Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Vest din Timișoara

Masterat PASCV
Departament: Asistență Socială

Recenzie de carte:
Asistența socială a familiei: o abordare sistemică

Studentă: Boțoi Maria


Asistența socială a familiei: o abordare
sistemică,
Editura Universității de Vest, Timișoara, 2015,
228 pagini, ISBN:978-973-125-467-8.

Alexandru Neagoe:
- Conferențiar al Universității de Vest,
departamentul de Asistență socială;
- Prodecan al Facultății de Sociologie și
Psihologie de la aceeași Universitate.
Ideea principală a cărții

Cartea aduce în discuție prin


complexitatea volumului, o abordare
nouă asupra familiei, care vine în
folosul atât a asistentului social, cât și
a întregii familii. O provocare pentru
asistentul social este,''aceea de a avea
în vedere nu doar elementele
culturale ale familiei ca întreg, ci și
pe cele ale membrilor individuali ai
familiei, în condițiile în care aceștia
moștenesc valori culturale diferite.''
Rezumatul cărții
Prin prezenta, Alexandru Neagoe aduce argumente asupra importanței literaturii de
specialitate în domeniul asistenței sociale a familiei. Autorul detaliază în fiecare dintre
cele 8 capitole, etapele consilierii prin abordarea situațiilor dilematice prin care trece
familia. Astfel, accentuând rolul fundamental pe care îl are consilierea în sprijinul
familiei.
Puncte tari:
● Prezintă o temă de interes actual;
● Informațiile sunt foarte bine structurate și prezentate;
● Informațiile sunt foarte utile pentru cei care profesează în acest
domeniu de activitate și nu numai;
● Abundă în exemple din viața de zi cu zi.
Cel mai mult m-a impresionat:Modul în care subliniază rolul
tehnicilor și metodelor de intervenție intergenerațională în familie. Una
dintre acestea fiind “Restabilirea contactului”, prin propuneri de
încurajări din partea asistentului social, astfel încât să-l facă pe client să
restabilească din nou contactul pierdut.
M-a impresionat această parte, deoarece sunt informații valoroase, pe
care eu ca viitoare asistentă socială le voi putea aplica în domeniul de
lucru.
Citatul favorit:
“...,un cuplu de tineri căsătoriți, a căror relație cu părinții
acestora a dobândit caracterul de “trafic într-un singur
sens”,..., acest cuplu v-a fi încurajat să găsească moduri de
contact care să presupună “a da” mai mult decât “a primi”.

S-ar putea să vă placă și