Sunteți pe pagina 1din 57

COALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC PLOIESTI SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.

1 PLOIESTI
DISCIPLINA : LIMBA I LITERATURA ROMN
PROFESOR: DRAGNEA ELENA
CLASA A V-A
MANUAL: ED. HUMANITAS
NR. DE ORE/SPTMN: 5

PLANIFICARE CALENDARISTIC
ADAPTATA
LA LIMBA I LITERATURA ROMN

AN COLAR 2012-2013
Clasa a V-a
ACTIVITATE DE SPRIJIN
PROF ITIN. VIOLETA WIEDERMAN

ELEV INTEGRAT A.C.- CLASA a V a


Semestrul I
Nr. de ore 70 ore
Unitatea de CS Coninuturi Activitati Nr. de Spt- Observaii
nvare Adaptate ore mna
alocate
Prezentarea 1.1. identificarea informaiilor Prezentarea i ndrumarea lecturii Prezentarea i ndrumarea 9 I-II
programei i a eseniale dintr-un mesaj oral, textelorsuport pentru parcurgerea lecturii textelorsuport pentru
manualului; n scopul nelegerii sensului programei clasei a V-a parcurgerea programei clasei a
evaluare global al acestuia; Evaluare predictiv V-a
2.4. adaptarea vorbirii la Evaluarea competenelor de lectur i de Evaluare predictiv
predictiv;
parteneri i la situaia de nelegere a unui text literar/nonliterar Evaluarea competenelor de
actualizarea
comunicare/situaii de Actualizarea cunotinelor lectur i de nelegere a unui
cunotinelor) text literar/nonliterar se va
comunicare diverse;
pune accent pe formarea
1
2.1. nlnuirea clar a ideilor capacitatii lexico- grafice cat
ntr-un mesaj oral; mai corecte posibil utilizand un
fragment de text din manual
Actualizarea cunotinelor
Unitatea 1 Cartea - obiect cultural. - se pot utiliza ex de copiere/ 14 III-VI
1.1. identificarea informaiilor Cele dinti lecturi, de Mircea Eliade transcriere corecta a unui
eseniale dintr-un mesaj oral, Titlul. Autorul. Tabla de materii. fragment de text
n scopul nelegerii sensului Aezarea n pagin. Volumul. Biblioteca - ex de alcatuire de
global al acestuia; propozitii cu cuvinte date din
1.2. identificarea secvenelor Noiuni elementare de sintax
text pt dezv vocabularului
de dialog, de naraiune i de (actualizarea cunotinelor din ciclul
descriere dintr-un mesaj oral, primar) - ex orale/scrise pt
n scopul nelegerii modului *Prile gramaticii (morfologia i identificare a
de structurare a acestora; sintaxa) sinonimelor/antonimelor(cu
1.3. sesizarea unitilor Propoziia i prile de propoziie. exemplificari)
lexicale necunoscute n fluxul Propoziia simpl i propoziia - ex de alcatuire orala/scrisa
vorbirii, n scopul clarificrii dezvoltat. Dezvoltarea unor propoziii de propozitii simple-
acestora; simple. Propoziia afirmativ i dezvoltate, afitmative-
1.4. sesizarea propoziia negativ. Propoziia negative, enuntiative-
corectitudinii/incorectitudinii enuniativ i propoziia interogativ interogative tema pt acasa
gramaticale a unui enun i/sau Fraza pt consolidare
a formelor lexicale;
2.1. nlnuirea clar a ideilor Situaia de comunicare. Formularea de
ntr-un mesaj oral; ntrebri. Iniierea sau ncheierea unui -ex. de comunicare
2.2. selectarea elementelor de schimb verbal. Adresarea ctre o interpersonala- cu colegul
lexic adecvate situaiilor de persoan, salutul de banca sau alt coleg-
comunicare; Aplicaii pentru nelegerea noiunilor formule de salut in functie de
2.4. adaptarea vorbirii la de: emitor, receptor, mesaj, context, momentul zilei sau context
parteneri i la situaia de cod, canal de comunicare
comunicare/situaii de Procesul scrierii. Prile componente ale -alcatuirea unei compuneri
comunicare diverse; unei compuneri (actualizare) dupa un model dat (o
2.5. participarea la diferite compunere realizata conf.
situaii de comunicare; regulilor)
3.3. identificarea expresiilor i Aezarea corect a textului n pagin.
-ex de copiere/ transcriere si
a cuvintelor noi ntr-un text Elemente auxiliare n scriere (sublinieri,
literar sau nonliterar; paranteze etc.) autocorectare a textului
3.5. folosirea unor Semnele de punctuaie: punctul, virgula, (acasa)
tehnici/strategii de lucru cu dou puncte, ghilimelele, linia de dialog, -recapitulare cu
textul/cartea; semnul ntrebrii, semnul exclamrii, exemplificari concrete-
4.1. redactarea unor lucrri cratima propozitii sugestive-
scurte pe o anumit tem, *Selectarea cuvintelor. *Organizarea -sa scrie acasa casetele
2
urmrind un plan; propoziiei i a frazei RETINETI pt consolidare
4.2. utilizarea, n redactare, a cunostinte, tabelul cu
unor sinonime, antonime i semnele de punctuatie-
derivate adecvate temei date; scriere cu culori diferite
4.3. alctuirea unor propoziii
i fraze corecte din p de vedere
gramatical, folosind corect
semnele ortografice i de
punctuaie;
Unitatea 2 1.1. identificarea informaiilor Raportul dintre realitate i literatur. -Ex de citire sub control a 2 18 VI-X
eseniale dintr-un mesaj oral, Textul i opera. Opera literar. strofe din poezie
n scopul nelegerii sensului O furnic, de Tudor Arghezi -ex de copiere a poeziei acasa
global al acestuia; cu accent pe asezarea corecta
1.2. identificarea secvenelor in pagina, respectarea
de dialog, de naraiune i de semnelor de punctuatie
descriere dintr-un mesaj oral, -sa scrie acasa casetele
n scopul nelegerii modului RETINETI pt consolidare
de structurare a acestora; cunostinte- figuri de stil,
1.4. sesizarea personificarea ...
corectitudinii/incorectitudinii
- sa explice oral diferenta
gramaticale a unui enun i/sau
a formelor lexicale;
dintre realitate si fictiune
2.1. nlnuirea clar a ideilor -se poate apela la exemple
ntr-un mesaj oral; din povestile lui I Creanga-
2.2. selectarea elementelor de Lexicul. Vocabularul limbii romne. Harap Alb...
lexic adecvate situaiilor de Cuvntul unitate de baz a - ex de marcare cu culoare
comunicare; vocabularului. Forma i coninutul. diferita a prefixelor (inainte...)
2.3. alctuirea unor propoziii Cuvntul de baz. Cuvntul derivat. si sufixelor (dupa...)
i fraze corecte din punct de Rdcina. Sufixele. Prefixele. - ex de identif orala a
vedere gramatical; Sinonimele. Antonimele. Cmpuri sinonimelor (cuvinte perechi-
2.4. adaptarea vorbirii la lexico-semantice (aplicativ). prietene) si antonimelor cuvinte
parteneri i la situaia de certate) utilizand cuv. familiare
comunicare/situaii de Noiuni de fonetic. Sunetul i litera: elevului
comunicare diverse; corespondena dintre ele. Vocalele. -sa distinga consoanele si
2.5. participarea la diferite Consoanele. Semivocalele. Grupurile de vocalele
situaii de comunicare; sunete (diftongul, triftongul). Hiatul. -sa identifice corect vocalele lb.
3.1. identificarea ideilor Silaba. romane
principale dup citirea global
a unui text; Situaia de comunicare. Situaia de -ex de formare a unui dialog
3.3. identificarea expresiilor i comunicare dialogat. Povestirea unor - ex de consolidarea a
a cuvintelor noi ntr-un text ntmplri reale sau imaginare. capacitatii de scriere si

3
literar sau nonliterar; Aprecieri personale referitoare la textele despartire corecta in silabe a
3.5. folosirea unor literare studiate. cuvintelor
tehnici/strategii de lucru cu -sa scrie acasa casetele
textul/cartea; RETINETI pt consolidare
4.1. redactarea unor lucrri cunostinte-se dau cuvinte pt
scurte pe o anumit tem, despartire in silabe
urmrind un plan;
4.3. alctuirea unor propoziii Cprioara, de Emil Grleanu
i fraze corecte din punct de Structurarea textului oral. Ideea
-sa scrie si sa citeasca cat
vedere gramatical, folosind principal, ideea secundar. Planul mai corect un fragment de
corect semnele ortografice i simplu i planul dezvoltat de idei. text
de punctuaie; Rezumatul oral. -sa extraga ideea principala
-sa identifice oral/scris
sinonimele

