Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2018-2019


Probă scrisă la
Limba şi literatura română
Model (simulare)
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I (40 de puncte
Citeşte cu atenţie textul următor:

„ Un lup odată au intrat, — Apoi dă fuga la Arvinte,


De frică, nu de voie bună, El este un țăran și vrednic și cuminte.
Scăpând viața, la un sat. — Cu dânsul iarăși sunt smintit,
El se gonea din urmă Pentru c-adeseori lui oi am spârcuit.
— Așadar ce să faci? La vornicul bătrân
De către vânători cu puște înarmați Aleargă, că e bun și primitor român.
Și câini întărâtați;
Iar un așa alai să nu dea Dumnezeu — Nici la acesta n-am obraz,
Nici la vrăjmașul meu. Lui an cu niște miei i-am fost făcut necaz.
În deznădăjduire,
— Apoi dar, cumătre, nu-i bine.
Sărmanul lup căta oriunde mântuire Și ce nădejde ai aice pentru tine,
Și, întâlnind pe un motan, Când tu cu toții ești stricat
Prieten de mai an, Și numai singur vinovat:
Îi zice: "Frățioare! Culege dar ce-ai semănat!”
(Alexandru Donici, Lupul şi motanul)
Tu nu știi undeva aici a mea scăpare?"
— Ba știu - răspunse el - aleargă la Trifan,
Că este foarte blând și milostiv țăran.
— Oh! nu pot, către dâns' sunt tare vinovat,
Căci astă-iarnă lui vițica i-am mâncat.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. (4p) Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: gonea, alai.
2. (4p) Explică modul de formare a cuvintelor: deznădăjduire,odată.
3. (4p) Notează numărul de litere şi numărul de sunete din cuvintele: culege, vrăjmaşul.
4. (4p) menţionează rolul cratimei din următoarea secvență: c-adeseori .
5. (4p) Formulează două idei principale/secundare din textul dat.
6. (4p) Prezintă, într-un enunţ, motivul pentru care lupul nu are nicio scăpare.

B. (16p) Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la specie a
fabulei Lupul şi motanul de Alexandru Donici.

În compunerea ta trebuie:
 să precizezi patru trăsături ale fabulei;
 să prezinţi detaliat două trăsături ale fabulei valorificând fragmentul dat;
 să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
 să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citește următorul text:
În timpul Evului Mediu, pălăriile erau considerate un accesoriu destinat exclusiv membrilor de rang înalt ai
societății, fiind confecționate în diferite forme - conice, pătrate sau cu onduleuri. Cruciații sunt cei care au adus în
Europa moda turbanului oriental. In a doua jumătate a secolului al XVI-lea, pălăriile cel mai des întâlnite erau cele
bărbătești confecționate după moda spaniolă - înalte, din fetru închis la culoare, având borul întors în faţă, ornate cu
o cataramă sau o broşă prinsă pe o panglică şi, uneori, cu pene.
Cu toate că din cele mai vechi timpuri femeile şi-au acoperit capul cu voaluri, baticuri, glugi sau bonete,
abia în secolul XVI au apărut primele pălării destinate femeilor, care au împrumutat în general modelul celor purtate
de nobilii de la curțile regale. Abia în cursul secolului XVII, pălăriile de damă au început să aibă un stil propriu, fără
a mai fi influenţate de moda masculină.
(„Istoria pălăriei”, http://www.stelian-tanase.ro)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. (4p) Formulează cate un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- cine a adus în Europa moda turbanului oriental;
- când au apărut primele pălării destinate femeilor. (4p)
2. (4p) Precizează, într-un enunț, tema fragmentului citat. (4p)
3. (4p)Menționează felul si cazul pronumelor subliniate in textul dat. (4p)
4. (4p)Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: Abia
în cursul secolului XVI, pălăriile de damă au început să aibă un stil propriu, fără a mai fi influenţate de moda
masculină. (4p)
5. (4p) Transcrie doua propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Cu toate că din
cele mai vechi timpuri femeile şi-au acoperit capul cu voaluri, baticuri, glugi sau bonete, abia în secolul XVI au
apărut primele pălării destinate femeilor, care au împrumutat în general modelul celor purtate de nobilii de la
curţile regale. (4p)
6. (4p)Construieşte o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonata predicativă,
introdusă prin pronumele relativ ceea ce. (4p)

B. (12p) Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare legată de o pălărie
din secolul al XVI-lea rătăcită în secolul nostru.
În compunerea ta, trebuie:
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logica a faptelor;
 să precizezi doua elemente ale contextului spatio-temporal;
 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
 să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Nota! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției - 2 p.; coerenţa textului - 2 p.; registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul adecvate conținutului - 2 p.; ortografia - 3 p; punctuația - 3 p.; așezarea corectă a textului în pagină ~ 1 p.,
lizibilitatea - 1 p.).