Sunteți pe pagina 1din 4

Program terapeutic general - Dislalie

Etapa terapeutică Obiective generale Metode folosite Demers terapeutic Tehnici de terapie recuperatorie
1. Evaluarea  Aprecierea  Testarea  Anamneza;  Date despre: părinți, sarcină, boli, mediu,
complexă fondului psihopedagogică, evoluția limbajului, alte persoane cu
tulburării. logopedică; tulburări de limbaj;
(Substrat organic  Convorbirea;
sau funcțional?);  Dialog;
 Examinarea aparatului  Exerciții prin imitație de
 Cunoașterea  Observație; fonoarticulator; deplasare/mobilitate linguală a
integrității  Jocul mandibulei/buzelor (imitarea
anatomo- didactic/terapeutic. onomatopeelor, exerciții pentru
funcționale a
musculatura facială și bucală);
aparatului
fonoarticulator;  Verificarea aparatului articulator;
 Cunoașterea
potențialului  Examinarea aparatului  Exerciții de respirație (utilizarea
auditiv; respirator; lumânărilor sau oglinzilor pentru a verifica
 Cunoașterea respirația);
posibilităților  Respirație nazală/orală;
articulatorii și a
nivelului  Examinarea funcției  Perceperea vocii în șoaptă;
achizițiilor auditive;  Perceperea cuvintelor de la distanțe diferite;
verbale;  Discriminarea și localizarea surselor
 Cunoașterea sonore;
particularităților  Exerciții de analiză fonetică (despărțirea în
proceselor silabe, număratul silabelor, identifică
psihice; sunetul inițial/median/final)
 Cunoașterea  Verificarea capacității de diferențiere
copilului; fonetică prin recunoaștere și reproducere de
 Înlăturarea sunete perechi;
negativismului
față de vorbire;  Examinarea vorbirii  Cuvinte ce conțin sunete în poziții și
 Crearea (articulare + combinații diferite;
încrederii în înțelegere);  Exerciții de identificare a
posibilități; sunetelor/silabelor/cuvintelor/propozițiilor
 Familiarizarea cu dintr-un text (sau: spune un cuvânt care
mediul începe cu ”ma”, etc.);
logopedic;  Alcătuire de propoziții și povestiri (Se
vorbește răgușit?);
 Crearea unei  Examinarea vocii;  Teste verbale de limbaj;
atitudini pozitive  Teste neverbale;
față de corectare.

 Examinarea  Probe pentru atenție/memorie (utilizarea


psihologică; șirurilor de obiecte: ce lipsește? Sau
amestecarea și refacerea șirului);
 Exerciții de memorare și reproducere de
obiecte;

 Pregătirea  Amenajarea cabinetului și utilizarea


elevului/familiarizarea materialelor potrivite pentru joc și învățare.
cu mediul.

2. Terapia cu  Dezvoltarea  Demonstrație;  Antrenarea părților  Gimnastica brațelor/mâinilor/gâtului și


caracter mobilității  Exercițiu; corpului; capului/toracelui/abdomenului;
general corporale  Joc.  Aplaudatul;
(abordare generale;  Mersul ritmat;
top-down)  Dezvoltarea
mobilității
aparatului
fonoarticulator;  Antrenarea motricității  Umflarea/dezumflarea simultană a
 Educarea faciale; obrajilor;
respirației  Încrețirea/descrețirea feței;
verbale și
 Imitarea râsului;
neverbale
corecte;
 Dezvoltarea
auzului
fonematic  Antrenarea motricității  Gimnastica labială;
(Abilitatea de a labiale (buze);  Întinderea buzelor;
diferenția  Rotunjirea buzelor;
sunetele cu punct  Formarea unei pâlnii cu buzele;
de articulare  Acoperirea alternativă a unei buze cu
apropiat). cealaltă;
 Vibrarea buzelor;
 Antrenarea motricității  Gimnastică linguală;
linguale (limbă);  Mișcări rapide și ritmate de scoatere și
retragere a limbii;
 Mișcări spre dreapta și spre stânga;
 Imitarea plescăitului;
 Ștergerea dinților cu limba;

 Antrenarea  Gimnastica mandibulară;


mandibulei;  Ridicarea și coborârea ritmată a
mandibulei;
 Mișcarea mandibulei spre dreapta/stânga;
 Mișcarea înainte/înapoi a mandibulei;
 Imitarea rumegatului animalelor;
 Imitarea tusei/căscatului;
 Mișcări de deglutiție;

 Antrenarea mișcărilor  Exerciții de căscat.


velopalatine;

 Dezvoltarea  Exerciții pentru expirație (suflarea nasului,


respirației neverbale: suflă aerul pe dosul mâinii, tine un fulg în
 Obținerea unei are, stinge lumânarea, umflă balonul, suflă
respirații lungi, fără în apă cu paiul);
efort;  Exerciții pentru inspirație (mirosit flori,
 Educarea echilibrului parfum, câinele la vânătoare);
între inspir/expir;  Exerciții pentru inspirație diferențială
 Obținerea unui ritm (alternarea inspirației);
respirator uniform;  Exerciții de respirație cu suport concret
(folosind instrumente muzicale);
 Exerciții de respirație în fața oglinzii;
 Exerciții libere în stare de repaus;
 Dezvoltarea  Exerciții de pronunție a vocalelor, prelung,
respirației verbale: rar, fără efort în timpul unei expirații;
 Obținerea expirației  Exerciții de pronunție într-o expirație a unei
mai lungi decât consoane;
inspirația la pronunție;  Exerciții de pronunție a unor grupe vocale;
 Vorbirea în expirație  Exerciții de pronunție a unor consoane
fără efort; însoțite de vocale;
 Formarea unei  Exerciții ritmice de expirație, însoțite de
respirații diafragmale; mișcare/cântec;
 Exerciții de respirație culcat pe canapea,
nonverbal, cu pronunție de vocală/ silabă/
cuvinte/ recitare

 Dezvoltarea auzului  Imitarea sunetelor din natură;


fonematic:  Jocuri didactice (”Deschide urechea
 Formarea capacității bine!”);
de diferențiere  Analiza auditivă a sunetului;
fonematică;  Repetarea unor silabe sau sunete în scopul
 Percepția fonetică diferențierii consoanelor surde de cele
corectă; sonore;
 Analiza fonetică.  Separarea în propoziție a cuvântului cu
sunet deficitar;
 Analiza fonetică a cuvântului;
 Diferențierea cuvintelor paronime;
 Jocuri diferite pentru dezvoltarea auzului
fonetic.