Sunteți pe pagina 1din 6

Prof. înv.

primar Murariu Mariana


Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni

Studiu de caz cu proiect de intervenţie educaţională pentru un elev


capabil de performanţă
Autorul studiului: prof. înv. primar Murariu Mariana
Numele şi prenumele elevului: F. O.-A.
Vârstă: 11 ani
Clasa a IV-a A
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni
I. Definirea problemei: dezvoltarea potenţialului de “gânditor imaginativ" şi promovarea
de noi stimulente (povestiri fantastice, metafore) ce servesc un model original de comunicare în
domeniul de expresie lingvistic;
1. Modul de manifestare a subiectului în activitatea şcolară cotidiană
-auditor foarte bun la ore, participant activ la situaţiile de comunicare, capacitate discursivă
adaptată contextului.
-are capacitatea de a descoperi ideile ancoră într-un text, de a crea texte.
-entuziasm în utilizarea achiziţiilor lingvistice.
-este un fin şi atent observator
-posedă o bancă de informaţii pentru o varietate de subiecte peste nivelul colegilor
- pune întrebări la cauzele şi originea lucrurilor
2. Date despre mediul familial:
-tata : I. V. Vârsta: 40 ani, profesia: constructor (plecat la muncă în străinătate)
-mama:I.M.. Vârsta: 37 ani, profesia casnică.
Eleva face parte dintr-o familie cu 2 copii. Fratele mai mare prezintă date de identificare
pentru inteligenţa lingvistică.
Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară,
3. Date despre dezvoltarea personalităţii
Intelectual
Inteligenţă:
-lingvistică: capacitatea de a rezolva probleme şi de a crea produse cu ajutorul codului lingvistic;
-capacitatea de căutare şi obţinere a unei informaţii, de utilizare adecvată a acesteia în efectuarea
unei teme;

1
Prof. înv. primar Murariu Mariana
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni

- este conştientă de propriile abilităţi, cunoştinţe;


Gândire:
-sistematică
-are capacitatea de a inventaria alternativele
-capacitate de abstractizare
-creativitate sporită pentru un număr mare de aspecte
-originalitate în rezolvarea problemelor şi în asocierea ideilor
Memorie:
-organizează logic informaţiile
-se implică activ în organizarea materialului de memorat
-aplică strategii de memorat
-reproduce cu uşurinţă
Imaginaţie:
-empatie
-originalitate imaginativă
-creativă având capacitatea de a construi şi prognoza scenarii fanteziste în creaţiile literare
-e mai puţin dispusă să urmeze ideile altora
-uneori elaborează răspunsuri neobişnuite, unice
Limbaj
-are plăcerea de a citi, povesti, compune
-vocabular avansat pe care îl foloseşte cu naturaleţe
-participă fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi se adaptează interlocutorului
- exprimă fluent şi cu precizie nuanţe fine de sens.
– în caz de dificultate, poate relua ideea şi restructurează formularea cu abilitate, în aşa fel încât
dificultatea să nu fie sesizată.
Afectiv-atitudinal
Caracteristici motivationale:
-conduită selectivă pe autodepăşire în domeniul de expresie lingvistic;
-perseverentă in efectuarea temelor. în îndeplinirea completă a sarcinilor
-perfectionismul o susţine în efortul pe care îl depune în atingerea obiectivelor (îşi stabileşte
standarde înalte)

2
Prof. înv. primar Murariu Mariana
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni

Interese
-pentru literatură,; preferă lectura de nivel mai avansat vârstei sale
-consideră că literatura îi este accesibilă prin basme, literatura de aventuri, legende istorice dar şi
descrieri sau poezie
-studiază cu interes dicţionare, enciclopedii şi atlase
-de a căuta un sens în ceea ce citeşte
-de a rezolva conflictele (de pildă,personajele negative pot fi învăţate să nu mai încalce regulile
unui comportament ipocrit)
Aspiraţii:
-de a călători în diverse locuri ale lumii cu scopul de a descoperi oameni deosebiţi cu preocupări şi
credinţe deosebite
Caracteristici în planul judecăţii morale si sociale:
-interes pentru relatii cu copiii mai mari si adultii cu care poate vorbi despre ce au lecturat în
ultimul timp
Volitiv
Calităţi ale voinţei:
-efort susţinut pentru realizarea scopurilor
-iniţiativă în acţiune
Temperament
-sangvinic: volum mare al atenţiei, calm, răbdător, stăpân pe sine, comunicativ, îşi însuşeşte repede
limbajul, vocabular bogat, vorbire clară, cu accente şi intonaţii corecte, însoţite de mimică şi
pantomimică expresivă, simţ al umorului
Caracter
-hărnicie
-grijă şi exigenţă fată de calitatea muncii
- iniţiativă
-are o atitudine critică faţă de propriile merite
Aptitudini:
-dispoziţie nativă spre domeniul de expresie lingvistic, dar şi simţul culorii, al melodiei (cântă la
mandolină, pasionată de Origami)
-fantezie creatoare