Unitatea 3 1.2. identificarea secvenelor Structura operei literare. Textul n proz. -sa scrie acasa casetele 22 XI-XV
de dialog, de naraiune i de Ce se povestete; cine particip la RETINETI pt consolidare
descriere dintr-un mesaj oral, aciune; cine povestete (naratorul). cunostinte-NARATIUNEA,
n scopul nelegerii modului Modurile de expunere - naraiunea. IDEEA PRINCIPALA ...
de structurare a acestora;
-ex de alc prpozitii cu verbe
1.5. aplicarea principiilor Verbul. Timpul, persoana, numrul
ascultrii active n (actualizare). Modurile personale i
date sau la alegere
manifestarea unui modurile nepersonale (recunoatere). - ex de identificare a
comportament comunicativ Timpurile modului indicativ: prezent, timpului P T V al verbelor
adecvat; imperfect, perfect compus, perfect nu se va insista pe
2.1. nlnuirea clar a ideilor simplu, mai mult ca perfect, viitor I. modurile personale si
ntr-un mesaj oral; Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea. nepersonale
2.3. alctuirea unor propoziii Funcia sintactic: predicatul - -sa scrie acasa casetele
i fraze corecte din punct de (actualizare). Predicatul nominal (verbul RETINETI pt consolidare
vedere gramatical; copulativ a fi i numele predicativ). cunostinte-modurile verbale
2.5. participarea la diferite eventual sub forma de
situaii de comunicare; Transformarea textului dialogat n text
portofoliu
3.1. identificarea ideilor narativ.
principale dup citirea global Susinerea unei discuii directe sau
-sa scrie si sa citeasca un
a unui text; telefonice text la alegere din
3.2. recunoaterea modurilor Amintiri ...
de expunere utilizate ntr-un Amintiri din copilrie, de Ion Creang -ex de identificare cu si fara
text narativ; ajutor a verbelor dintr-un
3.4. sesizarea corectitudinii fragment de text+citire text
utilizrii categoriilor - ex de dezv vocabular-
gramaticale nvate; scriere cuvinte din manual
4
4.1. redactarea unor lucrri Evaluare- sa identifice
scurte pe o anumit tem, personajele principale
urmrind un plan; -sa descrie oral intamplarea
4.3. alctuirea unor propoziii -sa faca portretul lui Nica
i fraze corecte din punct de
(trasaturi negative/ pozitive)
vedere gramatical, folosind
corect semnele ortografice i
- sa descrie daca poate
de punctuaie; mesajul transmis de text-
4.4. redactarea unor texte comportamentul
imaginative i reflexive n personajului principal
scopuri i n contexte variate;
Pregtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei Subiecte adaptate 4 X
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc n alt sptmn, spre sfritul semestrului /simplificate
Ore pentru dezvoltarea competenelor de lectur 7 II-XV
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 74

Semestrul al II-lea
Nr. de ore 108 ore

Unitatea de CS Coninuturi Nr. de ore ACTIVITATE Spt- Observaii


nvare alocate ADAPTATA mna
Unitatea 4 Textul. Schia 21 -Ex. de identificare cu si I-V Subiectele pt
1.2. identificarea secvenelor de Vizit, de I.L. Caragiale fara sprijin a evaluare se pot
dialog, de naraiune i de Moduri de expunere - dialogul substantivelor de adapta si discuta
descriere dintr-un mesaj oral, n Substantivul. Substantivele comune i denum. lucruri, fiinte, impreuna cu prof
scopul nelegerii modului de substantivele proprii. Genul. Numrul fen alr naturii, stari itin in functie de
structurare a acestora; (actualizare). sufletesti. cunostintele
3.1. identificarea ideilor Articolul. Articolul hotrt. Articolul -sa scrie acasa acumulate de catre
principale dup citirea global a nehotrt casetele RETINETI elev
unui text; Cazurile substantivului pt consolidare
3.2. recunoaterea modurilor de Nominativul. Funcii sintactice : cunostinte-
expunere utilizate ntr-un text subiect i nume predicativ substantivul -
narativ; Acuzativul. Prepoziia. Prepoziia
cazurile S, genul, nr.-
3.4. sesizarea corectitudinii simpl i compus. Funcii sintactice:
utilizrii categoriilor gramaticale complement i atribut (fr precizarea eventual sub forma de
nvate; felului) portofoliu
4.1. redactarea unor lucrri scurte Dativul. Funcii sintactice: - ca tema se va cere
pe o anumit tem, urmrind un complement (fr precizarea felului) elevului sa identifice
5
plan; Genitivul. Articolul genitival S, genul si nr,in
4.3. alctuirea unor propoziii i (posesiv). Acordul n gen i n numr propozitii date
fraze corecte din punct de vedere al articolului genitival cu substantivul Evaluare UI:
gramatical, folosind corect determinat. Utilizarea corect a - sa marcheze intr-un
semnele ortografice i de substantivelor proprii n genitiv-dativ. text dat S, nr si genul
punctuaie; Funcii sintactice: atribut (fr lor;
4.4. redactarea unor texte precizarea felului) -sa desparta corect in
imaginative i reflexive n scopuri Vocativul silabe S date
i n contexte variate; *Constituenii textului oral - sa treaca de la sing la
*Dispunerea i funcionarea simultan plural subst. date
a elementelor verbale i nonverbale - sa determine sinonime
(aplicativ). la S date- daca poate
Reclama
Unitatea 5 1.2. identificarea secvenelor de Textul. Basmul 19 -sa scrie si sa citeasca V-IX
dialog, de naraiune i de Prslea cel voinic si merele de aur cat mai corect posibil un
descriere dintr-un mesaj oral, n Figurile de stil. Personificarea fragment de text
scopul nelegerii modului de Substitui ai substantivului --sa scrie acasa
structurare a acestora; casetele RETINETI
3.1. identificarea ideilor pt consolidare
principale dup citirea global a cunostinte-fig de stil-
unui text;
PERSONIFICAREA
3.2. recunoaterea modurilor de
expunere utilizate ntr-un text Pronumele. Pronumele personal :
- sa realizeze tabelul
narativ; persoana, numrul, genul (actualizare) sintetic explicativ al
3.4. sesizarea corectitudinii Formele accentuate i neaccentuate PP(pag. 174-
utilizrii categoriilor gramaticale ale pronumelui personal nominativ)
nvate; Funciile sintactice: subiect, atribut, Sa alcatuiasca
4.1. redactarea unor lucrri scurte complement propozitii cu PP-
pe o anumit tem, urmrind un nominativ- ca
plan; aplicatie acasa
4.3. alctuirea unor propoziii i Pronumele personal de politee. -sa scrie acasa
fraze corecte din punct de vedere *Formule reverenioase de adresare casetele RETINETI
gramatical, folosind corect
pt consolidare
semnele ortografice i de
punctuaie;
cunostinte-PPP/ DE
4.4. redactarea unor texte REVERENTA
imaginative i reflexive n scopuri Numeralul Numeralul cardinal.
i n contexte variate; Numeralul ordinal. Funcii sintactice: -ex de diferentiere a
subiect, atribut, complement. numeralului NC si NO
Exprimarea acordului sau a - Alcatuire de propoz
dezacordului, a gusturilor, a punctelor cu numerale
6
de vedere n legtur cu un fapt sau o
persoan
Unitatea 6 1.2. identificarea secvenelor de Textul n versuri. 20 -ex de scriere a textului IX-XV
dialog, de naraiune i de Ce te legeni, de Mihai Eminescu poeziei acasa-
descriere dintr-un mesaj oral, n Versificaia. Versul i strofa. Rima autodictare fragment
scopul nelegerii modului de Figurile de stil. Comparaia. poezie clasa
structurare a acestora; Enumeraia. Repetiia. Epitetul --sa scrie acasa
2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr- Moduri de expunere descrierea. casetele RETINETI
un mesaj oral; pt consolidare
2.2. selectarea elementelor de cunostinte figuri de
lexic adecvate situaiilor de stil
comunicare;
Evaluare UI- adaptata
3.1. identificarea ideilor
(model)
principale dup citirea global a
-Sa transcrie corect
unui text;
primele 3 propozitii din
3.2. recunoaterea modurilor de
textul dat
expunere utilizate ntr-un text
-sa identifice personajele
narativ;
din textul dat
3.4. sesizarea corectitudinii
-Sa sublinieze
utilizrii categoriilor gramaticale
substantivele proprii si
nvate;
pronumele intr-un text
4.1. redactarea unor lucrri scurte
ales
pe o anumit tem, urmrind un
- sa sublinieze
plan;
numeralele din propoz
4.3. alctuirea unor propoziii i n pdurea Petriorului, de M.
date
fraze corecte din punct de vedere Sadoveanu
-ex. de tip lexico-grafic-
gramatical, folosind corect Determinanii substantivului
sa scrie si sa citeasca cat
semnele ortografice i de Adjectivul. Adjective propriu-zise i
mai corect un fragment
punctuaie; adjective provenite din verbe la
de text
4.4. redactarea unor texte participiu
sa scrie acasa
imaginative i reflexive n scopuri Adjective variabile (forme flexionare)
i n contexte variate; i invariabile casetele RETINETI
Acordul cu substantivul n gen, pt consolidare
numr, caz cunostinte figuri de
Funcii sintactice : atribut, nume stil- epitet, descrierea
predicativ literara
Topica adjectivului - ex de transcriere la
clasa a unui fragment de
Prile de vorbire neflexibile text
Adverbul. Adverbele de loc, de timp, - sa determine corect
de mod. Adverbele provenite din titlul si autorul
7
adjective. Funcia sintactic : sa scrie acasa
complement casetele RETINETI
Interjecia pt consolidare
Descrierea unui obiect sau a unui cunostinte
ansamblu de obiecte
adjectivul(pag.
201,203, 204)
-sa sublinieze cu si fara
ajutor adj. in propozitii
simple, citite cu
intonatie
Evaluare UI
-Sa identifice adjectivele
in propozitii date
-Sa alcatuiasca scurte
propozitii cu adjective
date
- sa completeze
propozitiile cu adjective
Unitatea 7 1.2. identificarea secvenelor de Textul literar 20 XVI-XIX
dialog, de naraiune i de Mihai Viteazul, de N.Blcescu
descriere dintr-un mesaj oral, n Sintaxa propoziiei
scopul nelegerii modului de Predicatul. Predicatul verbal
structurare a acestora; (exprimat numai prin verb la moduri
2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr- personale)
un mesaj oral; Predicatul nominal (numai cu verbul
2.2. selectarea elementelor de copulativ a fi). Numele predicativ
lexic adecvate situaiilor de simplu i multiplu.
comunicare; Valori sintactice i semantice ale
3.1. identificarea ideilor verbului a fi.
principale dup citirea global a
unui text; Subiectul
3.2. recunoaterea modurilor de Subiectul exrpimat (simplu i
expunere utilizate ntr-un text multiplu) i subiectul neexprimat
narativ; (subneles i inclus).
3.4. sesizarea corectitudinii Prile de vorbire prin care se exprim
utilizrii categoriilor gramaticale subiectul (substantiv, pronume,
nvate; numeral).
4.1. redactarea unor lucrri scurte Acordul predicatului cu subiectul n
pe o anumit tem, urmrind un persoan i numr (actualizare).
plan; Atributul

