Sunteți pe pagina 1din 18

MANUAL: LIMBA ROMN Manual pentru clasa a VIII-a AUTORI: Alexandru Crian, Sofia Dobra, Florentina Smihian EDITURA:

: HUMANITAS EDUCAIONAL, 2003

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA ROMN SEMESTRUL I CLASA a VIII-a AN COLAR 2011-2012

ARIA CURRICULAR: LIMB I COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA I LITERATURA ROMN MANUAL: EDITURA HUMANITAS CLASA: a VIII-a CURRICULUM APLICAT: CURRICULUM DE BAZ 4 ore PROPUNTOR: MATEI CONSTANTIN UNITATEA: RECAPITULARE INIIAL (11 ore) Nr. Crt. 1. Detalieri de coninut Prezentarea manualului C.S. 1.1 1.5 2. Recapitularea noiunilor de literatur i comunicare din clasa a VII-a 2.1 2.5 -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de identificare a momentelor subiectului i modurilor de expunere dintr-un text dat; 3 Diverse texte literare Fie de lucru Activitate frontal Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilor 1 Activiti de nvare -observarea manualului; Resurse Activitate frontal Activitate individual Evaluare Observarea sistematic a elevilor Nr. de ore 1 Obs.

3.1 3.3 4.1

-exerciii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate n clas/ aprecieri personale referitoare la textele epice studiate; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt prin apel la context; -exerciii de identificare a personajelor -exerciii de identificare i de explicare a rolului figurilor de stil; -exerciii de identificare a imaginilor artistice (vizuale, auditive, dinamice); -exerciii de determinare a sensului unor cuvinte i expresii i de explicare a semnificaiei acestora n diferite contexte; -exerciii de identificare i de explicare a rolului elementelor de versificaie: vers, strof, rim, tipuri de rim (monorima, rima mperecheat, rima ncruciat, rima mbriat) i msura versurilor; -exerciii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate n clas/ aprecieri personale referitoare la textele lirice studiate; -exerciii de comunicare oral; -discuii pe baza textelor literare citite; -exerciii de identificare a cuvintelor derivate, compuse i formate prin conversiune dintr-un text dat; -exerciii de identificare a sinonimelor, a antonimelor i a omonimelor n contexte date;

Activitate individual

Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual

Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt 3

3.

Recapitularea noiunilor de gramatic din clasa a VII-a

2.2 3.2 4.2

4.

Verificarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literar/nonliterar Test iniial


2.2 3.1 3.2 3.3 4.1

-exerciii de alctuire a unor familii sau cmpuri lexicale; -exercitii de receptare corect a structurii fonetice a unui cuvnt; -exerciii de identificare a diftongilor, a triftongilor i a vocalelor n hiat dintrun text dat; -exerciii de motivare a despririi cuvintelor n silabe, prin referire la regulile de desprire a cuvintelor n silabe; -exerciii de actualizare a noiunilor de morfologie (substantiv, pronume, numeral, adjectiv, verb, adverb, interjecie, prepoziie, conjuncie) i sintax (predicat, subiect, atribut, complement) studiate n clasa a VII-a; -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de nelegere a unui text literar/nonliterar prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice; -exerciii de verificare a noiunilor acumulate n clasa a VII-a

i cu itemi obiectivi cu alegere dual

Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilor

5.

Test de evaluare iniial Activitate individual

Evaluare iniial prin prob scris

6. 7.

Discutarea testului iniial Cartea obiect cultural actualizare 3.3

-exerciii de discutare i corectare a testului iniial; -exerciii de recunoatere a elementelor componente ale unei cri; -exerciii de selectare a informaiilor noi: editura, colecia, asteriscul,

Activitate frontal 1 Diverse cri din bibliotec, din domenii diferite Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilor 1

subsolul de pagin; -observaii n bibliotec;

Activitate frontal Activitate individual

GENUL LIRIC. POEZIA LIRIC (25 ore) Nr. Crt. 1. Detalieri de coninut Lacul de Mihai Eminescu Descifrarea textului C.S. Activiti de nvare -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt necunoscut prin apel la context; -exerciii de identificare a unor expresii noi dintr-un text citit; -exerciii de adecvare a lexicului la semnificaia mesajului; -exerciii de explicare a semnificaiei titlului; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de identificare a semnificaii lor unor figuri de stil la nivel fonetic, lexical i morfologic; -exerciii de recunoatere a sensului figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; -exerciii de identificare a imaginilor artistice (vizuale, auditive, dinamice); -exerciii de determinare a sensului unor cuvinte i expresii i de explicare a semnificaiei acestora n diferite contexte; Resurse Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Mihai Eminescu Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual Evaluare Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, paginile 4-5 Evaluare formativ prin probe orale Nr. de ore 1 Obs.

