Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de Lecţie

Profesor: Popovici Răzvan-Ciprian


Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială “Anghel Saligny” Banloc
Clasa: a III –a
Data: 08.04.2019
Unitatea de învățare: Ce înseamnă să fii creştin
Subiectul lecției: Recapitulare la final de Capitol
Tipul lecției: Reactualizarea cunoştinţelor
Timpul: număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min.

Competente specifice:

C.S. 1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creştin în relaţie cu semenii, pe baza valorificării unor experienţe din viaţă;
C.S. 2.2. Descrierea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii concrete;
C.S. 3.1. Analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii.

Competente derivate:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
C1 - să enumere comportamentul potrivit cu ocazia primirii Sf. Taine;
C2 – să relaţioneze fapte bune posibile cu calităţile din care reies acestea;
C3 – să descopere într-un text dat sentimentele trăite după primirea Împărtăşaniei;
C4 – să realizeze un desen în care să exprime diverse sentimente prin simboluri;
C5 – să facă corespondenţa între două coloane de date;
C6 – să completeze corect un rebus legat de tematica abordată;
C7 – să intoneze corect cântecul – Trupul lui Hristos.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, explicația, lectura.
2. Mijloace de învățământ: Biblia, Fișă de lucru, Manualul, Telefonul.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen nr. 5001 / 2.12.2014 pentru clasele III-IV;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
3. Unitatea de învățare Ce înseamnă să fii creştin.

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I. B. M. B. O. R., București, 2000.
2. Benga Cristina, etc. Religie – Cultul ortodox: Manual pentru clasa a III-a, Se. II, Ed. Corint, Bucureşti, 2015.

Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevului


crt. / Timp şi Elevului
(min.)
2 4 5 6
1. Momentul 3' • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea
• Notarea absenţelor

2. Verificarea 5. Prof. ascultă câţiva elevi Poezia de la pg. 12 (sus)


temei
2. Reactualizare 15' • Prof. precizează: – Pentru că ora viitoare vom da un
a test, astăzi ne vom aminti ce am învăţat în ultimile lecţii.
cunoştinţelor C1 Am putea începe prin a reciti ideile principale pe care
C2 le-am notat în caiete. • Elevii citesc din caiete.
C3 (Prof. numeşte câte un elev la fiecare lecţie învăţată).
C4

+ Acum haide să încercăm să rezolvăm exerciţiile de pe • Elevii citesc.


20' Fişa de Lucru. Cine citeşte cerinţa de la primul ex.?
(Anexa 1)

În timp ce se rezolvă desenul de la ex. 4. copiii cu


C7 profesorul cântă: – Trupul lui Hristos
- Paharul mântuirii voi lua.

C5 Pentru că aţi fost cuminţi să facem acum încă două


C6 exerciţii:
- unul cu coloane +
- un rebus (Ex. 6)

3. Precizarea şi
explicarea 2' • Se precizează şi se explică Tema pentru acasă: • Elevii ascultă.
temei (Se găseşte pe fişă)

4. Aprecierea 3' • Se notează elevii care au participat la lecţie.


activităţii
elevilor
5. încheierea 2' • Rugăciunea • Rugăciunea
activităţii • Salutul. • Salutul

Temă

1. Completează spaţiile libere folosind cuvintele din paranteză:

(vinului, Mântuitorului Iisus Hristos, iertarea, veci, Împărtăşanie).

Sfânta Taină prin care creştinul primeşte adevăratul Trup şi Sânge al ……………………………….,
sub chipul pâinii şi al …………….....spre ………..………. păcatelor şi spre viaţa de ....……….. se
numeşte Sfânta Taină a ……......................…...……………….. .

2. Scrie ce trebuie să faci pentru a primi cu vrednicie Sfânta Împărtăşanie:


-
-
-
Anexa nr. 1

1. Răspundeţi cu Adevărat (A) sau Fals (F).


Când te pregăteşti pentru Sf. Taină a Spovedaniei te poţi gândi:

 Eşti sincer cu oamenii din jurul tău.


 Vorbeşti frumos cu toţi ceilalţi copii.
 Îţi asculţi părinţii sau profesorii.
 Te rogi înainte de culcare.
 Îţi pare rău pentru greşelile făcute.
 Te străduieşti să nu le mai repeţi.

2. În textul de mai jos subliniaţi cu o linie dreaptă calităţile:

“Când un străin bate la uşă, milostenia îi deschide uşa;


Odată intrat, îl întâmpină bucuria; Odată primit, îl găzdăuieşte omenia.
Pe cel flămând îl hrăneşte bunătatea, pe cel deznădăjduit, îl încurajează credinţa,
Iar pe cel tulburat, îl linişteşte dragostea. (Sf. Ambrozie episcopul Milanului)

3. Descoperă sentimentele trăite după primirea Sf. Împărtăşanii, încercuind cuvintele.

Zâmbet, stropi de mulţumire,


Îţi aduc bucurie,
Pentru marea Ta iubire,
Că în dar mi Te-ai dat mie

Aici la altarul sfânt


Vine cerul pe pământ.
Din potir sfios primesc
Darul sfânt, dumnezeiesc,

Şi trăiesc la Liturghie
În a Ta Împărăţie,
Fericirea de-a avea
Viaţa Ta-n inima mea.

4. Realizează un desen care exprimă aceste sentimente.

Puteţi folosi următoarele simboluri:


- pentru mulţumire - un zâmbet sau o mână care se roagă;
- pentru iubire – o inimă;
- pentru bucurie – o faţă zâmbitoare (smilei);
- pentru fericire – fluturaşi;
- pentru sfios – un ghiocel cu capul plecat.
- pentru Împărtăşanie – un potir şi o linguriţă.

5. Uneşte cu o linie, informaţiile din colana A, care se potrivesc cu cele din coloana B:
A B
Flămândului s-astâmpăr chinul Mergem la spital cu cadouri şi încurajări
Şi voi iubi cu milă sfântă Voi frânge pâinea mea în două
Colegul de bancă este bolnav Orişicare vietate ce-n lumea asta nu cuvântă
Vrăbiuţele sunt agitate de ger Înseamnă talentele pe care ni le-a dat Dumnezeu
Talanţii din Pilda Talanţilor Eu arunc nişte grăunţe în curte

6. Colorează în rebusul de mai jos următoarele cuvinte: (Spovedit, vin, păcate, potir, biserică, preot)

P O T I R P R E O T
Ă I P T P L M V I N
C C T P T P L T M L
A S P O V E D I T M
T U T P P P M L P T
E T B I S E R I C Ă
Y Z Y B H U L L P T

S-ar putea să vă placă și