Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de activitate integrată „Să-l ajutăm pe Nemo”

Data: 21.03.2019

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.9 ,Borșa, Structura nr.3

Nivel: I (grupa mijlocie)

Por.înv.preșcolar: Timiș Melisa Camelia

Tema anuală de studiu: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI, PE PĂMÂMT?

Tema săptămânii: „Viețuitoarele Planetei”

Tema activității integrate: „Să-l ajutăm pe Nemo”

Tipul de activitate: „Dezvoltare și consolidare de priceperi și deprinderi”

Forma de realizare: Activitate integrată (ADP+ALA1+ADE(DS2+DOS2)+ALA2)

Durata: 1 zi

Scopul: Stimularea înțelegerii și utilizării numerelor și ciferlor în contexte variate în limitele


1-5, precum și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

Activități de învățare:

Activități de dezvoltare personală (ADP):

 Întâlnirea de dimineață: „Să-l salvăm pe Nemo”


Tranziții: „Bat din palme”, „Unu-i soarele pe cer”, „Frumos astăzi ați lucrat”, „Tatăl
Nostru ”.

Activități Liber Alese (ALA1):

 Artă: „Albumul meu cu animale acvatice”- colorare


Sarcini de lucru:
să coloreze imagini cu animale acvatice, fără să depășească conturul,
respectând indicațiile educatoarei;
să utilizeze culorile potrivite.
 Bibliotecă:„Solzii peștișorului”- semne grafice
Sarcini de lucru:
să traseze semne grafice peste puncte, respectând spațierea, direcția de la
stânga spre dreapta;
să decoreze peștele prin trasarea de linii curbe (solzi de pește).
Activități pe Domenii Experiențiale (ADE)

 Domeniul Știință: „Să-l ajutăm pe Nemo” – activitate matematică (joc didactic);

Sarcina didactică: Verfificarea și consolidarea numerației în limitele 1-5, precum și a


unor cunoștințe referitoare la formarea unor grupe de obiecte pe baza unor critetii dinainte
stabilite, precum și raportarea acestora la cifra corespunzătoare.

Regulile jocului:

1. Copiii sunt împărțiți în două echipe : echipa steluțelor de mare și echipa caracatițelor.
2. Educatoarea numește un copil , pe rând de la fiecare echipă, care va descoperi câte un
plic de pe harta- labirint, va citi sarcina din plic, iar copiii vor rezolva sarcinile pe
rând, una câte una, ajutându-l astfel pe Nemo.
3. Fiecare echipă are un lider, care are voie să ajute copilul care trebuie să răspundă,
pentru a fi un răspuns corect.
4. Fiecare echipă trebuie să răspundă corect ,pentru a aduna câți mai mulți peștișori pe
panou.
5. La sfârșitul activității, echipa care a adunat cei mai mulți peștișori este echipa
câștigătoare , cea care l-a ajutat pe Nemo să ajungă la Ariel.

Elemente de joc: întrecerea, manipularea materialului mărunt, mișcarea, aplauzele ,


recompensa.

 Domeniul Om și Societate: „Prietenii lui Nemo în acvariu”- activitate practică


(aplicație).

Obiective operaționale:

 să numere crescător în limitele 1-5;


 să clasifice obiecte după criteriul mărimii;
 să compare două mulțimi, specificând unde sunte mai multe și unde sunt mai puține;
 să recunoască cifra corespunzătoare unei mulțimi de obiecte;
 să plaseze la locul potrivit obiecte, în funcție de explcațiile educatoarei (poziții
spațiale);
 să denumească materialele de lucru primite;
 să aplice pe suportul de lucru elementele decupate, respectănd legenda primită.

Activități Liber Alese 2 (ALA2)

 Joc distractiv: „Peștișorii statuete”.

Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, Metoda „trierea


aserțiunilor” , Turul galeriei, jocul, Tehnica Mâna oarbă.
Mijloace didactice: peștișor, calendarul naturii, fluturași cu pozele copiilor pentru prezență,
flipchart, ecusoane steluțe de mare și caracatițe, semne distinctive pentru cele două echipe de
pus pe masă, perinițe, machetă, fișe de lucru, carioci, scrisooare de la Ariel, panou pentru
jocul didactic, fluier, harta –labirint, plicuri cu cerințe, diferite elemente acvatice.