2.1 3.1 4.1

2.

Lacul de Mihai Eminescu Lectura aprofundat

2.1 3.1 4.1

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Mihai Eminescu Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, pagina 6 Evaluare formativ prin probe orale

3.

Lacul de Mihai Eminescu Elemente de versificaie Lacul de Mihai Eminescu Interpretarea textului

2.1 3.1 4.1

4.

2.1 3.1 4.1

5.

Izvorul nopii de Lucian Blaga Descifrarea textului

2.1 3.1 4.1

6.

Izvorul nopii de Lucian Blaga Lectura aprofundat

2.1 3.1 4.1

-exerciii de citire fluent, corect i expresiv -exerciii de identificare a elementelor de versificaie -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de comentare a unor secvene din textul suport; -exerciii de identificare a caracteristicilor operei lirice; -exerciii de interpretare a mesajului operei lirice; -exerciii de exprimare a opiniei referitor la textul liric studiat; -exerciii de comentare i de ncadrare a operei n genul liric; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt necunoscut prin apel la context; -exerciii de identificare a unor expresii noi dintr-un text citit; -exerciii de adecvare a lexicului la semnificaia mesajului; -exerciii de explicare a semnificaiei titlului; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de identificare i de explicare a rolului figurilor de stil; -exerciii de recunoatere a sensului figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; -exerciii de identificare i de explicare a rolului elementelor de versificaie; -exerciii de identificare a imaginilor artistice (vizuale, auditive, dinamice);

Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Mihai Eminescu Dicionar de sinonime Test de evaluare Activitate frontal Activitate individual Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Lucian Blaga Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Test de evaluare cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri struc turate i cu itemi subiec tivi de tip minieseu liber Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, paginile 8-9 Evaluare formativ prin probe orale

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Lucian Blaga Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, paginile 10-11 Evaluare formativ prin probe orale

7.

Izvorul nopii de Lucian Blaga Interpretarea textului

2.1 3.1 4.1

8.

Emoie de toamn de Nichita Stnescu Descifrarea textului

2.1 3.1 4.1

9.

Emoie de toamn de Nichita Stnescu Lectura aprofundat

2.1 3.1 4.1

-exerciii de determinare a sensului unor cuvinte i expresii i de explicare a semnificaiei acestora n diferite contexte; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de comentare a unor secvene din textul suport; -exerciii de identificare a caracteristicilor operei lirice; -exerciii de interpretare a mesajului operei lirice; -exerciii de exprimare a opiniei referitor la textul liric studiat; -exerciii de comentare i de ncadrare a operei n genul liric; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt necunoscut prin apel la context; -exerciii de identificare a unor expresii noi dintr-un text citit; -exerciii de adecvare a lexicului la semnificaia mesajului; -exerciii de explicare a semnificaiei titlului; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de identificare i de explicare a rolului figurilor de stil; -exerciii de recunoatere a sensului figurat al unor cuvinte ntr-un context dat; -exerciii de identificare i de explicare a rolului elementelor de versificaie; -exerciii de identificare a imaginilor artistice (vizuale, auditive, dinamice);

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Lucian Blaga Dicionar de sinonime Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Nichita Stnescu Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Nichita Stnescu Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri struc turate i cu itemi subiec tivi de tip minieseu liber Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, pagina 13 Evaluare formativ prin probe orale

Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, pagina 14 Evaluare formativ prin probe orale

10.

Emoie de toamn de Nichita Stnescu Interpretarea textului

2.1 3.1 4.1

-exerciii de determinare a sensului unor cuvinte i expresii i de explicare a semnificaiei acestora n diferite contexte; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de comentare a unor secvene din textul suport; -exerciii de identificare a caracteristicilor operei lirice; -exerciii de interpretare a mesajului operei lirice; -exerciii de exprimare a opiniei referitor la textul liric studiat; -exerciii de comentare i de ncadrare a operei n genul liric; -exerciii de interpretare a semnificaiei unor secvene din opere lirice studiate sau la prima vedere; -exerciii de interpretare a semnificaiei unor figuri de stil i a unor procedee de obinere a expresivitii textului -exerciii de identificare i de comenta re a elementelor de structur a operei lirice; -exerciii de identificare a unor cuvinte aparinnd vocabularului fundamental/masei vocabularului; -exerciii de integrare n enunuri a unor cuvinte aparinnd celor dou pri ale vocabularului limbii romne; -exerciii de sesizare a dinamicii vocabularului limbii romne;

11.