8
4.3. alctuirea unor propoziii i Elementele regente ale atributului
fraze corecte din punct de vedere Complementul
gramatical, folosind corect Elementele regente ale
semnele ortografice i de complementului (numai verbul)
punctuaie;
4.4. redactarea unor texte Sintaxa frazei. Propoziia principal.
imaginative i reflexive n scopuri Propoziia secundar
i n contexte variate; Fraza format din propoziii
principale i propoziii secundare.
Elementele de relaie n fraz :
conjunciile (simple i compuse).
Coordonarea copulativ i prin
juxtapunere
Subordonarea
Cererea sau oferirea de informaii.
Formularea de ntrebri
Pregtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei 4 XV-XVI
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc n alt sptmn, spre sfritul semestrului
Recapitulare finala 5 XX
Ore pentru dezvoltarea competenelor de lectur 9 II-XX
Total ore pentru semestrul al II-lea 98
TOTAL ORE/AN 172

S tii mai multe, s fii mai bun!

9
Competene specifice Activiti Nr. de ore
1.1 Povetile oraului meu- atelier de scriere creativ, ca expresie a nelegerii
1.5 literaturii 5
2.1 Concurs de postere : Citete i tu! campanie de promovare a crilor autorilor
2.2 locali i ale autorilor copii din fiecare jude
2.4 Cltorie n jurul lumii lectura scrierilor enciclopedice - proiect pluridisciplinar
2.5 coala lecturii - copii, prini i profesori-mas rotund, dezbatere, joc de rol,
3.1 pentru promovarea lecturii, ca spaiu al cunoaterii lumii interioare i exterioare
3.3 fiinei umane.
4.1 n laboratorul unei cri ntlniri cu autori de literatur beletristic i tiinific
4.3 i cu editori (activitile se vor nscrie n recomandrile programei i nu vor depi
particularitile de vrst ale elevilor).
De la realitate la basm, prin ficiune - cunoaterea valorilor morale
fundamentale, reflectate n basme; dezbateri de caz la nivel transdisciplinar,
pornind de la relaia persoan personalitate personaj ; model antimodel n
basmele romneti i universale
Literatura i scena lectura dramatizat ca modalitate de nelegere a mesajului
i a diferenelor dintre arta cuvntului i arta dramatic
Internetul ca mijloc de cunoatere exerciii de informare prin accesarea
internetului

-Activitatea prof. itinerant- variante :

Activitati de tip educatie plastica- Sfintele Sarbatori de Paste- de la suflet la suflet- alcatuire de
materiale pentru concurs- felicitari stil quilling
Lectura texte la alegere
Vizionare film educativ pt. elevi- Sa fim mai buni- Hachiko- povestea unui caine...

10
PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE
Conform Programei Nr__ _/______ din 2009

ANUL SCOLAR 2012-2013


SEMESTRUL I
Recapitulare initial
Sptmna I II
Nr. de ore alocate: 10

Resurse (orientativ)
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare ADAPTATA
Prezentarea manualului i a 1.1 Observarea manualului 1 Programa Activitate
programei 2.4 Stabilirea de relaii ntre colar, frontal
coninuturile prevzute n manual
program i parcurgerea lor
Actualizarea cunostintelor 4.1. Rezolvarea de exerciii 6 Fi de Activitate - ex orale/scrise pt Aprecierea
Fonetica. evaluare individual identificare a fielor de
Lexic. sinonimelor/antoni evaluare
Sinonime. Antonime melor (cu
Pri de vorbire. exemplificari)
Pri de propozitie. - ex de identif orala a
Propozitia sinonimelor (cuvinte
Semne de punctuatie si de perechi- prietene) si
ortografie antonimelor cuvinte
certate) utilizand cuv.
familiare elevului

- sa alcatuiasca cu
sprijin tabel sintetic
orientativ cu PV si
PP

11
Verificarea competenelor de 1.1 Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate - se pot utiliza ex Aprecierea
lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual de copiere/ rspunsurilor
unui text literar/nonliterar 2.4. nelegerii textelor prin nonliterare Activitate transcriere corecta
Domnu Trandafir, de M. participarea la discuii pe frontal a unui fragment de
Sadoveanu marginea lor i prin Activitate n text
rezolvarea unor cerine grup - ex de alcatuire de
specifice propozitii cu
cuvinte date din
text pt dezv
vocabularului

Prezentarea i ndrumarea 1.1 1 Programa Activitate


lecturii textelor-suport 2.1 colar, frontal
pentru parcurgerea manual
programei clasei a V-a
Actualizarea cunotinelor 1.1 Exerciii de actualizare a 1 Fi de lucru Activitate Exercitii Observarea
2.1. cunotinelor Auxiliare individual simplificate sistematic
2.4. didactice Activitate Aprecierea
frontal rspunsurilor

12
Unitatea de nvare: Unitatea 1 Cartea - obiect cultural.
Sptmna III-VI(1or)
Nr. de ore alocate: 16

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare ADAPTATA
Evaluare initiala 1.1. Exerciii de explicare a 1 Manual Activitate - se pot utiliza ex Observarea
Cartea, obiect cultural 1.2. sensului cuvintelor n Fie de lucru frontal i de copiere/ sistematic
Cele dintai lecturi, de M. 1.3. context individual transcriere corecta
Eliade 3.3. Exerciii de identificare a a unui fragment de
MOMENT ORTOGRAFIC cuvintelor cheie text
- ex de alcatuire de
propozitii cu
cuvinte date din
text pt dezv vocab.
-ex de copiere/
transcriere si
autocorectare a
textului (acasa)
-recapitulare cu
exemplificari
concrete- propozitii
sugestive-
-sa scrie acasa
casetele
RETINETI pt
consolidare
cunostinte, tabelul
cu semnele de
punctuatie- scriere
cu culori diferite

13
Cartea, obiect cultural 1.1. Exerciii de nelegere a 1 Manual Activitate Aprecierea
Cele dintai lecturi, de M. 1.2. textului literar Fie de lucru frontal rspunsurilor
Eliade 1.3. i la ntrebri
individu
al

14
Cartea, obiect cultural 1.1. Exerciii de interpretare a 1 Manual Activitate Activ individuala- Aprecierea
Cele dintai lecturi, de M. 2.1. textului literar Fie de lucru frontal sa transcrie corect rspunsurilor
Eliade 2.2. i un fragment de la ntrebri
MOMENT ORTOGRAFIC individu text- atentie la
al corectitudinea
scrierii, asezare in
pagina si resp
semnelor de
punctuatie!

ex. de comunicare
interpersonala- cu
colegul de banca
sau alt coleg-
formule de salut in
functie de
momentul zilei sau
context de
comunicare
-alcatuirea unei
compuneri dupa un
model dat (o
compunere
realizata conf.
regulilor)
-ex de copiere/
transcriere si
autocorectare a
textului (acasa)
-recapitulare cu
exemplificari
concrete- propozitii
sugestive-
-sa scrie acasa
casetele
RETINETI pt
consolidare
cunostinte, tabelul
15 cu semnele de
Cartea, obiect cultural. 1.1. Exerciii de prezentare a 1 Manual Activitate -Ex de identificare Observarea
Titlul. Autorul. Tabla de 2.1. unor cri Volume frontal i a titlului si sistematic
materii. Aezarea n pagin. 2.2. Exerciii de identificare a diverse individual autorului unei carti-
Volumul. Biblioteca 3.5. tipului tablei de materii adusa de acasa sau
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de identificare a manualul
volumelor ntr-o bibliotec

Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Ex de citire sub Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual control a unui rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate fragment scurt de
Povestea fara sfarsit, de participarea la discuii pe frontal text
Michael Ende marginea lor i prin Activitate n
rezolvarea unor cerine grup
specifice
Noiuni elementare de 2.5. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -se pot utiliza ex de Aprecierea
sintax (actualizarea 2.1. prilor de propoziie Fie de lucru frontal i pe copiere/ transcriere rspunsurilor
cunotinelor din ciclul Exerciii de identificare a grupe corecta a unui Observarea
primar) tipurilor de propoziii fragment de text sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC - ex de alcatuire de
propozitii cu
cuvinte date din
text pt dezv
vocabularului

16
*Prile gramaticii 2.5. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate - ex de alcatuire Observarea
(morfologia i sintaxa) 2.1. prilor de propoziie Fie de lucru frontal i orala/scrisa de sistematic
Propoziia i prile de 2.3. Exerciii de identificare a Auxiliare individual propozitii simple- Aprecierea
propoziie. Propoziia diferitelor tipuri de didactice dezvoltate, rspunsurilor
simpl i propoziia propoziii afitmative-
dezvoltat. Dezvoltarea unor Exerciii de construire a negative,
propoziii simple. Propoziia unor propoziii simple i enuntiative-
afirmativ i propoziia dezvoltate interogative tema
negativ. Propoziia Exerciii de transformare a pt acasa pt
enuniativ i propoziia propoziiilor simple consolidare
interogativ n propoziii
MOMENT ORTOGRAFIC dezvoltate
Alctuirea de enunuri n
care s apar diferite tipuri
de propoziii
Fraza 2.5. Exerciii de segmentare a 1 Manual Activitate Exercitii de Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 2.1. frazelor n propoziii Fie de lucru frontal i marcare a nr de sistematic
2.3. Exerciii de difereniere a Auxiliare individual propozitii Aprecierea
propoziiilor i frazelor didactice Ex de alcatuire de rspunsurilor
Exerciii de alctuire de propozitii simple,
fraze dezvoltate si fraze
Citire selectiva de
propozitii si fraze

17
Situaia de comunicare. 1.1. Exerciii de iniiere i de 1 Manual Activitate -ex. de comunicare Observarea
Formularea de ntrebri. 1.2. ncheiere a unui schimb Fie de lucru frontal i interpersonala- cu sistematic
Iniierea sau ncheierea unui 1.3 verbal. Formule de Auxiliare individual colegul de banca Aprecierea
schimb verbal. Adresarea 2.4. adresare i de salut didactice sau alt coleg- rspunsurilor
ctre o persoan, salutul formule de salut in
MOMENT ORTOGRAFIC functie de
momentul zilei sau
context de
comunicare
-alcatuirea unei
compuneri dupa un
model dat (o
compunere
realizata conf.
regulilor)
-ex de copiere/
transcriere si
autocorectare a
textului (acasa)
-recapitulare cu
exemplificari
concrete- propozitii
sugestive-
-sa scrie acasa
casetele
RETINETI pt
consolidare
cunostinte, tabelul
cu semnele de
punctuatie- scriere
cu culori diferite

18
Aplicaii pentru nelegerea 1.1. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
noiunilor de: emitor, 1.4. emitorului, receptorului, Fie de lucru frontal sistematic
receptor, mesaj, context, 2.2. a mesajului, contextului, Auxiliare Activitate Aprecierea
cod, canal codului i canalului dintr-o didactice individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC situaie de comunicare Activitate pe
grupe
Procesul scrierii. Prile 1.1. Exerciii de actualizare a 1 Fie de lucru Activitate -alcatuirea unei Observarea
componente ale unei 4.3. prilor componente ale Auxiliare frontal compuneri dupa un sistematic
compuneri (actualizare) 4.1. unei compuneri didactice Activitate model dat (o Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de redactare a individual compunere rspunsurilor
unor compuneri scurte pe realizata conf.
teme date regulilor)

Aezarea corect a textului 1.1. Exerciii de identificare a 1 Notiele la Activitate Ex de copiere/ Observarea
n pagin. Elemente 4.3. modalitilor de aezare diferite frontal transcriere a unui sistematic
auxiliare n scriere corect a textului n pagin obiecte Activitate text dat/ la alegere- Aprecierea
(sublinieri, paranteze etc.) Discutarea rolului Fie de lucru individual la clasa/ acasa rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC elementelor auxiliare atentie la capac de
(sublinieri, paranteze etc.) sesizarea greselilor-
n scriere autocorectare!
Semnele de punctuaie: 1.1. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
punctul, virgula, dou 4.3. rolului semnelor de Fie de lucru frontal casetele sistematic
puncte, ghilimelele, linia de punctuaie n texte date Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
dialog, semnul ntrebrii, Exerciii de construire a didactice individual consolidare rspunsurilor
semnul exclamrii, cratima unor enunuri cu folosirea cunostinte, tabelul
MOMENT ORTOGRAFIC adecvat a semnelor de cu semnele de
punctuaie punctuatie- scriere
cu culori diferite

Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Ex de citire sub Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual control a unei rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate poezii-strofe
Poezii, Mihai Eminescu participarea la discuii pe frontal
marginea lor i prin Activitate n
rezolvarea unor cerine grup
specifice

19
*Selectarea cuvintelor. 3.3. Exerciii de folosire corect 1 Fie de lucru Activitate Observarea
*Organizarea propoziiei i 3.5. a cuvintelor n diferite frontal sistematic
a frazei. situaii de comunicare oral Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC individual rspunsurilor

Evaluare Unitatea 1 1.4. Rezolvarea de exerciii pe 1 Fie de Activitate Evaluare Aprecierea


2.2. baza noiunilor nsuite evaluare independent diferentiata- sa fielor de
4.3. transcrie corect un evaluare
text dat
Sa alcatuiasca
propozitii cu cuv
date
Sa determine titlul,
autorul unei carti

Unitatea de nvare: Unitatea 2 Textul i opera literar


Sptmna VI(4 ore) X (1 or)
Nr. de ore alocate: 20

Resurse
Coninuturi (detalieri) Compete Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
ne (nr. ore) didactice organizare ADAPTATA
specifice
Raportul dintre realitate i 1.1. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Exerciii de Observarea
literatur. Opera literar 2.5. sensurilor cuvintelor Dicionar frontal identificare a sistematic
O furnica, de T. Arghezi 3.3. necunoscute din textul-suport Activitate sensurilor Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de evaluare a lecturii individual cuvintelor rspunsurilor
necunoscute din
textul-suport- elem
de vocabular

20
Lectura aprofundat a 3.5. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -Ex de citire sub Observarea
textului suport (1) 4.3. caracteristicilor textului literar Fie de lucru frontal control a 2 strofe din sistematic
Caracteristicile operei Activitate poezie Aprecierea
literare individual -ex de copiere a rspunsurilor
poeziei acasa cu
MOMENT ORTOGRAFIC
accent pe asezarea
corecta in pagina,
respectarea semnelor
de punctuatie
Lectura aprofundat a 3.5. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate - sa explice oral Observarea
textului suport (2) 4.3. asemnrilor i deosebirilor Auxiliare frontal diferenta dintre sistematic
Raportul dintre realitate i 4.1. dintre realitate i literatur didactice Activitate realitate si fictiune Aprecierea
literatur Exerciii de redactare a unor Fie de lucru individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC texte pe teme date

Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate -Ex de identificare Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea nelegerii texte literare/ individual a titlului, autorului rspunsurilor
unui text literar/nonliterar textelor prin participarea la nonliterare Activitate -Activitate
Crile cu Apolodor, de G. discuii pe marginea lor i frontal individual- sa
Naum prin rezolvarea unor cerine Activitate n copieze corect 2,3
specifice grup strofe
-Sa scrie cuv din
vocabular/ tema
Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -Sa determine Observarea
Vocabularul limbii romne 1.4. categoriilor lexicale Fie de lucru frontal sensul unor cuv sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 2.2. Alctuirea de enunuri din Auxiliare Activitate date Aprecierea
care s rezulte sensurile didactice individual rspunsurilor
cuvintelor aparinnd
diverselor categorii lexicale
Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Cuvntul unitate de baz a 1.4. rolului cuvntului n Fie de lucru frontal sistematic
vocabularului. Forma i 2.2. comunicare Auxiliare Activitate Aprecierea
coninutul Exerciii de ilustrare a didactice individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC legturii dintre forma i
coninutul cuvntului

21
Articolul de dicionar 3.3. Exerciii de folosire a 1 Dicionare Activitate -Ex de lucru Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 3.5. dicionarului Fie de lucru frontal individual cu sistematic
Exerciii de identificare i e Auxiliare Activitate dictionarul- Aprecierea
explicare a sensului unor didactice individual exemplificare rspunsurilor
cuvinte prin utilizarea
dicionarului
Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a 1 Fie de lucru Activitate ex de marcare cu Observarea
Cuvntul de baz. Cuvntul 1.4. cuvintelor derivate Auxiliare frontal culoare diferita a sistematic
derivat. Rdcina. Sufixele 2.2 Exerciii de identificare a didactice Activitate prefixelor (inainte...) Aprecierea
i prefixele rdcinii, a cuvntului de baz individual si sufixelor (dupa...) rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC i a cuvntului derivat Activitate pe
Exerciii de creare a unor grupe
cuvinte derivate cu sufixe i
cu prefixe
Exerciii de integrare n
context a unor cuvinte
derivate
Lexicul 2.2. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate ex de identif orala a Observarea
Sinonimele. Antonimele 3.3. sensului sinonimelor i Fie de lucru frontal sinonimelor (cuvinte sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 1.4. antonimelor Auxiliare Activitate perechi- prietene) si Aprecierea
4.2. Exerciii de integrare n didactice individual antonimelor cuvinte rspunsurilor
context a sinonimelor i Activitate pe certate) utilizand cuv.
familiare elevului
antonimelor grupe
Lexicul 3.3. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Cmpuri lexico-semantice 4.2. cmpurilor lexico-semantice Fie de lucru frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 2.1. n texte date Auxiliare Activitate Aprecierea
Exerciii de integrare n didactice individual rspunsurilor
context a unor termeni
aparinnd unor cmpuri
lexico-semantice
Noiuni de fonetic 1.4. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Sunetul i litera: corespondenei dintre sunete Fie de lucru frontal sistematic
corespondena dintre ele. i litere Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC didactice individual rspunsurilor

