CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4. descriptiv. din texte literare şi nonliterare. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. de antonimie. pentru exprimarea nuanţată 4.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.CURRICULUM ADAPTAT 1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. în diverse tipuri de propoziţii 3.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.2 utilizarea unui lexic diversificat.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. Receptarea mesajului scris. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar .4. în diferite contexte de realizare. informativ) 2. de omonimie în organizarea mesajului oral 2. cu scopuri diverse 4. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1. în scopuri diverse 3.

Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II .X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .VI VII .

XXXIV XXXIV-XXXV . Fabula Opera epică. Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X . Schiţa Opera epică.XIV XV .CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri.XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI .XVIII XIX .

1 distingerea între informatiile . text aux.structura fonematică a bibliografic 1.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.structura textului oral Concepte operaţionale: titlu. prefaţă. Teodoreanu mesaj oral.forme lexicale corecte/ N. stabilind legături sau .2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. erată. Manolescu incorecte. 2. de lexicale noi în functie de context .mesaje orale diverse. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2. de I. adecvate situaţiei de comunicare Fonetică. corecte din punct de vedere Test predictiv. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. gramatical 4. postfaţă. descriptiv autor. 1 Îndrumarea lecturii 2.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. diferenieri între informaţiile de tip narativ. La Medeleni. cuprins. Cărţile au suflet.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.Vocabular.structura textului oral. esenţiale si cele de detaliu dintr-un . notă. tabel . folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1. Săptămâna I Observaţii II .3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă. Cartea – obiect cultural 1. receptate din surse diverse şi informativ.

omonime. de antonimie.câmpuri lexicosemantice. . a unor sinonime.familia lexicală (derivate. . . a achiziţiilor lexicale noi. compunerea. expresivitatea formelor arhaice si regionale. în contexte diverse. Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III. de omonimie în organizarea mesajului oral .utilizarea sinonimelor.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. în contexte diverse.utilizarea adecvată. .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. antonime. recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului.sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte. a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date.IV IV . câmpuri lexico-semantice .familii lexicale. . al antonimiei într-un text dat. cuvinte obtinute prin conversiune).utilizarea. . pentru exprimarea nuantată .CURRICULUM ADAPTAT 2.2 utilizarea unui lexic diversificat.rolul sinonimiei.mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea.VI 3. . schimbarea valorii gramaticale). compuse. sensurile cuvintelor în contexte diferite.

CURRICULUM ADAPTAT 4.1 înlănţuirea clară şi corectă . de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor.1 diferenţierea elementelor . personaj. 2.2 sesizarea sensului unităţilor . în funcîie de starea de spirit ( bucurie. naraţiune la pers. utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie . a intonaţiei. regulile de despărtire în silabe VII 3. narator. descriptiv. a III-a şi la pers.utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. I. surpriză. rolul lor în textele studiate. reglarea tonului.forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte. în diverse context dat. 3. a triftongilor si a vocalelor în hiat. . .folosirea corectă. a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul. realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. contex .identificarea problemei VIII VIII -X .ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ.rezumarea orală a unui text dat. operă epică Verbul 1. supărare). într-un gramaticale învăţate. funcţii sintactice.arhaisme şi regionalisme. 2.3 utilizarea categoriilor .pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral.ortografierea diftongilor.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. . Opera epică Amintiri din copilărie.

. transformarea textului dialogat în text narativ.rezumarea textelor narative (pregătire.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. subiectul operei literare. funcţii sintactice. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4.CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. într-un context dat.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4.texte literare epice. Structura operei epice Sobieski şi românii.XI 3. . participanţii la X . .folosirea corectă. de C. momentele subiectului.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. în diverse tipuri de propoziţii 3. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2. . . Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare. verificare) . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul.subiectul operei literare. autor. participaţii la acîiune. timpul şi spaţiul. în vederea rezumării acestuia. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). . redactare. narator.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. alcătuirea planului de idei. personaj.

folosirea corectă.XIII 3. . momentele subiectului. . timpul şi spaţiul în naraţiune. .relatarea unor fapte/ întâmplări. .3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). narator. personaj.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. timpul şi spaţiul în naraţiune. transformarea textului dialogat în text narativ. momentele subiectului. în context sau cu ajutorul dicţionarelor.I 3.3 utilizarea categoriilor . . alcătuirea planului de idei. subiectul operei literare.subiectul operei literare. . autor. . .2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune. redactare. într-un XI XI .redactarea unor scrisori. în vederea rezumării acestuia.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. Opera lirică 2. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.XIV XII .explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. verificare) .rezumarea textelor narative (pregătire.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.texte literare epice.

. elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . XV XVI . rima împerecheată. rămâi…. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. . antiteza). în diverse tipuri de propoziţii 3. punctul şi virgula. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. . funcţii sintactice. rima încrucişată.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. eul liric. Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. enumeraţie. de M.XVIII XVIII 3. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. tipuri de rimă ( monorima.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat. repetiţie.identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. linia de dialog.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. Povestea codrului.CURRICULUM ADAPTAT O. de M. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor. punctul ). a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele. populare sau culte ( personificare.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. virgula. epitet. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică. . comparaţie.

gramaticale învăţate.3 utilizarea categoriilor . în context sau cu ajutorul dicţionarelor. 1. Numeralul 3. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. Veneam la vale. a vocabularului.2 utilizarea unui lexic . într-un context Amintiri dintr-o călătorie.explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit. a diversificat. 4. funcţii sintactice. descrierea. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date. pentru compuse. diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul.utilizarea sinonimelor. în dat. de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G.3 înlănţuirea corectă a .3 sesizarea valorii .1 redactarea textelor cu .folosirea corectă. 4. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. epitetul.familia lexicală (derivate. şi la mijloacele de îmbogăţire .utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX .CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).1 diferenţierea elementelor . Reportajul literar 2. 3. 4. cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune).XX .identificarea problemei principale text aux. a categoriilor gramaticale de C.

arhaisme şi regionalisme.1 redactarea textelor cu .sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul. linia de dialog.utilizarea sinonimelor. 4.XXI . punctuaţie ( punctul.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. pentru exprimarea nuanţată 4. virgula. rolul lor în textele studiate. punctul utilizând corect semnele şi virgula.1 diferenţierea elementelor . punctul ). de antonimie în organizarea mesajului oral 2. XX . semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1. în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul. şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). 4. adverbul 3.3 înlănţuirea corectă a . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2. . punctul şi virgula.utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat.2 utilizarea unui lexic . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. virgula. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. într-un context dat.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. antiteza Semnele de punctuaţie.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat. a diversificat.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2.XXII XXII XXIII .rezumarea orală a unui text dat. punctul ). XXI XXI .folosirea corectă. linia de dialog. . recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date. .

utilizarea adecvată. descriptiv. autor. a achiziţiilor lexicale noi. informativ) 2.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. . a unor sinonime. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1. omonime.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. câmpuri lexicosemantice . în contexte diverse. . . participanţii la acţiune. în diverse tipuri de propoziţii 3.caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. Opera epică în versuri.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. . de antonimie.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. de G.folosirea corectă. XXIV . de omonimie în organizarea mesajului oral 2. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele).2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic . antonime. Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala). momentele subiectului. Fabula Bivolul şi coţofana. interjecţia. XXIV XXV XXV XXV XXVI . narator.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. timpul şi spaţiul în naraţiune. conjuncţia. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia.CURRICULUM ADAPTAT 3. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. în contexte diverse. personaj. subiectul operei literare.familii lexicale.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.texte literare epice. . într-un context dat.utilizarea.

transformarea textului dialogat în text narativ.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul.diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică.1 diferenţierea elementelor .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4.rezumarea textelor narative (pregătire.L. .identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.rezumarea orală a unui text dat. în vederea rezumării acestuia. Schiţa D-l Goe. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. .ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. pornind de la diverse teme.trăsături ale speciei literare: fabula.identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII .alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate. redactare. Opera epică. repetiţie. . . enumeraţie. Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.motivarea unei opinii. .CURRICULUM ADAPTAT comparaţie.părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal. virgula. discutate în clasă.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. . antiteza). punctul şi virgula. informativ) 2. descriptiv. epitet. de I. verificare) 4. vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2. . . punctul ). . linia de dialog. .1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. în diverse tipuri de propoziţii 3.