Comunicare: Comentarea unor secvene din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerine date

2.1 4.1 4.3

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Poezii de Nichita Stnescu Dicionar de sinonime Test de evaluare Activitate frontal Activitate individual Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Dicionar de sinonime Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Dicionarul etimologic al limbii romne Dicionar de arhaisme i de regionalisme de Gh. Bulgr Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Test de evaluare cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri struc turate i cu itemi subiec tivi de tip minieseu liber Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri struc turate i cu itemi subiec tivi de tip minieseu liber Exerciii din Caietul elevului, paginile 6-11 Observarea sistematic a elevilor Apreecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, paginile 20-23 Exerciii din Caietul elevului, paginile 12-16 Evaluare formativ prin probe orale

12.

Vocabularul. Caracterul latin al limbii romne

1.3 2.2 3.2

Activitate frontal Activitate individual 13. Derivarea 1.3 2.2 3.2 -exerciii de identificare a sufixelor i a prefixelor; -exerciii de identificare a cuvintelor derivate n contexte date; -exerciii de creare a unor serii derivative; -exerciii de identificare a derivrii parasintetice; -exerciii de scriere corect a afixelor; -exerciii de identificare a cuvintelor compuse; -exerciii de identificare a procedeului de compunere prin care s-a format un cuvnt dat; -exerciii de explicare a formrii cuvintelor compuse identificate n texte date; -exerciii de scriere corect a cuvintelor compuse cu cratim sau fr cratim, sau prin abreviere; -exerciii de identificare a cuvintelor obinute prin conversiune n texte date; -exerciii de integrare n context a cuvintelor obinute prin conversiune; -exerciii de difereniere a sensurilor cuvintelor obinute prin conversiune identificate n texte date; Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Dicionar de cuvinte derivate Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 24-26; Ex. din Caietul elevului, pg. 17-20 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 27-29; Ex. din Caietul elevului, pg. 21-24 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 30-31; Ex. din Caietul elevului, pg. 25-28 1

14.

Compunerea

1.3 2.2 3.2

15.

Schimbarea valorii gramaticale

1.3 2.2 3.2

Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

16.

mprumuturile. Neologismele

1.3 2.2 3.2

-exerciii de identificare a mprumuturilor lexicale n contexte date; -exerciii de utilizare a mprumuturilor lexicale n contexte date; -exerciii de scriere corect a mprumuturilor lexicale;

Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Dicionar de neologisme Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Dicionar de sinonime Dicionar de antonime Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru

17.

Categorii semantice: Cuvntul i contextul

1.3 2.2 3.2

-exerciii de identificare a sensului cuvintelor n context; -exerciii de integrare n context a unor cuvinte cu sensul lor propriu (de baz i secundar); -exerciii de integrare n context a unor cuvinte cu sens figurat;

18.

Sinonimele. Antonimele

1.3 2.2 3.2

-exerciii de identificare n texte date a sinonimelor i antonimelor; -exerciii de integrare n context a seriilor sinonimice; -exerciii de integrare n context a antonimelor; -exerciii de scriere corect a sinonimelor i antonimelor n contexte date; -exerciii de difereniere a omografelor de omofone n contexte date; -exerciii de identificare n context a

19.

Omonimele. Cuvintele polisemantice

1.3

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 32-34; Ex. din Caietul elevului, pg. 29-31 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 35-37; Ex. din Caietul elevului, pg. 32-37 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 38-41; Ex. din Caietul elevului, pg. 38-43 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin

1 9

2.2 3.2

omonimelor i a cuvintelor polisemantice; -exerciii de utilizare a omonimelor i a cuvintelor polisemantice n contexte date; -exerciii de scriere corect a omonimelor i a cuvintelor polisemantice; -exerciii de identificare a paronimelor i pleonasmului n contexte date; -exerciii de utilizare a paronimelor n contexte date; -exerciii de difereniere a paronimelor de pleonasm; -exerciii de scriere corect a paronimelor;

clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Dicionar de omonime Dicionar de cuvinte polisemantice Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Dicionar de paronime Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de

20

Paronimele. Pleonasmul

1.3 2.2 3.2

21.

