Sunteți pe pagina 1din 2

Grupul Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti”

Profesor: ing. Popescu Adriana


Modul III. Tehnologii generale mecanice
Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

An şcolar: ....................................
Clasa a IX-a ...............................
Numele elevului .................................................................................

FIŞĂ DE LUCRU

ASAMBLĂRI PRIN NITUIRE

Rezolvaţi următorul rebus, pe orizontală:

1. Sculă utilizată pentru punctarea centrelor găurilor.


2. Plăcuţă utilizată pentru asamblarea a două table cap la cap, prin nituire.
3. Sculă folosită la nituirea manuală pentru apăsarea pieselor de nituit una asupra celeilalte.
4. Sculă folosită la nituirea manuală pentru formarea capului de închidere al nitului.
5. Sculă folosită la nituirea manuală pentru deformarea tijei nitului, prin lovire, şi formarea capului de
închidere al nitului.
6. Sculă folosită la nituirea manuală pentru pentru sprijinirea şi protejarea capului iniţial.
7. Materialul cel mai folosit pentru confecţionarea niturilor.

1 N
2 I
3 T
4 U
5 I
6 R
7 E
REZOLVARE

1 P U N C T A T O R
2 E C L I S A
3 T R A G A T O R
4 C A P U I T O R
5 C I O C A N
6 C O N T R A C A P U I T O R
7 O T E L