Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU RESTAURARE

1. Paolo si Laura Mora/ Paul Philippot, Conservarea Picturii Murale, Ed.


Meridiane, București, 1986.
2. Caietele restaurarii 2013, Ed. ACS, București, 2013.
3. Caietele restaurarii 2014, Ed. ACS, București, 2014.
4. Caietele restaurarii 2015, Ed. ACS, București, 2015.
5. Vivian Dragomir, Centre de meșteri icononari dinspațiul românesc.
Specificitatea materialelor și tehnicilor de pictură, Ed. Universitaria, 2011.
6. Elena Băjenaru, Icoane și iconari din Țara Făgărașului, Ed. Oscar Print,
2012- Colecția Patrimoniu Cultural
7. Anca Bratu, Pictura Murala Maramureșeană. Meșteri zugravi și
interferențe stilistice, Ed. ACS, 2015.
8. Mihaela Palade, O posibilă erminie a arhitecturală, Ed. Sophia,
București, 2004.
9. Corina Popa, Monumente medievale din Oltenia, Ed. ACS, București
2014
10. Cesare Brandi, Teoria Restaurării, Ed. Meridiane, 1996.
11. Cennino Cennini, Tratatul de pictură, Ed. Meridiane, 1977.
12. Cristian Moisescu, Arhitectură Românească veche vol 1 si 2, Ed.
Meridiane, București, 2001.
13. Annamaria Baciu, Restaurarea picturii murale ca generator de
informație culturală, Ed. Grinta, Cluj-Napoca 2011.
14. Annamaria Baciu, O istorie a artei restaurării, Ed. Grinta, Cluj-Napoca,
2011
15. Constantin Ion Ciobanu, Tudor Stavila, Icoane vechi din colecții
basarabene, Ed. Arc, 2008
16. Movilești. Istorie și spiritualitate românească- Colecția Artă si
Restaurare, Ed. Mușatinii, Suceava, 2007.
17. Tereza Sinigalia, Oliviu Boldura, Monumente mediaevale din Bucovina,
Ed. ACS, 2010.
18. Ioan Istudor, Noțiuni de chimia picturii, Ed. ACS, 2011
19. Dan Mohanu, Arheologia Picturilor Murale de la Biserica Sf. Nicolae
Domnesc din Curtea de Argeș, Ed. ARA, Curtea de Argeș , 2011.
20. Dana Jenei, Pictura murală gotică din Transilvania, Ed. Noi media print,
București, 2007
21. Oliviu Boldura, Pictura murala din nordul Moldovei. Modificări estetice
și restaurare, Ed. ACS, 2013.
22. Grădinar Victoria Alina, Valențe simbolic- expresive ale culorii în
pictura de iconostas, Ed. RisoPrint, Cluj-napoca, 2012
23. Marin Cotețiu, Specificil intervențiilor de conservare- restaurare a
imaginilor artistice din spațiul ortodox, Ed Renașterea, Cluj-Napoca, 2015
24. Marin Cotețiu, Restaurarea iconostasului și a icoanelor bisericii de
lemn Buna Vestire a Mănăstirii Cormaia, Ed. Renașterea, Cluj- Napoca,
2015.
25. C. Săndulescu-Verna, Materiale și Tehnica Picturii, Ed. Marineasa,
Timișoara, 2000.
26. DIONISIE din Furna, 2000, Erminia picturii bizantine, Ed. Sophia,
Bucureşti
27. FLORESCU, Radu, 1993, Bazele muzeologiei, Universitatea independentă „Dimitrie
Cantemir”, Bucureşti
28. HAVEL, Marc, 1980, Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, Bucureşti.
29. HORIE, Velson Ch., 1990, Materiale de conservare. Consolidanţi, adezivi şi
acoperitori organici, Ed. Butterworths
30. ISTUDOR, Ioan, 2010, Noţiuni de chimia picturii, Ed. Art Conservation Support,
Bucureşti,
31. IULIANIA, Monahia (Socolova, Maria, Nicolaevna), 2001, Truda iconarului, Ed.
Sophia, Bucureşti
32. MIHALCU, Mihail, 1984, Valori medievale româneşti, Ed. Sport-turism, Bucureşti
33. MORA, Laura, MORA, Paulo, PHILIPPOT, Paul, 1986, Conservarea picturilor
murale, Editura Meridiane, Bucureşti
34. SLANSKY, Buhoslav, 1956, Tehnica picturii. Cercetarea şi restaurarea tablourilor,
vol. 2, Ed. De Stat pentru beletristică, muzică şi artă
35.THOMPSON, V. Daniel, 2004, Practica picturii în tempera, Ed. Sophia, Bucureşti
36.THOMPSON, V. Daniel, 2006, Materiale şi tehnici de pictură în Evul Mediu, Ed.
Sophia, Bucureşti

S-ar putea să vă placă și