Sunteți pe pagina 1din 174

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 10
2017

CNCM
Chişinău 2018
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 10
2017

NBCM
Chişinău 2018
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 10
2017

CNCM
Chişinău 2018
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Cristina Chirilov
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţă – vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 10, 2017. – 2018. – 174 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-276-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-277-5 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2018
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 11

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII .................. 11
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......... 11
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ......... 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 11
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 11
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage .......................................................... 11
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 12
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 13
08 Poligrafii. Opere colective ........................................................................... 14
082 Poligrafii colective ................................................................................. 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 15
1/14 Filozofie ................................................................................................... 15
159.9 Psihologie........................................................................................... 15
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică.................................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 15
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 15
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 16
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 16
32 Politică ........................................................................................................ 16
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 16
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 18
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 21
37 Educaţie ...................................................................................................... 22
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 29
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................................. 29
51 Matematică ................................................................................................ 29
53 Fizică ........................................................................................................... 31
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 32
58 Botanică ...................................................................................................... 32
59 Zoologie ...................................................................................................... 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 33
61 Ştiinţe medicale. Medicină .......................................................................... 33
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 37
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............................. 38
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ....................... 38
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....... Ошибка! Закладка не
определена.
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ......................................................................... 39
72 Arhitectură .................................................................................................. 39
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 39
73 Arte plastice ................................................................................................ 39
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................. 39
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................... 39
78 Muzică ........................................................................................................ 39
79 Divertisment. Jocuri. Sport .......................................................................... 40
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................................ 42
81 Lingvistică. Limbi......................................................................................... 42
82 Literatură .................................................................................................... 44
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ................................................................................ 63
93/94 Istorie .................................................................................................... 64
94 Istorie generală ........................................................................................... 64
Autoreferate ................................................................................................ 67
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2017 ............................................. 68
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2017 .............................................. 74
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 10-2017 ......................................... 75
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 10-2017............................................. 77
Index editori la "Cronica cărţii" Nr 10-2017 ................................................. 77
ISBN eronat la "Cronica cărţii" Nr 10-2017 .................................................. 78

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 79

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII .................. 79
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......... 79
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 79
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 79
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 79
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare......................................................... 79
061 Organizații și alte tipuri de cooperare .................................................. 79
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................... 79
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 80
1/14 Filozofie ................................................................................................... 80
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 80
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 80
32 Politică ........................................................................................................ 80
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 80
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 84
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 90
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................... 91
37 Educaţie ...................................................................................................... 91
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 97
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ............................................................................... 98
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 98
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 98
58 Botanică ...................................................................................................... 98
59 Zoologie ...................................................................................................... 99
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ..................................................... 99
61 Ştiințe medicale. Medicină .......................................................................... 99
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 110
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 110
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 113
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 115
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 115
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 115
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................. 115
78 Muzică ...................................................................................................... 115
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 115
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 116
81 Lingvistică. Limbi....................................................................................... 116
82 Literatură .................................................................................................. 117
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 121
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 122
94 Istorie generală ......................................................................................... 122
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2017 .................. 123
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2017 ........ 129

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 130

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII ................ 130
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică ........ 130
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ....... 130
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
............................................................................................................... 130
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare ................... 130
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 131
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare....................................................... 131
061 Organizații și alte tipuri de cooperare ................................................ 131
070 ZIARE. PRESĂ....................................................................................... 131
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................. 131
159.9 Psihologie......................................................................................... 131
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică.................................................. 131
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 131
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine........................................................... 131
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 132
32 Politică ...................................................................................................... 132
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 138
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 142
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 144
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ................................... 144
37 Educaţie .................................................................................................... 145
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...... 150
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .................................................................. 150
53 Fizică ......................................................................................................... 150
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................... 151
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................... 151
61 Ştiințe medicale. Medicină ........................................................................ 151
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 151
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 152
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 153
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 153
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 154
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 155
72 Arhitectură ................................................................................................ 155
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 155
73 Arte plastice .............................................................................................. 155
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ........................................ 155
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 155
78 Muzică ...................................................................................................... 156
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 156
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 159
82 LITERATURĂ .............................................................................................. 159
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 166
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 166
93/94 Istorie .................................................................................................. 166
94 Istorie generală ......................................................................................... 166
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 10-2017 ............................................................................................. 174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 10
OCTOMBRIE OCTOBER
(1999-2224)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1999. Ţapoc, Vasile.
Istoria şi metodologia ştiinţei : Material ştiinţifico-didactic / Vasile Ţapoc ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Dep. Filosofie şi Antropologie. – Chişinău : CEP
USM, 2017 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-934-6.
Partea 1-a. – 2017. – 154 p. – Bibliogr.: p. 145-154 (120 tit.). – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul cap. şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-935-3. – [2017-2022].
- - 1. Istoria științei. 2. Ştiinţă – Istorie.
001(075)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
Marin, Constantin. Comunicarea internaţională. – Vezi Nr 2112.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2000. Republica Moldova. Chişinău Cultural = Republic of Moldova. Chișinău Cultu-
ral = Республика Молдова. Кишинэу. Культура : [album] / idee şi concepţie: Ioan
Mânăscurtă ; imagini : Sergiu Bucico [et al.] ; trad.: Ana Maria Osadci (engl.), Antonina
Bahrina (rusă) ; consultant şt.: Raisa Osadci, Ion Tentiuc. – Chişinău : Princeps, 2017 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 204, [4] p. : fot. color ; 19 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu suportul financiar al Min. Culturii al Rep.
Moldova, Progr. de Promovare a Cărţii Naţ. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3110-7-6 (în cop. tare).
[2017-2070].
- - 1. Cultură – Republica Moldova – Albume.
008(478)(084)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
2001. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Resurse electronice. Publicaţii artă.
Publicaţii note. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera
Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computeri-
zată, design: Renata Cozonac. – Chişinău : CNC, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. –
11
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 12, 2016. – 2017. – 380 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN
978-9975-49-249-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-253-9 (PDF). – [2017-2017].
- - 1. Bibliografii naționale – Cărți – Autoreferate – Materiale bibliografice – Recenzii –
Resurse electronice – Publicații artă – Publicații note – Articole din reviste și ziare.
015(478)
2002. Gheorghe Mustea : Compozitor. Academician : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova, Proiectul editorial "Moldavica" ; alcăt.: Lilia Balan ; dir. gen.: Elena Pintilei. –
Chişinău : BNRM, 2017 (Tipogr. "Primex-Com"). – 216 p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Colecţia
"Compozitorii Moldovei", ISBN 978-9975-3096-9-1).
50 ex.
ISBN 978-9975-110-85-3 (în cop. tare).
[2017-2041].
- - 1. Muzică academică – Indici bibliografici. 2. Mustea, Gheorghe, 1951 - …, compozi-
tor, dirijor – Biobibliografie.
016:[78.071.1+929(478) Mustea]
2003. Mihai Cimpoi : [critic și istoric literar] : Monografie bibliografică / Lidia
Kulikovski, Taisia Foiu, Vera Sîrbu ; contribuţii: Elena Dabija, Nadejda Măşcăuţanu ; ed.
îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. şt.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; Bibl.
Mun. "B. P. Hasdeu", Centrul Academic Intern. Eminescu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Notograf Prim"]. – 429 p. : fot. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., alte lb. străine. – Rez.
paral.: lb. rom., engl., alte lb. străine. – 100 ex.
ISBN 978-9975-84-041-5.
[2017-2097].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și istorie literară – Indici biblio-
grafici. 2. Cimpoi, Mihai, 1942 - …, critic și istoric literar – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929(478)]
2004. Profesorul universitar, doctor habilitat în filosofie Teodor N. Ţîrdea : la 80
de ani : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" ; alcăt.: Ion Banari ; ed. îngrijită de Vitalie Ojovanu ; dir. gen.: Elena
Pintilei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 193 p. : fot. ; 21 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-56-460-1.
[2017-2162].
- - 1. Bioetică – Indici bibliografici. 2. Țîrdea, Teodor N., 1937 - …, doctor habilitat în fi-
lozofie – Biobibliografie.
016:[17+378+929(478)Țîrdea]
02 BIBLIOTECONOMIE
2005. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Meridianul Zero al Sistemului
Naţional de Biblioteci (1991-2016) : Monografie (consacrată aniversării a 185 de ani de la
fondarea BNRM) / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; dir. de publ.: Elena Pintilei ; coord. de ed.: Vera
Osoianu, Ludmila Corghenci ; consultanţi şt.: Aliona Tostogan, Svetlana Barbei. – Chişinău :
BNRM, 2017. – 215 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Publ. despre Bibl. Naț.: p. 180-198. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Rez.: lb. rom.,
engl. – 80 ex.
ISBN 978-9975-110-86-0.
[2017-2044].
- - 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova – Istorie.
027.54(478)(091)
2006. Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova : Indicatori statistici şi
de performanţă (relaţionali) : 185 ani BNRM / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; elab.: Ecaterina
Dmitric [et al.] ; dir. gen.: Elena Pintilei ; resp. de ed.: Vera Osoianu. – Chişinău : BNRM,
2017 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-110-87-7.
2015-2016. – 2017. – 15 p., [16] p. tab. – 80 ex. – ISBN 978-9975-110-88-4. – ISBN
978-9975-9696-3-5 (trecut eronat pe carte). – [2017-2042].
- - 1. Biblioteci publice teritoriale – Date statistice.
027.52(478)(083.41)
2007. Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării în Republica Moldova : (Documente
în sprijinul activităţii bibliotecarilor) : [în vol.] : 185 ani BNRM / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ;
elab.: Ludmila Corghenci [et al.] ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2017 (Tipogr.
"Primex-Com") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-3096-7-7.
Vol. 1 : 2015-2017. – 2017. – 303 p. : tab. – 80 ex. – ISBN 978-9975-3096-8-4. –
[2017-2043].
- - 1. Biblioteconomie – Republica Moldova – Documente.
02(478)(094.7)
2008. Lectura Central : În ajutorul activităţii de promovare a cărţii şi lecturii ca bază
pentru cunoaştere, ştiinţă şi cultură : Platforma on/off line : pentru bibliotecari / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova ; alcăt.: Vera Osoianu-Filip ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2017.
– 131 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (185 ani BNRM).
Bibliogr. în text. – Referinţe bibliogr.: p. 128-131 (50 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3096-6-0.
[2017-2045].
- - 1. Lectură – Promovare.
028
070 Ziare. Presă
2009. Guzun, Mihail.
Jurnalismul de informare : Note de curs / Mihail Guzun, Gheorghe Gorincioi ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Teoria şi Practica Jurnalis-
mului. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 151 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 121-122 (28 tit.) şi în text. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-936-0.
[2017-1996].
- - 1. Jurnalismul de informare.
070(075.8)

13
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE


082 Poligrafii colective
2010. ″Integrare prin cercetare și inovare″, conferință științifică națională cu par-
ticipare internațională (2017 ; Chișinău). Conferința științifică națională cu participare inter-
națională ″Integrare prin cercetare și inovare″, 9-10 noiembrie 2017 : Rezumate ale comuni-
cărilor / com. org.: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-71-929-2.
Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. – 2017. – 375 p. : fig., tab. – Antetit.:
Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –
120 ex. – ISBN 978-9975-71-930-8. – [2017-2021].
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
2011. Ştiinţe sociale. – 2017. – 414 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
71-926-1. – [2017-2020].
082:378(478-25)=135.1=111=161.1
2012. Ştiinţe umanistice. – 2017. – 262 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldo-
va. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 95 ex. – ISBN 978-
9975-71-925-4. – [2017-2019].
082:378(478-25)=135.1=111=161.1
2013. Materialele conferinţelor ştiinţifice ale studenţilor, Ediţiile 63-66 / Univ. de
Stat din Tiraspol ; col. red.: Coropceanu Eduard [et al.]. – Chişinău : US Tiraspol, 2017. – 194
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-211-3.
[2017-1949].
082:378=00
2014. "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", colloquia professorum (6 ;
2016 ; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 6-a, dedicată Anului Profeso-
rului Nicolae Filip : Materialele Colloquia Professorum din 29 septembrie 2016 / com. şt.: Ion
Gagim [et al.]. – Bălţi : US "Alecu Russo", 2017 – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-50-201-6.
Vol. 1. – 2017. – 195 p. : diagr., fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi. – Texte : lb. rom., fr., ucr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-50-202-3. – [2017-2094].
082:378.4(478-21)=00
2015. Vol. 2 : Secţiunea: Biblioteconomie şi ştiinţele informării. – 2017. – 127 p. : fig.,
tab. – Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Agenţia de Dezvoltare Nord. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-50-
203-0. – [2017-2095].
- - 1. Biblioteconomie.
02:378.4(478-21)(082)=135.1=161.1

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. – Vezi Nr 2017.

159.9 Psihologie
2016. Pavlenko, Lilia.
Adolescenţa: achiziţii, probleme, soluţii : (Compendiu pentru studenţi, pedagogi, psiho-
logi şcolari) / Lilia Pavlenko ; red. şt.: Valentina Botnari ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra
Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 100 p. :
fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94-97 (52 tit.). – [50] ex.
ISBN 978-9975-76-212-0.
[2017-1951].
- - 1. Psihologia adolescentului.
159.922.8(075)
17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2017. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei :
Materialele conferinţei a 23-a ştiinţifice internaţionale dedicată jubileului de 60 ani de la înfiin-
ţarea Catedrei de Filosofie şi Bioetică şi aniversării a 80-a a profesorului universitar dr. hab.
în filozofie Teodor N. Ţîrdea / red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău : Medicina, 2016
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 136, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Mol-
dova, Catedra Filosofie şi Bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-459-5.
[2017-2163].
- - 1. Bioetică. 2. Filozofie. 3. Medicină.
17+1/14+61(082)=135.1=111=161.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
271/279 Biserici și culte creștine
271 Biserica răsăriteană
271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova
2018. Иоанн (Пейогло) (Схиархимандрит).
Гагаузы – православные христиане / Схиархимандрит Иоанн (Пейогло). –
[Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 364 p. : fig., fot. color ; 22 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-889-3 (în cop. tare).
[2017-2066].
- - 1. Biserici – Găgăuzia – Republica Moldova – Istorie.
271.22(478-29)(091)

15
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
Institutul Naţional de Cercetări Economice. Analele Institutului Naţional de Cercetări
Economice. – Vezi Nr 2022.

32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2019. Dungaciu, Dan.
Reunirea : realităţi, costuri, beneficii / Dan Dungaciu, Petrişor Peiu. – Chişinău : Litera ;
Bucureşti : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic). – 263, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 264. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-74-899-5.
[2017-2140].
- - 1. Republica Moldova – România – Aspecte social-politice.
323(478+498):327
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică
externă
2020. Parvulesco, Jean.
Vladimir Putin şi Eurasia / Jean Parvulesco ; ed. îngrijită de Iurie Roşca ; trad. de
Ruxanda Iordache. – Chişinău : Universitatea Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 488 p. ; 20
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-77-270-9.
[2017-2116].
- - 1. Geopolitică. 2. Putin, Vladimir, 1952 -…, președinte al Federației Ruse.
327+342.51(470)
2021. Roşca, Ludmila.
Filosofia Integrării Europene : Curs universitar / Ludmila Roşca ; Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 312 p.
Bibliogr.: p. 305-312 (167 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
Apare cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Modulului Jean Monnet. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-449-6.
[2017-2169].
- - 1. Integrare europeană.
327:061.1EU(075.8)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
2022. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Analele Institutului Naţional de
Cercetări Economice, Ediția a 8-a / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţional de Cercetări
Econ. ; col. red.: Alexandru Stratan (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2017. – 89 p. ; 29
cm. – ISSN 1857-3630.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4326-6-5 (eronat). –
[2017-1942].
- - 1. Institutul Naţional de Cercetări Economice – Anale. 2. Economie. 3. Statistică.
33+316(082)=135.1=161.1
330 Economie în general
2023. Econometrie : Suport de curs / A. Brăilă, Iu. Calin, R. Grigor [et al.] ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Contabilitate şi Informatică Econ. – Ed. a 2-a, rev.
– Chişinău : CEP USM, 2017. – 208 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 204-205 (21 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-71-933-9.
[2017-1995].
- - 1. Econometrie.
330.43(075.8)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2024. "Conducere prin valori – o soluţie pentru succes", conferinţă internaţiona-
lă ştiinţifico-practică (2017 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Con-
ducere prin valori – o soluţie pentru succes" = Международная научно-практическая
конференция "Руководство через ценности – решение для успеха", 01 aprilie 2017 :
Culegere de articole / red. coord.: Igor Prisac. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 281 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. "DIVITIA GRATIAE". – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – F. f. de tit. – 300
ex.
ISBN 978-9975-53-814-5.
[2017-2049].
- - 1. Antreprenoriat.
334(082)=135.1=111=161.1
2025. "Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ", confe-
rinţă ştiinţifică internaţională (12 ; 2017 ; Chişinău). Paradigme moderne ale economiei şi
antreprenoriatului inovativ : Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, Ed. a 12-a, 03-04 noiembrie
2017 / com. org.: Galina Ulian (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 350 p. :
fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Administrarea Afacerilor. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 90 ex.
ISBN 978-9975-71-942-1.
[2017-2139].
- - 1. Antreprenoriat inovativ.
334:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
2026. Bugetarea activităţilor din sectorul vegetal al Republicii Moldova / Andrei
Zbancă, Sergiu Panuţa, Alexandru Stratan [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova ; Fede-

17
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

raţia Naţ. a Agricultorilor din Moldova "AGROinform". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 248 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 245-248 (63 tit.). – Apare cu susţinerea BC "Moldova-Agroindbank" SA. –
[200] ex.
ISBN 978-9975-56-465-6.
[2017-2152].
- - 1. Economia producției agricole – Republica Moldova. 2. Cultivarea culturilor agrico-
le – Bugetare.
[338.43+338.5](478):633/635
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
2027. Coşer, Cornel.
Managementul competitivităţii exportului de produse agroalimentare al Republicii
Moldova / Cornel Coşer, Aurelia Litvin ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 269 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 161-169 (224 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-422-9.
[2017-2167].
- - 1. Exportul de produse agroalimentare al Republicii Moldova.
339.166.82(478)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
2028. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-
ticipare internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare inter-
naţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 9-10 noiembrie 2017 : Rezumate ale comuni-
cărilor / com. org.: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-71-812-7.
Ştiinţe juridice. – 2017. – 373 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom.,
rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-71-924-7. – [2017-2018].
34:378(478-25)=135.1=161.1
341 Drept internaţional
341.9 Drept internaţional privat. Conflictul de legi
2029. "Dezvoltări recente în Dreptul internaţional privat", conferinţă ştiinţifică in-
ternaţională (2016 ; Chişinău). Dezvoltări recente în Dreptul internaţional privat = Recent
Developments in Private International Law : Conferinţă ştiinţifică internaţională : Colecţie de
articole, 20-21 octombrie 2016 / ed. îngrijită de Mihail Buruiană. – [Chişinău] : S. n., 2017
(Tipogr. "ArtPoligraf"). – 663 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene din resursele finan-
ciare acordate de Min. Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. – [500] ex.
ISBN 978-9975-108-22-5 (în cop. tare).
[2017-1999].
- - 1. Drept internațional privat.
341.9(082)=135.1=111

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2030. Comisia Electorală Centrală la 20 de ani de activitate permanentă : [din Re-
publica Moldova] / Angheli Cristina, Balmoş Alexandru, Berlinschii Alexandr [et al.] ; coord.:
Angheli Cristina. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 252 p. : fig., fot.
color, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicați în caseta tehn. – Referinţe bibliogr. în subsol.
[2017-2077].
- - 1. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova.
342.8(478)
2031. Marian, Octavian.
Statutul juridic al persoanei: conţinut şi garanţii : Studii ştiinţifice / Octavian Marian ;
red. şt.: Lupaşcu Zinaida ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova.
– Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 250 p. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-56-464-9.
[2017-2166].
- - 1. Statutul juridic al persoanei. 2. Drepturi și îndatoriri ale persoanei.
342.7
Parvulesco, Jean, Vladimir Putin şi Eurasia. – Vezi Nr 2020.

2032. Trofimov, Igor.


Drept procesual contravenţional / Igor Trofimov, Andrian Creţu ; Acad. "Ştefan cel Ma-
re" a Min. Afacerilor Interne. – Chişinău : Cartea Militară, 2017 [Tipografia Academiei "Ştefan
cel Mare" a MAI]. – 244 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3163-1-6.
[2017-2122].
- - 1. Drept procesual contravențional.
342.92
343 Drept penal. Infracţiuni penale
343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală
2033. Grama, Mariana.
Drept penal. Partea generală : Ghid metodic / Mariana Grama, Daniel Martin ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 150 p. :
tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-938-4.
[2017-2141].
- - 1. Drept penal. Partea generală.
343.1/.2(075)
343.2/.7 Drept penal
2034. Cojocaru, Radion
Drept penal. Partea specială : Culegere de speţe / Radion Cojocaru. – (Ed. a 2-a,
revăz. şi ad.). – Chişinău : Cartea Militară, 2017 [Tipogr. "Print-Caro" SRL]. – 129 p. ; 21 cm.

19
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

300 ex.
ISBN 978-9975-935-74-6 (eronat).
[2017-1947].
- - 1. Drept penal. Partea specială.
343.2/.7(076.5)
2035. Svanidze, Erik.
Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii : Drepturile deţinuţilor şi obligaţiile func-
ţionarilor organelor de drept: 11 întrebări şi răspunsuri / Erik Svanidze ; Proiectul Consiliul
Europei "Susţinerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova". – Ed. a 2-a. – [Chişinău :
S. n., 2017] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-814-5.
[2017-2063].
- - 1. Deținuți – Combaterea relelor tratamente.
343.6:343.8
347 Drept civil
347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
2036. Ardelean, Grigore.
Drept comercial : Curs universitar / Grigore Ardelean ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Ed.
rev. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Adriga-Vis"]. – 328 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [250] ex.
ISBN 978-9975-3130-3-2.
[2017-2149].
- - 1. Drept comercial.
347.7(075.8)
2037. Popa, Olga.
I finanziamenti dei soci e la disciplina della postergazione / Popa Olga. – [Chişinău : S.
n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 17 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 16-17. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 5 ex.
ISBN 978-9975-66-589-6.
[2017-1946].
- - 1. Drept financiar.
347.73
2038. Popa, Olga.
I finanziamenti effettuati in "funzione" della presentazione della domanda di concordato
preventivo e la prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo / Popa Olga. – [Chişinău :
S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 18 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 17-18. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 5 ex.
ISBN 978-9975-66-587-2.
[2017-1944].
- - 1. Drept comercial – Credit.
347.735
Popa, Olga. L'accordo pacifico nella disciplina fallimentare della Dederazione Russa. –
Vezi Nr 2040.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2039. Popa, Olga.


L'ambito di applicazione del principio di postergazione nella Federazione Russa / Popa
Olga. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 25 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 26. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 5 ex.
ISBN 978-9975-66-588-9.
[2017-1945].
- - 1. Drept comercial – Federația Rusă.
347.73(470+571)
347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
2040. Popa, Olga.
L'accordo pacifico nella disciplina fallimentare della Federazione Russa / Popa Olga. –
[Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 30 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 29-30. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 5 ex.
ISBN 978-9975-66-586-5.
[2017-1943].
- - 1. Acorduri pașnice – Faliment – Federația Rusă (jurisprudență).
347.99+347.736(470+571)
349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
2041. Ardelean, Grigore.
Dreptul mediului : Culegere de teste grilă / Grigore Ardelean ; graf.: Svetlana Cojuhari ;
Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Adriga Vis"]. – 159 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3130-2-5.
[2017-2148].
- - 1. Dreptul mediului.
349.6(079)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
351 Activități specifice administrației publice
2042. Campionatul mondial Bodyguard – 2017, ediţia a 8-a = VIII World
Championship of Bodyguards – 2017, 17-19 septembrie 2017 Chişinău / Intern. Bodygard
Federation, Honor et Fides ; resp. ed.: Anatolie Golea, Gabriela Iordan. – [Chişinău : S. n.,
2017]. – 41 p. : fot. color ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Sponsor general "Victiana" SRL [et al.].
[2017-2124].
- - 1. Campionatul mondial Bodyguard – 2017.
351.746=135.1=111
2043. Platon, Mihail.
Pregătirea funcţionarilor de stat: în căutarea concepţiei : Culegere de studii / Mihail
Platon ; resp. de ed.: Aurel Sîmboteanu ; Acad. de Administrare Publică. – Chişinău : AAP,
2017 (CEP USM). – 334 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 332 (6 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-928-5.
[2017-2036].
21
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

- - 1. Administrare publică. 2. Funcţionari publici – Pregătire.


351/354
2044. "Sistemul protecţiei, pazei şi securităţii prin prisma reglementărilor norma-
tive şi bunelor practici", conferinţă ştiinţifică interuniversitară studenţească (7 ; 2017 ;
Chişinău). Sistemul protecţiei, pazei şi securităţii prin prisma reglementărilor normative şi
bunelor practici : Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare studenţeşti, ediţia a 7-a,
Chişinău, 16 martie 2017 / col. red.: Budevici-Puiu Liliana (red.-şef) [et al.] ; secretar şt.:
Arhiliuc Sergiu. – Chişinău : USEFS, 2016 [Tipogr. "Totex-Lux"]. – 94 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova, Catedra "Drept". –
Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-42-1.
[2017-2037].
- - 1. Securitate – Reglementări normative. 2. Sistemul pază – Reglementări normative.
3. Sistemul protecţiei – Reglementări normative.
[351.74+340.1]:378.4(478-25)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2045. "Educaţia: trecut, prezent şi viitor", congres aniversar (40 ; 2017 ; Chişi-
nău). Buletinul congresului aniversar AGIRo al cadrelor didactice din România, Republica
Moldova şi al românilor de peste hotare "Educaţia: trecut, prezent şi viitor", (Ediţia a 40-a),
Chişinău 1-5 august, 2017 / coord.: Mariana Marin [et al.]. – Chişinău : Învăţătorul Modern,
2017 (Tipogr. "Cavaioli"). – 171, [1] p. : fot., tab. ; 26 cm.
Antetit.: Asoc. Gen. a Învăţătorilor din România, Filiala din Rep. Moldova. – 250 ex.
ISBN 978-9975-59-150-8.
[2017-2137].
- - 1. Educație – Republica Moldova – Practici. 2. Educație – România – Practici.
37.0(478+498)(082)
2046. "Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale", conferinţă ştiinţi-
fică (2017 ; Chişinău). Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale : Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale, 9-10 noiembrie 2017, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa,
Nicolae Bucun ; com. şt.: Ciprian Fartuşnic [et al.]. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educa-
ţiei, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 488, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [60] ex.
ISBN 978-9975-48-118-2.
[2017-2151].
- - 1. Educație. 2. Evaluarea în educație.
37.0(082)=135.1=161.1
2047. "Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din
perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar", conferinţă
ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Reconcep-
tualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învă-
ţământului modern general şi universitar : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale
cu participare internaţională, Chişinău, 27-28 octombrie, 2017 : [în vol.] / com. şt.:

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Coropceanu E. [et al.]. – Chişinău : US Tiraspol, 2017 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-76-213-


7.
Vol. 1. – 2017. – 345 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb.
rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex. – ISBN 978-9975-76-214-4. –
[2017-2111].
- - 1. Educație. 2. Formare continuă a cadrelor didactice.
37.0(082)=135.1=133.1=161.1
2048. Vol. 2. – 2017. – 378 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte :
lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex. – ISBN 978-9975-76-
215-1. – [2017-2112].
- - 1. Educație. 2. Formare continuă a cadrelor didactice.
37.0(082)=00
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
2049. "Şcoala, biserica şi comunitatea: parteneriat pentru educaţie", seminar
metodologic republican (6 ; 2017 ; Chişinău). Şcoala, biserica şi comunitatea: parteneriat
pentru educaţie : Ora de religie – cunoaştere şi devenire spirituală : Seminar Metodologic
Republican, Ed. a 6-a, 27-28 aprilie, 2017, Ungheni / coord. şt.: Octavian Moşin ; resp. de
ed.: Angela Levinţa, Veaceslav Iordachescu. – Chişinău : [Cuvântul-ABC], 2017 [Tipogr.
"Cavaioli"]. – 134 p. : fit., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Dir. Educaţiei Ungheni, Liceul Teoretic "Ion Creangă" din oraşul Ungheni. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [150] ex.
ISBN 978-9975-3133-9-1.
[2017-2076].
- - 1. Educație moral-spirituală.
37.017.93(082)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2050. Gorincioi, Iulia.
Istoria ideilor politice : (Ghid metodic) / Iulia Gorincioi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Ştiinţe Politice şi Administrative. –
Chişinău : CEP USM, 2017. – 131 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-937-7.
[2017-2142].
- - 1. Istoria ideilor politice – Didactică.
37.016:32
2051. Maevschi-Iordăchescu, Iulia.
Viața și activitatea scriitorilor : Ce? Cât? Cum? : Auxiliar didactic pentru elevi și profe-
sori de limba și literatura română / Iulia Maevschi-Iordăchescu. – Ed. a 3-a rev. și adăugită. –
[Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 111 p. : il, scheme ; 29 cm.
Bibliogr. p. 109 (27 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0076-5.
[2017-2007].
- - 1. Literatură română – Didactică.
37.016.046:[821.135.1.09+821.135.1(478).09]

23
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

37.09 Organizarea instruiri


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2052. Bragaru, Tudor.
Dezvoltarea resurselor educaţionale digitale : Cadru metodologic / Tudor Bragaru,
Vsevolod Arnăut ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 128 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-932-2.
[2017-1997].
- - 1. Resurse educaționale digitale.
37.091:004
2053. Formarea profesională continuă în Republica Moldova : un studiu compre-
hensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice / Lilia Pogolşa,
Nelu Vicol, Aliona Afanas [et al.] ; coord. şt.: Lilia Pogolşa, Aliona Afanas ; Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 77, [2] p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 73 (22 tit.). – 65 ex.
ISBN 978-9975-48-114-4.
[2017-2023].
- - 1. Formare profesională continuă a cadrelor didactice.
37.091(478)
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2054. Carabet, Natalia.
Caiet de scriere / Natalia Carabet : pict.: Tatiana Lagaeva. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :
Biblion, 2017 ("Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver). – 32, [1] p.
: des. ; 24 cm. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi,
ISBN 978-9975-111-50-8).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-138-25-3.
[2017-2053].
373.2
2055. Carabet, Natalia.
Monitorizarea pregătirii copilului către şcoală : Compendiu. Fişe de lucru individual : în
baza aplicării fişei de monitorizare a pregătirii copilului către şcoală / Carabet Natalia. – [Chi-
şinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Pulsul Pieţei")]. – 305 p. : des. ; 21 x 30 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-3053-4-1.
[2017-1978].
- - 1. Învățământ preșcolar.
373.2(072)
2056. Codreanu, Mariana.
Alfabetul / Mariana Codreanu ; pict.: Tatiana Lagaeva. – Chişinău : Biblion, 2017
(Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii). – 56, [1] p. : des. ; 29 cm. – (Ne

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

jucăm şi învăţăm : 4-5 ani, ISBN 978-9975-138-33-8) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-89-
8).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-138-16-1.
[2017-2000].
- - 1. Învățământ preșcolar.
373.2.016
2057. Mîndru, Nina.
Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa a 3-a / Nina Mîndru ; coord.: Mariana
Marin. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 112 p.
: des. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-3142-3-7.
[2017-1963].
- - 1. Texte literare pentru copii.
373.3:[811.135.1+821.09](075.2)
2058. Plan managerial : Acţiuni de dezvoltare a sistemului educaţional instituţional :
anul de studii 2017-2018 : [Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişinău] /
Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, Instituţia Publică Liceul
Teoretic "Gheorghe Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Rusu Tamara ; resp. de ed.: Teutu
Aliona. – Chişinău : Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", 2017 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 213 p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-56-462-5.
[2017-2165].
373.5.091(478-25)
2059. Prevenirea violenţei în instituţia de învăţământ : Ghid metodologic / Min.
Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău,
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) [et al.]
; sub red.: V. Adăscăliţă [et. al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 115
p. : fig., tab.
Referinţe bibliogr.: p. 82-86 şi în subsol. – Apare cu susţinerea Inst. UNESCO pentru
tehnologii informaţionale în educaţie. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-53-892-3.
[2017-2071].
- - 1. Violența în școală – Prevenire.
373.06:316.454.5(072)
2060. Protecţia copilului faţă de violenţă în instituţia de învăţământ : Culegere de
acte normative / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din
Moldova (CIDDC) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 116 p. :
tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 59 (9 tit.) şi în subsol. – Apare cu susţinerea Inst. UNESCO pen-
tru tehnologii informaţionale în educaţie. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-53-891-6.

25
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

[2017-2046].
- - 1. Protecția copilului în instituția de învățământ – Acte normative.
373.06:343.6(094)
2061. Spătaru, Svetlana.
Abecedar : Caiet de scriere cu teste de evaluare : pentru clasa 1-a / Svetlana Spătaru.
– [Chişinău] : Pro Libra, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 96 p. ; 25 cm.
Aut. este indicat pe cop. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4371-1-0.
[2017-2131].
373.3.016:811.135.1
2062. Straliuc, Nina.
Matematică elementară în grădiniţă : 5-6 ani : Ghid pentru educatori şi părinţi / Nina
Straliuc. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 104 p. : des., tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 103 (16 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4328-1-8.
[2017-1962].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2:51
2063. Ursache, Silvia.
Antrenăm atenţia, memoria şi scrisul / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2017
(Combinatul Poligrafic). – 32 p. : des. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3172-0-7.
[2017-2146].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2.016
2064. Ursache, Silvia.
Învăţăm matematica, dezvoltăm logica / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : des. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3172-1-4.
[2017-2147].
- - 1. Matematică pentru preșcolari.
373.2:51
2065. Карабет, Наталья.
Математика / Наталья Карабет. – Chişinău : Biblion, 2017 ("Тверской полиграфи-
ческий комбинат детской литературы", г. Тверь). – 48 p. : des. ; 29 cm. – (Умные детки,
ISBN 978-9975-111-64-5) (Играем и учимся : 4-5 лет, ISBN 978-9975-138-29-1).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-27-7.
[2017-2073].
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
373.2:51
2066. Карабет, Наталья.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Тетрадь по математике / Наталья Карабет ; худож.: Татьяна Лагаева. – Chişinău :


Biblion, 2017 ("Тверской полиграфический комбинат детской литературы", г. Тверь). –
32, [1] p. : des. ; 24 cm. – (Умные детки, ISBN 978-9975-111-64-5) (Играем и учимся ; 4-5
лет, ISBN 978-9975-138-29-1).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-28-4.
[2017-2052].
373.2:51
2067. Марин, Марианна.
Диаграмма учителя : 3 класс : Оценивание школьных достижений / Марианна
Марин, Анжела Курачицки. – [Кишинэу] : Învăţătorul Modern, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. –
144 p. : tab. ; 29 cm. – (Коллекция КОД / коорд.: Марианна Марин, ISBN 978-9975-59-152-
2).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [50] ex.
ISBN 978-9975-59-154-6.
[2017-2138].
373.3.091
2068. Марин, Марианна.
Портфолио ученика : 3 класс : Оценивание школьных достижений / Марианна
Марин, Анжела Курачицки. – Кишинэу : Învăţătorul Modern, 2017 (Tipogr. "Cavaioli"). – 149
p. : tab. ; 26 cm. – (Коллекция КОД / коорд.: Марианна Марин, ISBN 978-9975-59-152-2).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-59-153-9.
[2017-2132].
373.3.091
2069. "Современные тенденции развития дошкольного образования и про-
фессиональной подготовки кадров", международная научно-практическая кон-
ференция (2017 ; Тираспол). Современные тенденции развития дошкольного образо-
вания и профессиональной подготовки кадров : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 35-летию со дня основания кафедры дошко-
льной педагогики и специальных методик, 20 октября 2017 года / редкол.: Т. А. Гелло [и
др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 [Ремонт вычислительной техники]. – 456
p. ; 20 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. пед. и психологии, Каф. до-
школ. пед. и спец. методик. – Texte : lb. rom. (cu caractere chirilice), ucr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-925-31-0.
[2017-2108].
- - 1. Învățământ preșcolar. 2. Învățământ special. 3. Învățământ superior.
373.2.091+376+378(082)=135.1=161.1=161.2
374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă
2070. Curriculum globALE pentru Educaţia Adulţilor / Inst. pentru Coop. Intern. a
Asoc. Germane pentru Educaţia Adulţilor, DVV International. – Chişinău : Epigraf, 2017 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 40, [1] p. : tab. ; 21 cm.

27
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Bibliogr.: p. 22. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu suportul financi-


ar al Min. German pentru Coop. Econ. şi Dezvoltare. – 500 ex.
ISBN 978-9975-60-266-2.
[2017-1983].
- - 1. Educația adulților.
374.7.091
2071. Manifest pentru Educaţia Adulţilor în secolul 21 / European Assoc. for the
Education of Adults, DVV International ; text: Gina Ebner. – [Chişinău : Epigraf, 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – [16] p. ; 28 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei
şi Culturii din Finlanda. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-60-267-9.
[2017-1984].
374.7
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2072. Handrabura, Loretta.
Metode moderne de studiere a limbajului mimico-gestual în Republica Moldova /
Loretta Handrabura, Cornelia Bodorin, Mariana Scripnic ; resp. de ed.: Natalia Babici, Victor
Koroli ; fotomodel : Olga Soltan [et al.] ; Alianţa INFONET, Asoc. Surzilor din Rep. Moldova
(ASRM). – Chişinău : ASRM, 2017 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 305 p. : fot. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Indice de cuvinte şi îmbinări : p. 293-303. – Apare cu supor-
tul Ambasadei Finlandei la Bucureşti. – 500 ex.
ISBN 978-9975-136-38-9 (Tipogr. "Garomont-Studio").
[2017-2010].
- - 1. Persoane cu deficiențe de auz – Limbaj mimico-gestual – Metode. 2. Limbajul
gesturilor.
376.353(478)
Современные тенденции развития дошкольного образования и профессиональ-
ной подготовки кадров. – Vezi Nr 2069.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2073. Prisacari, Viorel.
Catedra de Epidemiologie : la 50 de ani de la fondare / Viorel Prisacari ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. Print-Caro"].
– 52 p. : fot. ; 21 cm.
Lista lucrărilor publ. de colaboratorii Catedrei de Epidemiologie : p. 44-52 (103 tit.). –
[200] ex.
ISBN 978-9975-56-457-1.
[2017-2161].
- - 1. Catedra de Epidemiologie a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu" – Istorie.
378.661(478-25):616.9-036.22(091)
2074. "When students take the lead: enhancing quality and relevance of higher
education through innovation in student-centred problem-based active learning", in-
ternational conference (2016 ; Chişinău). When students take the lead: enhancing quality

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

and relevance of higher education through innovation in student-centred problem-based


active learning" : PBLMD International Conference, 27-28 October, 2016 Chişinău, Moldova :
Conference Proceedings / ed.: Romeo V. Turcan, Larisa Bugaian ; sci. com.: Ralph Dreher
[et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Sinectica-Com"]. – 143 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Erasmus+ Programme of the European Union. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Re-
ferinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul al European Commission. – 20 ex.
ISBN 978-9975-45-504-6.
[2017-2001].
- - 1. Învățământ superior.
378(082)
Современные тенденции развития дошкольного образования и профессиональ-
ной подготовки кадров. – Vezi Nr 2069.

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor propriu-zis
2075. Cele mai frumoase mituri : [povești, legende] / repovestite de Stefania
Leonardi Hartley ; trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Giulia Baratella [et al.] ; cop.: Sarah
Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – 122, [2] p. : il. color ; 28 cm. – (Colec-
ţia de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).
Tit. orig.: Le più belle storie di mitologia. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0012-3 (în cop. tare).
[2017-2115].
- - 1. Povești. 2. Legende mitologice.
398.22+821-93
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică) în contem-
poraneitate. – Vezi Nr 2118.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


51 MATEMATICĂ
2076. Buraga, Angela.
Matematica : Teste şi fişe de succes : clasa a 2-a / Angela Buraga, Aliona Condurachi ;
coord.: Mariana Marin. – [Chişinău] : Învăţătorul modern, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 92 p. :
fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Atelier Didactic" / coord.: Mariana Marin, ISBN 978-9975-59-
157-7).
[100] ex.
ISBN 978-9975-59-158-4. – ISBN 978-9975-59-151-5 (trecut eronat pe carte).
[2017-2133].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2077. Buraga, Angela.
Matematica : Teste şi fişe de succes : clasa a 3-a / Angela Buraga, Aliona Condurachi ;
coord.: Mariana Marin. – [Chişinău] : Învăţătorul modern, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 84 p. :
fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Atelier Didactic" / coord.: Mariana Marin, ISBN 978-9975-59-
157-7).

29
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

100 ex.
ISBN 978-9975-59-151-5.
45,00 lei. – [2017-2134].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2078. Ciuntu-Samson, Violeta.
Matematica distractivă : Pentru copii isteţi : Clasa a 3-a / Violeta Ciuntu-Samson, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 72 p. : tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3158-2-1.
[2017-2057].
- - 1. Matematică distractivă.
51-8(075.2)
2079. Ciuntu-Samson, Violeta.
Matematica distractivă : Pentru copii isteţi : Clasa a 4-a / Violeta Ciuntu-Samson, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 72 p. : tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3158-3-8.
[2017-2056].
- - 1. Matematică distractivă.
51-8(075.2)
2080. Matematica : pentru copiii isteţi / Şebănescu Liudmila, Babuc Constantin,
Semionova Daria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 48 p. :
des., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 48. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-781-0.
[2017-2064].
- - 1. Matematică distractivă.
51-8
2081. Попа, Елена.
Тесты по математике : (вводные, текущие, итоговые) : и упражнения для
индивидуальной работы : 3 класс / Елена Попа, Мария Брагиш, Светлана Драгалин. –
[Ed. a 3-a]. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 63, [1] p. : il. ; 24
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3158-1-4.
[2017-2054].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră
2082. Лупашко, Наталия.
Коммутативные лупы Mуфанг с некоторыми условиями минимальности / Наталия
Лупашко ; Тираспол. гос. ун-т. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipografia UST]. – 103 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 96-103 (67 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-210-6.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1950].
- - 1. Topologie algebrică – Teoreme.
512.54(075)
517 Analiză
2083. Cozma, Dumitru.
Analiză Complexă : [pentru uzul studenților] / Dumitru Cozma, Vasile Neagu. – Chişi-
nău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 248 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 247-248 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-216-8.
[2017-2113].
- - 1. Analiză complexă (matematică).
517(075)
2084. Rusu, Gheorghe.
Curs de analiză funcţională : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Rusu ; Univ. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra Matematică şi Informatică. – Chişinău : Uni-
versitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017 [Tipogr. "Biotehdesign"]. – 145 p.
Bibliogr.: p. 145 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-25-6 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-2040].
- - 1. Analiză funcţională (matematică).
517.98(075.8)
53 FIZICĂ
2085. Potlog, Tamara.
Fizică : Caietul elevului : clasa a 6-a / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai Marinciuc. –
Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : Integritas, 2017 (Tipografia "Reclama"). – 94, [1] p. : fig.
; 24 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-4146-9-2.
[2017-2033].
53(075.3)
2086. Sorocovici, Vlad.
Fizica : Caietul elevului, clasa a 9-a / Vlad Sorocovici. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4328-2-5.
[2017-1960].
53(075.3)
2087. Физика : Сборник задач для 6-7 классов / Михай Маринчук, Владимир Гецу,
Мирча Миглей [и др.] ; trad. din lb. rom.: Anatolie Homenco ; Min. Educaţiei al Rep. Moldo-
va. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 118 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-85-089-6.
[2017-2130].
- - 1. Fizică.

31
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

53(076.3)
531/534 Mecanică
531 Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide
2088. Neaga, A.
Indicaţii metodice şi probleme rezolvate de mecanică / A. Neaga ; Univ. Tehn. a Mol-
dovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizică. – Chişinău : UTM, 2017. – 136 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 134 (9 tit.). – 400 ex.
[2017-2048].
- - 1. Mecanică teoretică.
531/534(076.5)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
575 Genetică generală. Citogenetică generală
2089. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", conferinţă ştiinţifică interna-
ţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica,
fiziologia şi ameliorarea plantelor" : (Ed. a 6-a) = International Conference "Genetics,
Physiology and Plant Breeding" : (6th Ed.) : Proceding materials, 23-24 octombrie 2017, Chi-
şinău / com. şt.: Botnari Vasile [et al.] ; com. de org.: Andronic Larisa [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 408 p. : fig., tab. ; 23 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plante-
lor. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – Ind. alf. : p.406-408. – [200] ex.
ISBN 978-9975-56-463-2.
[2017-2155].
- - 1. Genetica plantelor. 2. Fiziologia plantelor. 3. Ameliorarea plantelor.
575+581.1+631.52(082)=135.1=111=161.1
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie
International Symposium "Actual problems of zoology and parasitology: achievements
and prospects". Vezi Nr 2090.

58 BOTANICĂ
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plan-
telor". – Vezi Nr 2089.

59 ZOOLOGIE
2090. "Actual problems of zoology and parasitology: achievements and pros-
pects", international symposium (2017 ; Chişinău). International Symposium "Actual prob-
lems of zoology and parasitology: achievements and prospects" : dedicated to the 100th anni-
versary from the birth of academician Alexei Spassky, one of the founders of the Academy of
Sciences of Moldova and of the Parasitological school of the Republic of Moldova, 13 Octo-
ber 2017, Chişinău / red. board: Toderaş Ion (chief red.) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 473 p. : fig., tab. ; 25 cm.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Zoology. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., ru-
să. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-66-590-2 (în cop. tare).
[2017-1955].
- - 1. Zoologie. 2. Parazitologie.
59+576.8 (082)(092)=135.1=111=161.1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
2091. Culegere de articole ştiinţifice consacrată aniversării a 90-a de la naşterea
ilustrului medic şi savant Nicolae Testemiţanu / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova ; col. red.: Ion Ababii (red.-şef) [et al.]. – Chişinău :
[Medicina], 2017. – 343 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [120] ex.
ISBN 978-9975-82-063-9.
[2017-2026].
- - 1. Medicină. 2. Învățământ superior medical.
61:378.661(478-25)(082)
2092. Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cer-
cetători / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova ;
com. org.: Ion Ababii (preşedinte). – Chişinău : [Medicina], 2017. – 135 p. ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 110 ex.
ISBN 978-9975-82-064-6.
[2017-2025].
61:378.661(478-25)(082)=135.1=111

Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. – Vezi Nr 2017.

611/612 Biologie umană


611 Anatomie. Anatomie umană și comparată
2093. Anatomia clinică a coloanei vertebrale : Regiunea lombară şi spaţiul
retroperitoneal : note de curs / Radu Turchin, Gheorghe Guzun, Boris Topor [et al.] ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie topografică şi
chirurgie operatorie. – Chişinău : Medicina, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 57 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 57 (12 tit.). – F. f. de tit. – [200] ex.
ISBN 978-9975-82-066-0.
[2017-2160].
- - 1. Anatomia coloanei vertebrale.
611.71(075.8)
2094. Clinical anatomy of the neck region : Methodical recommendations for
students / Gheorghe Guzun, Radu Turchin, Boris Topor [et al.] ; State Univ. of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemiţanu", Dep. Topographic Anatomy and Operative Surgery. –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 52 p. : fig. ; 21 cm.
100 ex.
33
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

ISBN 978-9975-56-466-3.
[2017-2159].
- - 1. Anatomia regiunii cervicale.
611.93(076.5)
613 Igienă. Igienă şi sănătate personală
613.6 Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii
2095. Servicii de sănătate ocupaţională: aplicaţii practice / Alina Ferdohleb, Cătă-
lina Croitoru, Elena Ciobanu [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică, Univ. de Stat de Me-
dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. –
155, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 153-156 (61 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-56-467-0.
[2017-2164].
- - 1. Sănătatea muncii. 2. Servicii de sănătate ocupațională.
613.6(076.5)
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
2096. Raevschi, Elena.
Measuring population health: aproaches to noncommunicable disease prevention and
control : Methodological Recommendations for the Course in Social Medicine & Health Man-
agement for Medical Students / Elena Raevschi, Olga Penina, Galina Obreja ; Nicolae
Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy, Nicolae Testemitanu Dep. of Soc. Medi-
cine and Health Management. – Chişinău : Medicina, 2017. – 38 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-065-3.
[2017-2027].
- - 1. Sănătate publică – Organizare – Supraveghere.
614.2/.4(076.5)
614.3 Inspecţie şi control sanitar
2097. Vilc, Valentina.
Implicarea organizațiilor non-guvernamentale în controlul tuberculozei în Republica
Moldova / Vilc Valentina, Doltu Svetlana, Severin Lilian ; AFI – Centrul de Dezvoltare în Să-
nătate Act For Involvement. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 94 p. : fot.
color, tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Ba-
yer Foundations. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3159-0-6.
[2017-1977].
- - 1. Controlul tuberculozei în Republica Moldova.
[614.3+616.24-002.5]:061.2(478)
616 Patologie. Medicină clinică
2098. Bernaz, Emilian.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Primary examination at the scene : Methodical guidelines for first year students / Emil-
ian Bernaz ; Moldova Public Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemi-
ţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 40 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-40 (43 tit.). – 15 ex.
ISBN 978-9975-56-477-9.
[2017-2158].
- - 1. Prim ajutor medical.
616-083.98(076.5)
2099. Medicina paliativă : Ghid pentru medicii de familie / Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; elab.: Olga Cerneţchi, Rodica Gramma. – Chişinău : S.
n., 2017 [Tipogr. "Omega Premium"]. – 232 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 227-229 (41 tit.). – Apare cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, Open Soc.
Inst. – [700] ex.
ISBN 978-9975-82-051-6 (în cop. tare).
[2017-1975].
- - 1. Medicină paliativă.
616-082.8-03:614.253(075)
2100. Medicina paliativă : Ghid pentru studenţi / Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu" ; elab.: Olga Cerneţchi, Rodica Gramma. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Omega Premium"]. – 168 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, Open Soc. Inst.
– [500] ex.
ISBN 978-9975-131-49-0 (în cop. tare).
[2017-1976].
- - 1. Medicină paliativă.
616-082.8-03:614.253.4(075.8)
2101. Rotaru, Victoria.
Practical classes in general pathophysiology : Methodical Guide / Victoria Rotaru, Vale-
riu Cobeţ ; State Medical and Pharmaceutical Univ. "N. Testemiţanu", Fac. of Medicine nb. 2,
Dep. of Pathophysiology and Clinical Pathophysiology. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 91 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-468-7.
[2017-2157].
616-092(076.5)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
2102. Arnăutu, C.
Ateroscleroza: este o maladie ereditară, dobândită sau este rezultatul schimbărilor de
vârstă / C. Arnăutu. – Chişinău : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic). – 318, [1] p. : fig., fig.
color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 255-319 (523 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-129-37-4.
[2017-1973].
- - 1. Ateroscleroză – Factori constituționali.