22
Noiuni de fonetic 1.4. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate - ex de identif.a Observarea
Vocalele. Consoanele. 2.1. vocalelor, consoanelor i a Fie de lucru frontal consoanelor si sistematic
Semivocalele semivocalelor n cuvinte date Auxiliare Activitate vocalelor Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Construirea de enunuri cu didactice individual -sa identifice corect rspunsurilor
termeni n care s apar Activitate pe vocalele lb. romane
tipurile de sunete nvate grupe in propozitii date
Noiuni de fonetic 1.4. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Ex de subliniere a Observarea
Grupurile de sunete 2.1. diftongilor, triftongilor i Fie de lucru frontal dift. si triftongilor sistematic
(diftongul, triftongul). hiatului. Activitate Aprecierea
Hiatul Construirea de enunuri cu individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC termeni n care s apar
grupurile de sunete nvate
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Ex de citire sub Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea nelegerii texte literare/ individual control sau in rspunsurilor
unui text literar/nonliterar textelor prin participarea la nonliterare Activitate pereche
Fricosul, de E. Grleanu discuii pe marginea lor i frontal
prin rezolvarea unor cerine Activitate n
specifice grup
Noiuni de fonetic 1.4. Exerciii de desprire corect 1 Manual Activitate -sa scrie acasa Observarea
Silaba 2.1. a cuvintelor n silabe Fie de lucru frontal casetele sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC Activitate RETINETI pt Aprecierea
individual consolidare rspunsurilor
cunostinte-se dau
cuvinte pt
despartire in silabe

Lexicul i fonetica. 1.1. Exerciii de vocabular i de 1 Manual Activitate Exerciii de Observarea


Consolidare 1.4. fonetic Fie de lucru frontal desprire corecta a sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 2.2. Exerciii de desprire a Auxiliare Activitate cuvintelor n silabe Aprecierea
cuvintelor n silabe didactice individual rspunsurilor
Exerciii de alctuire a unor
enunuri cu diferite categorii
semantice

23
Aprecieri personale 2.1. Exerciii de exprimarea 1 Fie de lucru Activitate Observarea
referitoare la textele literare 2.3. opiniei referitoare la mesajele frontal sistematic
studiate 2.5. textelor studiate sau citite ca Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC 4.4. lecturi particulare individual rspunsurilor
Redactarea de texte pe teme
date

Situaia de comunicare. 2.4. Exerciii de relatare oral a 1 Auxiliare Activitate -Ex de povestire Observarea
Situaia de comunicare 2.5. unor ntmplri reale sau didactice frontal individuala a unor sistematic
dialogat. Povestirea unor imaginare Activitate intamplari (din Aprecierea
ntmplri reale sau individual vacanta...) rspunsurilor
imaginare.
MOMENT ORTOGRAFIC
Cprioara, de E. Grleanu 2.1. Exerciii de formulare a 1 Fie de lucru Activitate Ex de desprindere a Observarea
Structurarea textului oral. 2.3. ideilor principale desprinse Auxiliare frontal ideii principale sistematic
Ideea principal, ideea 2.5. dintr-un text dat didactice Activitate copiere din manual Aprecierea
secundar. Planul simplu i Exerciii de rezumare oral a individual rspunsurilor
planul dezvoltat de idei. unui text dat
Rezumatul oral.

Evaluare Unitatea 2 1.4. Rezolvarea de exerciii pe 1 Fie de Activitate Evaluare Aprecierea


2.2. baza noiunilor nsuite evaluare independent diferentiata- fielor de
4.3. simplificata- evaluare

Unitatea de nvare: Unitatea 3 Structura operei literare.


Sptmna XI XV
Nr. de ore alocate: 24

Resurse
Coninuturi (detalieri) Compete Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
ne (nr. ore) didactice organizare ADAPTATA
specifice

24
Textul n proz 1.5. Exerciii de evaluare a 1 Grila de Activitate -sa scrie si sa Observarea
Lectura textului-suport lecturii fcute de colegi pe evaluare a frontal citeasca un text la sistematic
Amintiri din copilrie, de baza unei grile lecturii Activitate alegere din Aprecierea
Ion Creang Discuii asupra evalurii individual Amintiri ... rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC lecturii -ex de identificare
Exerciii de vocabular cu si fara ajutor a
verbelor dintr-un
fragment de
text+citire text
- ex de dezv
vocabular- scriere
cuvinte din manual
Evaluare- sa
identifice
personajele
principale
-sa descrie oral
intamplarea
-sa faca portretul
lui Nica (trasaturi
negative/ pozitive)
- sa descrie daca
poate mesajul
transmis de text-
comportamentul
personajului
principal
Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de formulare a 1 Manual Activitate Lectura selectiva a Observarea
textului-suport. Ce se 3.4. ideilor principale Fie de lucru frontal unui fragment sistematic
povestete. Planul simplu i Exerciii de relaionare a Activitate Aprecierea
planul dezvoltat de idei ideilor principale cu ideile individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC secundare

25
Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de rezumare a 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport. Rezumatul 1.5. textului-suport; Fie de lucru frontal sistematic
oral Exerciii de identificare a Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC etapelor aciunii individual rspunsurilor

Lectura aprofundat a 1.5. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -ex de identif a a Observarea
textului-suport. Cine 2.1. personajelor care particip Fie de lucru frontal personajelor sistematic
particip la aciune la aciune n textul literar Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de identificare a individual rspunsurilor
trsturilor personajelor din
textul studiat
Lectura aprofundat a 1.5. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Ex de consolidare/ Observarea
textului-suport. Cine 2.1. mrcilor naratorului n Fie de lucru frontal dezv vocabular sistematic
povestete (naratorul) textul studiat Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC individual rspunsurilor

Lectura aprofundat a 1.5. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Ex de copiere Observarea


textului-suport. Moduri de 2.1. caracteristicilor naraiunii, Fie de lucru frontal propozitii sistematic
expunere n textul literar 3.2. avnd n vedere textul Activitate Ex de consolidare/ Aprecierea
(naraiunea) studiat individual dezv vocabular rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de exprimare a
opiniei asupra semnificaiei
globale a textului studiat
Lectura aprofundat a 4.4. Redactarea de texte pe baza 1 Manual Activitate Ex de copiere/ Observarea
textului-suport. Autor, textului studiat (texte Fie de lucru frontal transcriere text/ sistematic
narator, personaj imaginative, reflexive) Activitate fragment Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC individual rspunsurilor

Figuri de stil. Personificarea 2.1. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -sa scrie acasa Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC personificrii n texte date Fie de lucru frontal casetele sistematic
Exerciii de integrare a unor Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
personificri n enunuri didactice individual consolidare rspunsurilor
proprii cunostinte- figuri
de stil,
personificarea ...

26
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -ex de alc propozitii Observarea
Timpul, persoana, numrul 3.4. timpului, persoanei, Fie de lucru frontal cu verbe date sau sistematic
(actualizare) 4.3. numrului verbelor din texte Auxiliare Activitate la alegere Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC date didactice individual rspunsurilor
Alctuirea de enunuri n
care s apar verbe la
categoriile gramaticale
menionate
Verbul Exerciii de recunoatere a 1 Manual Activitate -sa scrie acasa Observarea
Modurile personale i 3.4. modurilor personale i Fie de lucru frontal casetele sistematic
modurile nepersonale 4.3. nepersonale ale verbelor Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
(recunoatere) Alctuirea de enunuri n didactice individual consolidare rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC care s apar verbe la cunostinte-
moduri personale i modurile verbale
nepersonale eventual sub forma
de portofoliu

Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate - ex de identificare Observarea


Timpurile modului 4.3. verbelor la modul indicativ, Fie de lucru frontal a timpurilor P. T. V sistematic
indicativ: prezentul 2.3. timpul prezent Auxiliare Activitate al verbelor nu se Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de analiz didactice individual va insista pe rspunsurilor
gramatical corect a modurile personale
verbelor la modul indicativ, si nepersonale
timpul prezent
Alctuirea de enunuri n
care s apar verbe la modul
indicativ, timpul prezent
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile modului 4.3. verbelor la modul indicativ, Fie de lucru frontal sistematic
indicativ: imperfectul 2.3. timpul imperfect Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de analiz didactice individual rspunsurilor
gramatical corect a
verbelor la modul indicativ,
timpul imperfect
Alctuirea de enunuri n
care s apar verbe la modul
indicativ, timpul imperfect

27
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Ex de citire sub Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual control si in stafeta rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate greselilor/in
Fram, ursul polar de participarea la discuii pe frontal pereche (coleg
Cezar Petrescu marginea lor i prin Activitate n banca)
rezolvarea unor cerine grup
specifice
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Ex de identif a Observarea
Timpurile modului 4.3. verbelor la modul indicativ, Fie de lucru frontal verbelor sistematic
indicativ: perfect compus 2.3. timpul perfect compus Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de analiz didactice individual rspunsurilor
gramatical corect a
verbelor la modul indicativ,
timpul perfect compus
Alctuirea de enunuri n
care s apar verbe la modul
indicativ, timpul perfect
compus
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Ex de identif a Observarea
Timpurile modului 4.3. verbelor la modul indicativ, Fie de lucru frontal verbelor sistematic
indicativ: mai mult ca 2.3. timpul mai mult ca perfect Auxiliare Activitate Aprecierea
perfect Exerciii de analiz didactice individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC gramatical corect a
verbelor la modul indicativ,
timpul mai mult ca perfect
Alctuirea de enunuri n
care s apar verbe la modul
indicativ, timpul mai mult
ca perfect

28
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Ex de identif a Observarea
Timpurile modului 4.3. verbelor la modul indicativ, Fie de lucru frontal verbelor sistematic
indicativ: viitor I 2.3. timpul viitor Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de analiz didactice individual rspunsurilor
gramatical corect a
verbelor la modul indicativ,
timpul viitor
Alctuirea de enunuri n
care s apar verbe la modul
indicativ, timpul viitor
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -Sa scrie corect, Observarea
Verbele auxiliare: a fi, a 4.3. verbelor auxiliare Fie de lucru frontal dupa model vb sistematic
avea, a vrea 2.3. Exerciii de difereniere a Auxiliare Activitate indicate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC verbelor predicative i a didactice individual rspunsurilor
verbelor auxiliare
Alctuirea de enunuri n
care s apar verbe auxiliare
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -Ex de identif Observarea
Funcia sintactic: predicatul 2.1. predicatelor n texte date Fie de lucru frontal corecta dupa model sistematic
(actualizare) 4.3. Exerciii de analiz Auxiliare Activitate a predic in propoz Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC. gramatical corect a didactice individual date rspunsurilor
predicatelor exprimate prin
verbe n texte date
Verbul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
Predicatul nominal (verbul 2.1. predicatelor nominale n Fie de lucru frontal casetele sistematic
copulativ a fi i numele 4.3. texte date Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
predicativ) Exerciii de analiz didactice individual consolidare rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC gramatical corect a cunostinte-
predicatelor nominale din modurile verbale
texte date eventual sub forma
Alctuirea de enunuri n de portofoliu-vezi
care s apar predicate pag. 118-119
nominale

29
Verbul. Consolidare Exerciii de identificare i 1 Manual Activitate Se va pune accent Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 2.1. de analiz a diferitelor tipuri Fie de lucru frontal pe capacitatea de sistematic
2.3. de verbe studiate Auxiliare Activitate recunoastere a Aprecierea
4.3. Alctuirea de texte n care didactice individual verbelor si la rspunsurilor
4.4. s apar verbe la timpurile marcarea corecta a
3.4. modului indicativ timpului P T V,
Alctuirea de enunuri n dupa caz
care s apar predicate
verbale i nominale,
exprimate prin verbe la
diferite timpuri ale modului
indicativ
Transformarea textului 2.1. Exerciii de transformare a 1 Fie de lucru Activitate Observarea
dialogat n text narativ 1.5. textului dialogat n text Auxiliare frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 2.1. narativ didactice Activitate Aprecierea
Exerciii de identificare a individual rspunsurilor
modificrilor aprute la
transformarea textului
dialogat n text narativ
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Sa transcrie la Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual alegere o colinda rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate
Colinde participarea la discuii pe frontal
marginea lor i prin Activitate n
rezolvarea unor cerine grup
specifice
Susinerea unei discuii 2.1. Exerciii de iniiere, de 1 Fie de lucru Activitate Observarea
directe sau telefonice 1.5. meninere i de ncheiere a Auxiliare frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC unei discuii pe o tem dat didactice Activitate Aprecierea
Exerciii de identificare a individual rspunsurilor
unor formule convenionale
care apar ntr-o discuie
Evaluare Unitatea 3 2.1. Rezolvarea de exerciii pe 1 Fi de Activitate Evaluare Aprecierea
2.3. baza noiunilor teoretice evaluare independent simplificata- se va fielor de
4.4. nsuite tine cont de evaluare
3.4. cunostintele
acumulate

30
Teza
Sptmna XI
Nr. de ore alocate: 4

Recapitulare pentru teza 4.3 Exercitii de sistematizare si consolidare 1 Portofoliul Conversatia Evaluare
1.5 Rezumarea, povestirea,caracterizarea sumara a Fise de Lucru cu fise formativa
3.2 personajelor, comentarea unor secvente din lucru
textele studiate
Alcatuirea unor compuneri pe baza unor
cerinte
Recapitulare pentru teza 2.3 Exercitii de sistematizare si consolidare 1 Portofoliul Conversatia Evaluare
2.2 Ex. de analiza gramaticala Fise de Lucru cu fise formativa
3.3 lucru

Lucrare scrisa semestriala 4.3 Evaluare 1 Model de Subiecte Evaluare


teza simplificate- nu se sumativa
va pune accent pe
elemente de
analiza
gramaticala cu
grad de dificultate
algoritmizarea
Discutarea tezei 4.3 Discutarea exercitiilor de la teza 1 Model de algoritmizarea Observarea
teza sistematic

31
SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea de nvare: Unitatea 4 Textul. Schia


Sptmna I V(3 ore)
Nr. de ore alocate: 23

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare ADAPTATA
Schia Exerciii de evaluare a 1 Grila de Activitate Ex de citire Observarea
Vizit, de I.L.Caragiale 1.2. lecturii fcute de colegi evaluare a frontal selectiva a unui sistematic
Lectura textului suport, 3.2. pe baza unei grile lecturii Activitate fragment de text din Aprecierea
selectat n funcie de Discuii asupra evalurii individual vol MOMENTE SI rspunsurilor
indicaiile oferite de lecturii SCHITE
programa colar n vigoare Exerciii de vocabular
MOMENT ORTOGRAFIC
Schia Exerciii de nelegere a 1 Manual Activitate Elemente de Observarea
Lectura aprofundat a 1.2. textului Fie de lucru frontal dictionar- schita... sistematic
textului suport. Planul simplu 3.1. Exerciii de identificare a Activitate Aprecierea
i planul dezvoltat de idei 4.1. ideilor principale ale individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC textului studiat
Redactarea planului
simplu i a planului
dezvoltat de idei
Schia 1 Manual Activitate Observarea
Lectura aprofundat a 1.2. Alctuirea rezumatului Fie de lucru frontal sistematic
textului suport. Rezumatul 3.1. oral al textului studiat Activitate Aprecierea
oral 4.1. Exerciii de identificare a individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC personajelor i a mrcilor
naratorului

32
Schia 1 Manual Activitate -Ex. de identif a Observarea
Lectura aprofundat a Exerciii de identificare a Fie de lucru frontal dialogurilor din text sistematic
textului suport. Moduri de 3.2. modurilor de expunere n Activitate Aprecierea
expunere dialogul textul studiat individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC

Schia 1 Manual Activitate -Fisa de lucru tip Observarea


Lectura aprofundat a Exerciii de identificare a Fie de lucru frontal explozie stelara (ce, sistematic
textului suport. Aciune, 3.1. indicilor de timp i de Activitate unde, cum, cand) Aprecierea
evenimente, timp, spaiu 4.3. spaiu n textul studiat individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de prezentare
oral a aciunilor i
evenimentelor la care
particip personajele n
textul dat
Schia Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Lectura aprofundat a 4.3. caracteristicilor speciei, Fie de lucru frontal sistematic
textului suport. 4.4. avnd n vedere textul Activitate Aprecierea
Caracteristicile speciei 4.1. studiat individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC Redactarea unor texte
reflexive pe marginea
textului studiat
Substantivul Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -Ex. de identificare Observarea
Substantivele comune i 3.4. substantivelor comune i Fie de lucru frontal cu si fara sprijin a sistematic
substantivele proprii. Genul. a substantivelor proprii n Auxiliare Activitate pe substantivelor de Aprecierea
Numrul (actualizare) texte date didactice grupe denum. lucruri, fiinte, rspunsurilor
fen alr naturii, stari
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de identificare a
sufletesti.
genului i numrului
substantivelor, pentru
actualizarea noiunilor
nsuite n anii anteriori

33
Substantivul Exerciii de analiz 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
Substantivele comune i 3.4. corect a substantivului Fie de lucru frontal casetele sistematic
substantivele proprii. Genul. n texte date Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
Numrul Exerciii de folosire didactice individual consolidare rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC corect a substantivelor cunostinte-
comune i proprii, prin substantivul -
integrarea acestora n cazurile S, genul,
diferite contexte nr.- eventual sub
forma de portofoliu
- ca tema se va cere
elevului sa
identifice S, genul
si nr,in propozitii
date

Evaluare UI:
- sa marcheze intr-
un text dat S, nr si
genul lor;
-sa desparta corect
in silabe S date
- sa treaca de la sing
la plural subst. date
- sa determine
sinonime la S date-
daca poate
Articolul. Articolul hotrt. 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Articolul nehotrt 4.1. articolelor hotrte i Fie de lucru frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC nehotrte, n enunuri Auxiliare Activitate Aprecierea
date didactice individual rspunsurilor
Exerciii de folosire
corect a articolului
hotrt i nehotrt n
diferite contexte