Forma de organizare: Frontal, individual și în grupuri.

BIBLIOGRAFIE

1. Curriculum pentru învățământul preșcolar, Edit. DPH, București, 2009.


2. S.BREBREN, E.GONGEA, G.RUIU, M.FULGA, Metode interactive de grup – Ghid
metodic, Edit. Ares, Pitești, 2007.
3. Jocuri didactice pentru activitățile matematice, Edit. Aramis, 2005.

SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu intrarea copiil în sala de grupă și aranjarea lor în semicerc pe pernuțe, iar
educatoarea îi salută (Salutul):„ Dimineața a sosit ,/Toți copiii au venit,/În semicerc să ne
așezăm/ Și frumos ne salutăm.”

„Buna dimineața, peștișorilor!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării


rotative.Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare
salutându-și colegul din partea dreaptă.

După ce toți copiii se salută, educatoarea solicită copilului care a fost numit „responsabilul
zilei” să spună cine este absent la grupă în această zi. El va numi pe cei care lipsesc și va
indica un coleg care să completeze pe copacul cu prezență (pozele copiilor sunt așezate pe
fluturași; copiii prezenți sunt lăsați pe crengile copacului, cei absenți fiind puși pe trunchiul
copacului). (Prezența)

Prin întrebările adresate de educatoare , se completează calendarul naturii, cu data, se


menționează luna, anul, ziua, anotimpul și se desenează un simbol corespunzător vremii de
afară.

După completarea calendarului naturii, educatoarea le spune copiilor : „Cum vă simțiți azi,
în aceasă frumoasă dimineață de primăvară?” Copiii spun cum se simt și apoi aleg emoticonul
care arată starea lor din acea dimineață, motivându-și alegerea făcută (Împărtășirea cu
ceilalți).

După ce termină, copiii sunt rugați să observe ce am eu în cutia cu surprize, iar ei remarcă
un peștișor adevărat într-un bol cu apă și un plic, pe care eu îl deschid. Înăuntru se află o
scrisoare de la prințesa Ariel, care este foarte supărată că peștișorul Nemo s-a rătacit, și dacă
acesta nu este ajutat să ajungă în lumea subacvatică a lui Ariel, atunci Ariel va fi foarte tristă
de ziua ei.Li se propune copiilor să-l ajute pe Nemo.(Noutatea zilei).
În urma discuțiilor purtate educatoarea anunță tema zilei: „Să-l ajutăm pe Nemo”, iar 1-2
copii repetă titlul activității, pe parcursul căruia vom număra, vom recunoaște ciferele
formând grupe de obiecte, vom așeza grupele de obiecte în ordine crescătoare, după care vom
lipi peștișori în acvariu. Apoi educatoarea citește scrisoarea , de unde află că prințesa Ariel îi
roagă pe copii să cânte un cântec pentru peștișorul Nemo. Preșcolarii vor cânta cântecul
„Peștișorul năzdrăvan” împreună cu educatoarea și cu ajutorul boxei bluetooth.

Prin tranziția „Bat din palme ” se trece la cele două centre de interes deschise la ALA1 .
Copiii se vor împărți în două grupe prin procedeul Mâna oarbă (vor extrage din săculeț
ecusoane cu animale subacvatice), în funcție de ecusonul extras, copilul va merge la sectorul
corespunzător ecusonului, iar dupa terminarea sarcinii sectorului ales, va merge la celălalt
sector pentru îndeplini alte sarcini.Toți copiii trebuie să treacă prin ambele
sectoare..Educatoarea explică copiilor ce trebuie să realizeze la fiecare sector: la Artă trebuie
să coloreze imagini cu animalele subacvatice, iar la Bibliotecă să decoreze peștele prin
trasarea de linii curbe.În timp ce copiii lucrează la centre , educatoarea supraveghează buna
desfășurare a activității, oferind explicații și ajutor copiilor pentru a putea rezolva sarcinile.

După rezolvarea acestora, educatoarea face aprecieri asupra modului de desfășurare a


activităților libere, așezând pe o masă toate produsele realizate de copii, iar apoi prin tranziția
„Peștișorii” direcționează copiii spre baie , pentru a se pregăti de gustarea de
dimineață.Înainte a începe să mânânce, copiii spun rugăciunea „Tatăl Nostru”.

După ce copiii au luat gustarea, se trece la activitățile pe domenii experiențiale (ADE).

Copiii vor fi așezați în semicerc și sunt rugați să închidă ochii, iar la sunteul fluierului să-i
deschidă și să vadă despre ce surpriză este vorba. Se descoperă harta care duce în lumea
subacvatică a lui Ariel. Astfel, se trece la activitățile pe domenii experiențiale (DȘ- Activitate
matematică și DOS- Activitate prctică). După rezolvarea acestora, prințesa Ariel le-a trimis
copiilor recompense pentru ajutorul oferit.

De la activitățile pe domenii experiențiale, la ALA2, se va face trecerea prin tranziția:

„Noi cu toții am lucrat,/ Sarcinile le-am rezolvat,/ Deci acum ne-nveselim/Și la jocuri noi
pornim!”

În cadrul activităților ALA2, copiii vor participa la un joc de mișcare, „Peștișorii statuete”,.
Grupa este dispusă în formație de cerc. Pe un fond mnuzical adecvat ei vor dansa.La oprirea
melodiei trebuie să rămână nemișcați.Copilul care s-a mișcat iese din joc. Jocul este reluat la
continuarea melodiei.

În încheiere , educatoarea face aprecieri colective și individuale despre modul în care copiii
au participat și s-au comportat la activități.

DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1.  Pregătirea materialelor Conversația Observarea
Moment didactice necesare comportamentului
organizatoric desfășurării activității și verbal și
așezarea scăunelelor în nonverbal
semicerc.
 Aerisirea sălii de grupă și
realizarea climatului optim
pentru o bună desfășurare a
activității
2. După ce copiii iau gustarea de Observarea
Captarea dimineață, observă că a apărut comportamentului
atenției ceva pe tabla magnetică.Ei închid nonverbal și
ochii și la sunetul fluierului îi verbal
deschid și decoperă o hartă-
labirint care duce în lumea Conversația
subacvatică a lui Ariel.Pe Hartă
sunt așezate câteva plicuri, iar în
fiecare plic se află o cerință.Dacă
ei rezolvă cerințele, atunci
peștișorul Nemo va putea ajunge
la Ariel la ziua sa.
„Vreți să-l ajutăm pe Nemo?”- Explicația
copiii răspund afirmativ.
3. Este anunțată tema zilei și sunt Explicația
Anunțarea explicate pe înțelesul copiilor
temei și a obiectivele urmărite: Vom
obiectivelor desfășura jocul „Să-l ajutăm pe Instructajul
Nemo”, pe parcursul căruia vom verbal
număra, vom recunoaște ciferele
formând grupe de obiecte, vom
așeza grupele de obiecte în ordine
crescătoare, după care vom lipi
peștișori în acvariu.
4. Cu ajutorul tranziției „Bat din
Desfășurarea palme clap, clap,clap/ Din picioare Observarea
activității / trap, trap, trap/ Ne-nvârtim , ne gradului de
răsucim/ Și la centre noi pornim”. înțelegere a
Copii se vor îndrepta spre centrele sarcinilor de lucru
de interes corecpunzătoare Mâna oarbă
ecusonului extras : Artă (copiii Explicația
trebuie să coloreze imagini cu
animale subacvatice), Bibliotecă
(să decoreze peștele prin trasarea
de linii curbe); În funcție de Exercițiul
preferință, copiii trec pe la toate
centrele de interes iar educatoarea
urmărește desfășurarea
activităților, oferind explicații și
ajutor în caz de nevoie.
După realizarea tuturor sarcinilor Exercițiul Observarea
în cadrul acestor activități, se comportamentului
realizează o expoziție cu toate verbal
lucrările copiilor, educatoarea
făcând apercieri asupra modului de
desfășurare al activității și Aprecierea
precizând faptul că toate lucrările modului de lucru
realizate de copii vor fi așezate la colectiv și
centrul tematic Turul galeriei individual
După servirea gustării se trece la
activitățile pe domenii
experiențiale.Copiii se așază pe
scăunele în semicerc, închid ochii,
iar la sunetul fluierului îi deschid
și descoperă harta- labirint care
duce în lumea subacvatică a lui
Ariel și multe alte surprize pe care
le descriu (machetă, panou).Pe
hartă sunt așezate câteva plicuri, Expunerea Observarea
iar în fiecare plic, o cerință.Dacă comportamentului
preșcolarii rezolvă cerințele, atunci nonverbal
peștișorul Nemo va putea ajunge
la Ariel de ziua sa.
În scrisoarea de la Ariel, copiii
află provocările la care îi supune Descrierea
pentru a-l ajuta pe peștișorul
Nemo.
Regulile jocului:
1. Copiii sunt împărțiți în Conversația
două echipe : echipa
steluțelor de mare și echipa
carcatițelor.
2. Educatoarea numește un
copil , pe rând de la fiecare Explicația
echipă, care va descoperi Observarea
câte un plic de pe harta- comportamentului
labirint, va citi sarcina din curent
plic, iar copiii vor rezolva
sarcinile pe rând, una câte
una, ajutându-l astfel pe
Nemo.
3. Fiecare echipă are un lider,
care are voie să ajute
copilul care trebuie să
răspundă, pentru a fi un
răspuns corect. Evaluare
4. Fiecare echipă trebuie să individuală
răspundă corect ,pentru a Explicația
aduna câți mai mulți
peștișori pe panou.
5. La sfârșitul activității,
echipa care a adunat cei
mai mulți peștișori este
echipa câștigătoare , cea
care l-a ajutat pe Nemo să
ajungă la Ariel. Observarea
Jocul de probă: comportamentului
Un copil dintr-o echipă trebuie să verbal
numere de la 1 la 3, iar din cealaltă Explicația
echipă de la 1 la 5.
Executarea jocului propriu-zis:
Proba 1: „Numără corect” Observarea
Echipa steluțelor de mare:”Câți comportamentului
pești sunt pe machetă? nonverbal
Echipa caracatițelor:„Câte scoici Conversația
sunt pe machetă?”
Proba 2:„Grupează după mărime”
Echipa steluțelor de mare:„Așază
pe panou în ordine crescătoare
peștii arici.”
Echipa caracatițelor:”Așază pe
panou în ordine descrescătoare