35
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

616.13-004.6-056
2103. Cobeţ, Valeriu.
Pathophysiology of the left heart failure : Methodical Support / Valeriu Cobeţ, Victoria
Rotaru ; State Medical and Pharmaceutical Univ. "N. Testemiţanu", Fac. of Medicine nr. 2,
Dep. Pathophysiology and Clinical Pathophysiology. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 39 p. : fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 39 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-469-4.
[2017-2156].
- - 1. Insuficiență cardiacă – Fiziologie patologică.
616.12-008.46-092(075)
2104. Mazur Nicorici, Lucia.
Valvulopatiile : Elaborare metodică / Lucia Mazur Nicorici, Livi Grib ; îngrijire de Cristi-
na Gheorghiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S.
n., 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 68 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68 (11 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-3155-1-7.
[2017-2126].
- - 1. Cardiopatii valvulare.
616.126:[611.1+612.17](076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar
2105. Chele, Nicolae.
Implantarea Dentară Imediată : Riscuri şi Beneficii / Chele Nicolae ; sub red.: Valentin
Topalo ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia-Sirius]. – 272 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-240-8.
[2017-2035].
- - 1. Implantare dentară imediată.
616.314-089.843
618 Ginecologie. Obstetrică
2106. Catrinici, Rodica.
Colul uterin în contextul iniţierii travaliului : Elaborare metodică / Rodica Catrinici, Va-
lentin Friptu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de ob-
stetrică şi ginecologie Nr 1. – Chişinău : Medicina, 2017. – 58 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 50-58 (130 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-068-4.
[2017-2029].
- - 1. Colul uterin în sarcină.
618.14:618.3/.4(076.5)
2107. Catrinici, Rodica.
Sarcina suprapurtată : Elaborare metodică / Rodica Catrinici, Valentin Friptu ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică şi ginecologie Nr
1. – Chişinău : Medicina, 2017. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-44 (77 tit.). – 50 ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-82-067-7.
[2017-2028].
- - 1. Sarcină suprapurtată (obstetrică).
618.39(076.5)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
620.9 Economia energiei în general
2108. Simonov, Dumitru.
Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul tendinţelor economice mondi-
ale : Monografie / Simonov Dumitru ; coord. şt.: Chistruga Boris ; Acad. de Studii Econ. a
Moldovei, Catedra "Relaţii Economice Internaţionale". – Chişinău : [ASEM], 2017 [Tipogr.
"MS Logo"]. – 213 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 180-203 (205 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-4264-9-7.
[2017-2024].
- - 1. Securitatea energetică a Republicii Moldova.
620.9(478):339.9
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice
630 Silvicultură
2109. Ghid tehnic privind cele mai bune practici agroforestiere în cadrul gestio-
nării durabile a terenurilor / Galupa Dumitru, Talmaci Ion, Şpitoc Liliana [et al.] ; Inst. de
Cercetări şi Amenajări Silvice. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 147 p. : fig.
color, tab. ; 27 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 111 (21 tit.). – [1150] ex.
ISBN 978-9975-56-456-4 (în cop. tare).
[2017-2153].
- - 1. Perdele forestiere de protecție – Practici. 2. Utilizarea pământului – Dezvoltare
durabilă.
630:332.3
630*2 Biologie forestieră
2110. Cuza, Petru.
Recomandări privind reconstrucţia ecologică a arboretelor / Petru Cuza, Boris Curoş ;
Agenţia "Moldsilva", Rezervaţia Naturală "Plaiul Fagului". – Chişinău : [Universul], 2017. – 56
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 54-56 (23 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-168-8.
[2017-2093].
- - 1. Regenerarea ecologică a arboretelor.
630*23(049.3)

37
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliora-
rea plantelor". – Vezi Nr 2089.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2111. Agrati-Prange, Angela.
Cooking with Angela delicious macrobiotic and vegan recipes in everyday life / Angela
Agrati-Prange ; phot.: Anastasia Semanina, Sofia Erving. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 215, [1] p. : fot. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-867-1 (în cop. tare).
[2017-2072].
- - 1. Mâncăruri vegetariene – Rețete.
641.55/.56(083.12)
65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
2112. Marin, Constantin.
Comunicarea internaţională : [studiu monografic] / Constantin Marin ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 368 p.
; 25 cm.
Bibliogr.: p. 301-336 (437 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-922-3.
[2017-2145].
- - 1. Comunicare internațională.
659.3(100)+004.7
2113. Proiect de dezvoltare a comunităţii : Dezvoltarea capacităţii societăţii civile de
a influenţa cele mai importante decizii prin implicare civică / Cristina Bujor, Liliana Nicolaescu-
Onofrei, Sergiu Litvinenco [et al.] ; FORTIUS puterea comunităţilor informate. – Chişinău :
[Epigraf], 2017 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 56 p. : tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – [100] ex.
ISBN 978-9975-60-273-0.
[2017-2075].
- - 1. Mass-media – Implicarea societății civile. 2. Participarea societății civile la luarea
deciziilor.
[659.3+364.462]:061.2
66 TEHNOLOGIE CHIMICA. INDUSTRII CHIMICE SI INRUDITE
661 Produse chimice
2114. Recomandări de evaluare a impactului nanoparticulelor oxizilor de metale
cu utilizarea levurilor / col. de aut.: Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda [et al.] ;

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Chişinău : S. n., 2017


[Tipogr. "Tipocart Print"]. – 18 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicați. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex.
ISBN 978-9975-133-77-7.
[2017-2128].
[661.8+582.2/.3]:620.3
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
DAS Directory. – Vezi Nr 2115.

72 ARHITECTURĂ
2115. DAS Directory : Arhitecţii şi designerii Republicii Moldova / dir.: Nadejda Gorea
; red.-şef : Violetta Darsalia ; fot.: Mihail Turculeţ. – [Chişinău] : DAS, 2017 (Tipografia "Nova-
Imprim") – . – 32 cm. – ISBN 978-9975-4355-4-3.
…2016-2017. – 2017. – 289, [3] p. : fot., fot. color. – ISBN 978-9975-4355-9-8 (în cop.
tare). – [2017-2013].
- - 1. Design interior. 2. Arhitecți din Republica Moldova. 2. Designeri din Republica
Moldova.
72+7.05(478)(092)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
2116. Condraticova, Liliana.
Destinul giuvaierului. Alexei Marco / Liliana Condraticova ; red. şt.: Pavel Cocârlă ;
consultant şt.: Anatol Petrencu ; text lb. engl.: Alla Ceastina, Olga Iliaşenco. – Chişinău : S.
n., 2017 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 175 p. : fot., fot., reprod. color ; 21 cm.
Text parţial paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-84-039-2.
[2017-2106].
- - 1. Marco, Alexei, 1935-1993, giuvaier.
739.2(092)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
Под пряным солнцем Кишинёва. – Vezi Nr 2186.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


2117. Lumea lui Zaharia : [album de fotografii] / [fot.]: Cuşnir Zaharia ; pref.: Nicolae
Pojoga. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 204, [2] p. : fot. ; 21 cm. – (Co-
lecţia "C(art)ier" / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).
Pref. paral.: lb. rom., engl. – [500] ex.
ISBN 978-9975-86-228-8 (în cop. tare şi supracop.).
119,00 lei. – [2017-2061].
- - 1. Fotografii de epocă – Albume. 2. Cuşnir, Zaharia, 1912-1993, fotograf.
77.03(084.12)
78 MUZICĂ
2118. "Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componisti-
că) în contemporaneitate", conferinţă ştiinţifică internaţională (3 ; 2017 ; Chişinău).

39
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică) în contemporanei-


tate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность (фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova (folklore
and composers' works) and contemporaneity : Conferinţa ştiinţifică internaţională, (Ediţia a 3-
a), Chişinău, 26 septembrie 2017 : Tezele comunicărilor / col. red.: Ţircunova Svetlana, Cio-
banu-Suhomlin Irina (red. şt.). – Chişinău : AMTAP, 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 135 p. ; 21
cm.
Antetit.: Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3126-7-7.
[2017-1952].
78+398.8(478)(082)=135.1=111=161.1
2119. Poiată, Mihai Ştefan.
Mihai Dolgan: De ce au plâns ghitarele? : [despre viața și activitatea compozitorului] /
Mihai Ştefan Poiată. – Chişinău : Arc, 2017 [Imprimat în Ungaria]. – 334, [2] p. : fot. ; 22 cm. –
Conţine un CD cu 19 melodii.
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-0-0065-9 (în cop. tare).
[2017-1982].
- - 1. Dolgan, Mihai, 1942-2008, compozitor, interpret de muzică uşoară.
784.3.071.2(478)(092)
2120. Сикур, Пётр.
Секреты искусства пения и музыкального исполнительства : Для певцов, дириже-
ров хора, регентов, педагогов – музыкантов и учащихся : [в 2-х т.] / П. И. Сикур. – Бэлць
: Б. и., 2017 (Tipografia din Bălţi) – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-132-91-6.
Т. 1. – 2017. – 427 p. : il., fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index de nume : p. 423-
427. – [100] ex. – ISBN 978-9975-132-92-3. – [2017-2104].
- - 1. Arta interpretării muzicale.
781.6.07
2121. Т. 2. – 2017. – 420 p. : il., fot. – Bibliogr.: p. 413-419 (178 tit.). – Index de nume :
p. 408-412. – [100] ex. – ISBN 978-9975-132-93-0. – [2017-2105].
- - 1. Arta interpretării muzicale.
781.6.07
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
2122. Manoil, Alexandru.
Trei decenii de teatru la Cahul / Alexandru Manoil ; Teatrul "B. P. Hasdeu" Cahul. –
Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 266, [1] p. : fot. ; 25 cm. – (Colecţia
Muzical-Dramaticului "B. P. Hasdeu" ; 3, ISBN 978-9975-53-887-9).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-886-2 (în cop. tare).
[2017-2068].
- - 1. Teatrul "B. P. Hasdeu" din Cahul – Republica Moldova – Istorie.
792(478-21)(091)
2123. Ungureanu, Larisa.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinăul în teatru : Imaginea oraşului Chişinău în spectacole / Larisa Ungureanu ; ed.


îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu",
Dep. "Memoria Chişinăului". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 213 p. : fot. ;
21 cm.
Bibliogr. în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-84-040-8.
[2017-2110].
- - 1. Critică de teatru.
792.072.3(478-25)
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă
2124. Coadă, Lidia.
Şahul în școală : Bine ai venit în fascinanta lume a Şahului / Coadă Lidia, Coadă Vale-
riu. – [Chişinău] : Lexon-Prim, 2017. – 63, [1] p. : diagr., fig. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-139-28-1.
[2017-2032].
- - 1. Șahul – Studierea în școală.
794.1.021(072.3)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2125. Mocrousov, Elena.
Tehnica, tactica şi metodica tenisului de masă : Ghid metodic / Mocrousov Elena, Moi-
sescu Petronel ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica Jocuri-
lor. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 138 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 137-138. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-333-3.
[2017-1953].
- - 1. Tenis de masă.
796.342.05(075)
2126. Onoi, Mihail.
Pregătirea turiştilor de vârsta 13-14 ani în proba de orientare sportivă într-un ciclu anu-
al de antrenament : Monografie / Onoi Mihail ; red. şt.: Dorgan Viorel. – [Chişinău] : USEFS,
2017. – 136 p. : fig., fot. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 107-119 (195 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-131-41-4.
[2017-1993].
- - 1. Turism sportiv.
796.5.015
2127. Triboi, Vasile.
Bazele social-pedagogice şi legislative ale dezvoltării sportului studenţesc din Republi-
ca Moldova : (Monografie) / Triboi Vasile ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişi-
nău : [USEFS], 2017. – 224 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 115-137 (308 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-131-46-9 (în cop. tare).
[2017-1994].
- - 1. Sport – Republica Moldova – Dezvoltare.

41
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

796.06.077.5(478)
2128. Адамян, Артур.
Система рукопашного боя "Warfight" в контексте современного боевого спорта :
Учебно-методическое пособие / Адамян Артур, Полевая-Секэряну Анжела ; Гос. ун-т
физ. воспитания и спорта, Каф. Индивидуальных видов спорта. – Кишинэу : Б. и., 2017
[Tipogr. "Valinex"]. – 74 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46-47 (27 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-336-4.
[2017-2015].
- - 1. Sporturi de luptă.
796.8.012(075.8)
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
811.111 Limba engleză
2129. Abramova, Oxana.
English : sample tests for the 12th form pupils to excel at the baccalaureate exam 2017-
2018 / Abramova Oxana, Cazacu Angela, Capbatut Natalia. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipo-
grafia din Orhei)]. – 80 p. : tab. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-73-209-3.
[2017-2051].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
2130. Panco, Corina.
Academic english : Pre-Intermediate C1 / Corina Panco ; Univ. of the Acad. of Sci. of
Moldova, Intern. Projects Center of the Acad. of Sci. of Moldova. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Biotehdesign"]. – 74 p. : il. color, tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-108-24-9.
[2017-2039].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
2131. Roman, Liliana.
Useful Reading : [pentru uzul studenţilor] / Roman Liliana. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Primex Com")]. – 64 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-83-9.
[2017-2120].
811.111(075.8)
811.112 Limbi germanice de Vest (cu excepția englezei)
811.112.2 Limba germană (germana superioară, germana scrisă standard)
2132. Bulgacova, Irina.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Fertigkeit Übersetzen : Eine Textsammlung für den Unterricht / Irina Bulgacova, Lina
Cabac. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipografia din Bălţi]. – 228 p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., germ., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 223-228. – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-96-1.
[2017-2100].
- - 1. Limba germană – Practici de traducere.
811.112.2'255(075)=135.1=112.2=161.1
811.133.1 Limba franceză
2133. Manoli, Ion.
Dictionnaire des termes littéraires : Étymologie. Définition. Exemplification. Théorie /
Ion Manoli ; Univ. Libre Intern. de Moldova, Fac. des Lettres, Inst. de Recherches Philololo-
giques et Interculturelles (ICFI). – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print Caro"]. – 630 p. : tab. ;
23 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 591-600. – [50] ex.
ISBN 978-9975-56-458-8.
[2017-2154].
- - 1. Limba franceză – Dicționar de termeni literari.
811.133.1'374.2’373
811.135.1 Limba română
2134. Brînza, Viorica.
Limba română : Clasa a 2-a : Fişe / Viorica Brînza. – Chişinău : Epigraf, 2017 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 63, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-60-269-3.
[2017-1989].
811.135.1(075.2)
2135. Cenuşă, Felicia.
Limba română pentru începători : Comunicare. Gramatică. Vocabular / Felicia Cenuşă,
Ala Sainenco. – Ed. a 2-a rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 75 p. : il.,
tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Didactica", ISBN 978-9975-61-915-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-0-0074-1.
[2017-2006].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1’243(075)
2136. Grîu, Natalia.
Evaluări sumative la limba şi literatura română : Probe scrise, orale şi practice : Clasa
a 9-a / Natalia Grîu, Viorica Oleinic. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 54, [1]
p. : tab. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0091-8.
[2017-2144].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2137. Măţilă-Parfeni, Viorica.

43
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Teste de succes : Limbă şi literatură română în clasa a 3-a / Viorica Măţilă-Parfeni ;


coord.: Marin Mariana. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 57 p. :
tab. ; 256 cm. – (Colecţia "Atelier didactic", ISBN 978-9975-3038-5-9).
50 ex.
ISBN 978-9975-59-149-2.
[2017-2136].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2138. Măţilă-Parfeni, Viorica.
Teste şi fişe de succes : Limbă şi literatură română în clasa a 2-a / Viorica Măţilă-
Parfeni, Ana Vartic ; coord.: Marin Mariana. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern,
2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 92 p. : fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Atelier didactic", ISBN 978-
9975-3038-5-9).
100 ex.
ISBN 978-9975-59-148-5.
[2017-2135].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2139. Mîndru, Nina.
Pe treptele succesului : Teste de evaluare sumativă la limba română : clasa a 3-a / Ni-
na Mîndru. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 60 p. : des., tab. ; 24
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4328-0-1.
[2017-1961].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
Popa, Elena. Miracolul textelor literare. – Vezi Nr 2203-05.
Проблеме де филолоӂие молдовеняскэ. – Vezi Nr 2209.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
2140. Roman, Liliana.
Beyond reading / Liliana Roman. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Primex-Com")]. –
60 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-81-5.
[2017-2118].
- - 1. Texte literare.
821:811.111
2141. Roman, Liliana.
Reading Comprehension / Liliana Roman. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Primex-
Com"]. – 87 p. ; 21 cm.
50 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-110-82-2.
[2017-2119].
- - 1. Texte literare.
821:811.111
2142. Roman, Liliana.
Useful Reading / Roman Liliana. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Primex Com")]. –
64 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-83-9.
[2017-2120].
- - 1. Texte literare.
821:811.111
Под пряным солнцем Кишинёва. – Vezi Nr 2186.

821.131.1 Literatură italiană


2143. Moccia, Federico.
Trei metri deasupra cerului : [roman] / Federico Moccia ; trad. din lb. ital. de Viorica
Ungureanu ; cop.: Ivan Troyanovsky. – [Chişinău] : Bestseller, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"]. – 378 p. ; 20 cm.
Tit. orig.: Tre metri sopra il cielo. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3154-3-2.
229,00 lei. – [2017-2065].
- - 1. Romane.
821.131.1-31 Moccia=135.1
821.135.1 Literatură română
2144. Antologia poeziei erotice româneşti / sel., notă asupra ed., repere cron., glo-
sar, dosar de idei, o bibliogr. a temei de Nicolae Leahu şi Raisa Leahu ; st. introd. de Nicolae
Leahu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 175 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Câmpul de lectură" / concepţie graf. a col.: Vitalie Ichim, ISBN 978-9975-67-968-8). – Din
conţinut : … Ea era aşa frumoasă… / Nicolae Dabija. Love story ; [Hai să dormim…] / Eugen
Cioclea. De din vale de rovine / Vsevolod Ciornei. Corina (recent măritată Achimescu) ; Poe-
ma chiuvetei ; Ciocnirea / Mircea Cărtărescu. Ceea ce nu ţi-am spus / Irina Nechit. străvezie
aproape şi i se vedea… ; de la creier la sex pusă şira spinării… ; Pur pură ; Cosmos / Emilian
Galaicu-Păun.
Referinţe bibliogr.: p. 174-175. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-85-098-8.
[2017-1971].
- - 1. Poezie.
[821.135.1+821.135.1(478)]-1-82
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2145. Apian, Anait.
Imn Vieţii şi Valorilor : [versuri] / Anait Apian ; pref.: Mihai Cimpoi ; cop.: Rodica Mus-
teaţă. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 67, [4] p. ; 21 cm.
100 ex.

45
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

ISBN 978-9975-51-885-7 (în cop. tare).


[2017-1991].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Apian
2146. Bătrânu, Timotei.
Nu-mi vindeţi lumina : Poeme / Timotei Bătrânu. – [Chişinău : S. n, 2017 (Tipogr.
"Tipocart Print")]. – 63 p. : des. ; 20 cm.
Apare cu susţinerea financiară al Primăriei Mun. Hânceşti. – [100] ex.
ISBN 978-9975-133-74-6.
[2017-1941].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Bătrânu
2147. Bezdîga, Corina.
Tandem : [povestiri, versuri] / Corina Bezdîga ; cop.: Dorin Catrinescu. – Chişinău :
Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 208, [2] p. ; 19 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-883-3.
[2017-2008].
- - 1. Povestiri. 2. Poezie.
821.135.1(478)-8 Bezdîga
2148. Bulai, Marin-Petru.
Unul din trei, sau Antologia suferinţelor : Amintiri, nedumeriri / Marin-Petru Bulai ; il.:
Pyotr Belov. – [Chişinău : Notograf Prim, 2017]. – 406 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 390-394 (79 tit.). – 120 ex.
ISBN 978-9975-84-034-7.
[2017-2096].
- - 1. Amintiri.
821.135.1(478)-94 Bulai
2149. Calancea, Lilia.
Regina nopţii : Roman / Lilia Calancea ; concepţie graf., cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. a
2-a. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 179 p. ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-0-0088-8.
[2017-2050].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Calancea
2150. Certan, Leonid.
La Obreja-ntr-o grădină... : [versuri : în vol.] / Leonid Certan. – Bălți : S. n., 2017 (Tipo-
grafia din Bălți) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-132-87-9.
Vol. 1. – 2017. – 316 p. – Apare cu sprijinul financiar al dnei Aurelia Crețu. – [112] ex. –
ISBN 978-9975-132-88-6. – [2017-2101].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Certan
2151. Vol. 2. – 2017. – 276 p. – Apare cu sprijinul financiar al dnei Galina Butuc. –
[112] ex. – ISBN 978-9975-132-90-9. – [2017-2102].

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Certan
2152. Vol. 3. – 2017. – 285 p. – [112] ex. – ISBN 978-9975-132-95-4. – [2017-2103].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Certan
2153. Cîşlari-Bicherschi, Tamara.
Tot o dragoste şi-un dor : Versuri / Tamara Cîşlari-Bicherschi ; cop.: Ruxanda Roman-
ciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 243, [5] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-880-2.
[2017-1992].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cîşlari-Bicherschi
2154. Dramaturgie : [piese ale scriitorilor din Republica Moldova] / sel., st. introd., no-
te biobibliogr.: Irina Nechit ; cop., concepţie graf.: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa : Arc,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 311, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Literatura din Basarabia.
Început de secol XXI" / coord.: Mircea V. Ciobanu, Eugen Lungu, ISBN 978-9975-0-0042-0).
– Conţine : Oameni de încredere / Nicolae Negru. Avant de mourir / Val Butnaru. În container
/ Constantin Cheianu. Tancul lui Brad P. / Irina Nechit. Alegerea lui Alexandru Suţţo / Dumitru
Crudu. Dragă Moldova, putem să ne pupă, puţin de tot? / Nicoleta Esinencu. Casa M / Lumi-
niţa Ţâcu. Entuziaştii / Inna Cebotari.
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-85-095-7 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-0-0050-5 (Arc).
[2017-1967].
- - 1. Piese de teatru.
821.135.1(478)-2-82
2155. Eftodii, Valeriu.
Povestea unui cireş : Publicistică şi versuri / Valeriu Eftodii ; ed. îngrijită de Claudia
Slutu-Grama ; pref.: Ştefan Eftodii ; postf.: Claudia Slutu-Grama, Tudor Palladi ; cop.: Rodica
Musteaţă. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 196, [3] p. : fot., fot. color ; 20
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-887-1.
[2017-2016].
- - 1. Eseuri. 2. Poezie. 3. Interviuri.
821.135.1(478)-8 Eftodii
2156. Grosu, Lidia.
Între tăcere şi absurd, confesiunea… : Poezie / Lidia Grosu ; pref.: Mihail Dolgan ;
cop., pict.: Ion Cârchelan. – [Chişinău] : Iunie Prim, 2017. – 112 p. : des. color ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-4057-7-5.
[2017-2143].
821.135.1(478)-1 Grosu
2157. Manea-Cernei, Eugenia.

47
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Frumosul ca Liant al Timpului : (Sferele sublime ale sufletului) / Eugenia Manea-Cernei


; postf.: Alexandru-Horaţiu Frişcu ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 531 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-888-8.
[2017-2109].
- - 1. Eseuri. 2. Poezie. 3. Interviuri. 4. Epigrame.
821.135.1(478)-8 Manea-Cernei
2158. Păsat, Dumitru.
Pastile de minte : eseuri şi notiţe filosofice / Dumitru Păsat ; cop.: Marina Dumitru. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 138, [1] p. ; 21 cm.
În regia aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-884-0.
[2017-2009].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Păsat
2159. Poezie / sel., st. introd., note bibliogr.: Lucia Ţurcanu ; cop., concepţie graf.:
Romeo Şveţ. – Chişinău : Ştiinţa : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 262, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Literatura din Basarabia. Început de secol XXI" / coord.: Mircea V. Ciobanu, Eugen
Lungu, ISBN 978-9975-0-0042-0). – Conţine : Limba română ; Heraldică / Aureliu Busuioc.
"…uite-o lumea…" ; "…cortegiul alb urcând…" / Vladimir Beşleagă. Regina din irişii lui Villon /
Gheorghe Calamanciuc. Cad în litere ; Schiţă la Mănăstirea Agapia ; Dorul-dor ; Singur ;
Biserică uitată ; Despre frumuseţea poemului ; Ochiul de gheaţă ; Cine te pândeşte din lacri-
mă ? ; Sonet nocturn ; Îngerul meu păzitor / Vasile Romanciuc. Primăvara-n poarta cimitirului
; Căutarea păstorului ; Cocoşat / Iulian Filip. "Dimineaţă cu mers însângerat" ; Eternul mort ;
Pe toate le confund ; Marte; Gardul ; Ticsite pe un singur pământ ; Somn ; Fără răspuns Mută
totul în altă parte / Marcela Benea. Pelerin ; Lupoaica ; Fug printre gloanţe ; Cireş amar ;
Nădăjduiri / Nicolae Dabija. Ofrandă de august ; Trenul Moscova-Petuşki ; Aromă de cozo-
naci ; "Plouă mărunt şi nesigur…" ; "Am încălcat bocancii de soldat". Da ; Noli me tangere ;
Declin ; Site ; Nirvana ; Jaba ; "Exact" ; "Cu viaţa mea" ; "Întrând în portul acesta]" / Eugen
Cioclea. Secerişul ; A venit iarna / Leonida Lari. Clipe mătăsoase ; O lună de beton / Ion
Hadârcă. Cine eşti? ; Ajun ; Noi vom rămâne dedesubtul apei / Valeria Grosu. Zepelin în
văzduhul de seară ; Corabia la mansardă (II) ; Cucul din cusătură ; Pahare vărsate peste faţa
de masă ; Sucevenei ; Moneda de aut ; Ferestre stinse de îngeri ; Fiecare îşi inventase un
alibi / Arcadie Suceveanu. Ţi-am trimis, frate ; Inimă în floare ; Preaviz ; Ţărână ; Orizontul ;
Fortuna ; Noroc de moarte / Călina Trifan. O, mamă ; Puterea / Leo Bordeianu. Romanţa unor
stări incompatibile ; De fapt ; Participarea glasului / Vsevolod Ciornei. Roata ; Trupul meu
Cain Sufletul meu Abel ; Frumosul / Teo Chiriac. resetare ; girafa în flăcări ; împărăţia ceruri-
lor / Mircea V. Ciobanu. Încercuiţi de tristeţe ; Cheia ; Loc luminos ; Cheagul nopţilor ; la Porţi-
le Oraşului ; Groapa ; marea bălăceală ; Somnul / Nicolae Popa. Ridici mâna ; Săptămâna
patimilor ; Lecţia despre cub / Grigore Chiper. în această dimineaţă ; "s-au surpat malurile
nisipoase" / Vitalie Răileanu. prin vene suc de rodii ; dincoace de Babilon ; aceasta nu este o
reţetă ; ningea topit ; nimic despre dragoste ; cântec în staţia zoo / Silvia Caloianu. poem
fisurat ; lanţul de sânge ; vară ; mă dădură afară din casă ; cu tot cu poezie ; octombrie /
Margareta Curtescu. ca un milog stau în poarta bisericii ; Dumnezeu n-a murit ; vocaliză în c
minor. op. 12.12 ; cuantica sentimentelor ; autobiografică / Maria Şleahtiţchi. telegramă trimi-

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

să nicăieri ; Vinul rămâne nebăut / Nicolae Spătaru. Eşti aici? ; Psalm ; Mirosul soarelui / Irina
Nechit. eram băiet vânam miriapode ; calfa mea scrie ceva.. ; păi doamnelor şi domnilor ;
Doamne tu carele le ştii pe toate ; ce eram eu acolo la o adică ? ; te chemasem atunci la
antipozi / Ghenadie Nicu. Elegiile de apoi ; Baladă ; Irelevantul / Nicolae Leahu. tanka ; roza-
riu ; Apa. 3D ; fratele Emil ; ab finem / Emilian Galaicu-Păun. "mâinile ei m-au" ; Stau pe un
scaun ; "cu zece ouă crude m-am pornit]" ; "altădată deschideam ochii" / Dumitru Crudu.
Poem ; Poem cu un corp de femeie şi unul de bărbat ; "ochii tăi…" – ce haios!" ; Poemul
umilinţei ; Cuvintele ; "Singurătatea are ochi de porumbel" / Iulian Fruntaşu. ca pe pieptul lui
tata ; podul ; Borea trompetistul ; fanfara / Diana Iepure. (.) întins într-un pat… ; Car/ mine ;
jumătăţi ; doar în vârful bisericilor din pământ / Mihail Vakulovski. Ce-au făcut, roabo, cu viaţa
ta? ; Despre cea care te lasă fără… ; Poem de leagăn pentru oameni singuri ; Nebunie de
toamnă ; Monastică ; Călugăriţa eretică ; Printre nori ; Ciornă / Liliana Armaşu. oarbă ; urâtă ;
cheală / Radmila Popovici. Bradul de sârmă ghimpată ; Mileniul III ; Plictisul lui Rac / Steliana
Grama. Faunerie ; Fiziologie ; Caligrafie ; El şi ea / Adrian Ciubotaru. "Să-ţi prinzi tristeţea…"
; "Ultima zi n-a mai găsit…" ; Prohod ; După scripturi ; academia de zbor ; sit / Ana Rapcea. O
zi în închisoare ; *** Rochia de vară cu buline roşii ; rozariu ; Siberie ; orbirea ; incertitudini /
Svetlana Corobceanu. Basarabia ho home ; Unplugged ; Prolog ; Cronică / Alexandru Vaku-
lovski. Vulturi de Molii / Doina Postolachi. fantome ; dress poem ; pe urme ; Dulcele meu
asasin ; Alioşa, nu dormi / Silvia Goteanschii. Ivan Gogh ; Judecata lui Solomon ; Sms-ul
Sulamitei ; Repede mai repede foarte repede ; Poetul şi melcul / Maria Pilchin. pumnul ; "dra-
gul meu îţi scriu…" / Anatol Grosu. În acte ; cum toate prind să miroase urât ; mortul ; ca-n
cărţi ; simfonie / Aurelia Borzin. vreau să faci ceva numai pentru mine ; all shall be well and all
shall be well/and all manner of thing shall be well / Alexandru Cosmescu. Doppler ; Dincolo
de pereţi ; Cadrul 25 / Ana Donţu. sonet ; suspans ; fermoar ; elegie de pahar / Virgil Botnaru.
căi lăturalnice ; în panică ; suferinţa asta nouă instrumentalistă ; dans / Aura Maru. Oastic ;
Sacii peste mine ; ca nişte animale moarte ; 3ml de Konfidor ; la 3 a.m. pe un frig cumplit ;
Cicatrici din altă realitate / Ion Buzu. în supermarket după 2 pâini franzeluţa ; puzzle ; kokon /
Victor Ţvetov. Pe trotuarul înclinat ; Vreau să fug în Alaska ; Declaraţie de dragoste ; Neaş-
teptare / Ecaterina Bargan. work in progress ; fruct / Maria Paula Erizanu. Spitalorai ; Umbre-
la ; Mustaţa lui Dali / Cătălina Bălan.
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-85-093-3 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-0-0048-2 (Arc).
[2017-1965].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1-82
2160. Proză scurtă : [povestiri, nuvele, schițe ale scriitorilor din Republica Moldova] /
sel., st. introd., note biobibliogr.: Iulian Ciocan ; cop., concepţia graf.: Romeo Şveţ. – [Chişi-
nău] : Arc : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 263, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Literatura
din Basarabia. Începutul de secol XXI" / coord.: Mircea V. Ciobanu, Eugen Lungu, ISBN 978-
9975-0-0042-0). – Conţine : Bezna albă / Victor Dumbrăveanu. Fredonând o melodie ; Robul
de ieri / Nicolae Rusu. Fetele de pe Calea Victoriei ; Ultimul cititor în limba română ; Extaticul
/ Leo Butnaru. Cea de dincolo… ; Lingura ; Femeia tomberoanelor / Claudia Partole. Tunica
portocalie / Lucreţia Bârlădeanu. În rând după miros ; Dedicaţie vecinilor / Mihaela Perciun.
Benedict / Anatol Moraru. Gelozia are gustul morţii / Nicolae Popa. Piranha / Grigore Chiper.
Luna intră în Capricorn / Nicolae Spătaru. Ora zburătorului / Iurie Bodrug. Alegeri parlamenta-
re / Dumitru Crudu. O roşie stricată / Iulian Ciocan. Domul cu ochii mijişi, domnul în trenci şi

49
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

domnul cu pălărie / Igor Guzun. Degetul preşedintelui / Alexandru Vakulovski. WU ; Maşka /


Emanuela Iurkin. Amanţii ; Motocicleta / Maria Pilchin. O zi ca-n filmul lui Fellini / Virgil
Botnaru. Doamna B / Ecaterina Bargan. Mi-e foame / Felicia Nedzelschi.
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [600] ex.
ISBN 978-9975-0-0043-7 (Arc). – ISBN 978-9975-85-091-9 (Î.E.-P. "Ştiinţa").
[2017-1968].
- - 1. Povestiri. 2. Nuvele. 3. Schițe (literatură).
821.135.1(478)-3-82
2161. Roman : [scrieri ale scriitorilor din Republica Moldova : în vol.] / sel., st. introd.,
note biobibliogr.: Maria Şleahtiţchi ; cop., concepţie graf.: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Arc :
Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (Colecţia "Literatura din Basarabia. Înce-
put de secol XXI" / coord.: Mircea V. Ciobanu, Eugen Lungu, ISBN 978-9975-0-0042-0). –
ISBN 978-9975-0-0051-2. – Conţine : Hronicul Găinarilor / Aureliu Busuioc. Cumplite vremi /
Vladimir Beşleagă. Pe mine mie redă-mă / Serafim Saka. Misterioasa dispariţie a lui Teo
Neamţu / Val Butnaru. Avionul mirosea a peşte / Nicolae Popa.
Vol. 1. – 2017. – 406, [2] p. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [600] ex. – ISBN 978-
9975-0-0052-9 (Arc). – ISBN 978-9975-85-096-4 (Ştiinţa). – [2017-1969].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31-82
2162. Vol. 2. – 2017. – 412, [2] p. – Conţine : Ore particulare de fotosinteză / Ghenadie
Postolache. Ţesut viu. 10 x 10 / Emilian Galaicu-Păun. Un american la Chişinău / Dumitru
Crudu. Iar dimineaţa vor veni ruşii / Iulian Ciocan. Kinderland / Liliana Corobca. Iepurii nu mor
/ Ştefan Baştovoi. Vara în care mama a avut ochii verzi / Tatiana Ţîbuleac. – Apare cu contri-
buţia Min. Culturii. – 600 ex. – ISBN 978-9975-0-0053-6 (Arc). – ISBN 978-9975-85-097-1
(Ştiinţa). – [2017-1970].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31-82
2163. Tănase, Constantin.
Ultimul editorial : [scrieri politice, eseuri] / Constantin Tănase ; cop.: Vladimir Zmeev. –
[Chişinău] : Litera, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 327, [14] p. : fot., fot. color. ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-74-898-8.
[2017-1972].
- - 1. Scrieri politice. 2. Eseuri.
821.135.1(478)-92 Tănase +821.135.1(478).09
2164. Ţurcanu, Ion.
Într-un târziu : Nuvele / Ion Ţurcanu ; cop.: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017
(Combinatul Poligrafic). – 159 p. ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-85-092-6.
[2017-2127].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Ţurcanu
2165. Volniţchi, Igor.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

40 de zile şi o clipă suspendată : [roman] / Igor Volniţchi ; pict.: Marina Scutelnic. –


Chişinău : Estetini, 2017 [F.E.-P."Tipografia Centrală"]. – 160 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul Companiei de consultanţă şi promovare a imaginii "Poliexpert". –
1000 ex.
ISBN 978-9975-4212-8-7.
[2017-2117].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Volniţchi
2166. C.C.C.Р. – O ţară tristă plină de umor : Un amalgam din epoca sovietică / co-
lecţionar de anecdote: Sava Calabadău ; şarge de: Grigore Băţ. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Tipocart Print"]. – 310 p. : il. ; 20 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-133-75-3.
[2017-2129].
- - 1. Umor. 2. Satiră.
821.135.1(478)-7
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2167. Evstratiev, Serghei.
Opere alese : în 15 volume = Собрание сочинений : в 15-ти томах / Serghei
Evstratiev. – [Chişinău : Universul, 2017] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-47-154-1. – Tit., text
paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – [150] ex.
Vol. 1 : Cuadratura cercurilor privatizării : (Publicistică) = Квадратура кругов
Приватизации : (Публицистика). – 2017. – 132 ; 132 p. : fot., il. – ISBN 978-9975-47-155-8
(în cop. tare). – [2017-2079].
- - 1. Scrieri polemice. 2. Interviuri.
821.161.1(478)-92 Evstratiev =135.1=161.1
2168. Vol. 2 : Să trecem la persoane : (Publicistică) = Перейдем на личности :
(Публицистика). – 2017. – 112 ; 112 p. : fot. – ISBN 978-9975-47-156-5 (în cop. tare). –
[2017-2080].
- - 1. Interviuri.
821.161.1(478)-83 Evstratiev =135.1=161.1
2169. Vol. 3 : De la mic spre mare : (Publicistică) = От малого к великому :
(Публицистика). – 2017. – 120 ; 120 p. : fot., il. – ISBN 978-9975-47-157-2 (în cop. tare). –
[2017-2081].
- - 1. Interviuri.
821.161.1(478)-83 Evstratiev =135.1=161.1
2170. Vol. 4 : (Povestiri) = (Повести). – 2017. – 168 ; 160 p. : il. – ISBN 978-9975-47-
158-9 (în cop. tare). – [2017-2082].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-34 Evstratiev =135.1=161.1
2171. Vol. 5 : (Piese) = (Пьесы). – 2017. – 110 ; 118 p. : il. – ISBN 978-9975-47-159-6
(în cop. tare). – [2017-2083].
- - 1. Piese.
821.161.1(478)-2 Evstratiev =135.1=161.1

51
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

2172. Vol. 6 : (Piese) = (Пьесы). – 2017. – 127 ; 121 p. : il. – ISBN 978-9975-47-160-2
(în cop. tare). – [2017-2084].
- - 1. Piese.
821.161.1(478)-2 Evstratiev =135.1=161.1
2173. Vol. 7 : (Poveşti, istorioare, pilde şi…) = (Сказки, побасенки, притчи и…). –
2017. – 104 ; 112 p. : il. – ISBN 978-9975-47-161-9 (în cop. tare). – [2017-2085].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-3=135.1=161.1 Evstratiev
2174. Vol. 8 : (Lecţii de viaţă) = (Уроки жизни). – 2017. – 120 ; 120 p. : fot., il. – ISBN
978-9975-47-162-6 (în cop. tare). – [2017-2086].
- - 1. Eseuri. 2. Aforisme. 3. Interviuri. 4. Scrieri polemice.
821.161.1(478)-8 Evstratiev =135.1=161.1
2175. Vol. 9 : Rânduri nu chiar inocente : (Eseuri, schiţe de portret, epigrame) =
Небезгрешные строки : (Эссе, штрихи к портретам, эпиграммы). – 2017. – 109 ; 163 p. :
fot., il. – ISBN 978-9975-47-163-3 (în cop. tare). – [2017-2087].
- - 1. Eseuri. 2. Epigrame.
821.161.1(478)-8 Evstratiev =135.1=161.1
2176. Vol. 10 : Marele maestru al leului : (Personalitatea ţării) = Гроссмейстер лея :
(Личности страны). – 2017. – 106, [1] ; 117 p. : il. – ISBN 978-9975-47-147-3 (în cop. tare).
– [2017-2088].
- - 1. Scrieri politice.
821.161.1(478)-9 Evstratiev =135.1=161.1
2177. Vol. 11 : Exploratorul : (Personalitatea ţării) = Первопроходец : (Личности
страны). – 2017. – 134 ; 138 p. : il. – ISBN 978-9975-47-146-6 (în cop. tare). – [2017-2089].
- - 1. Scrieri politice.
821.161.1(478)-9 Evstratiev =135.1=161.1
2178. Vol. 12 : Un praznic în Cuşmaria = Поминуха в Кушмарии / trad.: V. Cernei ;
pict.: A. Smîşliaev. – 2017. – 256 ; 256 p. : il. – ISBN 978-9975-47-148-0 (eronat) (în cop.
tare). – [2017-2078].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-34 Evstratiev =135.1=161.1
2179. Vol. 13 : Scena şi culisele : (Piesă… în compania colegilor) = Сцена и
закулисье : (Пьеса… в компании с коллегами). – 2017. – 106 ; 106 p. : il. – ISBN 978-
9975-47-164-0 (în cop. tare). – [2017-2090].
- - 1. Piese.
821.161.1(478)-2 Evstratiev =135.1=161.1
2180. Vol. 14 : Сu uşoară tristeţe : (Povestiri, aforisme, monostihuri) = С легкой
грустью : (Рассказы, афоризмы, однострочные стихи). – 2017. – 103 ; 11 p. : il. – ISBN
978-9975-47-165-7 (în cop. tare). – [2017-2091].
- - 1. Povestiri. 2. Aforisme.
821.161.1(478)-8 Evstratiev =135.1=161.1
2181. Vol. 15 : (Paradoxuri…) = (Парадоксы…). – 2017. – 88 ; 96 p. : fot., il. – ISBN
978-9975-47-166-4 (în cop. tare). – [2017-2092].
- - 1. Interviuri. 2. Eseuri. 3. Epigrame.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1(478)-8 Evstratiev =135.1=161.1


2182. Дигол, Сергей.
Диагноз Веспуччи : роман / Сергей Дигол ; обл.: Вячеслав Петренко. – Кишинэу :
Cartdidact, 2017 [Tipografia "Reclama"]. – 163 p. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке М-ва культуры Респ. Молдова – 300 ex.
ISBN 978-9975-4206-8-6.
[2017-2030].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31 Дигол
2183. Иванов, Юрий.
Песнь о Богдане-воеводе и Молдавской Земле : Поэма / Юрий Иванов ; оформл.:
Виктор Викторович Панько. – Бэлць : Б. и., 2017 [Tipografia din Bălţi]. – 44 p. ; 10 x 15 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-132-89-3.
[2017-2098].
- - 1. Poeme.
821.161.1(478)-1 Иванов
2184. Лабунский, Анатолий.
Жив, Петрушка! : Пьеса, рассказы / Анатолий Лабунский. – Кишинэу : Б. и., 2017
[Tipogr. "Garomont Studio"]. – 100 p. ; 12 x 16 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-136-41-9.
[2017-2011].
- - 1. Piese. 2. Povestiri.
821.161.1(478)-8 Лабунский
2185. Неулетающие птицы : Русская поэзия Молдовы : начало XXI века (2001-
2017) / граф.: С. Сулин. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Metrompaş"]. – 327, [1] p. : fot. ;
21 cm. – Conţine : "Наемные стрелки и генералы…" ; В первые дни ; Метель ; Бога
есть!.. ; "Пули, пролетая рядом, выше ли…" ; "Стоял я на посту в конце войны" ; Диск ;
"Мой шестилетний лицей" ; "В войну типичней были судьбы,…" ; Дегустировать вина -
искусство особое ; Старинный мотив ; "Душа бессмертна – по ученью Будды…" ; "Зим-
ний дождик…" ; "Оставил бурный паводок в садах…" ; Земля кругла под снегом и гро-
зой, … ; "И что же имеем мы в итоге,…" ; "Как властно нас берет в известный срок…" ;
"Посреди высотного Нью-Йорка…" ; "Трезвонь, щебечи, щелкай, каркай, …" № Вдруг,
бывает, боль сомнет свирепо, … ; "Сто лучших жизней за моей спиной…" ; "Разве
вспомнишь все муки, что вынес, …" / Николай Савостин. "Проснуться в поезде неско-
ром, …" ; Эмигранты ; "Поле ратное… дикие травы…" ; Ода русской избе № Троица ;
"Простая мудрость жизни…" ; "Ходила Богородица босая…" ; "Когда приходит время
забывать…" ; "Опять весенние слова…" ; Цветной клубок – твоя судьба, … "Нас встре-
тит белый сад…" ; "Над Пискаревским небо, как зола, …" ; "Как вам зимуется, …" ; "В
жемчугах, с листвой или без листьев, …" ; "Просто так день хорош…" ; "Кому здесь
рады…" ; "Всё оборвется разом или вмиг…" ; "Молюсь тому, что выпало мне здесь…" ;
Разбор прилагательного / Валентина Костишар (Поспелова). На чужбине ; "Куда ни
уеду я – в край ли иной, …" ; "Упокоиться мне бы в России…" ; Истмат республики ;
Бубен ; Корчевка пней ; Пел цыган ; "Открылось мне, Что скудно я живу…" ; У могилы
врага моего ; Исповедь читателю ; Порой бывает… ; Чудо – слово ; Сочельник 1946-го /
53
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Борис Мариан. "Что ты, мама, вздохнула украдкой" ; Долгие поезда ; Города ; "Ты возь-
ми меня за руку…" ; "Твой поезд уходил на юг, …" ; "Нас любимые обижают, …" ; Лест-
ница ; "Прощай! (А ключ кричит в замке)…" ; "У озера. Туман согреться хочет…" ; "Дол-
говяз. Длинноволосый…." ; Лунная соната ; "Как в шелесте листвы найти наречья…" ;
Старуха с семечками / Новелла Кисилёва. "Когда страну разрушил вихрь невзгоды, …" ;
Тень друга ; "Все чаще друзей провожаю…" ; "Упасть в траву. Раскинуть руки, …" ; Зи-
ма. Катание на санках ; На родине ; Заздравная песня ; На мгновенье ; "Чуть стемнеет,
жена поливает зеленые грядки:…" ; "На Родине моей прошли дожди косые, …" ; "Про-
сти мне, Господи, коль всуе надоел…" ; Грачи ; "И у огня согреть ладони можно…" ;
Новогодние стихи ; Едва ли я смогу ; Так оно и было ; Лошадь у коттеджа ; Отчуждение
; Размышления у камина / Юрий Павлов. Август 2000 ; Дегустация ; Вернусь ; Смотри-
тель маяка ; Возвращение ; Теплоход "Кишинёв" ; "Пядь земли – спасала рота…" ;
Практика ; Как воскресают – речь и человек… ; Беженка ; Инопланетянин ; Сиракузы /
Александр Милях. Прописи ; Сухая вода ; "Летает марля у двери открытой,…" ; Тётя
Аника, 1959 ; Химия ; Проводы ; Когда окно разбито ; Песнь перехожего лирника ;
Крыльцо золотое ; "Первой пришла на праздник и ухожу последней,…" ; "Машинный
шов, улитки смирный след, …" ; "Ты далеко, наверху, а я внизу, …" ; Так и не съездила ;
"Дом долговечней, чем жилец…" ; Прощальная песня жаворонка ; Дактилограмма ;
Накануне Рождества ; "Вечерний час. За маленьким столом" ; "Уже хлебнули горькое
питье…" ; "За городской заставой холмы в осеннем,…" ; Отсюда унесу и вдалеке /
Александра Юнко. Сыну ; "И сизый жесткий вереск на откосе…" ; Мое возвращение из
эмиграции ; "Вот такое – Бежала от стихов…" ; Судьба ; "Не пугайся меня, поздней
гостьи непрошеной…" ; "Слежу, как голубь собирает крохи…" ; "Мы еще не поднимаем
век…" ; "Позаросли развалины бурьянами, …" ; "Щемит душа на родине твоей…" ; "Из-
бы, черемуха, мокрое поле…" ; "Шел дождь, но птицы высоко летали, …" ; "Белым
клубом тумана…" ; "Я свет зажгу. Всего лишь три. Приснилось…" / Людмила Щеюнева.
"Я говорю себе – пора…" ; "Так и скажет: - Смешная забава…", ; Блок ; "Мучительная
пластика хромого…" ; "По небу облако скользило,…" ; Мать ; Памяти отца ; "Ничего не
желаю боле…" ; Прощеное воскресение ; "Как он свеж, этот мартовский воздух!" … ;
"Мы сумели пройти беспредельные дали…" ; Осень (из цикла "Предместье") ; "… и
дождь мне не даст прохлады…" ; Мосты ; "Ты знаешь – что такое нежность, …" ; "Слы-
шится, без подвоха, среди мирских хлопот…" ; Туда, где два солнца… ; "Коснись меня
скорей…" ; "Что ж, завяжи на память узелки,…" / Сергей Чернолев. "Я сижу под одея-
лом, …" ; "Когда падучая звезда …" ; Памяти предков ; Музыка ; "Когда зеленая купина ;
Лебеда" ; "Над городом дымки черешен,…" ; "Я жизнь пройду, не распугав …" / Валерий
Шварц. Мой первый принц ; Отпусти меня ; Собор Василия Блаженного ; Роза на ветру
; Воробьиное утро ; Тихие гении ; Читатели мои ; О, русский мой язык! ; Первая любовь
; Гостья в цвету ; Живу и живу… ; Коктебель ; Вернисаж влюблённых ; В день яблонево-
го спаса ; Вохма / Алла Коркина. Хуторок в степи ; Небесная гармонь ; Нынче тихие мы,
осторожные ; На раскопках степного Кургана ; Памяти гагаузского поэта Степана Курог-
ло ; И снова коршун кружат ; На гибель Курска ; Бессмертный полк ; Ты летишь над
сценой, словно птица ; Мне всё те же четырнадцать лет / Дмитрий Николаев. Мама ;
Странная страна ; К читателю ; Распродажа ; "На чужбине горек хлеб…" ; После ссоры ;
Читая Бунина ; Основа ; "Да, это плохо, если лгут пророки…" ; "Будет и горько и колко,
…" ; Научи! ; Мать детей моих выйдет и встанет… ; "Покарал ты меня, покарал,…" ; "Не
ко мне одному…" ; "Моё лицо, оплывшее от водки,…" ; Вдалеке от словесного круга, …

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

; Плач инока ; "Что видим мы – того не замечаем,…" ; Петушиное пение ; Только имя… /
Валентин Ткачёв. "Пока зима безвидна и пуста, …" ; "Что человеку осеннему надо?" ; "В
самих себе мы – дикая вода, …" ; "Такая во сне уязвимость, …" ; "Из какого глядим мы
покоя,…" ; "Он говорит, смотря на осенний куст:…" ; "Ушедшие приходят в твои сны, …"
; Сказочка про пулю ; "Человек к человеку летит, идёт,…" ; "Ну вот – ты чистым стал
листом…" ; "- Всё хорошо, мой Лазарь, всё хорошо,…." ; "Тяжела тоска знакомого чело-
века - …" ; "В тени любви – лишь жалость да печаль, …" ; "Во времени все больше
вещества,…" ; "О, горечь бытия – пожизненная смесь…" ; "Дети в траве – Елена и
Александр…" ; "Приходит час и страху увядать…" ; "Моя душа пустячное любила: …." ;
У бабушки ; "…И все-таки воде необходимо,…" ; "Нам по вере воздастся…" / Сергей
Пагын. Сильное ; Шёпотом ветра ; Июльское ; Зарисовка ; Полуосознанное ; Городское
; Октябрьское с нею ; Настроение ; Другие жизни лирических героев ; Ну и хватит ; От-
странённое ; Недовесеннее ; О-бережное ; Буднее ноябрьское ; И не жалеть ; Забылась
; Дальнее ; Как оно ; Иди себе ; Замедленное ; Картинки ; Долгожданное / Татьяна Не-
красова. "За моим окном сегодня чудесный вид … "; "люди ведут себя как птицы…" ;
Каждое слово, что было в начале… ; "пригороды производят время большой дороги…"
; "…ты знаешь, даже кости стираются об эти дороги…" ; "Вещество свободы хранится
за семью печатями, …" ; "Гляну в весеннюю высь,…" ; "…она сказала однажды, что я
целуюсь всем телом,…" ; "Твои праздничные цветные ленточки… ; "Ветра листают твой
календарь…" ; "Иллюзия – посуда реальности…" ; "…будто кости твои пусты,…" ; "Зо-
лотая суета, августа отрада…" ; "…жизнь говорит языком поэзии, …" / Александр По-
пов. …я напишу тебе сорок писем… ; "Чтобы проснуться безлунной ночью…" ; "Ветер
дальний с южного моря, …" ; "Не ходил бы ты войной, Одиссей, …" ; "Когда будет са-
мый звездный час, …" ; "Июль был терпким и горячим,…" ; "Изнеможение июля,…" ;
Нечаянный романс ; "Жить по гамбургскому счету:…" ; "В этом городе пахнет сажей …"
; "А как увидел – полюбил, …" ; "Осень все не кончается,…" ; "С дуновением ветра сли-
вается звук…" ; Песенка ; "А когда мне совсем тоскливо, я твой надеваю свитер,…" ; "И
когда тишина загустится вокруг,…" ; "…спаси меня река надежды берега…" / Татьяна
Захарова. Не возвращение ; RMX (пиромания) ; #Ноябрь : sâmbăta morţilor / родитель-
ская суббота ; "ни о чем не следует писать…" ; PIN-UPS 2 ; Глубина резкости 8 ; "поверх
акаций…" ; Токи ; "из-за далеких чеканских домов встает луна, …" ; "под дымком золо-
той, под небом, под Одессой,…" ; Прошлогодний мак ; 31 варварская элегия ; "все так
как смогло быть без тебя…" ; "о Буджак, твоя пыль, солончак,…" ; Июль, Драгинич ; На
окраине ; Безымянные ; Праздник ; Ностальгия / Олег Панфил. "а жизнь глядит в окно" ;
За шторой ; "бредить зимой… в бесприютном бесцветном дне…" ; Сказка на ночь ;
Набросок ; Базар ; Вот опять на рассвете приснится ; Три сонета из облетевшего венка
; Мамалыга ; "Когда бы заблудиться – только здесь…" ; Мы снова строим города ; Ме-
дея ; "…Богиня Ночь шла по земле неспешным шагом…" / Наталья Новохатная. Авгу-
стовская икона ; Первенец ; Я безногого видела ; "Я наблюдаю за маленькой птицей…"
; Мой не рождённый сын ; Гуляли в аду малыши ; Дитятко неразумное ; Дорога ко Хри-
сту ; Двоеточье ; Правда, Вась? ; Не оставляй меня, душа! ; Сердце мягкое оземь не
бьётся ; Первая колыбельная ; Спасаю простыни! ; "Я друзей не теряла..." ; "Я прошу у
Господа Бога…" / Наталья Родина. Пропеть элегию таволги ; Песнь чибиса ; Уик-Энд ;
Таинственная конфигурация холода ; Межевые вешки ; В преддверии сухой зимы /
Юрий Гудумак. Пуговичный дом ; Я здесь ; Дрессировщица каменных львов ; Бесогон ;
Бегу-бегу ; Неловкий ангел ; Вёрсты дождевные ; По правилам разлуки ; Про курочку ;

55
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Ждать весну ; Огонь! ; Над травой ; Милая бабинька ; Муравей в кармане ; Матушка-
бузина / Ирина Ремизова. "сухое пламя августа…" ; "город давится тысячами своих
языков…" ; "за полночь в переулках старики и старухи…" ; "когда скрежещет о металл
росток,…" ; "братие, какое нынче мартобря?" ; "милая, я не знаю слов, …" ; "мне часто
снятся облака и больше ничего…" ; "все просто, просто до невозможности, …" ; (И ле-
тит Цеппелин… хватаясь за облака цепко взглядом…) ; "мы псы забытых снов, напрас-
ных,…" ; "мой знакомый смог написать:…" ; "устали все: какая очередь к архангелам!
…" ; "у тебя такой носик, …" ; "если ты проснулся и рядом седьмой Будда, …" ; "мне
плохо, мне плохо, моя душа в потемках,…" ; "словно меня подхватили фурии, смерти…"
; "жирный свет течет по коже,…" / Михаил Флоря. Вышивание гладью ; Из цикла "Со-
вершенноосеннее" ; Дождливый день в деревне у отца ; "Мамочка – печальная деточка
войны,…" ; Чашка ; Благословение ; Смятение ; "Вместо срубленных деревьев – бути-
ки, автостоянки…" ; Объяснительная – 2 ; "Я говорю слышишь милая не люби" ; Пляж-
ное ; "Однажды предадут и руки, и глаза,…" ; "Уж как зима стелилась предо мной,…" ;
"Во сне набрала на мобильном, решившись, номер,…" ; Родина ; "Прощай, моя шашеч-
ка!…" ; "надежды нет но есть надежда…" ; "я теперь долго думаю о нём и о нём…" /
Олеся Рудягина. "Зеленое время восхода…" ; "Не родитесь, Поэты, в провинции,…" ;
"Командуя белым светом…" ; "Пиджаки, а не кители,…" ; "Мы выпивали за Поеду,…" ;
"Зарубцевавшиеся раны…" ; "Вот рампа, вот граница между нами…" ; "Летописцы мои,
приготовились, начали, пишем…" ; "Любимая, ну что тебе со мной,…" ; "Ночь сверну-
лась упругой пружиной,…" ; "А когда, в час, назначенный на небесах,…" ; "Рев толпы за
городской стеной,…" ; "Вот такие забавные трюки…" / Игорь Доминич. "Белый свет
станет белым к концу декабря…" ; Питер ; Очень серьезно ; Маленькая серенада ; 10
января 2014 года ; "Я иду по строчкам нотного стана…" ; Сверху вниз ; Рядовой ; "В
путь осень нас зовет за поворот земли,…" ; Простое ; Никому ни о чем ; "Ах какие стру-
ны звучат низами…" / Леонид Поторак. "Здравствуй, бессонница!..." ; "Пароход узнает
удары волны,…" ; "Когда на душе холода…" ; "Ты идешь по проторенному пути…" ; "На
подзарядку кладёшь телефон…" ; "давай друг друга не любить…" ; "Искусственного
кефира, риса и интеллекта…" ; "Стою и ничего не стою…" ; "Все пройдет. Никто не
нужен…" ; "умирает лодка серым брюхом…" / Валерия Чеботарева. "Июль, как Юлия,
что дочь Октавиана,…" ; "От этой болезни тебя не избавит извар, …" ; "Волнительно тут
обитать в предвкушении мая,…" ; Выборы ; "опадает каштан и горят сорняки,…" ; "кру-
тится, вертится шар голубой, …" ; "Скоропостижная зима, непостижимая тревога,…" ;
"ни звонка, ни весточки, ни спама,…" ; "Будет лето, ну и что…" ; "мы у озера сидели, и
рябая в нем вода…" ; "Этот августовский дождь,…" ; "В пыли утоп обмен валют,…" ;
"Уходят гости весело, по парам,…" ; "В пансионате музыка играла,…" / Сергей Рязан-
цев. "В который раз осень начнет заметать Петербургом,…" ; Предопределение ; "Про-
шлой ночью я вновь слушал музыку…" ; Спустя ; Предощущение красоты ; Фрэнк
О'Хара по-русски ; Первый снег ; Мой домашний жираф ; Гранада ; Мадрид ; Небо над
Гвадалахарой ; Луна – это глаз ; "Я распят в дымке твоих глаз…" / Игорь Корнилов. "В
окнах мигает гирлянда дней…" ; Юлии Друниной ; "Стучат ходули "тук-тук" как ходики…"
; "Ночью, посреди Земли мой город стоит,…" ;Собиратели улиток ; Вкус месяца ; "На
тамильским под вечер бурчат поезда,…" ; Осенние вариации ; Коробка с игрушками ;
Воскресенье ; Летние этюды на Днестре ; Мы ; Гитара / Татьяна Волошина-Орлова.
"Когда нет диктофона под рукой,…" ; "Золотая монета с оттиском – "солнце"…" ; "Мок-
рый асфальт – ржавое полотно металла, …" ; "Все дороги ведут не в Рим…" ; "Ты спро-

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

сишь меня, что такое свобода,…" ; "В одиночку можно почти что все…" ; "Вычисли ра-
диус спасательного круга ада под третьим глазом,…" ; "В эпоху тотального распада,…"
; "Джо ходил по комнате кругами и молчал…" ; "На твоем небе вместо облаков – испа-
рения,…" / Павел Полищук. "скажем: мы были пробовали вино…" ; "кто знает с каким
небесным земным…" ; "в пригороде моём ночь…" ; "кормление озябших голубей…" ;
"звезды отбрасывают тени на собственный свет…" ; "фортификации возводили в небо
смотрели…" ; Простая история ; "слышишь как лето переворачиваясь на другой бок…" ;
"не город проглотил тебя не пес у ворот…" ; "как мокрый горячий ступает на кафель…" ;
"давай ты карбункул а я гомункул" ; "вот вода и она вода…" / Петр Егоров.
Text parţial : lb. rom. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Min. Culturii. –
150 ex.
ISBN 978-9975-3164-0-8 (în cop. tare).
[2017-1957].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1-82=135.1=161.1
2186. Под пряным солнцем Кишинёва : альбом стихов и графики / Bibl. Mun. B.
P. Hasdeu, Bibl. de cultură şi lit. rusă M. V. Lomonosov, Товарищество русских худож. РМ
М-АРТ [и др.] ; сост.: Маргарита Щелчкова, Татьяна Опря ; худож.: Сергей Сулин. –
Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Metrompaş"]. – 279 p. : il. ; 30 cm. – Conţine : Пушкин в
Молдавии / Ольга Батаева. Summertime – 2 / Сергей Белкин. "Снова я в Кишинёв
возращаюсь,…" / Борис Благовещенский. Песня о неизменности кишинёвского времени
/ Олег Булгак. Грядущий Кишинёв ; 24 августа 1944 года / Давид Ветров. "А в местном
цирке (на Крутой) Худой, … ; Соборный парк, годы 60-е / Борис Викторов. Мой белый
город / Георгий Водэ ; пер. В. Лазарев. "Здесь нельзя очень быстро" / Наталья Гандзюк.
"Я ощутил родство между собой…" ; "Правда, что жила во мне,…" ; "Неизвестный Ки-
шинёв,…" ; Вспоминаем Союз, вспоминаем,… ; "Не пишется – такая пустота" ; "Не ухо-
дит в туман электричка,…" ; "Нас всех смело, и лишь проплешины…." / Виктор Голков.
Кишинёв ; Выпускной бал ; Мой город / Елена Данченко. Вторая жизнь / Евгений Евту-
шенко. …Менялись времена Девчата с поролоном… / Алексей Парамонов. "О, наши
встречи в Кишинёве!" ; По Садовой ; "И найдется всегда музыкант…" ; "В этом городе
пахнет сажей…" ; "мы никогда не скажем друг другу прощай…" / Татьяна Захарова.
"Пушкинского цикла" ; Зима – твой след / Наум Каплан. "Я умру, где читают по кругу…" ;
Новый год ; К его автопортрету ; "За домом вырос сквер, где я сирень ломала…" / Катя
Капович. Пут на базар ; "…А было: Солнце. Осень. Август…" / Новелла Кисилева. Раз-
говор с родным городом / Юлиан Киркин. Кишинёвские похороны / Довид Кнут. "В Ки-
шинёв, где нету дома моего,…" ; "По Румынии метельной…" ; В который раз ; Калипсо /
Кирилл Ковальджи. "В Кишинёве снег в апреле,…" / Наум Коржавин. "Твой скромный
гений, Бернардацци, …" ; "Мой город древний, золотой,…" ; Молдавская рапсодия ;
Пушкин в Кишинёве ; Кишинёв осенний ; Старый Кишинёв ; Церковь / Алла Коркина. Из
цикла "Пушкин в Кишинёве" / Борис Корнилов. Постсоветский город Кишинёв ; Городу К.
/ Игорь Корнилов. "Не думать ни о чем…" ; Антоновская, 19 / Валентина Костишар. "О
чём ты думаешь, поэт,…" / Анатолий Лабунский. Птицы в Кишинёве / Юрий Левитан-
ский. Весенний город / Борис Мариан. Зима в городе / Мирослава Метляева. Боюкан-
ский спуск ; Город второго детства ; Львы ; Школа № 40 ; Памяти поэта; Парк разбит на
старинном кладбище… / Александр Милях. Дачное ; Кишинёв: прижизненное… ; буднее
ноябрьское ; Сообщники / Татьяна Некрасова. Дождь ; "А в городе, где вымерли по-

57
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

эты,…" ; "Давай бродить всю осень напролет…" / Инна Нестеровская. Зеленый зал /
Дмитрий Николаев. Цветущая акация : (кишинёвская баллада) ; "Мне впитывать вечер-
ний Кишинёв…" ; Кольцо ; кишинёвская осень ; Городская симфония ; Мой город устал /
Наталья Новохатняя. Кишинёву / Галина Огородникова. Воспоминания о Бессарабии /
Александр Ожиганов. Пушкин в Кишинёве ; Серебряное слово / Рудольф Ольшевский.
"Вдыхаю воздух шафранный,…" / Татьяна Орлова-Волошина. Городские стансы ; Зем-
летрясение в Кишинёве ; Пушкинский парк / Юрий Павлов. "из-за далеких чеканских
домов…" ; нырок ; попасть в Кишинёв / Олег Панфил. На улице Павлова в Кишинёве /
Борис Пахомов. "август в жёлтое варенье леденей кладёт…" / Александр Попов. Юж-
ная ссылка / Леонид Поторак. Дрессировщица каменных львов ; Постепенно ; Вёрсты
дождевные ; беспощадная нежность / Ирина Ремизова. В Боюканском дендрарии ;
Остановка ДРУГ ; Кишинёвский почтальон / Наталья Родина. "В этом царстве белок да
сорок…" ; Три часа ночи 10 января, Боюканы – Рышкановка, с Ю. и В. Киркиными ; "В
безнадёжности – своё очарованье" ; По ночному городу ; Сбор винограда. Кишинёв ;
"Вновь на кладбище, на Армянском, весна…" ; "Осмотрено. Мин нет. Л-т Кутепов"… ;
"Июньский храм цветущей липы2 ; Центр Вселенной ; Апрель. Циклон ; "Какой бы дол-
гой ни была зима" ; Благодатный огонь / Олеся Рудягина. "Декабрьский дождик в Киши-
нёве,…" ; Из стихов о Пушкине ; Свечение живого : (отрывок) ; Ореховая баллада ;
"Июль над Кишинёвом" / Николай Савостин. Пестель. Поэт и Анна / Давид Самойлов. О
том, чье имя вечно ново… / Игорь Северянин. Боюканы ; Мать Из венка сонетов "Ве-
сенний город" ; Продолжение лета / Константин Семеновский. Шизино / Александр
Соломонов. Блюз о любимом городе / Игорь Солонков. "Желтоглазый сентябрь бродит
по Кишинёву…" ; "Как ни странно, но в нашем городе…" ; "Я живу сегодня в Сан-
Франциско,…" / Виктор Сундеев. Пора дождей ; В Кишинёве ; Тихие дворы ; Осень в
городском дворе ; Плеяда / Николай Сундеев. Кишинёв / Марина Сычева. Встреча / Ян
Топоровский. Возращение в Кишинёв / Любовь Фельдшер. Приезд ; Новый фонтан /
Михаил Хазин. Крестовоздвиженье / Вика Чембарцева. Кишинёв / Ляля Черткова. Ки-
шинёвская баллада / Борис Чичибабин. Любовь моих родителей ; "Растаял профиль
самолетный, …" / Феликс Чуев. Общий вагон / Софья Шапошникова. Общий вагон /
Софья Шапошникова. Кишинёв / Валерий Шварц. Крестьянский рынок / Константин
Шишкан. Айва и виноград ; "Там, где город К. на речушке Б." ; "Перекресток бессараб-
ский,…" ; Ильинский рынок Окраина ; Возвращение ; "Последний день весны на пере-
ходе в лето…" ; Маленькие кишинёвские элегии / Александра Юнко.
Bibliogr.: p. 275-278. – Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3164-1-5 (în cop. tare).
[2017-1956].
- - 1. Poezie. 2. Pictură.
821.161.1(478)-1-82+821-1-82+75.056
2187. Руссо, Мариэтта.
Учусь у Солнца и Луны : стихи / Мариэтта Руссо. – Кишинэу : [Uniunea Scriitorilor
Alexandr Puşkin din Moldova], 2017. – 183 p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-3049-7-9.
[2017-2038].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Руссо

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
2188. Antologie : Lecturi literare : Clasa a 3-a / colecţie realizată şi adapt. de Daniela
State. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 159, [2] p. : fig. ; 25 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3142-9-9.
[2017-1964].
- - 1. Texte literare pentru copii.
821-93(075.2)
2189. Antologie de basme, legende şi povestiri / [sel.: Ala Bujor] ; des.: V. Rusu [et
al.]. – [Ed. a 4-a]. – Chişinău : Epigraf, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 318, [1] p. :
des. ; 25 cm. – (Colecţia "Cărţile copilăriei", ISBN 978-9975-60-262-4).
2000 ex.
ISBN 978-9975-60-261-7 (în cop. tare).
[2017-1987].
- - 1. Povestiri pentru copii. 2. Basme.
821-93
Cele mai frumoase mituri. – Vezi Nr

2190. Lecturi literare : Antologie : Clasa a 2-a / colecţie realizată şi adapt. de Daniela
State. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 136 p. : fig. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3142-7-5.
[2017-1958].
- - 1. Selecțiuni.
821-93:811.135.1(075.2)
2191. Pagini alese din literatura pentru copii : Antologie de texte literare : [în vol.] /
sel.: Ala Bujor ; il.: Vadim Rusu. – [Ed. a 5-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-125-44-4.
Vol. 1 : Cheiţa comorilor. – 2017. – 375, [1] p. : il. – Bibliogr.: p. 366-367. – 1500 ex. –
ISBN 978-9975-60-263-1 (în cop. tare). – [2017-1985].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povestiri pentru copii. 3. Basme. 4. Proverbe.
821(100)-82-93
2192. Vol. 2 : Curcubeie de cuvinte. – 2017. – 415, [1] p. : il. – 1500 ex. – ISBN 978-
9975-60-264-8 (în cop. tare). – [2017-1986].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povestiri pentru copii. 3. Basme. 4. Proverbe.
821-93
2193. Poveşti despre virtuţi şi valori / repovestite de Jacopo Olivieri ; trad. din ital.:
Rodica Chiriacescu ; il. de Patrizia Manfroi. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. –
122, [2] p. : il. color ; 27 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0013-0 (în cop. tare).
[2017-1981].
- - 1. Povești.

59
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

821-93
2194. Spicuşorul de cuvinte : Carte de lectură pentru copii / sel. şi prelucrare: Ala
Bujor. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 479 p. : il. ;
25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-268-6 (în cop. tare).
[2017-1988]
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povestiri pentru copii. 3. Povești. 4. Proverbe. 5. Ghicitori.
821-93
821.131.1-93 Literatură italiană
2195. Rossi, Daniela.
În lumea eroilor şi cavalerilor / Daniela Rossi ; trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il. de.
Giorgia Broseghini. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [40] p. : il. color ; 33 cm.
Tit. orig.: Il mondo di eroi e cavalieri. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0011-6 (în cop. tare).
[2017-1979].
- - 1. Povești.
821.131.1-93 Rossi
2196. Rossi, Daniela.
În lumea minunată a prinţeselor / Daniela Rossi ; trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.
de Simona Bursi. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [40] p. : il. color ; 33 cm.
Tit. orig.: Il meraviglioso mondo delle principesse. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-0-0010-9 (în cop. tare).
[2017-1980].
- - 1. Povești.
821.131.1-93 Rossi
821.135.1-93 Literatură română
2197. Vancu, Radu.
Regele Piticuţ : [poveste] / Radu Vancu ; il de Irina Dobrescu. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Combinatul Poligrafic). – [40] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / coord. de Lică
Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-86-233-2 (în cop. tare).
75,00 lei. – [2017-2062].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Vancu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2198. Pătraşcu, Victoria.
O poveste de iubire / Victoria Pătraşcu ; il. de Veronica Neacşu. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Combinatul Poligrafic). – [44] p. : il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-225-7 (în cop. tare).
79,00 lei. – [2017-1974].
- - 1. Povești.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Pătraşcu
2199. Vîlcu, Mihai.
Acela e copil frumos, care e politicos! : [poezii pentru copii, aforisme] / Mihai Vîlcu ;
red.: Liviu Belîi ; des.: Ion Niţa. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – [20] p. : il.
color ; 15 x 21 cm.
Apare sub egida Clubului Literar "Pana Măiastră". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-574-2.
[2017-1948].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Aforisme.
821.135.1(478)-93 Vîlcu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
2200. Джос, Нина.
Про белую ворону : Сказки, притчи, басни / Нина Джос. – Кишинэу : Б. и., 2017
(Tipogr. "Garomont Studio"). – 76 p. : des. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-136-42-6.
[2017-2012].
- - 1. Povești. 2. Fabule.
821.161.1(478)-93 Джос
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2201. Corcinschi, Nina.
Imaginarul erotic în literatură / Nina Corcinschi. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Tipocart Print")]. – 244 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 235-244 (211 tit.) şi în subsol. – [50] ex.
ISBN 978-9975-133-76-0.
[2017-2125].
- - 1. Imaginarul erotic în literatură.
821.09
2202. Ghid de descrieri literare : 3000 de modele poetice, 10 teme, 220 de noţiuni /
sel.: Ala Bujor ; il. graf.: Daniel Racoviţă ; cop.: Veronica Mariţ. – Ed. a 2-a, revizuită şi compl.
– [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 303 p. : il. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 296-297. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-270-9 (în cop. tare).
[2017-1990].
- - 1. Descrieri literare.
821.09(075)
2203. Popa, Elena.
Miracolul textelor literare : Disciplină opţională : Clasa a 1-a / Elena Popa, Maria
Braghiş. – [Ed. a 3-a]. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 63, [1] p.
: il. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3109-7-0.
[2017-2058].
- - 1. Texte literare.
821.09+811.135.1(075.2)

61
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

2204. Popa, Elena.


Miracolul textelor literare : Disciplină opţională : Clasa a 2-a / Elena Popa, Maria
Braghiş. – [Ed. a 4-a]. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 55, [1] p.
: il. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3109-8-7.
[2017-2059].
- - 1. Texte literare.
821.09+811.135.1(075.2)
2205. Popa, Elena.
Miracolul textelor literare : Disciplină opţională : Clasa a 4-a / Elena Popa, Maria
Braghiş. – [Ed. a 3-a]. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 63, [1] p.
: il. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3158-0-7.
[2017-2055].
- - 1. Texte literare.
821.09+811.135.1(075.2)
2206. Popa, Elena.
Miracolul textelor literare : Limba română : Disciplină opţională : Clasa a 3-a / Elena
Popa, Maria Braghiş. – [Ed. a 3-a]. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 55, [1] p. : tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3109-9-4.
[2017-2060].
- - 1. Texte literare.
821.09+811.135.1(075.2)
821.135.1.0 Literatură română
Grîu, Ntalia. Evaluări sumative la limba şi literatura română. – Vezi Nr 2136.

Măţilă-Parfeni, Viorica. Teste şi fişe de succes. – Vezi Nr 2137-38.

2207. Zavulan, Pavel.


Pagini de istorie literară : [creația literară a scriitorilor români și folclorul] / Pavel
Zavulan ; alcăt.: Svetlana Korolevski [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. –
Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2017 [Tipogr. "Farmec Lux"]. – 270 p. : fot., fot. color,
[1] f. port. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 237-245. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-104-61-6.
[2017-2114].
- - 1. Literatură română – Istorie și critică literară.
821.135.1.09:398
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
2208. Eseu. Critică literară : [a literaturii române din Republica Moldova] / sel., st.
introd., note bibliogr.: Adrian Ciubotaru ; cop., concepţie graf.: Romeo Şveţ. – [Chişinău] :

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţa : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 279, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Literatura din
Basarabia. Început de secol XXI" / coord.: Mircea V. Ciobanu, Eugen Lungu, ISBN 978-9975-
0-0042-0).
Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-85-094-0 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-0-0049-9 (Arc).
[2017-1966].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.
821.135.1(478).09
Tănase, Constantin. Ultimul editorial. – Vezi Nr 2163.

2209. Проблеме де филолоӂие молдовеняскэ : кулеӂере де материале


штиинцифико-практиче / Унив. де стат Нистрянэ "Т. Г. Шевченко", Фак. де филолоӂие,
Катедра де филолоӂие молдовеняскэ, Лаб. штиинцифик "Факла" ; ред.: Е. Бешляга [et
al.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 283, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Text : lb. rom. (cu caractere chirilice). – Bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex.
ISBN 978-9975-925-25-9.
[2017-2107].
821.135.1(478).09+811.135.1'36(082)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
903 Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități
2210. Субботин, Л. Б.
Семëновские курганы = Semyonovka Barrows / Л. Б. Субботин, С. Н. Разумов, В.
С. Синика ; отв. ред.: Н. П. Тельнов ; обл.: Д. А. Топал ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г.
Шевченко, Н.-и. лаб. "Археология". – Тираспол : Stratum Plus, 2017 (ИПФ "Центральная
типография"). – 183, [3] p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Серия "Археологические памятники
Приднестровья" = Series "Arhaeological Sites of the Dniester Region" ; 4, ISBN 978-9975-
4486-1-1).
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 165-172. – 200
ex.
ISBN 978-9975-4269-3-0.
[2017-2074].
- - 1. Morminte preistorice – Ucraina.
903.5(477.74)
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
2211. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : [în
vol.] / Liviu Belâi, Victor Dragoş, Anatol Eremia [et. al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa ;
au colab.: Nina Căpăţână [et al.] ; coord. şt.: Vlad Ciubucciu [et al.] ; red.-şef: Iurie Colesnic ;
il.: Ioan Caliniuc [et al.] ; Fundaţia "Draghiştea". – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2017
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9700-3-7.
Vol. 15 : Văd-Z. – 2017. – 659 p. : fot., fot. color. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 4-6 și în text. – Apare cu sprijinul financiar al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova,
Min. Culturii al RM, colab. Arhivei Naţ. a RM. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-3052-6-6 (în cop.
tare). – [2017-2069].

63
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

- - 1. Localitățile Republicii Moldova.


908(478)
2212. Olărescu, Angela.
Oraşul Cricova în ascensiune continuă : Monografie / Angela Olărescu ; resp. de ed.:
Valentin Guţan ; coord. şt.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 628 p. : fot. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Ind. de aut., tit., subiecte : p. 587-628. – Apare cu susţinerea
Consiliului orăşenesc Cricova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-98-8 (în cop. tare).
[2017-2002].
- - 1. Cricova – Orașe – Republica Moldova – Studii.
908(478-21)=135.1=161.1
929 Biografii și studii înrudite
Mischevca, Vlad. Domni fanarioţi din Principatele Române – emigranţi politici. – Vezi
Nr 2222.

929.5 Genealogie
2213. Pascaru, Vlad.
Un ram, un neam, un destin : Crâmpeie din istoria adevărată a familiei soţilor Andrei şi
Ana Creangă din Goteştii Cantemirilor / Vlad Pascaru. – [Chişinău] : Universul, 2017. – 130 p.
: fot., [28] p. fot. color ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-47-167-1 (în cop. tare).
[2017-2150].
- - 1. Neamul Creangă din Gotești, raionul Cantemir, Republica Moldova.
929.52(478)
93/94 ISTORIE
2214. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", simpozion
internaţional (11 ; 2016 ; Chişinău). Simpozionul Internaţional "Cucuteni – 5000 Redivivus:
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", (ed. a 11-a, Chişinău 2016) : Culegere de lucrări / com. de
progr.: Bostan Ion [et al.]. – Chişinău : Tehnica-Info, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
300 p. : fig., fot., fot. color ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apa-
re cu sprijinul Univ. Tehn. a Moldovei, Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-63-420-5 (în cop. tare).
[2017-2014].
- - 1. Civilizația Cucuteni. 2. Științe inginerești.
[930.85+94(=135.1)]:378.662(082)
94 ISTORIE GENERALĂ
2215. Dobzeu, Maia.
Istorie : Caiet de lucrări practice : Clasa a 9-a / Maia Dobzeu, Tatiana Nagnibeda-
Tverdohleb, Galina Gavriliţă. – Chişinău : Cartdidact, 2017 [Tipografia Reclama]. – 58, [2] p. :
fig., tab. ; 24 cm.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1000 ex.
ISBN 978-9975-4206-9-3.
[2017-2031].
94(075.3)
94(100) Istorie universală
2216. Rotaru, Jipa.
Stalingrad şi istoria unei armate sacrificate: Armata a III-a Română / Jipa Rotaru, Cor-
nel Carp ; coord.: Vasile Şoimaru ; trad. lb. engl.: Rozalia-Rodica Popa ; Proiectul "Românii
din jurul României". – Chişinău : Serebia, 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 272 p. : h. ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 254-260 (294 tit.) şi în subsol. – Index de
nume, geogr.: p. 261-272. – 300 ex.
ISBN 978-9975-936-80-4 (în cop. tare).
[2017-2005].
- - 1. Al Doilea Război Mondial, 1939-1945 – Armata a 3-a Română. 2. Armata a 3-a
Română în al Doilea Război Mondial. 3. Lupta de la Stalingrad, 1942-1943 – Marele Război
pentru Apărarea Patriei, 1941-1945.
94(100)"1939/1945":94(498)
94(477) Istoria Ucrainei
Dezmembrarea României. – Vezi Nr 2221.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2217. Basarabia – pământ românesc : Antologie : [în vol.] / Bibl. "Centenarul Marii
Uniri: 1918-2018", Proiectul "Românii din jurul României" ; coord.: Vasile Şoimaru ; ed. şi red.
şt.: Mihai Taşcă ; trad. lb. engl.: Ilie Popa, Rozalia-Rodica Popa ; fot.: Svetlana Munteanu,
Mihai Mocanu. – Chişinău : Serebia, 2017 [Tipogr. "Balacron"] – . – 25 cm. – (Colecţia "100
de cărţi despre Basarabia la 100 de ani de la Unire", ISBN 978-9975-128-79-7). – ISBN 978-
9975-936-79-8.
Vol. 1. – 2017. – 904 p. : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – In-
dice de nume, geogr.: p. 877-904. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale "Memoria", filiala
Argeş preşedinte Ilie Popa. – 500 ex. – ISBN 978-9975-128-99-5 (în cop. tare). – [2017-
2003].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)(082)
Dezmembrarea României. – Vezi Nr 2221.

2218. Mândâcanu, Virgil.


Unirea în destinul românilor basarabeni / [coord.] : Virgil Mândâcanu, Daniela
Vacarciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipografia "Prin-Caro"). – 595 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-878-9.
[2017-1959].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Istoria românilor. 3. Istoria României. 4. România
– Istorie. 5. Basarabia – Istorie.
94(478)(082)

65
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Mischevca, Vlad. Domni fanarioţi din Principatele Române – emigranţi politici. – Vezi
Nr 2222.

2219. Ojog, Gheorghe.


Corjova – satul meu din pragul casei…: [raionul Criuleni] / Gheorghe Ojog ; fot.: Mihai
Vengher. – Chişinău : Cartea Militară, 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 478, [1] p. : fot., fot.
color ; 25 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-3163-0-9 (în cop. tare).
[2017-1954].
- - 1. Corjova – Sate – Raionul Criuleni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2220. Ţopa, Tudor.
Vatra merelor domneşti : [din istoria satului Terebna, raionul Edineț] / Tudor Ţopa, Liviu
Belâi ; fot. de Ioan Caliniuc [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
312 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Apare cu suportul firmei "Reforma-CM" şi SRL "Fercer-
Lux". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-884-8 (în cop. tare).
[2017-2067].
- - 1. Terebna – Sate – Raionul Edineț – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(498) Istoria României
2221. Dezmembrarea României : Exodul din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul
Herţa : 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941 : (Studiu şi culegere de documente) / Inst. de Studiul
Arhivelor, Chişinău, Fundaţia Culturală "Memoria" Filiala Argeş, Piteşti, Proiectul "Românii din
jurul României" ; îngrijire de Mihai Taşcă, Wolfarm Nieß ; coord.: Vasile Şoimaru. – Chişinău :
Cartea Juridică : Serebia, 2017 [Tipogr. "Balacron"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9577-7-9.
Partea 1-a. – 2017. – CII ; 794 p. : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index de nume,
geogr.: p. 656-794. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9577-8-6 (în cop. tare). – [2017-2004].
- - 1. România – Istorie. 2. Basarabia – Istorie. 3. Nordul Bucovinei – Istorie. 4. Ținutul
Herța – Istorie.
94(498)+94(478)+94(477.8)
2222. Mischevca, Vlad.
Domni fanarioţi din Principatele Române – emigranţi politici : (Sfârşitul secolului al
XVIII-lea – începutul secolului al XIX) : Alexandru Ypsilanti & Emanuel Giani-Rosetti & Ale-
xandru II Mavrocordat (Firaris) & Constantin Ypsilanti / Vlad Mischevca ; Inst. de Istorie al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Iunie-Prim"]. – 248 p. : fig., fot. ;
21 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 225-244 (307 tit.). – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4374-6-2.
[2017-1998].
- - 1. Principatele Române – Domni fanarioți. 2. Domni fanarioți din Principatele Româ-
ne.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(498)+94(478)+929=00
94(=163.2) Istoria bulgarilor
2223. Duminica, Ivan.
Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856) / Ivan Duminica ; red. şt.: Ion Gumenâi,
Nicolai Cervencov ; Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Şt. a
Bulgariştilor din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 380, [4] p. :
fig., fot., h. color, tab.
Rez.: lb. engl., bulg., rusă. – Bibliogr.: p. 227-253 (450 tit.). – Referinţe bibliogr. în sub-
sol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-27-4 (în cop. tare).
[2017-2034].
- - 1. Bulgari din Republica Moldova – Istorie.
94(=163.2)(478)
Autoreferate
Pentru titlul doctor
2224. Ţăpurin, Adriana.
Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţional : Speciali-
tatea 511.02 Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională : Autoref. al tz. de doct. în psi-
hologie / Ţăpurin Adriana ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2017.
– 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (44 tit.).
[2017-174 Teze].
159.922.7:373.2(043.2)

67
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2017


Braghiş, Maria 2078-79, 2203-06
A Brăilă, A. 2023
Ababii, Ion 2091-92 Brînza, Viorica 2134
Abramova, Oxana 2129 Broseghini, Giorgia 2195
Adăscăliţă, V. 2059 Bucico, Sergiu 2000
Afanas, Aliona 2053 Bucun, Nicolae 2046
Agrati-Prange, Angela 2111 Budevici-Puiu, Liliana 2044
Andronic, Larisa 2089 Bugaian, Larisa 2074
Angheli, Cristina 2030 Bujor, Ala 2189, 2191-92, 2194, 2202
Apian, Anait 2145 Bujor, Cristina 2113
Ardelean, Grigore 2036, 2041 Bulai, Marin-Petru 2148
Arhiliuc, Sergiu 2044 Bulgacova, Irina 2132
Armaşu, Liliana 2159 Buraga, Angela 2076-77
Arnăut, Vsevolod 2052 Bursi, Simona 2196
Arnăutu, C. 2102 Buruiană, Mihail 2029
Busuioc, Aureliu 2159, 2161
B Butnaru, Leo 2160
Butnaru, Val 2154, 2161
Babici, Natalia 2072 Butuc, Galina 2152
Babuc, Constantin 2080 Buzu, Ion 2159
Bacinschi, Mihai 2149
Bahrina, Antonina 2000 C
Balan, Lilia 2002
Balmoş, Alexandru 2030 Cabac, Lina 2132
Banari, Ion 2004 Calabadău, Sava 2166
Baratella, Giulia 2075 Calamanciuc, Gheorghe 2159
Barbei, Svetlana 2005 Calancea, Lilia 2149
Bargan, Ecaterina 2159-60 Calin, Iu. 2023
Baştovoi, Ştefan 2162 Caliniuc, Ioan 2211, 2220
Bălan, Cătălina 2159 Caloianu, Silvia 2159
Bătrânu, Timotei 2146 Capbatut, Natalia 2129
Băţ, Grigore 2166 Carabet, Natalia 2054-55
Bârlădeanu, Lucreţia 2160 Carp, Cornel 2216
Belâi, Liviu 2119, 2211, 2220 Catrinescu, Dorin 2147
Belov, Pyotr 2148 Catrinici, Rodica 2106-07
Benea, Marcela 2159 Cazacu, Angela 2129
Berlinschii, Alexandr 2030 Căpăţână, Nina 2211
Bernaz, Emilian 2098 Cărtărescu, Mircea 2144
Beşleaga, Vladimir 2161 Cârchelan, Ion 2156
Beşliu, Alina 2114 Ceastina, Alla 2116
Bezdîga, Corina 2147 Ceban, Liubovi 2157
Bocconi, Sarah 2075 Cebotari, Inna 2154
Bodorin, Cornelia 2072 Cenuşă, Felicia 2135
Bodrug, Iurie 2160 Cerneţchi, Olga 2099-2100
Bordeianu, Leo 2159 Certan, Leonid 2150-52
Borzin, Aurelia 2159 Cervencov, Nicolai 2223
Bostan, Ion 2214 Cheianu, Constantin 2154
Botnari, Valentina 2016 Chele, Nicolae 2105
Botnari, Vasile 2089 Chiper, Grigore 2159-60
Botnaru, Virgil 2159-60 Chiriacescu, Rodica 2075, 2193, 2195-96
Bragaru, Tudor 2052 Chiriac, Teo 2159

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chistruga, Boris 2108 Dobzeu, Maia 2215


Chitoroagă, Valentina 2001 Dolgan, Mihail 2156
Cimpoi, Mihai (2003), 2145 Doltu, Svetlana 2097
Ciocan, Iulian 2160, 2162 Donţu, Ana 2159
Ciobanu, Elena 2095 Dorgan, Viorel 2126
Ciobanu, Mircea V. 2154, 2159-61, 2208 Dragoş, Victor 2211
Ciobanu-Suhomlin, Irina 2118 Dreher, Ralph 2074
Ciocanu, Gheorghe 2010-12, 2028 Dumbrăveanu, Victor 2160
Cioclea, Eugen 2144, 2159 Duminica, Ivan 2223
Ciornei, Vsevolod 2144, 2159 Dumitru, Marina 2158
Ciubotaru, Adrian 2159, 2208 Dungaciu, Dan 2019
Ciubucciu, Vlad 2211
Ciuntu-Samson, Violeta 2078-79 E
Cîşlari-Bicherschi, Tamara 2153 Ebner, Gina 2071
Coadă, Lidia 2124 Efremova, Nadejda 2114
Coadă, Valeriu 2124 Eftodii, Ştefan 2155
Cobeţ, Valeriu 2101, 2103 Eftodii, Valeriu 2155
Cocârlă, Pavel 2116 Eremia, Anatol 2211
Codreanu, Mariana 2056 Erizanu, Maria Paula 2159
Cojocaru, Radion 2034 Erving, Sofia 2111
Cojuhari, Svetlana 2041 Esinencu, Nicoleta 2154
Colesnic, Iurie 2211 Evstratiev, Serghei 2167-81
Condraticova, Liliana 2116
Condurachi, Aliona 2076-77 F
Corcinschi, Nina 2201
Corghenci, Ludmila 2005, 2007 Fartuşnic, Ciprian 2046
Coroban, Vitalie 2117 Ferdohleb, Alina 2095
Corobca, Liliana 2162 Filip, Iulian 2159
Corobceanu, Svetlana 2159 Foiu, Taisia 2003
Coropceanu, Eduard 2013, 2047 Friptu, Valentin 2106-07
Cosmescu, Alexandru 2159 Frişcu, Alexandru-Horaţiu 2157
Coşer, Cornel 2027 Fruntaşu, Iulian 2159
Cozma, Dumitru 2083 G
Cozonac, Renata 2001
Creangă, Ana (2213) Gagim, Ion 2014-15
Creangă, Andrei (2213) Galaicu-Păun, Emilian 2144, 2159, 2162
Creţu, Andrian 2032 Galupa, Dumitru 2109
Creţu, Aurelia 2150 Gavriliţă, Galina 2215
Croitoru, Cătălina 2095 Gheorghiu, Cristina 2104
Crudu, Dumitru 2154, 2159-60, 2162 Giani-Rosetti, Emanuel (2222)
Curoş, Boris 2110 Gogh, Ivan 2159
Curtescu, Margareta 2159 Golea, Anatolie 2042
Cuşnir, Zaharia 2117 Gorea, Nadejda 2115
Cuza, Petru 2110 Gorincioi, Gheorghe 2009
Gorincioi, Iulia 2050
D Goteanschii, Silvia 2159
Dabija, Elena 2003 Grama, Mariana 2033
Dabija, Nicolae 2144, 2159 Grama, Steliana 2159
Darsalia, Violetta 2115 Gramma, Rodica 2099-2100
Dinescu, Mircea 43 Grib, Livi 2104
Dmitric, Ecaterina 2006 Grigor, R. 2023
Dobrescu, Irina 2197 Grîu, Natalia 2136

69
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Grosu, Anatol 2159 Marin, Mariana 2045, 2057, 2076-77, 2137


Grosu, Lidia 2156 Marinciuc, Mihai 2085
Grosu, Valeria 2159 Mariţ, Veronica 2202
Gumenâi, Ivan 2223 Martin, Daniel 2033
Guţan, Valentin 2212 Maru, Aura 2159
Guzun, Gheorghe 2093-94 Mavrocordat, Alexandru al II-lea,domn al
Guzun, Igor 2160 Moldovei (2222)
Guzun, Mihail 2009 Mazur Nicorici, Lucia 2104
Măşcăuţanu, Nadejda 2003
H Măţilă-Parfeni, Viorica 2137-38
Hadârcă, Ion 2159 Mânăscurtă, Ioan 2000
Handrabura, Loretta 2072 Mândâcanu, Virgil 2218
Harjevschi, Mariana 2003, 2123 Mischevca, Vlad 2222
Homenco, Anatolie 2087 Mîndru, Nina 2057, 2139
Mocanu, Mihai 2217
I Moccia, Federico 2143
Mocrousov, Elena 2125
Ichim, Vitalie 2144, 2164 Moisescu, Petronel 2125
Iepure, Diana 2159 Moraru, Anatol 2160
Iliaşenco, Olga 2116 Moşin, Octavian 2049
Iordache, Ruxanda 2020 Munteanu, Svetlana 2217
Iordachescu, Veaceslav 2049 Mustea, Gheorghe (2002)
Iordan, Gabriela 2042 Musteaţă, Rodica 2145, 2155
Iurkin, Emanuela 2160
N
J
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2215
Korolevski, Svetlana 2207 Neacşu, Veronica 2198
Koroli, Victor 2072 Neaga, A. 2088
Kulikovski, Lidia 2003, 2212 Neagu, Vasile 2083
L Neamţu, Teo 2161
Nechit, Irina 2144, 2154, 2159
Ladaniuc, Victor 2211 Nedzelschi, Felicia 2160
Lagaeva, Tatiana 2056 Negru, Nicolae 2154
Leahu, Nicolae 2144, 2159 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 2113
Leahu, Raisa 2144 Nicu, Ghenadie 2159
Leonardi Hartley, Stefania 2075 Nieß, Wolfarm 2221
Levinţa, Angela 2049 Niţa, Ion 2199
Litvin, Aurelia 2027
Litvinenco, Sergiu 2113 O
Lungu, Eugen 2154, 2159-61, 2208 Obreja, Galina 2096
Lupaşcu, Zinaida 2031 Ojog, Gheorghe 2219
M Ojovanu, Vitalie 2004
Olărescu, Angela 2212
Maevschi-Iordăchescu, Iulia 2051 Oleinic, Viorica 2136
Manea-Cernei, Eugenia 2157 Olivieri, Jacopo 2193
Manfroi, Patrizia 2193 Onoi, Mihail 2126
Manoil, Alexandru 2122 Osadci, Ana Maria 2000
Manoli, Ion 2133 Osadci, Raisa 2000
Marco, Alexei (2116) Osoianu-Filip, Vera 2008
Marian, Octavian 2031 Osoianu, Vera 2005-06
Marin, Constantin 2112