participanţii la acţiune. . personaj.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. de I.aplicarea topicii normale în propoziţie. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4. . Slavici Concepte operaţionale: 1. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. Povestirea Budulea Taichii. în vederea rezumării acestuia.CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. verificare) . momentele subiectului. transformarea textului dialogat în text narativ.felul propoziţiilor.trăsături ale speciei literare: schiţa . redactare.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. virgula. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. punctul ). .rezumarea textelor narative (pregătire. .2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX . .receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. subiectul operei literare. timpul şi spaţiul în naraţiune. linia de dialog. punctul şi virgula. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4. narator.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. serii sinonimice şi antonimice. Opera epică.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. autor.

.rezumatul unui text citit.arhaisme şi regionalisme.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.4 alcătuirea rezumatului unui text literar . păstrarea timpuluiprezent sau trecut. tabloul).descrierea de tip portret. subiectul operei literare. . aprecieri personale referitoare la textele epice. în vederea rezumării acestuia. momentele subiectului. acordul predicatului cu subiectul.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele). descrierea ( portretul literar. al II-lea context. . în diverse tipuri de propoziţii . transformarea textului dialogat în 3.CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii. autor.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat).relatarea unor fapte/ întâmplări. personaj. rolul lor în textele literare. participanţii la acţiune. stabilirea persoanei la care se face relatarea. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. . timpul şi spaţiul în naraţiune.rezumarea orală a unui text dat. alegerea personajelor cu rol important. narator.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4. . .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem. . 2. . ..

enumeraţie.rolul sinonimiei. de omonimie în organizarea mesajului oral .2 identificarea procedeelor .părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival. în textele citite comparaţie. 2. tipuri de rimă şi măsura versurilor. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ). . omonime.alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate.rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare. pronominal. pentru .rezumarea textelor narative (pregătire. câmpuri lexicosemantice. operă lirică Atributul Complementul 2.câmpuri lexico-semantice.abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). redactare.2 utilizarea unui lexic . repetiţie. . în simple şi dezvoltate.utilizarea adecvată. . epitet.identificarea problemei principale de expresivitate artistică într. 3.3 sesizarea valorii . a vocabularului.trăsături ale speciei literare: pastelul 4. a unor sinonime. 3.felul propoziţiilor. antonime. adverbial ).2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. diverse tipuri de propoziţii . de antonimie. exprimarea nuanţată .3 utilizarea categoriilor .părţi de propoziţie: atributul. recurgând la omonimiei într-un text dat. în contexte diverse. XXXI XXXII XXXII XXXIV . şi la mijloacele de îmbogăţire . sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite. antiteza). Pillat Concepte operaţionale: pastelul.CURRICULUM ADAPTAT text narativ. Pastelul Mărţişor. verificare) 6. de I. al antonimiei şi al diversificat.familii lexicale. substantival.

.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.familii lexicale. în Ştirea. repetiţie.utilizarea sinonimelor. . tipuri de rimă şi măsura versurilor. antonime. comparţie. rolul lor în textele studiate. a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. punctul şi virgula. epitet. creaţie lirică populară.fraze construite prin coordonare şi subordonare. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. câmpuri lexicosemantice. Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2.utilizarea adecvată. . serii sinonimice şi antonimice. de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3. .3 sesizarea valorii . propoziţia regentă. enumeraţie. linia de dialog. virgula. XXXIV 4. fraza. elementul regent) 2.aplicarea topicii normale în propoziţie.trăsături ale speciei literare: doina. .2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor. . . .arhaisme şi regionalisme. baladă populară. . punctul ). utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7. a unor sinonime. . de antonimie.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. .utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. opera populară epică în versuri 1.CURRICULUM ADAPTAT complementul.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.propoziţia regentă şi elementul regent. omonime. antiteza). în contexte diverse.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.

aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază.1 redactarea textelor cu . ştirea.CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ). . punctuaţie ( punctul. virgula.3 înlănţuirea corectă a . . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. punctul utilizând corect semnele şi virgula.redactarea unor scrisori şi anunţuri. 4. linia de dialog. punctul ).texte nonliterare: anunţul. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful