osteo – articular
– coxal - faţa laterală
– femur - epifiza proximală
– articulaţia coxofemurală
Importanţă:
• injecţii intramusculare  cadranul
supero-lateral
• flegmoane
• hernii gluteale (rare)
• propagarea proceselor supurative
spre / sau de la pelvis ( prin orificiile
supra-infrapiriform)
COAPSA
Limite:
• proximal – linie circulară  tuber.
pubian  plica inghinală 
s.i.a.s., trohanter mare  şanţ
gluteal  tuber. pubian.

• distal - linie circulară 2 cm.


superior de patelă

• pl.frontal (trohanter , epic. fem.


lateral; tuber. pubian  epic. fem.
medial ) 
– reg. anterioară
– reg. posterioară
REG. ANTERIOARĂ A COAPSEI
• ▲femural Scarpa
• reg. Obturatoare  hernii
obturatoare
stratigrafie:
1. pielea
2. plan subcutanat
– artere: epigastrică superficială;
circumflexă iliacă superficială;
ruşinoase externe
– vene:
• safenă >  vena femurală;
• safenă accesorie  vena
safenă >
• comitante arterelor
– nervi:
• cutanat femural lateral
• genitofemural - r. femurală
• obturator - r. cutanată
• limfonodurile inghinale
superficiale(▲femural
Scarpa)
3. fascia lata – cilindrică
– 2 septuri intermusculare
medial, lateral  2 loji
musculare
– tractul iliotibial
– fascia cribrosa – arcul venei
safene mari
– teaca vaselor femurale
4. plan profund – 3 str. musculare:
• superficial:
– m. tensor al fasciei late
– m. croitor
– m. adductor lung
– m. gracilis
– ▲femural Scarpa
• mijlociu:
– m. vast lateral
– m. drept femural
– m. vast medial
– m. iliopsoas
– m. pectineu
– m. adductor scurt
– m. adductor mare
– lacuna musculară + vasculară
– teaca vaselor femurale – seg.
mijlociu + seg. inferior (canalul
Hunter)
– artera femurală profundă
– nervul femural
– nervul obturator
• profund:
– m. vast intermediar
– m. obturator extern
Importanţă:
– 2 zone herniare  canalul
femural ; canalul obturator
– adenite inghinale
– injecţii intramusculare
– pulsul arterei femurale
– hemostază provizorie
– puncţii, injecţii intraarteriale
– descoperire chirurgicală
ligatura arterei
• Hernie femurala strangulata

Aspect intraoperator:
sacul herniar conţine intestin subţire şi
epiplon
REG. POSTERIOARĂ A COAPSEI
Stratigrafie
1. pielea
2. plan subcutanat – n. cutanat
femural posterior
3. plan fascial – fascia lata
4. plan profund:
• str. m.superficial:
– m. biceps femural - capul
lung (lateral)
– m. semitendinos (medial)
• str. m. profund
– m. biceps femural – capul
scurt (lateral)
– m. semimembranos
(medial)
• reţea arterială (a. gluteală
inferioară + a. circumflexe
femurale (medială, laterală) +
ramurile perforante ( a.
femurală profundă) 
restabilirea circulaţiei
(obstrucţie)!
• Nervul ischiadic
Importanţă - reţea arterială 
restabilirea circulaţiei
(obstrucţie)!
GENUNCHIUL
Limite:
– proximal  linie circulară –
2cm. deasupra patelei
– distal  plan orizontal –
tuberozitatea tibiei
– plan frontal  prin epicondilii
femurali 
• reg.anterioară
• reg. posterioară
REG. ANTERIOARĂ A GENUNCHIULUI
Patelară = rotuliană
Stratigrafie:
1. pielea
2. plan subcutanat – nervul safen
– fascia – fascia lata  fascia
crurală
3. planul profund:
– exp. cvadricipitală  ligamentul
patelar
– piciorul gâştei (croitor, gracilis,
semitendinos)
– reţeaua arterială patelară 
anast. a. superioare şi
inferioare ale genunchiului (a.
poplitee) + a. descendentă a
genunchiului (a. femurală) + a.
recurentă tibială anterioară (a.
tibială anterioară)
REG. POSTERIOARĂ A GENUNCHIULUI
Stratigrafie:
1. piele  plici transversale
2. pl. subcutanat – vena safenă <,
nervul safen
3. fascia genunchiului
4. pl. profund  fosa poplitee 
– nervul ischiadic  n.tibial + n.
peronier comun
– artera poplitee  5 ram.
articulare ale genunchiului
– vena poplitee
5. scheletul
– epifiza distală a femurului
– patela
– epifiza prox. a tibiei
– articulaţia genunchiului
Importanţa – artic. genunchiului
– locomoţie – anchiloza 
reduce locomoţia
– traumatisme
– procese inflamatorii
– fracturi  lezare n.
peronier comun  paralizii,
tulburări de mers
– traumatisme de fosă
poplitee  intervenţii
chirurgicale de urgenţă
– lig patelar  reflexul
rotulian
GAMBA
Limite:
• plan trans.  tuberozitatea tibiei
 maleole
• plan frontal 
– reg. ant.
– reg.post.
REG. ANTERIOARĂ A GAMBEI
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl. subcutanat
3. pl. fascial – fascia crurală 
retinaculul superior al extensorilor
4. pl. profund:
– loja medială :
• m. tibial anterior
• m. extensor lung al halucelui
• m. extensor lung al
degetelor
• MVN tibial anterior ( a.+ v.
tibială anterioară + n.
peronier profund)
– loja laterală :
• m. peronier lung
• m. peronier scurt
• n. peronier superficial
REG. POSTERIOARĂ A GAMBEI
Stratigrafie:
1. pielea
2. planul subcutanat:
– vena safenă < ( → vena poplitee)
– nervul safen
– n. cutanat sural medial (n. tibial)
+ n. cutanat sural lateral (n.
peronier comun)  nervul sural
3. fascia crurală
4. planul profund:
– superficial:
• m. triceps sural
(gastrocnemian + solear)
• m. plantar
– profund:
• m. popliteu
• m. flexor lung al degetelor
• m. tibial posterior
• m. flexor lung al halucelui
• MVN( a. + v.tibială
posterioară + n. tibial)
• artera peronieră
5. scheletul :
– tibia
– fibula
Importanţă:
– fracturi  leziuni
vasculare, nervoase
– ortostatism prelungit 
procese arteritice, varice
– ulcere varicoase 1/3
distală medială
GÂTUL PICIORULUI
Limite:
• proximal  pl.transversal –
baza maleolelor
• distal :
• ant 3 cm sub plica de
flexiune talocrurală
• post.  tuberozitatea
calcaneană
• medial, lateral – 1cm
sub maleole
• plan frontal (maleole) 
– reg. anterioară
– reg. posterioară,
REG. ANTERIOARĂ A GÂTULUI
PICIORULUI
Stratigrafie:
1. pielea 2-3 plici de flexiune
2. pl. subcutanat ;
– vena safenă > + n. safen;
– n. peronier superficial  n.
cutanat dorsal medial şi
intermediar
3. pl. fascial – fascia crurală 
retinaculul inferior al extensorilor
4. pl. profund:
– tend. tibialului anterior,
extensorului lung al
halucelui, extensorului lung
