Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala M.

Sadoveanu Husi Disciplina: Limb si literatura An scolar: 2012-2013

Prof. Lupu Elena Nr. ore pe spt.: 4 Clasa a- VII-a

PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRUL I


Unitatea Competente specifice Continuturi Recapitulare initial Actualizare notiuni de teorie literar, figuri de stil, genuri literare; Actualizare fonetic, vocabular; Actualizare morfologie si sintax; Evaluarea predictiv Nr.ore alocate 6 Sptmna obs

RECAPITULA 1.1ntelegerea semnificatiei generale a RE INITIALA unui mesaj oral; 2.1 asigurarea coerentei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; 2.4 adaptarea vorbirii la situatiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog; Unitatea I: Cartea-obiect cultural 2.1 asigurarea coerentei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; 2.3 respectarea normelor morfosintactice n propozitii si n fraze;

S1:16.09 S2:23.01. S2 S2

Comunicare:
Fisa de bibliotec. Fisa de lectur;

4 1

S2 S3:30.09.

Sintaxa:

Cuvnt. Propozitie. Fraz. Clasificarea 1 propozitiilor. Raporturile sintactice n propozitie si

fraz; Exerciii

1 1

Comunicare:
Monologul expozitiv si demonstrativ;

S3 S3 S3

S4:7.10 Unitatea 2 2.3 respectarea normelor morfoLiteratur si sintactice n propozitii si n fraze; semnificatie 3.1 citirea unei varietti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd ntelegerea sensului acestora; 3.2recunoasterea modalittilor specifice de organizare a textului epic si a procedeelor de expresivitate n textul liric; Text-suport: Lumin lin, de Tudor 7 Arghezi Studiul textului 1 Interpretarea textului Elemente de versificatie 1 1

S4 S4 S4

Comunicare:
Texte nonliterare utilitare. Prezentarea unui eveniment cultural.

S5:14.10.

Fonetic
Sunetele.Grupuri de sunete. Accentul.

1 1 1

S5 S5 S5

Evaluare unitatea II Unitatea 3: 1.3 integrarea categoriilor semantice n Text-suport: Clin, file din poveste, de Mihai Eminescu Structur si structuri lexicale proprii; 1.4 sesizarea abaterilor de la normele compozitie
limbii literare ntr-un mesaj ascultat; Studiul textului 3.1 citirea unei varietti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd Interpretarea textului ntelegerea sensului acestora;

11

1 1

S6:21.10.

3.2recunoasterea modalittilor specifice de organizare a textului epic si a procedeelor de expresivitate n textul liric; 4.2 utilizarea corect si nuantat a categoriilor semantice nvtate; 4.5 folosirea modalittilor variate pentru realizarea expresivittii textului;

Aliteratie. Asonanta. Metafora Comunicare: Comentarea unei secvente dintr-un text literar.

1 1

S7:28.10. S7

Vocabular:
Vocabularul fundamental si vocabularului.Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale Neologismele.Pleonasmul. Cuvintele polisemantice Sensul cuvintelor n context Polisemia si omonimia masa

1 S7 1 S7 1 1 1 1 S8:4.11. S8 S8 S8 S9:11.11.

Evaluare Unitatea 3

Unitatea 4 Structuri narative

1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; 2.3. respectarea normelor

Specii ale genului epic nuvela Dou loturi de I.L.Caragiale Observarea textului Interpretarea textului

19 3 S9 S9

morfosintactice n propoziii i n fraze; 2.5. cooperarea n interaciunile de grup; 3.1. citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea acestora; 3.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric; 3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit; 4.1. exprimarea n scris a opiniilor i atitudinilor; 4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; 4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie.

Comunicare:
Elemente verbale si nonverbale n 1 comunicarea oral. S9

Morometii fragmente)

de

Marin

Preda( 3
S10:18.11. S10 1 S12:2.12. 2 1 1 3

Observarea textului Romanul.Interpretarea textului Dialogul formal si informal

Morfologie:
Verbul(actualizare). Exercitii Verbele copulative Diatezele verbului; Verbele personale si nepersonale; Locutiunile verbale Exercitii

S12 S12 S13:9.12. S13 S14-16.12. S14 S14

1 1 1

Evaluare
Lucrare scris semestrial Recapitulare pentru tez Recapitulare pentru tez Recapitulare pentru tez Lucrare scris semestrial Discutarea tezei

1 1 1 1 1 S14 S10 S10 S11:25.11. S11( 26 noiembrie)

Unitatea 5

Structuri si forme lirice

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral; 1.3. integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii; 2.3 respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze; 2.5. cooperarea n interaciunile de grup; 3.1. citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea sensului acestora; 3.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric; 3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit 4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; 4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie; 4.5. folosirea modalitilor variate pentru realizarea expresivitii textului;

Imnul

13 1 1 S15:6.01. S15 S15 S15 S16:13.01.

Desteapt-te , romne!de Andrei Muresanu


Observarea textului Interpretarea textului

Substantivul( actualizare); Locutiunile substantivale; Exercitii


Pronumele( actualizare). Pronumele personal si pronumele reflexiv

1 1 1

S16 1

S16 Pronumele si adjectivul pronominal posesiv Pronumele si adjectivul pronominal demonstrativ Pronumele si adjectivul pronominal interogativ Pronumele si adjectivul pronominal relativ; Pronumele si adjectivul pronominal nehotart Pronumele si adjectivul pronominal negativ Pronumele si adjectiv pronominal de ntrire 1 S16 1 S17:20.01. 1 S17 1 S17 1 S17 1 S18-27.01. 1

Recapitulare semestrial Ore pentru dezvoltarea competentelor de lectur Total ore semestrul I

3 5

S18

72