P. 1
curriculum_adaptat_limba_si_literatura_romana_cls_a_via

curriculum_adaptat_limba_si_literatura_romana_cls_a_via

|Views: 714|Likes:
Published by Ionescu Cristina

More info:

Published by: Ionescu Cristina on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. descriptiv. informativ) 2. în diverse tipuri de propoziţii 3.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. cu scopuri diverse 4. din texte literare şi nonliterare.CURRICULUM ADAPTAT 1. în scopuri diverse 3.4.2 utilizarea unui lexic diversificat.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar . recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. pentru exprimarea nuanţată 4.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4. de antonimie. Receptarea mesajului scris.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1. în diferite contexte de realizare.

Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.VI VII .X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II .

XXXIV XXXIV-XXXV .XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI .CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri. Schiţa Opera epică. Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X .XVIII XIX .XIV XV . Fabula Opera epică.

Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. esenţiale si cele de detaliu dintr-un .1 distingerea între informatiile . de lexicale noi în functie de context . cuprins. Teodoreanu mesaj oral. tabel . Cartea – obiect cultural 1.structura textului oral Concepte operaţionale: titlu.2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare. Cărţile au suflet.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.mesaje orale diverse. Manolescu incorecte. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. text aux. folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1. descriptiv autor. 1 Îndrumarea lecturii 2.structura fonematică a bibliografic 1. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2. corecte din punct de vedere Test predictiv.Vocabular.structura textului oral. gramatical 4. erată.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului. 2. prefaţă. postfaţă. adecvate situaţiei de comunicare Fonetică. de I. diferenieri între informaţiile de tip narativ.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. Săptămâna I Observaţii II . stabilind legături sau . receptate din surse diverse şi informativ. notă. La Medeleni.forme lexicale corecte/ N.

în contexte diverse.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. în contexte diverse.utilizarea adecvată.sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte. cuvinte obtinute prin conversiune). de antonimie. a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date. . de omonimie în organizarea mesajului oral . Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III. a unor sinonime. omonime.utilizarea.familii lexicale. schimbarea valorii gramaticale). .familia lexicală (derivate.2 utilizarea unui lexic diversificat. al antonimiei într-un text dat. antonime.utilizarea sinonimelor. . pentru exprimarea nuantată . compunerea.rolul sinonimiei. sensurile cuvintelor în contexte diferite. . a achiziţiilor lexicale noi. câmpuri lexico-semantice . expresivitatea formelor arhaice si regionale. compuse. .IV IV . . recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului.VI 3.CURRICULUM ADAPTAT 2.câmpuri lexicosemantice.mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea. .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.

reglarea tonului. realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. operă epică Verbul 1. 3.2 sesizarea sensului unităţilor . contex . naraţiune la pers. într-un gramaticale învăţate.folosirea corectă.forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte. 2. a triftongilor si a vocalelor în hiat. personaj. rolul lor în textele studiate. a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul.ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ. în funcîie de starea de spirit ( bucurie. în diverse context dat.arhaisme şi regionalisme.pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. narator.rezumarea orală a unui text dat. . descriptiv.utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. 2. a intonaţiei. utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie . regulile de despărtire în silabe VII 3.ortografierea diftongilor. .3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. Opera epică Amintiri din copilărie. funcţii sintactice. I. surpriză. de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor. supărare).1 înlănţuirea clară şi corectă .3 utilizarea categoriilor . a III-a şi la pers.CURRICULUM ADAPTAT 4. .identificarea problemei VIII VIII -X .1 diferenţierea elementelor .

în vederea rezumării acestuia. . Structura operei epice Sobieski şi românii.XI 3.CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea. redactare.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI .identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. . de C. . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. momentele subiectului. participaţii la acîiune. subiectul operei literare. alcătuirea planului de idei. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului.folosirea corectă.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. participanţii la X . în diverse tipuri de propoziţii 3. .texte literare epice. transformarea textului dialogat în text narativ. verificare) .subiectul operei literare. funcţii sintactice. autor. într-un context dat.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.rezumarea textelor narative (pregătire. Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare. . personaj. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). timpul şi spaţiul. .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. narator.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2.

redactare. . alcătuirea planului de idei. .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.subiectul operei literare. . transformarea textului dialogat în text narativ.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.XIV XII .redactarea unor scrisori.I 3. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. . timpul şi spaţiul în naraţiune. autor.CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.XIII 3. subiectul operei literare. momentele subiectului.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune. . în vederea rezumării acestuia. verificare) . timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). timpul şi spaţiul în naraţiune. Opera lirică 2.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. .folosirea corectă. . într-un XI XI .relatarea unor fapte/ întâmplări. momentele subiectului. narator.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. personaj.3 utilizarea categoriilor .rezumarea textelor narative (pregătire.texte literare epice.

Povestea codrului. enumeraţie. comparaţie.XVIII XVIII 3.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. rămâi….explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat. tipuri de rimă ( monorima. elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux. epitet. . Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. punctul şi virgula. rima încrucişată.CURRICULUM ADAPTAT O. linia de dialog. eul liric. virgula.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. în diverse tipuri de propoziţii 3. populare sau culte ( personificare. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele. XV XVI . . de M. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor. de M. punctul ). în context sau cu ajutorul dicţionarelor. rima împerecheată. funcţii sintactice. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. repetiţie.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică.identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). . antiteza).2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. .

folosirea corectă. a categoriilor gramaticale de C.utilizarea sinonimelor. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. Numeralul 3. de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G. gramaticale învăţate.3 sesizarea valorii .1 diferenţierea elementelor . 4. descrierea. cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune). Veneam la vale.familia lexicală (derivate.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr.2 utilizarea unui lexic .utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX . pentru compuse. a vocabularului. epitetul. şi la mijloacele de îmbogăţire . diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul. 4. 1. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit.1 redactarea textelor cu . Reportajul literar 2.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. în context sau cu ajutorul dicţionarelor.XX . 4. 3.identificarea problemei principale text aux. funcţii sintactice.3 utilizarea categoriilor . în dat. într-un context Amintiri dintr-o călătorie. a diversificat.3 înlănţuirea corectă a .

în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul. virgula. . recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date. semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1. punctul ).1 diferenţierea elementelor .1 redactarea textelor cu .sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. linia de dialog. punctuaţie ( punctul. rolul lor în textele studiate.CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat. virgula. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2.XXI . şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul.3 înlănţuirea corectă a .folosirea corectă.arhaisme şi regionalisme. pentru exprimarea nuanţată 4.2 utilizarea unui lexic . adverbul 3. 4. de antonimie în organizarea mesajului oral 2. punctul şi virgula.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. XXI XXI . punctul utilizând corect semnele şi virgula.utilizarea sinonimelor. linia de dialog.utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. punctul ). .identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). antiteza Semnele de punctuaţie. 4.rezumarea orală a unui text dat.XXII XXII XXIII .2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. a diversificat. într-un context dat. XX . .

texte literare epice. de G. Opera epică în versuri. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. timpul şi spaţiul în naraţiune. într-un context dat. în contexte diverse. XXIV XXV XXV XXV XXVI .caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. de antonimie.CURRICULUM ADAPTAT 3. .utilizarea. . în diverse tipuri de propoziţii 3. . Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala). de omonimie în organizarea mesajului oral 2. câmpuri lexicosemantice . a achiziţiilor lexicale noi. a unor sinonime.utilizarea adecvată. descriptiv. participanţii la acţiune. Fabula Bivolul şi coţofana. conjuncţia.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. . narator.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic . XXIV . omonime.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. antonime. interjecţia. . subiectul operei literare.folosirea corectă.familii lexicale.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia. informativ) 2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. în contexte diverse. .1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. momentele subiectului. autor. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). personaj.

.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. . .1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. Opera epică. . .1 diferenţierea elementelor . Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă.trăsături ale speciei literare: fabula.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. enumeraţie. discutate în clasă. punctul ).ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. informativ) 2.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.rezumarea textelor narative (pregătire.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. pornind de la diverse teme. epitet. . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal. linia de dialog. repetiţie. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică.identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII . în diverse tipuri de propoziţii 3. . verificare) 4. vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2.rezumarea orală a unui text dat. de I. redactare. de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. punctul şi virgula. virgula. transformarea textului dialogat în text narativ. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. Schiţa D-l Goe.L. în vederea rezumării acestuia. antiteza). .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. descriptiv.motivarea unei opinii.CURRICULUM ADAPTAT comparaţie. .

serii sinonimice şi antonimice.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. . virgula. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4. . momentele subiectului. în vederea rezumării acestuia.rezumarea textelor narative (pregătire. redactare. subiectul operei literare.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. narator. verificare) . participanţii la acţiune. autor. personaj. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. Opera epică. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). punctul şi virgula.trăsături ale speciei literare: schiţa .3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. Slavici Concepte operaţionale: 1. linia de dialog.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5.CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. Povestirea Budulea Taichii. transformarea textului dialogat în text narativ. timpul şi spaţiul în naraţiune. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. . punctul ). de I.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. .felul propoziţiilor. . .aplicarea topicii normale în propoziţie.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare.

. . momentele subiectului. . 2. în diverse tipuri de propoziţii . alegerea personajelor cu rol important. al II-lea context.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. stabilirea persoanei la care se face relatarea. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.rezumarea orală a unui text dat. . descrierea ( portretul literar.descrierea de tip portret. autor.părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat). .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii. . rolul lor în textele literare. transformarea textului dialogat în 3. narator. timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele). . participanţii la acţiune. subiectul operei literare.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. acordul predicatului cu subiectul.relatarea unor fapte/ întâmplări.. personaj.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. aprecieri personale referitoare la textele epice.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem. în vederea rezumării acestuia. tabloul).4 alcătuirea rezumatului unui text literar .rezumatul unui text citit. timpul şi spaţiul în naraţiune. . . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.arhaisme şi regionalisme. păstrarea timpuluiprezent sau trecut.

3 utilizarea categoriilor .părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival. câmpuri lexicosemantice. XXXI XXXII XXXII XXXIV . omonime.alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate.trăsături ale speciei literare: pastelul 4. a vocabularului.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.familii lexicale. de I. sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite. enumeraţie.rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare. în textele citite comparaţie. de antonimie. operă lirică Atributul Complementul 2. pronominal. . recurgând la omonimiei într-un text dat. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ). al antonimiei şi al diversificat.câmpuri lexico-semantice.abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).2 utilizarea unui lexic . redactare. 2.părţi de propoziţie: atributul. substantival. de omonimie în organizarea mesajului oral . verificare) 6. adverbial ).identificarea problemei principale de expresivitate artistică într. şi la mijloacele de îmbogăţire . Pillat Concepte operaţionale: pastelul. în simple şi dezvoltate.rezumarea textelor narative (pregătire.utilizarea adecvată. exprimarea nuanţată . în contexte diverse.rolul sinonimiei.CURRICULUM ADAPTAT text narativ. diverse tipuri de propoziţii . 3. repetiţie. a unor sinonime.3 sesizarea valorii . Pastelul Mărţişor. antiteza).felul propoziţiilor. tipuri de rimă şi măsura versurilor. . 3. epitet. antonime. .2 identificarea procedeelor . pentru .

punctul şi virgula. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. .2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor. opera populară epică în versuri 1. .utilizarea sinonimelor. de antonimie. epitet.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. enumeraţie. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7.trăsături ale speciei literare: doina.3 sesizarea valorii . repetiţie.arhaisme şi regionalisme. în Ştirea.fraze construite prin coordonare şi subordonare.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. câmpuri lexicosemantice. comparţie. antiteza). .utilizarea adecvată. în contexte diverse. punctul ). fraza.propoziţia regentă şi elementul regent.CURRICULUM ADAPTAT complementul. . a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date.familii lexicale. propoziţia regentă. XXXIV 4.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. baladă populară. . .2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. omonime. . creaţie lirică populară.aplicarea topicii normale în propoziţie. tipuri de rimă şi măsura versurilor. . a unor sinonime. serii sinonimice şi antonimice. Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. . rolul lor în textele studiate. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. . de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3. linia de dialog. virgula. .receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. antonime. elementul regent) 2.

3 înlănţuirea corectă a . destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ). ştirea. linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. .1 redactarea textelor cu . punctuaţie ( punctul. punctul ).utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat.redactarea unor scrisori şi anunţuri.aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază. linia de dialog. .texte nonliterare: anunţul. . punctul utilizând corect semnele şi virgula.CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. 4. virgula.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->