al degetelor, peronierului III
– MVN tibial anterior ; 
reţeaua maleolară med.+
laterală
REG. POSTERIOARĂ A GÂTULUI
PICIORULUI
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl.subcutanat - vena safenă< ,
nervul sural
3. fascia gâtului piciorului :
– retinaculul flexorilor (medial),
peronierilor (lateral)
4. pl. profund:
– loja mediană – tend. calcanean
(Achile)
– loja laterală – tend. m. peronieri
laterali
– loja medială:
• tend. m. tibial posterior
• flexorul lung al halucelui
• flexorul lung al degetelor
• MVN tibial posterior
5. scheletul :
– epifiza distală tibie, fibulă
– talus, calcaneu
– artic. tibiofibulară,
talocrurală, subtalară
Importanţă:
– tenosinovite,
– entorse
– luxaţii
– fracturi
Luxatia gleznei - tratament
RICE: - Rest - repausul partii
traumatizate - Ice - gheata
aplicata indirect pe piele -
Compression - compresie cu un
bandaj elastic - Elevation -
ridicarea membrului
PICIORUL
limite:
– anterior  linia curbă -
vârful degetelor
– posterior  planul oblic -
3cm inf. de plica de
flexiune talocrurală
– lateral, medial 1cm sub
maleole
– inferior  tuberozitatea
calcaneană
• 2 porţiuni:
– piciorul propriu-zis
(scheletul tarso-
metatarsian)  reg.
dorsală, reg. plantară
– cele 5 degete ( falangele)
REG. DORSALĂ A PICIORULUI
Stratigrafie
1. pielea – subţire
2. pl. subcutanat: ţesut lax  edeme
– arcada venoasă superficială
– vena safenă >, <
– vase limfatice superficiale
– nervul safen, (medial)
– nervul cutanat dorsal medial şi
intermediar (n. peronier
superficial)  dosul piciorului +
degete
– nervul sural (lateral)
3. fascia dorsală a piciorului: 
retinaculul inferior al peronierilor
4. pl. profund:
• stratul tendinos:
– tend: tibial anterior, extensor
lung al halucelui,4 ext. lung al
degetelor, peronierul scurt
• fascia extensorilor
• str. muscular:
– ext. scurt al halucelui, scurt al
degetelor I-IV
• artera dorsală a piciorului 
artera arcuată  4 artere
metatarsiene dorsale arterele
dorsale ale degetelor + ramuri
perforante (anastomoză cu
perforantele plantare )
• nervul peronier profund
• fascia interosoasă dorsală
REG. PLANTARĂ - talpa piciorului ▄
Stratigrafie
1. pielea –îngroşată la nivelul
punctelor de sprijin
2. pl. subcutanat
– reţeaua venoasă plantară  v.
safenă mică
– r. nervoase superficiale (n.
plantar medial+ lateral)
3. fascia plantară superficială
– aponevroza plantară▼ sept
profund sagital 3 loji
musculare (medială, mijlocie,
laterală)
4. planul profund
• loja medială (haluce)
– m.abductor, flexor scurt
– (tend. flexorului lung)
– (tend. peronier lung)
– m. adductor
– MVN plantar medial
• loja laterală (degetul mic)
– abductorul
– flexor scurt
– opozant
– (tend. peronierului lung)
– MVN plantar lateral
• loja mijlocie
– flexor scurt al degetelor II – V
– pătrat al plantei
– lombricali  falanga prox. II – V
– adductor
– tend. peronier lung
– n. plantar medial  n. digitali
plantari comuni  n. digitali proprii
– artera + nervul plantar lateral
– m. interosoşi 7 ( 3 plantari, 4
dorsali)
DEGETELE
Limita posterioară
– faţa dorsală linie curbă
prin comisurile interdigitale
– faţa plantară  şanţul prin
plicile digito-plantare

– reg. dorsală
– reg. plantară
REG. DORSALĂ A DEGETELOR
Stratigrafia
1. pielea
2. pl. subcutanat:
– 2 artere digitale dorsale
– 2 vene digitale dorsale
– 2 nervi digitali dorsali(7
n.peronier superficial,3  n.
sural)
3. pl. tendinos:
– tend. m.extensor lung+scurt
al degetelor
REG. PLANTARĂ A DEGETELOR
Stratigrafia
1. pielea
2. pl. subcutanat:
– 2 artere digitale plantare(3 
a. plantară medială, 7 a.
plantară laterală)
– 2 vene digitale plantare
– 2 nervi digitali plantari (7
n.plantar medial,3  n. plantar
lateral)
3. pl. fibros – tecile fibroase 
tunele pt. tend.flexorilor
4. pl. tendinos:
– haluce - tend. flexor lung
– II – V 2 tend.flexor
lung+scurt al degetelor
Importanţa
– escoriaţii,clavus
– plăgi
– infecţii
– fracturi
– flegmoane, limfadenite