CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

cu scopuri diverse 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. în scopuri diverse 3.4.2 utilizarea unui lexic diversificat.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. informativ) 2. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. Receptarea mesajului scris. pentru exprimarea nuanţată 4.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral. din texte literare şi nonliterare. de antonimie. în diverse tipuri de propoziţii 3.CURRICULUM ADAPTAT 1.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar . în diferite contexte de realizare. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1. descriptiv.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1.

X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.VI VII .1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II . Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.

XXXIV XXXIV-XXXV . Schiţa Opera epică. Fabula Opera epică.XVIII XIX . Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X .CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri.XIV XV .XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI .

receptate din surse diverse şi informativ. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2.forme lexicale corecte/ N. 1 Îndrumarea lecturii 2. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă. corecte din punct de vedere Test predictiv.structura fonematică a bibliografic 1.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului. diferenieri între informaţiile de tip narativ. Teodoreanu mesaj oral. de I.1 distingerea între informatiile . stabilind legături sau . 2. Săptămâna I Observaţii II . cuprins. prefaţă. tabel .mesaje orale diverse. gramatical 4. notă. de lexicale noi în functie de context . erată.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. adecvate situaţiei de comunicare Fonetică.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. text aux.2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare.Vocabular. folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1. Cărţile au suflet. Cartea – obiect cultural 1.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu. La Medeleni. Manolescu incorecte. descriptiv autor.structura textului oral Concepte operaţionale: titlu.structura textului oral. postfaţă. esenţiale si cele de detaliu dintr-un .

. al antonimiei într-un text dat. recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului. .câmpuri lexicosemantice. .utilizarea. Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III. pentru exprimarea nuantată .IV IV . câmpuri lexico-semantice . compunerea.utilizarea sinonimelor. de antonimie.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte.familii lexicale. omonime.utilizarea adecvată.VI 3. antonime. . . a achiziţiilor lexicale noi. a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date. cuvinte obtinute prin conversiune).rolul sinonimiei.CURRICULUM ADAPTAT 2.mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea. sensurile cuvintelor în contexte diferite. în contexte diverse. expresivitatea formelor arhaice si regionale.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. . schimbarea valorii gramaticale). . de omonimie în organizarea mesajului oral . compuse.familia lexicală (derivate.2 utilizarea unui lexic diversificat. a unor sinonime. în contexte diverse.

contex . 2. a intonaţiei. 2. a triftongilor si a vocalelor în hiat. narator. funcţii sintactice.1 înlănţuirea clară şi corectă . utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie .forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte. într-un gramaticale învăţate. rolul lor în textele studiate. . a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul.3 utilizarea categoriilor . Opera epică Amintiri din copilărie. a III-a şi la pers.folosirea corectă. regulile de despărtire în silabe VII 3.ortografierea diftongilor.CURRICULUM ADAPTAT 4.ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. surpriză. supărare). reglarea tonului. operă epică Verbul 1.rezumarea orală a unui text dat.identificarea problemei VIII VIII -X .utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. naraţiune la pers. în funcîie de starea de spirit ( bucurie. de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor.pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral.2 sesizarea sensului unităţilor . . realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. I. în diverse context dat.arhaisme şi regionalisme. .1 diferenţierea elementelor . 3. descriptiv. personaj.

funcţii sintactice. autor. .texte literare epice. participanţii la X . subiectul operei literare. participaţii la acîiune. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. alcătuirea planului de idei. .1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI . în vederea rezumării acestuia.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2. într-un context dat. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4. Structura operei epice Sobieski şi românii. . Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare.XI 3. . personaj. timpul şi spaţiul.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. . momentele subiectului.subiectul operei literare. narator.CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea. verificare) . de C.rezumarea textelor narative (pregătire.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.folosirea corectă. în diverse tipuri de propoziţii 3. transformarea textului dialogat în text narativ. . timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). redactare.