peștii albaștri. ”
Proba 3:„Mai multe, mai puține” Demonstrația
Echipa steluțelor de
mare:„Numără și spune în care
mulțime sunt mai multe
elemente?”
Echipa caracatițelor:„Numără și Exercițiul
spune în care mulțime sunt mai Evaluare
puține elemente?” individuală
Proba 4:„Așază cifra la cantitate”
Echipa steluțelor de mare:„Așază
pe panou cifra care arată câți
peștișori sunt în imagine” Exercițiul
Echipa caracatițelor: ”Așază pe
panou cifra care arată câți peștișori
sunt în imagine.” Exercițiul
Proba 5:„Poziții spațiale”
Echipa steluțelor de mare:„Așază
acestă scoică în fața acvariului de Evaluare
pe machetă” individuală
Echipa caracatițelor:„Așază
peștele în spatele acvariului de pe Explicația
machetă.”
Complicarea jocului:
Proba 6:„Adevărat sau fals?” Evaluare frontală
Fiecare copil care trebuie să
răspundă primește un cartonaș
verde(aserțiune adevărată) și unul Metoda
roșu (aserțiune falsă). ”trierea
Copiii închid ochii, iar aserțiunilor”
educatoarea ia de pe machetă un
peștișor.La sunetul fluierului copiii
trebuie să deschidă ochii și să
răspundă la aserțiunea formulată
de educatoare:
Echipa steluțelor de mare:„De pe Observarea
machetă a dispărut un pește”- comportamentului
copilul ridică cartonașul verde- verbal
educatoarea a luat un pește de pe
machetă
Echipa caracatițelor:„Pe machetă
a mai apărut o un acvariu”-copilul
ridică un cartonaș roșu- pe
machetă nu a mai apărut nici un
acvariu
Proba 7:„Formează perechi”
Echipa steluțelor de mare:„Dă-i Exercițiul
peștelui cu cifra 3, acvariul cu
cifra 3, iar peștelui cu cifra 4,
acvariul cu cifra 4.”
Echipa caracatițelor:„Dă-i
scafandrului cu cifra 1, scoica cu Conversația
cifra 1, iar scafandrului cu cifra 2,
scoica cu cifra 2.”
Se numără peștișorii de pe panou Aprecieri verbale
de la fiecare echipă și cea care are Exercițiul si individuale
cei mai mulți peștișori este
câștigătoare și-l Ajută pe Nemo.
Tranziție:„Peștii
dansează”:„Peștii dansează, se-
nvârt și dansează/ Și-apoi la mese
se așază.”
5. „Ce surprize aveți la măsuțe
Asigurarea oare?”
retenției și a Copiii se așază la măsuțe, unde Conversația
transferului sunt pregătite deja materialele
pentru activitatea practică:acvariu
pentru pești,lipici, coșulețe, siluete
carton, legendă,elemente
decupate.Copiii vor trebui să Evaluare frontală
lipească în acvariu elementele
decupate conform legendei,
realizând lucrări originale și
îngrijite.
Educatoarea prezintă fiecărei
echipe modelul și oferă explicațiile
necesare.Înainte de începerea Evaluarea
lucrului, copiii realizează frontală
exercițiile pentru încălzirea
mâinilor:
„Un arici cu țepii mici
A pornit după furnici,
Țepii și i-a ridicat
Și căpșorul și-a rotat.
Vai, vai ce arici,
Ce arici cu țepii mici!”.
Educatoarea urează„Spor la Exercițiul Observarea
lucru”, iar copiii lucrează pe fond gradului de
muzical. înțelegere a
Lucrările finalizate sunt Turul galeriei sarcinilor
expuse.Copiii fac turul galeriei, Evaluarea
exprimându-și părerile, criticile, frontală
observațiile.
Apoi educatoarea le spune
versurile pentru tranziție:
„Ca să fiu copil voinic
Fac sport încă de mic Observarea
Merg în pas alergător comportamentului
Sar apoi într-un picior verbal și
Mă opresc. nonverbal
Respir ușor
Și mă așez pe covor.
6. Copiii se așază pe covor și Observarea
Obținerea fiecare echipă este rugată să așeze comportamentului
performanței pe tablă atâtea elemente câte arată Tehnica Mâna verbal
cifra pe care o extrag dintr-un coș oarbă
prin tehnica Mâna oarbă.
Educatoarea oferă recompense Recompensarea
copiilor și îi îndrumă spre copiilor
activitățile alese ALA2
7.Încheierea Tranziție: Observarea
activităii „Noi cu toții am lucrat, comportamentului
Sarcinile le-am rezolvat, Conversația
Deci acum ne-nveselim
Și la jocuri noi pornim.”

Educatoarea propune un joc de


mișcare„ Peștișorii statuete”,. Demonstrația Observarea
Grupa este dispusă în formație de gradului de
cerc. Pe un fond muzical adecvat Jocul înțelegere a
ei vor dansa. La oprirea melodiei jocului
trebuie să rămână
nemișcați.Copilul care s-a mișcat
iese din joc. Jocul este reluat la
continuarea melodiei.
În încheiere , educatoarea face
aprecieri colective și individuale
despre modul în care copiii au Aprecieri verbale,
participat și s-au comportat la colective și
activități. individuale