P. 1
curriculum_adaptat_limba_si_literatura_romana_cls_a_via

curriculum_adaptat_limba_si_literatura_romana_cls_a_via

|Views: 706|Likes:
Published by Ionescu Cristina

More info:

Published by: Ionescu Cristina on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

informativ) 2. cu scopuri diverse 4. în diverse tipuri de propoziţii 3.CURRICULUM ADAPTAT 1. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.2 utilizarea unui lexic diversificat. pentru exprimarea nuanţată 4. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. în scopuri diverse 3. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. de antonimie.4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. în diferite contexte de realizare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. Receptarea mesajului scris. din texte literare şi nonliterare. descriptiv. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.

1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II . Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .VI VII .

Schiţa Opera epică.XXXIV XXXIV-XXXV . Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X .XVIII XIX . Fabula Opera epică.XIV XV .XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI .CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri.

structura textului oral. Cărţile au suflet. erată.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. receptate din surse diverse şi informativ. notă.mesaje orale diverse. Săptămâna I Observaţii II .2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare.forme lexicale corecte/ N.structura fonematică a bibliografic 1.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă.structura textului oral Concepte operaţionale: titlu. gramatical 4. de I. adecvate situaţiei de comunicare Fonetică. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2.Vocabular. postfaţă. esenţiale si cele de detaliu dintr-un . diferenieri între informaţiile de tip narativ. Teodoreanu mesaj oral.1 distingerea între informatiile . prefaţă. corecte din punct de vedere Test predictiv. cuprins. Cartea – obiect cultural 1.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului. tabel . Manolescu incorecte. text aux.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1. La Medeleni. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. stabilind legături sau . Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. de lexicale noi în functie de context . 2. descriptiv autor. 1 Îndrumarea lecturii 2.

omonime. . a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date. . . recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului.câmpuri lexicosemantice.mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea. expresivitatea formelor arhaice si regionale. antonime. de antonimie.familia lexicală (derivate.CURRICULUM ADAPTAT 2.utilizarea. câmpuri lexico-semantice . Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III.IV IV .VI 3. .utilizarea adecvată. . schimbarea valorii gramaticale). în contexte diverse. .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.utilizarea sinonimelor. sensurile cuvintelor în contexte diferite. de omonimie în organizarea mesajului oral . a unor sinonime. a achiziţiilor lexicale noi. compunerea.rolul sinonimiei.familii lexicale. în contexte diverse. al antonimiei într-un text dat. cuvinte obtinute prin conversiune).3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. compuse. . pentru exprimarea nuantată .sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte.2 utilizarea unui lexic diversificat.

ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ.arhaisme şi regionalisme. de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor. narator. realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. 2. contex . naraţiune la pers.CURRICULUM ADAPTAT 4. 2. într-un gramaticale învăţate. personaj.ortografierea diftongilor. utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie .pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. în diverse context dat. a intonaţiei. a III-a şi la pers. 3. Opera epică Amintiri din copilărie. I.3 utilizarea categoriilor . . . reglarea tonului.1 înlănţuirea clară şi corectă . surpriză.1 diferenţierea elementelor . operă epică Verbul 1.rezumarea orală a unui text dat. funcţii sintactice. supărare). rolul lor în textele studiate.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. descriptiv.folosirea corectă. regulile de despărtire în silabe VII 3. . în funcîie de starea de spirit ( bucurie.forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte.utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. a triftongilor si a vocalelor în hiat.2 sesizarea sensului unităţilor .identificarea problemei VIII VIII -X . a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul.

verificare) . participanţii la X .CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. redactare. . momentele subiectului. de C. .2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4. alcătuirea planului de idei. Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare.folosirea corectă. în vederea rezumării acestuia.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele).identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. subiectul operei literare. Structura operei epice Sobieski şi românii.rezumarea textelor narative (pregătire.XI 3. autor. . participaţii la acîiune. timpul şi spaţiul.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. personaj.subiectul operei literare. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului. narator. într-un context dat. în diverse tipuri de propoziţii 3. transformarea textului dialogat în text narativ. . funcţii sintactice.texte literare epice.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI . . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul.

4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. verificare) .3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. timpul şi spaţiul în naraţiune. transformarea textului dialogat în text narativ.XIV XII .I 3.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. subiectul operei literare. redactare. momentele subiectului.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. . Opera lirică 2. în vederea rezumării acestuia.relatarea unor fapte/ întâmplări. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.redactarea unor scrisori. timpul şi spaţiul în naraţiune. . . alcătuirea planului de idei.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune.3 utilizarea categoriilor .CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem. .rezumarea textelor narative (pregătire.subiectul operei literare.texte literare epice.XIII 3. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). . autor. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.folosirea corectă. . personaj. momentele subiectului. într-un XI XI . narator.

3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. populare sau culte ( personificare. rima împerecheată.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. antiteza).XVIII XVIII 3. rămâi…. în diverse tipuri de propoziţii 3. comparaţie.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele. elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux. Povestea codrului. de M. linia de dialog. . tipuri de rimă ( monorima. punctul şi virgula. de M.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat. XV XVI .utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. funcţii sintactice. . Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. . punctul ). în context sau cu ajutorul dicţionarelor. epitet. rima încrucişată.identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). virgula. repetiţie. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică. .CURRICULUM ADAPTAT O.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. eul liric. enumeraţie.

de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G. 1. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. Reportajul literar 2.familia lexicală (derivate. cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune).1 diferenţierea elementelor . 4. a diversificat. descrierea. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. într-un context Amintiri dintr-o călătorie. 3.explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit. a vocabularului. epitetul.3 înlănţuirea corectă a . diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul. în dat. şi la mijloacele de îmbogăţire . pentru compuse.folosirea corectă. funcţii sintactice.1 redactarea textelor cu . Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).2 utilizarea unui lexic .utilizarea sinonimelor. a categoriilor gramaticale de C. gramaticale învăţate. 4.3 utilizarea categoriilor .CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.identificarea problemei principale text aux.XX .3 sesizarea valorii .utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX . Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. Veneam la vale. 4. Numeralul 3.

punctul utilizând corect semnele şi virgula. rolul lor în textele studiate. punctul ).3 înlănţuirea corectă a . punctul ).folosirea corectă. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul.rezumarea orală a unui text dat. linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. a diversificat. punctuaţie ( punctul. adverbul 3.2 utilizarea unui lexic . 4. în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. într-un context dat. linia de dialog.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. punctul şi virgula.identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. pentru exprimarea nuanţată 4.XXII XXII XXIII . . XXI XXI .CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat.1 diferenţierea elementelor . şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.1 redactarea textelor cu . XX .utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. 4. de antonimie în organizarea mesajului oral 2. linia de dialog. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.arhaisme şi regionalisme.XXI .utilizarea sinonimelor. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2. antiteza Semnele de punctuaţie. virgula. . . recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date. virgula.

timpul şi spaţiul în naraţiune. Fabula Bivolul şi coţofana.texte literare epice. subiectul operei literare. autor. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. . personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1.utilizarea. antonime. . omonime. momentele subiectului. .1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. interjecţia. personaj. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.familii lexicale.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic . de antonimie. . . a unor sinonime. Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala).identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. XXIV . câmpuri lexicosemantice . descriptiv. a achiziţiilor lexicale noi. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). în diverse tipuri de propoziţii 3.folosirea corectă. XXIV XXV XXV XXV XXVI .2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. în contexte diverse. într-un context dat. . participanţii la acţiune.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. Opera epică în versuri. conjuncţia. de G.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. informativ) 2. în contexte diverse. narator.CURRICULUM ADAPTAT 3.utilizarea adecvată.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.

rezumarea textelor narative (pregătire. linia de dialog.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. enumeraţie.ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare.motivarea unei opinii.identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII . punctul şi virgula. .1 diferenţierea elementelor . epitet. discutate în clasă. . în diverse tipuri de propoziţii 3.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. Opera epică. descriptiv. . transformarea textului dialogat în text narativ. . . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.L.diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. .CURRICULUM ADAPTAT comparaţie. Schiţa D-l Goe.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. punctul ).3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. informativ) 2. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. .trăsături ale speciei literare: fabula. Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. pornind de la diverse teme. . redactare.părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal.rezumarea orală a unui text dat. virgula. de I. de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate. repetiţie.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. verificare) 4. . . antiteza). în vederea rezumării acestuia.

caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. . participanţii la acţiune. momentele subiectului.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4. .3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. Povestirea Budulea Taichii.rezumarea textelor narative (pregătire. . .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. transformarea textului dialogat în text narativ. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. punctul ). . de I.trăsături ale speciei literare: schiţa .felul propoziţiilor. redactare. timpul şi spaţiul în naraţiune. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. personaj.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. Slavici Concepte operaţionale: 1. serii sinonimice şi antonimice.aplicarea topicii normale în propoziţie. . linia de dialog. punctul şi virgula.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX . virgula. Opera epică. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4. narator. verificare) . autor. în vederea rezumării acestuia. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. subiectul operei literare.

subiectul operei literare. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. . .relatarea unor fapte/ întâmplări.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.arhaisme şi regionalisme. păstrarea timpuluiprezent sau trecut. transformarea textului dialogat în 3.rezumatul unui text citit. tabloul). acordul predicatului cu subiectul. descrierea ( portretul literar. respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.descrierea de tip portret. . 2.CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. rolul lor în textele literare. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. timpul şi spaţiul în naraţiune. . în diverse tipuri de propoziţii . personaj. stabilirea persoanei la care se face relatarea. . participanţii la acţiune. . narator. momentele subiectului.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. al II-lea context.. autor. aprecieri personale referitoare la textele epice. alegerea personajelor cu rol important.rezumarea orală a unui text dat. .1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. .4 alcătuirea rezumatului unui text literar . timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele). în vederea rezumării acestuia.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4.părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat).

3 sesizarea valorii . a unor sinonime. al antonimiei şi al diversificat. de omonimie în organizarea mesajului oral . câmpuri lexicosemantice. antonime. .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. şi la mijloacele de îmbogăţire . enumeraţie. recurgând la omonimiei într-un text dat. de I. în contexte diverse. 3. tipuri de rimă şi măsura versurilor.câmpuri lexico-semantice.părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival. adverbial ). 3. . pronominal.familii lexicale. Pastelul Mărţişor.2 utilizarea unui lexic .alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate.utilizarea adecvată.felul propoziţiilor. Pillat Concepte operaţionale: pastelul. a vocabularului.2 identificarea procedeelor . operă lirică Atributul Complementul 2. . antiteza).3 utilizarea categoriilor . în simple şi dezvoltate.rezumarea textelor narative (pregătire.rolul sinonimiei.CURRICULUM ADAPTAT text narativ.abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). epitet.trăsături ale speciei literare: pastelul 4. 2. diverse tipuri de propoziţii . pentru . de antonimie. repetiţie. substantival.părţi de propoziţie: atributul.identificarea problemei principale de expresivitate artistică într. redactare. în textele citite comparaţie. verificare) 6. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ). exprimarea nuanţată .rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare. sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite. omonime. XXXI XXXII XXXII XXXIV .

utilizarea sinonimelor. în Ştirea. de antonimie. . . . XXXIV 4.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. rolul lor în textele studiate. antiteza). punctul şi virgula. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. enumeraţie. baladă populară. a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date. de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3. omonime.3 sesizarea valorii . a unor sinonime. epitet.fraze construite prin coordonare şi subordonare. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7. antonime. creaţie lirică populară. . în contexte diverse. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.trăsături ale speciei literare: doina. repetiţie. elementul regent) 2. serii sinonimice şi antonimice.propoziţia regentă şi elementul regent. Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2. . .utilizarea adecvată.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. .aplicarea topicii normale în propoziţie. .2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. tipuri de rimă şi măsura versurilor. opera populară epică în versuri 1.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. fraza. . câmpuri lexicosemantice.arhaisme şi regionalisme. propoziţia regentă.CURRICULUM ADAPTAT complementul.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor. . . punctul ).familii lexicale. virgula. comparţie.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. linia de dialog.

CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. punctul utilizând corect semnele şi virgula.texte nonliterare: anunţul. 4. ştirea. punctul ).3 înlănţuirea corectă a . punctuaţie ( punctul. . linia de dialog. . destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ).redactarea unor scrisori şi anunţuri. .utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. virgula. linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.1 redactarea textelor cu .aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->