34
Cazurile substantivului Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
Nominativul. Funcii 3.4. substantivelor n cazul Fie de lucru frontal casetele sistematic
sintactice: subiect i nume 4.1. nominativ Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
predicativ Exerciii de analiz didactice individual consolidare rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC gramatical corect a cunostinte-N
substantivelor n cazul
nominativ
Alctuirea de enunuri n
care s apar substantive
n cazul nominativ, cu
funcia sintactic de
subiect i de nume
predicativ
Cazurile substantivului Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
Acuzativul. Prepoziia. 3.4. prepoziiilor simple i Fie de lucru frontal casetele sistematic
Prepoziia simpl i compus compuse Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea de enunuri n didactice individual consolidare rspunsurilor
care s apar substantive cunostinte-Ac
precedate de prepoziii
simple i compuse
Cazurile substantivului Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Acuzativul. Funcii 3.4. substantivelor n cazul Fie de lucru frontal sistematic
sintactice: complement i 4.1. acuzativ, precedate sau Auxiliare Activitate Aprecierea
atribut (fr precizarea nu de prepoziii specifice didactice individual rspunsurilor
felului) Exerciii de analiz
MOMENT ORTOGRAFIC gramatical corect a
substantivelor n cazul
acuzativ
Alctuirea de enunuri n
care s apar substantive
n cazul acuzativ, cu
funciile sintactice de
complement i de atribut

35
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate - Sa citeasca si sa Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual transcrie un scurt rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate fragment din
Ciobnil, de V. Voiculescu participarea la discuii pe frontal Ciobnil, de V.
marginea lor i prin Activitate n Voiculescu
rezolvarea unor cerine grup
specifice
Cazurile substantivului Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
Dativul. Funcii sintactice: 3.4. substantivelor n cazul Fie de lucru frontal casetele sistematic
complement (fr precizarea dativ Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
felului) Exerciii de analiz didactice individual consolidare rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC gramatical corect a cunostinte-Dativ
substantivelor n cazul
dativ
Alctuirea de enunuri n
care s apar substantive
n cazul dativ, cu funcia
sintactic de complement
Cazurile substantivului Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
Genitivul. Articolul genitival 3.4. substantivelor n cazul Fie de lucru frontal casetele sistematic
(posesiv). Acordul n gen i genitiv Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
n numr al articolului Exerciii de identificare a didactice individual consolidare rspunsurilor
genitival cu substantivul articolului genitival cunostinte-Genitiv
determinat (posesiv)
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de folosire
corect a articolului
genitival n diferite
contexte
Exerciii de difereniere a
articolului genitival de
prepoziie

36
Cazurile substantivului Exerciii de analiz 1 Manual Activitate Observarea
Genitivul. Funcii sintactice: 3.4. gramatical corect a Fie de lucru frontal sistematic
atribut (fr precizarea substantivelor n cazul Auxiliare Activitate Aprecierea
felului) genitiv didactice individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea de enunuri n
care s apar substantive
n cazul genitiv,
precedate sau nu de
articol genitival, cu
funcia sintactic de
atribut
Cazurile substantivului Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate sa scrie acasa Observarea
Vocativul 3.4. substantivelor n cazul Fie de lucru frontal casetele sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC vocativ Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
Exerciii de analiz didactice individual consolidare rspunsurilor
gramatical corect a cunostinte-vocativ
substantivelor n cazul
vocativ
Alctuirea de enunuri n
care s apar substantive
n cazul vocativ
Exerciii de identificare a
particularitilor cazului
vocativ al substantivelor
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate
Parabole biblice participarea la discuii pe frontal
marginea lor i prin Activitate n
rezolvarea unor cerine grup
specifice
Substantivul. Consolidare 3.4. Exerciii de folosire 1 Manual Activitate Ex de identificare Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 4.1. corect a substantivelor, Fie de lucru frontal cu si fara sprijin a S sistematic
la diferite cazuri i cu Auxiliare Activitate pe din propozitiile date Aprecierea
diferite funcii sintactice, didactice grupe rspunsurilor
n diferite contexte Activitate
individual

37
*Constituenii textului oral. 1.2. Exerciii de identificare a 1 Fie de lucru Activitate Observarea
constituenilor textului Auxiliare frontal sistematic
oral didactice Activitate Aprecierea
Alctuirea unor texte individual rspunsurilor
orale pe teme date
*Dispunerea i funcionarea 1.2. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate Ex de identif a Observarea
simultan a elementelor elementelor verbale i Fie de lucru frontal verbelor in sistematic
verbale i nonverbale nonverbale n cadrul unor Auxiliare Activitate propozitii simple Aprecierea
(aplicativ) situaii de comunicare didactice individual sau dezvoltate rspunsurilor
Alctuirea de situaii de
comunicare prin
integrarea unor elemente
verbale i nonverbale
adecvate
Textul nonliterar 1.2. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate -element de Observarea
Reclama 4.4. elementelor specifice Fie de lucru frontal portofoliu- selectie sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC textului nonliterar Auxiliare Activitate pe din materiale Aprecierea
Exerciii de identificare a didactice grupe variate a unor rspunsurilor
caracteristicilor reclamei Activitate modele de reclame
Alctuirea unor reclame individual
Evaluare Unitatea 4 3.1. Rezolvarea de exerciii 1 Fi de Activitate Evaluare Aprecierea
3.2. pe baza noiunilor evaluare independent simplificata- in fiei de
4.4. teoretice nsuite rapotrt cu achizitiile evaluare
minimale dobandite

Unitatea de nvare: Unitatea 5 Textul. Basmul


SptmnaV(2 ore) IX (4 ore)
Nr. de ore alocate: 21
Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare ADAPTATA
Basmul Exerciii de evaluare a 1 Grila de Activitate -Ex de copiere/ Observarea
Prslea cel voinic i merele 1.2. lecturii fcute de colegi evaluare a frontal transcriere fragment sistematic
de aur pe baza unei grile lecturii Activitate text- autocorectare Aprecierea
Lectura textului suport Discuii asupra evalurii individual text rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC lecturii

38
Basmul Exerciii de nelegere a 1 Manualul Activitate Ex de citire sub Observarea
Lectura aprofundat a 1.2. textului Fie de lucru frontal control sistematic
textului suport selectat. 3.1. Exerciii de identificare a Activitate Aprecierea
Planul simplu i planul 4.1. ideilor principale ale individual rspunsurilor
dezvoltat de idei textului studiat
MOMENT ORTOGRAFIC Redactarea planului
simplu i a planului
dezvoltat de idei
Basmul Alctuirea rezumatului 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
Lectura aprofundat a 1.2. oral al textului studiat Fie de lucru frontal casetele sistematic
textului suport selectat. 3.1. Exerciii de identificare a Activitate pe RETINETI pt Aprecierea
Figurile de stil. 4.1. personajelor i a mrcilor grupe consolidare rspunsurilor
Personificarea naratorului cunostinte- figuri
Rezumatul oral Exerciii de identificare a de stil,
MOMENT ORTOGRAFIC personificrilor din texte personificarea ...
date
Alctuirea de enunuri n
care s apar
personificri
Basmul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Fisa de lucru tip Observarea
Lectura aprofundat a 3.1. indicilor de timp i de Fie de lucru frontal explozie stelara- sistematic
textului suport selectat. 4.3. spaiu n textul studiat Activitate pe lucrata in echipa Aprecierea
Aciune, evenimente, timp, Exerciii de prezentare grupe rspunsurilor
spaiu oral a aciunilor i Activitate
MOMENT ORTOGRAFIC evenimentelor la care individual
particip personajele n
textul dat
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate
Harap-Alb, de I. Creang participarea la discuii pe frontal
marginea lor i prin Activitate n
rezolvarea unor cerine grup
specifice

39
Basmul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
Lectura aprofundat a 3.1. tipurilor de personaje din Fie de lucru frontal casetele sistematic
textului suport selectat. 4.3. basmul popular, pe baza Activitate pe RETINETI pt Aprecierea
Personaje textului studiat grupe consolidare rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC Activitate cunostinte-pag 244
individual
Basmul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundat a 3.1. caracteristicilor speciei, Fie de lucru frontal sistematic
textului suport selectat. 4.3. avnd n vedere textul Activitate Aprecierea
Caracteristicile speciei 4.4. studiat individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC Redactarea unor texte
reflexive pe marginea
textului studiat
Substitui ai substantivului Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate - sa realizeze Observarea
Pronumele pronumelor n texte date Fie de lucru frontal tabelul sintetic sistematic
Pronumele personal: 3.4. Exerciii de identificare a Auxiliare Activitate explicativ al PP Aprecierea
persoana, numrul, genul persoanei, numrului i didactice individual -Sa alcatuiasca rspunsurilor
(actualizare) genului pronumelor, propozitii cu P.P-
Cazul N pentru actualizarea conf tabelului de la
MOMENT ORTOGRAFIC noiunilor nsuite n anii pag. 174-
anteriori RETINETI
Pronumele Exerciii de analiz 1 Manualul Activitate Ex de identif de PP Observarea
Pronumele personal: 3.4. corect a pronumelui n Fie de lucru frontal in propoz date sistematic
persoana, numrul, genul texte date Auxiliare Activitate Aprecierea
Cazul G, V, Exerciii de folosire didactice individual rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC corect a formelor
pronominale, prin
integrarea acestora n
diferite contexte

40
Pronumele 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de identif de PP Aprecierea
Formele accentuate i 4.1. formelor accentuate i Fie de lucru individual in propoz date rspunsurilor
neaccentuate ale pronumelui neaccentuate ale Auxiliare Activitate
personal pronumelui personal didactice frontal
CAZUL AC Exerciii de analiz Activitate n
gramatical corect a grup
pronumelor personale
identificate n texte date
Alctuirea de enunuri
corecte cu formele
accentuate i
neaccentuate ale
pronumelui personal
Pronumele Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de identif de PP Observarea
Formele accentuate i 3.4. formelor accentuate i Fie de lucru frontal in propoz date sistematic
neaccentuate ale pronumelui 4.1. neaccentuate ale Auxiliare Activitate Aprecierea
personal pronumelui personal didactice individual rspunsurilor
CAZUL D Exerciii de analiz
MOMENT ORTOGRAFIC gramatical corect a
pronumelor personale
identificate n texte date
Alctuirea de enunuri
corecte cu formele
accentuate i
neaccentuate ale
pronumelui personal
Pronumele Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de identif de PP Observarea
Funcii sintactice: subiect, 3.4. funciilor sintactice ale Fie de lucru frontal in propoz date sistematic
atribut, complement 4.1. pronumelui personal Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea unor enunuri didactice individual rspunsurilor
n care pronumele
personal s ndeplineasc
diferite funcii sintactice