într-un XI XI .CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.rezumarea textelor narative (pregătire. redactare. . .XIII 3. timpul şi spaţiul în naraţiune. Opera lirică 2. . .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. . narator. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.3 utilizarea categoriilor . personaj. .1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. transformarea textului dialogat în text narativ.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. alcătuirea planului de idei.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune. verificare) .redactarea unor scrisori.I 3. momentele subiectului. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). .folosirea corectă. în context sau cu ajutorul dicţionarelor.texte literare epice. .relatarea unor fapte/ întâmplări.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. în vederea rezumării acestuia.XIV XII .explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. subiectul operei literare. autor.subiectul operei literare. momentele subiectului. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. timpul şi spaţiul în naraţiune.

3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. rima încrucişată. enumeraţie. rima împerecheată. elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux. eul liric. . repetiţie. de M. epitet.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. funcţii sintactice. . virgula. Povestea codrului. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. comparaţie.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.XVIII XVIII 3. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. rămâi…. antiteza). linia de dialog.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. tipuri de rimă ( monorima.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. punctul ). .CURRICULUM ADAPTAT O. . în diverse tipuri de propoziţii 3. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică. punctul şi virgula. XV XVI . de M.identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). populare sau culte ( personificare. în context sau cu ajutorul dicţionarelor.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele.

de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G. a diversificat. diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul.3 sesizarea valorii . 4.XX .2 utilizarea unui lexic . şi la mijloacele de îmbogăţire .folosirea corectă.1 diferenţierea elementelor . Reportajul literar 2. 3.1 redactarea textelor cu . descrierea. 1. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.3 utilizarea categoriilor . în dat.utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX . Veneam la vale.familia lexicală (derivate. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).identificarea problemei principale text aux. într-un context Amintiri dintr-o călătorie. epitetul.3 înlănţuirea corectă a . 4. cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune). Numeralul 3. a vocabularului. pentru compuse. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. a categoriilor gramaticale de C. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. gramaticale învăţate. 4.utilizarea sinonimelor. funcţii sintactice.explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.

şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. rolul lor în textele studiate.folosirea corectă.1 redactarea textelor cu . linia de dialog. .identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). punctuaţie ( punctul. punctul ).rezumarea orală a unui text dat. 4.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. 4. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. pentru exprimarea nuanţată 4. punctul şi virgula. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1. punctul ).3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. virgula. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.1 diferenţierea elementelor . în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul. a diversificat.arhaisme şi regionalisme. virgula. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2. într-un context dat.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. linia de dialog. .3 înlănţuirea corectă a .XXII XXII XXIII . .utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat.CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret.XXI . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.2 utilizarea unui lexic .utilizarea sinonimelor. punctul utilizând corect semnele şi virgula. antiteza Semnele de punctuaţie. XX . adverbul 3. XXI XXI . de antonimie în organizarea mesajului oral 2.

conjuncţia. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). a achiziţiilor lexicale noi. . participanţii la acţiune. câmpuri lexicosemantice . de G.folosirea corectă.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.familii lexicale. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia. a unor sinonime. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. . momentele subiectului. interjecţia. . informativ) 2.CURRICULUM ADAPTAT 3. narator.caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. autor. de antonimie. . într-un context dat. în diverse tipuri de propoziţii 3. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte.utilizarea adecvată.texte literare epice. în contexte diverse. Fabula Bivolul şi coţofana.utilizarea.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. XXIV XXV XXV XXV XXVI .2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic . . descriptiv.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. antonime. personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1. Opera epică în versuri.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. omonime. timpul şi spaţiul în naraţiune. subiectul operei literare. personaj. în contexte diverse.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. . Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala). XXIV .1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.

trăsături ale speciei literare: fabula. repetiţie. punctul ). Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.1 diferenţierea elementelor . . în diverse tipuri de propoziţii 3. . verificare) 4. . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. epitet. . .4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. pornind de la diverse teme. . enumeraţie.părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal. linia de dialog.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. Schiţa D-l Goe. antiteza). virgula.motivarea unei opinii. de I.identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII . de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate.rezumarea orală a unui text dat. .utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. informativ) 2. redactare. . vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.rezumarea textelor narative (pregătire. discutate în clasă. descriptiv. . .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. punctul şi virgula. transformarea textului dialogat în text narativ.CURRICULUM ADAPTAT comparaţie. în vederea rezumării acestuia. Opera epică.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate.L.

utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.trăsături ale speciei literare: schiţa . . subiectul operei literare. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). verificare) . virgula.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. autor.rezumarea textelor narative (pregătire. Povestirea Budulea Taichii.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. transformarea textului dialogat în text narativ. punctul şi virgula.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX .felul propoziţiilor. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. serii sinonimice şi antonimice. punctul ). de I. personaj. . Opera epică. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4. . momentele subiectului. timpul şi spaţiul în naraţiune.aplicarea topicii normale în propoziţie. narator. . rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. în vederea rezumării acestuia.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. redactare. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. linia de dialog. Slavici Concepte operaţionale: 1. . .utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul.CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. participanţii la acţiune.

caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.arhaisme şi regionalisme. stabilirea persoanei la care se face relatarea.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea.4 alcătuirea rezumatului unui text literar . narator. . respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem. . descrierea ( portretul literar. .descrierea de tip portret. timpul şi spaţiul în naraţiune. tabloul).rezumatul unui text citit. . personaj. alegerea personajelor cu rol important. timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele).2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4.. momentele subiectului. . subiectul operei literare. .relatarea unor fapte/ întâmplări.părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat).CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii. al II-lea context. . .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. aprecieri personale referitoare la textele epice. autor. în vederea rezumării acestuia. în diverse tipuri de propoziţii . 2.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.rezumarea orală a unui text dat.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. participanţii la acţiune. rolul lor în textele literare. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. păstrarea timpuluiprezent sau trecut. . transformarea textului dialogat în 3. acordul predicatului cu subiectul.

familii lexicale. în textele citite comparaţie.2 identificarea procedeelor . .3 sesizarea valorii . şi la mijloacele de îmbogăţire .2 utilizarea unui lexic . a vocabularului. . operă lirică Atributul Complementul 2. XXXI XXXII XXXII XXXIV .câmpuri lexico-semantice.rolul sinonimiei. al antonimiei şi al diversificat. pronominal. omonime. enumeraţie.3 utilizarea categoriilor . de I. exprimarea nuanţată .alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate. antonime.identificarea problemei principale de expresivitate artistică într.rezumarea textelor narative (pregătire.părţi de propoziţie: atributul. 3. verificare) 6. 3. diverse tipuri de propoziţii . redactare. adverbial ).utilizarea adecvată. în contexte diverse. tipuri de rimă şi măsura versurilor.abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise).părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ).rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. . Pastelul Mărţişor.CURRICULUM ADAPTAT text narativ. epitet. recurgând la omonimiei într-un text dat. pentru . în simple şi dezvoltate. repetiţie. substantival.felul propoziţiilor.trăsături ale speciei literare: pastelul 4. de antonimie. Pillat Concepte operaţionale: pastelul. antiteza). 2. sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite. câmpuri lexicosemantice. a unor sinonime. de omonimie în organizarea mesajului oral .

rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.utilizarea sinonimelor. . . a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date. în contexte diverse. tipuri de rimă şi măsura versurilor. punctul şi virgula. elementul regent) 2. .fraze construite prin coordonare şi subordonare.CURRICULUM ADAPTAT complementul. XXXIV 4.propoziţia regentă şi elementul regent. omonime. punctul ). fraza. . antiteza).trăsături ale speciei literare: doina. rolul lor în textele studiate. virgula. creaţie lirică populară.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. .familii lexicale.aplicarea topicii normale în propoziţie. repetiţie. . Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2. serii sinonimice şi antonimice. opera populară epică în versuri 1. în Ştirea.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. antonime.3 sesizarea valorii .2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. câmpuri lexicosemantice. propoziţia regentă. a unor sinonime. enumeraţie. de antonimie. .utilizarea adecvată. . linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. linia de dialog. epitet. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. . . de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3.arhaisme şi regionalisme. baladă populară. comparţie. . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.

punctul ). linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. 4.3 înlănţuirea corectă a .utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. punctuaţie ( punctul. destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ). punctul utilizând corect semnele şi virgula. . linia de dialog.texte nonliterare: anunţul. .redactarea unor scrisori şi anunţuri. . virgula. ştirea.1 redactarea textelor cu .aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază.CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful