CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. cu scopuri diverse 4. în scopuri diverse 3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. Receptarea mesajului scris. în diverse tipuri de propoziţii 3. pentru exprimarea nuanţată 4. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4. de omonimie în organizarea mesajului oral 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. descriptiv.2 utilizarea unui lexic diversificat. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar . informativ) 2.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3. de antonimie. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. în diferite contexte de realizare.4. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2.CURRICULUM ADAPTAT 1. din texte literare şi nonliterare.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.

X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II . Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.VI VII .

CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri. Fabula Opera epică.XXXIV XXXIV-XXXV . Schiţa Opera epică. Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X .XIV XV .XVIII XIX .XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI .

corecte din punct de vedere Test predictiv. stabilind legături sau . descriptiv autor. cuprins. Teodoreanu mesaj oral. tabel .CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. receptate din surse diverse şi informativ. Manolescu incorecte. La Medeleni. erată.structura textului oral Concepte operaţionale: titlu.2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă.structura textului oral.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului. postfaţă. Săptămâna I Observaţii II .1 distingerea între informatiile . 1 Îndrumarea lecturii 2. esenţiale si cele de detaliu dintr-un .Vocabular. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt.mesaje orale diverse. de I. Cărţile au suflet.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. text aux. diferenieri între informaţiile de tip narativ. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2. de lexicale noi în functie de context . notă.forme lexicale corecte/ N. 2. prefaţă. Cartea – obiect cultural 1. folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1. adecvate situaţiei de comunicare Fonetică. gramatical 4. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr.structura fonematică a bibliografic 1.

VI 3.sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte. sensurile cuvintelor în contexte diferite.utilizarea.utilizarea sinonimelor. . compuse. expresivitatea formelor arhaice si regionale. Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III.mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea. cuvinte obtinute prin conversiune). pentru exprimarea nuantată . a achiziţiilor lexicale noi. câmpuri lexico-semantice .CURRICULUM ADAPTAT 2.2 utilizarea unui lexic diversificat. a unor sinonime. de omonimie în organizarea mesajului oral . recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului.câmpuri lexicosemantice.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.utilizarea adecvată. . a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date. . schimbarea valorii gramaticale). antonime.rolul sinonimiei. al antonimiei într-un text dat.familia lexicală (derivate.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. omonime.IV IV . de antonimie. în contexte diverse. . în contexte diverse. . compunerea. .familii lexicale. .

regulile de despărtire în silabe VII 3.1 diferenţierea elementelor .2 sesizarea sensului unităţilor . operă epică Verbul 1. a III-a şi la pers.utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. . în diverse context dat. realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare.forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte. surpriză.identificarea problemei VIII VIII -X . a triftongilor si a vocalelor în hiat. reglarea tonului. personaj.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. narator. a intonaţiei. supărare). 3. într-un gramaticale învăţate. Opera epică Amintiri din copilărie.arhaisme şi regionalisme. rolul lor în textele studiate. în funcîie de starea de spirit ( bucurie. 2.3 utilizarea categoriilor . de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor. I.folosirea corectă. funcţii sintactice. descriptiv.ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ. contex . utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie .1 înlănţuirea clară şi corectă . naraţiune la pers.ortografierea diftongilor.CURRICULUM ADAPTAT 4.rezumarea orală a unui text dat.pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. . 2. . a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul.

de C. în diverse tipuri de propoziţii 3. Structura operei epice Sobieski şi românii. verificare) .identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. . . .folosirea corectă.texte literare epice. personaj. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2. .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4.rezumarea textelor narative (pregătire. participaţii la acîiune. transformarea textului dialogat în text narativ.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. redactare. timpul şi spaţiul. alcătuirea planului de idei. într-un context dat. autor. .identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. subiectul operei literare. .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului.XI 3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4. narator. funcţii sintactice. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). momentele subiectului. participanţii la X .subiectul operei literare. în vederea rezumării acestuia. Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare.

. narator. . într-un XI XI .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5.3 utilizarea categoriilor .explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit.rezumarea textelor narative (pregătire.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.I 3.texte literare epice. . momentele subiectului. .folosirea corectă.subiectul operei literare.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. autor. verificare) . redactare. Opera lirică 2.XIII 3. . . subiectul operei literare. timpul şi spaţiul în naraţiune. . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. transformarea textului dialogat în text narativ. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). alcătuirea planului de idei.CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.redactarea unor scrisori. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. în vederea rezumării acestuia. momentele subiectului. .XIV XII . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. personaj.relatarea unor fapte/ întâmplări.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. timpul şi spaţiul în naraţiune.

comparaţie. rima împerecheată. de M. . elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux. tipuri de rimă ( monorima. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. punctul şi virgula.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. punctul ). XV XVI . .explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.XVIII XVIII 3. antiteza). virgula. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. enumeraţie. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor. . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . în diverse tipuri de propoziţii 3. de M. Povestea codrului. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. repetiţie. . rămâi…. populare sau culte ( personificare. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică. în context sau cu ajutorul dicţionarelor.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. funcţii sintactice. epitet. rima încrucişată.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul.CURRICULUM ADAPTAT O.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat. eul liric. linia de dialog.

diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul.3 sesizarea valorii .3 utilizarea categoriilor . în dat. Numeralul 3. 4. de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G. a categoriilor gramaticale de C.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. descrierea. Veneam la vale.familia lexicală (derivate. 3.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. a diversificat. a vocabularului. 4. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. Reportajul literar 2.3 înlănţuirea corectă a .1 diferenţierea elementelor .folosirea corectă.XX . funcţii sintactice. 1. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX .explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit. şi la mijloacele de îmbogăţire . gramaticale învăţate.1 redactarea textelor cu .identificarea problemei principale text aux. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date. 4. epitetul. cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune).utilizarea sinonimelor.2 utilizarea unui lexic . pentru compuse. într-un context Amintiri dintr-o călătorie.

3 înlănţuirea corectă a .2 utilizarea unui lexic . antiteza Semnele de punctuaţie.arhaisme şi regionalisme.XXI .identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2. în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul. pentru exprimarea nuanţată 4.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. linia de dialog. punctul ). adverbul 3. 4.1 diferenţierea elementelor . XXI XXI .utilizarea sinonimelor. într-un context dat. punctul utilizând corect semnele şi virgula. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat. . şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. 4. punctuaţie ( punctul. punctul şi virgula. linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. XX . a diversificat.1 redactarea textelor cu . linia de dialog.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2.XXII XXII XXIII . linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1.folosirea corectă. virgula.rezumarea orală a unui text dat. rolul lor în textele studiate.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. virgula. . punctul ). de antonimie în organizarea mesajului oral 2.

2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic . în diverse tipuri de propoziţii 3. descriptiv. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. XXIV XXV XXV XXV XXVI .CURRICULUM ADAPTAT 3.folosirea corectă.familii lexicale. autor. narator. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. personaj. într-un context dat. . Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala). informativ) 2.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.texte literare epice. . omonime. subiectul operei literare.utilizarea adecvată.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. a unor sinonime.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. participanţii la acţiune. momentele subiectului. . XXIV . . conjuncţia. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). Fabula Bivolul şi coţofana.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. de G. de antonimie. interjecţia.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. în contexte diverse. timpul şi spaţiul în naraţiune. câmpuri lexicosemantice . personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1. .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.utilizarea. antonime.caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. în contexte diverse. . a achiziţiilor lexicale noi. Opera epică în versuri.

verificare) 4. . . pornind de la diverse teme.CURRICULUM ADAPTAT comparaţie.L.rezumarea textelor narative (pregătire.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. linia de dialog.diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. punctul ). redactare. vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2.părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal. de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. .motivarea unei opinii. în diverse tipuri de propoziţii 3. informativ) 2. . .identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII . Schiţa D-l Goe.1 diferenţierea elementelor . transformarea textului dialogat în text narativ. virgula.ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. în vederea rezumării acestuia. de I. . Opera epică.rezumarea orală a unui text dat. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. . enumeraţie.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. . Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă.trăsături ale speciei literare: fabula. epitet. repetiţie. descriptiv. antiteza). .3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. punctul şi virgula. .utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. discutate în clasă.

Slavici Concepte operaţionale: 1. Opera epică.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. narator.felul propoziţiilor. serii sinonimice şi antonimice. personaj. în vederea rezumării acestuia. punctul şi virgula.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. virgula. autor.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5.rezumarea textelor narative (pregătire. linia de dialog. punctul ). . linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4. timpul şi spaţiul în naraţiune.trăsături ale speciei literare: schiţa . . Povestirea Budulea Taichii. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele).utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4. participanţii la acţiune. transformarea textului dialogat în text narativ. . redactare. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. . .CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. momentele subiectului. verificare) . subiectul operei literare. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. .3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. de I.aplicarea topicii normale în propoziţie.

subiectul operei literare. . narator. timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele).părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat).relatarea unor fapte/ întâmplări.4 alcătuirea rezumatului unui text literar .rezumarea orală a unui text dat. al II-lea context. acordul predicatului cu subiectul..identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem. . alegerea personajelor cu rol important. transformarea textului dialogat în 3.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. rolul lor în textele literare. participanţii la acţiune.descrierea de tip portret.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4. descrierea ( portretul literar. autor. . . momentele subiectului.rezumatul unui text citit. timpul şi spaţiul în naraţiune.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. stabilirea persoanei la care se face relatarea. tabloul). .CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii. păstrarea timpuluiprezent sau trecut. . în vederea rezumării acestuia. aprecieri personale referitoare la textele epice. personaj. .arhaisme şi regionalisme. . 2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. în diverse tipuri de propoziţii . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. .

în textele citite comparaţie. pronominal.3 sesizarea valorii .utilizarea adecvată. verificare) 6.trăsături ale speciei literare: pastelul 4.câmpuri lexico-semantice. exprimarea nuanţată . redactare. XXXI XXXII XXXII XXXIV . 3. Pastelul Mărţişor. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ). al antonimiei şi al diversificat.2 identificarea procedeelor . adverbial ). enumeraţie. epitet.rolul sinonimiei. pentru . 2.rezumarea textelor narative (pregătire.părţi de propoziţie: atributul. 3.felul propoziţiilor. Pillat Concepte operaţionale: pastelul.părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival. a vocabularului. tipuri de rimă şi măsura versurilor. de antonimie. substantival. . . omonime. în contexte diverse. de I. câmpuri lexicosemantice.identificarea problemei principale de expresivitate artistică într. antiteza).abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).CURRICULUM ADAPTAT text narativ. sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite.rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare. antonime. şi la mijloacele de îmbogăţire . operă lirică Atributul Complementul 2.alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate.3 utilizarea categoriilor . diverse tipuri de propoziţii . de omonimie în organizarea mesajului oral . .familii lexicale. a unor sinonime. în simple şi dezvoltate. repetiţie.2 utilizarea unui lexic .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. recurgând la omonimiei într-un text dat.

rolul lor în textele studiate. opera populară epică în versuri 1. . a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor. fraza. a unor sinonime. de antonimie. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. comparţie.3 sesizarea valorii . . . . .aplicarea topicii normale în propoziţie. linia de dialog.CURRICULUM ADAPTAT complementul. în contexte diverse.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. repetiţie. punctul şi virgula. enumeraţie.propoziţia regentă şi elementul regent. în Ştirea. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. .receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. punctul ). stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.familii lexicale. antonime.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.trăsături ale speciei literare: doina.fraze construite prin coordonare şi subordonare. . baladă populară. de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3.utilizarea sinonimelor.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. elementul regent) 2. epitet. tipuri de rimă şi măsura versurilor.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. . creaţie lirică populară. . omonime. propoziţia regentă. XXXIV 4. virgula.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. . antiteza). câmpuri lexicosemantice. Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2.utilizarea adecvată. serii sinonimice şi antonimice. .arhaisme şi regionalisme. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7.

punctul ).texte nonliterare: anunţul.3 înlănţuirea corectă a .1 redactarea textelor cu .utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat.redactarea unor scrisori şi anunţuri. virgula. destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ). punctul utilizând corect semnele şi virgula. . ştirea. . . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. punctuaţie ( punctul.aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază. linia de dialog. 4.CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful