Sunteți pe pagina 1din 2
Michelangelo este unul dintre cei mai marl arti~ti care au trait vreodata. Carlera lui impresionantii
Michelangelo este unul dintre cei mai marl arti~ti care au trait vreodata. Carlera lui impresionantii
Michelangelo este unul dintre cei mai marl arti~ti care au trait vreodata. Carlera lui impresionantii
Michelangelo este unul dintre cei mai marl arti~ti care au trait vreodata. Carlera lui impresionantii

Michelangelo este unul dintre cei mai marl arti~ti care au trait vreodata. Carlera lui impresionantii acoperii mai multe arte: picturii, arhitecturii, sculptura ~i chiar poezie.

M

ichelangelo

Buonarroti

(1475-1564)

s-a

n:lscut

in

localitatea

Caprese

din

Toscana,

o provincie

a Italiei.

Avea

doar c:1teva s:lpt:lm:1ni c:1nd familia lui s-a mutat la Florenta ~i l-a l:lsat in grija unei doici. Probabil c:l destinul a jucat un rol important, pentru c:l noua lui familie era una de pietrari. Michelangelo a afirmat el insu~i c:l interesul sau pentru sculpturn a ap:lrut in acele vre- muri. Michelangelo a manifestat 1ntotdeauna ~mbitii artistice ~i dup:l ce a p:lrnsit ~coala, el a ~evenit ucenicul lui Dominico Ghirlandaio -

un

Ghiraldaio ~i-a dat searna curand de geniullui

de

pictor

renumit

fresce

din

Florenta.

rMichelangelo,

~i

in

anul

1489 l-a

trimis

~rstudieze

sculptura

suh

1ndrurnarea

lui

Bertaldo.

J

Nu

dup:l

mult

limp

talentullui

Michelangelo

atras atentia lui Lorenzo de Medici care la vre-

O Un cap de bronz allui Michelangelo - realizat de un sculptor Michelangelo a inal,at
O
Un
cap
de
bronz
allui
Michelangelo
-
realizat de un sculptor
Michelangelo a inal,at
mainilor la o disciplina
din
secolul
al XVI-Iea.
arta
de la simpla
fort,a
a
intelectuala deosebita.

s:l

mea aceea conducea Florenta. Tanarul sculptor a locuit acolo, unde a studiat parulla moartea lui
mea aceea conducea Florenta. Tanarul sculptor
a locuit acolo, unde a studiat parulla moartea lui
I.orenzo. El s-a relntors apoi
la taW
lui
:;i la
fel
ca :;i contemporanul sau mai varstnic, Leonardo
da Vinci a Inceput sa studieze cu mult entuziasm
anatomia. I s-a acordat chiar si privilegiul neo-
bj:;nuit de a face disectii pe corpuri umane In bi-
serica Santo Spirito, ca recompensa pentru sculp-
tarea unui crucifIX din lemn destinat preotului.
A Floren~a
~i
Roma
In cursul anilor ce au urmat, Florenta a deve-
nit instabila politic. Multi "noi" profeti i-au
prezis caderea. in anul 1494 ora:;ul a fost
cucerit
de
Carol,
rege
al
Frantei
:;i
Michelangelo
a parnsit ora:;ul. in anul
1496 el
a fost invitat la Roma unde, printre alte lucrnri
a sculptat celebra Pieta. Aceasta statuie mag-
nifica
i-a adus multa
faima.
Michelangelo
a
fost chiar considerat
cel mai mare sculptor
al
Italiei. Aceasta pozitie i-a asigurat prestigiul
de-a lungullntregii
vieti, nu lipsite de greutati.
Michelangelo
s-a Intors
la
Florenta
unde
Intre anii 1502-1504 a creat statuia Inalta de 5
metri David. Noul papa, primul
dintre
cei
7
pentru
care
a lucrat,
Iulius
II,
l-a
invitat
la
~
Roma In anu11505. Iulius i-a cerut sculptorului
]
sa-i creeze un cavou. Acesta trebuia sa fie un
~
monument impresionant, cu peste 40 de statui.
]
Lui Michelangelo i-au trebuit mai mult
de
8
~
luni doar ca sa-:;i aleaga piatra. in tot acest
timp papa a devenit din ce In ce mai nernb-
dator, pentru ca In final sa renunte la lucrare.
Foarte dezamagit, Michelangelo a parnsit
Roma, dar surprinzator de repede a fost din
nou invitat de Iulius. Mai rezonabil, acesta i-a
cerut artistului sa-i creeze o statuie enorma din
bronz care sa-1 reprezinte. Sperand ca dupa
Incheierea acestei lucrnri, va fi lasat sa lucreze
la cavou, artistul a fost din nou dezamagit de
cererea lui Iulius II de a decora tavanul Capelei
Sixtine. Michelangelo a protestat explicandu-i
papei ca pictura nu era chiar pasiunea lui, dar
insistentele cu care i se cerea lucrarea I-au con-
vins pe artist care :;i-a Inceput munca la celebra
capodopern. Nu dupa mult timp Michelangelo
a Inteles marea provocare care i se oferise :;i
totodata, responsabilitatea enorma pe care o
avea. El :;i-a concediat toate ajutoarele fiind
hotarat sa duc:1 singur munca la Indeplinire.
I-au trebuit patru ani (1508-1512).
in anu11527, Roma se aHa sub stapanirea
lui Carol V, familia Medici fusese eliminata :;i
Michelangelo se aHa In situatia de a coordona
constructia unor fbrtificatii. El a banuit ca fus-
ese tradat :;i In anul1592 a fugit la Venetia.
La Roma a fost Inscaunat Clement al II"lea
:;i Michelangelo s-a relntors pentru a-:;i termi-
na lucrarea la capela familiei Medici, din
Florenta. El a terminat cavourile lui Guliano :;i
Lorenzo di Medici, In 1534 dupa care a parasit
pentru totdeauna Florenta. Michelangelo a
care a parasit pentru totdeauna Florenta. Michelangelo a O Faimoasa statuie David a devenit pentru mul,i
O Faimoasa statuie David a devenit pentru mul,i simbolul artei florentine.
O
Faimoasa
statuie
David
a devenit
pentru
mul,i
simbolul
artei
florentine.
O Fiecare fald a! ve~mintelar sculpturii La Pieta din biserica Sf. Petru din Rama a
O
Fiecare
fald
a!
ve~mintelar
sculpturii
La
Pieta
din
biserica
Sf.
Petru
din
Rama
a
fast
scu!ptat
~i !US-
truit
pentru
a deveni
41
41

MICHELANGELO" :\1 O Doni Tondo arat3 interesul artistului pentru compozi~ii compacte, bine cl3dite, inspirate de

" :\1 O Doni Tondo arat3 interesul artistului pentru compozi~ii compacte, bine cl3dite, inspirate de
"
:\1
O Doni Tondo arat3
interesul artistului
pentru compozi~ii
compacte, bine
cl3dite, inspirate de
leonardo da Vinci.
In Judecata de apoi Michelangelo a utilizat
contururile ~i formele corpului uman pentru a
releva emotiile Wite de personajele portre-
tizate. Unele personaje 'sunt pictate In atitu-
O Un
desen
al
lui
Michelangelo,
Madona
cu
Pruncul
ilustreaza
calitatea
dini contorsionate, ~i criticii au considerat c~
ele relev~ frustrari personale ale personajelor.
Gama larg~ de m~c~ri ~i gesturi imortalizate
In aceast:l lucrare sunt o dovad~ a Intelegerii
sculpturala,
caracte-
profunde a corpului
urnan ~i a felului In care
"
ristica
stilului
acesta functioneaz~, al lui Michelangelo. El a
]
artistului.
studiat
~i cuno~tea pozitia fiec~rui mu~chi, os ~i
exprime. Gandirea renascentista: plasa omul in
centrul universului ~i toate celelalte lucruri erau
rrulsurate ~i cant~rite In functie de acesta.
Michelangelo a concretizat aceasta: viziune
tratand forma uma~ intr-un mod idealizat.
El a fost influentat de un pictor, Masaccio ~i
de un sculptor, Donatello, Ins~ cea mai bun~
inspiratie a sa a reprezentat-o sculptura antic~.
tendon. Michelangelo nu a repetat o anumit:l
pozitie a corpului In nici una din lucrarile sale
fiind capabil s~ memoreze toate detaliile unice.
ArhitectuI
Michelangelo s-a considerat un sculptor ~i
chiar picturile sale au calitatea unei anumite
tridimensionalitati. Cu toate acestea, artistul
~i-a dedicat ultimii 30 ani de viat~ arhitecturii.
Si In acest domeniu lucrarile lui au fost la fel
de remarcabile ca ~i cele din sculptur~.
Papii succesivi i-au comandat numeroase
lucrari. Cea mai importanta dintre ele a fost
finalizarea bisericii Sf. Petru din Roma, ale c~rei
lucrari Incepusera Inc~ din 1506, pe vremea lui
Iulius al II-lea. Ca ~iln cazul Capelei Sixtine, la
lnceput Michelangelo a refuzat s~ se lnhame la
o sarcin~ atat de dificil~ dar apoi a acceptat ~i
s-a pus pe treab~. Din p~cate, el nu a reu~it s~
lncheie lucrarea Inaintea mortii survenite la
data de 18 februarie 1564.
Inaintea mortii survenite la data de 18 februarie 1564. mers la Roma unde a lucrat la
Inaintea mortii survenite la data de 18 februarie 1564. mers la Roma unde a lucrat la
mers la Roma unde a lucrat la peretele altaru- lui din Capela Sixtin~ a Vaticanului.
mers la Roma unde a lucrat la peretele altaru-
lui din Capela Sixtin~ a Vaticanului. El a creat
Judecata
de Apoi Intre 1534-1541.
Viziunea
eroici
Importanta realiz~rilor lui Michelangelo provine
din Intelegerea total~ ~i admiratia pe care o
arata:corpului uman ~i grad~rii cu care ~tia s~ le
care o arata:corpului uman ~i grad~rii cu care ~tia s~ le 42 Arta ~i omul12 -RENA.5TEREA
42 Arta ~i omul12 -RENA.5TEREA IN ARTA Arta ~i omul 16 -RENA.5TEREA IN MUZlcA
42
Arta
~i omul12
-RENA.5TEREA
IN
ARTA
Arta
~i omul
16 -RENA.5TEREA
IN
MUZlcA