Sunteți pe pagina 1din 77

UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

PROIECTAREA PROGRAMULUI DE CONSTRUCTIE AL UNEI SONDE


IN FORAJ PE NORD-COMANESTI

2017

Cuprins
Capitolul 1: Geologia structurii
1.1.Situarea geografica;
1.2.Litologia si tectonica;
1.3.Dificultati de foraj;
1.4.Variatia gradientilor de presiune din pori si a presiunii de fisurare in functie de adancimea
sondei;

Capitolul 2: Stabilirea programului de tubare al sondei


2.1.Determinarea numarului de coloane de tubare pe baza gradientilor de presiune;
2.2.Stabilirea diametrelor coloanelor si al sapelor de foraj;

Capitolul 3: Calculul de rezistenta al garniturii de foraj


3.1.Alegerea garniturii de foraj;
3.2.Calculul de rezistenta al garniturii pentru forarea intervalului cirespunzator coloanei de
exploatare;

Capitolul 4: Fluide de foraj


4.1.Tipurile de fluide de foraj;
4.2.Determinarea proprietatilor fluidelor de foraj;
4.3.Cantitati de materiale necesare pentru prepararea si pomparea fluidelor de foraj;

Capitolul 5: Tubarea sondei


5.1.Calculul de rezistenta al coloanei de ancoraj
5.2.Calculul de rezistenta al coloanei intermediare
5.3.Calculul de rezistenta al coloanei de exploatare

Capitolul 6: Cimentarea coloanelor de tubare

6.1.Cimentarea coloanei de ancoraj, tinand seama de durata operatiei de cimentare


6.2.Cimentarea coloanei intermediare;
6.3.Cimentarea coloanei de exploatare in regim turbulent;

Capitolul 1: Geologia structurii

2
1.1 Situare geografica

Structura NORD-Comanesti apartine administrativ judetului Bacau, fiind situata la 10 km N-E


de orasul Comanesti, Din punct de vedere morfologic, structura se caracterizeaza printr-un relief
subcarpatic specific zonei montane, cu altitudini cuprinse intre 900-1000 m, Clima este montana cu
veri reci si ierni friguroase.

1.2 Stratigrafia si Tectonica

Structura NORD-Comanesti apartine unitatii externe a flisului Carpatilor Orientali, fiind


situata intre doua structuri productive cunoscute: Asau de Vest si Moinesti de Est.
Aceasta zona apartine de doua mari unitati structurale: unitatea medio-marginala si unitatea
externa.
Unitatea medio-marginala cuprinde depozite apartinand Eocenului si Oligocenului.
Eocenul in facies de Tarcau incepe prin gresii calcaroase si monocalcaroase cenusii cu
intercalatii de argile si marne cenusii-verzui, grosimea variind intre 200-400m.
Deasupra urmeaza Eocenul in facies de Plopu reprezentat prin marne cenusii-verzui si argile
brun-roscate cu grosimea medie de 80 de m.
Oligocenul este reprezentat de gresii de kliwa, Unitatea externa este reprezentata in special
prin Oligocen.
Eocenul este reprezentat printr-o serie pelitica de argile verzui dezvoltate pe o grosime de
100-150 m.
Din punct de vedere tectonic, structuta are forma unei cute solz, dezvoltata pe directia Nord-
Sud, Flancul vestic este puternic inclinat, cuta fiind prinsa intre doua directii majore: la partea
superioara linia de foraj, prin intermediul careia se produce incalecarea marginala, iar la partea
inferioara o falie longitudinala peste care se afla structura Moinesti-Vest.
Cuta este afectata de o serie de dizlocari tectonice care o compartimentizeaza in blocuri
tectonice separate.

1.3 Variatia gradientilor, presiunea din pori, presiunea fluidului de foraj si presiunea de
fisurare in functie de adancime

Pe structura NORD-Comanesti, gradientul de presiune al fluidului din pori variaza intre


0,095-0,13 bar/m iar gradientul de fisurare intre 0,14-0,185 bar/m, Greutatea specifica a fluidelor de
foraj ce se vor folosi variaza intre 1,1 si 1,4 kg/ dm 3 .

Lucrarile de foraj efectuate in ultimul timp au pus in evidenta structura medio-marginala,


prelungirea sudica a aliniamentului structural din unitatea externa al flisului din Carpatii Orientali.
S-a apreciat ca intreaga zona constituie o zona de perspectiva pentru hidrocarburi si este
necesara continuarea foarjului de cercetare pentru deschiderea Oligocenului in parti favorabil
structurate.
Pentru stabilirea perspectivelor Oligocenului din sectorul situat la Nord de zona
productiva s-au proiectat sonde amplasate in diferite blocuri tectonice ale structurii,
Pe baza probelor de productie s-a dovedit prezenta acumularilor de titei intr-un bloc
tectonic la sud de Tarcau, Acest rezultat pozitiv precum si cunoasterea litofaciesului si

3
continutului de hidrocarburi si obtinerea de date privind tectonica structurii au impus saparea
unei sonde de exploatare prezentata in proiect,

Capitolul 2: Stabilirea programului de constructie al sondei

2.1, Determinarea numarului de coloane de tubare

Program de tubare format din 3 coloane:


 coloana de ancoraj;
 coloana intermediara;
 coloana de exploatare,

4
2.2, Calculul diametrelor coloanelor si al sapelor de foraj
Date initiale:
Adancimea sondei: H=3100 m
Numarul de coloane: ncoloane =3 coloane
Diametrul coloanei de exploatare: De =51 /2 in

Coloana de exploatare:
Diametrul coloanei de exploatare: De =51 /2 in = 139,7 mm
Diametrul peste mufa al coloanei de exploatare: Dm =153,7 mm e

Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda: δ e =10 mm


Diametrul sapei pentru coloana de exploatare: D s =D m +2 ∙ δ e = 153,7 + 2 · 10 = 173,7 mm
e e

Diametrul sapei pentru coloana de exploatare din catalog: Ds catalog = 171,5 mm = 63 / 4 in e

δ e D s −D m 171,5−153,7
Ratia de tubare: Re = = = = 0,052 ϵ [0,05 … 1]
e e

Dse
2∙Ds e
2∙ 171,5
Diametrul interior al coloanei intermediare: D i = Ds catalog +2 ∙ a=171,5+2 ∙ 2=175,1 mm
i e

a=¿ jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare


a=2 … 4 mm ; a=2 mm
Diametrul interior al coloanei intermediare din catalog: D i catalog =190,8mm (pt t max i

=13,84mm)
D i catalog> Ds catalog
i e

190,8 mm > 171,5 mm


Diametrul coloanei intermediare: Di=85 / 8 in=219,1 mm

Coloana intermediara:
Diametrul coloanei intermediare: D i=85 / 8 in=219,1 mm
Diametrul peste mufa al coloanei intermediare: Dm =244,5 mm i

Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda: δ i=20 mm


Diametrul sapei pentru coloana intermediara: Ds =Dm +2 ∙ δ i = 244,4 + 2 · 20 = 284,5 mm
i i

Diametrul sapei pentru coloana intermediara din catalog: D s catalog = 295,0 mm = 115 /8 in i

δ i D s −Dm 295,0−244,5
Ratia de tubare: Ri= = = = 0,085 ϵ [0,05 … 1]
i i

Ds
i
2∙ Ds i
2∙ 3295,0
Diametrul interior al coloanei de ancoraj: Di = Ds catalog +2 ∙a=295,0+2 ∙ 2=299 mm
a i

a=¿ jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare


a=2 … 4 mm ; a=2 mm
Diametrul interior al coloanei de ancoraj din catalog: D i catalog = 316,6 mm(pt t max a

=13,06mm)

5
3/ 8
Diametrul coloanei de ancoraj: Da=13 in=339,7 mm

Coloana de ancoraj:
Diametrul coloanei de ancoraj: Da=13 3/ 8 in=339,7 mm
Diametrul peste mufa al coloanei de ancoraj: Dm =365,1 mm a

Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda: δ a=35 mm


Diametrul sapei pentru coloana de ancoraj: D s =Dm +2∙ δ a = 365,1 + 2 · 35 = 435,1 mm
a a

Diametrul sapei pentru coloana de ancoraj din catalog: D s catalog = 444,5 mm = 171 /2 in
a

δ a D s −D m 444,5−365,1
Ratia de tubare: Ra= = = = 0,089 ϵ [ 0,05 … 1]
a a

Ds a
2∙ D sa
2 ∙ 444,5

Tipul Diametrul exterior Interval Dm Ds catalog


R
coloanei al coloanei tubat
in mm m-m mm in mm -
3 /8
Ancoraj 13 339,7 0-600 365,1 171 /2 444,5 0,089
5 /8 1/ 4
Intermediara 8 219,1 0-2500 244,5 12 295,0 0,085
1/ 2 3 /8
Exploatare 5 139,7 0-3100 153,7 7 187,3 0,052

Capitolul 3: Garnitura de foraj

3.1 Alegerea garniturii de foraj


Alegerea garniturii de foraj:
a) Pentru coloana de ancoraj:
D ga ≤ D s catalog - 1 in
a

Dga ≤ 444,5−1=444,5-25,4=419, mm
D ga ≤ 419,1 mm
D g = 11” = 279,4 mm
di g = 76,2 mm
q g = 444,5 kg/m

6
Dp=f(Dsa catalog) = 51/2in =139,7mm
t=9,17mm
qp=32,59 kg/m
lga=50m
Lpa=Ha-50m=-600-50=550m

b) Pentru coloana intermediara


Dgi ≤ Dsi catalog -1in
D gi ≤ 295-1”=295,0-25,4=269,6mm
Dgi ≤ 269,6mm
Dgi=254,0 mm=10”
dig=76,2 mm
q g =362,0Kg/m
Dp=f(Dsi catalog)=5”=127,0mm
t=9,19mm
qp=29,02 kg/m
lgi=100m
Lpi=Hi-100m=2500-100=2400m

c) Pentru coloana de exploatare


Dge ≤ Dse catalog-1in
Dge ≤ 171,5-1”=171,5-25,4=146,1mm
Dge ≤ 146,1 mm
Dge=127mm=5 in
d ig = 57,2 mm
q g = 79,3 Kg/m
Dp=f(Dse catalog)=31/2in=88,9mm
dip=88,9-2 ∙ 8,56=71,78 mm

t=8,56 mm
qp=9,79 kg/m
lge=200 m
Lpe=He-200m=3100-200= 2900 m

Diam ext al praj foraj t qp


Tip coloana
in mm mm kg/m
A 51/2 139,7 9,17 32,59
I 5” 127 9,19 29,02
E 31/2
88,9 9,35 9,79

Diam ext al praj grele Diam int qp


Tip coloana
in mm mm kg/m
A 11” 279,4 76,2 444,5
I 10 254 76,2 362,0

7
E 5 127 57,2 79,3

Solicitarea Extragere fara circulatie In timpul forajului


garniturii de foraj 1-1 2-2 1-1 2-2
Intinderea si
compresiunea: 181,95 -41,85 152,96 -50,605
σ z ,N/ mm2
Torsiunea sau
rasucirea: 0 0 30,57 2,334
τ , N/ mm2
Incovoierea:
σ inc , N/ mm2 0 0 0 0
Tensiunea axiala:
σ ax , N/ mm2 181,95 -41,85 152,96 -41,85
Tensiunea data de
Presiunea interioara -41,85 86,66 -36,76
si exterioara: 0
σ t , N/ mm2
σ r , N/ mm2 0 -41,85 -20 -58,84
Tensiunea principala
σ 1 , N/ mm2 0 -41,85 -20 -58,84
Tensiunea principala 152,96 0,07
σ 2 ,N/ mm2 181,95 -41,85
Tensiunea principala 0
σ 3 ,N/ mm2 -41,85 74,72 -78,675
Tensiunea echivalenta
σ ech ,N/ mm2 181,95 0 152,96 70,94

3,2 Calculul de rezistenta al garniturii de foraj pentru intervalul corespunzator coloanei de


exploatare
Extragere fara circulatie:
Sectiunea 1-1:

G
ρn a
(¿ ¿ p+Gg )(1− + s+ extr )
ρo g
;
Ap
G p +Gg −F p 1 + F p 2+ F f + F i
σ z= =¿
Ap

