Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de Lecţie

Profesor: Popovici Răzvan-Ciprian


Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială “Anghel Saligny” Banloc
Clasa: a V –a
Data: 08.04.2019
Unitatea de învățare: Viata omului cu Dumnezeu
Subiectul lecției: Calităţile omului şi slujirea lui Dumnezeu
Tipul lecției: Comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Timpul: număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

Competente specifice:
C.S.1.1 Explicarea rolului personalităţilor din Vechiul Testament în devenirea umanităţii/istoria mântuirii.
C.S.2.1 Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificaţia comportamentului persoanelor din textele studiate.
C.S.3.2 Identificarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile religioase.

Competente derivate:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
C1 - să conștientizeze originea şi rostul calităţilor pe care le avem;
C2 – să enumere darurile pe care le-a primit Solomon de la Dumnezeu;
C3 – să descrie templul ridicat de regele Solomon în Ierusalim;
C4 – să explice importanţa acestuia pentru poporul evreu;
C5 – să compare un templu cu o biserică creştină;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, explicația, lectura explicativă.
2. Mijloace de învățământ: Biblia, Fișă de lucru, Manualul.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen 3393 din 28 februarie 2017 pentru clasele V-VIII;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
3. Unitatea de învățare Viata omului cu Dumnezeu.

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I. B. M. B. O. R., București, 2000.
2. Benga Cristina, etc. Religie – Cultul ortodox: Manual pentru clasa a V-a, Ed. Corint, Bucureşti, 2017.

Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevului


crt. / Timp şi Elevului
(min.)
1. Momentul 3' • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea
• Notarea absenţelor

2. Verificarea 5' • Prof. precizează şi întreabă: – Ora trecută am vorbit


lecţiei despre Mărturisirea credinţei de către profeţi. • Elevii răspund:„A-i întoarce pe oamenii
anterioare -,,Dar ce rol au avut profeţii?” idolatrii la Dumnezeu”
+
-,,Aceasta a fost o sarcină uşoară?” -”Nu. Uneori şi-au riscat chiar viaţa”.
Pregătirea
elevilor pentru -“Ştiţi nişte exemple concrete de profeţi şi cum au -„Profetul Ilie a criticat chiar pe regi,
receptarea mărturisit ei?” când aceştia se închinau la zei”.
noilor -„Daniel a fost aruncat într-o groapă cu
cunoştinţe lei , dar Domnul l-a păzit nevătămat.”

-“Faptele lor ne demonstrează un verset din Biblie ce -“Credinţa fără fapte moartă este.”
aminteşte de fapte şi de credinţă?”

• Prof. precizează: Ca să putem şi noi azi mărturisi


credinţa avem nevoie de un lanţ al calităţilor, pe care voi
l-aţi avut de completat acasă. Prof. verifică Tema, după
care pune un elev să citească (Ex. Condeiul Priceput, pg.
50)

3. Precizarea 2' • Prof. precizează: • Elevii scriu.


titlului şi a Profeţii prin viaţa lor dreaptă ne sunt modele. Tot
competenţelor modele de urmat pentru noi sunt şi acei drepţi care şi-au
folosit calităţile pentru binele semenilor şi patriei lor. Unul
dintre ei este regele Solomon, care a scris cărţi, a ridicat
cea mai mare biserică din Vechiul Testament şi era
foarte înţelept. Despre el vom vorbi astăzi. Scrieţi titlul vă
rog.

• Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei:


Calităţile omului şi slujirea lui Dumnezeu
4. Comunicarea / 10' • Prof. invită elevii să citească lecţia pe sărite din
însuşirea Manual. După ce termină de citit notează:
noilor
1. Dumnezeu a înzestrat pe fiecare om cu daruri
cunoştinţe
C1 prin care să facă cât mai mult bine pe -,,Elevii scriu în caiete / unul poate ieşi şi la
pământ. tablă.

• Prof. întreabă:
C2 -“Ce daruri am aflat că aprimit Solomon, dacă a cerut
înţelepciune”? • Elevii dau răspunsuri.
2. Solomon, fiul regelui David a primit:
- Înţelepciune şi bogăţie;
+ - Darul scrisului (Pildele lui Solomon,
10' Ecleziastul şi Cântarea Cântărilor);
• Prof. întreabă:
- „Care din ele este un frumos poem de dragoste?”
• Elevii dau răspunsuri.
Templul
- „Ce construcţie măreaţă a făcut Solomon în Ierusalim,
îndeplinind visul tatălui său?”
• Prof. explică: Tatăl său David nu a fost lăsat de
Dumnezeu să-l ridice pentru că a dus multe războaie în
care a vărsat sânge, iar un locaş de închinare a lui
Dumnezeu este bine a-l face oameni cât mai curaţi
-,,Elevii ascultă explicaţiile. Şi notează..”
sufleteşte.
C3 3. Solomon a domnit cu pace 40 de ani şi a
ridicat în capitala ţării un Templu al Domnului.
• Prof. întreabă:
- “Cine este Cel ce a intrat peste 900 de ani în Templu să • Elevii răspund: Domnul Iisus
se roage”?
4. În acest Templu au intrat sau au învăţat
persoane celebre, arătând cât de important centru
C4 religios era pentru poporul evreu: Mântuitorul,
Apostolii, (Fecioara Maria).