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P S
Palladi, Tudor 2155 Sainciuc, Lică 2197
Panco, Corina 2130 Sainenco, Ala 2135
Panuţa, Sergiu 2026 Saka, Serafim 2161
Partole, Claudia 2160 Scripnic, Mariana 2072
Parvulesco, Jean 2020 Scutelnic, Marina 2165
Pascaru, Vlad 2213 Semanina, Anastasia 2111
Pavlenko, Lilia 2016 Semionova, Daria 2080
Păsat, Dumitru 2158 Severin, Lilian 2097
Pătraşcu, Victoria 2198 Simonov, Dumitru 2108
Peiu, Petrişor 2019 Sîmboteanu, Aurel 2043
Penina, Olga 2096 Sîrbu, Vera 2003
Perciun, Mihaela 2160 Slutu-Grama, Claudia 2155
Petrencu, Anatol 2116 Soltan, Olga 2072
Pilchin, Maria 2159-60 Sorocovici, Vlad 2086
Pintilei, Elena 2002, 2004-08 Spassky, Alexei 2090
Platon, Mihail 2043 Spătaru, Nicolae 2159-60
Pogolşa, Lilia 2046, 2053 Spătaru, Svetlana 2061
Poiată, Mihai Ştefan 2119 State, Daniela 2188, 2190
Pojoga, Nicolae 2117 Straliuc, Nina 2062
Popa, Elena 2203-06 Stratan, Alexandru 2022, 2026
Popa, Ilie 2221 Suceveanu, Arcadie 2159
Popa, Nicolae 2159-61 Svanidze, Erik 2035
Popa, Olga 2037-40
Popa, Rozalia-Rodica 2216-17, 2221 Ş
Popovici, Radmila 2159 Şebănescu, Liudmila 2080
Postolache, Ghenadie 2162 Şleahtiţchi, Maria 2159, 2161
Postolachi, Doina 2159 Şoimaru, Vasile 2216-17, 2221
Potlog, Miron 2085 Şpitoc, Liliana 2109
Potlog, Tamara 2085 Şveţ, Romeo 2154, 2159-61, 2208
Prisac, Igor 2024
Prisacari, Viorel 2073 T
Putin, Vladimir (2020)
Talmaci, Ion 2109
R Taşcă, Mihai 2217, 2221
Tănase, Constantin 2163
Racoviţă, Daniel 2202 Tentiuc, Ion 2000
Raevschi, Elena 2096 Teutu, Aliona 2058
Rapcea, Ana 2159 Toderaş, Ion 2090
Răileanu, Vitalie 2159 Topalo, Valentin 2105
Roman, Liliana 2131, 2140-42 Topor, Boris 2093-94
Romanciuc, Ruxanda 2153 Tostogan, Aliona 2005
Romanciuc, Vasile 2159 Triboi, Vasile 2127
Rossi, Daniela 2195-96 Tricolici, Claudia 2123, 2212
Roşca, Iurie 2020 Trifan, Călina 2159
Roşca, Ludmila 2021 Trofimov, Igor 2032
Rotaru, Jipa 2215 Troyanovsky, Ivan 2143
Rotaru, Victoria 2101 Turcan, Romeo V. 2074
Rusu, Gheorghe 2084 Turchin, Radu 2093-94
Rusu, Nicolae 2160 Turculeţ, Mihail 2115
Rusu, Tamara 2058
Rusu, Vadim 2189, 2191-92

71
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Ţ Брагиш, Мария 2081


Булгак, Олег 2186
Ţapoc, Vasile 1999
Ţăpurin, Adriana 2224 В
Ţâcu, Luminiţa 2154
Ţircunova, Svetlana 2118 Ветров, Давид 2186
Ţîbuleac, Tatiana 2162 Викторов, Борис 2186
Ţîrdea, Teodor N. (2004), 2017 Волошина-Орлова, Татьяна 2185
Ţopa, Tudor 2211, 2220 Водэ, Георгий 2186
Ţurcanu, Ion 2164 Г
Ţurcanu, Lucia 2159
Ţvetov, Victor 2159 Гандзюк, Наталья 2186
Гелло, Т. А. 2069
U Гецу, Владимир 2087
Ulian, Galina 2025 Голков, Виктор 2186
Ungureanu, Larisa 2123 Гудумак, Юрий 2185
Ungureanu, Viorica 2143 Д
Ursache, Silvia 2063-64
Usatîi, Agafia 2114 Данченко, Елена 2186
Джос, Нина 2200
V Дигол, Сергей 2182
Vacarciuc, Daniela 2218 Драгалин, Светлана 2081
Vakulovski, Alexandru 2159-60 Доминич, Игорь 2185
Vakulovski, Mihail 2159 Е
Vancu, Radu 2197
Vartic, Ana 2138 Евтушенко, Евгений 2186
Vengher, Mihai 2219 Егоров, Петр 2185
Vicol, Nelu 2053
Vilc, Valentina 2097 З
Vîlcu, Mihai 2199 Захарова, Татьяна 2185-86
Volniţchi, Igor 2165
Volosatîi, Boris 2058 И
Y Иванов, Юрий 2183
Иоанн (Пейогло) (Схиархимандрит) 2018
Ypsilanti, Alexandru (2222)
Ypsilanti, Constantin (2222) К
Z Каплан, Наум 2186
Капович, Катя 2186
Zabiaco, Olesea 2001 Карабет, Наталья 2065-66
Zavulan, Pavel 2207 Киркин, Юлиан 2186
Zbancă, Andrei 2026 Кисилëва, Новелла 2185-86
Zmeev, Vladimir 2163 Кнут, Довид 2186
А Ковальджи, Кирилл 2186
Коржавин, Наум 2186
Адамян, Артур 2128 Коркина, Алла 2185-86
Корнилов, Борис 2186
Б Корнилов, Игорь 2185-86
Батаева, Ольга 2186 Костишар, Валентина 2185-86
Белкин, Сергей 2186 Курачицки, Анжела 2067-68
Бешляга, Е. 2209 Курогло, Степан 2185
Благовещенский, Борис 2186

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Л С
Лабунский, Анатолий 2184, 2186 Caвостин, Николай 2185-86
Лазарев, В. 2186 Самойлов, Давид 2186
Лагаева, Татьяна 2066 Северянин, Игорь 2186
Левитанский, Юрий 2186 Семеновский, Константин 2186
Лупашко, Наталия 2082 Сикур, Пётр 2120
Синика, В. С. 2210
М Соломонов, Александр 2186
Мариан, Борис 2185-86 Солонков, Игорь 2186
Марин, Марианна 2067-68 Субботин, Л. Б. 2210
Маринчук, Михай 2087 Сулин, С. 2185
Метляева, Мирослава 2186 Сулин, Сергей 2186
Миглей, Мирча 2087 Сундеев, Виктор 2186
Милях, Александр 2185-86 Сундеев, Николай 2186

Н Т

Некравова, Татьяна 2185-86 Тельнов, Н. П. 2210


Нестеровская, Инна 2186 Ткачëв, Валентин 2185
Николаев, Дмитрий 2185-86 Топал, Д. А. 2210
Новохатная, Наталья 2185-86 Топоровский, Ян 2186

О Ф

Огородникова, Наталья 2186 Фельдшер, Любовь 2186


Ожиганов, Александр 2186 Флоря, Михаил 2185
Ольшевский, Рудольф 2186 Х
Орлова-Волошина, Татьяна 2185
Опря, Татьяна 2186 Хазин, Михаил 2186
П Ч
Павлов, Юрий 2185-86 Чеботарева, Валерия 2185
Пагын, Сергей 2185 Чембарцева, Вика 2186
Панфил, Олег 2185-86 Чернолев, Сергей 2185
Панько, Виктор Викторович 2183 Черткова, Ляля 2186
Паромонов, Алексей 2186 Чичибабин, Борис 2186
Пахомов, Борис 2186 Чуев, Феликс 2186
Петренко, Вячеслав 2182
Полевая-Секэряну, Анжела 2128 Ш
Полищук, Павел 2185 Шапошникова, Софья 2186
Попа, Елена 2081 Шварц, Валерий 2185-86
Попов, Александр 2185-86 Шишкан, Константин 2187
Поторак, Леонид 2185-86
Щ
Р
Щелчкова, Маргарита 2186
Разумов, С. Н. 2210 Щеюнева, Людмила 2185
Ремизова, Ирина 2185-86
Родина, Наталья 2185-86 Ю
Рудягина, Олеся 2185-86
Руссо, Мариэтта 2187 Юнко, Алексанра 2185-86
Рязанцев, Сергей 2185

73
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2017


Analele Institutului Naţional de Cercetări Dramaturgie 2154
Economice 2022 Econometrie 2023
Anatomia clinică a coloanei vertebrale 2093 Eseu. Critică literară 2208
Antologia poeziei erotice româneşti 2144 Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate
Antologie 2188 actuale 2046
Antologie de basme, legende şi povestiri 2189 Formarea profesională continuă în Republica
Basarabia – pământ românesc 2217 Moldova 2053
Bibliografia Naţională a Moldovei 2001 Ghid de descrieri literare 2202
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Ghid tehnic privind cele mai bune practici
Meridianul Zero al Sistemul Naţional De agroforestiere în cadrul gestionării durabile
Biblioteci (1991-2016) a terenurilor 2109
Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica International Conference "Genetics,
Moldova 2006 Physiology and Plant Breeding" 2089
Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării în International Symposium "Actual problems of
Republica Moldova 2007 zoology and parasitology: achievements
Bugetarea activităţilor din sectorul vegetal al and prospects" 2090
Republicii Moldova 2026 Lectura Central 2008
Buletinul congresului aniversar AGIRo al Lecturi literare 2190
cadrelor din România, Republica Moldova Localităţile Republicii Moldova 2211
şi al românilor de peste hotare "Educaţia: Lumea lui Zaharia 2117
trecut, prezent şi viitor" 2045 Manifest pentru Educaţia Adulţilor în secolul
C.С.С.Р – O ţară tristă plină de umor 2166 21 2071
Campionatul mondial Bodyguard – 2017, Matematica 2080
ediţia a 8-a 2042 Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale
Cele mai frumoase mituri 2075 "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plante-
Clinical anatomy of the neck region 2094 lor" 2089
Comisia Electorală Centrală la 20 de ani de Materialele conferinţelor ştiinţifice ale studenţi-
activitate permanentă 2030 lor 2013
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică Medicina paliativă 2099-2100
"Conducere prin valori – o soluţie pentru National Bibliography of Moldova 20001
succes" 2024 Pagini alese din literatura pentru copii 2191-92
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică Paradigme moderne ale economiei şi
"Руководство через ценности решение antreprenoriatului inovativ 2025
для успеха" 2024 Patrimoniul muzical din Republica Moldova
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare (folclor şi creaţie componistică) în contem-
internaţională "Integrare prin cercetare ţi poraneitate 2118
inovare" 2010-12 Plan managerial : Acţiuni de dezvoltare a
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare sistemului educaţional instituţional 2058
internaţională "Integrare prin cercetare şi Poezie 2159
inovare" 2028 Poveşti despre virtuţi şi valori 2193
Culegere de articole ştiinţifice consacrată Prevenirea violenţei în instituţia de învăţământ
aniversării a 90-a de la naşterea ilustrului 2059
medic şi savant Nicolae Testemiţanu 2091 Profesorul universitar, doctor habilitat în
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţi- filozofie Teodor N. Ţîrdea 2004
lor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2092 Proiect de dezvoltare a comunităţii 2113
Curriculum globALE pentru Educaţia Adulţilor Protecţia copilului faţă de violenţă în instituţia
2070 de învăţământ 2060
DAS Directory 2115 Proză scurtă 2160
Dezmembrarea României 2221 Recent Developments in Private International
Dezvoltări recente în Dreptul internaţional Law 2029
privat 2029

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Recomandări de evaluare a impactului The musical heritage of the Republic of Mol-


nanoparticulelor oxizilor de metale cu utili- dova (folklore and composers' works) and
zarea levurilor 2114 contemporaneity 2118
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
a cadrelor didactice din perspectiva interco- 2014-15
nexiunii învăţământului modern general şi VIII World Championship of Bodyguards –
universitar 2047-48 2017 2042
Republic of Moldova. Chişinău Cultural 2000 When students take the lead: enhancing
Republica Moldova. Chişinău Cultural 2000 quality and relevance of higher education
Roman 2161-62 through innovation in student-centred pro-
Servicii de sănătate ocupaţională: aplicaţii blem-based active learning" 2074
practice 2095 Музыкальное наследие Республики
Simpozionul Internaţional "Cucuteni – 5000 Молдова и современность (фольклор и
Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exac- композиторское творчество) 2118
te" 2214 Неулетающие птицы 2185
Sistemul protecţiei, pazei şi securităţii prin Под пряным солнцем Кишинёва 2186
prisma reglementărilor normative şi bunelor Проблеме де филоложие молдовеняскэ
practici 2044 2209
Spicuşorul de cuvinte 2194 Республика Молдова. Кишинэу. Культура
Strategia supravieţuirii din perspectiva 2000
bioeticii, filosofiei şi medicinei 2017 Современные тенденции развития
Şcoala, biserica şi comunitatea: parteneriat дошкольного образования и
pentru educaţie 2049 профессиональной подготовки кадров
2069
Физика 2087

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 10-2017


Acorduri paşnice, faliment, Federaţia Rusă Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
(jurisprudenţă) 2040 istorie 2005
Administrare publică 2043 Biblioteci publice, date statistice 2006
Aforisme 2174, 2180, 2199 Biblioteconomie 2015
Al Doilea Război Mondial, 1939-1945, Armata - Republica Moldova, documente 2007
a 3-a Română 2216 Bioetică 2017
Ameliorarea plantelor 2089 - indici bibliografici 2004
Amintiri 2148 Biserici, Găgăuzia, Republica Moldova, istorie
Analiză, complexă (matematică) 2083 2018
- funcţională (matematică) 2084 Bulgari din Republica Moldova, istorie 2223
Anatomie, а coloanei vertebrale 2093 Campionatul mondial Bodyguard 2042
- regiunii cervicale 2094 Cardiopatii valvulare 2104
Antreprenoriat 2024 Catedra de Epidemiologie a Universităţii de
- inovativ 2025 Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Arhitecţi din Republica Moldova 2115 Testemiţanu", istorie 2073
Armata a 3-a Română în al Doilea Război Civilizaţia Cucuteni 2214
Mondial 2216 Colul uterin în sarcină 2106
Arta interpretării muzicale 2120-21 Comisia Electorală Centrală din Republica
Ateroscleroză, factori constituţionali 2102 Moldova 2030
Basme 2189, 2191-92 Comunicare internaţională 2112
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, Controlul tuberculozei în Republica Moldova
materiale bibliografice, recenzii, resurse 2097
electronice, publicaţii artă, publicaţii note, Critică de teatru 2123
articole din reviste şi ziare 2001 Cultivarea culturilor agricole, bugetare 2026
75
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Cultură, Republica Moldova, albume 2000 Învăţământ, preşcolar 2055-56, 2069


Descrieri literare 2202 - special 2069
Design interior 2115 - superior 2069, 2074
Designeri din Republica Moldova 2115 - - medical 2091
Deţinuţi, combaterea relelor tratamente 2035 Jurnalismul de informare 2009
Domni fanarioţi din Principatele Române 2222 Lectură, promovare 2008
Drept, comercial 2036 Legende mitologice 2075
- - credit 2038 Limbi
- - Federaţia Rusă 2039 - engleză 2129-30
- financiar 2037 - franceză, dicţionar de termeni literari 2133
- internaţional privat 2029 - germană, practici de traducere 2132
- penal 2033-34 - română, teste 2136-39
- procesual contravenţional 2032 - - pentru alolingvi 2135
Dreptul mediului 2041 Limbajul gesturilor 2072
Drepturi şi îndatoriri ale persoanei 2031 Literatură, română, didactică 2051
Econometrie 2023 - - istorie şi critică literară 2207
Educaţia adulţilor 2070 - - teste 2136-38
Economie 2022 - - din Republica Moldova, critică şi interpreta-
- producţiei agricole, Republica Moldova 2026 re 2003, 2208
Educaţie 2046-48 Localităţile Republicii Moldova 2211
- moral-spirituală 2049 Lupta de la Stalingrad, 1942-1943 2216
- preşcolară 2063 Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-
- Republica Moldova, practici 2045 1945 2216
- România, practici 2045 Mass-media, implicarea societăţii civile 2113
Epigrame 2175, 2181 Matematică 2076-77, 2081
Eseuri 2155, 2157-58, 2163, 2174-75, 2181 - distractivă 2078-80
Evaluarea în educaţie 2046 - pentru preşcolari 2062, 2064-65
Exportul de produse agroalimentare al Repu- Mâncăruri vegetariene, reţete 2111
blicii Moldova 2027 Mecanică teoretică 2088
Fabule 2200 Medicină 2017, 2091
Filozofie 2017 - paliativă 2099-2100
Fizică 2087 Morminte preistorice, Ucraina 2210
Fiziologia plantelor 2089 Muzică academică, indici bibliografici 2002
Formare continuă a cadrelor didactice 2047- Neamul Creangă din Goteşti, raionul Cante-
48, 2053 mir, Republica Moldova 2213
Fotografii de epocă, albume 2117 Nuvele 2164
Funcţionari publici, pregătire 2043 Parazitologie 2090
Genetica plantelor 2089 Participarea societăţii civile la luarea deciziilor
Geopolitică 2020 2113
Ghicitori 2194 Perdele forestiere de protecţie, practici 2109
Imaginarul erotic în literatură 2201 Persoane cu deficienţe de auz, limbaj mimico-
Implantare dentară imediată 2105 gestual, metode 2072
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Pictură 2186
anale 2022 Piese 2154, 2171-72, 2179, 2184
Insuficienţă cardiacă, fiziologie patologică Poeme 2146, 2183
2103 Poezie 2144-45, 2147, 2150-53, 2155, 2159,
Integrare europeană 2021 2185-86, 2187
Interviuri 2155, 2167-69, 2174, 2181 Poezii pentru copii 2191-92, 2194, 2199
Istoria ideilor politice, didactică 2050 Povestiri 2147, 2160, 2170, 2173, 2180, 2184
Istorie, României 2218 - pentru copii 2189, 2191-92, 2194
- românilor 2218 Poveşti 2075, 2193, 2194-98, 2200
- ştiinţei 1999 Prim ajutor medical 2098

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Principatele Române, domni fanarioţi 2222 - protecţiei, reglementări normative 2044


Protecţia copilului în instituţia de învăţământ, Sport, Republica Moldova, dezvoltare 2127
acte normative 2060 Sporturi de luptă 2128
Proverbe 2191-92, 2194 Statistică 2022
Psihologia adolescentului 2016 Statutul juridic al persoanei 2031
Regenerarea ecologică a arboretelor 2110 Şahul, studierea în şcoală 2124
Resurse educaţionale digitale 2052 Ştiinţă, istorie 1999
Romane 2143, 2161-62, 2165, 2178, 2182 Ştiinţe inginereşti 2214
Sarcină suprapurtată (obstetrică) 2107 Teatrul "B. P. Hasdeu" din Cahul, Republica
Satiră 2166 Moldova, istorie 2122
Sănătate publică, organizare, supraveghere Tenis de masă 2125
2096 Texte, literare 2140-42, 2203-06
Sănătatea muncii 2095 - - pentru copii 2057, 2188
Scrieri, polemice 2167, 2174 Topologie algebrică, teoreme 2082
- politice 2163, 2176-77 Turism sportiv 2126
Securitate, reglementări normative 2044 Umor 2166
Securitatea energetică a Republica Moldova Utilizarea pământului, dezvoltare durabilă
2108 2109
Selecţiuni 2190 Violenţa în şcoală, prevenire 2059
Servicii de sănătate ocupaţională 2095 Zoologie 2090
Sistemul, pază, reglementări normative 2044

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 10-2017


Basarabia, istorie 2218, 2221 Republica Moldova, istorie 2217-18
Cricova, oraşe, Republica Moldova, studii Republica Moldova – România, aspecte
2212 social-politice 2019
Corjova, sate, Raionul Criuleni, Republica România, istorie 2218, 2221
Moldova, istorie 2219 Terebna, sate, raionul Edineţ, Republica
Nordul Bucovinei, istorie 2221 Moldova, istorie 2220
Principatele Române, domni fanarioţi 2222 Ţinutul Herţa, istorie 2221

Index editori la "Cronica cărţii" Nr 10-2017


AAP 2043 Epigraf 2070-71, 2113, 2134, 2189, 2191-92,
AMTAP 2118 2194, 2202
Arc 2051, 2075, 2119, 2135-36, 2149, 2154, Estetini 2165
2159-62, 2193, 2195-96, 2208 Fundaţia "Draghiştea" 2211
ASEM 2108 INCE 2022
ASRM 2072 Institutul de Filologie al AŞM 2207
Bestseller 2143 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2046, 2053
Biblion 2054, 2056, 2065-66 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gheorghe
BNRM 2002, 2005-08 Asachi" 2058
Cartdidact 2182, 2215 Integritas 2085
Cartea Juridică 2221 Interprint 2078-79, 2081, 2203-06
Cartea Militară 2032, 2034, 2219 Iunie Prim 2156
Cartier 2117, 2197-98 Învăţătorul Modern 2045, 2067-68, 2076-77,
CEP USM 1999, 2009-12, 2023, 2025, 2028, 2137-38
2033, 2050, 2052, 2112 Lexon-Prim 2124
CNC 2001 Litera 2163
Cuvântul ABC 2049 Lyceum 2057, 2062, 2086, 2139, 2188, 2190
DAS 2115 Medicina 2017, 2091-93, 2096, 2106-07

77
Cronica cărţii Nr 10-2017 ≡ Book annals Nr 10-2017

Notograf Prim 2148 Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Mol-


Pontos 2145, 2147, 2153, 2155, 2157-58, dova 2187
2218 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Princeps 2000 2084
Pro Libra 2061 Universitatea Populară 2020
Serebia 2216-17, 2221 Universul 2110, 2167-81, 2213
Silvius Libris 2063-64 US "Alecu Russo" 2014-15
Stratum Plus 2210 US Tiraspol 2013, 2047-48
Ştiinţa 2144, 2154, 2159-62, 2164, 2208 USEFS 2044, 2126-27
Tehnica-Info 2214 UTM 2088
ПГУ им. Т. Г. Шевченко 2069, 2209

ISBN eronat la "Cronica cărţii" Nr 10-2017


ISBN 978-9975-9696-3-5 2006
ISBN 978-9975-4326-6-5 2022
ISBN 978-9975-935-74-6 2034
ISBN 978-9975-59-151-5 2076

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 10
OCTOMBRIE OCTOBER
(3103-3458)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
(Vezi Nr 3121, 3380)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3103. Cristiane Portois: ″Prietenii mei din Franța ar fi curioși să guste mâncarea
de aici, să vadă natura, să asiste la concertele în aer liber″ : [pe marginea discuției cu
fosta șefă a Secției Cultură din Paris, despre vizitele sale în Rep. Moldova] / cor.rev. ; imagi-
ne: Mihai Potârniche // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 16-17 : fot. – ISSN
0132-6635.

02 BIBLIOTECONOMIE
3104. Neaga, Ana. Despre cărți și lectură la BPR ″ÎPS Antonie Plămădeală″ din Hân-
cești : [despre întâlnirea cititorilor Bibl. Publ. Raionale cu scriitorul și editorul Mircea V. Cioba-
nu și șeful de red. la Ed. ″Știința″, Mihai Papuc] / Ana Neaga // Realități Culturale. – 2017. –
Nr 10. – P. 20 : fot. – SSN 1857-4424.

3105. Roibu, Nicolae. Bookfest a revenit la Chișinău : [despre cea de-a 2-a ed. a Sa-
lonului Intern. de Carte, 30 aug. – 3 sept. la Centrul Intern. de Expoziții MOLDEXPO] / Nico-
lae Roibu ; imagini: Andrei Mardari // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 18-21 :
fot. – ISSN 0132-6635.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
3106. Romanciuc, Maria. ″Hai la piersici″! : Expo târg cu impact cultural turistic la Tu-
dora : [16 iul. 2017, raionul Ștefan Vodă] / Maria Romanciuc // Realități Culturale. – 2017. –
Nr 10. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4424.

069 Muzee. Expoziţii permanente


(Vezi Nr 3374)

79
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3107. Surdu, Alexandru. Elogiul filosofiei românești : [discursul de recepție rostit de fi-
losof în Sala Mare a Acad. Române pe data de 15 apr. 1994] / Alexandru Surdu // Limba
Română. – 2017. – Nr 4. – P. 108-123 : fot. – ISSN 0235-9111.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi Nr 3407)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
3108. Ionescu, Ion I. Competitivitatea socială a satelor : [dezvoltarea durabilă] / Ion I.
Ionescu // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 143-151 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 0235-
9111.

32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3109. Pascaru, Vlad. Omul care dăruiește optimism : [Iurie Dârda, deputat indepen-
dent în Parlamentul Rep. Moldova] / Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2017. – Nr 5 (oct.). – P.
12-13 : fot. – ISSN 1857-3053.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


3110. Giger, Simone. Aveți foarte mulți oameni activi care încearcă să facă din Mol-
dova un loc minunat = Thare are many active people who try to make Moldova a lovey place :
[relaţiile bilaterale dintre Moldova şi Elveţia : interviu cu Simone Giger, dir. Biroului de Coope-
rare al Elveției în Rep. Moldova] / consemnare: cor. rev. // Altitude. – 2017. – Sept./Oct. – P.
26-32 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3111. Мунтяну, Игорь. Игорь Мунтяну: "Гражданство РМ – за деньги!! : [интервью
с дир. Института развития и социальных инициатив "Viitorul"] / записал: Владимр Попов
// Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 50-55 : fot. – (Инвестиции &
Гражданство). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3110)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
(Vezi Nr 3133, 3386)

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3112. Bolohan, Maria. Business Week – gânduri la cald : [pe marginea evenimentului
economic, ed. a 4-a, 3-6 oct. 2017, Chișinău] / Maria Bolohan // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 10. – P. 98-99 : fot. – ISSN 1857-0186.

3113. Marin, Alexandra. Investitorii şi-au spus păsul : [ed.a 5-a, a Cărții Albe 2017,
platformă de comunicare între mediul de afaceri și autorități] / Alexandra Marin // Profit. Банки
& финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 112-114 : fot. – ISSN 1857-0186.

3114. Marin, Alexandra. Moldova Business Week 2017 şi-a stabilit priorităţile : [des-
pre problemele mediului investițional din Rep. Moldova : pe marginea evenimentului econo-
mic, a 4-a ed., 3-6 oct. 2017, Chișinău] / Alexandra Marin // Profit. Банки & финансы. – 2017.
– Nr 10. – P. 94-97 : fot. – (Economie & Investiţii). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3115, 3128)

336 Finanţe
3115. Cebaniuc, Irina. Unele aspecte ale vânzării afacerii debitorului în cadrul proce-
durii de insolvabilitate / Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 89-90
: fot. – ISSN 1857-3991.

3116. Gabizon, Antoine. Componenta de grant responsabilizează = Grant component


leads to greater responsibility : [interviu cu A. Gabizon, președintele băncii "Mobiasbancă –
Groupe Societe Generale"] / interviu de Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 10. – P. 74-76 ; 84-86 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – (Creditare & Condi-
ţii). – ISSN 1857-0186.

3117. Golban, Olga. Despre necesitatea întocmirii facturii pentru cheltuielile de execu-
tare / Olga Golban // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 27-28 : fot. – ISSN 1813-
4408.

3118. Gulca, Lilia. Caracteristica elementelor și a teoriilor ce stau la baza sistemului


fiscal în Republica Moldova = Characteristics of the elements and theories underlying the
fiscal system in the Republic of Moldova / Lilia Gulca // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. – P.
10-14. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.:
p. 14 (21 tit.). – ISSN 1810-309X.

3119. Gulca, Lilia. Elementele şi modalităţile de impunere fiscală cu accize =


Elements and detailed feature of the tax treatment with excise duties / Lilia Gulca // Jurnalul
juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 18-22. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 22 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.

3120. Mîțu, Vadim. Ce informații trebuie să prezinte contribuabilii la Serviciul Fiscal de


Stat / Vadim Mîțu / Vadim Mîțu // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 43-45 : fot., tab.
– ISSN 1813-4408.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

3121. Noroc, Dorel. Particularitățile impozitării rezidenților parcurilor IT (impozitul unic)


/ Dorel Noroc, Anastasia Eremeeva // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 27-30 :
fot. – ISSN 1857-3991.

3122. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu re-


gim special ″Factura fiscală″ și a Instrucțiunii privind completarea acestuia : nr. 118 din 28
aug. 2017 = Приказ об утверждении типовой фрмы первичного документа строгой
отчетности ″Налоговая накладная″ и Инструкции по ее заполнению : Nr 118 от 28 авг.
2017 г. / Ministerul Finanțelor // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 10-26 : an. –
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – ISSN 1857-3991.

3123. Slobodeanu, Svetlana. Modul de completare a Declarației cu privire la impozi-


tul pe venit (forma VEN 12) de către instituțiile de învățământ / Svetlana Slobodeanu // Moni-
torul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 102-109 : fig., fot., tab. – ISSN 1857-3991.

3124. Агаркова, Лилиана. Налогообложение природных ресурсов / Лилиана


Агаркова // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 97-101 : fot., tab. – ISSN 1857-
3991.

3125. Балабан, Сергей. Стабильность обеспечат перемены : [о реформе в бан-


ковском секторе] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 22-25
: fot. – (Настроения & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

3126. Басова, Ирина. Август: тише едешь, дальше не будешь : [ситуация в бан-
ковской системе] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 30-45 :
fot., tab. – ISSN 1857-0186.

3127. Гогу, Анатол. Об особенностях представления налогового отчета в случае


отклонения искового заявления налогоплательщика / Анатол Гогу // Monitorul Fiscal
FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 94-96. – ISSN 1857-3991.

3128. Горенштейн, Лев. К вопросу о легитимности операции по оплате


наличными из кассы молдавского предприятия услуг украинского предприятия / Лев
Горенштейн // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 109-115 : fot. – ISSN 1857-
3991.

3129. Гричук, Петру. Об уплате подоходного налога в рассрочку в 2017 году /


Петру Гричук, Роман Виеру // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 71-75. – ISSN
1857-3991.

3130. Думчиков, М. О. Використання досвiду краïн ЕС в побудовi якiсноï


податковоï системи = Using the experience of EU contries in building a high-quality tax
system / М. О. Думчиков // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 43-
49 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text : lb. ucr. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe
bibliogr.: p. 49 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3131. Ставинский, Игорь. Новая налоговая накладная: как выписать, учесть, за-
декларировать / Игорь Ставинский // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 9-14 : fot.
– ISSN 1813-4408.

3132. Сырбу, Виктор. О мерах по обеспечению погашения налогового обяза-


тельства / Виктор Сырбу, Оксана Гонца // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P.
84-87 : fot. – ISSN 1857-3991.

3133. Цирюлникова, Наталья. Выплата дивидендов при наличии убытков


прошлых лет / Наталья Цирюлникова, Марчела Дима // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr
10. – P. 24-26 : fot. – ISSN 1813-4408.

3134. Яворская, Елена. ″Ребусы″ в налоговых накладных : [после 28.10.2017] /


Елена Яворская // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 14-18 : fot., tab. – ISSN 1813-
4408.
(Vezi de asemenea Nr 3142)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
3135. Танас, Александр. Открытый миру Китай : [о внедрении международного
проекта "Один пояс – один путь"] / Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. –
Nr 10. – P. 64-72 : fot. – (Миропорядок & Глобализация). – ISSN 1857-0186.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3136. Calmic, Octavian. Reorientarea comerţului : [interviu cu O. Calmic, ministrul
Economiei și Infrastructurii] / interviu de Ilona Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. –
Nr 10. – P. 88-93 : fot. – (Export & Potenţial). – ISSN 1857-0186.

3137. Gheorghiţă, Alexandra. Ofertă respinsă : [despre ajutorul financiar pentru mol-
dovenii care decid să se întoarcă acasă] / Alexandra Gheorghiţă // Profit. Банки & финансы.
– 2017. – Nr 10. – P. 110-111 : fot. – (Iniţiativă & Reacţie). – ISSN 1857-0186.

3138. Буруянэ, Василий. Падающий прогноз ВВП : [валовой внутренний продукт


Молдовы в 2017 г. : по материалам беседы с экспертами Марчелoм Киструга и Вяче-
славом Ионицэ] / Василий Буруянэ // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 60-63
: fot. – (Экономика & Рост). – ISSN 1857-0186.

338.48 Turism
3139. Nistor, Doina. Doina Nistor: ″Fiecare destinație din țară trebuie să ofere o expe-
riență autentică pentru turiști″ = ″Every destination in the country should provide a genuine
experience for tourists″ : [interviu cu dir. Proiectului de Competitivitate, finanțat de Agenția
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenția Suedeză de Cooperare
Internațională și Dezvoltare (SIDA)] / consemnare: Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr
9/10] (Sept./Oct.). – P. 10-15 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.
83
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3140. Табакару, Илларион. Качество – скрытый резерв : [о внешнем векторе
развития Молдовы] / Илларион Табакару // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – P.
26-27 : fot. – (Импорт & Экспорт). – ISSN 1857-0186.

339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă


(Vezi Nr 3139)

339.3 Comerţ interior. Comerț indigen


3141. Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău
: (Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/2 din 09.10.2017) // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 10. – P. 106-120. – ISSN 1813-4408.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3142. Zlatina, Natalia. Intrările de bunuri în zona economică liberă: aspecte juridice,
contabile și fiscale / Natalia Zlatina, Ecaterina Cechina // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. –
Nr 6. – P. 122-127 : fig., fot., tab. – ISSN 1857-3991.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3143. Ichim, Gabriel. Unele considerente referitor la coraportul dreptului cu valorile
social umane = Some considerations of the relationship between social values and the law /
Gabriel Ichim // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. – P. 21-24. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 24 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

3144. Сердюк, Маргарита. Юридические аспекты управления качеством


онкологической помощи и внедрения страховой медицины в Украине / Маргарита
Сердюк // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 98-103. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 102-103 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.

3145. Сосна, Б. Принцип свободного доступа к правосудию = The principle of free


access to justice / Б. Сосна, В. Михалаш // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. – P. 15-18. – Tit.
paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 18 (10
tit.). – ISSN 1810-309X.
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
3146. Грицаенко, Людмила. Допустимі обмеження свобод внутрішнього ринку
Европейского Союзу в практиці суду ЕС / Людмила Грицаенко // Jurnalul juridic național:
teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 104-108. – Tit. paral.: lb. engl., ucr. – Rez.: lb. engl.,
ucr. – Referințe bibliogr.: p. 108 (9 tit.). – ISSN 2345-1130.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3147. Сторожук, Александр. Иммунитеты консульских работников


(административно-технических работников) консульских учреждений как ключевые
элементы их правового статуса = Immunities of consular workers (administrative and
technical workers) of consular institutions as key elements of their legal status / Александр
Сторожук // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. – P. 18-21. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb.
rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 21 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3148. Baltag, Dumitru. Particularități specifice răspunderii de drept privat = Legal
liability peculiarities in private law / Dumitru Baltag, Veaceslav Cerba // Legea și viața. – 2017.
– Nr 10. – P. 44-49. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 49 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

3149. Baltag, Dumitru. Perspectivele teoretice ale delimitării răspunderii juridice în


răspundere de drept public şi răspundere de drept privat = Theoretical premises of the
division of juridical liability in public law liability and private law liability / Dumitru Baltag,
Veaceslav Cerba // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 26-31. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 31 (13
tit.). – ISSN 2345-1130.

3150. Dragan, Florentina. Știința dreptului informațional – concept și metodologie =


Information low science – concept and metodology / Florentina Dragan // Revista Națională
de Drept. – 2017. – Nr 10. – P. 29-33. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.

3151. Poalelungi, Mihai. Dreptul la respectarea vieții private și justiția transparentă:


două exerciții de punere în balanță = The right to privacy and the transparency of justice: two
weigning exercises / Mihai Poalelungi // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr
3. – P. 26-33 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 33 (5 tit.). – ISSN 1857-2405.

3152. Голя, Анатолий. Страсти по Конституции : [Респ. Молдова] / Анатолий Го-


ля // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1857-0186.

3153. Капля, Олександр. Активна роль суду як принцип адмiнiстративного


судочиства / Олександр Капля // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. –
P. 13-17. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe bibliogr.: p. 17 (19 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 3189)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii de stat ale
Republicii Moldova
3154. Buga, Larisa. Cu privire la evoluţia instituţiei şefului statului în Republica Mol-
dova / Larisa Buga, Ion Nicolaevici // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr
5. – P. 8-12. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 12 (17 tit.). – ISSN 2345-1130.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

343 Drept penal. Infracțiuni penale


3155. Gogu, Anatol. Cu privire la remiterea organelor de urmărire penală conform
competenței a materialelor de control fiscal care întrunesc semnele componenței de infracțiu-
ne / Anatol Gogu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 91-94 : fot. – ISSN 1857-
3991.

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală


3156. Copețchi, Stanislav. Provocarea infracțiunii în contextul măsurilor speciale de
investigație (II) = Entrapment in the context of special investigative measurse (II) / Stanislav
Copețchi // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 3. – P. 18-25 : fot. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 24-25 (37
tit.). – Art. 1 : Nr 2. – ISSN 1857-2405.

3157. Obadă, Dumitru. Implicații teoretico-practice asupra subiecților învestiți cu atri-


buții de desfășurare a activității speciale de investigație = Theoretical and practical
implications on the subjects charged with duties of conducting special investigation activity /
Dumitru Obadă // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 3. – P. 34-43 : fot. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 43 (13 tit.).
– ISSN 1857-2405.

3158. Popenco, Adrian. Neglijența în serviciu (art.329 CP RM): delimitarea de unele


fapte penale similare (II) = Neglijent performance of duties: delimitation of some similar crimi-
nal acts (II) / Adrian Popenco // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 3. – P.
10-17 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 17 (28 tit.). – Art. 1 : Nr 2. – ISSN 1857-2405.

3159. Talpă, Ion. Specificul controlului judiciar al procedurii prejudiciare în procesul


penal al Franței și Germaniei = Specificity of the judicial control of the pretrial proceedings in
criminal proceedings of France and Germany / Ion Talpă // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. –
P. 25-29. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 29 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

3160. Țurcan-Zabulica, Ana. Caracterul juridico-social al legalității cauzării de preju-


dicii în procesul reținerii infractorului = The legal and social character of the legitimacy
ofcausing damage in the process of detention of a criminal / Ana Țurcan-Zabulica // Legea și
viața. – 2017. – Nr 10. – P. 29-33. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 33 (26 tit.). – ISSN 1810-309X.

3161. Zamfir, Vasile. Punerea sub învinuire în procesul penal: temeiurile, condițiile,
procedura și importanța = Bringing charges in criminal procedure: grounds, conditions,
procedure and importance / Vasile Zamfir, Grigore Bînzari // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. –
P. 50-55. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 54-55 (33 tit.). – ISSN 1810-309X.

3162. Zamfir, Vasile. Unele reflecţii asupra temeiurilor, condiţiilor şi procedurii înaintă-
rii acuzării = Some considerations on the grounds, conditions and procedure of bringing

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

charges in the criminal procedure / Vasile Zamfir, Grigore Bînzari // Jurnalul juridic național:
teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 72-77. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 77 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

343.2/.7 Drept penal


3163. Ardelean, Grigore. O distinctă viziune asupra obiectivului general al infracțiunii
de poluare a apei = A distinct vision about general object of the offense of water pollution /
Grigore Ardelean, Marcel Boșcaneanu // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. – P. 4-10. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 9-10 (34
tit.). – ISSN 1810-309X.

3164. Conțescu, Vasile. Semne care particularizează latura obiectivă a infracțiunii de


falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor = Signs individualizing the
objective side of the offence of falsifying the identification elements of vehicles / Vasile
Conțescu // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. – P. 55-58. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 58 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

3165. Eremciuc, Irina. Conținutul și limitele elementului material al infracțiunii de vio-


lare a dreptului la libertatea întrunirilor = The contents and the limits of the material element of
violation offence to the right to freedom of assembly / Irina Eremciuc // Legea și viața. – 2017.
– Nr 10. – P. 34-37. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 37 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

3166. Eremciuc, Irina. Limitele "violenţei" prevăzute ca o condiţie alternativă ori cu-
mulativă de incriminare a infracţiunii de violare a dreptului la libertatea întrunirilor = The limits
of "violation" stipulated as alternative or cumulative condition of incrimination the offence of
violation to the right to freedom of assembly / Irina Eremciuc // Jurnalul juridic național: teorie
și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 4-7. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 7 (8 tit.). – ISSN 2345-1130.

3167. Lebedinschi, Adrian. Forme de manifestare obiectivă a infracţiunii de insolvabi-


litate fictivă = Forms of objective manifestation of the crime of fictious insolvency / Adrian
Lebedinschi // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 68-71. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 71 (9 tit.).
– ISSN 2345-1130.

3168. Lebedinschi, Adrian. Semne care particularizează latura obiectivă a infracțiunii


de insolvabilitate fictivă = Signs that identify the objective side of the crime of fictious
insolvency / Adrian Lebedinschi // Legea și viața. – 2017. – Nr 10. – P. 38-43. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 43 (15 tit.). – ISSN
1810-309X.

3169. Manea, Vladislav. Latura obiectivă a actului terorist prevăzut la alin.(1) art.278
CP RM = The objective side of the terrorist act provided to par.(1) art.278 PC RM / Vladislav
Manea, Violeta Cojocaru // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 10. – P. 3-12. – Tit.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 11-12 (73
tit.). – ISSN 1811-0770.

3170. Megherea, Marin. Elemente de drept comparat în materia infracţiunilor care


afectează regimul juridic al frontierei de stat = Comparative law elements related to crimes
affecting the legal status of the state border / Marin Megherea // Jurnalul juridic național:
teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 78-85. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 85 (23 tit.). – ISSN 2345-1130.

3171. Pasat, Aurel Octavian. Elementele de diferențiere ale infracțiunilor electorale =


Elements of differentiation of electional offenses / Aurel Octavian Pasat // Revista Națională
de Drept. – 2017. – Nr 10. – P. 17-19. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 19 (7 tit.). – ISSN 1811-0770.

3172. Pilat, Sofia. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la infracţiunea de vanda-


lism = Analysis of scientific materials on materials on vandalism infraction / Sofia Pilat // Jur-
nalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 62-67. – Tit. paral.: lb. rom., engl.
– Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 66-67 (30 tit.). – ISSN 2345-
1130.

3173. Popa, Victoria. Subiecții prevenirii infracțiunilor săvârșite de minori = The


subjects of prevention of juvenile offenses / Victoria Popa // Revista Națională de Drept. –
2017. – Nr 10. – P. 34-41. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 41 (41 tit.). – ISSN 1811-0770.

3174. Serbinov, Igor. Subiectul infracțiunilor de neglijență în serviciu : (art.329 Codul


penal). Partea II = The subject of the offences related to negligence in the workplace :
(art.329 of the Penale Code). Part II / Igor Serbinov // Revista Națională de Drept. – 2017. –
Nr 10. – P. 20-28. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr.: p. 28 (56 tit.). – ISSN 1811-0770.

3175. Vasiloi, Djulieta. Aprecierea gradului de pericol social concret în funcţie de cri-
terii subiective = Assessing the degree of concrete social danger according to swubjective
criteria : [a unei infracţiuni comise] / Djulieta Vasiloi // Jurnalul juridic național: teorie și practi-
că. – 2017. – Nr 5. – P. 23-25. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 25 (12 tit.). – ISSN 2345-1130.

3176. Присяжнюк, Иван. Apărarea juridico-penală a dreptului persoanei la inviolabili-


tatea vieții personale potrivit legislației Ucrainei și Republicii Moldova = Уголовно-правовая
охрана права человека на неприкосновенность частной жизни согласно уголовному
законодательству Украины и Республики Молдова = Criminal-legal protection of human
rights to respect of private life according to the criminal legislation of Ukraine and the Repu-
blic of Moldova / Иван Присяжнюк // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 3. –
P. 44-49 : fot. – Tit. paral.: rom., lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 49 (12 tit.). – ISSN 1857-2405.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică


3177. Bejan, Octavian. Despre unele contribuţii la dezvoltarea teoriei şi metodologiei
de prezicere criminologică = Sur certaines contributions au dévelopment de la théorie et
méthodologie de la prédiction criminologique / Octavian Bejan // Jurnalul juridic național:
teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 86-91. – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text : lb. rom. – Rez.:
lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 91 (24 tit.). – ISSN 2345-1130.

3178. Ciumac, Natalia. Cauzele determinante endogene și exogene ale criminalității =


The causes which determined the endogenous and exogenous of the crime / Natalia Ciumac
// Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 10. – P. 54-56. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 56 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

3179. Волошанвська, Тетяна. Право на практичну та ефективну правову


допомогу як складова права на захист у кримiнальному провадженнi / Тетяна
Волошанвьска // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 92-97. –
Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe bibliogr.: p. 97 (18 tit.). – ISSN 2345-1130.

3180. Флоря, Василий. Противодействие расследованию врачебных


преступлений = Counteraction to the investigation of medical crimes / Василий Флоря //
Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 10. – P. 13-16. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text:
lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 16 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


3181. Belous, Victoria. Privind dreptul organelor de stat să efectueze controale în
primii 3 ani de activitate a agentului economic / Victoria Belous // Monitorul Fiscal FISC.md. –
2017. – Nr 6. – P. 83-84 : fot. – ISSN 1857-3991.

347 Drept civil


(Vezi Nr 3149)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
3182. Панченко, Ольга. Гражданско-правовая ответственность полиции охраны
национальной полиции Украины за нарушение договорных обязательств / Ольга
Панченко // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 56-61. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 61 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori


3183. Crețu, Vasile. Ordinea de inițiere a procedurii speciale în caz de adopție a unui
copil = Порядок возбуждения особого производства по делам об усыновлении
(удочерении) ребенка = The order for the initiation of specialproceedings in cases of
adoption of a child / Vasile Crețu // Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 3. – P.
50-60 : fot. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 60 (8 tit.). – ISSN 1857-2405.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


3184. Poalelungi, Mihai. ″Îmi doresc mult ca, la sfârșitul celui de-al doilea mandat al
meu, justiția să fie apreciată pozitiv de societate″ : [interviu cu Mihai Poalelungi, Președintele
Curții Supreme de Justiție] / consemnare: cor. rev. // Revista Institutului Național al Justiției. –
2017. – Nr 3. – P. 2-5 : fot. – ISSN 1857-2405.

3185. Prisac, Alexandru. Exigenţele impuse de legislaţia procesuală civilă faţă de


hotărîrea judecătorească = The conditions imposed by the civil procedural law towards the
court decision / Alexandru Prisac // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5.
– P. 32-36. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 36 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

3186. Андронов, Iгор. Змiст судовоï ухвали як окремого процессуального


документа в цивiльному процесi / Iгор Андронов // Jurnalul juridic național: teorie și practi-
că. – 2017. – Nr 5. – P. 37-42. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe bibliogr.: p. 42 (9 tit.). – ISSN
2345-1130.

3187. Майка, Максим. Общая характеристика правоотношений по надзору и


контролю на стадии исполнения определения суда в гражданском процессе Украины /
Максим Майка // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – P. 50-55. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 55 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.

3188. Чеботарь, Владимир. Лучше иметь, чем не иметь! : [интервью с минист-


ром юстиции Владимиром Чеботарь] / записала: Юлиана Чеботар // Profit. Банки &
финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 56-58 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3151)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
3189. Мурса, Любовь. Как работать с персональными данными работников и не
нарушать закон / Любовь Мурса // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 92-97 : an.,
fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3190. Станишевский, Александр. Как оформить временного работника? / Алек-


сандр Станишевский // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 55-61 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 3163)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
3191. Codreanu, Alina. Achizițiile publice – de la origini până la accepțiunile moderne
în contextul valorificării unor instituții specifice acestui domeniu = Public procurement – from

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

origins to modern acceptance in the context of valorification specific institutions to this area /
Alina Codreanu // Revista Națională de Drept. – 2017. – Nr 10. – P. 42-45. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 45 (18 tit.). – ISSN
1811-0770.

3192. Graur, Gheorghe. Reflecții privind conținutul strategiei securității Republicii


Moldova și a României = Reflections on the content of the security strategy of the Republic of
Moldova and Romania / Gheorghe Graur, Radion Rotaru // Revista Națională de Drept. –
2017. – Nr 10. – P. 46-53. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 53 (23 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3182)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


3193. Pascaru, Vlad. Nina Costiuc: "Victoria este trecerea peste imposibil" : [pe mar-
ginea discuției cu primarul satului Budești, muncipiul Chișinău] / Vlad Pascaru // Moldovean-
ca. – 2017. – Nr 5 (oct.). – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-3053.