8
1350 0,3
( 283910+158600 ) (1− +0,1+ )
7850 10 N/ mm2
σ z= =181,95
0,00233

G p=q p ∙ L p ∙ g=9,79 ∙2900 ∙ 10=283 910 N=283,910 kN

Gg =q g ∙ l g ∙ g=79,3 ∙200 ∙ 10=158600 N=158,6 kN

s=coeficient de frecare = 0,1;


aextr =0,3 (acceleratie la extragere) m/s2
ρn=1350 kg/m3
ρo=7850 kg/m3
π 2 π
A p= ( D p−di 2p ) = ( 0, 08892−0,07022 )=0,00233m2
4 4
di p=D p −2∙ t p=88,9−2∙ 9,35=70,2mm

Compresiune:
Sectiunea 2-2:
−F p 1 −ρ n ∙ g ∙ H ∙ A g
σ z= = =−ρn ∙ g ∙ H =−1350 ∙ 10∙ 3100=−41,85∙ 106 N/m2
Ag Ag
σ z=−41,85 N/ mm2

π 2 π
A g= ( D −di2g ) =
4 g 4
( 0,127 2−0,05722 ) =0,01 mm2

Torsiunea: τ
Sectiunea 1-1:
τ =0 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
τ =0 N/ mm2

Incovoierea: σ inc
Sectiunea 1-1:
σ inc =0 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
σ inc =0 N/ mm2

Tensiunea axiala: σ ax
σ ax=σ z + σ inc
Sectiunea 1-1:

9
σ ax=σ z =181,95 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
σ ax=σ z =−41,85 N / mm2

Tensiunea tangentiala si tensiunea radiala:


Formula lui Lamme:
2 2 2 2
r ∙ p −r ∙ p r ∙ r ∙( p − p )
σ t ,r = i 2i e2 e ± i 2 e 2 i 2 e
r e −r i r ∙(r e −r i )
Sectiunea 1-1:
pe =0 ¯ ¿
pi=0 ¯¿
σ t =σ r=0 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
pe = pi=ρ ∙ g ∙ H= p n=1350 ∙10 ∙3100=41,85 N/ mm2
2 2
r i −r e
σ t =σ r= 2 2 ∙ p=−p n=−ρ∙ g ∙ H =−1350 ∙ 10∙ 3100=¿ -41,85 N/ mm2
r e −r i
di 57,2
r i= g = =28,6 mm
2 2
D 127
re= g = =63,5 mm
2 2
r ∈ [ r i , r e ¿ → r ∈ [ 28,6 ; 63,5 ¿ m
Tensiuni principale:
σ 1=σ r =0 N/ mm2
σ +σ
√(
σ 2,3 = ax t ±
Sectiunea 1-1:
2
σ ax −σ t 2 2
)2

σ σ
σ 2,3 = z ± z
2 2
σ 1=0 N/ mm2
σ 2 =σ ax =σ z =181,95 N/ mm2
σ 3 =0 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
σ t =σ r=− p=−48,85 N/ mm2 ;
σ 1=−p=−48,85 N/ mm2

σ 2,3 =
√(
σ ax + σ t
2
±
σ ax −σ t 2 2
)2

√(
2
σ ax + σ t σ ax−σ t
σ2=
2
+ )2

2

2
τ =0 N/ mm

σ2=
−41,85−41,85
2 √( +
−41,85+ 41,85 2
2 ) =−41,85 N/ mm2

10
σ3=

σ3=
σ ax + σ t
2

−41,85−41,85
√(
σ ax −σ t 2 2
2 )

=−41,85 N/ mm2
2

Tensiunea echivalenta:

σ ech =
1
2√∙ [ ( σ 1 −σ 2 ) + ( σ 2−σ 3 ) + ( σ 3−σ 1 ) ]
2 2 2


1
σ ech 1−1= ∙ [ ( 0−181,95 ) + ( 181,95−0 ) ]
2
σ ech 1−1=181,95 N/ mm2
2 2


1
σ ech 2−2= ∙ [ (−41,85 ) + (−41,85 ) + (−41,85+ 41,85 ) ]
2
σ ech 2−2=41,85 N/ mm2
2 2 2

In timpul forajului:
Sectiunea 1-1:
Intindere:
G +G −F p 1 + F p 2−Gs + F p 3
σ z= p g
Ap
ρn
( G p+ G g )−(1− )−G s+ F p 3
ρo
σ z=
Ap
1350
( 283910+158600 ) (1− )−87000+77000
7850
σ z=
0,00233
σ z=152,96 / mm 2

ρ
1
(
Gs= ∙q g ∙l g ∙ g ∙ 1− ne =
cs ρo ) 1
1,5 (
∙200 ∙ 79,3∙ 10 ∙ 1−) 1350
7850
=87000N =87 kN

π 2 π
F p 3 =p inc ∙ Aip = pinc ∙ · d ip =200·105· · 0,07022 =77400 KN
4 4

di p=70,2 mm
pinc=200 ¯¿
l g =200 m

Sectiunea 2-2:
Compresiune:
−F p 1 +Gs −0,4185 ∙10 6+87550
σ z= = =-50,605 N/ mm2
Ag 0,01

11
6
F p 1= ρne ∙ g ∙ L∙ A g=1350 ∙10 ∙ 3100 ∙0,01=0,4185∙ 10 N

π 2 π
A g= ( D −di2g ) =
4 g 4
( 0,127 2−0,05722 ) =0,01 m2

Torsiunea(rasucirea):

Sectiunea 1-1:

Mm 2577,39
τm = = = 30,57 N/ mm2
Wpp 0,0000843

4 4 4 4
π D p −di p π 0,0889 −0,0702 2
Wpp = · = ∙ = 0,0000843 m
16 Dp 16 00889

M m=M s + M rg + M rp =M s+ M rgf =1699,89+877,5=2577,39 kN

M s=M sp ∙G s =10·87,75=877,5 N

m
M sp=( 10 … 15 ) N∙
kN

m
M sp =10 N∙
kN

P rgf Prgf 17730


M rg + M rp = = = = 1699,89 N
ω 2∙π ∙n 2 ∙ π ∙ 1,66

2 2
D g ∙l g + D pi ∙ L p
)· n1,7 · ρn
Prgf =c ∙¿

C= 2· 10−7

0,1272 ∙200+ 0,08892 ∙ 2900


)· 1001,7 ·1350=17,73 kW=17730 W
P rgf =2 ∙ 10−7 ∙ ¿
n= 100 rot/min

Sectiunea 2-2:
Ms 877,5
τm = = =2,334 N/ mm2
Wpp 0,0003856

12
4 4
π D g−di g π 0,127 4−0,0572 4 3
Wpp= · = ∙ = 0,0003856 m
16 Dg 16 0,127

M s=M sp ∙G s =10·87,75=877,5 N

Incovoierea:
Sectiunea 1-1:
σ inc =0 N/ mm2

Sectiunea 2-2:
σ inc =0 N/ mm2

Tensiunea axiala
σ ax=σ z + σ inc = σ z +0
σ ax1−1=σ z 1−1=152,96 N/ mm2
σ ax 2−2=σ z 2−2=−41,85 N/ mm2

Tensiuni radiale si tangentiale datorate presiunii interioare si presiunii exterioare:


Sectiunea 1-1:
2 2 2
r ∙p r ∙r ∙ p
σ t ,r = 2i i2 ± 2i 2 e 2i
r e −r i r (r e −r i )
pe =0 ¯ ¿
pi= pinc 200 ¯¿ =20 N/mm2
di
r i= p =0,0351 m
2
Dp
r e = =0,0444 m
2
r ∈ [ r i , r e ¿ → r ∈ [ 0,0351,0,0444 ¿ mm
Pt r= r i (pe suprafata cilindrica inferioar) r=0,0351 m
2 2 2 2
r i +r e 0,0351 +0,0444 5
σ t = 2 2 ∙ pi = 2 2
∙ 200∙ 10 =86,66 N/ mm2
r e −r i 0,0444 −0,0351
2 2
r −r
σ r = i2 e2 ∙ pi=− pi=−20 N/ mm2
r e −r i
Pt r= r e (pe suprafata cilindrica inferioar) r= 0,0444 m
2 2
2∙ r 2∙ 0,0351
σ t = 2 i 2 ∙ pi= 2 2
∙ 200∙ 105=66,66 N/mm2
r e −r i 0,0444 −0,0351
σ r =0 N/ mm2

13
Sectiunea 2-2:
2 2 2 2
r i ∙ p i−r e ∙ p e r i ∙ r e ∙( p i− pe )
σ t ,r = 2 2
± 2 2 2
r e −r i r (r e −r i )
−5
pe =ρ ne ∙ g ∙ L=ρne ∙ g ∙ H sd =1350 ∙10 ∙ 3100∙ 10 =418,5 bar
pi= ps + ρne ∙ g ∙ L=418,5+ 75,78=494,28 bar
2
vj 120 2
ps= 2
· ρ ne = 2 ·1250=75,78 bar
2∙φ 2∙ 0,95
v j =120 m/s
φ=0,95
r = r i=0,0286 mm
0,02862 ∙ 494,28∙ 105−0,06352 ∙ 418,5 ∙10 5
σt = +
0,06352−0,0286 2

0,048592 ∙ 0,057152 ∙ ( 494,28∙ 105−418,5∙ 105 )


2 2 2
=-36,76 N/ mm2
0,04859 ∙ ( 0,05715 −0,04859 )
0,048592 ∙ 494,28 ∙ 105−0,057152 ∙ 418,5 ∙105
σr= -
0,057152−0,048592

0,048592 ∙ 0,057152 ∙ ( 494,28∙ 105−418,5∙ 105 )


=-58,84 N/ mm2
0,04859 2 ∙ ( 0,057152−0,048592 )
r = r e =0,0635 mm
σ t =¿ -26,76 N/ mm2
σ r =−39,24 N/ mm2

Tensiuni principale:
Sectiunea 1-1:

σ 2,3 =
σ ax + σ t
2 √(
±
σ ax −σ t 2 2
2 ) +τ

σ2 =
152,96+ 86,66
2
+
√( 152,64−86,66 2
2 )
+30,572 =152,96 N/ mm2

σ3 =
152,96+ 86,66
2

√( 152,96−86,66 2
2 )
+30,572 =74,72 N/ mm2

Sectiunea 2-2:

σ 2,3 =
σ ax + σ t
2 √(
±
σ ax −σ t 2 2
2 ) +τ

σ2 =
−41,85−36,76
2
+
√( −41,85−36,76 2
2 )
+2,3342 =0,07N/ mm2

14
σ3 =
−41,85−36,76
2
-
√( −41,85−36,76 2
2 ) +2,3342 =-78,675 N/ mm2

Tensiunea echivalenta:

σ ech =
1
2√∙ [ ( σ 1 −σ 2 ) + ( σ 2−σ 3 ) + ( σ 3−σ 1 ) ]
2 2 2


1
σ ech 1−1= ∙ [ (−20−152,96 ) + (152,96−85,1 ) + ( 85,1+20 ) ]
2
2 2 2

σ ech 1−1 =152,96 N/ mm2

σ ech 2−2=
√ 1 (
2
∙ [ −58,84−0,07 ) + ( 0,07+78,675 ) + (−78,675+58,84 ) ]
2 2 2

σ ech 2−2 =70,94 N/ mm2

R p 0,2
σ ech max ≤ σ ad =
cs
σ ech max =181,95 N/ mm2

R p 0,2 ≥ c s ∙ σ ech max = 1,5· σ ech max =1,5·181,95=272,925 N/ mm2

Clasa de rezistenta Limita la curgere R p 0,2 , N/ mm2


D 380
E-75 517
X-95 655
G-105 724

Se alege otelul D,

Capitolul 4: Fluide de foraj


4.1 Tipurile de fluide de foraj
In functie de densitatea noroiului de foraj,tipurile de noroi de foraj sunt urmatoarele:

15
Kg
ρn ≤1200 3
→noroi natural format dinapa si argila
m

Kg
ρn >1200 → noroi dispersat sau ingreunat cu barita ;
m3

ρn=(1201,,,1350) kg/m3 =>ρinitiala=1200 kg/m3;

ρn=(1351,,,1600)kg/m3=>ρinitiala=1150kg/m3;

ρn>1601 kg/m3=>ρinitial=1120 kg/m3;

4.2 Proprietatile fluidelor de foraj


Interval Tipul Densitate Tensiunea Vascozitatea Filtrat Turta pH
forat fluidului a ρn dinamica plastica F, cm3 mm
m-m Kg/m3 de ηpl, cP
forfecare,
τ0, N/m2
0-600 Natural 1100 4,5 13 10 4,1 7,5

600-2500 Noroi 1250 4,8 15 8 1,5 8


dispersat
2500- Noroi 1350 12,4 5 7 1,5 8,5
3100 dispersat

4,3 Calculul volumelor fluidelor de foraj


Pentru coloana de ancoraj:

π 2 π 2
V sd = ∙ Dsa catalog ∙ H a = ∙ 0,4445 ·600= 93,317 m3
4 4

π
Vn=Vsd+Vrez Vn= 2∙ ∙ D sacatalog2 ∙ Ha
4

Vrez=Vsd Vn=2·93,317=186,215 m3

16
Pentru coloana intermediara: (0-2500) m;

π π
∙ Diacatalog2 ∙ H a + ∙ D sicatalog2
4 4 ·( H i−H a ¿ ]
Vni =2∙ ¿

Dia= Da – 2 ∙ tmediu = 298,5 – 2 ∙ 10,44 = 318,26 mm

Da = 339,7 mm;

t min + t max 8,38+13,06


tmed = = = 10,72 mm
2 2

π π
Vni=¿ 2 ·[ ∙ 0,318262 ·600+ ∙ 0,2952 ·(2500-600)]=355,19 m3
4 4

Pentru coloana de exploatare:

π 2 π 2
∙ Diicatalog ∙ H i+ ∙ Dse catalog
4 4 ·( H e −H i ¿ ]
Vne =2 ∙ ¿

Dii= Di – 2 ∙ tmediu = 219,1 – 2 ∙ 10,43 = 198,24 mm

Di = 219,1 mm;

t min + t max 6,71+14,15


tmed = = = 10,43 mm
2 2

π 2 π 2
Vne =¿ 2 ·[ ∙ 0,19824 ·2500+ ∙ 0,1715 ·(3100-2500)]= 182,04 m3
4 4

4.4 Calculul cantitatii de materiale utilizate pt prepararea fluidelor de foraj

17
Coloana de ancoraj:

kg kg
ρag=2500 3 ;
; ρa=1000 3 ; V n ancoraj=186,215 m3
m m
V a +V ag=V n ancoraj
V a ∙ ρ a+V ag ∙ ρag=V n ancoraj ∙ ρna
Kg
ρna =1100
m3
ρna− ρa
V ag= · V n ancoraj
ρag− ρa
1100−1000
V ag= · 186,215 = 12,41 m3
2500−1000
mag=V ag ∙ ρag=12,41∙ 2500=31025 Kg=31,025tone
V a=V n ancoraj−V ag=186,215−12,41=173,805 m
3

Coloana intermediara:

Kg Kg
ρ¿ =1250 3
→ ρn initial=1200 3
m m
V n initial +V b=V n intermediara
V n initial ∙ ρn initial +V b ∙ ρb=V nintermediara ∙ ρ¿
Kg
ρb=4100 3
m

ρ ¿−ρ ninitial
V b= · V n intermediara
ρb −ρn initial

1250−1200
V b= · 355,19 = 6,124 m3
4100−1200

mb=V b ∙ ρb=6,124 ∙ 4100=25108,25 Kg=25,11 tone

18
kg
Cantitatea de argila folosita pentru a realiza noroiul de : ρn=1200 3
m

kg kg
ρag=2500 3 ;
; ρa=1000 3 ; V n intermediara=355,19 m3
m m
V a +V ag=V n
V a ∙ ρ a+V ag ∙ ρag=V n ∙ ρna
Kg
ρn=1200
m3
ρna− ρa n∫ ¿
V ag= ·
ρag− ρa V¿
1200−1000
V ag= · 355,19 = 35,025 m3
2500−1000
mag=V ag ∙ ρag=35,025 ∙2500=85063,3 Kg=85,063 tone

V a=V nintermediara −V ag=355,19−35,025=320,165 m3

Coloana de exploatare:

Kg Kg
ρne =1350 3
→ ρn initial=1200 3
m m

V n initial +V b=V n exploatare

V n initial ∙ ρn initial +V b ∙ ρb=V n exploatare ∙ ρne

V n initial=V nexploatare −V b

V n initial ∙ ρn initial −V b ∙V n initial +V b ∙ ρb=V n exploatare ∙ ρne

19
Kg
ρb=4100 3
m

ρne −ρn initial


V b= · V n exploatare
ρb −ρn initial

1350−1200
V b= · 182,04 = 9,42 m3
4100−1200

mb=V b ∙ ρb=9,42∙ 4100=38605,03 Kg=38,605tone ;

kg
Cantitatea de argila folosita pentru a realiza noroiul de : ρn=1200 3
m

kg kg
ρag=2500 3 ;
; ρa=1000 3 ; V n exploatare=182,04 m3
m m
V a +V ag=V n
V a ∙ ρ a+V ag ∙ ρag=V n ∙ ρna
Kg
ρna =1200 3
m
ρna− ρa
V ag= · V n exploatare
ρag− ρa
1200−1000
V ag= · 182,04 = 24,272 m3
2500−1000
mag=V ag ∙ ρag=24,272∙ 2500=60680 Kg=60,68 tone

V a=V n exploatare −V ag=182,04−35,025=147,015 m


3

Capitolul 5: Tubarea coloanelor


5.1, Calculul de rezistenta al coloanei de ancoraj:

Diametrul coloanei de ancoraj: Da = 133/8 in =339,7 mm


Adancimea coloanei de ancoraj: Ha =600 m
Diametrul coloanei intermediare: Di = 85/8 in = 219,1 mm
Adancimea coloanei intermediare: Hi = 2500 m
Diametrul coloanei de exploatare: De = 5 ½ in = 139,7 mm

20
Adancimea coloanei de exploatare: He = 3100 m
Densitatea noroiului de foraj pentru coloana de ancoraj: na=1100 kg/m3
Densitatea noroiului de foraj pentru coloana intermediara: ni=1250 kg/m3
Densitatea noroiului de foraj pentru coloana de exploatare:ne=1350kg/m3
Densitatea fluidului de fisurare pentru coloana de ancoraj: fis,ech,a=1500 kg/m3
Densitatea fluidului de fisurare pentru coloana intermediara: fis,ech,i=1650 kg/m3
Densitatea fluidului de fisurare pentru coloana de exploatare: fis,ech,e=1750 kg/m3

Presiunea din pori

p pi =ρni⋅g⋅H i =1250⋅10⋅2500⋅10−5 =312. 5 bar

Presiunea de fisurare la siul coloanei de ancoraj


−5
pfisa =( ρfis , ech , a +100 )⋅g⋅H a =( 1500+100 )⋅10⋅600⋅10 =96 bar

Presiunea interioara(cazul sonda inchisa si plina cu gaze):

g=200 kg/m3
am=1050 kg/m3
1. La gura sondei :
pi1 = pc =p fisa −ρ g⋅g⋅H a =96−200⋅10⋅600⋅10−5 =84 bar
pe1 = 0 bar
Δp i1= p i1− p e1= pc =84−0=84 bar

2. La siul coloanei :
pi2 = pfisa =94 bar
pe 2 =ρam⋅g⋅H a

21
−5
Δp i2 = pi2 − pe 2 = p fisa− ρam⋅g⋅ha =94−1050⋅10⋅600⋅10 =33 bar

Grafic:

Diametrul q A psp pia pt pea Fs Fsa


coloanei Otel t Imbinare

in mm - mm - Kg/m m2 bar bar bar bar kN kN

J-55 9,65 S 81,10 0,01005 188 150,4 78 74,28 2208 1261,71

J-55 10,92 S 90,78 0,01127 213 170,4 106 100,95 2647 1512,57
133/8 339,7

J-55 12,19 S 101,2 0,01254 238 190,4 134 127,61 3003 1716

2
A=π⋅t⋅( D a −t )=π⋅0, 00965⋅( 0,3397−0, 00965 )=0,01005 m
2
A=π⋅t⋅( Da −t )=π⋅0, 01092⋅( 0, 3397−0, 01092 )=0,01127 m
2
A=π⋅t⋅( Da −t )=π⋅0 . 01292⋅( 0 . 3397−0. 01292 )=0. 01254 m
p sp 188
pia = = =150 . 4 bar
c sp 1 . 25
c sp =1. 25
pt 78
pea = = =74 . 28 bar
ct 1 .05
c t =1 .05

22
Fs 2208
F sa = = =1261 .71 kN
c sp 1. 75
c sp =1,75
H a=600 m → l = H a=600 m
Se alege din catalog un otel J 55 cu t =9,65 mm ; S ,

Presiune exterioara (golire totala)

1. La gura sondei
pe1 = 0 bar
pi1 = 0 bar
Δp e1 = pe1 − pe2 =0 bar

2. La siul coloanei de ancoraj


pe 2 =ρna⋅g⋅H a
pi2 =0 bar
Δp e 2 = pe 2 − pi2 =ρna⋅g⋅H a =1100⋅10⋅600⋅10−5 =66 bar
∆p e2
= ∆ p =66 ¯¿ esiu

pea =74,28 ¯¿
pea > ∆ p e2

Grafic:

23
24
Ha=l=600 m

Se alege din catalog un otel J 55 cu t = 9,65 mm ; S ,

Verificarea profilului la tractiune :


2
A=π⋅t⋅( Da −t )=π⋅0, 00965⋅( 0,3397−0, 00965 )=0,010005 m
2
A=π⋅t⋅( Da −t )=π⋅0, 01092⋅( 0, 3397−0, 01092 )=0,01127 m
2
A=π⋅t⋅( Da −t )=π⋅0 . 01292⋅( 0 . 3397−0. 01292 )=0. 01254 m

Greutatea coloanei in aer:


G= q· H a ·g=81,10·600·10·10-3=486,6 kN ¿ F sa
F sa=1261,71 kN

Greutatea coloanei in noroi:


ρna 1100
G’=G·( 1− ¿ =486,6·( 1− ¿=418,41 kN ¿ F sa
ρo 7850
R p 0,2=379 N/ mm2
'
F ax=G =418,41 kN

[ √ )]
2
F ax
pcor =p ea ∙
−F ax
2 ∙ A∙ R p 0,2
+ 1−3 ∙(2∙ A∙ R p 0,2

[ √ )]
2
−418,41 ∙10 3 418,41 ∙103
pcor =74,28∙
2∙ 0,010005 ∙379 ∙ 10
6
+ 1−3∙
(
2 ∙ 0,010005∙ 379 ∙10
6

pcor =69,82 ¯¿
pcor > pe 2=¿ 69,82>66 ¯¿ pe siu

25
profilulsondei este format numai din burlane cu grosimea de perete t=9,65 mm
D ia = D a−2 ∙ t=339,7−2 ∙ 9,65 =320,4 mm

5.2 Calculul coloanei intermediare:


Date initiale:

Diametrul coloanei intermediare: Di = 85/8 in = 219,1 mm


Adancimea coloanei intermediare: Hi = 2500 m
Diametrul coloanei de exploatare: De = 5 ½ in = 139,7 mm
Adancimea coloanei de exploatare: He = 3100 m
Densitatea noroiului de foraj pentru coloana intermediara: ni=1250 kg/m3
Densitatea noroiului de foraj pentru coloana de exploatare:ne=1350kg/m3
Densitatea fluidului de fisurare pentru coloana intermediara: fis,ech,i=1650 kg/m3
Densitatea fluidului de fisurare pentru coloana de exploatare: fis,ech,e=1750 kg/m3
Densitatea gazelor: ρg=300 kg/m3;
Densitatea apei mineralizate: ρam=1050 kg/m3;
Presiunea din pori:

p pe= ρne ∙ g ∙ H=1350 ∙10 ∙ 3100 ∙10 =418,5 ¯


−5
¿ ;
Presiunea de fisurare:
pfis, i=( ρ fis , ech,i +100 ) ∙ g∙ H i ∙10−5 =( 1650+100 ) ∙ 10 ∙2500 ∙ 10−5=437,5 ¯¿ ;

Presiunea interioara (sonda inchisa si plina cu gaze):

1. La suprafata:
pi 1= pc = pfis ,i− ρg ∙ g ∙ H i=437,5−300 ∙10 ∙ 2500∙ 10−5=356,5 ¯¿ ;
pe1 =0 ;

26
∆ pi 1= pi 1− pe 1=356,5 ¯;
2. La siul coloanei:
pi 2= pfis ,i=437,5 ¯;
pe 2=ρam ∙ g ∙ H i =1050∙ 10 ∙2500 ∙ 10 =262,5 ¯
−5
¿ ;
∆ pi 2= pi 2− pe 2=437,5−262,5=175 ¯¿ ;
Grafic:

H=3100>2400, => pc=pmax=350 bar, impusa de prevenitoare;

Presiunea interioara, (dop de gaze la talpa):

g
ρne −ρ¿
¿ ;
g∙¿
p −p
H n= fis ,i ¿ max
pc=350 bar;

1. La suprafata:
pi 1= pc =350 ¯;
pe1 =0 ;
∆ pi 1= pi 1− pe 1=350 ¯;

2. La siul coloanei de ancoraj:


pi 2= pc + ρne ∙ g ∙ H n=350+1350 ∙ 10∙ 119 ∙ 10 =366,065 ¯
−5
¿ ;
pe 2=ρam ∙ g ∙ H n=1050 ∙10 ∙119 ∙10 =12,495 ¯¿
−5

27
∆ pi 2= pi 2− pe 2=366,065−12,495=353,57 ¯¿

3. La siul coloanei intermediare:


pi 3= pfis ,i=437,5 ¯¿ ;
pe3 =ρam ∙ g ∙ H i=1050∙ 10 ∙ 2500∙ 10−5=262,5 ¯¿ ;
∆ pi 3= pi 3− p e3=437,5−262,5=175 ¯ ¿

Grafic:

Diametrul Imbinar
Otel t q A psp pia pt pea Fs Fsa
coloanei e
Kg/
in mm - mm - m2 bar bar bar bar kN kN
m
85/ 219,1 41,6 0,0051 187, 123,8
J-55 7,72 L 234 130 1383 790,29
8 7 2 2 1
47,6 0,0059 216, 165,7
J-55 8,94 L 271 174 1655 945,71
2 0 8 1
10,1 53,5 0,0066 246, 226,6 1235,4
J-55 L 308 238 2162
6 7 7 4 7 3
10,1 53,5 0,0066 357, 269,5 1748,5
N-80 L 447 283 3060
6 7 7 6 2 7
11,4 59,5 0,0074 402, 362,8 2002,8
N-80 L 503 381 3505
3 3 5 4 6 6
N-80 12,7 L 65,4 0,0082 560 448 479 456,1 4435 2534,2

28
8 3 9 9

Se cauta in tabel o valoare mai mare decat cea mai mare valoare a presiunii: 353,57 bar, Se alege p=357,6
bar,

Calculul lungimilor tronsoanelor:


pia ,1 −∆ pi ,3 (187,2−175) ∙10 5
l 1= = = 162 m; J-55, t=7,72 mm; L;
g ∙( ρam−ρ g) 10 ∙(1050−300)

pia ,2 −p ia, 1 (216,8−187,2) ∙ 105


l 2= = =¿ 394 m; J-55; t=8,94 mm; L;
g ∙( ρam−ρ g) 10 ∙(1050−300)
p ia, 3−2 (246,4−216,8)∙105
l 3= = =¿ 394 m; J-55; t=10,16 mm; L;
g ∙( ρam−ρ g) 10∙(1050−300)

l 4=H i−l 1−l 2−l 3=2500−162−394−394=1550 m ; N-80; t = 10,16 mm; L;

Presiune exterioara, golire partiala:

ρ ne−ρ am 1350−1050
Hg= ∙H = ∙ 3100=689 m ;
ρne 1350
Hg-adancimea de golire;

In sectiunea 1:
pe ,1=0 ; pi ,2 =0, ∆ p i 1=0 ;

In sectiunea 2:
pe 2=ρ¿ ∙ g ∙ H g =1250∙ 10 ∙689=86,125 ¯;
pi 2=0 ;
∆ pi 2= pe 2=86,125 ¯;

In sectiunea 3:
pe3 =ρ¿ ∙ g ∙ H i=1350 ∙10 ∙ 2500=321,5 ¯;

29
pi 3=ρne ∙ g∙ ( H i −H g ) =1350∙ 10 ∙ ( 2500−689 )=244,485 ¯;
∆ pe 3= pe 3− pi 3=321,5−244,485=77,015 ¯;

Verificarea la tractiune:
Tronsonul 1:
−3
G1=q 1 ∙ l 1 ∙ g=41,67∙ 162 ∙10 ∙10 =67,5 kN ;
F sa1=790,29 kN ;
F sa1 >G1 ; 790,29>67,5;

Tronsonul 2:
G2=¿ Ʃqi·li·g= q1 ∙l 1 ∙ g+ q2 ∙l 2 ∙ g=67,5+47,62 ∙394 ∙10 ∙ 10−3=255,122 kN ;
F sa2=945,7 kN ;
F sa2 >G2 ; 945,7>255,122;

Tronsonul 3:
G3=¿ Ʃqi·li·g= q1 ∙l 1 ∙ g+ q2 ∙l 2 ∙ g+q 3 ∙ l 3 ∙ g=255,122+53,57 ∙ 394 ∙ 10∙ 10−3=466,19 kN ;
F sa3 =1235,43 kN ;
F sa2 >G2 ; 1235,43>466,19;

30
Greutatea totala a coloanei:
G4 =¿ Ʃqi·li·g= q1 ∙l 1 ∙ g+ q2 ∙l 2 ∙ g+q 3 ∙ l 3 ∙ g+q 4 ∙l 4 ∙ g =
−3
466,19+53,57 ∙ 1550∙ 10 ∙10 =1296,525 kN ;
F sa3 >G3 ;
1748,57>1296,525;
Forta axiala, Fax;
ρ 1250
( )
F ax=G1 ∙ 1− ¿ −ρ¿ ∙ g∙ H 1 ∙ A1 =67,5∙ 1−
ρo 7850 ( )
−1250 ∙ 10∙ 2338 ∙ 0,00512∙ 10−3=−92880 N

;
H 1=H i−l 1=2500−162=2338 m ;
Presiunea corectata:
F ax
2 ∙ A 1 ∙ R p 0,2
92,88∙ 103
2 ∙ 0,00512∙ 379 ∙106
+ 1−3
√ ∙
( 92,88 ∙10 3
2∙ 0,00512 ∙379 ∙10 6
1−3 ∙(¿ ¿2)=123,81∙ ¿
=126,66 ¯¿
); pcor=193,5 bar;

−F ax
+ √¿
2 ∙ A 1 ∙ R p 0,2
p cor =p ea1 ∙ ¿

Grosimea de perete medie:

t 1 ∙ l 1+t 2 ∙ l 2 +t 3 ∙l 3 +t 4 ∙ l 4 7,72 ∙162+ 8,94 ∙394 +10,16 ∙394 +10,16 ∙1550


t med= = =9,8 mm ;
H 2500

Dii= Di – 2 ∙ tmediu= 219,1-2∙9,8=198,78 mm

Tronsonarea coloanei de exploatare

L4=1550 m; t4=10.16 mm; N-80

31
L3=394m; t3=10.16 mm; J-55;

L2=394m; t2=8.94 mm; J-55;

L1=162m; t1=7.72 mm; J-55;

5.3 Calculul de rezistenta al coloanei de exploatare


Date initiale:

Diametrul coloanei de exploatare: De = 5 ½ in = 139,7 mm;


Adancimea coloanei de exploatare: He = 3100 m
Densitatea noroiului de foraj pentru coloana de exploatare:ne=1350kg/m3
Densitatea fluidului de fisurare pentru coloana de exploatare: fis,ech,e=1750 kg/m3
Densitatea gazelor: ρg=300 kg/m3;
Densitatea apei mineralizate: ρam=1050 kg/m3;
Presiunea din pori:

−5
p pe= ρne ∙ g ∙ H=1350 ∙10 ∙ 3100 ∙10 =418,5 ba r=psiu;
Presiunea la capul coloanei, (sonda inchisa si plina cu gaze):

−5
pc = p pori −ρg ∙ g ∙ H=418,5−300 ∙ 10∙ 3100 ∙10 =325 ¯;

Solicitari combinate: (presiune exterioara, golire totala+tractiune):


32
Diametrul
Otel t q A psp pia pt pea Fs Fsa
coloanei
in mm - mm Kg/m m2 bar bar bar bar kN kN
J-55 6,98 23,07 0,00291 331,6 265,28 278,5 265,24 965 551,43
J-55 7,72 25,3 0,00320 366,8 293,44 338,5 322,38 1099 628,00
N-80 7,72 25,3 0,00320 533,7 426,96 433 412,38 1548 884,57
51/2 139,7
N-80 9,17 29,76 0,00376 633,9 507,12 608,8 579,81 1904 1088,00
N-80 10,54 34,23 0,00428 681,2 544,96 769,5 732,86 2333 1333,14
P-110 10,54 34,23 0,00428 900,5 720,4 1002,5 954,76 2860 1634,29

Tronsonul 1:
Verificarea tronsonului 1 la presiunea exterioara:
Se alege o valoare pea1 din tabel astfel incat pea1>psiu(418,5 bar), Valoarea aleasa este: pea1=579,81
bar,
Otel t q A psp pia pt pea Fs Fsa

- mm Kg/m m2 bar bar bar bar kN kN


579,8
N-80 9,17 29,76 0,00376 633,9 507,12 608,8 1904 1088,00
1

Urmatorul tronson din tabel se alege ca fiind precedentul din tabel:


Otel t q A psp pia pt pea Fs Fsa

- mm Kg/m m2 bar bar bar bar kN kN


N-80 7,72 25,3 0,00320 533,7 426,96 433 412,38 1548 884,57

p ea 2 412,38∙ 105
H 2= = =3055 m;
ρne ∙ g 1350 ∙10
l 1=H−H 2 =3100−3055=45 m;

Forta axiala:
ρn
( )
F ax=G ∙ 1−
ρo
−ρn ∙ g ∙ H ∙ A ;

ρne
( )
F ax=q1 ∙ l 1 ∙ g ∙ 1−
ρo
−ρne ∙ g ∙ H 2 ∙ A 2=29,76 ∙ 45 ∙10 ∙ 1−
1350
7850 ( )
−1350 ∙10 ∙3055 ∙ 0,00320=−120,88 N

33
F ax
2∙ A ∙ R p 0,2
1−3 ∙(¿ ¿ 2)
;
−F ax
+√ ¿
2 ∙ A ∙ R p 0,2
p cor= p ea ∙ ¿
F ax
2 ∙ A2 ∙ R p 0,2
¿

( √ ) )=425,7 ¯¿ ;
2
120880
1−3 ∙(¿ 2¿ )=412,38 ∙
−120880
2 ∙ 0,003201∙ 551∙ 10 6
+ 1−3 ∙ (
2∙ 0,003201∙ 551∙ 106
−F ax
+√ ¿
2∙ A2 ∙ R p 0,2
p cor 2= pea 2 ∙ ¿
pcor , 2> p ea2 ;
425,7>412,38 (bar); - Este indeplinita conditia de rezistenta a garniturii la presiune exterioara;

H2=3055 m;
l 1=H−H 2 =3100−3055=45 m ;

Verificarea tronsonului 1 la presiune interioara:


∆ pi= p c + ρ g ∙ g ∙ H 2 −ρam ∙ g ∙ H 2 =p c −( ρam −ρg ) ∙ g ∙ H 2=325 ∙ 105−( 1050−300 ) ∙ 10 ∙3055 ∙ 10−5=95,875 ¯¿
;
pia2 =426,96 ¯¿ ∆ pi=95,875 ¯¿ ;

Verificarea tronsonului 1 la tractiune:


G1=q 1 ∙ l 1 ∙ g=29,76 ∙ 45 ∙10=13,392 kN ;
F sa2 >G1 ; F sa 2=885 kN >13,392 kN ;
 l1=45 m;

Tronsonul 2:
Verificarea tronsonului 2 la presiune exterioara:
N
t 2 =7,72mm , N −80 ; q 2=25,30 kg/ m ; R p 0,2=551 ;
mm2
N
t 3 =7,72mm , J −55; q3 =25,30 kg /m ; R p 0,2=379 ;
mm2
l 2=H−l 1−H 3 ;