5. Fixarea şi • Elevii:
sistematizarea • Prof. invită elevii să citească Textul de la Condeiul - citesc.
cunoştinţelor Priceput din Manual (pg. 53). - desenează şi notează camerele
- încercuiesc pe desen sfânta sfintelor
8' - Să deseneze Templul / Locul cel mai sfânt, etc. - privesc icoana din colţul de sus
(Intrarea în Bis. a Maicii Domnului)
.
6. Asocierea şi
generalizarea 7' • Prof. invită elevii să citească Ancore de Credinţă din Elevii răspund oral:
Manual (pg. 53) şi să răspundă la cele trei întrebări. - Asemănări: Cele trei camere / sfinţenia /
C5 slujbele
- Două asemănări şi deosebiri cu Biserica - Deosebiri: Altarul de jertfă e afară /
jertfe de animale şi plante / n-are turn cu
- Unde e în Templu iconostasul din Biserici? clopote sau cruci.
- Ctitorirea unei biserici? - Catapeteasma;
- Valoare mare, de jertfă.
7. Precizarea şi
explicarea 3' • Se precizează şi se explică Tema pentru acasă: • Elevii notează tema în caiete
temei
Găsiţi în cele trei cărţi ale lui Solomon din Biblie câte
două citate care vi se par bune de urmat în viaţă. (Scrieţi
în paranteză şi capitolul şi versetul de unde le-aţi luat).
8. Aprecierea 1' • Se notează elevii care au participat la lecţie.
activităţii
elevilor
9. încheierea 1' • Rugăciunea • Rugăciunea
activităţii • Salutul. • Salutul
Anexa nr.1
Pildă din Scriptură

(I Regi 3: 16-28)

16. Atunci au venit două femei la rege şi au stat înaintea lui.


17. Şi a zis una din femei: "Rogu-mă, domnul meu, noi trăim într-o casă; şi eu am născut la ea, în casa aceea.
18. A treia zi după ce am născut eu, a născut şi această femeie …..
19. Însă noaptea a murit fiul acestei femei, căci a adormit peste el……
24. Şi s-a sculat ea pe la miezul nopţii şi mi-a luat pe fiul meu de lângă mine, când eu, roaba ta, dormeam şi l-a
pus la pieptul ei; iar pe fiul ei cel mort l-a pus la pieptul meu.
24. Apoi a zis Solomon: "Daţi-mi o sabie"; şi i s-a adus regelui o sabie.
25. Şi a zis regele: "Tăiaţi copilul cel viu în două şi daţi o jumătate din el uneia şi o jumătate din el celeilalte!"
26. Şi a răspuns femeia al cărui fiu era viu regelui, - căci i se rupea inima de milă pentru fiul ei: "Rogu-mă,
domnul meu, daţi-i ei acest prunc viu şi nu-l omorâţi!" Iar cealaltă a zis: "Ca să nu fie nici al meu, nici al ei,
tăiaţi-l!"
27. Şi regele a zis: "Daţi-i acesteia (dintâi) copilul cel viu, că aceasta este mama lui!"
28. Şi a auzit tot Israelul de judecata aceasta pe care a făcut-o regele. Şi au început să se teamă de rege, căci
vedeau că înţelepciunea lui Dumnezeu este în el, ca să facă judecată şi dreptate.

Anexa nr.1
Pildă din Scriptură

(I Regi 3: 16-28)

16. Atunci au venit două femei la rege şi au stat înaintea lui.


17. Şi a zis una din femei: "Rogu-mă, domnul meu, noi trăim într-o casă; şi eu am născut la ea, în casa aceea.
18. A treia zi după ce am născut eu, a născut şi această femeie …..
19. Însă noaptea a murit fiul acestei femei, căci a adormit peste el……
24. Şi s-a sculat ea pe la miezul nopţii şi mi-a luat pe fiul meu de lângă mine, când eu, roaba ta, dormeam şi l-a
pus la pieptul ei; iar pe fiul ei cel mort l-a pus la pieptul meu.
24. Apoi a zis Solomon: "Daţi-mi o sabie"; şi i s-a adus regelui o sabie.
25. Şi a zis regele: "Tăiaţi copilul cel viu în două şi daţi o jumătate din el uneia şi o jumătate din el celeilalte!"
26. Şi a răspuns femeia al cărui fiu era viu regelui, - căci i se rupea inima de milă pentru fiul ei: "Rogu-mă,
domnul meu, daţi-i ei acest prunc viu şi nu-l omorâţi!" Iar cealaltă a zis: "Ca să nu fie nici al meu, nici al ei,
tăiaţi-l!"
27. Şi regele a zis: "Daţi-i acesteia (dintâi) copilul cel viu, că aceasta este mama lui!"
28. Şi a auzit tot Israelul de judecata aceasta pe care a făcut-o regele. Şi au început să se teamă de rege, căci
vedeau că înţelepciunea lui Dumnezeu este în el, ca să facă judecată şi dreptate.