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3194. Нистряну, Валентина. Справедливое пенсионное обеспечение : [в Респ.
Молдовa] / Валентина Нистряну // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – P. 46-48 :
fot. – (Профсоюзы & Право). – ISSN 1857-0186.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3195. Batog, Mariana. Interferențe ale procesului decizional în învățarea pe tot par-
cursul vieții / Mariana Batog // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişi-
nău, 2017. – P. 435-440 : fig. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 439-440 (13 tit.).

3196. Botgros, Ion. Condiții ale eficienței și calității procesului educațional / Ion Bot-
gros, Ludmila Franțuzan // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău,
2017. – P. 17-20. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 20 (6 tit.).

3197. Cojocaru, Venera-Mihaela. Despre vectorii esențiali ai unei educații umaniste


în vremuri relative inumane sau O abordare umanistă a educației : [pe marginea cărții "O
abordare umanistă a educației" de Gabriel Albu, 2017] / Venera-Mihaela Cojocaru // Învățăto-
rul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 15-17. – ISSN 1857-2820.

3198. Cuznețov, Larisa. Parteneriatul educațional ca factor de evaluare și eficientiza-


rea a imaginii instituției de învățământ, a elevului și a familiei / Larisa Cuznețov, Carolina
Calaraș // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 13-
16. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 16 (10 tit.).

91
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

3199. Furdui, Emilia. Evaluarea psihologică a creativității / Emilia Furdui // Evaluarea


în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 406-410. – Rez.: lb. engl.
– Bibliogr.: p. 410 (6 tit.).

3200. Globu, Nelea. Parteneriatul școală-familie – condiție în calitatea educației /


Nelea Globu // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P.
75-78. – Rez.: lb. fr. – Referințe bibliogr.: p. 78 (8 tit.).

3201. Hadîrcă, Maria. Spre o evaluare autentică: un deziderat al educației moderne /


Maria Hadîrcă // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P.
4-9. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 9 (8 tit.).

3202. Ojog, Larisa. Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului / Larisa Ojog //
Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 26-27 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 27 (5 tit.). – ISSN
1857-2820.

3203. Orîndaș, Lilian. Educația parentală în contextul promovării parteneriatului școa-


lă-familie / Lilian Orîndaș // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău,
2017. – P. 94-98. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 98 (5 tit.).

3204. Paladi, Oxana. Reziliența psihologică – premisă a implicării tinerilor în activități-


le de formare în contextul învățării pe tot parcursul vieții / Oxana Paladi, Ecaterina Crețu //
Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 470-472. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 472 (8 tit.).

3205. Rabei-Dubeț, Daniela. Tendințe actuale în asigurarea drepturilor copiilor, cu


accent pe prevenirea formelor de abuz și violență : Atelier de lucru în cadrul Conf. Ped. insti-
tuționale Acces, relevanță, calitate – competențe pentru prezent și viitor / Daniela Rabei-
Dubeț, Ina Dumitraș, Viorica Mățilă-Parfeni // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 75-77 :
fot. – Referințe bibliogr.: p. 77 (4 tit.). – ISSN 1857-2820.

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.


3206. Daraban, Ludmila. Reflecții teoretice și practice despre managementul calității
în instituțiile de învățământ preuniversitar / Ludmila Daraban // Învățătorul Modern. – 2017. –
Nr 5. – P. 37-39 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 39 (4 tit.). – ISSN 1857-2820.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


3207. Arama, Maia. Învățarea creativă: aspecte strategice și metodologice / Maia
Arama // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 29-31 : fig., fot. – Referințe bibliogr.: p. 31
(14 tit.). – ISSN 1857-2820.

3208. Cosumov, Marina. Valențele educației artistice în societatea modernă / Marina


Cosumov // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 58-
61. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 61 (6 tit.).

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3209. Solovei, Rodica. Considerații privind educația moral-creștină a elevilor în con-


textul parteneriatului școală-biserică / Rodica Solovei, Natalia Bugan // Evaluarea în sistemul
educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 62-65. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 65 (11 tit.).

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3210. Dermenji, Svetlana. Impactul sistemului de competențe asupra formării vorbito-
rului cult de limba română în grupele de studenți filologi (alolingvi) / Sveetlana Dermenji, Lilia
Gălușcă, Lilia Neaga // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău,
2017. – P. 269-272. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 271-272 (11 tit.).

3211. Morari, Marina. Criterii de evaluare a rezultatelor educației muzicale / Marina


Morari // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 186-
189. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 189 (6 tit.).

3212. Panfil, Sava. Evaluarea sarcinilor pentru acasă la disciplina de studii Educația
fizică / Sava Panfil, Vitalie Voinițchi, Valerii Filipov // Evaluarea în sistemul educaţional: dezi-
derate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 247-249. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 249
(4 tit.).

3213. Popa, Zinaida. Interdisciplinaritatea în romanul Cel mai iubit dintre pământeni
de Marin Preda / Zinaida Popa // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 27-28 : fot. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 28 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

3214. Popov, Ana. Cine seamănă, culege. Recapitulare prin exerciții și probleme :
Proiect didactic : [disciplina: Matematica, cl. I] / Ana Popov // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr
5. – P. 62-66 : fot., tab. – Referințe bibliogr.: p. 62 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

3215. Popovici, Angela. Evaluarea competenței de audiere în procesul de predare-


învățare a limbii române ca limbă nematernă : (instituții cu instruire în limbile minorităților
naționale) / Angela Popovici // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişi-
nău, 2017. – P. 197-200. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 200 (7 tit.).

3216. Posolache, Veronica. Literatura este o cunoaștere deplină a vieții : Proiect di-
dactic : [disciplina: Limba și lit. rom., cl. a X-a] / Veronica Postolache // Învățătorul Modern. –
2017. – Nr 5. – P. 70-74 : fot., tab. – Referințe bibliogr.: p. 70 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

3217. Secrieru, Angela. Dialogul socratic în abordarea evenimentului istoric : [studie-


rea istoriei în cl. a IV-a] / Angela Secrieru // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 67-69 :
an., fot., tab. – Referințe bibliogr.: p. 68 (4 tit.). – ISSN 1857-2820.

3218. Stavschi, Olga. Aspecte metodologice ale formării competențelor la lecțiile de


boli interne / Olga Stavschi // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 36-37 : fot. – Referințe
bibliogr.: p. 37 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

3219. Țâgulea, Ion. Proprietățile constructiv-artistice ale confecției în cadrul cursului


"Proiectarea artistică" / Ion Țâgulea // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale.
– Chişinău, 2017. – P. 82-85. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 85 (11 tit.).

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


3220. Cojocaru, Vasile. Evaluarea competențelor managerilor școlari în cadrul formă-
rii continue / Vasile Cojocaru // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chi-
şinău, 2017. – P. 274-279 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 279 (4 tit.).

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
3221. Achiri, Ion. Reconceptualizarea evaluării rezultatelor școlare / Ion Achiri // Eva-
luarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 23-26. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr.: p. 26 (5 tit.).

3222. Afanas, Aliona. Evaluarea cadrelor didactice în contextul învățării pe tot parcur-
sul vieții / Aliona Afanas // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău,
2017. – P. 309-313 : tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 313 (7 tit.).

3223. Albu, Gabriel. Lecția cu aspectele și rosturile ei / Gabriel Albu // Învățătorul Mo-
dern. – 2017. – Nr 5. – P. 7-14 : fot. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 14 (14 tit.). –
ISSN 1857-2820.

3224. Andrițchi, Viorica. Evaluarea anuală a cadrelor didactice: a fi sau a nu fi? / Vio-
rica Andrițchi // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P.
296-301. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 301 (4 tit.).

3225. Balanel, Dumitru. Evaluarea și controlul în tehnologia metasistemică de instrui-


re, cercetare și inovare MT TRI D. Balanel / Dumitru Balanel // Evaluarea în sistemul educaţi-
onal: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 233-240. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 239-240 (10 tit.).

3226. Bâlici, Veronica. Despre teoria educației tribale : [pe marginea cărții "Predarea
bazată pe atașament, sau Cum să creezi o clasă tribală" de Luis Cozolino] / Veronica Bâlici //
Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 37-40. – Rez.:
lb. engl.

3227. Brăduleac, Iraida. Principiul lui Dirichlet, sau Şase iepuri în cinci cuști : [instrui-
rea matematică prin dezvoltarea raționamentului logic al elevilor (principiul mat. germ. Peter
Dirichlet)] / Iraida Brăduleac // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 21-22 : fot. – ISSN
1857-2820.

3228. Lașcu, Ana. Vestimentația, machiajul și gustul estetic : Proiect didactic la diri-
genție / Ana Lașcu // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 50-53 : fot., tab. – Referințe
bibliogr.: p. 50 (10 tit.). – ISSN 1857-2820.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3229. Mîndru, Nina. Limba română este Patria mea! : Oră educativă / Nina Mîndru //
Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 54-56 : an., fot., tab. – ISSN 1857-2820.

3230. Petrovschi, Nina. Evaluarea contextualizată în sistemul de formare/dezvoltare


a competențelor școlare / Nina Petrovschi, Sergiu Boldirescu // Evaluarea în sistemul educa-
ţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 170-174. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 174
(7 tit.).

3231. Roșca-Ceban, Daniela. Dezvoltarea creativității pedagogice a tinerelor cadre


didactice / Daniela Roșca-Ceban, Olimpiada Arbuz-Spatari // Evaluarea în sistemul educaţio-
nal: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 343-350. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 350 (8
tit.).

3232. Savciuc, Ana. Limba noastră-i o comoară : Proiect didactic la dirigenție / Ana
Savciuc // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 47-49 : an., fot. – Referințe bibliogr.: p. 47
(3 tit.). – ISSN 1857-2820.

3233. Serdeșniuc, Cristian. Limba noastră-i o comoară : Proiect didactic pentru ora
de dirigenție / Cristian Serdeșniuc // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 57-59 : fot., tab.
– ISSN 1857-2820.

3234. Suruceanu, Maria. Cultura vorbirii – factor important în formarea/dezvoltarea


personalității elevilor / Maria Suruceanu // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate
actuale. – Chişinău, 2017. – P. 189-194. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 194 (5 tit.).

3235. Vicol, Nelu. Dezvoltarea personală a cadrului didactic: arta de a învăța să fii /
Nelu Vicol, Violeta Vrabii // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău,
2017. – P. 336-342. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 342 (14 tit.).

3236. Vicol, Nelu. Proiecția simbiotică și transferul inerent în activitatea cadrului di-
dactic / Nelu Vicol, Lilia Voloh // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. –
Chişinău, 2017. – P. 281-288 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 288 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3239)

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3237. Baciu, Sergiu. Parteneriatul școala – agenții economici factor important în asi-
gurarea calității educației / Sergiu Baciu, Galina Baciu // Evaluarea în sistemul educaţional:
deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 44-46. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 46 (5 tit.).

3238. Calistru, Rodica. Specificul evaluării activităților artistico-plastice în învățămân-


tul primar / Rodica Calistru // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişi-
nău, 2017. – P. 123-127. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 127 (3 tit.).

3239. Carabet, Natalia. Retrospectiva și impactul procesului de formare a cadrelor di-


dactice pentru învățământul preșcolar / Natalia Carabet // Evaluarea în sistemul educaţional:

95
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 318-321. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 321 (11
tit.).

3240. Cernauțan, Mariana. Evaluarea educațională modernă în clasele primare / Ma-


riana Cernauțan // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 31-34 : fig., fot. – Referințe
bibliogr.: p. 34 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

3241. Clichici, Veronica. Evaluarea – elementul fundamental al asigurării calității în


educația timpurie / Veronica Clichici // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale.
– Chişinău, 2017. – P. 116-119. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 119 (9 tit.).

3242. Clichici, Veronica. Metode de evaluare a performanțelor copiilor în domeniul


dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii în educația timpurie / Veronica Clichici // Evaluarea
în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 134-137 : fig. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr.: p. 137 (7 tit.).

3243. Croleveț, Domnica. Parteneriatul cu familia – condiție a eficacității procesului


educațional în învățământul primar / Domnica Croleveț // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5.
– P. 22-25 : fot., tab. – Referințe bibliogr.: p. 25 (7 tit.). – ISSN 1857-2820.

3244. Dascal, Angela. Evaluarea performanțelor preșcolarilor prin intermediul meto-


delor și tehnicilor alternative / Angela Dascal // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate
actuale. – Chişinău, 2017. – P. 156-159. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 159 (4 tit.).

3245. Duminică, Stella. Organizarea activităților de evaluare prin TIC în cadrul institu-
țiilor de educație timpurie / Stella Duminică // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate
actuale. – Chişinău, 2017. – P. 150-152. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 152 (4 tit.).

3246. Franțuzan, Ludmila. Aspecte metodologice ale evaluării procesului educațional


la ciclul primar / Ludmila Franțuzan, Anghelina Ceapa // Evaluarea în sistemul educaţional:
deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 137-140. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 140 (3 tit.).

3247. Franțuzan, Ludmila. Delimitări conceptuale ale calității, efiecienței și relevanței


procesului educațional în învățământul preuniversitar / Ludmila Franțuzan // Evaluarea în
sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 56-58. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr.: p. 58 (7 tit.).

3248. Osipov, Dorina. Grădinița din Viena : [Austria : editorial] / Dorina Osipov // Învă-
țătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 3-6 : fot. – ISSN 1857-2820.

3249. Paladi, Oxana. Componentele conștiinței de sine și autoevaluarea la vârsta șco-


lară / Oxana Paladi // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău,
2017. – P. 465-470. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 470 (8 tit.).

3250. Panainte-Alexandru, Inga. Voluntariatul în școală: mit sau realitate? / Inga


Panainte-Alexandru // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 81-82 : fot. – ISSN 1857-2820.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3251. Pascari, Valentina. Reflecții despre autoapreciere la copiii de 6-7 ani din per-
spectiva evaluării fără note în învățământul primar / Valentina Pascari // Evaluarea în sistemul
educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 112-116. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.:
p. 115-116 (15 tit.).

3252. Sîrbu, Iulia. Plan managerial Comisia metodică ″Învățământ primar″, anul școlar
2017-2018 : Curriculum / Iulia Sîrbu // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 78-80 : tab. –
ISSN 1857-2820.

3253. Друмя, Луминица. Внедрение элементов биоэтики в учебный процесс


средних учебных заведений Республики Молдовы / Луминица Друмя // Evaluarea în
sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 34-37. – Rez.: lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3123, 3198, 3203)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3254. Bucun, Nicolae. Stabilizarea capacității muncii persoanelor cu deficiențe de auz
prin organizarea timpului și efortului produs / Nicolae Bucun // Evaluarea în sistemul educaţi-
onal: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 378-381. – Rez.: lb. engl.

3255. Bulat, Galina. Abordarea multidimensională a evaluării dezvoltării copiilor cu ce-


rințe speciale / Galina Bulat // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişi-
nău, 2017. – P. 403-406. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 406 (8 tit.).

3256. Cara, Angela. Evaluarea în domeniul formării continue a cadrelor didactice din
perspectiva educației incluzive / Angela Cara, Marcela Dilion, Virginia Rusnac // Evaluarea în
sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. – P. 46-52. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 52 (8 tit.).

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3257. Bencheci, Mihail. Formarea cadrelor inginerești în contextul actual al calității /
Mihail Bencheci // Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale. – Chişinău, 2017. –
P. 331-336. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 336 (9 tit.).

3258. Ionaș, Anatol. Organizarea și monitorizarea lucrului individual al studenților /


Anatol Ionaș, Olesea Marciuc // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – P. 18-20 : fig. – ISSN
1857-2820.

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3259. Negri, Ludmila. Festivalul Etniilor la Fălești : [17 sept. 2017] / Ludmila Negri //
Realități Culturale. – 2017. – Nr 10. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4424.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

398 Folclor propriu-zis


(Vezi Nr 3455)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
(Vezi Nr 3265)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
575 Genetică generală. Citogenetică generală
3260. Ganea, A. Development and prospects of introduction of the national pro-
gramme on conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agricul-
ture in the Republic of Moldova / Ganea A. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale
"Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 204-207 : tab. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 207 (10 tit.).

3261. Romanciuc, G. Managementul resurselor genetice vegetale prin utilizarea teh-


nologiilor informaționale / Romanciuc G. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale
"Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 222-225. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr.: p. 225 (5 tit.).

577 Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară.


3262. Определение эффективности влияния биологически активных
веществ на куьтурные растения с помощью хлорофиллометра / Малина Р.,
Шишкану Г., Титова Н. [и др.] // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica,
fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 316-319 : tab. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr.: p. 319 (4 tit.).

578 Virologie
3263. Some reactions to virus infections of Solanum lycopersicum L. genotypes
with different defense responses / Andronic L., Balashova I., Bujureanu V. [et al.] // Materi-
alele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". –
Chişinău, 2017. – P. 102-105 : fig. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 105 (5 tit.).

58 BOTANICĂ
3264. Sistemele de protecție antioxidantă și formarea stres-memoriei plantelor
de Glycine max Merr (L) la secetă / Ștefîrță A., Brînză L., Leahu Ig. [et al.] // Materialele
Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău,
2017. – P. 83-86 : tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 86 (20 tit.).

3265. Unele particularități structurale și funcționale în formarea sindromului C4 la


C4 plante / Balaur N., Mereniuc L., Badicean D. [et al.] // Materialele Conferinţei ştiinţifice
internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 16-18 :
fig. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 18 (16 tit.).

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

59 ZOOLOGIE
3266. Munteanu, Andrei. Migrația de toamnă a gâștelor / Andrei Munteanu // Vânăto-
rul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

3267. Șterbate, Vadim. Birdwatching : Arta de a privi păsările = Birdwatching: The art
of observing birds : [fenomenul de a observa și a studia păsările salbatice prin fotografiere] /
Vadim Șterbate ; fot.: Vitalie Ajder // Altitude. – 2017. – Sept./Oct. – P. 40-44 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 3370)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
612.1/.8 Fiziologie sistematică
(Vezi Nr 3297)

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.2 Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente
3268. Obezitatea şi obiceiurile alimentare la femeile din sudul Republicii Moldova
/ Stela Vudu, Carolina Piterschi, Lorina Vudu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 105-108 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 107-108 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 3298)

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


3269. Ciubotaru, Anatol. Parcursul de 200 ani ai Spitalului Clinic Republican / Anatol
Ciubotaru // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P.
12-15. – ISSN 1857-0011.

3270. Ețco, Ludmila. Institutul Mamei și Copilului – 35 ani de la fondare = Institute of


Mother and Child – 35 years sience founding = Институт Матери и Ребенка – 35 лет со дня
основания / Ludmila Ețco // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 3-9 : tab. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 9 (6
tit.). – ISSN 1810-5289.

3271. Impactul implementării cadrului normativ optimizat asupra calității servicii-


lor medicale oferite copiilor și asupra nivelului abilităților parentale = The impact of
implementation of the optimized normal framework on the quality of medical services offered
to children and the level of parental ability = Влияние внедрения оптимизированной базы

99
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

на качество медицинских услуг, оказываемых детям, и уровень родительских навыков /


Marina Aramă, Ala Cojocaru, Adela Horodișteanu-Banuh [et al.] // Buletin de perinatologie. –
2017. – Nr 2. – P. 42-48 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 48 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

3272. Munteanu, Nina. Unele aspecte ale medicinei interne moderne / Nina Muntea-
nu, Filip Ambros // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3.
– P. 313-318. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 318 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3273. Revenco, Ninel. Programele de vizite la domiciliu: actualități, istoric, perspective


= Home viziting programs: history and outlook = Программы посещения детей на дому:
история и перспективы / Revenco Ninel, Grin Olesea // Buletin de perinatologie. – 2017. –
Nr 2. – P. 26-30 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă.
– Referințe bibliogr.: p. 30 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
3274. Groppa, Liliana. Aprecierea impactului asupra calităţii vieţii al triplei terapii
combinate cu metotrexat, leflunomid şi sulfasalazină la bolnavii cu artrită reumatoidă / Liliana
Groppa, Oxana Bujor // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. –
Nr 3. – P. 97-101. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 101 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

3275. Groppa, Liliana. Tripla terapie cu metotrexat, leflunomid şi sulfasalazină la bol-


navi cu artrită reumatoidă / Liliana Groppa, Oxana Bujor // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 86-92 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 92 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3144, 3321)

616 Patologie. Medicină clinică


3276. Carenţa energetică la pacienţii cu sindrom de disfuncţie multiplă de orga-
ne cauzată de dereglările în cascada metabolismului oxigenului / Doriana Cojocau, Vic-
tor Cojocaru, Olga Cuşnir [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medica-
le. – 2017. – Nr 3. – P. 265-273. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 272-273 (23 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3277. Cojocaru, Doriana. Fenomenele dezorganizatoare ale metabolismului energetic


la bolnavii cu MODS pe fundalul sindromului anemic / Doriana Cojocaru // Buletinul Academi-
ei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 287-291. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 291 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3278. Revenco, Ninel. Managementul serviciului pediatric în Republica Moldova =


Pediatric service management in Republic of Moldova = Управление педиатрической
службой в Республике Молдова / Revenco Ninel // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2.
– P. 10-14 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Referințe bibliogr.: p. 13-14 (22 tit.). – ISSN 1810-5289.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3144, 3218, 3271, 3273, 3289, 3298, 3300, 3320, 3329, 3332,
3341)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
3279. Afectarea sistemului cardiovascular în gută / Larisa Rotaru, Liliana Groppa,
Eugeniu Russu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017.
– Nr 3. – P. 67-71 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 70-71 (8 tit.).
– ISSN 1857-0011.

3280. Aspecte contemporane de tratament endolunimal în tromboza venoasă


profundă. Caz clinic / Emelian Oţel, Sergiu Ungureanu, Bernaz Eduard [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 230-234 : fig. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 234 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3281. Barat, Sorin. Tratamentul leziunilor plisegmentare aterosclerotice ale membre-


lor inferioare la pacienţii cu ischemie critică prin folosirea metodei hibrid. Caz clinic / Sorin
Barat, Eduard Bernaz, Ion Balica // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medica-
le. – 2017. – Nr 3. – P. 226-229 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 229 (14 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3282. Boala degenerativă a valvei mitrale – concepte moderne de abordare / Vita-


lie Moscalu, Aureliu Batrînac, Vitalie V. Moscalu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 155-161 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 161 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

3283. Botizatu, Alexandru. Hiperlactatemia în chirugia cardiacă pediatrică / Alexan-


dru Botizatu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. –
P. 309-312 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 312 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

3284. Consideraţii moderne ale fiziopatologiei insuficienţei cardiace / Nadejda


Sapojnic, Alexandru Carauş, Călin Roibu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 331-335 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p.
334-335 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.

3285. Corecţia univentriculară la pacienţii cu malformaţii cardiace complexe cu


flux pulmonar restrictiv şi hipertensiune pulmonară / Oleg Repin, Liviu Maniuc, Vasile
Corea [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. –
P. 240-246 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 245-246 (21 tit.). – ISSN
1857-0011.

3286. Dinamica hipertensiunii arteriale pulmonare în perioada postoperatorie


precoce la copii după închiderea chirurgicală a defectului septal ventricular (DSV)
izolat / Oxana Malîga, Natalia Rotaru, Oleg Repin [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 246-248 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 248 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.
101
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

3287. Dinamica morbidităţii populaţiei Republicii Moldova prin malformaţii con-


genitale ale aparatului circulator : (Studiu descriptiv retrospectiv) / Oleg Repin, Vasile Cor-
cea, Galina Buta [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017.
– Nr 3. – P. 180-185 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 184-185 (8 tit.). – ISSN
1857-0011.

3288. Disecţia de aortă : (Revista literaturii) / Vladislav Morozan, Sergiu Banaciuc,


Alexandru Marginean [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 3. – P. 185-193 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 192-193 (18
tit.). – ISSN 1857-0011.

3289. Reducerea utilizării sângelui homolog în operaţiile pe cord deschis la copi-


ii mici / Eugeniu Vârlan, Liviu Maniuc, Oleg Repin [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 295-300 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 300 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3290. Tratamentul chirurgical al tumorilor cardiace / Gheorghe Manolache, Sergiu


Banaciuc, Vladislav Morozan [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Me-
dicale. – 2017. – Nr 3. – P. 255-259 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 258-
259 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie


3291. Aprecierea calităţii vieţii la pacienţii cu bronşiectazii non-Fibroză chistică /
Victor Botnaru, Irina Voloşciuc, Oxana Munteanu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 53-57. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 56-57 (23 tit.). – ISSN 1857-0011.

3292. Bronşiectazii, tuberculoză şi Aspergillus: dificultăţi şi perspective / Oxana


Munteanu, Irina Voloşciuc, Doina Rusu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 40-47 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 47
(26 tit.). – ISSN 1857-0011.

3293. Cojocari, Lucia. Rinosinuzitele fungice non-invazive. Colonizare locală cu fungi


saprofiţi şi fungus ball / Lucia Cojocari, Alexandru Sandul // Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 176-180 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 179-180 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

3294. Cuşnir, Olga. Dereglările sistemului de coagulare la pacienţii cu complicaţii


trombotice pulmonare / Olga Cuşnir // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Me-
dicale. – 2017. – Nr 3. – P. 273-277. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 277 (8 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3295. Detresa respiratorie acută cauzată de fistula biliobronşică : (Caz clinic) / Ol-
ga Cuşnir, Oxana Găina, Doriana Cojocaru [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 214-217. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p.
217 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

3296. Flegmonul cervical în sfera ORL / Alexandru Sandul, Ion Balica, Nicolae
Buracovschi [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. –
Nr 3. – P. 221-224 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 224 (3 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3297. Hemoptizie din două boli severe / Victor Botnaru, Irina Voloşciuc, Oxana Mun-
teanu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. –
P. 128-131 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 131 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3298. Perspective de optimizarea managementului astmului bronșic la copii și


minimalizarea cheltuielilor = Perspectives of management optimization of asthma at
children and reducing of costs = Перспективы оптимизации менеджмента бронхиальной
астмы у детей и минимизация затрат / Natalia Chiper, Marina Aramă, Adela Horodișteanu-
Banuh [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 64-69 : fig., tab. – Tit. paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 69 (9 tit.). –
ISSN 1810-5289.

3299. Pneumonita de hipersensibilitate – dificultăţi diagnostice / Victoria


Brocovschii, Victor Botnaru, Oxana Munteanu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 118-121 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 121 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

3300. Savoschin, Dorina. Frecvența infectării cu bacteriile atipice (Chlamydophila


pneumoniae și Mycoplasma pneumoniae) și particularitățile clinice la copiii cu sindrom
bronhoobstructiv = The frequency of infections with atypical bacteria (Chlamydophila
pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae) and clinical particularities in children with
bronchial obstruction syndrome = Частота инфицирования атипичными бактериями
(Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae) и особенности клинического
течения бронхобструктивного синдрома у детей / Dorina Savoschin // Buletin de
perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 49-53 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 52-53 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

3301. Şciuca, Nichifor. Comunicare anormală dintre artera pulmonară dreaptă şi atri-
ul stâng / Nichifor Şciuca, Oleg Repin, Liviu Maniuc // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 217-220 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 220 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3285-86, 3337)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


3302. Abordarea diagnostic-terapeutică a peritonitelor postoperatorii / Vladimir
Hotineanu, Alexandru Iliadi, Zinaida Caragaţ [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 301-308 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 308 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

3303. Apreciere asupra calităţii vieţii pacientului cu ciroză hepatică tratat chirur-
gical / Eugeniu Darii, Vladimir Hotineanu, Vladimir Cazacov [et al.] // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 259-265 : tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 264-265 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

3304. Evaluarea etapizată a pacientului cu hepatopatie non-virală colestatică, în


final definită ca sarcoidoză hepatică / Adela Ţurcanu, Ecaterina Pitel, Eugen Tcaciuc [et
al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 124-
127 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 127 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3305. Fosa, Doina. Esofagul columnar meraplaziat: actualitatea problemei / Doina Fo-
sa // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 164-
168. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 168 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

3306. Gurău, Petru. Hemangiom al regiunii retrocricoide a hipofaringelui: abordare


fibroendoscopică : (Prezentarea primului caz) / Petru Gurău // Buletinul Academiei de Științe
a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 224-226 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
ISSN 1857-0011.

3307. Pancreatita cronică – în lumina ghidurilor actuale / Ludmila Tofan-Scutaru,


Eugen Tcaciuc, Angela Peltec [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 31-39 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 39
(7 tit.). – ISSN 1857-0011.

3308. Peltec, Angela. Impactul bolii ficatului gras ninalcoolic în transplant hepatic:
etapa posttransplant / Peltec Angela // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 169-175 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 174-175 (55 tit.). – ISSN 1857-0011.

3309. Peltec, Angela. Impactul bolii ficatului gras nonalcoolic în transplant hepatic:
etapa pretransplant / Angela Peltec // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 3. – P. 205-213. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 211-213 (60
tit.). – ISSN 1857-0011.

3310. Tocan, Alina. Stresul oxidativ şi polimorfismul genetic al sistemului antioxidant


în colita ulcerativă / Alina Tocan, Svetlana Ţurcan // Buletinul Academiei de Științe a Moldo-
vei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 16-20. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p.
19-20 (37 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3331, 3335, 3339, 3350)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine


3311. Alexa, Zinaida. Patologiile orfane: sindromul de lipodistrofie familială parţială /
Zinaida Alexa, Anastasia Casieanciuc // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 121-124. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
124 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3312. Caradja, Gheorghe. Recidivarea guşilor nodulare după tratamentul chirurgical /


Gheorghe Caradja // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr
3. – P. 108-111. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 111 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3313. Cazac, Nadejda. Sindromul Marine-Lenhart în practica medicului endocrinolog /


Nadejda Cazac, Zinaida Alexa // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale.
– 2017. – Nr 3. – P. 132-134. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 134 (12 tit.).
– ISSN 1857-0011.

3314. Vudu, Lorina. Pattern-ul manifestărilor clinice la pacienţii cu hipotiroidie primară


/ Lorina Vudu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. –
P. 335-340 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 340 (16 tit.). – ISSN 1857-
0011.
(Vezi de asemenea Nr 3326)

616.5 Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate


3315. Eritemul nodos şi eritemul indurativ: aspecte de diagnostic diferenţial / Di-
ana Calaraş, Zinaida Luchian, Ion Haidarlî [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 26-31 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.:
p. 30-31 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)


3316. Afectarea renală în gută / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Eugeniu Russu [et al.]
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 62-66 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 66 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3317. Aspecte clinico-evolutive în polichistoza renală / Rodica Pascal, Liliana


Groppa, Larisa Rotaru [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 3. – P. 82-86 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 86 (10 tit.). – ISSN
1857-0011.

3318. Aspecte clinico-evolutive la pacienţi cu pielonefrite cronice / Larisa Rotaru,


Liliana Groppa, Rodica Pascal [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 58-62 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 62 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

3319. Bradu, Andrei. Istoria mondială şi autohtonă în dezvoltarea litotriţiei


extracorporeale cu unde de şoc / Andrei Bradu, Emil Ceban // Buletinul Academiei de Științe
a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 144-148. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 147-148 (43 tit.). – ISSN 1857-0011.

3320. Rolul biopsiei ecoghidate în diagnosticul cancerului de prostată / Pavel


Banov, Emil Ceban, Ion Dumbrăveanu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 249-254 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 254 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.
105
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor


3321. Alegerea tratamentului antibacterian în dependenţă de forma clinică ale ar-
tritei reactive / Liliana Groppa, Lia Chişlari, Eugeniu Russu [et al.] // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 75-82 : tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 82 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

3322. Borodin, Serghei. Fixarea segmentară internă a coloanei vertebrale cu șuruburi


pediculare transcorticale : (Revista literaturii) / Serghei Borodin // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 198-205 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 204-205 (39 tit.). – ISSN 1857-0011.

3323. Condiţii patologice asociate la pacienţii cu sclerodermie sistemică / Svetla-


na Agachi, Liliana Groppa, Larisa Rotaru [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.
Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 115-117. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 117
(5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3324. Expresia indicilor imunologici şi inflamatori la pacienţii cu artrită reactivă


în dependenţă de forma clinică a bolii / Liliana Groppa, Eugeniu Russu, Lia Chişlari [et al.]
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 93-97 : tab.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 96-97 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

3325. Frumusachi, Otilia. Dilema diagnosticului imagistic în dereglările de statică ale


coloanei vertebrale / Otilia Frumusachi, Aurel Bodiu, Natalia Rotaru // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 326-330 : fig. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 330 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

3326. Groppa, Liliana. Incidenţa reală şi manifestările clinice prin afectări ale aparatu-
lui locomotor în hipotiroidia primară / Liliana Groppa, Iuliana Radu // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 101-105 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 104-105 (25 tit.). – ISSN 1857-0011.

3327. Rolul unor enzime oxidative şi anti-oxidative în expresia sindromului dure-


ros în fibromialgie / Daniela Cepoi-Bulgac, Liliana Groppa, Elena Deseatnicova [et al.] //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 71-75 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 74-75 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

3328. Seu, Victoria. Evaluarea imagistică a coloanei vertebrale operate : (Revista lite-
raturii) / Victoria Seu, Aureliu Bodiu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medi-
cale. – 2017. – Nr 3. – P. 319-322. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 321-322 (21
tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3274-75)

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


3329. Tertîşnîi, Ludmila. Rolul investigaţiilor imagistice în evaluarea medico-legală a
traumelor cranio-cerebrale / Ludmila Tertîşnîi, Andrei Pădure // Buletinul Academiei de Științe

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 322-326 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 326 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3330. Vudu, Lorina. Dereglările funcţiilor superioare ale creierului la pacienţii cu hipo-
tiroidie primară / Lorina Vudu // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 3. – P. 111-115 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 114-115 (23 tit.). –
ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3336)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase, stări febrile


3331. Hepatita virală delta: imunopatogenie şi evoluţie clinică / Diana Gudima, Adela
Ţurcanu, Natalia Taran [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. –
2017. – Nr 3. – P. 21-26 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 25-26 (36 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3332. Metodele invazive în diagnosticul infecţiei cu helicobacter pylori – mijloace


eficiente ce sporesc rata de eradicare / Doina Chiriac, Adela Ţurcanu, Elina Berliba [et al.]
// Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 48-53 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 52-53 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie topografică
3333. Acces laparosocpic monoport total extraperitoneal în cura herniilor inghi-
nale bilateriale / Nicolae Gladun, Sergiu Ungureanu, Sergiu Cuceinic [et al.] // Buletinul
Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 235-239 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 239 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

3334. Botizatu, Alexandru. Factorii de risc în dezvoltarea sindromului disfuncţiei mul-


tiple de organe în chirurgia cardiacă pediatrică / Alexandru Botizatu // Buletinul Academiei de
Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 284-287 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 287 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3335. Chirurgia pancreasului – experienţă 30 ani. Clinica Nr. 2 Chirurgie : [a


USMF "Nicolae Testemiţanu"] / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Anatol Cazac [et al.] //
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 135-144 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 143-144 (35 tit.). – ISSN 1857-0011.

3336. Cotorcea, Iana. Asistenţa anestiziologică intraoperatorie la pacienţii supuşi chi-


rurgiei spinale complexe / Cotorcea Iana // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 161-164. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 164 (18
tit.). – ISSN 1857-0011.

3337. Osman, Victor. Estimarea metodelor de tratament chirurgical a pacienţilor cu


afecţiuni benigne ale corzilor vocale / Victor Osman, Boris Chirtoacă // Buletinul Academiei de

107
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 277-284 : fig., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 283-284 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

3338. Recuperarea postoperatorie a pacienţilor după colecistectomia


laparoscopică în condiţii de mobilizare precoce / Victoria Rusu, Lilia Ţîganciuc, Petru
Rusu [et al.] // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. –
P. 291-295 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 294-295 (17 tit.). – ISSN
1857-0011.

3339. Selecţia pacienţilor pentru transplantul hepatic: perioada de includere şi


factorii de risc / Natalia Taran, Grigore Ivancov, Angela Peltec [et al.] // Buletinul Academiei
de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 148-155. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 155 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3283, 3289-90, 3294, 3301, 3308-09, 3344)

618 Ginecologie. Obstetrică


3340. Bursacovschi, Natalia. Traumatismul obstetrical în decesul intrauterin al fătului
la termen = Maternal trauma in stillbirth at term = Материнский травматизм при
мертворождении в срок / Natalia Bursacovschi / Natalia Bursacovschi // Buletin de
perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 60-63 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – ISSN 1810-5289.

3341. Cealan, Andrei. Epidemologia şi aspectul clinico-imagistic în cancerul de col


uterin / Andrei Cealan, Nina Sameţ, Dumitru Sofroni // Buletinul Academiei de Științe a Mol-
dovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – P. 193-198 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 198 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3342. Cernețchi, Olga. Particularitățile de evoluție a gestației și nașterii la adolescente


= Particularities of evolution of gestation and delivery in adolescent girls = Особенности
течения беременности и родов у подростков / Olga Cernețchi, Svetlana Jubîrcă, Corina
Iliadi-Tulbure // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 14-19 : fig., tab. – Tit. paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 18-19 (21 tit.).
– ISSN 1810-5289.

3343. Cojocaru, V. Analgezia travaliului prin metoda spinală. Caz clinic =


Spinalanalgesia in labour. Clinic case = Спинальная аналгезия в родах. Клинический
случай / V. Cojocaru, A Cotelnic, V. Cucu // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 75-
76. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 76 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

3344. Colpopoieza intestinală = Bowel colpopoezis = Кишечный кольпопоэз / Miși-


na Ana, Guțu E, Mișin I. [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 77-83 : fig. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
82-83 (56 tit.). – ISSN 1810-5289.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3345. Implicațiile homocisteinei, vitaminelor grupului B și polimorfismul MTHFR


C677T în avortul spontan recurent = Inplications of the MTHFR C677T polymorphism,
homocysteine and serum B vitamins in the recurrent miscarriages = Роль гомоцистеина,
витаминов группы B и полиморфизма гена MTHFR C677T при привычном
невынашивании беременности / Elena Visternicean, V. Moșin, Alina Hotineanu [et al.] //
Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 53-59 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 58-59 (29 tit.). – ISSN 1810-5289.

3346. Manceva, Maria. Particularitățile evoluției travaliului și perioadei puerperale la


gravidele cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului în funcție de metoda de preinducție a
nașterii = Particularities of labor and puerperal period in pregnant women with the Intrauterine
Growth Retardation Syndrome (IUGRS) according to the method of pre-induction of the birth
= Особенности течения родов и послеродового периода у женщин с синдромом
задержки внутриутробного развития плода в зависимости от метода преиндукции /
Maria Manceva, M. Rotaru // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 69-74 : fig., tab. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p.
74 (9 tit.). – ISSN 1810-5289.

3347. Mitriuc, Diana. Trombofilia și complicațiile sarcinii – aspecte de etiopatogenie și


fiziopatologie / Diana Mitriuc // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 84-88. – Referin-
țe bibliogr.: p. 88 (20 tit.). – ISSN 1810-5289.

3348. Paladi, Gh. Infecția ca factor etiopatogenetic în nașterea prematură = The


infection as etiopatogenec factor in premature births = Инфекция как этиопатогенетический
фактор преждевременных родов / Gh. Paladi, Ludmila Stavinskaia, Uliana Tabuica // Bule-
tin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 19-26 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 26 (9 tit.). – ISSN 1810-5289.

3349. Polimorfismele genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G și


MTR A2756G la femeile cu avort spontan recurent = Polymorphisms in MTHFR C677T,
MTHFR A1298C, MTRR A66G and MTR A2756G genes in women with recurrent miscarriage
= Полиморфизмы генов MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G у
женщин с привычным невынашиванием беременности / Elena Visternicean, V. Moșin,
Alina Hotineanu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 36-42 : fig., tab. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 41-
42 (20 tit.). – ISSN 1810-5289.

3350. Serbenco, A. Sarcina asociată cu diabet zaharat: unele particularități ale naște-
rii : (Studiu retrospectiv) = Pregnancy associated with diabetes mellitus: some particularities
of delivery : (Retrospective study) = Беременность при сахарном диабете: некоторые
особенности родов : (Ретроспективное исследование) / A. Serbenco, Daniela Roșca //
Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2. – P. 31-35 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 35 (21 tit.). – ISSN 1810-
5289.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


(Vezi Nr 3257)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Refrigerare
3351. Șterbate, Vadim. Morile de vânt ale Basarabiei = Bessarabia′s windmills : [din
Cernoleuca (Soroca), Mileștii Mici (Ialoveni), Beșalma (Comrat)] / Vadim Șterbate // Altitude.
– 2017. – Sept./Oct. – P. 34-38 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-


CE

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
(Vezi Nr 3260)
631.5 Lucrări agricole
(Vezi Nr 3362)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor
(Vezi Nr 3355)
633/635 Horticultură în general
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
3352. Lupașcu, G. Factorul parental – sursă de variabilitate a legării boabelor la grâul
comun de toamnă / Lupașcu G., Gavzer S., Sașco N. // Materialele Conferinţei ştiinţifice
internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 129-132 :
fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 132 (4 tit.).

3353. Sașco, Elena. Variabilitatea caracterelor de calusogeneză în screening-ul rezis-


tenței grâului comun de toamnă la metaboliții fungici / Sașco Elena // Materialele Conferinţei
ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P.
147-150 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 150 (9 tit.).

3354. Smerea, S. Studiul comparativ al capacității androgenetice și regenerării plante-


lor la diferite genotipuri de orz în funcție de cultivare in vitro / Smerea S., Andronic L. // Mate-
rialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor" . –
Chişinău, 2017. – P. 151-154 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 154 (10 tit.).

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633.8 Plante aromatice. Condimente. Plante medicinale


3355. Producția de semințe la floarea-soarelui în zone cu diverse grade de infec-
tare cu lupoaie / Gâscă I., Joiță-Păcureanu M., Duca M. [et al.] // Materialele Conferinţei
ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P.
40-45 : tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 44-45 (18 tit.).

634 Cultura fructelor


3356. Evaluarea eficacității utilizării radiației fotosintetice active la plantele de
măr / Șișcanu Gh., Ralea T., Titova N. [et al.] // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţiona-
le "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 79-82 : fig. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr.: p. 82 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3106)

634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii


3357. Alexandrov E. Genotipuri de viță-de-vie și factorii mediului ambiant /
Alexandrov E., Botnari V., Gaina B. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Geneti-
ca, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 176-179 : fig. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 178-179 (14 tit.).

3358. Alexandrov, E. Extinderea limitei de nord la cultivarea viţei-de-vie / Alexandrov


E // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plante-
lor". – Chişinău, 2017. – P. 6-9 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 8-9 (24 tit.).

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3359. Mihnea, N. Caracteristica comparativă a soiurilor create de tomate în baza ca-
racterelor morfobiologice ale fructului / Mihnea N., Lupașcu G., Grati V. // Materialele Confe-
rinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017.
– P. 219-221 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 221 (10 tit.).

3360. Siromeatnicov, Iu. Soiuri performante de tomate obținute prin cultura in vitro /
Sîromeatnicov Iu., Botnari V., Cotenco E. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale
"Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 229-232 : tab. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr.: p. 232 (8 tit.).

3361. Sîromeatnicov, Iu. Intensitatea fotosintezei și transpirației la diverse linii de to-


mate obținute in vitro / Sîromeatnicov Iu., Cotenco E., Scurtu Gh. // Materialele Conferinţei
ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P.
75-79 : fig. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 79 (8 tit.).

3362. Маковей, М. Фенотипическая изменчивость субкомпонентов урожайности у


мутантных форм томата / Маковей М. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale
"Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor". – Chişinău, 2017. – P. 132-136 : tab. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 136 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3263)
111
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.5/.6 Păsări
3363. Tălpeanu, Matei. De ce ratăm fazanul? : [reguli obligatorii pentru vânători] / Ma-
tei Tălpeanu // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

636.7 Câini
3364. Nichiforov, Vadim. În goană după prepelițe și fazani : [testările câinilor de vâ-
nătoare la prepelițe și fazani] // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 9 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-
4513.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


(Vezi Nr 3389)

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
3365. Căpiță, Ionel. Cinegetica în poiana luminii : [gestionarea fondului cinegetic al
Rep. Moldova] / Ionel Căpița // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 6-7 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 6-7 : fot. – ISSN
1857-4513.

3366. Căpiță, Ionel. Doctorul armelor… cu suflet rănit : [Vladimir Rojic, membru de
Onoare a Soc. Vânătorilor și Pescarilor din Moldova] / Ionel Căpița // Vânătorul și Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

3367. Căpiță, Ionel. Festivalul vânătorilor : [ed. a 5-a, 23 sept.2017] / Ionel Căpița //
Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

3368. Căpiță, Ionel. Paza bună trece primejdia rea : [respectarea condițiilor de aplica-
re a armelor de foc și a regulilor de securitare la vânătoare] / Ionel Căpiță // Vânătorul și Pes-
carul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 2 cop.-1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 2 cop.-1. – ISSN 1857-4513.

3369. Despre chemători : [folosite la vânătoare] / cor. rev. // Vânătorul și Pescarul


Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 10. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3370. Surkov, Stanislav. Chemătoarea pentru rațe : Cum o alegi? / Stanislav Surkov
// Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

3371. Vânat cu carne roșie : [despre speciile de culici din familia becaținelor] / cor.
rev. // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

3372. Vintilă, Ioan. De ce oare vânătoarea este asimilată de către unii cu o crimă? /
Ioan Vintilă // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4513.

3373. Дневники охотника: в ожидании водоплавающей дичи // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 15 : fot. – (Охота на уток). – ISSN 1857-4513.

3374. Музей охоты и рыболовства, Мюнхен / кор. журн. // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 24. – ISSN 1857-4513.

3375. Ошибки при охоте с чучелами / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы.
– 2017. – Nr 10. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3363-64)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3376. Bulat, Dumitru. Legal și rezultativ : [reguli de bază ale pescuitul în SUA] / Dumi-
tru Bulat // Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505.

3377. Ciobanu, Cristina. Muzeul pescuitului din Caslano, Elveția / Cristina Ciobanu //
Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4505.

3378. Rusnac, Vladimir. Povara nenorocului : [la pescarii amatori] / Vladimir Rusnac
// Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505.

3379. Рыбалка осенью : [как ловить щуку, карпа и карася] / кор. журн. // Охотник
и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3374)

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3380. Sîtnic, Sergiu. Perspectivele sectorului de comunicaţii electronice : [interviu cu
S. Sîtnic, fost dir. al Agenției Naț. pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehno-
logia Informației] / interviu de Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr
10. – P. 100-108 : fot. – (Expert & Opinie). – ISSN 1857-0186.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
3381. Mihalachi, Constantin. Mașinile reginei Angliei = The cars of the Queen : [des-
pre col. personală de mașini a reginei Elisabeta a II-a] / Constantin Mihalachi // Altitude. –
2017. – Sept./Oct. – P. 52-54 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

657 Contabilitate
3382. Dima, Marcela. Principiul continuității activității: responsabilitatea conducerii
versus responsabilitatea auditorului / Marcela Dima, Tamara Andrușca // Monitorul Fiscal
FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 116-119 : fot. – ISSN 1857-3991.

3383. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea datoriilor


curente = Корреспонденция счетов по учету текущих обязательств / Alexandru Nederița //
Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 79-91 : fot., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. –
Contin. Începutul: Nr 8, 2016. – ISSN 1813-4408.

3384. Taban, Elena. Contabilitatea achiziției mijloacelor fixe și activelor nemateriale în


entitățile bugetare / Elena Taban // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 62-68 : fot.,
tab. – ISSN 1813-4408.

3385. Лапицкая, Людмила. Некоторые особенности отражения в бухгалтерском


учете доходов / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 119-
122. – Va urma. – ISSN 1857-3991.

3386. Слободяну, Светлана. Командировочные расходы: последние изменения


/ Светлана Слободяну // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 19-23 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

3387. Сокирка, Алексей. Общее положение о ведении кассовых операций на


предприятии / Алексей Сокирка // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – P. 87-88 : fot.
– ISSN 1857-3991.
3388. Яворская, Елена. Бремя лишних бланков : [точка зрения по поводу отказа
от бланков строгой отчетности] / Елена Яворская // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10.
– P. 29-31 : fot. – ISSN 1813-4408.

3389. Яворская, Елена. Учет в пчеловодстве / Елена Яворская, Александр


Коваленко // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 10. – P. 69-75 : tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3142)

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
3390. Kravcenko, Vladimir. Lică Sainciuc: ″În surse externe caut confirmări. Desco-
peririle le fac singur″ : [pe marginea discuției cu artistul plastic, pictor de carte, designer,
cercetător al arhitecturii urbanistice] / Vladimir Kravcenko ; imagini: Andrei Mardari // Moldo-
va. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 68-75 : fot. – ISSN 0132-6635.

3391. Spînu, Constantin. Victor Hristov – un artist al expresiilor cromatice decorative :


[despre lucrările artistului plastic] / Constantin Spînu // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P.
158-160 : fot. – ISSN 0235-9111.

3392. Stăvilă, Tudor. Gravura japoneză din secolele XVIII-XIX / Tudor Stăvilă ; ima-
gini: Iurie Foca // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.).– P. 93-101 : reprod. – (Patrimoniu
: Muzeul Naț. de Artă al Moldovei). – ISSN 0132-6635.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


(Vezi Nr 3267)

78 MUZICĂ
3393. Bulat, Vladimir. Ethno Jazz Festival, ediția majoratului : [ed. a 16-a, 22-24 sept.
2017] / Vladimir Bulat // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 36-39 : fot. – ISSN
0132-6635.

3394. Cocieru, Mariana. Ioana Căpraru – vocația predestinată a unui artist : [itinerar
biogr. a interpretei de muzică populară] / Mariana Cocieru // Realități Culturale. – 2017. – Nr
10. – P. 8-10 : fot. – ISSN 1857-4424.

3395. Jereghi, Tatiana. ″Pe dragoste tot se ține″ : [despre Ileana Țurcanu, interpretă
de muzică populară] / Tatiana Jereghi // Realități Culturale. – 2017. – Nr 10. – P. 21-23 : fot. –
SSN 1857-4424.

3396. Sandu, Marina. Maria Drăgan – Turturica din Bălăurești : [70 de ani de la naște-
rea interpretei de muzică populară (1947-1986)] / Marina Sandu // Realități Culturale. – 2017.
– Nr 10. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4424.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
3397. Festivalul Internațional de Operă și Balet ″Maria Bieșu″ – un sfert de veac
de istorie și prestigiu al culturii lirice din Republica Moldova / cor. rev. ; imagini: Ludmila
Cucera // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 48-53 : fot. – ISSN 0132-6635.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

3398. Jilihovschi, Andrei. Andrei Jilihovschi: ″Dacă nu ar fi existat muzica în viața


mea, nu ar fi existat nimic″ : [interviu cu baritonul, oaspete de onoare la ed. aniversară a
Festivalului Intern. de Operă și Balet ″Maria Bieșu”] / consemnare: Liliana Popușoi ; imagini:
Ludmila Cucera // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 40-47 : fot. – ISSN 0132-
6635.

3399. Popușoi, Liliana. Macbeth, notițe pe marginea unui caiet de sală : [despre ope-
ra Macbeth, montată pe scena Teatrului Naț. de Operă și Balet ″Maria Bieșu″ de regizorul ital.
Andrea Battistini] / Liliana Popușoi ; imagini: Ludmila Cucera // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10]
(Sept./Oct.). – P. 54-57 : fot.– ISSN 0132-6635.

3400. Turea, Larisa. Exerciții de unire, prilej de cunoaștere și îmbogățire reciprocă :


Reuniunea Teatrelor Naționale la Chișinău, ed. a 3-a : [20 sept.-1 oct.] / Larisa Turea ; ima-
gini: Ian Onica // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 28-35 : fot. – ISSN 0132-
6635.

3401. Uzun, Elena. Boris Eifman și Frații Karamazov la Chișinău : [despre spectacolul
cu acelaşi tit. după romanul lui Fiodor Dostoievski , a Teatrului de balet din Sankt Petersburg
a coregrafului Boris Eifman, pe scena Teatrului Naț. de Operă și Balet ″Maria Bieșu″] / Elena
Uzun ; imagini: Ludmila Cucera // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 62-67 : fot..
– ISSN 0132-6635.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3402. Rădăcini basarabene. Campionii de ieri și de azi = Bessarabian roots.
Current and former champions : [descendenți basarabeni, remarcabili în domeniul sportului] //
Altitude. – 2017. – Sept./Oct. – P. 46-50 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


801 Prozodie. Științe auxiliare și surse ale filologiei
3403. Abdulaev, Olga. Vorbesc, gândesc și simt în limba neamului : [despre Atelierul
de arta vorbirii ″Cuvânul fermecat″ din incinta Centrului de creație a copiilor ″Ghiocel″, sect.
Ciocana, Chișinău] / Olga Abdulaev // Realități Culturale. – 2017. – Nr 10. – P. 1 : fot. – ISSN
1857-4424.

81 LINGVISTICĂ. LIMBI
3404. Druță, Inga. Povestea unor cuvinte / Inga Druță // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10]
(Sept./Oct.). – P. 90-92. – (Logoteca). – ISSN 0132-6635.

3405. Kabatek, Johannes. João de Barros si Antonio Nebrija : (plecând de la notițele


lui Eugeniu Coșeriu) : [relația între texte: "Gramática de la Lengua Castellana", a lui Antonio
Nebrija, publ. în 1942 și "Gramática da lίngua portuguesa" a lui João de Barros, publ. în
1540] / Johannes Kabatek ; trad. din lb. span. de Cristina Bleorțu, Dorel Fînaru // Limba Ro-
mână. – 2017. – Nr 4. – P. 124-142 : fot., tab. – Referințe bibliogr.: p. 141-142 (22 tit.). –
ISSN 0235-9111.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3406. Lifari, Viorica. Metode de cercetare a conceptelor din perspectiva lingvisticii


cognitive / Viorica Lifari // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 86-95 : fot. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 94-95 (17 tit.). – ISSN 0235-9111.

3407. Oglindă, Emilia. Particularități gramaticale ale textelor unor acatiste : [religioa-
se] / Emilia Oglindă // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 96-103 : fot. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 102-103 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

811.135.1 Limba română


3408. Coșeriu, Eugeniu. ″Limba moldovenească″ – o fantomă lingvistică : [fragm. din
textul conf. ″Politici lingvistice″ susținută la Colocviul Intern. de Științe a Limbajului, ed. a 6-a,
Suceava, 20 oct., 2001] / Eugeniu Coșeriu // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 13-16 : fot.
– ISSN 0235-9111.

3409. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 16 : Din istoria cuvintelor (8) : Originea,
semnificația: muzeu / Anatol Eremia // Realități Culturale. – 2017. – Nr 10. – P. 4-5 : fot. –
Contin. Începutul : Nr 5, 2016. – ISSN 1857-4424.

3410. Pînzaru, Cristina. Patria limbii române : [despre unitatea limbii rom.] / Cristina
Pînzaru // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 104-107 : fot. – ISSN 0235-9111.

3411. Sobol, Aliona. Repetiția – mijloc de exprimare a aspectualității în limba română


/ Aliona Sobol // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 78-85 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 84-
85 (11 tit.). – ISSN 0235-9111.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
3412. Binder, Irina. Zvonuri... ; Cu ochii închiși : [povestiri] / Irina Binder ; des de Aurel
Guțu // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 12-13 : fot., il. color. – ISSN 1857-0798.

3413. Brătescu-Voinești, Ioan Alexandru. Puiul : [povestire] / Ioan Alexandru Bră-


tescu-Voinești ; il.: Aurel Guțu // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 24-25 : fot., il. color. – ISSN 1857-
0798.

3414. Caragiale, Ion Luca. Boul și vițelul : (fabulă) / Ion Luca Caragiale // a" MIC". –
2017. – Nr 10. – P. 24. – ISSN 1857-3770.

3415. Filip, Stelian. Lumini în noapte : [versuri] / Stelian Filip // Noi. – 2017. – Nr 8. –
P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

3416. Goga, Octavian. Toamna : [versuri] / Octavian Goga // Noi. – 2017. – Nr 10. –
P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

3417. Terziu, George. Linia imaginară ; Așa cum zici ; Momentul ; Scrisoare ; Poemul
frânturilor de gânduri ; Dimineața ciudată ; Plimbare pe facebook ; Străinul perfect ; Sfârșitul
unui poet dubios : [versuri] / George Terziu // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 161-166 :
fot. – ISSN 0235-9111.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3418. Bârcă, Tache. Pe picior de război : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul și
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4505.

3419. Briede-Macovei, Maria. Câte o Marie ; Trece timpul ; Amintiri din copilărie ;
Vâlvătaie ; Ai uitat că nu sunt… ; Dor de dor ; Vise de argint… ; Fără ieri… ; Cântă anii mei ;
Ore decedate ; În drumul vieții noastre ; Încotro gonesc : [versuri] / Maria Briedis-Macovei //
Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 219-224. – ISSN 0235-9111.

3420. Butnaru, Leo. Uneori, poezia devine atât de adâncă… : [versuri] / Leo Butnaru ;
des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 8-9 : fot., il. – Conține: Datare ; Afrodita-
poezia ; Programare ; Pentru Patrie ; Ars subjectum ; Trunchiul din copou ; Cu gândul și
auzul la Lucian Blaga ; De-al lui Gogol la judecata de apoi ; Neeuclidiană ; Cândva ; Scop și
telescop ; Îngerul nepractic ; Naștere și supunere ; Major. – ISSN 1857-0798.

3421. Căpiță, Ionel. Viața asta… ; E toamnă ; Cuib de amintiri : [versuri] / Ionel Căpiță
// Vânătorul și Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505.

3422. Cârchelan, Iuliu. Albinușe – jucăușe : Scenetă : (După Elena Savin) / Iuliu
Cârchelan ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2017. – Nr 10. – P. 12-14 : il. col. – ISSN
1857-4173.

3423. Ciobanu, Mirca V. De ce (mai) citiți poezie? : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Mol-
dova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 84-86 : fot. – (Lecții despre cultură). – ISSN 0132-
6635.

3424. Cotovițchi, Ion. De-ale lui Fănel : [povestire] / Ion Cotovițchi ; des. de Anatol
Smâșleaev // Alunelul. – 2017. – Nr 10. – P. 16-17 : il. col. – ISSN 1857-4173.

3425. Dabija, Nicolae. Bucuros este sufletul meu, ca o biserică în care a intrat Dum-
nezeu : [versuri] / Nicolae Dabija ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 8. – P. 8-9 :
fot., il. – Conține: Priceasnă ; Comori ; Poticniri ; Nădăjduiri ; Sinistrații ; Cireși amar ; Barbari ;
Două cuvinte. – ISSN 1857-0798.

3426. Druc, Mircea. Eu și Noi : [fragm. din cartea cu același tit.] / Mircea Druc // Limba
Română. – 2017. – Nr 4. – P. 171-190 : fot. – Contin. Începutul: Nr 3. – ISSN 0235-9111.

3427. Druță, Ion. Bucovineana : [povestire] / Ion Druță ; des. de Ion Moraru // Noi. –
2017. – Nr 10. – Supl.: P. 9-16 : il. color. – Contin. Începutul: Nr 9. – ISSN 1857-0798.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3428. Guzun, Igor. Aromaterapia cu cărți = Book aromatherapy : [eseu] / Igor Guzun //
Altitude. – 2017. – Sept./Oct. – P. 64-65 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

3429. Madan, Gheorghe V. Mănăstirea Căpriana : [povestire] / Gheorghe V. Madan ;


des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 10. – P. 8-9 : il. col. – ISSN 1857-4173.

3430. Matcovschi, Dumitru. Acasă : [povestire] / Dumitru Matcovschi ; rubr. îngr. de


Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 10. – P. 23 : il. color. – ISSN 1857-
0798.

3431. Matcovschi, Dumitru. Furnica ; Băieții ; Greierașul Puiu ; Eu n-o să mă despart


; Desenez : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; sel.: Alexandrina Matcovschi ; des. de Ana
Evtușenco // Alunelul. – 2017. – Nr 10. – P. 10-11 : il. col. – ISSN 1857-4173.

3432. Partole, Claudia. Guttentag ; Lingura : [povestiri] / Claudia Partole // Limba Ro-
mână. – 2017. – Nr 4. – P. 152-157 : fot. – ISSN 0235-9111.

3433. Pascaru, Eugenia. Căsuța din povești : [povestire] / Eugenia Pascaru // Moldo-
veanca. – 2017. – Nr 5 (oct.). – P. 17-18 : fot. – ISSN 1857-3053.

3434. Prohin, Victor. Îngerul meu ; Repetenții ; Uniformă de marinar ; Mica girafă :
[povestiri] / Victor Prohin ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2017. – Nr 10. – P. 4-5 : il. col. –
ISSN 1857-4173.

3435. Romanciuc, Vasile. Trei prieteni ; Toamna ; Soarele ; Cititori silitori ; Hora copii-
lor ; Tata ; Stejarul de la Cobâlnea ; Câteva lucruri știute despre carte și cărți : [versuri] /
Vasile Romanciuc ; des. de Victoria Rață // Alunelul. – 2017. – Nr 10. – P. 6-7 : il. col. – ISSN
1857-4173.

3436. Silvestru, Aurelian. Salvarea ; Ultimul recviem ; Tăcerea ; Părinții ; Gratitudinea


; Zădărnicia minții : [povestiri] / Aurelian Silvestru ; des. de Ion Moraru // Noi. – 2017. – Nr 8. –
Supl.: P. 9-16 : il. color.– Contin. Începutul: Nr 7. – ISSN 1857-0798.

3437. Sofronovici, Ștefan. Amintirea nu e în zadar ; În casa noastră din Durlești ; Tu


ești vie în gând : [versuri] / Ștefan Sofronovici // Realități Culturale. – 2017. – Nr 10. – P. 15. –
ISSN 1857-4424.

821.161.1 Literatură rusă


3438. Аксаков, Сергей. Ловля шатром тетеревов и куропаток : [рассказ] / Сергей
Аксаков // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – P. 22-23 : fot. – Va urma. –
ISSN 1857-4513.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.134.2(72).0 Literatura spaniolă din Mexic
3439. Galaicu-Păun, Emilian. Carlos Fuentes. Toate familiile fericite : [pe marginea
cărții cu același tit. a scriitorului mexican, București, Curtea Veche, 2010] / Emilian Galaicu-
Păun // Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 88 : fot. – ISSN 0132-6635.

821.135.1.0 Literatură română


3440. Boldea, Iulian. Istoria literară. Dileme, provocări, (in)certitudini : [a lit. rom.] / Iu-
lian Boldea // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 31-45 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 44-45
(40 tit.). – ISSN 0235-9111.

3441. Mihali, Adelina Emilia. O amplă lucrare despre nume și numire : [pe marginea
volumului "Name and naming. Conventional/Unconventional in Onomatics = Numele și numi-
rea. Convențional/Neconvențional în onomastică" de Ovidiu Felecan (Cluj-Napoca, 2015)] /
Adelina Emilia Mihali // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 191-198 : fot. – ISSN 0235-9111.

3442. Munteanu, Cristinel. Calistrat Hogaș în evocarea lui Anton Marin : [pe margi-
nea cărții "Lumea lui Tonică" de A. Marin (București, 1989)] / Cristinel Munteanu // Limba
Română. – 2017. – Nr 4. – P. 203-210 : fot. – ISSN 0235-9111.

3443. Pașca, Roxana. O contribuție valoroasă în domeniul onomasticii : [pe marginea


cărții "Nume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominative" de Mihaela
Munteanu Siserman (Cluj-Napoca, 2015)] / Roxana Pașca // Limba Română. – 2017. – Nr 4.
– P. 199-202 : fot. – ISSN 0235-9111.

3444. Rachieru, Adrian Dinu. ″Viețile″ lui Nicolae Breban : [despre creația scriitorului
rom.] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 46-65 : fot., note. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 65 (14 tit.). – ISSN 0235-9111.

3445. Roibu, Nicolae. Congresul Mondial al Eminescologilor, la cea de-a VI-a ediție :
[4-5 sept. 2017, Chișinău] / Nicolae Roibu ; imagini: Andrei Mardari // Moldova. – 2017. – [Nr
9/10] (Sept./Oct.). – P. 22-23 : fot. – ISSN 0132-6635.

3446. Stoicescu, Passionaria. Despre boemie, morală și jocul lingvistic : [pe margi-
nea cărții "Boeme și alte proze scurte" de George Terziu] / Passionaria Stoicescu // Limba
Română. – 2017. – Nr 4. – P. 167-170 : fot. – ISSN 0235-9111.

3447. Ursache, Petru. Maiorescu și cultura europeană : [despre opera scriitorului, filo-
sofului și politicianului rom. Titu Maiorescu] / Petru Ursache // Limba Română. – 2017. – Nr 4.
– P. 17-30 : fot. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3213)

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3448. Bantoș, Ana. Discursul postmodern: revendicarea memoriei : [postmodernitatea
în peisajul literar actual din Basarabia] / Ana Bantoș // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P.
66-72 : fot. – ISSN 0235-9111.

3449. Bantoș, Ana. Maria Briedis-Macovei: Suntem atât de plini de adevăr, ca visul
împlinit : [corespondența purtată de scriitorul leton Leons Briedis și crit. literar A. Bantoș, in
memoriam scriitoarei, traducătoare, jurnalistă (1947-2017)] / Ana Bantoș // Limba Română. –
2017. – Nr 4. – P. 211-218 : fot. – ISSN 0235-9111.

3450. Cîlț, Mariana. Biserica Albă de Ion Druță. Relația dintre simbolistica titlului, moto
și planurile romanului / Mariana Cîlț // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 73-77 : fot. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 77 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.

3451. Coloșenco, Mircea. Poezia axiomă a lui Alexei Mateevici : [pe marginea creați-
ei poetului] / Mircea Coloșenco // Limba Română. – 2017. – Nr 4. – P. 6-12 : fot. – ISSN
0235-9111.

3452. Croitoru, Tamara. Isprăvile lui Guguță o carte de "respirație universală" : [pe
marginea cărții cu același tit. de Spiridon Vangheli] / Tamara Croitoru // a" MIC". – 2017. – Nr
10. – P. 16. – ISSN 1857-3770.

3453. Galaicu-Păun, Emilian. Dumitru Crudu. Salutări lui Troțki : [pe marginea cărții
cu același tit. de scriitorul basarabean, Chișinău, Univers, 2016] / Emilian Galaicu-Păun //
Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 89 : fot. – ISSN 0132-6635.

3454. Nedelciuc, Elena. Anatol Moraru – strateg al limbajului : [despre limbajul livresc
în proza scriitorului] / Elena Nedelciuc // Realități Culturale. – 2017. – Nr 10. – P. 16-17 : fot. –
Referințe bibliogr.: p. 17 (6 tit.). – ISSN 1857-4424.

3455. Păsat, Dumitru. Dârz apărător de Țară și de Neam : 60 ani de la nașterea scrii-
torului și folcloristului Ștefan Sofronovici / Dumitru Păsat // Realități Culturale. – 2017. – Nr
10. – P. 13-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

3456. Țurcanu, Lucia. Traducerea ca formă de libertate: Alexandru Cosmescu: [viața


și activitatea prozatorului și traducătorului (1922-1989)] / Lucia Țurcanu // Moldova. – 2017. –
[Nr 9/10] (Sept./Oct.). – P. 80-83 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 3104)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
3457. Ojică, Alexandru. Geneva = Geneva : [Elveția : note de călătorie] / Alexandru
Ojică // Altitude. – 2017. – Sept./Oct. – P. 14-23 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN
1857-4815.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Cocieru, Mariana. Ioana Căpraru – vocația predestinată a unui artist. – Vezi Nr 3394.

Sandu, Marina. Maria Drăgan – Turturica din Bălăurești. – Vezi Nr 3396.

94 ISTORIE GENERALĂ
94(497.2) Istoria Bulgariei
3458. Olărescu, Angela. Conferința științifică: Lupta pentru eliberarea și independența
Bulgariei : Chișinău, 22 septembrie 2017 / Angela Olărescu, Ivan Duminica // Realități Cultu-
rale. – 2017. – Nr 10. – P. 18-19 : fot. – Rez.: lb. rom. – ISSN 1857-4424.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2017

Bodiu, Aureliu 3328


A Boldea, Iulian 3440
Abdulaev, Olga 3403 Boldirescu, Sergiu 3230
Achiri, Ion 3221 Bolohan, Maria 3212
Afanas, Aliona 3222 Borodin, Serghei 3322
Agachi, Svetlana 3323 Boșcaneanu, Marcel 3163
Ajder, Vitalie 3267 Botgros, Ion 3196
Albu, Gabriel 3223 Botizatu, Alexandru 3283, 3334
Alexa, Zinaida 3311, 3313 Botnari, V. 3357, 3360
Alexandrov E. 3357-58 Botnaru, Victor 3291, 3297
Ambros, Filip 3272 Bradu, Andrei 3319
Andrițchi, Viorica 3224 Brăduleac, Iraida 3227
Andronic L. 3263, 3354 Brătescu-Voinești, Ioan Alexandru 3413
Andrușca, Tamara 3382 Briedis, Leons 3449
Arama, Maia 3207 Briede-Macovei, Maria 3419, 3449
Aramă, Marina 3271, 3298 Brînză, L. 3264
Arbuz-Spatari, Olimpiada 3231 Brocovschii, Victoria 3299
Ardelean, Grigore 3163 Bucun, Nicolae 3254
Buga, Larisa 3154
B Bugan, Natalia 3209
Bujor, Oxana 3274-75
Baciu, Galina 3237 Bujureanu, V. 3263
Baciu, Sergiu 3237 Bulat, Dumitru 3376
Badicean, D. 3265 Bulat, Galina 3255
Balanel, Dumitru 3225 Bulat, Vladimir 3393
Balashova, I. 3263 Buracovschi, Nicolae 3296
Balaur, N. 3265 Bursacovschi, Natalia 3340
Balica, Ion 3281, 3296 Buta, Galina 3287
Baltag, Dumitru 3148-49 Butnaru, Leo 3420
Banaciuc, Sergiu 3288, 3290
Banov, Pavel 3320 C
Bantoș, Ana 3448-49
Barat, Sorin 3281 Calaraș, Carolina 3198
Baros, João de 3405 Calaraş, Diana 3315
Batog, Mariana 3195 Calistru, Rodica 3238
Batrînac, Aureliu 3282 Calmic, Octavian 3136
Battistini, Andrea 3399 Cara, Angela 3256
Bâlici, Veronica 3226 Carabet, Natalia 3239
Bârcă, Tache 3418 Caradja, Gheorghe 3312
Bejan, Octavian 3177 Caragaţ, Zinaida 3302
Belous, Victoria 3181 Caragiale, Ion Luca 3414
Bencheci, Mihail 3257 Carauş, Alexandru 3284
Berliba, Elina 3332 Casieanciuc, Anastasia 3311
Bernaz, Eduard 3280-81 Cazac, Anatol 3335
Binder, Irina 3412 Cazac, Nadejda 3313
Bînzari, Grigore 3161-62 Cazacov, Vladimir 3303
Bleorțu, Cristina 3405 Căpiță, Ionel 3365-68, 3421
Bodiu, Aurel 3325 Căpraru, Ioana (3394)

123
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

Cârchelan, Iuliu 3422 Curmei, Olesea 3430


Cealan, Andrei 3341 Cuşnir, Olga 3276, 3294-95
Ceapa, Anghelina 3246 Cuznețov, Larisa 3198
Ceban, Emil 3319-20
Cebaniuc, Irina 3115 D
Cechina, Ecaterina 3142 Dabija, Nicolae 3425
Cepoi-Bulgac, Daniela 3327 Daraban, Ludmila 3206
Cerba Veaceslav 3148-49 Darii, Eugeniu 3303
Cernauțan, Mariana 3240 Dascal, Angela 3244
Cernețchi, Olga 3342 Dârda, Iurie 3109
Chiper, Natalia 3298 Dermenji, Svetlana 3210
Chiriac, Doina 3332 Deseatnicova, Elena 3327
Chirtoacă, Boris 3337 Dilion Marcela 3256
Chişlari, Lia 3321, 3324 Dima, Marcela 3382
Ciobanu, Cristina 3377 Dragan, Florentina 3150
Ciobanu, Mircea V. 3104, 3423 Drăgan, Maria (3396)
Ciubotaru, Anatol 3269 Druc, Mircea 3426
Ciumac, Natalia 3178 Druță, Inga 3404
Cîlț, Mariana 3450 Druță, Ion 3427, 3450
Clichici, Veronica 3241-42 Dumbrăveanu, Ion 3320
Cocieru, Mariana 3394 Duminica, Ivan 3458
Codreanu, Alina 3191 Duminică, Stella 3245
Cojocari, Lucia 3293 Dumitraș, Ina 3205
Cojocaru, Ala 3271
Cojocaru, Doriana 3276-77, 3295 E
Cojocaru, V. 3343
Cojocaru, Vasile 3220 Eifman, Boris 3401
Cojocaru, Venera-Mihaela 3197 Elisabeta, a II-a, regina Marii Britanii (3381)
Cojocaru, Victor 3276 Eremciuc, Irina 3165-66
Cojocaru, Violeta 3169 Eremeeva, Anastasia 3121
Colâbneac, Alexei 3429-30 Eremia, Anatol 3409
Coloșenco, Mircea 3451 Ețco, Ludmila 3270
Conțescu, Vasile 3164 Evtușenco, Ana 3431
Copețchi, Stanislav 3156 F
Corcea, Vasile 3287
Corea, Vasile 3285 Felecan, Ovidiu 3441
Cosmescu, Alexandru (3456) Filip, Stelian 3415
Costiuc, Nina 3193 Filipov, Valerii 3212
Cosumov, Marina 3208 Fînaru, Dorel 3405
Coșeriu, Eugeniu 3405, 3408 Foca, Iurie 3392
Cotelnic, A. 3343 Fosa, Doina 3305
Cotenco, E. 3360-61 Franțuzan, Ludmila 3196, 3246-47
Cotorcea, Iana 3336 Frumusachi, Otilia 3325
Cotovițchi, Ion 3424 Fuentes, Carlos 3439
Crețu, Ecaterina 3204 Furdui, Emilia 3199
Crețu, Vasile 3183
Croitoru, Tamara 3452 G
Croleveț, Domnica 3243 Gabizon, Antoine 3116
Crudu, Dumitru 3453 Gaina, B. 3260, 3357
Cuceinic, Sergiu 3333 Galaicu-Păun, Emilian 3439, 3453
Cucera, Ludmila 3397-99, 3401 Ganea, A. 3260
Cucu, V. 3343 Gavzer, S. 3352

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Găina, Oxana 3295 L


Gălușcă, Lilia 3210
Gâscă, I. 3355 Lașcu, Ana 3228
Gheorghiţă, Alexandra 3137 Leahu, Ig. 3264
Giger, Simone 3110 Lebedinschi, Adrian 3167-68
Gladun, Nicolae 3333 Lifari, Viorica 3406
Globu, Nelea 3200 Luchian, Zinaida 3315
Goga, Octavian 3416 Lupașcu, G. 3352, 3359
Gogu, Anatol 3155 M
Golban, Olga 3117
Grati, V. 3359 Madan, Gheorghe V. 3429
Graur, Gheorghe 3192 Maiorescu, Titu 3447
Grin, Olesea 3273 Malîga, Oxana 3286
Groppa, Liliana 3274-75, 3279, 3316-18, Manceva, Maria 3346
3321, 3323-24,3326-27 Manea, Vladislav 3169
Gudima, Diana 3331 Maniuc, Liviu 3285, 3289, 3301
Gulca, Lilia 3118-19 Manolache, Gheorghe 3290
Gurău, Petru 3306 Marciuc, Olesea 3258
Guțu, Aurel 3412-13 Mardari, Andrei 3105, 3390, 3445
Guțu, E. 3344 Marginean, Alexandru 3288
Guzun, Igor 3428 Marin, A. 3442
Marin, Alexandra 3113-14
H Matcovschi, Alexandrina 3431
Hadîrcă, Maria 3201 Matcovschi, Dumitru 3430-30
Haidarlî, Ion 3315 Mateevici, Alexei 3451
Horodișteanu-Banuh, Adela 3271, 3298 Mățilă-Parfeni, Viorica 3205
Hotineanu, Adrian 3335 Megherea, Marin 3170
Hotineanu, Alina 3345,3349 Mereniuc, L. 3265
Hotineanu, Vladimir 3302-03, 3335 Mihalachi, Constantin 3381
Hristov, Victor 3391 Mihali, Adelina Emilia 3441
Mihnea, N. 3359
I Mișin, I. 3344
Mișina, Ana 3344
Ichim, Gabriel 3143 Mitriuc, Diana 3347
Iliadi, Alexandru 3302 Mîndru, Nina 3229
Iliadi-Tulbure, Corina 3342 Mîțu, Vadim 3120
Ionaș, Anatol 3258 Mocreac, Margareta 3116, 3380
Ionescu, Ion 3108 Morari, Marina 3211
Ivancov, Grigore 3339 Moraru, Anatol 3454
J Moraru, Ion 3427, 3436
Morozan, Vladislav 3288, 3290
Jereghi, Tatiana 3395 Moscalu, Vitalie V. 3282
Jilihovschi, Andrei 3398 Moscalu, Vitalie 3282
Joiță-Păcureanu, M. 3355 Moșin, V. 3345, 3349
Jubîrcă, Svetlana 3342 Munteanu Siserman, Mihaela 3443
Munteanu, Andrei 3266
K Munteanu, Cristinel 3442
Kabatek, Johannes 3405 Munteanu, Nina 3272
Kravcenko, Vladimir 3390 Munteanu, Oxana 3291-92, 3297, 3299
N
Navruc, Ilona 3136

125
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

Neaga, Ana 3104 Portois, Cristiane 3103


Neaga, Lilia 3210 Postolache, Veronica 3216
Nebrija, Antonio 3405 Potârniche, Mihai 3103
Nedelciuc, Elena 3454 Prisac, Alexandru 3185
Nederița, Alexandru 3383 Prohin, Victor 3434
Negri, Ludmila 3259 Puică, Sergiu 3422, 3434
Nichiforov, Vadim 3364
Nicolaevici, Ion 3154 R
Nistor, Doina 3139 Rabei-Dubeț, Daniela 3205
Noroc, Dorel 3121 Rachieru, Adrian Dinu 3444
O Radu, Iuliana 3326
Ralea, T. 3356
Obadă, Dumitru 3157 Rață, Victoria 3435
Oglindă, Emilia 3407 Repin, Oleg 3285-87,3289, 3301
Ojică, Alexandru 3457 Revenco, Ninel 3273, 3278
Ojog, Larisa 3202 Roibu, Călin 3284
Olărescu, Angela 3458 Roibu, Nicolae 3105,3284, 3445
Onica, Ian 3400 Rojic, Vladimir 3366
Orîndaș, Lilian 3103 Romanciuc, G. 3261
Osipov, Dorina 3248 Romanciuc, Maria 3106
Osman, Victor 3337 Romanciuc, Vasile 3435
Oţel, Emelian 3280 Roșca, Daniela 3350
Roșca-Ceban, Daniela 3231
P Rotaru, Larisa 3279, 3316-18, 3323
Paladi, Gh. 3348 Rotaru, M. 3346
Paladi, Oxana 3204, 3249 Rotaru, Natalia 3286, 3325
Panainte-Alexandru, Inga 3250 Rotaru, Radion 3192
Panfil, Sava 3212 Rusnac Virginia 3256
Papuc, Mihai 3104 Rusnac, Vladimir 3378
Partole, Claudia 3432 Russu, Eugeniu 3279, 3316, 3321, 3324
Pasat, Aurel Octavian 3171 Rusu, Doina 3292
Pascal, Rodica 3317-18 Rusu, Petru 3338
Pascari, Valentina 3251 Rusu, Victoria 3338
Pascaru, Eugenia 3433 S
Pascaru, Vlad 3109, 3193
Pașca, Roxana 3443 Sainciuc, Lică 3390
Pădure, Andrei 3329 Sameţ, Nina 3341
Păsat, Dumitru 3455 Sandu, Marina 3396
Peltec, Angela 3307-09, 3339 Sapojnic, Nadejda 3284
Petrovschi, Nina 3230 Sașco, Elena 3353
Pilat, Sofia 3172 Sașco, N. 3352
Pitel, Ecaterina 3304 Savciuc, Ana 3232
Piterschi, Carolina 3268 Savoschin, Dorina 3300
Pînzaru, Cristina 3410 Scurtu Gh. 3361
Poalelungi, Mihai 3151, 3184 Secrieru, Angela 3217
Popa, Victoria 3173 Serbenco, A. 3350
Popa, Zinaida 3213 Serbinov, Igor 3174
Popenco, Adrian 3158 Serdeșniuc, Cristian 3233
Popov, Ana 3214 Seu, Victoria 3328
Popovici, Angela 3215 Silvestru, Aurelian 3436
Popușoi, Liliana 3139, 3398-99 Siromeatnicov, Iu. 3360-61

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sîrbu, Iulia 3252 V


Sîtnic, Sergiu 3380
Slobodeanu, Svetlana 3123 Vangheli, Spiridon 3452
Smâșleaev, Anatol 3424 Vasiloi, Djulieta 3175
Smerea, S. 3354 Vârlan, Eugeniu 3289
Sobol, Aliona 3411 Vicol, Nelu 3235-36
Sofroni, Dumitru 3341 Vintilă, Ioan 3372
Sofronovici, Ștefan 3437, (3455) Visternicean, Elena 3345, 3349
Solovei, Rodica 3209 Voinițchi, Vitalie 3212
Spînu, Constantin 3391 Voloh, Lilia 3236
Stavinskaia, Ludmila 3348 Voloşciuc, Irina 3291-92, 3297
Stavschi, Olga 3218 Vrabii, Violeta 3235
Stăvilă, Tudor 3392 Vudu, Lorina 3268, 3314, 3330
Stoicescu, Passionaria 3446 Vudu, Stela 3268
Surdu, Alexandru 3107 Z
Surkov, Stanislav 3370
Suruceanu, Maria 3234 Zabulică, Violeta 3420, 3425
Zamfir, Vasile 3161-62
Ș Zlatina, Natalia 3142
Şciuca, Nichifor 3301 А
Șișcanu Gh. 3356
Ștefîrță, A. 3264 Агаркова, Лилиана 3124
Șterbate, Vadim 3267, 3351 Аксаков, Сергей 3438
Андронов, Iгор 3186
T
Б
Taban, Elena 3384
Tabuica, Uliana 3348 Балабан, Сергей 3125
Talpă, Ion 3159 Басова, Ирина 3126
Taran, Natalia 3331, 3339 Буруянэ, Василий 3138
Tălpeanu, Matei 3363
Tcaciuc, Eugen 3304, 3307 В
Tertîşnîi, Ludmila 3329 Виеру, Роман 3329
Terziu, George 3417, 3446 Волошанвська, Тетяна 3179
Titova, N. 3356
Tocan, Alina 3310 Г
Tofan-Scutaru, Ludmila 3307
Turea, Larisa 3400 Гогу, Анатол 3127
Голя, Анатолий 3152
Ț Гонца, Оксана 3132
Горенштейн, Лев 3128
Țâgulea, Ion 3219 Грицаенко, Людмила 3146
Ţîganciuc, Lilia 3338 Гричук, Петру 3129
Ţurcan, Svetlana 3310
Ţurcanu, Adela 3304, 3331-32 Д
Țurcanu, Ileana (3395)
Țurcanu, Lucia 3456 Дима, Марчела 3133
Țurcan-Zabulica, Ana 3160 Думучиков, М. О. 3130
Друмя, Луминица 3253
U
Ungureanu, Sergiu 3280, 3333 И
Ursache, Petru 3447
Uzun, Elena 3401 Ионицэ, Вячеслав 3138

127
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2017 ≡ Magazine article annals Nr 10-2017

К Ш
Капля, Олександр 3153 Шишкану, Г. 3262
Киструга, Марчел 3138
Коваленко, Александр 3389 Я

Л Яворская, Елена 3134, 3388-89

Лапицкая, Людмила 3385


М
Майка, Максим 3187
Маковей, М. 3363
Малина, Р. 3262
Михалаш, В. 3145
Мунтяну, Игорь 3111
Мурса, Любовь 3189
Н
Нистряну, Валентина 3194
П
Панченко, Ольга 3182
Попов, Владимр 3111
Присяжнюк, Иван 3176
С
Сердюк, Маргарита 3144
Слободяну, Светлана 3386
Сокирка, Алексей 3387
Сосна, Б. 3145
Ставинский, Игорь 3131
Станишевский, Александр 3190
Сторожук, Александр 3147
Сырбу, Виктор 3132
Т
Табакару, Илларион 3140
Танас, Александр 3135
Титова, Н. 3262
Ф
Флоря, Василий 3180
Ц
Цирюлникова, Наталья 3133
Ч
Чеботарь, Владимир 3188
Чеботар, Юлиана 3188

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole au fost fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2017

1. a" MIC". – 2017. – Nr 10. – ISSN 1857-3770


2. Altitude. – 2017. – Sept./Oct. – ISSN 1857-4815
3. Alunelul. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1857-4173
4. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-
0011
5. Buletin de perinatologie. – 2017. – Nr 2.– ISSN 1810-5289
6. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1813-4408
7. Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale : Materialele conferinţei ştiinţifice inter-
naţionale, 9-10 noiembrie 2017, Chişinău. – Chişinău, 2017. – [2017-2151].
8. Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 5. – ISSN 1857-2820
9. Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 5. – ISSN 2345-1130
10. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1810-309X
11. Limba Română. – 2017. – Nr 4. – ISSN 0235-9111
12. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor" :
(Ed. a 6-a) = International Conference "Genetics, Physiology and Plant Breeding" : (6th Ed.) :
Proceding materials, 9-10 octombrie 2017, Chişinău. – Chişinău, 2017. – [2017-2155].
13. Moldova. – 2017. – [Nr 9/10] (Sept./Oct.). – ISSN 0132-6635
14. Moldoveanca. – 2017. – Nr 5 (oct.). – ISSN 1857-3053
15. Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1857-3991
16. Noi. – 2017. – Nr 8, 10. – ISSN 1857-0798
17. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1857-0186
18. Realități Culturale. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1857-4424
19. Revista Institutului Național al Justiției. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-2405
20. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1811-0770
21. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1857-4505
22. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 10. – ISSN 1857-4513

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 10
OCTOMBRIE OCTOBER
(2542-2907)

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
2542. Cimpoi, Mihai. Despre desfiinţarea Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova :
[interviu cu M. Cimpoi, academician, Ion Guceac, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Nicolae Dabija, scriitor] / consemnare: Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. –
2017. – 12 oct. – P. 2.

2543. Furdui, Teodor. Scrisoare deschisă : [domnului Vladimir Plahotniuc, preşedinte


al Coaliţiei de Guvernare, domnului Andrian Candu, preşedinte al Parlamentului Rep. Moldo-
va, domnului Pavel Filip, prim-ministru al Rep. Moldova : privind reorganizarea Academiei de
Ştiinţe a Moldovei] / Teodor Furdui, Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 1.

2544. Josu, Nina. Rămânem fără Academie? : [despre reorganizarea Academiei de


Ştiinţe a Moldovei] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 8.

2545. Se va desfiinţa Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova? : [interviuri] /


consemnare: Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 3. – Conţine:
"Trecerea institutelor la universităţi ar provoca un conflict enorm" : Interviu cu Vasile Bahnaru,
dir. Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; "Academia acţionează în
cadrul unei societăţi multiple" : Interviu cu Gheorghe Postică, viceministru al Ministerului
Educaţiei, Culturii şi Cercetării ; "Astăzi avem o societate de oameni bolnavi" : Interviu cu
academicianul Teodor Furdui, vicepreşedinte de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
2546. Борн, Келли. Шесть особенностей эпохи дезинформации : [в соц. сетях :
ст. сотрудника по программе Инициативы Мэдисона в Фонде Уильяма и Флоры Хью-
летт, США] / Келли Борн // Ziarul de gardă. – 2017. – 13 окт. – P. 2. – Рус. версия.

2547. Моисеев, Сергей. Мобильный Интернет "немеренной скорости" : [о качест-


ве услуг : по материалам беседы с дир. компании "DataLinie" Сергеем Ткаченко и экон.
экспертом Виктором Бурунсус] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 8.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2548. Моисеев, Сергей. Перспективы IT сотрудничества : [о междунар. конф.


"Информационные технологии, системы и сети", 17-18 окт. 2017, Кишинэу : по мате-
риалам беседы с пред. конф., д-ром тех. наук, проф., зав. кафедрой Московского авиа-
ционного института Олегом Бреховым и участником конф., академиком Международной
академии информатизации Вячеславом Пержу] / Сергей Моисеев // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 13.

02 BIBLIOTECONOMIE
2549. Ciobanu, Eugen. O frumoasă aniversare în viaţa culturală a Chişinăului : [140
de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", mun. Chişinău] / Eugen Ciobanu
// Gazeta satelor. – 2017. – 27 oct.

2550. Tamazlâcaru, Elena. Ani de zbatere pentru lumina cărţii : [140 de ani de la fon-
darea Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi
arta. – 2017. – 26 oct. – P. 7.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
(Vezi Nr 2727)

070 ZIARE. PRESĂ


2551. Soroceanu, Nina. Jurnalistul în top : [60 de ani de la naşterea radiojurnalistului
Andrei Viziru] / Nina Soroceanu // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
(Vezi Nr 2736)

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 2714)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
2552. Dabija, Nicolae. Iisus la Chişinău : [pe marginea scrierilor lui Arsenie Boca, pă-
rinte ieromonah, teolog ortodox român (1910-1989)] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2017. – 19 oct. – P. 1.

2553. Mateciuc, Bogdan. Despre Biserică. Comuniune şi comunitate / Bogdan


Mateciuc // Curierul ortodox. – 2017. – 12 oct. – P. 7. – Conţine: Biserica: locaş de cult, co-
munitate şi organizaţie ; Rostul Bisericii ; Cine conduce Biserica ; Autoritatea supremă a
Bisericii.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2554. Moşin, Octavian. Manifestări consacrate Mitropolitului Nestor Vornicescu pe


meleagurile basarabene : [satul Lozova, raionul Străşeni, 1 oct. 2017] / preot Octavian Moşin
// Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 3.

2555. Moşin, Octavian. Pe urmele nevoitorilor basarabeni (1) : [de la Mănăstirea Go-
vora, judeţul Vâlcea, România] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. –
P. 3.

2556. Moşin, Octavian. Pe urmele nevoitorilor basarabeni (2) : [de la Mănăstirea Sur-
patele şi Mănăstirea Dintr-un Lemn din judeţul Vâlcea, România] / preot Octavian Moşin //
Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 3.

2557. Moşin, Octavian. Pe urmele nevoitorilor basarabeni (3) : [de la Mănăstirea Hu-
rezi din Oltenia, România] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 3.

2558. Nedelcea, Tudor. Mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu : [arhiepiscop al Cra-


iovei şi Mitropolit al Olteniei, originar din Basarabia (1927-2000)] / Tudor Nedelcea // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 7.

2559. Preotul care l-a botezat pe Steinhardt a primit Crucea Moldavă : [distincţie
din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru arhimandritul Mina Dobzeu, originar din
Basarabia] // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 21.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2560. Ustiugova, Natalia. Migraţia ca stare permanentă : [pe marginea Planului de
acţiuni 2017-2020 pentru reintegrarea concetăţenilor care revin de peste hotare, elab. de
Guvern] / Natalia Ustiugova // Comunistul. – 2017. – 20 oct. – P. 12 ; Коммунист. –2017. –
20 окт. – Р. 12.
316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul şi scopul sociologiei. Puncte de vedere şi curente în sociologie
2561. Гильфасон, Торвальдур. Неравенство в жизни и в смерти : [о сред. про-
должительности жизни : ст. проф. в Исландском университете] / Торвальдур Гильфасон
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 15.

32 POLITICĂ
322 Relaţiile dintre biserică şi stat. Politica faţă de religie. Politica ecleziastică dintre biserică şi
stat
2562. Dabija, Nicolae. Dumnezeu, ca agent electoral : [comunicare prezentată în ca-
drul celei de-a 16-a ses. a Seminarului intern. "A gândi Europa" cu tema "Religiile şi identita-
tea europeană", 29-30 sept. 2017, Bucureşti] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 5
oct. – P. 1.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323 Afaceri interne. Politică internă


323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
2563. Ciurcă, Aliona. Copilăria, adolescenţa şi nordul unei prinţese în exil : [in memo-
riam: prinţesa Marina Sturdza, descendentă a două familii princiare din România (1952-
2017)] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 24.

2564. "Copiii noştri vor intra în şcoală români şi vor ieşi din ea… ucraineni" :
[scrisoare a românilor din Ucraina către românii din ţară şi de pretutindeni, Cernăuţi, 17 oct.
2017 : privind excluziunea învăţământului în lb. minorităţilor naţ. în noua Lege a Radei Su-
preme din Ucraina] / Alexandrina Cernov, Vasile Tărâţeanu, Mircea Lutic [et al.] // Ziarul de
gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 9.

2565. Dungaciu, Dan. Marea problemă a României este indecizia : Interviu cu D.


Dungaciu, dir. Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române /
interviu de Radu Crăciun // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 20 oct. – P. 9.

2566. Minorităţile naţionale împotriva noii legi a învăţământului din Ucraina :


[opinii ale cadrelor didactice şi funcţionarilor publici din regiunea Cernăuţi : reluat. din
"Hromadske"] // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 16.

2567. Munteanu, Răzvan. Muzica, sportul şi schimbul de informaţii – politici de coezi-


une socială pe ambele maluri ale Prutului : [art. jurnalistului român] / Răzvan Munteanu //
Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 13.

2568. Scrisoare deschisă către cetăţenii României şi consângenii noştri din în-
treaga lume : [din 17 oct. 2017 : privind excluziunea învăţământului în lb. minorităţilor naţ.,
inclusiv în lb. rom., conform prevederilor noii legi a Educaţiei, adop. de Rada Supremă a
Ucrainei] / Alexandrina Cernov, Vasile Tărâţeanu, Mircea Lutic [et al.] // Timpul. – 2017. – 20
oct. – P. 10 ; Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 2580-82)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2569. Bileţchi, Nicolae. Gânduri despre statalitate / Nicolae Bileţchi // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 5 oct. – P. 2.

2570. Ciobanu, Mircea V. Despre deficitul de imaginaţie / Mircea V. Ciobanu // Jurnal


de Chişinău. – 2017. – 20 oct. – P. 7. – (A-politice).

2571. Ciobanu, Mircea V. Despre sinceritate în politică / Mircea V. Ciobanu // Jurnal


de Chişinău. – 2017. – 13 oct. – P. 7. – (A-politice).

2572. Ciobanu, Mircea V. Sentinţa pentru preşedinte: suspendarea… cu suspendare /


Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 27 oct. – P. 7. – (A-politice).

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2573. Ciornei, Vsevolod. Căruţaşii şi figuranţii : [aspecte soc.-pol.] / Săptămîna. –


2017. – 27 oct. – P. 2.

2574. Ciornei, Vsevolod. Relativitatea sinonimiei în politică : [aspecte soc.-pol.] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2017. – 6 oct. – P. 2.

2575. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov: "Televiziunile noastre sunt ori prea loiale, ori
prea de opoziţie" : [interviu cu preşedintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova] /
consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 16-17.

2576. Dulgheru, Valeriu. Cine e marele rău în Basarabia? : [aspecte soc.-pol.] / Vale-
riu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 3.

2577. Dulgheru, Valeriu. O carte către Centenarul Unirii : [pe marginea vol. "Unirea în
destinul românilor basarabeni", coord. Virgil Mândâcanu şi Daniela Vacarciuс, Chişinău,
2017] / Valeriu Dulgheru // Ziarul de gardă. – 2017. – 12 oct. – P. 20.

2578. Horn-Rusnac, Violeta. "Nu aş mai putea lucra în acest sistem foarte putred" :
[interviu cu V. Horn-Rusnac, medic, originară din Rep. Moldova, stabilită în Elveţia] / pentru
conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 10-11.

2579. Ghimpu, Mihai. "La închisoare sau la libertate eu oricum rămân Mihai Ghimpu"
: [aspecte soc.-pol. : interviu cu M. Ghimpu, preşedintele Partidului Liberal din Moldova] /
consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 16-17.

2580. Mândâcanu, Virgil. Separatismul de partid ne joacă festa : [despre reunirea


Rep. Moldova cu România] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 2.

2581. Mândâcanu, Virgil. Votul mixt sau votul Real al Reîntregirii? : [despre viitoarele
alegeri parlamentare pentru sprijinirea reîntregirii Rep. Moldova cu România] / Virgil
Mândâcanu // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 11.

2582. Morăraş, Mihai. Un manifest al Reîntregirii : [notiţe sumare pe marginea vol.


"Unirea în destinul românilor basarabeni", coord.: Virgil Mândâcanu, Daniela Vacarciuc, Chi-
şinău, 2017] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 2.

2583. Munteanu, Galina. Salariile, pensiile mici, preţurile mari, sărăcia şi corupţia în-
grijorează populaţia : [pe marginea rezultatelor sondajului naţ., realizat de Institutul pentru
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] / Galina Munteanu // Vocea poporului. – 2017. – 13
oct. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2584. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Cetăţeanul decide în ce ţară vrea să


trăiască – în una coruptă, săracă şi bolnavă sau în una educată, prosperă şi sănătoasă" :
[interviu cu preşedintele Partidului Popular din Rep. Moldova] / consemnare: cor. gaz. //
Săptămîna. – 2017. – 6 oct. – P. 6-7.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2585. Raport de Stare a Ţării 2017 /Centrul Analitic Independent "Expert-Grup" //


Moldova suverană. – 2017. – 13 oct.