3
Prof. înv. primar Murariu Mariana
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni

4. Comportament:
-este conştienă de abilităţile sale dar se comportă normal în relaţiile cu colegii
5. Relaţiile în grupul de elevi
-dezvoltă relaţii cu colegii de aceeaşi vârstă dar şi cu cei mai mari care au aceleaşi interese,
preocupări
-este predispusă să satisfacă nevoile celorlalţi
-se simte confortabil în relaţiile cu colegii
-este preocupată de etică, justiţie
-face raţionamente corecte, are o gândire clară, înţelege sensul lucrurilor
-are tendinţa de a domina activitatea din grup direcţionând-o
6. Date pedagogice:
-rezultate şcolare deosebite la toate obiectele de învăţământ cu excepţia disciplinei educaţie fizică
unde rezultatele sunt bune;
-stil de învăţare vizual
-are rezultate deosebite şi în activitatea extraşcolară;
-participă cu mult interes mai ales la concursurile de creaţie literară şi plastică;
- se apleacă cu mult interes asupra descrierilor de natură care pentru ceilalţi copii par plicticoase
-interes pentru lectură, istorie, geografie.;

II. Nevoi specifice:


În cadrul familiei:
-încurajarea dispoziţiilor comunicative prin disponibilitate de ascultare, manifestare a interesului
- determinarea “experienţelor” fanteziste pozitive;
În cadrul şcolii:
-dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi imaginative;
-“o cultură” a colegilor care se concentrează pe ascultare în folosul dezvoltării cognitive;
-încurajarea exprimării scrise

În grupul de prieteni:
-nevoia de a comunica pentru a-şi prezenta rezultatele muncii
-de a-şi asuma responsabilităţi

4
Prof. înv. primar Murariu Mariana
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni

La sfârşitul programului de intervenţie cu durata de un an, eleva va fi capabilă să comunice


cu încredere ideile sale fanteziste prin intermediul creaţiilor literare; va ajuta elevii cu imaginaţie
săracă în soluţionarea problemelor de limbă şi a compoziţiilor libere în cadrul muncii în echipă

III. Obiective:
O1 să compună oral şi în scris creaţii valorificându-şi imaginaţia cultivându-şi umorul şi
asociaţiile de idei cu efect benefic asupra propriei dispoziţii afective, utilizând cunoştinţele de limbă
în valorificarea situaţiilor neprevăzute;
O2 să lucreze în echipe eterogene pentru a-şi exercita rolul de lider;
O3 să realizeze o publicaţie proprie
O4 să coordoneze activitatea în cadrul colectivului de redacţie al revistei “Licurici”(revistă
cultural-artistică)

Domenii de intervenţie:
cognitiv
Limba şi literatură română

IV. Plan de acţiune:


O1 -convorbire pe teme literare (adoptarea unei neutralităţi active, în special din partea învăţătoarei,
în scopul înţelegerii nevoii de a fi ascultat) - o acţiune la iniţierea programului de intervenţie
-comunicare în cadrul cercului de literatură pe teme stilistice ( mod de exprimare a gândurilor în
forme literare- figuri de stil) - lunar
- “Metafore în poezie”- învăţarea cu ajutorul fişelor bibliografice pe anumite teme-semestrial
O2 -activitate pe grupe eterogene în cadrul orelor de Literatură pentru copii, pentru a oferi
posibilitatea exprimării ideilor fanteziste şi a exercitării rolului de lider – la două săptămâni
O3 -realizarea unei lucrări în care este valorificată munca subiectului,(”Cărticica mea de poveşti”,
„Cărticică pentru mama”) - activitate în derulare
-“Învăţăm să luăm notiţe” atunci când facem studiu individual pe o anumită temă (de pildă,
selectăm pe coloane elementele fantastice şi elementele reale din basme) – de câte ori este necesar
pe parcursul intervenţiei

5
Prof. înv. primar Murariu Mariana
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni

O4 - activitate practică de redactare şi/sau corectare a articolelor pentru revista “Licurici”-


semestrial
-participare la Festivalul literar “Mihai Eminescu”, festival care are loc în comuna Dumbrăveni -
luna iunie

Bibliografie:
Lector dr. Aurora Adina Ignat, “Psihopedagogia talentelor”-suport de curs, 2012
Cosmovici, Andrei, “Psihologie şcolară”, Iaşi,,Editura Polirom, 1998;
Mielu, Zlate, “Introducere în psihologie”, Bucureşti, Editura Şansa 1996;