34
p ea 3 322,4 ∙ 105
H 3= = =2389 m;
ρne ∙ g 1350 ∙10
l 2=H−l 1−H 3=3100−45−2389=666 m ;
ρne
(
F ax=( q1 ∙l 1 ∙ g+q 2 ∙ l 2 ∙ g ) ∙ 1−
ρo ) (
−ρ ne ∙ g ∙ H 3 ∙ A 3=( 29,76 ∙ 45 ∙10+ 25,3∙ 666 ∙ 10 ) ∙ 1−
1350
7850 )
−1350 ∙10 ∙ 2389 ∙0,

;
Fax
2∙ A 3 ∙ R p 0,2
¿
1−3∙( ¿2 ¿ ) =
−F ax
+√ ¿
2 ∙ A 3 ∙ R p 0,2
pcor 3 = pea3 ∙¿

( √ ) )=315,9¯;
2
47400
322,38 ∙
−47400
2 ∙ 0,003201∙ 379∙ 10 6
+ 1−3 ∙
(
2∙ 0,003201∙ 379 ∙10 6
pcor 3=315,9 ¯¿ pea 3 322,38 ¯, Nu este indeplinita conditia de rezistenta la presiune exterioara;

-Se recalculeaza lungimea tronsonului 2:


p cor 3 315,9 ∙ 105
H 3 rec 1= = =2340 m;
ρne ∙ g 1350∙ 10
l 2 rec 1=H−l 1−H 3rec =3100−45−2340=715 m ;
ρ ne
(
F axrec 1=( q1 ∙l 1 ∙ g+q 2 ∙ l 2 rec ∙ g ) ∙ 1−
ρo ) (
− ρne ∙ g ∙ H 3 rec ∙ A3 =( 29,76∙ 45∙ 10+25,3 ∙715 ∙ 10 ) ∙ 1−
1350
)
7850
−1350 ∙ 10 ∙2

;
F ax
2∙ A3 ∙ R p 0,2
¿
1−3 ∙(¿2 ¿ ) =
−Fax
+√ ¿
2∙ A 3 ∙ R p 0,2
pcor 3 rec 1= p ea3 ∙ ¿

( √ ) )=314,14 ¯¿ ;
2
59800
322,38 ∙
−59800
2 ∙ 0,003201∙ 379∙ 10
6
+ 1−3 ∙
(
2∙ 0,003201∙ 379 ∙10
6

35
peH 3= ρne ∙ g ∙ H 3=1350 ∙10 ∙ 2340=315,9 ¯¿
pcor 3 rec 1=314,14< peH 3=315,9 ¯, Nu este indeplinita conditia de rezistenta,

-Se recalculeaza lungimea tronsonului 2:


pcor 3 rec 1 314,14 ∙10 5
H 3 rec 2= = =2327 m;
ρne ∙ g 1350 ∙ 10
l 2 rec 2=H−l 1−H 3rec 2=3100−45−2327=728 m ;
ρne
(
F axrec 2=( q1 ∙l 1 ∙ g+ q2 ∙ l 2 rec 2 ∙ g ) ∙ 1−
ρo ) (
−ρ ne ∙ g ∙ H 3 rec 2 ∙ A 3=( 29,76 ∙ 45 ∙ 10+25,3∙ 728 ∙10 ) ∙ 1−
1350
)
7850
−1350 ∙10

;
F ax
2∙ A3 ∙ R p 0,2
¿
1−3 ∙(¿2 ¿ ) =
−F ax
+√ ¿
2∙ A 3 ∙ R p 0,2
pcor 3 rec 2= p ea3 ∙ ¿

( √ ) )=313,7 ¯¿ ;
2
63040
322,38 ∙
−63040
2 ∙ 0,003201∙ 379∙ 10
6
+ 1−3 ∙
(
2∙ 0,003201∙ 379 ∙10
6

peH 3= ρne ∙ g ∙ H 3=1350 ∙10 ∙ 2327=314,14 ¯¿

pcor 3 rec 2=313,7< peH 3=314,14 , Nu este indeplinita conditia de rezistenta,

-Se recalculeaza lungimea tronsonului 2:


pcor 3 rec 2 313,7 ∙105
H 3 rec 3= = =2324 m;
ρne ∙ g 1350 ∙ 10
l 2 rec 3=H−l 1 −H 3 rec 3=3100−45−2324=731m ;
ρne
(
F axrec 3= ( q1 ∙l 1 ∙ g+ q2 ∙ l 2 rec 2 ∙ g ) ∙ 1−
ρo ) (
− ρne ∙ g ∙ H 3rec 3 ∙ A 3=( 29,76 ∙ 45 ∙ 10+25,3 ∙731 ∙10 ) ∙ 1−
1350
)
7850
−1350 ∙10

36
F ax
2∙ A3 ∙ R p 0,2
¿
1−3 ∙(¿2 ¿ ) =
−F ax
+√ ¿
2∙ A3 ∙ R p 0,2
pcor 3 rec 3 =p ea3 ∙ ¿

( √ ) )=313,6¯¿
2
73798
322,38 ∙
−63798
2 ∙ 0,003201∙ 379∙ 10 6
+ 1−3 ∙
(
2∙ 0,003201∙ 379 ∙10 6
;

peH 3= ρne ∙ g ∙ H 3=1350 ∙10 ∙ 2324 ∙10 =313,74 ¯


−5
¿
pcor 3 rec 3 =313,6< peH 3=313,74 ,̄ Nu este indeplinita conditia de rezistenta,

-Se recalculeaza lungimea tronsonului 2:


p cor 3 rec 3 313,6 ∙ 105
H 3 rec 4 = = =2323 m;
ρne ∙ g 1350 ∙10
l 2 rec 4= H−l 1−H 3 rec 4=3100−45−2323=732 m;
ρne
(
F axrec 4 =( q 1 ∙ l 1 ∙ g +q 2 ∙ l2 rec 2 ∙ g ) ∙ 1−
ρo ) (
−ρne ∙ g ∙ H 3 rec 3 ∙ A 3=( 29,76 ∙ 45 ∙10+25,3 ∙ 732∙ 10 ) ∙ 1−
1350
)
7850
−1350 ∙ 10

;
F ax
2 ∙ A3 ∙ R p 0,2
¿
1−3 ∙(¿2 ¿ ) =
−F ax
+ √¿
2∙ A3 ∙ R p 0,2
pcor 3 rec 4= pea3 ∙ ¿

( √ ) )=313,49 ¯¿
2
64050
322,38 ∙
−64050
2 ∙ 0,003201∙ 379∙ 10 6
+ 1−3 ∙
2∙ 0,003201∙ 379 ∙10 6( ;

peH 3= ρne ∙ g ∙ H 3=1350 ∙10 ∙ 2323∙ 10 =313,6 ¯¿


−5

pcor 3 rec 4=313,49 ¯¿ p eH 3=313,6 ,̄ Nu este indeplinita conditia de rezistenta,

-Se recalculeaza lungimea tronsonului 2:

37
pcor 3 rec 3 313,5 ∙105
H 3 rec 5= = =2322 m;
ρne ∙ g 1350 ∙ 10
l 2 rec 5=H−l 1 −H 3 rec 5=3100−45−2322=733 m;
ρne
(
F axrec 5= ( q1 ∙l 1 ∙ g+ q2 ∙ l 2 rec 2 ∙ g ) ∙ 1−
ρo ) (
− ρne ∙ g ∙ H 3rec 3 ∙ A 3=( 29,76 ∙ 45 ∙ 10+25,3 ∙733 ∙ 10 ) ∙ 1−
1350
)
7850
−1350 ∙ 10

;
F ax
2∙ A3 ∙ R p 0,2
¿
1−3 ∙(¿2 ¿ ) =
−F ax
+√ ¿
2∙ A3 ∙ R p 0,2
pcor 3 rec 5 =p ea3 ∙ ¿

( √ ) )=313,5¯¿
2
64304
322,38 ∙
−64304
2 ∙ 0,003201∙ 379∙ 10 6
+ 1−3 ∙
(
2∙ 0,003201∙ 379 ∙10 6
;

peH 3= ρne ∙ g ∙ H 3=1350 ∙10 ∙ 2322∙ 10 =313,47 ¯


−5
¿
pcor 3 rec 4=313,5 ¯
¿ p eH 3=313,47 ,̄ Este indeplinita conditia de rezistenta,

Pentru:
H 3 cor=2322m ;
l 2 cor=H −l 1−H 3 cor=3100−45−2322=733 m ;

Verificarea tronsonului 2 la presiune interioara:


∆ piH 3= pc −( ρ am−ρ g ) ∙ g ∙ H 3 =325−( 1050−300 ) ∙ 10 ∙2322 ∙ 10−5=150,85 ¯
¿ ;
pia3 =293,5 ¯¿ ;
pia3 > ∆ p iH 3 , tronsonul se verifica la presiune interioara;

Verificarea tronsonului 2 la tractiune:


G2=q 1 ∙ l 1 ∙ g +q2 ∙l 2 ∙ g=29,76 ∙ 45 ∙10+25,30 ∙ 733∙ 10=198,84 kN ;
F sa3 =628 kN >G2=198,84 kN ; tronsonul se verifica la tractiune;
l 3=H−l 1−l2 =3100−45−733=2322 m;

38
Tronsonul 3:
Verificarea tronsonului 3 la tractiune:
Otel J-55; t=7,72 mm; q=25,3 kg/m;
3
F sa 3−G2 (628−198,84)∙ 103
F sa3 =∑ qi ∙l i ∙ g=F sa2 + q3 ∙ l 3 ∙ g=¿ l3 = = =1695 m ;
i=1 q3 ∙ g 25,3∙ 10
l 3=1695 m ;
l 1+l 2 +l 3=45+733+1695=2473 m ;

Tronsonul 4:
Otel N-80; t=7,72 mm; q=25,3 kg/m;
F sa 4−F sa 3 (884,57−628)∙ 103
l 4= = =1010 m ;
q4 ∙ g 25,3 ∙ 10
l 1+l 2 +l 3 +l 4 =45+733+1695+1010=627 m ;
H=3100m, asa ca eu am nevoie de 627 m pentru acoperirea celor 3100m, l4= 627 m;
l1=45m; l2=733m; l3=1695m; l4=627 m;
Grosimea de perete medie:

t 1 ∙ l 1+t 2 ∙ l 2 +t 3 ∙l 3 +t 4 ∙ l 4 +t 5 ∙ l5 9,17 ∙ 45+7,72 ∙733+ 7,72∙ 1695+7,72∙ 627


t med= = =7,74 mm ;
H 3100
Die= De – 2 ∙ tmediu= 139,7-2∙7,74=124,22 mm

39
40
41
Tronsonarea coloanei de exploatare

L4=627m; t4=7,72 mm; N-80

L3=1695m; t3=7,72 mm; J-55;

L2=733m; t2=7,72 mm; N-80;

L1=45m; t1=9,17 mm; N-80;

42
6. Cimentarea sondelor

6.1 Cimentarea coloanei de ancoraj

1) Adâncimea de cimentare

Hc = Ha = 600 m;

2) Densitatea pastei de ciment

p = 1800 kg/m3;

3) Volumul pastei de ciment

h = înălțimea la care se află inelul de reținere față de șiu;

h = 20 m;

V p= A e ∙ H c + A i ∙ h

π π
V p= · ( k cav ∙ D2s a−D2a )· H a + · D2i a ∙ h
4 4

kcav = coeficient de cavernometrie;

kcav = 1,20

π π
V p= ·( 1,2∙ 0,44452−0,33972 )·6 00 + · 0,32042 ∙ 20
4 4

Vp = 58,962 m3;

4) Volumul fluidului de refulare

π 2
V n=k comp ∙ Ai ∙ ( H a−h ) =k comp ∙ ∙ D ∙ ( H a−h )
4 ia

kcomp = coefficient de compresibilitate a noroiului;

43
k2 = 1,03

π
V n=1,03 ∙ ∙ 0,32042 ∙ ( 600−20 )
4

Vn = 48,16 m3;

5) Cantitatea de materiale

p = 1800 kg/m3; => pastă de ciment normală formată din apă + ciment

a = 1000 kg/m3;

c = 3150 kg/m3;

3
v a + v c =1 m past ă de ciment

v a ∙ ρa +v c ∙ ρ c =1∙ ρ p

v a =1−v c

ρa−v c ∙ ρa + v c ∙ ρc =ρ p

ρ p −ρa 1800−1000
vc= =
ρc −ρ a 3150−1000
=0,372 [ m3 ciment /m3 pasta de ciment ]

v a =1−0,372=0,628 [ m3 apa /m3 pasta de ciment ]


3
mc =v c ∙ ρc =0,372∙ 3150=1171,8 Kgciment /1 m pastade ciment = 1,17 tone ciment

M c =masa totala de ciment

M c =k pierderi · mc ∙ V p

kpierderi = coefficient de pierderi de ciment;

kpierderi = 1,05

Mc = 1,05 ∙ 1171,8 ∙ 58,962 = 72546,255 kg ciment = 72,546255 tone de ciment


44
Va = k3 ∙ va ∙ Vp

Va = 1,05 ∙ 0,628 ∙ 58,962 = 38,88 m3 apă;

6) Numărul de autocontainere

Mc 72,546
Nac = M =
10
= 7,2546 ≅ 8 containtere;
ac

Mac = 10; 11; 12 tone

Se alege Mac = 10 tone,

7) Numărul de agregate de cimentare

N ac 7,2546
nagr = + 1= +1=4,6273 ≅ 5 agregate de cimentare
2 2

8) Presiuni de lucru

pa = f(V)

pa = p c + pd

pc = presiunea∈sistemul de circulatie

pd =presiunea datorata diferentei de densitate

pc =ct=0,012∙ H a +16=0,012∙ 600+16=23,2 ¯¿

π π
V icol= A i⋅H a = ⋅D 2⋅H a = ⋅0, 32042⋅600=48 .3755 m 3
4 ia 4
V p =58 .962 m >V icol=48 .3755 m3
3

45
Cazul 2

V p >V ∫ col

V ∫ col =48,3755 m3
3
V p=58,962 m

a) Începe pomparea pastei de ciment

pa1 = pc = 23,2 bar;

V1 = 0;

pd1 = 0;

hd1 = 0,

Rezultă punctul de coordonate:

1(0; 23,2)

b) Pasta de ciment ajunge la șiu


pa 2= pc + pd 2 =p c +(ρn− ρ p) ∙ g∙ hd 2
hd 2=H a=600 m
5
pa 2=23,2 ∙10 + ( 1100−1800 ) ∙ 10∙ 600=−18,8 ¯
¿
3
V 2=V ∫ col=48,3755m

Rezultă punctul de coordonate:

2(48,3755;-18,8)

46
c) Sfârșitul pompării pastei de ciment

hd 3=H a− X=600−110,85=489,15 m=490 m


3
V p=V ∫ col + A e ∙ X =48,3755+0,0955 ∙ 110,85=58,962m

π π
A e= ·( k cav ∙ D2s −D2a )= ·( 1,2∙ 0,44452−0,33972 ¿ = 0,09558 m2
4 4

V p −V ∫ col 58,962−48,3755
X= = =110,85 m
Ae 0,0955

3
V 3=V p =58,962m

pa 3= pc + ( ρn −ρ p ) ∙ g∙ hd 3 =23,2∙ 105 + ( 1100−1800 ) ∙10 ∙ 490=−11,1 ¯¿

Rezultă punctul de coordonate:

3(58,962; -11,1)

d) Sfârșitul operației de cimentare

pa 4 =p c + ( ρ p−ρ n ) ∙ g∙( H c −h)= pmax

5
pa 4 =23,2∙ 10 + ( 1800−1100 ) ∙10 ∙580=63,8 ¯¿

pmax =63,8 ¯
¿

V 4 =V p +V icol =58,962+ 48,3755=107,3375m3

Rezultă punctul de coordonate:

4(107,3375; 63,8)

Coordonatele punctelor

1(0; 23,2)

2(48,3755; -18,8)

3(58,962; -11,1)

47
4(107,3375; 63,8)

9) Alegerea agregatelor de cimentare: AC – 350, dp = 115 mm,

Viteza pa [bar] Qa [l/min]


I 210 372
II 110 700
III 60 1265

I
pa > pmax

I
pa=210 ¯¿

Pmax = 63,8 bar,

48
10) Durata operației de cimentare

T c =T p +T d +T n

T p =timp pentru pasta de ciment

T d=timp pentru dopuri de cimentare

T n=timp pentru noroi de refulare

T d = 15 ,,, 20 min

Se alege Td = 15 min

V 600 Vy 3
105 ∙ 10 7,3375 ∙10
3
T p +T n = + = + = 93,48 min;
Q aIII Q aII 1265 700

T c =15+93,48=108,48min ,

11) Timpul de pompabilitate

Tp min = 1,5 ∙ Tc = 1,5 ∙ 108,48 = 162,72 min;

Tp max = 1,5 ∙ Tp min = 1,5 ∙ 162,72 = 244,08 min,

49
6.2 Cimentarea coloanei intermediare

1) Adâncimea de cimentare H c =H i−H a+100=2500−600+100=2000 m

2) Densitatea pastei de ciment ρ p min < ρ p < ρ p max

3
ρ p min =ρn i + ( 100 … 300 ) Kg /m

3
ρ p min =1250+300=1550 Kg/m

❑ 3
ρ p max =ρ p fis −200 Kg/m

H i−H
pfis i = (¿¿ c )=¿

ρ p fis ∙ g∙ H c +ρn ∙ g∙ ¿

H i−H
(¿ ¿ c) 5
425,5 ∙10 −1250∙ 10 ∙ ( 2500−2000 ) Kg
pfisi −ρn i ∙ g∙ = =1815 3
g∙ H c 10 ∙2000 m
ρ p fis❑=¿

Kg
ρ p max =1815
m3

1550 < ρ p <1815

Se alege ρ p=1750 kg /m3

kg
ρ p=1750 ∈[1750; 1920 ] =¿ pasta formata din2 componenti: apa si ciment ;
m3
3) Volumul pastei de ciment

h = înălțimea la care se află inelul de reținere față de șiu;

h = 20 m;

V p= A e ∙ H c + A i ∙ h

50
π π
V p= · ( k cav ∙ D2s i−D2i )· H c + · D 2i i ∙ h
4 4

kcav = coeficient de cavernometrie;

kcav = 1,20

π π
V p= ·( 1,2∙ 0,2902−0,21912 )·20 00 + · 0,198782 ∙ 20
4 4

Vp = 83,25 m3;

4) Volumul fluidului de refulare

π
V n=k comp ∙ Ai ∙ ( H i−h ) =k comp ∙ ∙ D2ii ∙ ( H i−h )
4

kcomp = coeficient de compresibilitate a noroiului;

kcomp = 1,03

π
V n=1,03 ∙ ∙ 0,198782 ∙ ( 2500−20 )
4

Vn = 79,28 m3;

5) Cantitatea de materiale

p = 1750 kg/m3 ¿> pasta formata din2 componenti :apa si ciment ;


a = 1000 kg/m3;

c = 3150 kg/m3;

3
v a + v c =1 m past ă de ciment

v a ∙ ρa +v c ∙ ρ c =1∙ ρ p

v a =1−v c

51
ρa−v c ∙ ρa + v c ∙ ρc =ρ p

ρ p −ρa 1750−1000
vc= =
ρc −ρ a 3150−1000
=0,3488 [ m3 ciment /m3 pasta de ciment ]

v a =1−0,372=0,6512 [ m3 apa/m3 pasta de ciment ]


3
mc =v c ∙ ρc =0,3488 ∙3150=1098,72 Kg ciment / 1m pasta de ciment = 1,0987 tone ciment

M c =masa totala de ciment

M c =k pierderi · mc ∙ V p

kpierderi = coeficient de pierderi de ciment;

kpierderi = 1,05

Mc = 1,05 ∙ 1098,72 ∙ 83,25 = 96041,86 kg ciment = 96,42 tone de ciment

Va = kpierderi ∙ va ∙ Vp

Va = 1,05 ∙ 0,6512 ∙ 83,25 = 56,923 m3 apă;

6) Numărul de autocontainere

Mc 96,42
Nac = M =
10
= 9,642 ≅ 10 containtere;
ac

Mac = 10; 11; 12 tone

Se alege Mac = 10 tone,

7) Numărul de agregate de cimentare

N ac 9,642
nagr = + 1= +1=5,821 ≅ 6 agregate de cimentare
2 2

52
8) Presiuni de lucru

pa = f(V)

pa= p c + pd

pc = presiunea∈sistemul de circulatie

pd =presiunea datorata diferentei de densitate

pc =ct=0,012∙ H i+ 16=0,012 ∙ 2500+16=46 ¯


¿

π π
V icol= A i⋅H i = ⋅D 2⋅H i = ⋅0, 198782⋅2500=77 .584 m 3
4 ii 4
V p =83 . 25 m >V icol =77. 584 m3
3

Cazul 2

V p >V ∫ col

V ∫ col =77,584 m3

3
V p=83,25 m

a) Începe pomparea pastei de ciment


pa1 = pc = 46 bar;

V1 = 0;

pd1 = 0;

hd1 = 0,

Rezultă punctul de coordonate:

1(0; 46)

b) Pasta de ciment ajunge la șiu


pa 2= pc + pd 2 =p c +(ρn− ρ p) ∙ g∙ hd 2
hd 2=H i=2500 m

53
5
pa 2=46 ∙10 + ( 1250−1750 ) ∙ 10 ∙2500=−79 ¯¿
V 2=V ∫ col=77,584 m3

Rezultă punctul de coordonate:

2(77,584; -79)

c) Sfârșitul pompării pastei de ciment

hd 3=H i−X =2500−265,5=2234,5 m=2235 m

V p=V ∫ col + A e ∙ X =77,584+0,02134 ∙ 265,5=83,25 m3

π π
A e= ·( k cav ∙ D2si −D2i )= ·( 1,2∙ 0,25082−0,21912 ¿ = 0,02134 m 2
4 4

V p −V ∫ col 83,25−77,584
X= = =265,5m
Ae 0,02134

3
V 3=V p =83,25 m

pa 3= pc + ( ρn −ρ p ) ∙ g∙ hd 3 =46 ∙ 105 + ( 1250−1750 ) ∙ 10∙ 2235=−65,75 ¯¿

Rezultă punctul de coordonate:

3(83,25; -65,75)

d) Sfârșitul operației de cimentare

pa 4 =p c + ( ρ p−ρ n ) ∙ g∙( H c −h)= pmax

p p 4 =46 ∙ 105+ ( 1750−1250 ) ∙10 ∙ 1980=145 ¯¿

pmax =145 ¯¿

V 4 =V p +V icol =83,25+77,584=160,834 m3

Rezultă punctul de coordonate:

54
4(160,834; 145)

Coordonatele punctelor

1(0; 46)

2(77,584; -79)

3(83,25; -65,75)

4(160,834; 145)

9) Alegerea agregatelor de cimentare: AC – 350, dp = 115 mm,

Viteza pa [bar] Qa [l/min]

55
I 210 372
II 110 700
III 60 1265

I
pa > pmax

pIa=210 ¯¿

Pmax = 137,2 bar,

10) Durata operației de cimentare

T c =T p +T d +T n

T p =timp pentru pasta de ciment

T d=timp pentru dopuri de cimentare

T n=timp pentru noroi de refulare

T d = 15 ,,, 20 min

Se alege Td = 15 min

V60 = 129 m3

V110 = 148 m3

Vy = 12,834 m3

V 60 V 110 −V 60 Vy 3 3 3
Tp + Tn = + + = 129 ∙ 10 + 19 ∙ 10 + 12,834 ∙ 10 =
Q III
a QaII QIa 1265 700 372
163,62 min

T c =15+163,62=178,62 min ,

56
11) Timpul de pompabilitate

Tp min = 1,5 ∙ Tc = 1,5 ∙ 178,62 = 267,93 min;

Tp max = 1,5 ∙ Tp min = 1,5 ∙ 267,93 = 401,895min,

6.3 Cimentarea coloanei de exploatare

Date inițiale

- diametrul exterior al coloanei de exploatare


De = 5 ½ in = 139,7 mm;
- grosimea de perete calculată ca medie ponderată cu adâncimea
t = 7,74 mm;
- adâncimea finală a sondei
H = He = Hsd = 3100 m;
- diametrul exterior al coloanei precedente (intermediare)
Di = 219,1 mm;
- adâncimea de fixare a coloanei intermediare
Hi = 2500 m;
- diametrul sapei pentru coloana de exploatare (din catalog)
Dse = 171,5 mm;
- adâncimea de cimentare
Hc = H – Hi + 200 = 3100 – 2500 + 200 = 700 m;
Hc = 800 m;
- diametrul interior al coloanei intermediare
Dii = 198,78 mm;
- coeficient de cavernometrie
k1 = kcav = 1,20;
- grosimea dopului de ciment
h = 20 m;
- adâncimea unui strat posibil de a se fisura
Hs = H – 200 = 3100 – 200 = 2900 m;
Hs = 2900 m;
- gradientul de fisurare
fis = 1,75 bar/ 10 m;
- densitatea noroiului pentru coloana de exploatare
ne = 1350 kg/m3;
- vâscozitatea plastică a noroiului pentru coloana de exploatare
η pn = 17 cP;
- tensiunea dinamică de forfecare a noroiului pentru coloana de exploatare
0 = 5 N/m2,
1) Adâncimea de cimentare
57
Hc = H – Hi + 200 = 3100 – 2500 + 200 = 800 m;

2) Densitatea pastei de ciment și proprietățile reologice ale acesteia

ρ p min < ρ p <ρ p max ;


2 3
ρ p min =ρn + ( 100 … 300 ) kg /m =1350+ 200=1550 kg /m ;
H −H
H −H
(¿¿ c)
1,75 ∙105
H s−¿ ∙2900−1350∙ 10 ∙(3100−800)
= 10 = 3283 kg/m3;
g∙ ¿
10 ∙[2900−(3100−800)]
(¿¿ c)
Γ fis ∙ H s −ρn e ∙ g∙ ¿
ρ p fis =¿

ρ p max =3283−200=3083 kg/m3;

Se alege  p = 1900 kg/m3,

Ciment S2 – RS

p se folosește în kg/dm3,

pp = 316,01 ∙ p – 522,85 = 316,01 ∙ 1,9 – 522,85 = 77,5 cP = 77,5 ∙ 10-3 N∙s/m2

op = 213,08 ∙ p – 370,19 = 213,08 ∙ 1,9 – 370,19 = 34,6 N/m2

Ciment S1

2
ɳ p =900 ∙ ρ p−3050 ∙ ρ p−2602 ;

ɳ p = 900 ∙ 1,92 – 3050 ∙ 1,9 – 2602 = -5148 cP

ɳ p = 1,3 ∙ η pn = 1,3 ∙ 17 = 22,1 cP

τ op =146,44 ∙ ρ p −244,54 ;

op = 146,44 ∙ 1,9 – 244,54 = 33,7 N/m2

3) Volumul pastei de ciment

58
H−H
H−H
( ¿¿ i)
H c −¿+ A i ∙ h
(¿¿ i )+ A et ∙ ¿
V p= A en ∙ ¿

Ae n = aria exterioară în dreptul zonei netubate

Ae t = aria exterioară în dreptul zonei tubate

π
A e n= (D2g−D2 )
4

D g =√ k 1 ∙ D s = √ 1,2∙ 171,5=187,87 mm ≅ 188 mm

De = D = 139,7 mm ≅ 140 mm ;

π
A e n= ( 0,1882−0,1402 ) =0,01236 m2
4

π 2 2 π
A e t= ( Diim −D ) = ( 0,198782−0,1402 ) = 0,01564 m2
4 4

D iim =diametrul interior mediu al coloaneiintermediare

D iim =0,19878 mm

π 2 π 2
A i= ∙ Di = 0,12452 =0,01217 m
2
4 4

D i=D−2t=140−15,48=124,52 mm

V p=¿ 0,01236 ∙ (3100−2500 ) +0,01564 ∙ [800−( 3100−2500 ) ]+0,01217 ∙20=10,79 m3

Vp = 10,79 m3

59
4) Cantitatea de materiale

Kg
ρa=1000 3
m

Kg
ρc =3150
m3

v a + v c =1 m3 pastade ciment

v a ∙ ρa +v c ∙ ρ c =1∙ ρ p

v a =1−v c

ρa−v c ∙ ρa + v c ∙ ρc =ρ p

ρ p −ρa 1900−1000
vc= =
ρc −ρa 3150−1000
=0,4186 [ m3 ciment /m3 pasta de ciment ]

v a =1−0,4186=0,5814 [ m3 apa/m3 pasta de ciment ]

mc =v c ∙ ρc =0,4186 ∙3150=1318,6 Kg ciment/1 m3 pastade ciment

M c =masa totala de ciment

M c =k 2 · m c ∙ V p

k 2=coeficient de pierderi de ciment

k 2=1,05

M c =1,05 · 1318,6 ∙10,79=14,94 tone de ciment

V a=k 2 · v a ∙ V p =1,05 · 0,5814 · 10,79 = 6,588 m3 apa

5) Numărul de autocontainere

Mc 14,94
N ac = = =1,494
M ac 10

N ac =2 autocontainere

M ac =10 …12 tone

60
M ac =10tone

6) Volumul dopului separator cu o înălțime în spațiul inelar de 200 m

hs =200 m

3
V s= A et ∙ h s=0,01564 ∙ 200=3,128 m

3
V s= A e n ∙ hs =0,01236 ∙200=2,472 m

ρn < ρ s< ρ p

1350< ρs <1900

Kg
Se alege ρs =1600
m3

−3 2
ɳ ps =25∙ 10 N ∙ s /m

2
τ os =7 N /m

7) Volumul fluidului de refulare

k 3=coeficient de compresibilitate al noroiului

k 3=1,03

3
V n r=k 3 ∙ Ai ∙ ( H −h ) =1,03∙ 0,01217 ∙ ( 3100−20 ) =38,61m

8) Volumul interior al coloanei

3
V ∫ col =A i ∙ H=0,01217∙ 3100=37,73 m

V ∫ col >V p

9) Debitul de pastă și debitul de noroi

Debitul de pastă de ciment:

Agregate de cimentare: ACF-700

61
d p=100 mm

ηv =80%

Viteza Qa ,l /min Qa real =0,8 ∙Qa pa , ¯¿


VI 555 444 160
VII 753 602,4 120

602,4 l
Qa real = 602,4 l/min= =10,04 ≅ 10
60 s

Qp
nagr =
Q a real

Q p=2 ∙Q a real=2 ∙ 10=20 l/s

nagr =2

Debitul de noroi:

2 2
τ op ∙( Dg−D) ∙ ρ p 34,6 ∙( 0,188−0,140) ∙ 1900
He = 2 = = 25217
η pp (77,5∙ 10−3 )2

ℜcr =4550

η pp ∙ ℜcr 77,5 ∙10−3 ∙ 4550


v cr = = = 3,866 m/s
( D g−D)∙ ρ p (0,188−0,140)∙ 1900

l
Qn=Qcr = A en ∙ v cr =0,01236 ∙3,866=0,047783 m3 /s=47,78
s

l
Pentru curgerea turbulenta se limiteaza valoarea lui Qn la Qn=30
s

Se admite:

V [m3] Q [l/s]
Vs = 2,472 Q1 = 10
Vp = 10,79 Q2 = 20
Vn = 38,61 Q3 = 30

62
v2 l
D p =λ ∙ ∙ ∙ρ
2 d ech

λ=λ(Re,Bi)

v∙ d ech ∙ ρ
Re = ηp

τ o ∙ d ech
Bi = v∙ η p

10) Viteze de curgere

La interior

l
Qs=10
s

Qs −3
vi s = = 10 ∙10 =0,822 m/s
Ai 0,01217

l
Q p=20
s

Qp −3
v i p= = 20 ∙10 =1,6434 m/s
Ai 0,01217

l
Qn=30
s

Qn −3
v i n= = 30 ∙10 =2,465 m/s
Ai 0,01217

A en ∙ ( H −H i ) + Ae t ∙ H i 0,01236∙( 3100−2500)+0,01564 ∙ 2500


A e med = =
H 3100

63
A e med =0,015 m
2

D g ∙ ( H−H i ) + Di i ∙ H i 0,188∙(3100−2500)+0,19878 ∙2500


D e med= = = 0,1967 m = 196,7
H 3100
mm

D e med−D=0,1967−0,140=0,0567 m

La exterior

Qs 10 ∙ 10−3
v e s= = =0,667 m/ s
A emed 0,015

Qp 20 ∙ 10−3
v e p= = =1,33 m/s
Ae med 0,015

Qn 30 ∙ 10
−3
v e n= = =2 m/s
A e med 0,015

11) Presiunea la manifold

2
pm=0,7+10 ∙ ρ ∙ Q

−3 2
pm s=0,7+10 ∙1600 ∙ ( 10 ∙10
2 ) =1,1¯¿
2
pm p=0,7 +10 ∙1900 ∙
2 (
20∙ 10−3
=2,6 ¯¿ )
2
pm n=0,7 +10∙ 1350 ∙ ( 30∙ 10−3
2 )
=3,7375 ¯¿

Debit l/s 10 20 30
Spațiul - Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
Viteza m/s 0,822 0,667 1,6434 1,33 2,465 2
Fluid de 3003,265 5988,520 9005,294
foraj Re 8108,6432 6 16211,368 6 24316,065 1
25,00220 8,338235
Bi 44,44683 5 22,231529 12,5387 14,82162 3
Regim laminar laminar turbulent laminar turbulent turbulent

64
λ 0,06 0,14 0,024 0,042 0,023 0,03
pm 1,0375 2,05 3,7375
2420,409
Re 6534,9658 6 13065,161 4826,304 19596,947 7257,6
Fluid 23,80209 11,93684
separato Bi 42,313382 9 21,164415 2 14,110183 7,938
r laminar laminar turbulent laminar turbulent turbulent
λ 0,074 0,15 0,024 0,42 0,023 0,032
pm 1,1 2,3 4,3
927,1730 1848,785
Re 2503,3135 3 5004,7998 8 7506,8951 2780,129
37,95173 19,03293 12,65690
Pasta de Bi 67,46742 4 33,746026 7 22,498263 3
ciment
Regim laminar laminar laminar laminar laminar laminar
λ 0,3 0,5 0,073 0,19 0,038 0,082
pm 1,175 2,6 4,975

Momentul Debitu Lungimi de fluide Presiunea


l
Interior Exterior pp pcap col pfis
ln ls lp hn hs hp
- l/s m m m m m m bar bar bar
1,Începe 10 310 0 0 310 0 0 30,92 29,82 413
pomparea 0 0
fluidului
separator
2,Sfârșitul 10 289 203 0 310 0 0 25,05 23,951 413
pompării 7 0 1
fluidului
separator
3,Începe 20 289 203 0 310 0 0 35,98 33,385 418,9
pomparea 7 0 5 2
pastei de
ciment
4,Sfârșitul 20 2011 203 886 310 0 0 2,6 0 418,2
pompării 0
pastei de
ciment
5,Începe 26 2011 203 886 310 0 0 26,96 23,23 432,9
pomparea 0 7 3

65
noroiului de
refulare
6,Pasta de 26 221 0 886 290 20 0 37,5 33,79 432,9
ciment 4 0 0 3
ajunge la șiu
7,Sfârșitul 26 308 0 20 210 20 80 152,9 149,2 496,0
operației 0 0 0 0 5 8
de cimentare
Vs 2,472
ls = = =203 m ( interior )
Ai 0,01217

Vp 10,79
lp = = =886 m ( interior )
Ai 0,01217

l n = 3100 – (203 + 886) = 2011 m (interior)

Pasta ajunge la șiu

Vs 2,472
hs = = =164,8 m ( exterior )
A emed 0,015

hs ≅ 200 m

l n = 3100 – 886 = 2214 m

hn=3100−200=2900 m

Sfârșitul operației de cimentare

hs ≅ 200 m (exterior)

h p= H c =800 m (exterior)

hn=3100−200−800=2100 m (exterior)

l n = 3100 – 20 = 3080 m

l p = 20 m

66
1. Începe pomparea fluidului separator

V 1=0

l
Q1=10
s

p p 1= pc 1+ p d 1 + p m 1 s

pd 1=0

pm 1 s=1,1 ¯
¿

c 1 ∫ ¿+ pc 1 ext
pc 1= p¿

v 2¿ ln
c 1 ∫ ¿=λ∫ n ∙
2 · · ρn
d ech
p¿

0,8222
c 1 ∫ ¿=0,06 ∙ 3100
2 · ·1350· 10−5 = 6,83 bar
0,12422
p¿

v 2en hn
pc 1ext =λext n ∙ · · ρn
2 D emed −D

0,667 2 3100
pc 1ext =0,14 ∙ · ·1350· 10−5 = 22,99 bar
2 0,0567

D g ∙ ( H−H i ) + Di i ∙ H i 0,188∙ ( 3100−2500 )+ 0,19878∙ 2500


D e med= = = 0,1967 m
H 3100

D e med−D=0,1967−0,14=0,0567 m

p p 1=6,83+22,99+1,1=30,92 ¯¿

Coordonatele primului punct:

1(0; 30,92)

67
pcap col = p p 1− pm 1 s=30,92−1,1=29,82 ¯
¿

v 2en Hs
pfis1= ρn ∙ g · H s + λext n ∙ · · ρn
2 D emed −D

0,667 2
−5 2900
pfis1=1350∙ 10 ∙2900 ∙ 10 + 0,14 ∙ · ·1350· 10−5=413 ¯¿
2 0,0567

2. Sfârșitul pompării fluidului separator

3
V 2=V s=2,472 m

l
Q2=10
s

p p 2= pc 2+ p d 2 + pm2 s

pm 2 s= pm 1 s=1,1 ¯¿

c 1 ∫ ¿+ pc 1 ext
pc 1= p¿

2
v is ls 2 ln
c 2 ∫ ¿=λ∫ s ∙ · · ρ +
v¿
· · ρn
2 s λ ∙
Di ∫ n
2 Di
p¿

2
0,822
c 2 ∫ ¿=0,074 ∙ 203 0,8222 2897
2 · ·1600· 10−5 +0,06 ∙ · ·1350· 10−5 =
0,12422 2 0,12422
p¿
7,036 bar

v2en hn
pc 2 ext =λext n ∙ · · ρn
2 D emed −D

0,667 2 3100
pc 2 ext =0,14 ∙ · ·1350· 10−5 = 22,99 bar
2 0,0567

pd 2=( ρn −ρs )∙ g∙l s =(1350-1600) ∙10 ∙ 203 ∙10−5 = -5,075 bar

p p 2=7,036+22,99−5,075+1,1=25,051 ¯¿

68
Coordonatele celui de-al doilea punct:

2(2,472; 25,051)

pcap col 2 = p p 2− pm 2 s =25,051−1,1=23,951 ¯


¿

pfis2 =p fis 1=413 ¯


¿

3) Începe pomparea pastei de ciment

3
V 3=V s=2,472 m

l
Q3=20
s

p p 3= pc 3 + p d 3 + pm 3 p

pd 3= p d 2=−5,075 ¯
¿

pm 3 p=2,6 ¯¿

v 2is ls 2
v¿ ln v 2en hn
pc 3=λ∫ s ∙ · ρ
· s + λ∫ n ∙ · ρ
· n + λext n ∙ · · ρn
2 Di 2 Di 2 D emed −D

1,6434 2 203 1,6434 2 2897


pc 3=0,024 ∙ · ·1600· 10−5 +0,024 ∙ · ·1350·
2 0,12422 2 0,12422
−5
10 +¿

2
1,33 3100
0,042∙ · ·1350· 10−5 = 38,46 bar
2 0,0567

p p 3=38,46−5,075+2,6=35,985 ¯¿

Coordonatele celui de-al treilea punct:

3(2,472; 35,985)

pcap col 3 = p p 3− pm 3=35,985−2,6=33,385 ¯¿

69
2
hn
pfis3 =ρn ∙ g ∙ H s + λext n ∙ v en · · ρn
2 D emed −D

−5 1,332 3100
pfis3 =1350∙ 10 ∙2900 ∙ 10 +0,042∙ · ·1350· 10−5 = 418,92 bar
2 0,0567

4) Sfârșitul pompării pastei de ciment

3
V 4 =V p +V s=10,79+ 2,472=13,262 m

l
Q4 =20
s

p p 4 =p c 4 + p d 4 + p m4

ρn ρ
- ρ p ¿ ·g· l p + n - ρs ¿ ·g· l s
pd 4 =¿ ¿

pd 4 =( 1350−1900 ) ∙ 10 ∙886 ∙ 10−5 + ( 1350−1600 ) ∙ 10∙ 203 ∙10−5

pd 4 =−53,805 ¯¿

pm 4 =p m 3=2,6 ¯¿

vip2 l p v 2is ls v2 ln v
2
pc 4= λ∫ p ∙ ∙ ∙ ρ p + λ ∙ · · ρ s + λ∫ n ∙ ¿ · · ρn + λext n ∙ en ·
2 Di ∫s 2 Di 2 Di 2

hn
· ρn
D emed −D

1,6434 2 886 1,6434 2 203


pc 4=0,073∙ · ·1900· 10−5 +0,024 ∙ · ·1600·
2 0,12422 2 0,12422

−5 1,6434 2 2011 −5 1,332 3100


10 +0,024 ∙ · ·1350· 10 +0,042∙ · ·1350· 10−5 =
2 0,12422 2 0,049
48,71 bar

Pp4 = 48,71 – 53,805 = -5,095 bar

Nu există presiuni negative, deci:

70
p p 4 =2,6 ¯¿

Coordonatele celui de-al patrulea punct:

4(13,262; 2,6)

pcap col 4 = ¿ 0 ¯
¿

pfis 4= p fis3=¿ 418,92 bar

5) Începe pomparea noroiului de refulare

3
V 5=V 4=10,36 m ;

l
Q5=30 ;
s

p p 5= pc 5 + p d 5 + pm5

pd 5= p d 4 =−53,805 ¯¿ ;

pm 5=3,7375 ¯
¿ ;

2 2
v ip l p v is ls v
2 ln v
2
pc 5=λ∫ p ∙ ∙ ∙ ρ p + λ ∙ · · ρs + λ∫ n ∙ ¿ · · ρn + λext n ∙ en ·
2 di ∫s 2 di 2 di 2

hn
· ρn
D emed −D

2 2
2,465 886 2,465 203
pc 5=0,038 ∙ · ·1900· 10−5 +0,023 ∙ · ·1600·
2 0,12422 2 0,12422

−5 2,4652 2011 −5 22 3100


10 +0,023 ∙ · ·1350· 10 +0,03 ∙ · ·1350· 10−5 = 77,035
2 0,12422 2 0,0567
bar

p p 5=77,035−53,805+ 3,7375=26,967 ¯
¿

71
Coordonatele celui de-al cincilea punct:

5(13,262; 26,967)

pcap col 5 = 77,035−53,805=23,23 ¯¿

2
v en Hs
pfis5 =ρn ∙ g ∙ H s + λext n ∙ · · ρn
2 D emed −D

2
2 2900
−5
pfis5 =1350∙ 10 ∙2900 ∙ 10 +0,03 ∙ · ·1350· 10−5=432,93 bar
2 0,0567

6) Pasta de ciment ajunge la șiu

V 6=V ∫ col=37,73 m3

l
Q6=30
s

p p 6 = pc 6 + pd 6 + p m 6

ρs
- ρ p ¿ ·g· hs + ρn - ρ p ¿ ·g·( l p−h s ¿
pd 6 =¿ ¿

−5 −5
pd 6 =( 1600−1900 ) ∙10 ∙ 200 ∙10 + ( 1350−1900 ) ∙ 10 ∙(886−200)∙ 10

pd 6 =−43,73 ¯¿

pm 6=3,7375 ¯
¿

v 2ip l p v 2¿ ln v 2es hs v 2en


pc 6=λ∫ p ∙ ∙ ∙ ρ p + λ∫ n ∙ · ρ
· n + λext s ∙ · · ρs + λ ext n ∙ ·
2 di ❑ 2 di 2 D emed −D 2

hn
· ρn
D emed −D

72
2 2
2,465 886 2,465 2214
pc 6=0,038 ∙ · ·1900· 10−5 +0,023 ∙ · ·1350·
2 0,12422 2 0,12422

22 200 22 2900
10−5 +0,032∙ · ·1600· 10−5 +0,03 ∙ · ·1350· 10−5 = 68,38 bar
2 0,0567 2 0,0567

p p 6=77,49−43,73+3,7375=37,5 ¯¿

Coordonatele celui de-al șaselea punct:

6(37,73; 37,5)

pcap col 6 = 77,49−43,73=33,79 ¯


¿

pfis 6 =p fis5 =432,93 ¯


¿

7, Sfârșitul operației de cimentare

V 7=V p +V s+ V n=10,79+2,472+38,61=51,872 m3

l
Q7=30
s

p p 7 = pc 7 + pd 7 + pm 7

ρp
- ρn ¿ ·g·( H c −h ¿ + ρs - ρn ¿ ·g· hs
pd 7 =¿ ¿

−5 −5
pd 7 =( 1900−1350 ) ∙10 ∙( 800−20)∙ 10 + ( 1600−1350 ) ∙ 10 ∙200 ∙ 10

pd 7 =47,9 ¯¿

pm 7=3,7375 ¯
¿

2
2
v¿ ln v ip l p v2 hp v2
pc 7=λ∫ n ∙ · · ρn + λ∫ p ∙ ∙ ∙ ρ p + λext p ∙ ep · · ρ p + λ ext s ∙ es ·
2 Di 2 Di 2 D emed −D 2

hs v2 hn
· ρs + λext n ∙ en · · ρn
D emed −D 2 D emed −D

73
2 2
2,465 3080 2,465 20
pc 7=0,023 ∙ · ·1350· 10−5 +0,038 ∙ · ·1900·
2 0,12422 2 0,12422

22 800 22 200 22
10−5 +0,082∙ · ·1900· 10−5 +0,032∙ · ·1600· 10−5 +0,03 ∙ ·
2 0,0567 2 0,0567 2

2100
·1350· 10−5
0,0567

pc7 = 101,313 bar

p p 7=101,313+ 47,9+3,7375=152,95 ¯¿

Coordonatele celui de-al șaptelea punct:

7(51,872; 152,95)

pcap col 7 = 101,313+47,9=149,2 ¯¿

pfis7 =ρ p ∙ g ∙ ( H c −200 ) + ρ s ∙ g ∙h s + ρn ∙ g ∙ hn + λext p ∙


2
v ep ( H c −200 ) v
2
· · ρ p + λext s ∙ es
2 De med −D 2

hs v 2en hn
· · ρs + λ ext n ∙ · · ρn
D emed −D 2 D emed −D

−5 −5 −5 22
pfis7 =1900∙ 10 ∙(800−200)∙ 10 + 1600∙ 10 ∙200 ∙ 10 + 1350∙ 10 ∙ 2100∙ 10 + 0,082∙ ·
2

2 2
(800−200) 2 200 2 2100
·1900 ∙10−5 + 0,032∙ · ·1600· 10−5 +0,03 ∙ ∙ · ·13
0,0567 2 0,0567 2 0,0567
50· 10−5

pfis7 =496,08 ¯
¿

12) Durata operației de cimentare

Vp Vn 10,79 38,61
T c= + + 15 min = + +15 = 45,45 min
Qp Qn 20 ∙ 10−3 ∙ 60 30 ∙ 10−3 ∙ 60

Vs 2,472
T s= = =¿ 4,12 min
Qs 10 ∙ 10−3 ∙ 60

74
T c =45,45+ 4,12=49,57 min

13) Timpul de pompabilitate

T p min=1,5 ∙ T c =1,5 ∙ 49,57=74,355 min

T p max=1,5 ∙ T p min =1,5 ∙74,355=111,53 min

Nr,c pp V
rt
bar m3
1 30,92 0
2 25,051 2,472
3 35,985 2,472
4 -5,095 13,262
5 26,967 13,262
6 37,5 37,73
7 152,95 51,872

75
La sfârșitul pompării pastei de ciment, pp a dat negativa și, deoarece nu există presiuni
negative, pp = pm = 2,6 bar,

35
30
25
Q [l/s]

20
15
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60

V [m3]
(0;10);(2,472;10) (2,472;10);(2,472;20) (2,472;20);(13,262;20)
(13,262;20);(13,262;30) (13,262;30);(51,872;30)

76
Bibliografie:

Petre Maria, Suport de Seminar;


Avram Lazar, Suport de Curs;
N, Macovei, Tubarea si cimentarea sondelor; Vol, I, II, III; Ed, UPG Ploiesti;1998;
N, Macovei, Fluide foraj si cimenturi de sonda; Ed, UPG Ploiesti, 1993;
N, Macovei, Echipament de foraj , Ed, UPG Ploiesti, 1996;

77

S-ar putea să vă placă și