2586. Tănase, Constantin. "Centristul" Diacov, separatismul rusesc şi unionismul ro-


mânesc : [art. semnat la 23 mai 2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 13 oct. – P. 7.

2587. Tănase, Constantin. Mai puneţi-vă pofta-n… cuier! : [art. semnat la 21 mai
2010] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 7.

2588. Tănase, Constantin. Pe cine vrea să prostească Filat? : [art. semnat la 23 mai
2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 7.

2589. Виеру, Ольга. Игорь Додон: "Легитимность парламентского большинства и


правительства близка к нулю" : [по материалам участия президента Респ. Молдова в
передаче "Мегафон" на телеканале "НТВ-Молдова", окт. 2017] / Ольга Виеру // MK KH
World Weekly. – 2017. – 5-11 окт. – Р. 5.

2590. Гречаный, Зинаида. Народ устал от власти олигархов и беззакония :


[фрагм. выступления лидера Партии социалистов Респ. Молдова З. Гречаный в про-
грамме "Персональный акцент" на телеканале "Accent TV"] / подготовила Вероника
Понятовская // MK KH World Weekly. – 2017. – 26 – 1 нояб. – Р. 5.

2591. Менюк, Николай. Валерий Осталеп: Наши политики наивны, невежествен-


ны и даже не знают, чьи интересы отстаивают : [по материалам беседы с дир. Институ-
та дипломатических исследований и вопросов безопасности] / Николай Менюк // Мол-
давские ведомости. – 2017. – 13 окт. – Р. 1.

2592. Собор, Евгений. Евгений Собор: Владимир Наполеонович, вождь от


меньшинства. Не преувеличена ли его роль "хозяина Молдовы"? : [обществ.-полит.
аспекты] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017. – 27 окт. – Р. 4.

2593. Ткач, Сергей. Как Плахотнюк будет "закатывать в асфальт" политических


оппонентов, или Стратегия пяти "Д" : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Мол-
давские ведомости. – 2017. – 6 окт. – Р. 1-2.

2594. Ткач, Сергей. Сможет ли Игорь Додон поставить шах и мат "вашингтон-
скому обкому"? : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. –
2017. – 13 окт. – Р. 2, 9.
(Vezi de asemenea Nr 2565, 2567, 2612)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
2595. Ciubotaru, Adrian. Referendum şi magie : [pentru demiterea primarului gen. al
mun. Chişinău Dorin Chirtoacă, 19 noiem. 2017] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 27 oct. – P. 6. – (Recurs la metodă).

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2596. Tănase, Constantin. Cum vor vota moldovenii care nu fură? : [art. semnat în a.
2014] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 7.

2597. Тимотин, Марина. Почему участие Бэсеску в выборах в Парламент удобно


Плахотнюку : [по материалам беседы с аналитиками Владиславом Кульминским и Ви-
талием Андриевским в рамках программы "Главное" на канале "TVC21"] / Марина Ти-
мотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 6 окт. – Р. 3.

2598. Фишер, Йошка. Этот тревожный новый мир Германии : [об итогах федер.
выборов : ст. б. министра иностр. дел и вице-канцлера Германии] / Йошка Фишер //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 14.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică


externă
2599. Untilă, Veaceslav. "Revoluţia" europeană a preşedintelui Macron : [despre con-
ceptul de reformă a Uniunii Europene, propus de Emmanuel Macron, preşedintele Franţei] /
Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 10.

2600. Грос, Даниэль. Кризис возвращается в Европу? : [ст. дир. Центра евро-
пейских политических исследований] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 15.

2601. Йошии, Масанобу. "В Японии учащиеся убирают в школе и сервируют


стол для своих коллег" : Интервью с Послом Японии в Респ. Молдова М. Йошии / ин-
тервью взяла Алена Чуркэ // Ziarul de gardă. – 2017. – 6 окт. – P. 8. – Рус. версия.

2602. Тимотин, Марина. Михалко: Раз парламент просит принять резолюцию о


перспективах вступления в ЕС – значит, там не читали соглашение об ассоциации : [по
материалам коммент. главы делегации Европейского Союза в Респ. Молдова Петера
Михалко] / Марина Тимотина // Молдавские ведомости. – 2017. – 13 окт. – Р. 2.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


2603. Freilinger, Christine. "Austria intenţionează să organizeze și întâlnire în forma-
tul 5+2, la Viena, care să se soldeze cu rezultate" : Interviu cu Excelenţa Sa, Ambasadoarea
Rep. Austria în Rep. Moldova, C. Freilinger / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 20 oct. – P. 4.

2604. Gulca, Ilie. "Chişinăul are memorie istorică scurtă" : [despr retragerea Grupului
Operativ de Trupe Ruseşti din Transnistria : pe marginea interviului viceministrului afacerilor
externe al Federaţiei Ruse Grigori Karasin, acordat ziarului "Kommersant"] / Ilie Gulca //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 6 oct. – P. 8.

2605. Leahu, Ion. "Karasin minte!" : [pe marginea declaraţiilor viceministrului afacerilor
externe al Federaţiei Ruse Grigori Karasin privind retragerea Grupului Operativ de Trupe

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ruseşti din Transnistria : interviu cu I. Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control] /
consemnare: Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 6 oct. – P. 8.

2606. Munteanu, Răzvan. Politica Rusiei de susţinere a separatismului global: o armă


cu două feţe : [art. analistului român] / Răzvan Munteanu // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 13.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2607. Ciubotaru, Adrian. Un semnal de alarmă : [relaţiile Rep. Moldova cu Uniunea
Europeană] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 6 oct. – P. 6. – (Recurs la
metodă).

2608. Nicu, Dan. Integrarea europeană în Constituţie, ca subiect propagandistic al gu-


vernării : [despre intenţia Guvernului de a introduce în Constituţie integrarea europeană ca
direcţie a politicii externe a Rep. Moldova] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 13 oct. – P. 13.

2609. Şveţ, Maria. Cu cât cred mai mult în preoţi, gândesc mai negativ despre UE :
[rezultatele cercetării în cadrul proiectului "Vecinătatea deschisă – Comunicarea pentru un
parteneriat mai puternic: conectarea cu cetăţenii din vecinătatea estică", mar.-mai 2017 : pe
marginea discuţiei cu Maxim Melinti, parohul bisericii din satul Ghidighici, şi Lilia Caraşciuc,
dir. executiv la Transparency-International Moldova] / Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. –
12 oct. – P. 12 ; Idem în lb. rusă. – 2017. – 13 окт. – P. 9.

2610. Ткач, Сергей. "Молдавский ослик" и "европейская морковка", или Как Мол-
дова и ЕС превратили "Восточное партнерство" в стыд и посмешище : [о предстоящем
саммите "Восточное партнерство"] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 20
окт. – Р. 2, 10.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 2589)

329 Partide şi mişcări politice


2611. Murphy, Dara. PAS a schimbat aspectul scenei politice moldoveneşti aşa cum
nu a mai făcut-o nimeni! : [cuvântare rostită de către vicepreşedintele Partidului Popular Eu-
ropean la cel de-al II-lea Congres extraordinar al Partidului Acţiune şi Solidaritate, 10 sept.
2017, Chişinău] / Dara Murphy // Un /pas/ pentru Moldova. – 2017. – 19 oct. – P. 5.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2612. Grozavu, Petru. O altfel de Alianţă? : [despre intenţia unui parteneriat comun
pentru viitoarele alegeri parlamentare din a. 2018 al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr
şi Partidul Acţiune şi Solidaritate] / Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 2.

2613. Partid cu adevărat al poporului : [24 de ani de la fondarea Partidului Comuniş-


tilor din Rep. Moldova] // Comunistul. – 2017. – 20 oct. – P. 3 ; Коммунист. –2017. – 20 окт.
– Р. 3.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2614. Sandu, Maia. Să construim societatea în care să ne simţim cu toţii bine! : [cu-
vântare rostită de către preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate la cel de-al II-lea Con-
gres extraordinar, 10 sept. 2017, Chişinău] / Maia Sandu // Un /pas/ pentru Moldova. – 2017.
– 19 oct. – P. 1, 3.

2615. Менюк, Николай. Владимир Воронин: КПСС была "руководящей и направ-


ляющей силой" по Конституции – в инициативе ДПМ не хватило именно этой фразы :
[по материалам участия пред. Партии коммунистов Респ. Молдова в передаче "Пятни-
ца с Анатолием Голя" на телеканале РТР Молдова] / Николай Менюк // Молдавские
ведомости. – 2017. – 20 окт. – Р. 10.

2616. Тимотин, Марина. Интересы Гагаузии превыше всего – новая программа


движения "Новая Гагаузия" : [по материалам 5-го съезда обществ. Движения "Новая
Гагаузия", 7 окт 2017, Комрат] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 13
окт. – Р. 4.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2617. Codreanu, Elena. Criza de specialişti la SRL "Ungheni-gaz": Cum se soluţio-
nează problema : [pe marginea discuţiei cu Ion Panţa, preşedintele com. sindical al într.,
Sergiu Caţer, dir., Margareta Strestian, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din
Industria Chimică şi Resurse Energetice [et al.] / Elena Codreanu // Vocea poporului. – 2017.
– 27 oct. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2618. Daşan, Domnica. Ziua Mondială a femeilor din mediul Rural, consemnată activ
în nordul Moldovei : [despre întrunirea cu genericul "Protecţia social-economică a femeilor din
mediul rural şi rolul lor în mişcarea sindicală", organizată la Edineţ, oct. 2017] / Domnica
Daşan // Vocea poporului. – 2017. – 20 oct. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

2619. În privinţa salariului minim, nu avem motive de consolare: suntem cei mai
săraci din regiune : [pe marginea lucrărilor seminarului intern. în domeniul sporirii capacităţii
partenerilor sociali vizând politica de salarizare, Sofia, Bulgaria] / pagină realizată de Natalia
Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 27 oct. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2620. Marian, Tatiana. Tatiana Marian: "Tinerii cu salarii mici nu vor putea accesa
programul şi vor pleca peste hotare" : [despre proiectul Programului "Prima casă" : interviu cu
preşedintele Comisiei de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldo-
va] / a intervievat Elena Codreanu // Vocea poporului. – 2017. – 20 oct. – P. 8. – Idem în lb.
rusă.

2621. Munteanu, Galina. Munca decentă, în atenţia autorităţilor şi a sindicatelor : [pe


marginea lucrărilor mesei rotunde cu tema "Pentru o muncă decentă: venit echitabil, siguran-
ţă la locul de muncă, protecţia socială", oct. 2017, Chişinău] / Galina Munteanu // Vocea
poporului. – 2017. – 6 oct. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2622. Sindicatele sunt împotriva adoptării unui nou Cod al muncii : [prevederi ale
proiectului, elab. în cadrul Consiliului economic de pe lângă prim-ministru : pe marginea dis-
cuţiei cu Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldo-
va] / consemnare: cor. gaz. // Vocea poporului. – 2017. – 6 oct. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

2623. Ботнарюк, Лилиана. Незаконное трудоустройство, неконтролируемое го-


сударством : [о наеме на работу за границей] / Лилиана Ботнарюк // Ziarul de gardă. –
2017. – 20 окт. – P. 7. – Рус. версия.

2624. Коваленко, Ирина. Ваш выход, пенсионеры! : [о поправках в Трудовой ко-


декс относительно трудов. занятости лиц ст. возраста] / Ирина Коваленко // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 16.

2625. Коваленко, Ирина. Иностранные "гастарбайтеры": welcome to Moldova : [о


предоставлении или продлении права на труд. деятельность иностр. рабочей силы : по
материалам беседы с дир. Бюро по миграции и беженцам Ольгой Поалелунжь] / Ирина
Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2721)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
2626. Глазова, Татьяна. Кризис перепроизводства на рынке недвижимости :
[анализ эксперта неправительств. обществ. орг. "Welfare" Серегй Унгуряну] / Татьяна
Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 10.

336 Finanţe
2627. Стиглиц, Джозеф. Дежавю-вуду : [о налог. реформе в США : ст. лауреата
Нобелевской премии и проф. в Колумбийском университете] / Джозеф Стиглиц // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 15.

2628. Такий, Александр. В ожидании перемен : [об итогах деятельности банков


за сент. 2017 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. –
20 окт. – Р. 4.

2629. Такий, Александр. Некоторые аспекты платежного баланса : [по материа-


лам аналит. докл. "Международные счета Респ. Молдова за второй квартал 2017 года
(предварит. данные) Национального банка Респ. Молдова] / Александр Такий // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 4.

2630. Такий, Александр. Скрытые пружины воздействия на курс : [об укреплении


курса молд. лея] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. –
6 окт. – Р. 4.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2631. Холбан, Олег. "EuroCreditBank" перешагнул 25-летний рубеж : [выступле-


ние пред. правления "EuroCreditBank" на торжеств. мероприятии по случаю годовщины]
/ Олег Холбан // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 5.

2632. Шикирлийская, Татьяна. "Имущество" стали толковать шире : [о проекте


предложений Министерства финансов по налогово-тамож. политике на 2018 г.] / Татья-
на Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 6.

2633. Шикирлийская, Татьяна. Налог на Skype : [введении налога на использо-


вание Skype, Viber, WhatsApp и др. : по материалам беседы с нач. Главного управления
по налоговой и таможенной политике и законодательству Министерства финансов
Дорелом Норок и аудитором Владимиром Мельник] / Татьяна Шикирлийская // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 6.

2634. Шикирлийская, Татьяна. Презумпция невиновности в бизнесе : [о декри-


минализации экон. деятельности : по материалам беседы с зам. министра юстиции
Анатолием Мунтяну, дир. аудит. фирмы "GR&TI Audit Consult" Татьяной Гриник и генер.
дир. "Орвенто-металл" Игорем Крапивка] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2635. Colesnic, Iurie. Un economist din zodia cărţii : [Teodosie Ştirbu, prof. şi cerce-
tător şt., originar din Chişinău (1899-1974)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2017. – 26 oct. –
P. 7.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2636. Hadârcă, Natalia. Republica Moldova, fără perspective mari de dezvoltare : [pe
marginea lucrărilor conf. intern. MACRO cu tema "Moldova 2030 în Europa 2030: identifica-
rea soluţiilor de dezvoltare într-un mediu dinamic", 6 oct. 2017, Chişinău] / Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2017. – 13 oct. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2637. Кетрарь, Вадим. Группы сельхозпроизводителей показали хорошие ре-


зультаты : [по материалам семинара "От инвестиций к развитию – результаты деятель-
ности групп сельхозпроизводителей – бенефициаров MAC-P", провед. в рамках проекта
"Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы"] / Вадим Кетрарь // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 15.

2638. Коваленко, Ирина. "Колеблющийся" прогноз от ВБ : [по материалам бесе-


ды со ст. экспертом Всемирного банка в Молдове Марчелoм Киструга] / Ирина Кова-
ленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 13.

2639. Тимотин, Марина. Михаил Пойсик: От эпохи триумфа молдавского вино-


делия мы пришли к ситуации, когда из десяти бутылок "Каберне" только две соответст-
вуют стандарту : [по материалам беседы с д-ром экон. наук, специалистом Националь-

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ного института экономических исследований Академии наук Молдовы М. Пойсик] / Ма-


рина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 6 окт. – Р. 11.

2640. Тимотин, Марина. Неистовый Виссарион : [памяти экон. аналитика Висса-


риона Чешуева (1949-2017)] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 20
окт. – Р. 9.

2641. Шикирлийская, Татьяна. "Особый статус" Тараклии : [об экон. развитии


района] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. –
27 окт. – Р. 8-9.

338.48 Turism
2642. Miron, Viorel. În ospeţie în "satul pietrarilor" Cosăuţi : [din raionul Soroca] / Vio-
rel Miron // Gazeta satelor. – 2017. – 20 oct. – (Mini-enciclopedia turismului rural).

2643. Miron, Viorel. Popeasca, satul celor 100 de izvoare cu o colecţie de arbori fruc-
tiferi din sec. XIX : [din raionul Ştefan Vodă, parte a zonei turistice "Nistru Inferior"] / Viorel
Miron // Gazeta satelor. – 2017. – 13 oct.

2644. Маценко, Ирина. Термальный туризм, или "Дорогое удовольствие" : [по


материалам Международного саммита термального и оздоровительного туризма, Де-
низли-Памуккале, Турция] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2017. – 6 окт. – Р. 15.

2645. Маценко, Ирина. Японский феномен в молдавском туризме : [по материа-


лам беседы с япон. предпринимателем Танимура Шоки] / Ирина Маценко // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior. Comerț indigen
(Vezi Nr 2769)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2646. Фомин, Игорь. Новый стандарт для таможенных брокеров : [о внедрении
европ. стандарта EN 16992:2017 : по материалам беседы с вице-президентом Торгово-
промышленной палаты Молдовы Натальей Каленик] / Игорь Фомин // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 13.

2647. Фомин, Игорь. Провода и (или) яблоки? : [о молд. экспорте за янв. – авг.
2017 г. : по материалам беседы с экономистом Александром Муравским, советником
президента Респ. Молдова по экономике и соц. развитию Еленой Гореловой, и исп. дир.
ассоц. "Moldova Fruct" Юрием Фалэ] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2649, 2749)

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

339.7 Finanţe internaţionale


2648. Botnariuc, Liliana. Suspendarea finanţării europene mediatizată eronat în pre-
să / Liliana Botnariuc // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 17.

2649. PAC Granturi finanţează accesul la export : [proiectul "Ameliorarea competiti-


vităţii 2", lansat de Banca Mondială : pe marginea discuţiei cu Aureliu Casian, dir. Unităţii de
Implementare a proiectului în Rep. Moldova] / consemnare: cor. gaz. // Timpul. – 2017. – 13
oct. – P. 5.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


2650. Коваленко, Ирина. Спасает Интернет : [об Индексе глобальной конкурен-
тоспособности, рассчитанном по методике Всемирного экономического форума] / Ири-
на Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 12.

2651. Косс, Александер. "Направленность деятельности FIA определяется ис-


ключительно "вектором экономической целесообразности" : [по итогам презентации
Белой книги-2017 : интервью с пред. Ассоциации иностранных инвесторов, спикера
правления молд.-герм. компании "Sudzucker Moldova" А. Косс] / записал кор. газ. // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 7.

2652. Фомин, Игорь. Итоги Moldova Business Week 2017 : [3-6 окт. 2017,
Кишинэу] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. –
Р. 8.

2653. Фомин, Игорь. Подарки для инвесторов : [по материалам форума "Moldova
Business Week 2017", 3-6 окт. 2017, Кишинэу] / Игорь Фомин // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 8.

2654. Фомин, Игорь. Форум в необычном формате : [по материалам бизнес-


форума "Перспективы расширения сотрудничества между Респ. Молдова и Российской
Федерацией", 10-12 окт. 2017, Кишинэу] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 11.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2655. Marchitan, Ana. "Preşedintele de carton" [Dodon] poate fi suspendat la nesfâr-
şit : [opinii ale experţilor constituţionalişti şi analiştilor politici] / Ana Marchitan // Timpul. –
2017. – 27 oct. – P. 8. – Conţine: "Nu are dreptul să refuze a doua oară candidatura la o
funcţie de ministru" / Vitalie Catană ; "Mingea este pe terenul Parlamentului" / Alexandru
Tănase ; "Preşedintele poate fi demis doar printr-un referendum" / Anatol Ţăranu ; "Curtea i-a
intrat o dată în voie domnului preşedinte" / Alexandru Arseni ; "Temeiuri ca el să fie suspen-
dat definitiv există o mulţime" / Nicolae Osmochescu.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2656. Muiznieks, Nils. "Nu tot ce trebuie făcut necesită neapărat bani" : Interviu cu N.
Muiznieks, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului / pentru conformitate:
Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 15 ; Idem în lb. rusă. – 2017. – 20 окт. –
P. 8.

2657. Raportul privind respectarea drepturilor omului, audiat în plenul Parlamen-


tului : [prezentat de către Mihail Cotorobai, avocatul poporului, şi Maia Bănărescu, avocatul
poporului pentru drepturile copilului] / cor. ziarului // Dreptul. – 2017. – 27 oct. – P. 3.

2658. Uniunea Juriştilor din Republica Moldova. Uniunea Juriştilor din Republica
Moldova a desfăşurat cel de-al V-lea Congres ordinar : [19 oct. 2017, Chişinău] / cor. gaz. //
Dreptul. – 2017. – 27 oct. – P. 1, 3.

2659. Менюк, Николай. Владимир Цуркан: Режим претендует на лидерство в


книге абсурдов : [о решении Конституционного суда о возможности передачи полномо-
чий президента Респ. Молдова пред. Парламента или премьер-министру : по материа-
лам беседы с депутатом парламента от Партии социалистов Респ. Молдова Владими-
ром Цуркан и депутатом Европейской народной партии Валерием Гилецким] / Николай
Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 27 окт. – Р. 4.

2660. Менюк, Николай. Думитру Пулбере: "Произошла узурпация власти – одно


из самых тяжких уголовных преступлений, не имеющее срока давности" : [по материа-
лам беседы с экс-пред. Конституционного суда Д. Пулбере] / Николай Менюк // Молдав-
ские ведомости. – 2017. – 20 окт. – Р. 2, 4.

2661. Пушкаш, Виктор. Виктор Пушкаш: Любое действие против референдума,


проводимого государством, должно рассматриваться как действия против государства /
пер. Александр Муравский // Молдавские ведомости. – 2017. – 13 окт. – Р. 11.

2662. Ткач, Сергей. "Война нервов", "спектакль" или пролог к отставке Додона? :
[по поводу решения Конституционного суда о времен. отстранении от должности пре-
зидента Респ. Молдова] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 20 окт. – Р. 1,
4.

347 Drept civil


347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
2663. Chetraru, Viorel. Chetraru: "Recunosc, m-am gândit nu o dată la demisie" : [in-
terviu cu V. Chetraru, dir. Centrului Naţional Anticorupţie] / consemnare: Victor Moşneag //
Ziarul de gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 7 ; Idem în lb. rusă. – 2017. – 27 окт. – P. 5. – Рус.
версия.

2664. Moşneag, Victor. Promisiunile noilor membri ai CSM : [Consiliul Superior al


Magistraturii : desemnaţi în cadrul şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Judecătorilor
din 20 oct. 2017] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 13.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 2624)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 2728)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
2665. Angela Creţu, Primar de Tigheci: "Accentul – pe parteneriate şi colaborări"
: [pe marginea discuţiei cu primarul satului Tigheci, raionul Leova] / consemnare: cor. gaz. //
Gazeta satelor. – 2017. – 6 oct.

2666. Domenco, Ion. O idee bună dă naştere unor fapte bune : [despre activitatea lui
Tudor Hantea, primar de Coştangalia, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Gazeta satelor. –
2017. – 27 oct.

2667. Veveriţa, Ana-Maria. Topul celor mai transparente raioane: Străşeni şi Făleşti
pe primele poziţii : [pe marginea rezultatelor clasamentului realizat de Institutul de Dezvoltare
şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] / Ana-Maria Veveriţa // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 oct. – P.
17.

2668. Сава, Серджиу. Государственному предприятию "Servicii Pază" Министер-


ства внутренних дел – 65 лет / Серджиу Сава // Молдавские ведомости. – 2017. – 27
окт. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2751)

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


2669. Ţăranu, Andrei. Ce fac militarii moldoveni în Kosovo : Interviu cu A. Ţăranu,
comandantul contingentului Armatei Naţionale a Forţelor din Kosovo / consemnare: cor. gaz.
// Ziarul de gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 2902)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2670. Ciurcă, Aliona. Voluntari în etate: vârstnicii : [opinii şi mărturisiri ale voluntarilor]
/ Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 12 oct. – P. 14.

2671. Коваленко, Ирина. В бой идут одни профсоюзы : [о рекомендациях по усо-


вершенствованию пенсион. реформы, представл. Национальной конфедерацией проф-
союзов Молдовы] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 13 окт. – Р. 12.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2672. Менюк, Николай. Фонд социальной поддержки населения будет ликвиди-


рован : [по материалам беседы с экспертом Института Развития и Социальных Ини-
циатив "Viitorul" Вячеславом Ионицэ] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017.
– 13 окт. – Р. 9.

366 Consumerism
2673. Маценко, Ирина. Эксклюзив "Логос Пресс" - потребительский ликбез : [по
материалам беседы с дир. Агентства по защите прав потребителей Юрием Еремия и
зам. нач. Главного управления инфраструктуры качества и надзора за рынком Мини-
стерства экономики Анатолием Силитрарь] / Ирина Маценко // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 2750)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


2674. Hadârcă, Natalia. Sistemul de sănătate din regiune: între reuşite şi carenţe : [pe
marginea lucrărilor conf. "Evaluarea sistemului de sănătate din Rep. Moldova în condiţiile
implementării asigurărilor medicale. Asigurarea socială a angajaţilor din sistemul de sănăta-
te", oct. 2017, Chişinău] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 6 oct. – P. 5. – Idem
în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2734)

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2675. Cerbuşca, Pavel. Seminar Naţional: "Educaţia pentru cultură democratică şi
competenţe democratice" : [28-29 sept. 2017, Chişinău] / Pavel Cerbuşca // Univers pedago-
gic pro. – 2017. – 12 oct. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2564, 2568)

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.


2676. Colpajiu, Mircea. Are ministerul o politică editorială bine elaborată? Categoric
nu! : [despre organizarea concursurilor manualelor] / Mircea Colpajiu // Făclia. – 2017. – 13
oct. – P. 2.

2677. Găban, Bogdan. Şcoala, ca instituţie. Viziunea lui Constantin Noica : [filosof,
scriitor, eseist şi publicist (1909-1987)] / Bogdan Găban // Univers pedagogic pro. – 2017. –
12 oct. – P. 5.

2678. Gherman, Ala. Codul Educaţiei, sau Lupa directorilor de şcoli din capitală :
[probleme, provocate de descentralizarea inst. educaţionale] / Ala Gherman // Făclia. – 2017.
– 13 oct. – P. 2.

2679. La Chişinău va fi inaugurat Centrul Naţional pentru Industrii Creative "Cre-


ative Hub" : [Memorandum de înţelegere între Guvernul Rep. Moldova şi Elveţiei pentru a.
2018] / cor. gaz. // Univers pedagogic pro. – 2017. – 19 oct. – P. 2.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2680. Lungu, Tatiana. Societatea noastră poate deveni nonviolentă : [despre organi-
zarea "Săptămânii de luptă împotriva traficului de fiinţe umane" în şcolile din raionul Dubăsari]
/ Tatiana Lungu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 26 oct. – P. 2.

2681. Ustiugova, Natalia. Moldova copiilor abandonaţi : [reforma şcolilor-internat] /


Natalia Ustiugova // Comunistul. – 2017. – 6 oct. – P. 12-13 ; Коммунист. –2017. – 6 окт. –
Р. 12-13.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2682. Baciu, Gheorghe. Viaţă prinsă în paranteze : [despre Alexandra Scotigor
Remencu, pedagog, fost dir. al Casei Copilului "Regina Maria" din Chişinău (1897-1959)] /
Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 8.

2683. Curechi, Valentina. Viaţă consacrată educaţiei : [despre Larisa Sofron, dir. ad-
junct la Liceul Teoretic "Orizont", filiala Chişinău] / Valentina Curechi // Făclia. – 2017. – 20
oct. – P. 3.

2684. Funeriu, Daniel. Daniel Funeriu: "Cea mai bună investiţie în domeniul educaţiei
este investiţia în profesor" : [dialog cu consilierul european pentru Ministerul Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării] / interlocutor: Liliana Barbăroşie // Univers pedagogic pro. – 2017. – 26 oct. –
P. 5.

2685. Iachim, Ion. Preot şi poet în pedagogie : [despre Iliric Iutiş, învăţător la Liceul
"Alexei Mateevici" din Cricova] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2017. – 26 oct. – P. 3.

2686. Lecţii de la profesoara anului 2017 : [pe marginea discuţiei cu Mariana Pârţac,
prof. la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", mun. Chişinău] / cor. gaz. // Ziarul de gardă. –
2017. – 5 oct. – P. 24.

2687. Munteanu, Tatiana. Clipa de aur a Tatianei Munteanu, învăţătoarea anului 2017
: [de la Liceul Teoretic "Lucian Blaga" din mun. Bălţi] / interviu de Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 12 oct. – P. 4.

2688. Pîslaru, Natalia. "Spiru Haret" din Chişinău, un liceu de prestigiu : [din experien-
ţa prof. Ludmila Scrupschi] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 19 oct. – P. 5.

2689. Pleşu, Andrei. La ce bun manualele? : [art. scriitorului şi eseistului român] / An-
drei Pleşu // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 8.

2690. Prisacari, Stepanida. Învăţătorii orheieni, mereu la datorie : [omagiu cu prilejul


Zilei profesionale a profesorului] / Stepanida Prisacari // Univers pedagogic pro. – 2017. – 5
oct. – P. 2.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2691. Scutaru, Nina. "Dacă aş avea clasa politică în faţă, i-aş da o lecţie despre cin-
ste şi respect" : Interviu cu N. Scutaru, învăţătoare de cl. primare, mun. Chişinău / pentru
conformitate: Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 12 oct. – P. 10-11.

2692. Strătilă, Silvia. Şcoala are nevoie de oameni : [despre statutul funcţional al pe-
dagogului] / Silvia Strătilă // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 12.

2693. Ştefan, Sergiu. …O apreciere corectă a muncii, înaripează : [dialog cu S. Şte-


fan, prof. la Gimnaziul Oneşti, raionul Hânceşti] / a intervievat Iulian Bogatu // Univers peda-
gogic pro. – 2017. – 19 oct. – P. 4.

2694. Ştefan, Sergiu. Alina Chirondă, profesor şi meşter popular de vocaţie : [despre
prof. de la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" din Hânceşti] / Sergiu Ştefan // Univers peda-
gogic pro. – 2017. – 5 oct. – P. 5.

2695. Ţăruş, Livia. Mereu cu cântecul pe buze : [despre Mihai Ungureanu, prof. de
muzică din oraşul Sângerei] / Livia Ţăruş // Florile dalbe. – 2017. – 5 oct. – P. 2.

2696. Торлак, Софья. Гордимся Вами, дорогие коллеги! : [о педагогах доунивер-


сит. учеб. заведений Гагаузии] / Софья Торлак // Univers pedagogic pro. – 2017. – 5 oct. –
P. 6.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2697. Atenţie sporită respectării cadrului legal în învăţământ : [preocupările actua-
le ale corpului didactic şi managerial din mun. Chişinău, expuse la prima şedinţă gen. a con-
ducătorilor inst. de învăţământ primar şi secundar] / resp. de pagină Tatiana Botnaru // Făclia.
– 2017. – 27 oct. – P. 3.

2698. Berghi, Stela. Intonăm imnul Liceului "Prometeu" ca pe "Tatăl nostru", în Italia :
(din cartea "Prometeu" – liceul care face istorie) / Stela Berghi // Făclia. – 2017. – 27 oct. – P.
8.

2699. Bogatu, Iulian. Liceul Teoretic Măgdăceşti, o şcoală a viitorului : [pe marginea
discuţiei cu Lidia Tentiuc, dir.] / Iulian Bogdan // Univers pedagogic pro. – 2017. – 5 oct. – P.
1, 3.

2700. Ciobanu, Zinaida. O directoare insolită : [interviu cu Z. Ciobanu, dir. Liceului


Teoretic "Aurel David" din satul Bardar, raionul Ialoveni] / a intervievat Ion Iachim // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 5 oct. – P. 5.

2701. Cristea, Nadia. Să dăruim fericire celor ce o aşteaptă : [15 ani de la fondarea
Liceului "Pro-Succes" din mun. Chişinău] / Nadia Cristea // Florile dalbe. – 2017. – 19 oct. –
P. 2.

2702. Dvornic, Liuba. Nu există artă mai frumoasă decât educaţia : [dialog cu L.
Dvornic, prof. de lb. şi lit. rom. la Liceul Teoretic "Alexandru Donici" din satul Peresecina,

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

raionul Orhei] / interlocutor: Elvira Ţâganaş-Pântea // Univers pedagogic pro. – 2017. – 5 oct.
– P. 4.

2703. Galben, Dorin. Locul unde sunt întreţinuţi chiar şi copiii elevilor : [serviciul de
creşă "Agapedia", mun. Chişinău] / Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 9.

2704. Gavrilaş, Vlad. De la an la an, succesele la Liceul "Principesa Natalia Dadiani"


devin tot mai consolidate : [liceu din Chişinău] / Vlad Gavrilaş // Univers pedagogic pro. –
2017. – 26 oct. – P. 1, 3.

2705. Ghicov, Adrian. Noi transformări curriculare bat la uşă, suntem gata? : [despre
formarea de competenţe] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 6 oct. – P. 2.

2706. Grădiniţa-creşă "Mărţişor" – colţişor de rai : [din satul Ţaul, raionul Dondu-
şeni] / pagină pregătită de Victoria Popovici // Florile dalbe. – 2017. – 26 oct. – P. 2. – Conţi-
ne: Copilăria este un univers al bucuriei, jocului şi revelaţiei / Valentin Ceban ; Cheiţa ferme-
cată pentru suflet / Victoria Caramâş.

2707. Iachim, Ion. Unul… din cele trei (licee) : [din experienţa Instituţiei Publice Liceul
Teoretic Balatina, raionul Glodeni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2017. – 12 oct. –
P. 7.

2708. ÎP Gimnaziul "Anton Guzun" – o şcoală cu tradiţii bogate : [din satul Bulboa-
ca, raionul Anenii Noi] / cor. ziarului // Făclia. – 2017. – 6 oct. – P. 6-7.

2709. Marin, Dorin. A instrui şi forma generaţia de mâine este o mândre : [din experi-
enţa Liceului Teoretic "Constantin Spătaru", oraşul Leova] / Dorin Marin // Univers pedagogic
pro. – 2017. – 19 oct. – P. 1, 3.

2710. Performanţă, ambiţie, ospitalitate – caracteristicile locuitorilor şi ale colec-


tivului profesoral al Liceului Teoretic "Ion Creangă" din satul Hârbovăţ, Anenii Noi /
pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2017. – 20 oct. – P. 4-5. – Conţine şi: Lumina
cărţii vine din profesionalismul pedagogului / Svetlana Pantilei ; Activitatea extracurs şi impli-
carea elevului în viaţa şcolii – calea spre performanţă / Ana Postica.

2711. Popescu, Maria. ÎP Liceul Teoretic "Mircea Eliade" – trecut, prezent şi viitor :
[din oraşul Nisporeni] / Maria Popescu, Cristina Marian // Făclia. – 2017. – 6 oct. – P. 4-5.

2712. Răileanu, Lilia. Ştim de unde am pornit, ştim în ce hal am ajuns, mai departe
încotro? : [interviu cu L. Răileanu, metodistă la Direcţia Raională de Învăţământ Orhei] / con-
semnare: Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 13 oct. – P. 5.

2713. Sfichi, Romulus. Cu privire la unele aspecte legate de problemele propuse la


concursurile judeţene şi naţionale de fizică din România : [art. red. şef al rev. "Cygnus" –
Societatea Ştiinţifică Cygnus centru UNESCO, Suceava, România] / Romulus Sfichi // Făclia.
– 2017. – 13 oct. – P. 6.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2714. Vorotneac, Elena. Efect tonifiant cu proiectul social "Un zâmbet, o floare" : [or-
ganizat de Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Primăriei mun. Chişinău] / Elena
Vorotneac // Făclia. – 2017. – 13 oct. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2678)

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei. Educaţie permanentă


2715. Pîslaru, Natalia. "Focul din vatră", la a 5-a ediţie : [despre festivalul-concurs
republ. în memoria lui Dumitru Matcovschi, organizat de Centrul de Excelenţă în Transporturi
din mun. Chişinău, 21 oct. 2017] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 26 oct.
– P. 4.

2716. Rusu, Adrian. "Gustoasele" culori ale toamnei la Festivalul gastronomic din
Şcoala Profesională nr. 2 din Chişinău : [cu genericul "Deliciile toamnei"] / Adrian Rusu //
Făclia. – 2017. – 27 oct. – P. 6.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2717. Frunţuz, Stela. "Orfeu" pentru copiii speciali : [pe marginea discuţiei cu Oleg
Ababii, dir. Complexului Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu", mun. Chişinău] / Stela Frunţuz
// Ziarul de gardă. – 2017. – 5 oct. – P. 19.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2718. Darie, Teodor. Şcoala Profesională din Râşcani – management, calitate şi po-
tenţial educaţional de anvergură : [30 de ani de activitate educaţională] / Teodor Darie //
Făclia. – 2017. – 27 oct. – P. 4-5.

2719. Ţîţu, Valentina. Colegiul de Medicină din Ungheni la 25 de ani / Valentina Ţîţu //
Făclia. – 2017. – 27 oct. – P. 1-2.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2720. Cabac, Valeriu. De la clasică – la modernă : (către aniversarea a 70-a a Facul-
tăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului a Universităţii de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi) / Valeriu Cabac // Făclia. – 2017. – 20 oct. – P. 6-7.

2721. Căldare, Dumitru. Svetlana Coandă: pedagog de vocaţie şi activist sindical :


[dr. hab. în filozofie, prof. la Universitatea de Stat din Moldova] / Dumitru Căldare // Vocea
poporului. – 2017. – 27 oct. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2722. Ciobanu, Vlad. Otilia Stamatin, o viaţă închinată şcolii : [dr., conf. univ. la Uni-
versitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"] / Vlad Ciobanu // Univers pedagogic pro. –
2017. – 5 oct. – P. 6.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2723. Galben, Andrei. ULIM: 25 de ani de ascensiune : [despre experienţa Universită-


ţii Libere Internaţionale din Moldova] / Andrei Galben // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. –
P. 7.

2724. Popa, Victoria. Mentalitate plafonată : [despre acţiunile de reformare a învăţă-


mântului superior din Rep. Moldova : pe marginea discuţiei cu Horea Balomiri, prof. austriac] /
Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 27 oct. – P. 10.

2725. Ţapoc, Vasile. Neclintită, stând în slujba binelui : [despre Svetlana Coandă, dr.
hab., conf. univ. la Departamentul de Filozofie şi Antropologie, Facultatea de istorie şi Filozo-
fie a Universităţii de Stat din Moldova] / Vasile Ţapoc // Făclia. – 2017. – 20 oct. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2899)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2726. Şărănuţă, Silvia. Suflete învolburate de zbucium : [din istoria Muzeului Naţional
de Etnografie şi Istorie Naturală din Rep. Moldova] / Silvia Şărănuţă // Literatura şi arta. –
2017. – 19 oct. – P. 6.
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
Mediului înconjurător şi protecţia mediului
2727. Amariei, Iulia. Civic Fest 2017 : [pe marginea lucrărilor Festivalului societăţii ci-
vile cu acelaşi tit.,organizat de Asociaţia Obştească "Synergetica Eur/Est", 29-30 sept. 2017,
Chişinău] / Iulia Amariei // Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

2728. Moraru, Delia. Incinerarea deşeurilor: pro şi contra : [pe marginea prevederilor
Legii privind deşeurile, aprob. în iul. 2016] / Delia Moraru // Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). –
P. 4.

2729. Reniţă, Alecu. Lumini peste veacuri (10) : Expediţia "Nistru-87" - 30 de ani /
Alecu Reniţă // Natura. – 2017. – Nr 10. – P. 9.

2730. Ursul, Silvia. În vizită la cel mai spectaculos canion din Moldova : [complexul
Orheiul Vechi] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). – P. 2.

53 FIZICĂ
2731. Malcoci, Iulia. A fi intelectual înseamnă să fii absolvent a trei facultăţi : [despre
Iurie Perlin, savant şi prof. univ., membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(1917-1990)] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2017. – 13 oct. – P. 1.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie.
Paleogeografie
2732. Scorpan, Vasile. Fenomenul schimbărilor climatice : [interviu cu V. Scorpan,
managerul Oficiului Schimbarea Climei din cadrul Ministerului Mediului] / coord. de pagină:
Octombrina Onofrei // Florile dalbe. – 2017. – 19 oct. – P. 5.

2733. Кортенхорст, Жюль. Как можно обуздать климатические изменения : [ст.


генр. дир. Института Рокки-Маунтин] / Жюль Кортенхорст // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 14.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
2734. Односталко, Владимир. Владимир Односталко: "Я категорически против
разрушения государственной монополии на онкологическую помощь" : о системе здра-
воохранения и реформе пенсион. системы : [интервью с депутатом Парламента от
Партии социалистов Респ. Молдова] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведо-
мости. – 2017. – 27 окт. – Р. 3.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
2735. Manolache, Constantin. "O viaţă dedicată inimii" : [75 de ani de la naşterea
academicianului Mihail Popovici, cardiolog, savant] / Constantin Manolache // Literatura şi
arta. – 2017. – 26 oct. – P. 1.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale.


Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale
2736. Драгунов, Юрий. Юрий Драгунов: "У меня лечилась 68-летняя женщина с
маниакальным пристрастием к играм в интернете" : [интервью с гл. врачом мед. центра
"Incredere-DNM", вице-президентом Альянса психотерапевтов Респ. Молдова] / записа-
ла Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2017. – 6 окт. – Р. 10.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


In memoriam lui Valerian Dorogan, doctor habilitat în ştiinţe tehnice,
(1955-2017)
2737. Dabija, Nicolae. Omul de la care aveai ce învăţa / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2017. – 12 oct. – P. 1.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2738. Daud, Vasile. Am avut un dascăl bun şi drag / Vasile Daud // Literatura şi arta. –
2017. – 12 oct. – P. 7.

2739. Dulgheru, Valeriu. Se duc profesorii… / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. –


2017. – 12 oct. – P. 7.

2740. Stratan, Zinaida. Un om cu suflet mare / Zinaida Stratan // Literatura şi arta. –


2017. – 12 oct. – P. 7.

2741. Tofan, Eugenia. Un ultim omagiu / Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2017. –
12 oct. – P. 7.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale


energetice. Economie energetică
620.9 Economia energiei în general
2742. Negură, Călin. Gazoductul Ungheni-Chişinău, în negură : Interviu cu C. Negură,
şeful Direcţiei politici energetice din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii / interviu de
Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 27 oct. – P. 3.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

631 Agricultură în general


2743. Fonduri pentru practici agroecologice în R. Moldova : [lansarea proiectului-
pilot "Promovarea metodelor şi inovaţiilor agroecologice în proiectarea şi administrarea sis-
temelor alimentare sustenabile în Moldova" de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie
şi Agricultură] // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 18.

2744. Кетрарь, Вадим. Агроэкологический проект : [о проекте "Продвижение аг-


роэкологических методов и инноваций в проектировании и управлении устойчивыми
продовольственными системами в Молдове" разработ. Представительством Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (FAO) в Мол-
дове : из презентации зам. пред. Тудора Робу] / Вадим Кетрарь // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 16.

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


2745. Saşcov, Valentin. "În prim-plan punem transparenţa şi profesionalismul" : [in-
terviu cu V. Saşcov, şeful Departamentului Extensiune şi Marketing al Federaţiei Naţionale a
Fermierilor din Moldova] / ed. îngr. de Ilie Bujor // Gazeta satelor. – 2017. – 6 oct. – (Ed. spec.
"Fermierul Moldovei" ; Nr 5).

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2746. Curchi, Lilia. Fermierii moldoveni au însuşit experienţa managementului durabil
al solului : [relatări ale beneficiarilor proiectului "Agricultura competitivă în Moldova", compo-

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nenta "Fortificarea capacităţilor în practici de management durabil al terenurilor"] / Lilia Curchi


// Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 15.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
2747. Botnari, Vasile. Conferinţa ştiinţifică internaţională, ediţia a 6-a, "Genetica, fizio-
logia şi ameliorarea plantelor" : [9-10 oct. 2017, Chişinău] / Vasile Botnari, Larisa Andronic //
Gazeta satelor. – 2017. – 20 oct.

634 Cultura fructelor


2748. Ţopa, Tudor. Regina pomului naţional : [despre Liuba Stanchevici-Leviţchi, dr.
în ştiinţe, colaborator şt. superior la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pomiculturii] /
Tudor Ţopa // Gazeta satelor. – 2017. – 13 oct.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi de vânat


2749. Кетрарь, Вадим. Качество ради экспорта в Евросоюз : [по материалам
Конференции по качеству и безопасности молока, сент. 2017, Кишинэу] / Вадим Кет-
рарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 16.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de gospodărie
2750. Маценко, Ирина. Когда не прав молдавский ресторатор… : [по материалам
беседы с кишин. ресторатором, (шеф-повар "Robin Pub") Виктором Митиным] / Ирина
Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 24.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
(Vezi Nr 2633)

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
2751. Моисеев, Сергей. Электронный билет в общественном транспорте : [по
материалам беседы с советником муницип. совета Кишинэу Никитой Цуркан] / Сергей
Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 10.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


2752. Моисеев, Сергей. Разделительная реформа : [о Концепции реструктури-
зации ж.-д. сектора и госпредприятия "Железная дорога Молдовы"] / Сергей Моисеев //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 13 окт. – Р. 9.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

656.7 Transport aerian. Trafic aerian


2753. Моисеев, Сергей. Гражданская авиация в праздники и будни : [о рынке
авиац. услуг : по материалам беседы с проф. летчиком, экспертом Валентином Дого-
тарь] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р.
9.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
2754. Златая, Ольга. Новый регламент размещения наружной рекламы – подго-
товка к выборам? : [в мун. Кишинэу] / Ольга Златая // Молдавские ведомости. – 2017. –
13 окт. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2648)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
2755. Luca, Vasile. "Obiceiul de a băga repede butoiul cu vin tânăr în beci este greşit"
: [interviu cu V. Luca, viceministrul Agriculturii, oenologul anului 2015] / consemnare: Violeta
Scrişu // Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 9.

2756. Таран, Ангелина. День вина-2017: дождь его не испортил : [15-й вып., 1-2
окт. 2017, Кишинэу] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 13 окт. – Р. 17.

2757. Таран, Ангелина. Хороший виноград и ажиотажный спрос : [о сезоне вино-


делия - 2017 : по материалам беседы с менеджером по качеству ООО "Sălcuţa" Марией
Кошнете, генер. дир. AO "Vinia-Traian" Семеном Кристевым, и владельцем OOO Vinote-
ca&Co Ионом Лука [et al.] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 20 окт. – Р. 17.

2758. Хмелевский, Анатолий. Анатолий Хмелевский: Виноделие для меня – все


: [интервью с генер. дир. АО "Vinuri de Comrat", лучшим виноделом 2017 г.] / записала
Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 2639)

663.4 Bere. Industria berii. Malţ


2759. Beermaster Fresh Hop Concept : [интервью с гл. пивоваром АО
"Beermaster", Бэлць, Виталием Кумурчук, коммерч. дир. Юрием Пынтя, менеджером по
продаже Штефаном Постолаки [et al.] / подготовил Роман Владимиров // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 18-19.

684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie


2760. Шимановская, Марина. Мебельная фабрика "Confort" - 25 лет на рынке
Молдовы : [по материалам беседы с основателем предприятия "Confort" SRL Павлом
Борш] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2017. – 20 окт. – Р. 9.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


2761. Чуркэ, Алена. Искусство в кризисе : [по материалам беседы с худож., пи-
сателем, преподавателем и критиком из Бельгии Антуаном Пикельс] / Алена Чуркэ //
Ziarul de gardă. – 2017. – 13 окт. – P. 9. – Рус. версия.

72 ARHITECTURĂ
2762. Cele mai fascinante castele din lume : [monumente de arhitectură] / cor. zia-
rului // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 20.

2763. Глазова, Татьяна. Подводные камни ремонта : [по материалам беседы с


гл. архитектором проектного института "Urbanproiect" Вячеславом Режеп] / Татьяна
Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 10.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2764. Negru, Lena. "Întotdeauna este loc de mai bine" : [pe marginea discuţiei cu Pa-
vel Obreja, sculptor] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 27 oct. – P. 14. – (Supl.
"Apropo" ; Nr 41).

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
2765. Botnariuc, Liliana. Viaţa şi eternitatea covoarelor moldoveneşti : [pe marginea
discuţiei cu Zinaida Botnariuc, meşter popular din satul Zăbriceni, raionul Edineţ] / Liliana
Botnariuc // Ziarul de gardă. – 2017. – 12 oct. – P. 24.

2766. Чуркэ, Алена. История о капризах глины : [по материалам беседы с мас-
тером-керамистом Валентиной Аркади] / Алена Чуркэ // Ziarul de gardă. – 2017. – 20 окт.
– P. 9. – Рус. версия.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


2767. Curiozităţi despre crearea şi recunoaşterea Mona Lisei : [despre lucrarea lui
Leonardo da Vinci, reprezentant al Renaşterii ital.] / cor. ziarului // Ziarul de gardă. – 2017. –
5 oct. – P. 20.

2768. Tamazlâcaru, Elena. Toamna şi porumbiţele-mirese ale lui Florentin Leancă :


[despre vernisajul plasticianului la Centrul Expoziţional "Constantin Brâncuşi" din Chişinău] /
Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 8.

2769. Мигулина, Татьяна. Бизнес для художников : [по материалам беседы с ос-
нователем и владельцем магазина "Art Atribut" Александром Дорменко] / Татьяна Мигу-
лина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 20 окт. – Р. 5.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

78 MUZICĂ
2770. Colesnic, Iurie. Un interpret uitat… : [Alexandru Petrovici Antonovschi, interpret
de operă, originar din Chişinău (1864-1939)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 13
oct.

2771. Doga, Eugen. "Misiunea noastră este să fim fericiţi!" : [interviu cu E. Doga,
compozitor] / consemnare: Lili Bobu // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 6-7.

2772. Julea, Zinaida. Zinaida Julea, despre pasiuni şi dorinţe neîmplinite : [interviu cu
interpreta de muzică populară] / consemnare: Ana Rusu // Moldova democrată. – 2017. – 13
oct. – P. 7 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 13 окт. – Р. 7.

2773. Negru, Lena. "Am terminat-o cu Armata!" : [pe marginea discuţiei cu Natalia
Proca, interpretă de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 20 oct. –
P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 40).

2774. Negru, Lena. Toamna Olgăi Ciolacu : [pe marginea discuţiei cu interpreta de
muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 13 oct. – P. 12. – (Supl. "Apro-
po" ; Nr 39).

2775. Paladi, Ion. Ion Paladi vine cu surprize : [interviu cu interpretul de muzică popu-
lară] / consemnare: Ana Rusu // Moldova democrată. – 2017. – 20 oct. – P. 7 ;
Демократическая Молдова. – 2017. – 20 окт. – Р. 7.

2776. Popovici, Victoria. Pasha Parfeni : [interpret de muzică uşoară şi compozitor] /


Victoria Popovici // Florile dalbe. – 2017. – 26 oct. – P. 7.

2777. Ursul, Silvia. Maria Drăgan – strălucitorul şi efemerul meteorit : [în memoria in-
terpretei de muzică populară (1947-1986)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). – P.
7.

2778. Voscoboinic, Victor. Constantin Moscovici: Ştiu cu siguranţă – Dumnezeu exis-


tă şi nu are o naţionalitate : [pe marginea discuţiei cu naistul] / Victor Voscoboinic // Moldova
democrată. – 2017. – 27 oct. – P. 4-5 ; Демократическая Молдова. – 2017. – 27 окт. – Р. 4-
5.

2779. Москович, Константин. Судьбы народов в нае Московича : [интервью с


нар. артистом Респ. Молдова, наистом К. Москович] / записала Татьяна Мигулина //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 6 окт. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 2715)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
2780. Grosei, Dumitru. "Veniţi să vedeţi filme bune în limba română!" : [despre ed. a
3-a a "Zilelor Filmului Românesc la Chişinău", 12-15 oct. 2017 : interviu cu D. Grosei, regizor,

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

scenarist, fondator al Asociaţiei Cineaştilor Independenţi din Rep. Moldova] / interviu de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 13 oct. – P. 10.

2781. Surprize mari pentru cei mici la Anim’est Chişinău 2017 : [despre ed. a 7-a a
Festivalului Internaţional de Film de Animaţie, 26-29 oct. 2017] / cor. gaz. // Timpul. – 2017. –
27 oct. – P. 12.

2782. Ungureanu, Larisa. Zilele Filmului Românesc la Chişinău : [ed. a 3-a, 12-15
oct. 2017] / Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2789)

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


2783. Dănilă, Aurelian."Madama Butterfly", "Aida", "Evgheni Oneghin" : [pe marginea
ed. a 25-a a Festivalului Internațional de Operă şi Balet "Maria Bieşu", 8-17 septembrie 2017,
Chişinău] / Aurelian Dănilă // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 6.

2784. Fonari, Victoria. Litografia lui Oedip din Sibiu pe scena Teatrului Naţional "M.
Eminescu" : [despre spectacolul "Oidip" după Sofocle, al Teatrului Naţional din Sibiu, Româ-
nia, regizor Silviu Purcărete, prezentat în cadrul ed. a 3-a a Reuniunii Teatrelor Naţionale, 20
sept.–1 oct. 2017] / Victoria Fonari // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 6.

2785. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. "Seceta roşie" : [despre spectacolul "Cartea foame-


tei" de Larisa Turea montat la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi, regizor Petru
Hadârcă] / Alexandru-Horaţiu Frişcu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 6.

2786. Marchitan, Ana. Deşi politica e spectacol, politicienii noştri nu merg la teatru /
Ana Marchitan // Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 15. – Conţine: "Mark Tkaciuk şi Monica Babuc
vin foarte des la teatru" / Anatol Chiriac ; "Uneori ai impresia că ei trăiesc într-o altă realitate" /
Boris Focşa ; "Babuc, Palihovici, Ghimpu, Timofti, Filat. Alţii nu ne acostează" / Zinaida Ţari-
nă ; "Politicienii dau dovadă de o lipsă totală de cultură" / Petru Vutcărău ; "Clasa politică va
dispărea la coşul de gunoi al istoriei" / Ninela Caranfil ; "I-am văzut pe Dodon şi pe Chiril
Lucinschi" / Sandu Grecu.

2787. Nechit, Irina. Teatrul din Stradă, inaugurat cu spectacolul "Aniversarea" : [pe
marginea discuţiei cu Serghei Chiriac, regizor, Galina Lazarenco, actriţă la Teatrul "Ginta
Latină", Maxim Chiriac, actor la Teatrul Naţional "Eugene Ionescu" et al.] / Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 20 oct. – P. 10.

2788. Tănase, Alexandra. Zece zile de sărbătoare la Teatrul Naţional "Mihai Emines-
cu" : [ed. a 3-a a Reuniunii Teatrelor Naţionale, 20 sept. – 1 oct. 2017, Chişinău] / Alexandra
Tănase // Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 21.

2789. Tănase, Constantin. De ce a venit Florin Piersic la Chişinău? : [despre actorul


de teatru şi film din România : art. semnat în 2012] / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. –
27 oct. – P. 32.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2790. Ungureanu, Larisa. Reuniunea Teatrelor Naţionale de la Chişinău : [20 sept. –


1 oct. 2017, ed. a 3-a] / Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 6.

2791. Vidamski, Florin. "Disponibili pentru o aventură teatrală riscantă" : Interviu cu F.


Vidamski, actor, regizor, prof. de actorie, România, Germania / interviu de Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 6 oct. – P. 10.

2792. Мигулина, Татьяна. "Хлеб" и зрелища русского театра : [по материалам


беседы с дир. Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова Кон-
стантином Харет и режиссерами Дмитрием Коевым и Геннадием Бояркиным] / Татьяна
Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 27 окт. – Р. 30.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2793. Galben, Dorin. Zâmbărici, omul care câştigă bani din bucuria copiilor : [pe mar-
ginea discuţiei cu Iulian Perepelicinîi, animator de distracţii pentru copii] / Dorin Galben //
Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 11.

2794. Iachim, Ludmila. "Este o promovare nu doar personală, ci şi a imaginii pozitive


a Republicii Moldova pe plan internaţional" : [interviu cu L. Iachim, participantă la concursul
intern. "Miss Wheelchair World 2017", Varşovia, Polonia, manager de proiecte în cadrul Aso-
ciaţiei "Motivaţie"] / consemnare: Natalia Ţurcanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 15
; Idem în lb. rusă. – 2017. – 27 окт. – P. 8.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2795. Ciobanu, Raisa. Sângele apă nu se face : [omagiu pentru Simona Halep, te-
nismană din România] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 1.

2796. Marinescu, Viorel. "Autorităţile nu ne-au susţinut niciodată din punct de vedere
material" : [interviu cu V. Marinescu, triplu campion mondial la judo printre veterani] / con-
semnare: Violeta Scrişu // Timpul. – 2017. – 13 oct. – P. 21.

2797. Voscoboinic, Victor. Nicolae Juravschi: Dezvoltarea sportului înseamnă o naţi-


une sănătoasă : [pe marginea discuţiei cu preşedintele Comitetului Naţional Olimpic al Rep.
Moldova] / Victor Voscoboinic // Moldova democrată. – 2017. – 6 oct. – P. 7 ;
Демократическая Молдова. – 2017. – 6 окт. – Р. 7.

2798. Voscoboinic, Victor. Sete de viaţă şi voinţă pentru izbândă – istoria campionu-
lui Oleg Creţul : [pe marginea discuţiei cu judoistul, campion olimpic la jocurile paralimpice din
Beijing, 2008] / Victor Voscoboinic // Moldova democrată. – 2017. – 20 oct. – P. 6 ;
Демократическая Молдова. – 2017. – 20 окт. – Р. 6.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


811 Limbi
811.135.1 Limba română
2799. Ciocanu, Ion. Eu copiez, tu copiezi etc. : [conjugarea corectă a verbului a copia]
/ Ion Ciocanu // Gazeta satelor. – 2017. – 6 oct.

2800. Colţun, Gheorghe. Lingvist ilustru plecat spre stele : [în memoria lui George
Rusnac, filolog, conf. univ. (1937-2017)] / Gheorghe Colţun // Literatura şi arta. – 2017. – 5
oct. – P. 4.
2801. Cosniceanu, Maria. Cataraga : [despre provenienţa numelui] / Maria
Cosniceanu // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 21. – (Dicţionar de nume).

2802. Cosniceanu, Maria. Cujbă ; Zlotea : [despre provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). – P. 15. – (Ce nume purtăm).

2803. Cosniceanu, Maria. Testemiţeanu : [despre provenienţa numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2017. – 13 oct. – P. 11. – (Dicţionar de nume).

2804. Eremia, Anatol. Octombrie : [despre provenienţa denumirii lunii] / Anatol Eremia
// Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). – P. 6. – (Calendarul Modern).

2805. Pohilă, Vlad. Agresorii limbii române din Basarabia (2) : [despre starea lb.] /
Vlad Pohilă // Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). – P. 7. – Art. 1 : Sept. (Nr 9).

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.124 Literatură latină
2806. Virgilius. Din Eneida : [versuri] / Virgilius ; trad. de Gheorghe Ghidirim // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


2807. Bacovia, George. Toamna murind : [versuri] / George Bacovia // Florile dalbe. –
2017. – 19 oct. – P. 1.

2808. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (28, 29, 30, 31) / Lucian Blaga // Florile dal-
be. – 2017. – 5, 12, 19, 26 oct. – P. 3. – Contin. Începutul: 1 ian.

2809. Botez, Demostene. Îndemn : [versuri] / Demostene Botez // Florile dalbe. –


2017. – 5 oct. – P. 7.

2810. Drăgoianu, Any. Prietenia : [versuri] / Any Drăgoianu // Florile dalbe. – 2017. –
26 oct. – P. 1.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2811. Eminescu, Mihai. Calumniare audacter… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din Bu-
curești, 17 febr. – 31 dec 1880] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 7.

2812. Eminescu, Mihai. Într-un studiu de politică… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 9 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 7.

2813. Eminescu, Mihai. Notiţă bibliografică "La îndemnul…" : [art. publ. în ziarul
"Timpul" din București, 24 noiem. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 7.

2814. Eminescu, Mihai. Nunta de la Nistru : [versuri] / Mihai Eminescu // Literatura şi


arta. – 2017. – 19 oct. – P. 1.

2815. Eminescu, Mihai. O curiozitate : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București, 5
noiem. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 13 oct. – P. 7.

2816. Gyr, Radu. Crez : [versuri] / Radu Gyr // Gazeta satelor. – 2017. – 27 oct.

2817. Gyr, Radu. Iisus în celulă : [versuri] / Radu Gyr // Literatura şi arta. – 2017. – 5
oct. – P. 1.

2818. Secu, Gabriela Marieta. Inutile : [versuri] / Gabriela Marieta Secu // Florile dal-
be. – 2017. – 12 oct. – P. 1.

2819. Stănescu, Nichita. Acelaşi gând ; Aer de toamnă : [versuri] / Nichita Stănescu //
Gazeta satelor. – 2017. – 20 oct.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2820. Anton, Ion. Monologul iertării : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 26
oct. – P. 5.

2821. Bajureanu, Ion. Referendumul – boicot! : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi


arta. – 2017. – 19 oct. – P. 3.

2822. Bajureanu, Ion. Votul nostru : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2017. – 5 oct. – P. 2.

2823. Barbu, Ecaterina. Anatol Codru, tâlhar de cărţi (Anul 1963) : Din cartea "Jumă-
tate de veac cu Anatol Codru", aut. soţia scriitorului / Ecaterina Barbu // Făclia. – 2017. – 20
oct. – P. 2.

2824. Barbu, Ecaterina. Viză de reşedinţă, în reşedinţa … unui câine : Din cartea
"Jumătate de veac cu Anatol Codru", aut. soţia scriitorului / Ecaterina Barbu // Făclia. – 2017.
– 27 oct. – P. 8.

2825. Bejenaru, Ion. Povestea zgârcitului : [din culegerea "Folclor din satul Dinăuţi"] /
Ion Bejenaru // Florile dalbe. – 2017. – 12 oct. – P. 5.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2826. Calamanciuc, Gheorghe. Cancer şovin : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc //


Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 8.

2827. Căpiţă, Ionel. Nu noi! : [pastilă literară] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2017. – Oct.
(Nr 10). – P. 3.

2828. Ciobanu, Svetlana. Natura vorbeşte cu tine : [versuri] / Svetlana Ciobanu //


Univers pedagogic pro. – 2017. – 5 oct. – P. 7. – Conţine: Soarele ; Luna ; Steaua ; Nouraşii ;
Vântul.

2829. Ciocanu, Aurel. Două mere : [versuri] / Aurel Ciocanu // Florile dalbe. – 2017. –
19 oct. – P. 4.

2830. Ciuntu, Ioan. Răchiţe altoite : [povestire] / protoiereu Ioan Ciuntu // Florile dalbe.
– 2017. – 5 oct. – P. 8.

2831. Cobzac, Victor. Ca un copil să plângă cerul : [versuri] / Victor Cobzac // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 7.

2832. Codreanca, Lidia. Strugurii acri… : [eseu] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta.
– 2017. – 19 oct. – P. 8.

2833. Covrig, Octombrina. Dascălilor mei : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile


dalbe. – 2017. – 5 oct. – P. 6.

2834. Găină, Ioan. Prima lectură : [povestire] / Ioan Găină // Florile dalbe. – 2017. – 19
oct. – P. 8.

2835. Ghidirim, Gheorghe. Poetul ; Ţie, Patrie străbună ; Alter-Ego : [poeme] / Ghe-
orghe Ghidirim // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 5.

2836. Grama, Alexandru. Sacul căzut din cer ; Oamenii care n-au trăit în zadar :
[schiţe] / Alexandru Grama // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 4.

2837. Grossu, Sergiu. Să ştii să suferi : [versuri] / Sergiu Grossu // Literatura şi arta. –
2017. – 12 oct. – P. 1.

2838. Grosu, Lidia. Apostolii nu mor în nepăsări : [versuri] / Lidia Grosu // Literatura şi
arta. – 2017. – 26 oct. – P. 7.

2839. Grosu, Lidia. În defileul aşteptărilor frustrate ; Mă-mpiedic iar de clipa neuitării ;
Ecoul cântecului meu ; Spre scrânciobul copilăriei ; Pescar de fascinaţii m-angajez ; Pe bici-
cleta orelor de veghe ; Din toamne primăvara mi-o descos ; În criză de minţi se mai tulbură
ape… ; La margini pure de eternitate ; Mama mea de veacuri, Românie Mare… ; Regină
peste alchimii… : [versuri] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 5.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2840. Hlib, Lidia. Micuţa : [povestire] / Lidia Hlib // Florile dalbe. – 2017. – 26 oct. – P.
4.

2841. Josu, Nina. Lucrurile, văzute cu ochii satului : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi
arta. – 2017. – 12 oct. – P. 8.

2842. Mihail, Viorel. O povestire neterminată : (Fragm. din nuvela "Durerea poporu-
lui") / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2017. – 27 oct. – P. 8-9.

2843. Miron, Iurie. Mâine merg la şcoală ; Troleibuzul cu Wi-Fi ; Cartea Roşie ; Parcul
de lângă şcoală ; Unde mă duci? ; Coţofana : [versuri] / Iurie Miron // Florile dalbe. – 2017. –
5 oct. – P. 8.

2844. Morăraş, Mihai. Elogiu vieţii : [versuri] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. –
2017. – 26 oct. – P. 1.

2845. Morăraş, Mihai. Şi toate se vor repeta în alte-amurguri ce-o să vină… : [versuri
din vol. "Viaţa: "A fi Alfa şi Omega", în curs de apariţie] / Mihai Morăraş ; graf. de Viorica
Didic-Vlas // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 5. – Conţine: Amurguri carpatine ; Viaţa:
"A fi Alfa şi Omega"! ;Călăuză pentru Mihaela ; Cum? Istoria să ne abandoneze? ; Magia lui
Orfeu ; Predestinare ; Să ai puţin noroc ; Tristeţea mea îndurătoare; Şi inima… ; Statornicie ;
Durata clipei ; Gelozie ; Însemnul lui Cronos ; Copilăria mea nevinovată.

2846. Moroşanu, Andrei. Crizantemele : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi


arta. – 2017. – 5 oct. – P. 1.

2847. Moroşanu, Andrei. Generaţia de sacrificiu : [povestire] / Andrei Moroşanu // Li-


teratura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 3.

2848. Moroşanu, Andrei. Nopţile devorate de clar de lună : [povestire] / Andrei Moro-
şanu // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 1.

2849. Moroşanu, Andrei. Stropul de soare : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura


şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 1.

2850. Moroşanu, Andrei. Zeiţa : [povestire satirică] / Andrei Moroşanu // Literatura şi


arta. – 2017. – 26 oct. – P. 8.

2851. Partole, Claudia. Ştii cine-a venit? : [versuri] / Claudia Partole // Florile dalbe. –
2017. – 5 oct. – P. 4.

2852. Plugaru, Emilia. Un profesor… : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. –


2017. – 5 oct. – P. 1.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2853. Scripa, Tatiana. Greieraşul ; Căţel la şcoală : [versuri] / Tatiana Scripa // Florile
dalbe. – 2017. – 26 oct. – P. 4.
2854. Scripa, Tatiana. Miţa şi Nătăfleaţă : [versuri] / Tatiana Scripa // Florile dalbe. –
2017. – 19 oct. – P. 8.

2855. Silvestru, Aurelian. Ingeniozitatea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. –


2017. – Oct. (Nr 10). – P. 6.

2856. Spinei, Vasile. "mai e zăpadă…" ; "rândunica…" ; "de jur împrejur…" ; "coco-
rii…" ; "bătrânul tei…" ; "ora matinală…" ; "broaştele…" ; "dulci…" ; "noapte albă…" ; "într-o
picătură de rouă…" ; "atâtea gherghine…" ; " tună întreaga noapte…" ; "oprire…" ; "popas…"
; "aşez albina pe o frunză…" ; "în tact cu ploaia…" ; "scoica strivită…" ; "cartofii copţi pe jar…"
; "răstignire…" ; "preferata libelulei…" ; " în coada furcii…" ; "nu se privesc în ochi…" ; "greu
pe suflet…" ; "furtună…" ; "mirosul de fân…" ; "peste valizele…" ; "în loc de tapete…" ; "în-
cerc roua…" ; "ugere pline…" ; "câmpia cu flori…" ; "compozitorul…" ; "îndrăgostit lulea…" ;
"maşina-i întroienită…" ; "ultimele petale…" ; "sub felinare…" ; "acasă-i lacătul îngheţat…" ;
"sfârşit sau început de an?... " ; "ultima ştire…" ; "nici urmă de greieri…" ; "părinţii…" ;
"ţinându-se de mâini…" ; "în doi cu vecina…" ; "concomitent…" : [haiku] / Vasile Spinei ; graf.
de Ion Codrescu // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P. 5.

2857. Tănase, Constantin. "Fugi, nenorocito, vine căsuţa! " : Fragm. din jurnalul din
ultima lună de viaţă / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 17.

2858. Teslaru, Grigore. Salcâmul cu cocostârci : [povestire] / Grigore Teslaru // Gaze-


ta satelor. – 2017. – 20 oct.

2859. Teslaru, Grigore. Unda inspiraţiei de-ale toamnei : [poeme-haiku] / Grigore


Teslaru // Gazeta satelor. – 2017. – 6 oct.

2860. Vasilcău, Traian. Poem teodorovician nr. 1 ; Poem teodorovician nr. 2 ; Poem
teodorovician nr. 3 ; Poem cu Ion şi Doina unui neam : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura
şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 7.

821.161.1 Literatură rusă


2861. Esenin, Serghei. Strofe ; "În câmp trandafirii se leagănă-ncet…" ; "Sera-i albas-
tră, seara-i cu lună…" ; "N-ai de mine milă, nu mă mai iubeşti…" ; "Nu numi destin această-
ardoare…" ; " La revedere dragul meu, rămâi cu bine…" : [versuri] / Serghei Esenin ; trad. de
Gheorghe Ghidirim // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 5.

2862. Tiutcev, T. [Dorinţele mă mai frământă…] ; [Chip gentil şi memorabil…]; [Cum


nu vă veţi încovoia…] ; [V-am întâlnit şi tot ce-a fost…] ; [Dumnezeu mi le-a luat pe toate…] :
[versuri] / T. Tiutcev ; trad. de Gheorghe Ghidirim // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 5.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2863. Cimpoi, Mihai. Cum să faci o epocă? : (Eminescu, Goethe, Martin Luther: Ideea
de reformă) / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 4.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

821.111(73).0 Literatură engleză din SUA (Literatura americană)


2864. Stănilă, Moni. Franny şi Zooey : [pe marginea romanului cu acelaşi tit. de J.D.
Salinger] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


2865. Păsat, Dumitru. Aforismul: florilegiu de gând blagian : [în creaţia lui Lucian Bla-
ga : interviu cu D. Păsat, scriitor, cercetător literar] / consemnare: Valentina Ţâra // Literatura
şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 5.

2866. Pârvulescu, Ioana. Festivalul Internaţional de Poezie "Mihai Eminescu", ediţia a


5-a : [17-20 sept. 2017, Craiova, România] / Ioana Pârvulescu // Literatura şi arta. – 2017. – 5
oct. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2867. Baciu, Gheorghe. Un om ca o instituţie – Ioan Găină la 55 de ani : [scriitor, om
de cultură] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 4.

2868. Belâi, Liviu. De la Eminescu pornire… : [Tudor Ţopa, scriitor şi publicist : fragm.
din cartea "Neînfrântul"] / Liviu Belâi // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 4.

2869. Butnaru, Tatiana. Poetul reîntregirii neamului : [pe marginea creaţiei lui Ionel
Căpiţă] / Tatiana Butnaru // Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct. – P. 4.

2870. Ciocanu, Ion. Actualitatea stringentă a lui Alexei Mateevici : [despre opera şi
opiniile poetului] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2017. – 5 oct. – P. 2.

2871. Ciocanu, Ion. Alexei Mateevici – verigă de legătură : [moştenirea literară a poe-
tului] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2017. – 19 oct. – P. 3.

2872. Cosniceanu, Maria. Suflet mare, înnobilat cu talent şi erudiţie : [despre Aurelian
Silvestru, scriitor, psiholog, pedagog] / Maria Cosniceanu // Literatura şi arta. – 2017. – 5 oct.
– P. 1.

2873. Dabija, Nicolae. Poemele ca nişte reţete… : [ale academicianului, poetului, trad.
Gheorghe Ghidirim] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 5.

2874. Gabor, Ana. O ultimă dorinţă : [pe marginea cărţii "Ultimul editorial" de Constan-
tin Tănase] / Ana Gabor // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 12.

2875. Galben, Dorin. Trei ani fără Constantin Tănase : [in memoriam scriitorului şi zia-
ristului (1949-2014) : despre evenimentul de lansare a cărţii " Ultimul editorial"] / Dorin Galben
// Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 16.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2876. Gogonea, Vasile. Titluri de Doctor Honoris Causa la Universitatea "Constantin


Brâncuşi" din Târgu-Jiu : [pentru poetul şi prozatorul Nicolae Dabija, 30 sept. 2017 : preluat
din publ. "Gorjeanul", 2 oct. 2017] / Vasile Gogonea // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P.
6.

2877. Isao, Ito. Priviri asupra Universului : [pe marginea creaţiei poetice a lui Vasile
Spinei : art. poetului şi prof. de la Universitatea Aichi, Japonia] / Ito Isao // Literatura şi arta. –
2017. – 19 oct. – P. 5.

2878. Păsat, Dumitru. Cavaler al sincerităţii şi modestiei : (75 de ani de la naşterea


scriitorului Victor Prohin) / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 8.

2879. Tofan, Eugenia. Omagiu adus savantului, omului de cultură, cetăţeanului Con-
stantin Popovici : [academician, cercetător şt. principal, doctor hab. în filologie, specialist în
teoria literaturii, între anii 1992-1999 dir. al Institutului Minorități Naționale al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1924-2010) : pe marginea lucrărilor simp. şt. intern., oct. 2017, Chişinău] /
Eugenia Togan // Univers pedagogic pro. – 2017. – 19 oct. – P. 5.

2880. Vladimir Beşleagă: câteva exerciţii de definire : [pe marginea discuţiei cu


scriitorul] / consemnare: cor. gaz. // Ziarul de gardă. – 2017. – 19 oct. – P. 24.

75 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului Mihai Morăraş


2881. Cimpoi, Mihai. Omul imperativelor epice / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. –
2017. – 26 oct. – P. 5.

2882. Ciobanu, Raisa. Un domn al adevărului / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. –


2017. – 26 oct. – P. 5

2883. Dabija, Nicolae. Cultivator de metafore / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –


2017. – 26 oct. – P. 5.

85 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului Tudor Ţopa


2884. Delaslobozia, Dumitru. Urcând cu demnitate scara vieţii / Dumitru Delaslobozia
// Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 4.

2885. Jioară, Mariana. Citadela Tudor Ţopa / Mariana Jioară // Literatura şi arta. –
2017. – 12 oct. – P. 4.

2886. Voitun, Aneta. Cronicarul contemporaneităţii / Aneta Voitun, Elvira


Gheorghişteanu, Eugenia Balan // Literatura şi arta. – 2017. – 12 oct. – P. 4.

821.161.1.0 Literatură rusă


2887. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Într-o lume nebună, numai scriitor să nu fii : [despre
destinul scriitorilor Vladimir Korolenko (1853-1921), Aleksandr Blok (1880-1921), Vladimir

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

Maiakovski (1893-1930)] / Alexandru-Horaţiu Frişcu // Literatura şi arta. – 2017. – 19 oct. – P.


2.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
904 Vestigii culturale ale diferitor perioade istorice
2888. Устурой, Николай. На севере Молдовы ведутся раскопки поселения шес-
титысячной давности : [вблизи села Столничень, район Единец : по материалам бесе-
ды с рук. археол. экспедиции, науч. сотрудником ун-та "Высшая антропологическая
школа" Станиславом Церна] / Николай Устурой // Молдавские ведомости. – 2017. – 6
окт. – Р. 11.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


2889. Botnariuc, Liliana. Pocrovca: satul în care marfa pleacă, banii vin, iar sătenii
rămân : [din istoria şi prezentul satului din raionul Donduşeni] / Liliana Botnariuc // Ziarul de
gardă. – 2017. – 26 oct. – P. 12.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Baciu, Gheorghe. Viaţă prinsă în paranteze. – Vezi Nr 2682.

Colesnic, Iurie. Un economist din zodia cărţii. – Vezi Nr 2635.

Colesnic, Iurie. Un interpret uitat… – Vezi Nr 2770.

Nedelcea, Tudor. Mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu. – Vezi Nr 2558.

Popovici, Victoria. Pasha Parfeni. – Vezi Nr 2776.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
930.85 Istoria civilizaţiei. Istoria culturii
2890. Dulgheru, Valeriu. A mai fost întoarsă o filă în calendarul cucutenian : [pe mar-
ginea lucrărilor Simp. Intern. "Cucuteni 5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", ed.
a 12-a, 19-20 octombrie 2017, Iaşi, România] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2017. –
26 oct. – P. 3.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2891. Colesnic, Iurie. Gherman Pântea şi diplomaţia secretă : [despre Unirea Basa-
rabiei cu România : din relatările membrului Sfatului Ţării (1894-1968)] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2017. – 13, 20, 27 oct. – P. 19. – Continuare. Începutul: 29 sept.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2892. Colesnic, Iurie. Lenin a fost gata să recunoască Unirea Basarabiei cu România
: [din relatările membrului Sfatului Ţării, Gherman Pântea (1894-1968)] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 19. – Continuare. Începutul: 29 sept.

2893. Dabija, Nicolae. Genocid : [pref. la vol. "Dezmembrarea României. Exodul din
Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa : 28 iun. 1940 – 22 iun. 1941" de Mihai Taşcă] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 1-2.

2894. Ganenco, Alexandru. Din interiorul documentelor secrete : (Cuvânt despre


prietenul Alexandru Moraru la 65 de ani) : [cercetător ist.] / Alexandru Ganenco, Victor
Ladaniuc // Literatura şi arta. – 2017. – 26 oct. – P. 3.

2895. Mârzencu, George. Condamnat la moarte : [despre destinul lui Spiridon Magari
din satul Recea, raionul Străşeni, conducătorul formaţiunii de rezistenţă antisovietică din
Basarabia postbelică "Armata din pădure"] / George Mârzencu // Timpul. – 2017. – 6, 13 oct.
– P. 22.

2896. Mârzencu, George. Doi vecini din Tătăreşti au trăit câte 115 ani : [din istoria sa-
tului din raionul Străşeni şi populaţiei acestuia] / George Mârzencu // Timpul. – 2017. – 20 oct.
– P. 9.

2897. Mârzencu, George. O mamă ciuruită de gloanţe : [despre destinul Glicheriei şi


Ion Darmicenco din Camenca, jertfe ale regimului bolşevic] / George Mârzencu // Timpul. –
2017. – 27 oct. – P. 22.

2898. Mihailovschi, Vasili. Lecţii de statalitate şi constituţionalitate : [93 de ani din zi-
ua formării Rep. Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti : la 12 oct. 1924, în cadrul
Sesiunii a 3-a a Comitetului Executiv Central din toată Ucraina] / Vasili Mihailovschi // Comu-
nistul. – 2017. – 13 oct. – P. 10 ; Коммунист. –2017. –13 окт. – Р. 10.

2899. Negrei, Ion. Crâmpeie din activitatea Universităţii Populare din Chişinău (1918-
1940) : [context ist.] / Ion Negrei // Gazeta satelor. – 2017. – 13, 20, 27 oct. – Continuare.
Începutul: 22 sept.

2900. Petrencu, Anatol. Anatol Petrencu: Important este să trezim poporul şi să-l aju-
tăm să-şi ceară Ţara adevărată : [interviu cu istoricul] / consemnare: Gheorghe Budeanu //
Natura. – 2017. – Oct. (Nr 10). – P. 8.

2901. Ţăranu, Mariana S. Noaptea bocetelor în Basarabia şi consecinţele ei : [12 spre


13 iun. 1941 : pe marginea relatărilor supravieţuitorilor lagărului din Ivdellag] / Mariana S.
Ţăranu // Timpul. – 2017. – 20 oct. – P. 22.

2902. Ţâcu, Octavian. Congresul Militarilor Moldoveni (20-27 octombrie 1917) : [con-
text ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 27 oct. – P. 6. – (Dosarul Centenarului ; 1).

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

2903. Ţâcu, Octavian. Expediţiile memoriei (4, 5, 6) : Românii/moldovenii dintre


Krasnoiarsk şi Irkutsk / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 6, 13, 20 oct. – P. 6. – Art. 1 :

2904. Ţâcu, Octavian. Pe urmele deportaţilor: "Un descendent dintr-o familie nobilă
basarabeană, deportat în 1949, avea impresia că este un duşman al poporului şi toată viaţa a
trăit ruşinat de această stigmatizare" : Interviu cu istoricul O. Ţâcu / pentru conformitate:
Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 5 oct. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă. – 2017. – 13
окт. – P. 8.

2905. Степанюк, Виктор. Виктор Степанюк: История Молдавской Республики –


не дань Сфатул Цэрий, это дань благодарности молдавскому народу, который задумал
создание молдавской государственности : [коммент. историка и полит. деятеля] / запи-
сала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 20 окт. – Р. 4, 11.

94(498) Istoria României


2906. Autorităţile ruse: "Problema tezaurului este o problemă istorică ce trebuie
lăsată istoriei" : Centenarul Roşu: Drumul spre uitare al Tezaurului român de la Moscova.
100 de ani după (4) : [transmis în Rusia în timpul primului război mondial de a fi adăpostit] //
Timpul. – 2017. – 6 oct. – P. 18. – Art. 1 :

2907. Putin i-a spus lui Iliescu că nu ştie nimic despre aurul românesc din Rusia
: Centenarul Roşu: Drumul spre uitare al Tezaurului român de la Moscova. 100 de ani după
(5) : [transmis în Rusia în timpul primului război mondial de a fi adăpostit] // Timpul. – 2017. –
13 oct. – P. 18. – Sfârşit.
(Vezi de asemenea Nr 2891)

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2017

Caţer, Sergiu 2617


A Căldare, Dumitru 2721
Ababii, Oleg 2717 Căpiţă, Ionel 2827, 2869
Amariei, Iulia 2727 Ceban, Valentin 2706
Andronic, Larisa 2747 Cerbuşca, Pavel 2675
Anton, Ion 2820 Cernov, Alexandrina 2564, 2568
Antonovschi, Alexandru Petrovici (2770) Chetraru, Viorel 2663
Arseni, Alexandru 2655 Chiriac, Anatol 2786
Chiriac, Maxim 2787
B Chiriac, Serghei 2787
Chirondă, Alina 2694
Baciu, Gheorghe 2682, 2867 Chirtoacă, Dorin 2595
Bacovia, George 2807 Cimpoi, Mihai 2542-43, 2863, 2881
Bahnaru, Vasile 2545 Ciobanu, Eugen 2549
Bajureanu, Ion 2821-22 Ciobanu, Mircea V. 2570-72
Balan, Eugenia 2886 Ciobanu, Raisa 2795, 2882
Balomiri, Horea 2724 Ciobanu, Svetlana 2828
Barbăroşie, Liliana 2684 Ciobanu, Vlad 2722
Barbu, Ecaterina 2823-24 Ciobanu, Zinaida 2700
Bănărescu, Maia 2657 Ciocanu, Aurel 2829
Bejenaru, Ion 2825 Ciocanu, Ion 2799, 2870-71
Belâi, Liviu 2868 Ciolacu, Olga 2774
Berghi, Stela 2698 Ciornei, Vsevolod 2573-74
Beşleagă, Vladimir 2880 Ciubotaru, Adrian 2595, 2607
Bileţchi, Nicolae 2569 Ciuntu, Ioan 2830
Blaga, Lucian 2808, 2865 Ciurcă, Aliona 2563, 2578, 2670, 2904
Blok, Aleksandr 2887 Coandă, Svetlana 2721, 2725
Bobu, Lili 2771 Cobzac, Victor 2831
Boca, Arsenie 2552 Codreanca, Lidia. 2832
Bogatu, Iulian 2693, 2699 Codreanu, Elena 2617, 2620
Botez, Demostene 2809 Codru, Anatol 2823-24
Botnari, Vasile 2747 Colesnic, Iurie 2635, 2770, 2891-92
Botnariuc, Liliana 2648, 2765, 2889 Colpajiu, Mircea 2676
Botnariuc, Zinaida 2765 Colţun, Gheorghe 2800
Botnaru, Tatiana 2697 Cosniceanu, Maria 2801-03, 2872
Budeanu, Gheorghe 2900 Cotorobai, Mihail 2657
Bujor, Ilie 2745 Covrig, Octombrina 2833
Butnaru, Tatiana 2869 Crăciun, Radu 2565
C Creţu, Angela 2665
Creţul, Oleg 2798
Cabac, Valeriu 2720 Cristea, Nadia 2701
Calamanciuc, Gheorghe 2826 Curchi, Lilia 2746
Candu, Andrian 2543 Curechi, Valentina 2683
Caramâş, Victoria 2706
Caranfil, Ninela 2786 D
Caraşciuc, Lilia 2609 Dabija, Nicolae 2542, 2552, 2562, 2737,
Casian, Aureliu 2649 2873, 2876, 2883, 2893
Catană, Vitalie 2655 Darie, Teodor 2718

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

Darmicenco, Ion 2897 Grosu, Lidia 2838-39


Daşan, Domnica 2618 Grozavu, Petru 2612
Daud, Vasile 2738 Guceac, Ion 2542
Dănilă, Aurelian 2783 Gulca, Ilie 2604-05, 2742
Delaslobozia, Dumitru 2884 Gyr, Radu 2816-17
Diacov, Dumitru 2575
Didic-Vlas, Viorica 2845 H
Dobzeu, Mina 2559 Hadârcă, Natalia 2619, 2636, 2674
Doga, Eugen 2771 Hadârcă, Petru 2785
Domenco, Ion 2666 Halep, Simona (2795)
Dorogan, Valerian 2737-41 Hantea, Tudor 2666
Drăgan, Maria 2777 Hlib, Lidia 2840
Drăgoianu, Any 2810 Horn-Rusnac, Violeta 2578
Dulgheru, Valeriu 2576-77, 2739, 2890
Dungaciu, Dan 2565 I
Dvornic, Liuba 2702
Iachim, Ion 2685, 2700, 2707
E Iachim, Ludmila 2794
Isao, Ito 2877
Eminescu, Mihai 2811-15 Iutiş, Iliric 2685
Eremia, Anatol 2804
Esenin, Serghei 2861 J
F Jioară, Mariana 2885
Josu, Nina 2544, 2841
Filip, Pavel 2543 Julea, Zinaida 2772
Focşa, Boris 2786 Juravschi, Nicolae 2797
Fonari, Victoria 2784
Freilinger, Christine 2603 K
Frişcu, Alexandru-Horaţiu 2785, 2887
Frunţuz, Stela 2717 Karasin, Grigori 2604-05
Funeriu, Daniel 2684 Korolenko, Vladimir 2887
Furdui, Teodor 2543, 2545 L
G Ladaniuc, Victor 2894
Gabor, Ana 2874 Lazarenco, Galina 2787
Galben, Andrei 2723 Leahu, Ion 2605
Galben, Dorin 2575, 2579, 2703, 2793, 2875 Leancă, Florentin 2768
Ganenco, Alexandr 2894 Luca, Vasile 2755
Gavrilaş, Vlad 2704 Lungu, Tatiana 2680
Găban, Bogdan 2677 Lutic, Mircea 2564, 2568
Găină, Ioan 2834, 2867 M
Gheorghişteanu, Elvira 2886
Gherman, Ala 2678 Macron, Emmanuel 2599
Ghicov, Adrian 2705 Magari, Spiridon 2895
Ghidirim, Gheorghe 2806, 2835, 2861-62, Maiakovski, Vladimir 2887
2873 Malcoci, Iulia 2731
Ghimpu, Mihai 2579 Manolache, Constantin 2735
Gogonea, Vasile 2876 Marchitan, Ana 2655, 2786
Grama, Alexandru 2836 Marian, Cristina 2711
Grecu, Sandu 2786 Marian, Tatiana 2620
Grosei, Dumitru 2780 Marin, Dorin 2709
Grossu, Sergiu 2837 Marinescu, Viorel 2796

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Matcovschi, Dumitru 2715 Piersic, Florin (2789)


Mateciuc, Bogdan 2553 Pîslaru, Natalia 2687-88, 2715
Mateevici, Alexei 2870-71 Plahotniuc, Vladimir 2543
Mândâcanu, Virgil 2580-82 Pleşu, Andrei 2689
Mârzencu, George 2895-97 Plugaru, Emilia 2852
Melinti, Maxim 2609 Pohilă, Vlad 2805
Mihail, Viorel 2842 Popa, Victoria 2603, 2724
Mihailovschi, Vasili 2898 Popescu, Maria 2711
Miron, Iurie 2843 Popovici, Constantin 2879
Miron, Viorel 2642-43 Popovici, Victoria 2706, 2776
Moraru, Alexandru 2894 Popovici,Mihail 2735
Moraru, Delia 2728 Postica, Ana 2710
Morăraş, Mihai 2582, 2844-45, 2881-83 Postică, Gheorghe 2545
Moroşanu, Andrei 2846-50 Prisacari, Stepanida 2690
Moscovici, Constantin 2778 Proca, Natalia 2773
Moşin, Octavian 2554-57 Prohin, Victor 2878
Moşneag, Victor 2663-64 Purcărete, Silviu 2784
Muiznieks, Nils 2656
Munteanu, Galina 2583, 2621 R
Munteanu, Răzvan 2567, 2606 Răileanu, Lilia 2712
Munteanu, Tatiana 2687 Reniţă, Alecu 2729
Murphy, Dara 2611 Rusnac, George 2800
N Rusu, Adrian 2710, 2716
Rusu, Ana 2772, 2775
Nechit, Irina 2780, 2787, 2791 Rusu, Tudor 2712
Nedelcea, Tudor 2558
Negrei, Ion 2899 S
Negru, Lena 2764, 2773-74 Sainciuc, Sergiu 2622
Negură, Călin 2742 Salinger, J. D. 2864
Nicu, Dan 2608 Sandu, Maia 2614
Noica, Constantin 2677 Saşcov, Valentin 2745
O Scorpan, Vasile 2732
Scotigor Remencu, Alexandra (2682)
Obreja, Pavel 2764 Scripa, Tatiana 2853-54
Oleinic, Alexandru 2584 Scrişu, Violeta 2755, 2796
Onofrei, Octombrina 2732 Scrupschi, Ludmila 2688
Osmochescu, Nicolae 2655 Scutaru, Nina 2691
Secu, Gabriela Marieta 2818
P Sfichi, Romulus 2713
Paladi, Ion 2775 Silvestru, Aurelian 2855, 2872
Pantilei, Svetlana 2710 Sofron, Larisa 2683
Panţa, Ion 2617 Soroceanu, Nina 2551
Parfeni, Pasha (2776) Spinei, Vasile 2856, 2877
Partole, Claudia 2851 Stamatin, Otilia 2722
Păsat, Dumitru 2865, 2878 Stanchevici-Leviţchi, Liuba 2748
Pântea, Gherman 2891-92 Stănescu, Nichita 2819
Pârţac, Mariana 2686 Stănilă, Moni 2864
Pârvulescu, Ioana 2866 Stratan, Zinaida 2740
Perepelicinîi, Iulian 2793 Strătilă, Silvia 2692
Petrencu, Anatol 2900 Strestian, Margareta 2617
Perlin, Iurie 2731 Sturdza, Marina 2563

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2017

Ș Voitun, Aneta 2886


Vornicescu, Nestor 2554, (2558)
Şărănuţă, Silvia 2726 Vorotneac, Elena 2714
Ştefan, Sergiu 2693-94 Voscoboinic, Victor 2778, 2797-98
Ştirbu, Teodosie (2635) Vutcărău, Petru 2786
Şveţ, Maria 2609, 2656, 2691
А
T
Андриевский, Виталий 2597
Tamazlâcaru, Elena 2550, 2768
Taşcă, Mihai 2893 Б
Tănase, Alexandra 2788
Tănase, Alexandru 2655 Борн, Келли 2546
Tănase, Constantin 2586-88, 2596, 2789, Борш, Павeл 2760
2857, 2874-75 Ботнарюк, Лилиана 2623
Tărâţeanu, Vasile 2564, 2568 Бояркин, Геннадий 2792
Tentiuc, Lidia 2699 Брехов, Олег 2548
Teslaru, Grigore 2858-59 Бурунсус, Виктор 2547
Tiutcev, T. 2862 В
Tofan, Eugenia 2741,2879
Turea, Larisa 2785 Виеру, Ольга 2589
Воронин, Владимир 2615
Ț Владимиров, Роман 2759
Ţapoc, Vasile 2725 Г
Ţarină, Zinaida 2786
Ţăranu, Anatol 2655 Гилецкий, Валерий 2659
Ţăranu, Andrei 2669 Гильфасон, Торвальдур 2561
Ţăranu, Mariana S. 2901 Глазова, Татьяна 2626,2763
Ţăruş, Livia 2695 Гореловa, Еленa 2647
Ţâcu, Octavian 2902-04 Гречаный, Зинаида 2590
Ţâganaş-Pântea, Elvira 2702 Гриник, Татьяна 2634
Ţâra, Valentina 2865 Грос, Даниэль 2600
Ţîţu, Valentina 2719
Ţopa, Tudor 2748, 2868, 2884-86 Д
Ţurcanu, Natalia 2794 Доготарь, Валентин 2753
U Додон, Игорь 2589, 2594
Дорменко, Александр 2769
Ungureanu, Larisa 2782, 2790 Драгунов, Юрий 2736
Ungureanu, Mihai 2695
Untilă, Veaceslav 2599 E
Ursul, Silvia 2730, 2777 Еремия, Юрий 2673
Ustiugova, Natalia 2560, 2681
З
V
Златая, Ольга 2754
Vacarciuс, Daniela 2582
Vasilcău, Traian 2860 И
Veveriţa, Ana-Maria 2667
Vicol, Mihai Sultana 2542, 2545 Ионицэ, Вячеслав 2672
Vidamski, Florin 2791 Й
Vinci, Leonardo da 2767
Virgilius 2806 Йошии, Масанобу 2601
Viziru, Andrei 2551

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

К Робу, Тудор 2744


Каленик, Наталья 2646 С
Кетрарь, Вадим 2637, 2744, 2749
Киструга, Марчел 2638 Сава, Серджиу 2668
Коваленко, Ирина 2624-25, 2638, 2650, Силитрарь, Анатолий 2673
2671 Собор, Евгений 2592
Коев, Дмитрий 2792 Степанюк, Виктор 2905
Кортенхорст, Жюль 2733 Стиглиц, Джозеф 2627
Косс, Александер 2651 Т
Кошнете, Мария 2757
Крапивка, Игорь 2634 Такий, Александр 2628-30
Кристевым, Семен 2757 Таран, Ангелина 2756-58
Кульминский, Владислав 2597 Тимотин, Марина 2597, 2602, 2616, 2639-
Кумурчук, Виталий 2759 40, 2734, 2905
Ткач, Сергей 2593-94, 2610, 2662
Л Ткаченко, Сергей 2547
Лука, Ион 2757 Торлак, Софья 2696

М У

Маценко, Ирина 2644-45, 2673, 2750 Устурой, Николай 2888


Мельник, Владимир 2633 Ф
Менюк, Николай 2591, 2615, 2659-60, 2672
Мигулина, Татьяна 2769, 2779, 2792 Фалэ, Юрий 2647
Митин, Виктор 2750 Фишер, Йошка 2598
Михалко, Петер 2602 Фомин, Игорь 2646-47, 2652-54
Моисеев, Сергей 2547-48, 2751-53
Москович, Константин 2779 Х
Мунтяну, Анатолий 2634 Хмелевский, Анатолий 2758
Муравский, Александр 2647, 2661 Холбан, Олег 2631
Н
Норок, Дорел 2633 Ц

О Церна, Станислав 2888


Цуркан, Владимир 2659
Односталко, Владимир 2734 Цуркан, Никитa 2751
Осталеп, Валерий 2591
Ч
П
Чешуев, Виссарион 2640
Пержу, Вячеслав 2548 Чуркэ, Алена 2601, 2761, 2766
Пикельс, Антуан 2761
Поалелунжь, Ольгa 2625 Ш
Пойсик, Михаил 2639 Шикирлийская, Татьяна 2632-34, 2641
Понятовская, Вероника 2590 Шимановская, Людмила 2736
Постолаки, Штефан 2759 Шимановская, Марина 2760
Пулбере, Думитру 2660 Шоки, Танимура 2645
Пушкаш, Виктор 2661
Пынтя, Юрий 2759
P
Режеп, Вячеслав 2763

173
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2017
1. Comunistul
2. Curierul ortodox
3. Dreptul
4. Făclia
5. Florile dalbe
6. Gazeta satelor
7. Jurnal de Chişinău
8. Literatura şi arta
9. Moldova democrată
10. Moldova suverană
11. Natura
12. Săptămîna
13. Timpul
14. Un /pas/ pentru Moldova
15. Univers pedagogic pro
16. Vocea poporului
17. Ziarul de gardă
18. Демократическая Молдова
19. Коммунист
20. MK KH World Weekly
21. Молдавские ведомости
22. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,11
Coli ed. 9,67
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, et. II
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.: +373 22 295746, 22 295916
E-Fax: +373 30555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com ISMN.Moldova@mail.com
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: +373 22 853386
Fax.: +373 22 853387
Email: printcaro@gmail.com