Sunteți pe pagina 1din 8

cc 
 
Marca comercială SA ƢBucuriaơ este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta
este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din
republică. De mai mult de şase decenii compania SA ƢBucuriaơ aduce bucurie
copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul sloganului ƛ ƢViaţa este mai
dulceƦơ

Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de


producţie deosebit de larg ƛ iată principalele componente ale succesului SA
ƢBucuriaơ, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci şi departe de
frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, zefir,
marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate produse de SA ƢBucuriaơ a deven it
demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al Moldovei. Şi
astăzi, când de pe conveierele SA ƢBucuriaơ sunt obţinute în mediu 37 tone de
produse de cofetărie, este greu de crezut că istoria Ƣlegendei dulciơ a ţării
noastre a început în depărtatul an 1946 cu asocierea câtorva manufacturi mici.

h 
 
Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă, conform documentelor,
data oficială a Ƣnaşteriiơ Fabricii de cofetărie Nr. 1 din Chişinău, în baza căreia a
apărut ulterior cea mai Ƣgustoasăơ întreprindere a ţării noastre ƛ SA ƢBucuriaơ.
Manufacturi de confecţionare a produselor de cofetărie au existat, desigur, şi mai
înainte pe pământurile noastre. După cum mărturisesc sursele istorice, în
perioada dintre anii 1918 ƛ 1944, pe teritoriul Basarabiei funcţionau 49 de secţii
de producere a bomboanelor şi produselor de cofetărie. De fapt, însă, nu exista o
producere în accepţia modernă a noţiunii: copturile şi caramela erau
confecţionate manual, într-un mod aproape primitiv ƛ la arzătoare cu gaz, la
lumina lămpilor cu gaz lampantƦ
Anul 1946 este marcat în istoria ţării noastre de ordonanţa Sovietului de Miniştri
al republicii privind modernizarea şi lansarea producţiei la Fabrica Nr. 1 din
Chişinău, fondată în baza fostelor întreprinderi rudimentare.

Va trece foarte puţin timp şi, acolo unde erau situate încă nu demult cazărmile
militare, cofetarii moldoveni vor începe, cu ajutorul echipamentului adus din
Germania, să producă primele kilograme de bomboane şi caramelă.

Ne cătând la faptul că toate tipurile de mase de ciocolată -praline erau în acea


perioadă de după război importate de către fabrică, iar în producere predomina,
ca şi înainte, munca manuală, perioada în cauză poate fi cu certitudine numită
prima victorie a cofetarilor moldoveni, primul stâlp important în Ƣistoria dulceơ a
ƢBucurieiơ şi prima etapă de dezvoltare.

În ultimii ani asortimentul produselor de cofetărie s -a lărgit, fapt care a influenţat


şi cererea. Se bucură de o popularitate neschimbată bomboanele ca Ƣ Lapte de
pasareơ, ƢDo-re-miơ, ƢInspiratieơ, ƢMoldova», ƢGloriaơ, ƢDorinţaơ, ƢLivada
Moldoveiơ, ƢMeteoritơ, ƢChişinăul de searăơ, caramelele ƢFruticơ, ƢFulguşorơ,
ƢRăcuşoriơ. O cerere activă a consumatorilor o au tortele, de exemplu Ƣ Lapte de
pasareơ, precum şi marmelada ƛ ƢJelli Frutơ, vafelele ƛ ƢArtekơ, biscuiţii ƛ ƢMagie
Plusơ. O contribuţie fără de preţ o aduc magazinele specializate SA ƢBucuriaơ,
amplasate astăzi practic în toate raioanele ţării.
Producţia SA ƢBucuriaơ a fost preamărită nu numai în Republica Moldova, ci ş i
peste hotarele ei.

å 
 
Fabrica de cofetărie din Chişinău SA ƢBucuriaơ este una dintre întreprinderile
industriei alimentare ale republicii ce se dezvoltă cel mai activ. Ea este cea mai
mare şi unica în Republica Moldova înt reprindere specializată de producere a
tuturor tipurile de produse de cofetărie zaharoase, ciocolatei şi produselor de
ciocolată. În afară de aceasta, aici sunt produse de cofetărie făinoase ƛ vafele şi
biscuiţi. Harta asortimentului producţiei SA ƢBucuria ơ este deosebit de largă şi
variată: peste 450 de denumiri. În lista denumirilor sunt diferite tipuri de
caramelă, marmeladă, zefir, iris, drajeuri, bomboane cu diverse umpluturi şi
glazuri, ciocolatăƦ
La întreprindere este aranjată lansarea diferitor tipu ri de caramelă. Se produce
caramelă drops, inclusiv de lapte; şi cu umplutură de fructe şi lichior; caramelă
cu umplutură răcoritoare şi cu umplutură de ciocolată şi nuci stratificată cu masă
de caramelă; caramelă glazurată cu glazură de ciocolată.

În afară de tipurile de producţie enumerate, SA ƢBucuriaơ produce marmeladă pe


bază de pectină şi agar; zefir pe bază de pectină şi agar, precum şi zefir glazurat
cu glazură de ciocolată; iris, inclusiv tirajat; drajeuri cu corp de nucă, fructe,
zahăr; bomboane de ciocolată neglasate şi glasate cu glazură de ciocolată, cu
umplutură de praline, nuci, cremă, lichior, albuş bătut, jeleu, pastilă, marţipan,
pe bază de fructe şi pomuşoare alcoolizate, pomuşoare uscate sublimat, fructe
uscate, cu straturi combinate, cu umplutură între straturi de vafele; ciocolată de
desert cu şi fără adaosuri; torte de ciocolată şi vafele. O popularitate aparte a
căpătat-o torta ƢLapte de pasăreơ, precum şi asortimentele cadou de bomboane.
O cerere neschimbată au biscuiţii, vafelele. Tehnologiile întreprinderii nu i -au
trecut cu vederea nici pe cei care, din motive de sănătate, nu pot consuma
dulciurile obişnuite. Pentru astfel de cumpărători este propusă seria d e produse
pentru diabetici, care include bomboanele Ƣ SANA Meteoritơ şi ƢSANA Prunăơ,
batonaştele ƢSANA Batonaşeơ şi tabletele de ciocolată ƢSANA Dorơ, vafelele
ƢArtek SANAơ şi biscuiţii ƢDe la iepuraşơ. Popularitatea produselor date a
constituit o dovadă în plus a faptului că lipsa zahărului nu influenţează gustul.

D 
 

  


 

Interesul cumpărătorilor faţă de produsele SA ƢBucuriaơ este întotdeauna înalt:
calitatea garantată; materia primă naturală şi inofensivă, producţia finită şi
materialele de ambalare; apropierea de pieţele de desfacere principale ƛ toate
acestea îi permit fabricii să menţină marca şi statutul de lider pe piaţa produselor
de cofetărie.

Producţia SA ƢBucuriaơ este elaborată conform tehnologiilor clasice cu luarea în


consideraţie a elaborărilor şi inovaţiilor moderne în ramura cofetăriei.

La fabrică sunt instalate linii automatizate, semi -automatizate, lunii de flux


mecanizate, inclusiv de la cei mai buni producători europeni:
? complexul automatizat de turnare germano-austriac pentru producerea prin
metoda one shot a ciocolatei şi bomboanelor de ciocolată cu turnarea în acelaşi
timp a ciocolatei şi diferitor umpluturi praline (de cremă fără adaos şi cu adaos
de nucă fărâmiţată, strujitură de cocos, Ƣcrispiơ de fructe, etc.; de lichior;
Ƣganaşơ; de lapte, Ƣde jeleuơ: ƢGloria Pralineơ (cu susan, cu gust şi aromă de
migdale, nucă grecească, alune); ƢGloria Cocosơ; ƢGloria Fruteliaơ (cu diferiţi
Ƣcrispiơ de fructe); ƢGloria Quantroơ; ƢGloria Rom Irlandezơ şi ƢGloria Glamourơ
(cu rom irlandez şi columbian, rom francez şi caribean); ƢGloria Tre leceơ;
ƢGloria Trufeơ;
? linia automatizată italiană de producere a ciocolatei de desert (Ƣ Bucuriaơ),
bomboanelor de ciocolată cu umplutură praline cu nucă întreagă sau mărunţită
(ƢFavoritơ), cu fructe şi pomuşoare alcoolizate (ƢVaraơ), tabletelor pe bază de
substituiţi europeni de calitate a untului de cacao (Ƣ Dorơ);
? complexul danez-italian de producere a biscuiţilor: Ƣ Magie Plusơ (cu lapte
condensat, miere şi seminţe de mac, strujitură de cocos, susan şi vanilie, ulei
de lămâie, capuccino, scorţişoară); Ƣ Morăriţaơ (cu stafide şi arahide);
ƢŢărăncuţăơ; ƢLimpompoơ (biscuiţi pentru copii); ƢNorocơ (capuccino, glazurate
cu glazură de ciocolată);
? linia austriacă de producere a vafelelor cu umplutură: Ƣ Artekơ (cu cremă de
lapte, cu cremă de ciocolată, cu cremă de halva, cu cremă de lapte şi arahide,
cu cremă de lămâie, cu cremă capuccino; Ƣ Artek SANAơ pentru diabetici;
? echipament german pentru producerea figuri lor de ciocolată goale în interior în
folie colorată (iepuraşi, inimioare, Moş Crăciun, telefoane mobile);
? complexul de echipament german pentru prelucrarea primară a boabelor de
cacao şi nucii, şi pentru producerea maselor de ciocolată.
La întreprindere sunt create noi sectoare de producere pentru producerea
bomboanelor ƢLapte de pasăreơ, ƢChişinău de searăơ, ƢDo-re-miơ, ƢMeteoritơ. La
SA ƢBucuriaơ funcţionează o secţie de fabricare a asortimentelor cadou exclusive
confecţionate manual ƛ de exemplu, asortimentele de bomboane Ƣ Forasteroơ şi
altele.
Scopul nostru constă în a reacţiona rapid şi flexibil la dorinţele şi posibilităţile
consumatorilor şi în a păstra, în acelaşi timp, cele mai înalte cerinţe faţă de
calitatea producţiei. Aceasta se referă atât la producţia finită cât şi la fiecare
etapă de lucru în parte, în tendinţa întregii întreprinderi de a atinge scopul
propus.
Confirmarea şi demonstrarea prin fapte că cu noi ƢViaţa e mai dulceƦơ este
starea interioară şi crezul profesional al tuturor angajaţilor, al întreg colectivului
calificat şi unit ce tinde spre succes al SA ƢBucuriaơ.

Calitatea şi inofensivitatea producţiei SA ƢBucuriaơ sunt garantate de funcţionare a


Sistemului de Management al Calităţii şi Inofensivităţii Producţiei în conformitate
cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2000 şi ŋľľŏŎ ƛ ISO
22000:2005, sunt certificate de Organul European de Certificare TUV CERT (TUV
Thueringen): CERTIFICAT Nr. 15 100 31772//15 112 6187 .

  
Calitatea produselor oricărei întreprinderi este componenta de bază a
competitivităţii ei. Anume din acest motiv un rol important în asigurarea unor
standarde înalte unice îl are implementarea la SA ƢBucuriaơ a sistemului de
management al calităţii ce corespunde cerinţelor standardelor internaţionale seria
ISO 9001:2000; 22000:2005 (HACCP). Sistemul de Management al Calităţii
(SMC) asigură consumatorilor siguranţa în calitatea producţiei procurate, precum
şi influenţează favorabil imaginea întreprinderii însăşi.

Calitatea produselor de cofetărie lansate este una din direcţiile prioritare de


activitate a companiei SA ƢBucuriaơ. Întreprinderea activează în conformitate cu
politica elaborată în domeniul managementului calităţii care este asigurată atât
prin personalul de calificare înaltă şi utilare tehnică a întreprinderea, cât şi prin
implementarea noilor sisteme de control.

Direcţia principală în activitatea SA ƢBucuriaơ pentru confirmarea calităţii


garantate a producţiei lansate şi a siguranţei ei o reprezintă controlul calităţii
producţiei lansare, creat în baza cerinţelor standardelor intern aţionale ISO
9001:2000 şi ISO 22000 (HACCP).
' 
 
 


  

 

Controlul sistematic operaţional, la fiecare oră în timpul executării procesului
tehnologic:

? verificarea selectivă a semifabricatelor, producţiei finite (conform graficului


LCÎ);
? control la întâmplar.
Controlul tehnico-chimic şi microbiologic încep la etapa de determinare a calităţii
materiei prime şi semifabricatelor primite la întreprindere. Sunt supuse
controlului şi materialele auxiliare (etiche tele, correxele, croielile, cutiile, hârtia,
cartonul, cleiul, etc.). Calitatea materiei prime şi materialelor este controlată nu
doar în momentul primirii, ci pe toată durata etapei de păstrare. O atenţie
deosebită se acordă materiei prime şi materialelor cu durată de păstrare
îndelungată şi scurtă (numite produse uşor alterabile). Nici un lot de materie
primă nu este introdus în procesul de producere fără autorizarea specială a LCÎ,
eliberată după o verificarea minuţioasă.
Pentru asigurarea şi menţinerea calităţii înalte în procesul de păstrare şi la etapa
de realizare a produselor finite, controlul se efectuează direct în procesul de
producere.
Sunt controlate transformările organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale
materiei prime şi semifabricatelor la toate etapele de desfăşurare a procesului
tehnologic, precum şi parametrii de bază ce caracterizează însăşi procesul:
regimul de temperatură, de timp, etc.

Controlul este efectuat de către specialiştii laboratorului acreditat (certificat de


acreditare Nr. SA MD CAECP LÎ 02048 din 17.07.2007).
Este efectuat controlul zilnic şi operativ al preciziei dozării tuturor tipurilor de
materie primă şi aditivi alimentari ai recepturilor. Se exclud devierile în timpul
dozării care duc la devieri neînsemnate de la receptură şi înrăutăţirea calităţii şi
siguranţei producţiei.
Controlul sanitar-microbiologic este o metode auxiliară de preţ la examinarea
sanitară a întreprinderii. Datorită acestei metode apare posibilitatea de a evalua
nivelul stării sanitare a fabricii şi producţiei lansate.

V 
 
   
:
? în primul rând, el reprezintă profilaxia intoxicaţiilor alimentare de natură
bacteriană şi prevenirea intoxicaţiilor intestinale acute prin intermediul
asigurării şi realizării în magazinele alimentare a produselor de cofetărie de
calitate bună şi inofensive în sens epidemic;
? în al doilea rând, el asigură depistarea la timp a cauzelor potenţiale a admiterii
în timpul producerii sau la realizarea în reţeaua de de sfacere a produselor de
calitate proastă, periculoase în sens epidemic. Conform rezultatelor cercetărilor
sanitar-microbiologice poate fi determinată respectarea regimului sanitar la
întreprindere.
Toată producţia SA ƢBucuriaơ corespunde garantat cerinţelor sanitare: la
întreprindere este efectuată zilnică analiza materiei prime, semifabricatelor,
producţiei finite; prin luarea spălăturilor de pe echipament, inventar şi mâinile
muncitorilor se determină starea sanitară a întreprinderii.

Controlul sanitar-microbiologic zilnic riguros al procesului de producere şi


produselor de cofetărie permite depistarea potenţialelor verigi slabe ( ŋľŏŏŎ) şi
eliminarea lor din timp. Urmărirea se efectuează la toate etapele procesului de
producere.

Măsurile sanitare în procesul de producere şi realizare a produselor alimentare


urmăresc un scop final de bază: asigurarea siguranţei produsului livrat
consumatorului în privinţa infecţiilor, toxiinfecţiilor şi intoxicaţiilor de natură
bacteriană şi virală. În acest scop, toate verigile procesului de producere sunt
supuse unui control strict al respectării cerinţelor şi normativelor sanitare, GOST-
urilor, SanPiN-urilor, MBT, cerinţelor ŋľŏŏŎ.

Particularităţile procesului tehnologic de fabricare a produselor de cofetărie,


precum şi mecanizarea şi crearea liniilor de flux exclud practic prezenţa
microorganismelor în starea lor vitală. Acest fapt este favorizat şi de compoziţia
chimică a însăşi producţiei: umiditatea joasă, concentraţia însemnată de zahăr,
consistenţa uscată ƛ toate acestea exclud posibilitatea existenţei condiţiilor ce
favorizează înmulţirea microorganismelor.
Produsele de cofetărie sunt păstrate în depozite uscate, curate, bine ventilate, la
temperaturi optime (18 ± 3) ‫ ڀ‬ŏ şi umiditatea relativă a aerului nu mai mare d e
75 %.

Laboratorul central de cercetări asigură şi serveşte ca garant a unor cercetări


precise, obiective şi imparţiale de către specialiştii competenţi din punct de
vedere tehnic, şi garantează calitatea şi inofensivitatea produselor de cofetărie
lansate de către SA ƢBucuriaơ.

S-ar putea să vă placă și