Tautologia. Argoul i jargonul

1.3 2.2 3.2

-exerciii de identificare a tautologiei, a argoului i a jargonului n diferite contexte date; -exerciii de scriere corect a argoului i a jargonului;

22. 23.

Fonetica 2 ore

1.3 2.2

-exerciii de receptare corect a structurii fonetice a unui cuvnt; -exerciii de identificare a grupurilor de sunete dintr-un text dat; -exerciii de ortografiere a grupurilor

probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 42-44; Ex. din Caietul elevului, pg. 44-48 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 45-47; Ex. din Caietul elevului, pg. 49-52 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 48-49; Ex. din Caietul elevului, pg. 53-54 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi

10

3.2

24.

Exerciii-Vocabularul i Fonetica

1.3 2.2 3.2

de sunete; -exerciii de motivare a despririi cuvintelor n silabe, prin referire la regulile de desprire a cuvintelor n silabe; -exerciii de identificare a silabei accentuate; -exerciii de identificare a categoriilor semantice n contexte date; -exerciii de identificare a mijloacelor interne de mbogire a vocabularului; -exercitii de receptare corect a structurii fonetice a unui cuvnt; -exerciii de identificare a grupurilor de sunete dintr-un text dat; -exerciii de motivare a despririi cuvintelor n silabe, prin referire la regulile de desprire a cuvintelor n silabe; -exerciii de identificare a valorilor funcionale i expresive ale semnelor de punctuaie i de ortografie; -exerciii de verificare i sistematizare a cunotinelor nsuite n aceast unitate;

Alexandru Crian i alii Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, paginile 50-52-26; Ex. din Caietul elevului, pg. 55-58 Test de evaluare formativ cu itemi obiectivi cu alegere dual, cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri structurate 1

Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Test de evaluare Activitate frontal Activitate individual

25.

Evaluare-Unitatea 1 Genul liric. Poezia liric

1.3 2.2 3.2 2.1 3.1 4.1

Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Test de evaluare Activitate frontal Activitate individual

Test de evaluare sumativ cu itemi obiectivi cu alegere dual, cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri structurate, i cu itemi subiectivi de tip minieseu liber

SINTAXA (16 ore) Nr. 11

Nr. Crt. 1. 2.

Detalieri de coninut Noiuni de sintax 2 ore

C.S.

Activiti de nvare -exerciii de identificare a tipurilor de propoziii (prop. simpl, prop. dezvoltat; prop. enuniativ, prop. interogativ; prop. afirmativ, prop. negativ) dintr-un text dat; -exerciii de folosire corect a semnelor de ortografie i punctuaie; -exerciii de identificare a propoziiilor principale i secundare dintr-un text dat; -exerciii de identifi care a elementului regent i a propozi ie regente dintr-un text dat; -exerciii de identificare a raporturilor de coordo nare i de subordonare dintr -un text; -exerciii de identificare a elementelor de legtur; -exerciii de identificare a cuvintelor i construciilor incidente i a punctuaiei specifice; -exerciii de difereniere a cuvintelor i construciilor incidente de alte structuri sintactice (apoziia, vocativul); -exerciii de elaborare de enunuri n care s apar cuvinte i construcii incidente; -exerciii de identificare a predicatului verbal n diferite texte date; -exerciii de recunoatere a valorilor morfologice prin care este exprimat predicatul verbal n texte date;

Resurse Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 70-73 Ex. din Caietul elevului, pg. 78-79 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 74-76 Ex. din Caietul elevului, pg. 80-82 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

de ore 2

Obs.

1.4 2.3 3.2 4.2

3.

Cuvintele i construciile incidente. Anacolutul

1.4 2.3 3.2 4.2

Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de

4.

Predicatul verbal

1.4 2.3

12

3.2 4.2

5.

Predicatul nominal

1.4 2.3 3.2 4.2

6. 7.

Propoziia predicativ 2 ore

1.4 2.3 3.2 4.2

-exerciii de construire de enunuri n care se folosesc predicate verbale; -exerciii de corectarea a unor greeli de exprimare n diferite contexte date; -exerciii de analiz a prilor de vorbire prin care este exprimat predicatul verbal; -exerciii de identificare a predicatului nominal n diferite texte date; -exerciii de recunoatere a valorilor morfologice prin care este exprimat numele predicativ n texte date; -exerciii de construire de enunuri n care se folosesc predicate nominale; -exerciii de corectarea a unor greeli de exprimare n diferite contexte date; -exerciii de analiz a prilor de vorbi re prin care este exprimat numele predicativ i predicatul nominal; -exerciii de identificare a predicatului nominal incomplet; -exerciii de identificare a elementelor regente ale propoziiei predicativen diferite texte date; -exerciii de recunoatere a elementelor introductive ale propoziiei predicative n diferite contexte date; -exerciii de identificare a propoziiei predicative n contexte date; -exerciii de expansiune a unei pri de propoziie n propoziie predicativ; -exerciii de contragere a unei propoziii predicative n parte de propoziie corespunztoare;

Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 77-79 Ex. din Caietul elevului, pg. 83-87 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 80-82 Ex. din Caietul elevului, pg. 88-91 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i de completare i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 83-85 Ex. din Caietul elevului, pg. 92-94

13

8.

Subiectul exprimat

1.4 2.3 3.2 4.2

9.

Subiectul neexprimat

1.4 2.3 3.2 4.2

-exerciii de identificare a subiectului n diferite texte date; -exerciii de recunoatere a valorilor morfologice prin care este exprimat subiectul n contexte date; -exerciii de construire de enunuri n care se folosesc subiecte; -exerciii de corectarea a unor greeli de exprimare n diferite contexte date; -exerciii de analiz a prilor de vorbi re prin care este exprimat subiectul; -exerciii de identificare a subiectului neexprimat; -exerciii de identificare a subiectului inclus n contexte date; -exerciii de identificare a subiectului subneles n contexte date; -exerciii de scriere corect a subiectului neexprimat; -exerciii de integrare n contexte diferite a subiectului neexprimat; -exerciii de identificare a elementelor regente ale propoziiei subiective n diferite texte date; -exerciii de recunoatere a elementelor introductive ale propoziiei subiective n diferite contexte date; -exerciii de identificare a propoziiei subiective n contexte date; -exerciii de expansiune a unei pri de propoziie n propoziie subiectiv; -exerciii de contragere a

Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal

10. 11.

Propoziia subiectiv 2 ore

1.4 2.3 3.2 4.2

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 86-87 Ex. din Caietul elevului, pg. 95-98 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 88-89 Ex. din Caietul elevului, pg. 99-101 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i de completare i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pg. 90-94 Ex. din Caietul elevului,

14

12.

Exerciii-Propoziiile subordonate: predicativa i subiectiva

1.4 2.3 3.2 4.2

13.

Comunicare: Texte publicitare, articolul de ziar / de revist Comunicare: Comunicarea monologat i comunicarea dialogat

3.1 4.1 1.1 1.2 1.5 2.1 2.5 1.1 1.2 1.5 2.1 2.5

14.

15.

Comunicare: Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ

unei propoziii subiective n parte de propoziie corespunztoare; -exerciii de identificare a subordona telor: predicativ i subiectiv n contexte date; -exerciii de expansiune i de contragere; -exerciii de recunoatere a elementelor regente specifice subordonatelor: predicativ i subiectiv ; -exerciii de identificare a elementelor introductive; -exerciii de folosire corect a semnelor de ortografie i punctuaie; -exerciii de construire a subordonatelor: predicativ i subiectiv; -exerciii de identificare a particularitilor textelor publicitare; -exerciii de identificare a articolului de ziar sau de revist; -exerciii de redactare de articole de ziar / de revist; -exerciii de identificare a elementelor specifice situaiei de comunicare monologat i situaiei de comunicare dialogat; -exerciii de prezentare oral, cu folosirea unor tehnici variate de captare i meninere a ateniei publicului; -exerciii de identificare a particularit ilor monologului informativ; -exerciii de alctuire de monolog informativ pe o tem dat; -exerciii de identificare a elementelor specifice monologului narativ; -exerciii de

Activitate individual Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Gramatica practic a limbii romne de tefania Popescu Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Fie de lucru Ziare; reviste Activitate frontal Activitate individual Activitate frontal Activitate individual

pg. 102-107 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i de completare i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual, pagina 95 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor 1

Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

15

alctuire a unui monolog narativ; -exerciii de identificare a elementelor specifice monologului descriptiv; -exerciii de alctuire a unui monolog descriptiv; 16. Evaluare-Unitatea 2 Sintaxa 1.4 2.3 3.2 4.2 3.1 4.1 -exerciii de verificare i sistematizare a cunotinelor nsuite n aceast unitate; Limba romn manual pentru clasa a VIII-a Caietul elevului pentru clasa a VIII-a de Alexandru Crian i alii Test de evaluare Activitate frontal Activitate individual Test de evaluare sumativ cu itemi obiectivi cu alegere dual, cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri structurate, i cu itemi subiectivi de tip minieseu liber 1

TEZA (4 ore) Nr. Crt. 1. Detalieri de coninut Recapitulare pentru tez C.S. 2.1 3.1 4.1 1.3 2.2 3.2 2. Tez 2.1 Activiti de nvare -exerciii de identificare a grupurilor de sunete; -exerciii de utilizare a categoriilor semantice n contexte date; -exerciii de identificare i de explicare a rolului figurilor de stil i a imaginilor artistice dintr-un text dat; -exerciii de identificare a trsturilor specifice operei lirice; -exerciii de identificare a mijloacelor interne de mbogire a vocabularului; -exerciii de utilizare a semnelor de punctuaie i de ortografie; -exerciii de verificare i sistematizare a cunotinelor acumulate n prima unitate de nvare; -exerciii de identi Resurse Fie de lucru Activitate individual Activitate frontal Evaluare Evaluare sumativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Nr. de ore 2 Obs.

Test de evaluare sumativ Activitate individual

Evaluare sumativ prin prob scris

1 16

3.1 4.1 1.3 2.2 3.2

ficarea a grupurilor de sunete; -exerciii de utilizare a categoriilor semantice n contexte date; -exerciii de identificare i de explicare a rolului figurilor de stil, a imaginilor artistice i a prozo diei, dintr-un text dat; -exerciii de identificare a trsturilor specifice operei lirice; -exerciii de identificare a mijloacelor interne de mbogire a vocabularului; -exerciii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate n clas/ aprecieri personale referitoare la textele lirice studiate; -exerciii de utilizare a semnelor de punctuaie i de ortografie; -exerciii de discutare i de corectare a lucrrii scrise semestriale Activitate frontal

Test de evaluare sumativ cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri structurate i cu itemi subiectivi de tip minieseu liber

3.

Discutarea tezei

RECAPITULARE SEMESTRIAL (3 ore) Nr. Crt. 1. Detalieri de coninut Genul liric C.S. 2.1 4.1 4.3 Activiti de nvare -exerciii de interpretare a semnificaiei unor secvene din opere lirice studiate sau la prima vedere; -exerciii de interpretare a semnificaiei unor figuri de stil i a unor procedee de obinere a expresivitii textului -exerciii de identificare i de comenta re a elementelor de structur a operei lirice; Resurse Test de evaluare sumativ Activitate individual Activitate frontal Evaluare Evaluare sumativ prin prob scris Test de evaluare cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri structurate i cu itemi subiectivi de tip minieseu liber Nr. de ore 1 Obs.

17

2.

Vocabularul i Fonetica

1.3 2.2 3.2

3.

Predicatul i propoziia predicativ. Subiectul i propoziia subiectiv

1.4 2.3 3.2 4.2

-exerciii de identificare a mijloacelor interne de mbogire a vocabularului; -exerciii de identificarea a grupurilor de sunete; -exerciii de utilizare a categoriilor semantice n contexte date; -exerciii de utilizare a semnelor de punctuaie i de ortografie; -exerciii de motivare a despririi cuvintelor n silabe, prin referire la regulile de desprire a cuvintelor n silabe; -exerciii de identificare a subordona telor: predicativ i subiectiv n contexte date; -exerciii de expansiune i de contragere; -exerciii de recunoatere a elementelor regente specifice subordonatelor: predicativ i subiectiv ; -exerciii de identificare a elementelor introductive; -exerciii de folosire corect a semnelor de ortografie i punctuaie; -exerciii de construire a subordonatelor: predicativ i subiectiv;

Test de evaluare sumativ Activitate individual Activitate frontal

Evaluare sumativ prin prob scris Test de evaluare cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt, cu ntrebri structurate i de completare

Fie de lucru Activitate individual Activitate frontal

Evaluare sumativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i de completare i cu itemi obiectivi cu alegere dual

18