CURRICULUM ADAPTAT

CURRICULUM ADAPTAT LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

COMPETENŢE SPECIFICE

4.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. pentru exprimarea nuanţată 4.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. de omonimie în organizarea mesajului oral 2.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric 3.CURRICULUM ADAPTAT 1. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar . din texte literare şi nonliterare. în scopuri diverse 3. cu scopuri diverse 4.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. de antonimie. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral. utilizând correct semnele ortografice şi de punctuaţie 4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. informativ) 2. Receptarea mesajului scris. în diverse tipuri de propoziţii 3. descriptiv. în diferite contexte de realizare.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 1.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ.2 utilizarea unui lexic diversificat.

X Observaţii Cartea – obiect cultural Opera epică .CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.VI VII . Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE ANUALĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a VI-a ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ MANUAL: EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ CLASA: a VI-a CURRICULUM ADAPTAT PROFESOR: MARIA APĂVĂLOAE ŞCOALA GENERALĂ NR.1 BISTRIŢA Curriculum adaptat Semestrul I I I Recapitulare iniţială Unitatea de învăţare Săptămâna I II .

CURRICULUM ADAPTAT I I II II II II II II II II Structura operei epice Opera lirică Reportajul literar Portretul Opera epică în versuri.XX XX-XXIII XXIV-XXVI XXVI-XXVIII XXVIII-XXXI XXXI .XIV XV .XVIII XIX .XXXIV XXXIV-XXXV . Schiţa Opera epică. Povestirea Pastelul Creaţii populare XXXVI Recapitulare finală TOTAL XXXVI X . Fabula Opera epică.

gramatical 4. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt.Vocabular.structura textului oral Concepte operaţionale: titlu. Manolescu incorecte. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia 2. receptate din surse diverse şi informativ. diferenieri între informaţiile de tip narativ. de I.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.2 sesizarea sensului unitătilor cuvântului. text aux. 1 Îndrumarea lecturii 2. folosind corect semnale ortografice şi de punctuaţie 1. La Medeleni. descriptiv autor. notă. Săptămâna I Observaţii II . erată. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I– CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. corecte din punct de vedere Test predictiv. esenţiale si cele de detaliu dintr-un . 2.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.1 distingerea între informatiile . Cărţile au suflet.2 selectarea elementelor de lexic Exerciţii recapitulative suplimentare.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical. stabilind legături sau . adecvate situaţiei de comunicare Fonetică. de lexicale noi în functie de context .forme lexicale corecte/ N. prefaţă.structura textului oral.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze Morfologie şi sintaxă.mesaje orale diverse. postfaţă. cuprins. Cartea – obiect cultural 1. tabel . Teodoreanu mesaj oral.structura fonematică a bibliografic 1.

pentru exprimarea nuantată .IV IV .mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului (derivarea.utilizarea.familii lexicale. a achiziţiilor lexicale noi. cuvinte obtinute prin conversiune).2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. omonime.CURRICULUM ADAPTAT 2. antonime.utilizarea sinonimelor. compuse.utilizarea adecvată. expresivitatea formelor arhaice si regionale. schimbarea valorii gramaticale). Comunicarea prin dialog Fonetică Lexic II III. . .familia lexicală (derivate.rolul sinonimiei. al antonimiei într-un text dat. . în contexte diverse. câmpuri lexico-semantice . sensurile cuvintelor în contexte diferite. . în contexte diverse. compunerea.sensurile si semnificatia unor cuvinte în diferite contexte. a unor sinonime.câmpuri lexicosemantice.2 utilizarea unui lexic diversificat. de antonimie. . de omonimie în organizarea mesajului oral . recurgând la categoriile semantice studiate si la mijloacele de îmbogătire a vocabularului. a antonimelor si a omonimelor adecvate în contexte date.VI 3. . .3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.

regulile de despărtire în silabe VII 3.1 diferenţierea elementelor . operă epică Verbul 1. a III-a şi la pers. a categoriilor tipuri de propoziţii gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul. în diverse context dat.folosirea corectă.3 utilizarea categoriilor . personaj. . utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie . supărare).arhaisme şi regionalisme. realizarea orală a unui plan informativ) simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare.pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. .ordonarea ideilor în a ideilor într-un monolog comunicare (actualizare): (narativ. . I.ortografierea diftongilor.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.forme lexicale corecte/ lexicale noi în funcţie de incorecte. Opera epică Amintiri din copilărie. narator. descriptiv. surpriză. în funcîie de starea de spirit ( bucurie.identificarea problemei VIII VIII -X . a triftongilor si a vocalelor în hiat. 3. într-un gramaticale învăţate. reglarea tonului. funcţii sintactice. naraţiune la pers. contex . de Ion Creangă Concepte operaţionale: autor. 2.utilizarea corectă a semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice. a intonaţiei. 2.1 înlănţuirea clară şi corectă . rolul lor în textele studiate.2 sesizarea sensului unităţilor .rezumarea orală a unui text dat.CURRICULUM ADAPTAT 4.

participaţii la acîiune. momentele subiectului.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. personaj. autor. funcţii sintactice. . Structura operei epice Sobieski şi românii. în vederea rezumării acestuia.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. narator. timp şi spaţiu în naraţiune Relatarea 2. într-un context dat.subiectul operei literare. . Negruzzi Concepte operaţionale: subiectul operei literare. redactare. .folosirea corectă. . timpul şi spaţiul. în diverse tipuri de propoziţii 3. alcătuirea planului de idei.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic 4.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. de C. verificare) . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): substantivul.texte literare epice. .XI 3. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). transformarea textului dialogat în text narativ.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4.CURRICULUM ADAPTAT de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit principale abordate într-un text literar ( într-o naraîiune: acţiunea. . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului. subiectul operei literare.rezumarea textelor narative (pregătire.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit XI . participanţii la X .

explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4. momentele subiectului. subiectul operei literare.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. momentele subiectului.subiectul operei literare.CURRICULUM ADAPTAT Scrisoarea Substantivul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.3 utilizarea categoriilor . . timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). redactare. Opera lirică 2. . alcătuirea planului de idei. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.rezumarea textelor narative (pregătire. timpul şi spaţiul în naraţiune. narator.folosirea corectă. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.texte literare epice. . verificare) .relatarea unor fapte/ întâmplări.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.redactarea unor scrisori.XIII 3. în vederea rezumării acestuia. . personaj.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4. . într-un XI XI . .XIV XII .2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic acţiune. .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. autor. timpul şi spaţiul în naraţiune. transformarea textului dialogat în text narativ. .I 3.

Povestea codrului. populare sau culte ( personificare. eul liric. . de M. -diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. rima încrucişată. virgula. XV XVI .2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3.CURRICULUM ADAPTAT O. rima împerecheată. .identificarea problemei principale abordate într-un text literar (într-o descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). punctul şi virgula. antiteza). de M. repetiţie. . enumeraţie.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit context dat. epitet. linia de dialog. în diverse tipuri de propoziţii 3.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. elemente de versificaţie (rima şi măsura) text aux.XVIII XVIII 3.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie . punctul ). tipuri de rimă ( monorima. comparaţie.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. Eminescu Pronumele Moduri de expunere gramaticale învăţate. rima îmbrăţişată şi măsura versurilor.explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi identificate într-un text citit. Eminescu Concepte operaţionale: opera lirică. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. rămâi…. funcţii sintactice. . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele.

1 diferenţierea elementelor . 4. funcţii sintactice. cuvinte obţinute prin exprimarea nuanţată conversiune).utilizarea sinonimelor. recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.identificarea problemei principale text aux. într-un context Amintiri dintr-o călătorie.3 înlănţuirea corectă a . de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o de G. 4.3 utilizarea categoriilor .descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate crt. în context sau cu ajutorul dicţionarelor. Reportajul literar 2. Valentina Jercea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VI-a Curriculum adaptat Nr. a vocabularului.familia lexicală (derivate.folosirea corectă.XX .explicarea unor expresii şi a unor expresive a unităţilor lexicale cuvinte noi identificate într-un text în textele citite citit. 4. Bogza detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). Veneam la vale.3 sesizarea valorii .1 redactarea textelor cu . a categoriilor gramaticale de C. şi la mijloacele de îmbogăţire . Numeralul 3. 3. gramaticale învăţate.utilizarea corectă a semnelor de Săptămâna XIX Observaţii XIX . pentru compuse. diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate Hogaş (actualizare şi conţinuturi noi): Concepte operaţionale: numeralul. descrierea. epitetul. 1.CURRICULUM ADAPTAT MANUAL: LIMBA ROMÂNĂ – Manual pentru clasa a VI-a AUTORI: Elena Mazilu-Ionescu.2 utilizarea unui lexic . a diversificat. în dat.

2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat. virgula. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 2. adverbul 3. rolul lor în textele studiate.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. Portretul Portretul lui Ştefan cel Mare Concepte operaţionale: portretul. virgula.1 redactarea textelor cu .rezumarea orală a unui text dat. punctul şi virgula.folosirea corectă. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.CURRICULUM ADAPTAT frazelor în textul redactat.identificarea problemei principale de ansamblu de cele de abordate într-un text literar (într-o detaliu în cadrul textului citit descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). punctul ). linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. . în diverse tipuri de propoziţii punctuaţie ( punctul.arhaisme şi regionalisme. linia de dialog. de antonimie în organizarea mesajului oral 2. XX . a diversificat.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. . punctuaţie ( punctul. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): adjectivul. antiteza Semnele de punctuaţie.1 diferenţierea elementelor . 4. pentru exprimarea nuanţată 4. . 4.3 înlănţuirea corectă a . recurgând la antonimelor şi a omonimelor categoriile semantice studiate adecvate în contexte date.XXII XXII XXIII . punctul utilizând corect semnele şi virgula. punctul ).utilizarea sinonimelor. linia de dialog. semnele ortografice Adjectivul Adverbul 1.descrierea de tip tablou şi de tip destinaţii diverse portret. XXI XXI .2 utilizarea unui lexic .XXI .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. într-un context dat.

subiectul operei literare.caracteristicile operelor epice ( în versuri sau în proză): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I. într-un context dat. conjuncţia.folosirea corectă.familii lexicale. de G.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. informativ) 2. . antonime.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. Topârceanu Concepte operaţionale: fabula (povestirea şi morala). narator. în contexte diverse. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. câmpuri lexicosemantice . .sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite contexte. . omonime. personaj.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic . de omonimie în organizarea mesajului oral 2. timpul şi spaţiul în naraţiune.utilizarea. . a achiziţiilor lexicale noi.utilizarea adecvată. interjecţia. XXIV .CURRICULUM ADAPTAT 3. descriptiv.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate. de antonimie. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): prepoziţia. autor. în diverse tipuri de propoziţii 3.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). XXIV XXV XXV XXV XXVI .1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. în contexte diverse. Opera epică în versuri. Fabula Bivolul şi coţofana.texte literare epice.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context 2. participanţii la acţiune. momentele subiectului. personificarea Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia 1. a unor sinonime. .

3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat.alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. de I. transformarea textului dialogat în text narativ. enumeraţie. . redactare.1 diferenţierea elementelor . antiteza). în diverse tipuri de propoziţii 3. . Schiţa D-l Goe.rezumarea textelor narative (pregătire.identificarea problemei principale XXVI XXVII XXVII XXVII .1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ. .L. vorbirea indirectă Sintaxa propoziţiei 2.părţi de propoziţie: predicatul ( verbal şi nominal. informativ) 2. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 4.motivarea unei opinii.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.trăsături ale speciei literare: fabula. Caragiale Concepte operaţionale: schiţa Vorbirea directă. punctul ). linia de dialog. .diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. . pornind de la diverse teme. repetiţie. epitet.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse 4.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. verificare) 4. în vederea rezumării acestuia. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. descriptiv. . . Opera epică.rezumarea orală a unui text dat. de la textele studiate sau fapte/ persoane din realitate. . discutate în clasă. punctul şi virgula. .CURRICULUM ADAPTAT comparaţie.ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare. . virgula.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.

utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 4. . în vederea rezumării acestuia. . virgula. redactare. serii sinonimice şi antonimice. .receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. linia de dialog.4 alcătuirea rezumatului unui text literar 5. personaj.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. verificare) . momentele subiectului.caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima.aplicarea topicii normale în propoziţie.trăsături ale speciei literare: schiţa . narator. punctul ).2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. participanţii la acţiune.rezumarea textelor narative (pregătire. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. punctul şi virgula. de I. timpul şi spaţiul în naraţiune.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context XXVIII XXIX .felul propoziţiilor. Slavici Concepte operaţionale: 1. autor. . Povestirea Budulea Taichii. timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele). dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.CURRICULUM ADAPTAT Predicatul de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. . stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la XXVIII 4. subiectul operei literare. transformarea textului dialogat în text narativ.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. . Opera epică.

. tabloul). al II-lea context. timpul şi spa’iul în care se petrec evenimentele). timpul şi spaţiul în naraţiune. autor. narator.identificarea problemei principale abordate într-un text literar ( într-o naraţiune: acţiunea. . acordul predicatului cu subiectul. dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. în vederea rezumării acestuia. . 2. în diverse tipuri de propoziţii . stabilirea persoanei la care se face relatarea.arhaisme şi regionalisme. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.4 alcătuirea rezumatului unui text literar . alegerea personajelor cu rol important. subiectul operei literare. aprecieri personale referitoare la textele epice.relatarea unor fapte/ întâmplări. .alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. .2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic XXIX XXX XXX XXXI 4. respectarea ordinii faptelor) Subiectul Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe sem.părţi de propoziţie: subiectul ( exprimat şi neexprimat).CURRICULUM ADAPTAT povestirea (claritatea povestirii. personaj.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un text dat.rezumatul unui text citit.descrierea de tip portret.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit 3. participanţii la acţiune. păstrarea timpuluiprezent sau trecut. momentele subiectului.. . descrierea ( portretul literar. . transformarea textului dialogat în 3. .caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.rezumarea orală a unui text dat. rolul lor în textele literare. .3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.

a vocabularului. de antonimie. Pastelul Mărţişor.rolul sinonimiei. epitet. XXXI XXXII XXXII XXXIV .rolul figurilor de stil învăţate în expresive a unităţilor lexicale diferite texte literare ( personificare.rezumarea textelor narative (pregătire.părţi de propoziţie: atributul. 3. de omonimie în organizarea mesajului oral . şi la mijloacele de îmbogăţire . 2. . enumeraţie. adverbial ). omonime. verificare) 6. în contexte diverse. substantival.2 utilizarea unui lexic . antonime. complementul ( complementele circumstanţiale şi complementele necircumstanţiale ).felul propoziţiilor. Pillat Concepte operaţionale: pastelul.3 utilizarea categoriilor . exprimarea nuanţată . al antonimiei şi al diversificat. sensurile categoriile semantice studiate cuvintelor în contexte diferite.trăsături ale speciei literare: pastelul 4. a unor sinonime.identificarea problemei principale de expresivitate artistică într. diverse tipuri de propoziţii . antiteza).părţi de propoziţie: atributul ( atributul adjectival. de I.alcătuirea corectă a propoziţiilor gramaticale învăţate. câmpuri lexicosemantice. în simple şi dezvoltate. pronominal.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie.familii lexicale. redactare.CURRICULUM ADAPTAT text narativ. operă lirică Atributul Complementul 2. . în textele citite comparaţie.utilizarea adecvată. tipuri de rimă şi măsura versurilor.câmpuri lexico-semantice. recurgând la omonimiei într-un text dat.3 sesizarea valorii . repetiţie.abordate într-un text literar (într-o un text liric descriere: elementele şi trăsăturile obiectelor descrise). 3. pentru .2 identificarea procedeelor . .

câmpuri lexicosemantice. linia de pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. fraza.fraze construite prin coordonare şi subordonare.propoziţia regentă şi elementul regent.arhaisme şi regionalisme. . creaţie lirică populară. Creaţii populare Doina Constantin Brâncovanu Concepte operaţionale: doina. stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context. în Ştirea. enumeraţie. de antonimie. serii sinonimice şi antonimice. . elementul regent) 2.utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul. .utilizarea sinonimelor.3 sesizarea valorii . propoziţia regentă.familii lexicale. opera populară epică în versuri 1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context Sintaxa frazei (felul propoziţilor.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare ( personificare.aplicarea topicii normale în propoziţie.trăsături ale speciei literare: doina.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate.receptarea auditivă a cuvintelor noi în textele literare. .2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică întrun text liric 3. . . antiteza). antonime. omonime. baladă populară. virgula. .utilizarea adecvată. comparţie.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat. epitet.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie. de omonimie în organizarea mesajului oral XXXIV XXXV XXXV XXXV 3. . Anunţul diverse tipuri de propoziţii Recapitulare finală 2. . linia de dialog. punctul şi virgula. a unor sinonime. repetiţie. . în contexte diverse. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie 7. rolul lor în textele studiate. XXXIV 4. tipuri de rimă şi măsura versurilor. a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date. punctul ).CURRICULUM ADAPTAT complementul. .

destinaţii diverse modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar ( prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar ). punctul ). . linia de ortografice şi de punctuaţie pauză ) şi a semnelor ortografice ( cratima. . ştirea.CURRICULUM ADAPTAT expresive a unităţilor lexicale în textele citite 4.aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază. punctuaţie ( punctul. linia de dialog. 4. punctul utilizând corect semnele şi virgula. virgula.redactarea unor scrisori şi anunţuri.utilizarea corectă a semnelor de frazelor în textul redactat.3 înlănţuirea corectă a .texte nonliterare: anunţul. .1 redactarea textelor cu .