Sunteți pe pagina 1din 3

Taxonomia lui Bloom

Taxonomia lui Bloom ofera o structura utila pentru clasificarea obiectivelor de învatare. Bloom

a identificat sase niveluri de competente, ierarhizate în functie de gradul de dificultate.

Taxonomia lui Bloom reprezinta, pentru cadrele didactice, un mijloc de a obtine cunostinte

mai multe despre obiective si de diferentiere a obiectivelor în functie de vârstele si abilitatile

diferite ale elevilor.

Taxonomia lui Bloom clasifica diferitele niveluri în functie de verbul din obiectiv. De exemplu:

Elevii vor enumera… Elevii vor formula etc.

Tabelul de mai jos cuprinde verbele identificate de catre Bloom. Daca se utilizeaza verbe care nu

se regasesc în tabelul lui Bloom, obiectivele nu vor fi clar formulate: de exemplu, elevii vor iti…

Va rugam sa tineti cont de faptul ca verbele alese sunt preluate din limba engleza si s-ar putea

Sa fie nevoie de o cercetare suplimentara pentru a le adapta la alte limbi.

Clasificarea lui Bloom

1 Cunostinte - se va retine:

· Observarea si memorarea informatiei

· Cunoasterea datelor, evenimentelor, locurilor

· Cunoasterea ideilor principale

· Stapânirea subiectului

Verbe – elevul va înregistra, defini, povesti, descrie, identifica, arata, eticheta, reuni, examina,

cataloga, cita, numi, cine, când, unde etc.

2 Comprehensiune - se va întelege:

· Întelegerea informatiei

· Surprinderea sensului

· Interpretarea cunostintelor într-un nou context

· Interpretarea faptelor, compararea, punerea în opozitie

· Ordonare, grupare, deducerea cauzelor

· Anticiparea consecintelor

Verbe – elevul va rezuma, descrie, interpreta, compara, anticipa, asocia, distinge, estima,
diferentia, discuta, extrapola.

3 Aplicare - se aplica:

· Utilizarea informtiei

· Utilizarea metodelor, conceptelor, teoriilor în noi situa]ii

· Rezolvarea problemelor utilizând cunostintele si abilitatile solicitate

Verbe – elevul va aplica, demonstra, calcula, concluziona, ilustra, rezolva, examina, modifica,

asocia, schimba, clasifica, experimenta, descoperi.

4 Analiza - de analizat:

· Recunoa[terea unor modele cunoscute

· Organizarea partilor

· Surprinderea unor sensuri ascunse

· Identificarea partilor componente

Verbe – elevul va analiza, desparti, ordona, explica, asocia, clasifica, sistematiza, împarti,

compara, selecta, explica, induce.

5 Evaluare - se va evalua:

· Evaluarea importantei teoriilor, prezentarilor

· Adoptarea unor decizii fondate pe rationamente

· Verificarea valorii faptelor

· Recunoasterea subiectivitatii

Verbe – elevul va evalua, decide, ordona, grada, testa, mssura, recomanda, convinge, selecta,

judeca, explica, distinge, argumenta, concluziona, compara, rezuma.

6 Sinteza - se creeaza:

· Utilizarea vechilor idei pentru a crea idei noi

· Generalizare pornind de la faptele date

· Asocierea cunstintelor provenite din mai multe domenii

· Anticiparea concluziilor, concluzionarea

Verbe – elevul va asocia, integra, modifica, reorganiza, înlocui, planifica, crea, proiecta, inventa, si

daca?, compune, formula, pregati, generaliza, reformula. Va compara si va face distinctie între idei.

Taxonomia lui Bloom a fost pentru prima data publicata în 1956. De atunci, s-au facut
progrese importante în întelegerea modului în care copilul învata. De curând, contributia lui

Bloom a fost revazuta de Anderson [i Krathwohl (2001), a caror viziune tine cont atât de genul

de cunostinte care trebuie transmise (dimensiunea cunostintelor din taxonomia lui Bloom),

cât si de descoperirile psihologiei cognitive referitoare la procesele folosite pentru învtaare.

Schema rezultata ofera o modalitate eficienta de formulare a unor obiective de învatare clare

si cu focalizare precisa.