41
Pronumele personal de 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -sa scrie acasa Observarea
politee. *Formule 4.1. pronumelor personale de Fie de lucru frontal casetele sistematic
reverenioase de adresare politee n texte date Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea unor enunuri didactice individual consolidare rspunsurilor
cu pronume personale de cunostinte-PPP/
politee DE REVERENTA
Exerciii de identificare a (portofoliu de
formulelor reverenioase evaluare)
de adresare
Alctuirea de enunuri n
care s apar formule
reverenioase de adresare
Pronumele. Consolidare 3.4. Exerciii de analiz a 1 Manualul Activitate Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 4.1. pronumelor personale Fie de lucru frontal sistematic
studiate Auxiliare Activitate pe Aprecierea
Exerciii de integrare a didactice grupe rspunsurilor
diferitelor forme Activitate
pronominale n diferite individual
contexte, la cazuri i
funcii sintactice nvate
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Ex de citire corecta, Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual clara , expresiva rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate
Snoave Boierul si Pacala participarea la discuii pe frontal Ex de scriere dupa
marginea lor i prin Activitate n dictare a unui
rezolvarea unor cerine grup fragment de text-
specifice pag. 296-
respectarea scrierii
ortografice sia
semnelor de
punctuatie

42
Numeralul ; feluri, 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate ex de diferentiere a Observarea
Numeralul cardinal 4.1. numeralelor cardinale n Fie de lucru frontal numeralului NC si sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC texte date Auxiliare Activitate NO Aprecierea
Alctuirea de enunuri n didactice individual - Alcatuire orala rspunsurilor
care s apar diferite de propoz cu
tipuri numerale NC/NO

Numeralul ordinal 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Alcatuire scrisa de Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 4.1. numeralelor ordinale n Fie de lucru frontal propoz cu NO sistematic
texte date. Auxiliare Activitate Aprecierea
Alctuirea de enunuri n didactice individual rspunsurilor
care s apar diferite
tipuri numerale.

Numeralul- functii sintactice Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de identif Observarea


MOMENT ORTOGRAFIC 3.4. funciilor sintactice ale Fie de lucru frontal corecta a sistematic
4.1. numeralului Auxiliare Activitate numeralelor in Aprecierea
Alctuirea unor enunuri didactice individual propoz date rspunsurilor
n care numeralul s
ndeplineasc diferite
funcii sintactice
Numeralul. Consolidare 3.4. Exerciii de analiz a 1 Manualul Activitate Ex de subliniere Activitate
MOMENT ORTOGRAFIC 4.1. numeralelor studiate Fie de lucru frontal diferentiata in frontal
Exerciii de integrare a Auxiliare Activitate pe propoz simple a Activitate pe
diferitelor numerale n didactice grupe NC/NO grupe
diferite contexte, la Activitate Activitate
cazuri i funcii sintactice individual individual
nvate
Exprimarea acordului sau a 4.3. Exerciii de exprimare a 1 Fie de lucru Activitate Observarea
dezacordului, a gusturilor, a 1.2. acordului sau a frontal sistematic
punctelor de vedere n dezacordului n legtur Activitate Aprecierea
legtur cu un fapt sau o cu opinii exprimate de individual rspunsurilor
persoan interlocutori
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de exprimare a
unui punct de vedere n
legtur cu un eveniment
sau cu o persoan

43
Evaluare Unitatea 5 3.4. Rezolvarea de exerciii 1 Fie de Activitate Evaluare Aprecierea
4.1. pe baza noiunilor evaluare independent diferentiata- in fiei de
4.4. teoretice nsuite raport cu achizitiile evaluare
de pe parcurs

Unitatea de nvare: Unitatea 6 Textul n versuri.


Sptmna IX( 1 ora) XV(3 ore)
Nr. de ore alocate: 23

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare ADAPTATA
Textul n versuri -ex de scriere a
Ce te legeni...., de M. Exerciii de evaluare a 1 Grila de Activitate textului poeziei Observarea
1.2. acasa- autodictare
Eminescu lecturii fcute de colegi evaluare a frontal sistematic
Lectura textului suport 2.1. pe baza unei grile lecturii Activitate fragment poezie la Aprecierea
4.3. clasa
MOMENT ORTOGRAFIC Discuii asupra evalurii individual rspunsurilor
lecturii
Exerciii de vocabular
Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport. Versificaia 2.2. cuvintelor-cheie Fie de lucru frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de identificare a Activitate Aprecierea
structurii textului individual rspunsurilor
Lectura aprofundat a Exerciii de recunoatere 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport. Versul i 2.1. a tipurilor de strofe dintr- Fie de lucru frontal sistematic
strofa. Rima 2.2. un text n versuri Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC individual rspunsurilor

Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Scrierea la alegere a Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual unei poezii de V. rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate Alecsandri (volum
Poezii, de V. Alecsandri participarea la discuii pe frontal de poezii)
marginea lor i prin Activitate n
rezolvarea unor cerine grup
specifice

44
Texte suport pentru figuri de Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
stil. 2.1. comparaiilor i Fie de lucru frontal sistematic
Comparaia. Enumeraia 4.1. enumeraiilor n texte Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC date didactice individual rspunsurilor
Alctuirea de enunuri n
care s apar comparaii
i enumeraii
Texte suport pentru figuri de Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
stil. 2.1. repetiiilor i a epitetelor Fie de lucru frontal casetele sistematic
Repetiia. Epitetul 4.1. n texte date Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea unor enunuri didactice individual consolidare rspunsurilor
n care s apar repetiii cunostinte-epitet
i epitete (portofoliu de
evaluare)
Figurile de stil. Versificaia. 2.1. Exerciii de interpretare a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
Consolidare 4.1. rolului figurilor de stil n Fie de lucru frontal casetele sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC obinerea expresivitii Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
unui text literar didactice individual consolidare rspunsurilor
cunostinte-
versificatia
Determinanii substantivului Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
Adjectivul 3.4. adjectivelor propriu-zise Fie de lucru frontal -Ex de identif sistematic
Adjective propriu-zise i i a adjectivelor Auxiliare Activitate corecta a cuv cu Aprecierea
adjective provenite din verbe provenite din verbe la didactice individual valoare de rspunsurilor
la participiu participiu n texte date adjectiv(vezi pag.
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de analiz 204-207)pt
gramatical corect a consolidare
adjectivelor cunostinte
(portofoliu de
evaluare)

45
Adjectivul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -Ex de alcatuire de Observarea
Adjective variabile (forme 3.4. adjectivelor variabile i Fie de lucru frontal propozitii cu adj sistematic
flexionare) i invariabile 4.1. invariabile din texte date Auxiliare Activitate date Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de analiz didactice individual rspunsurilor
gramatical a adjectivelor
variabile i invariabile
Alctuirea de enunuri n
care s apar diferite
tipuri de adjective
Adjectivul Exerciii de folosire 1 Manualul Activitate -Ex de subliniere e Observarea
Acordul cu substantivul n 3.4. corect a adjectivelor n Fie de lucru frontal Subst si adj. sistematic
gen, numr, caz 4.1. diferite contexte Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Efectuarea acordului didactice individual rspunsurilor
corect al adjectivului cu
substantivul, n diferite
contexte
Adjectivul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
Funcii sintactice: atribut, 3.4. funciilor sintactice ale Fie de lucru frontal sistematic
nume predicativ 4.1. adjectivului n texte date Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea de enunuri n individual rspunsurilor
care s apar adjective cu
diferite funcii sintactice
Adjectivul 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de marcare a Observarea
Topica adjectivului 4.1. rolului topicii Fie de lucru frontal pozitiei adj in sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC adjectivului n ortografia Auxiliare Activitate propozitiile date Aprecierea
acestuia didactice individual (initial, median, rspunsurilor
Alctuirea de enunuri n final)
care adjectivul s ocupe
diferite poziii n raport
cu substantivul
determinat

46
Adjectivul. Consolidare 3.4. Exerciii de analiz a 1 Manualul Activitate Ex de subliniere a Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 4.1. adjectivelor identificate Fie de lucru frontal adj identificate in sistematic
n texte date Auxiliare Activitate scurte propozitii Aprecierea
Alctuirea de enunuri n didactice individual rspunsurilor
care adjectivul s
ndeplineasc diferite
funcii sintactice
Prile de vorbire neflexibile Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
Adverbul 3.4. adverbelor n texte date Fie de lucru frontal sa scrie acasa sistematic
Adverbele de loc, de timp, de Alctuirea de enunuri cu Auxiliare Activitate casetele Aprecierea
mod adverbe de loc, de timp i didactice individual RETINETI pt rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC de mod consolidare
cunostinte-adverb-
pag. 222-
223(portofoliu de
evaluare)
Adverbul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
Adverbele provenite din 3.4. adverbelor provenite din Fie de lucru frontal sistematic
adjective adjective, n texte date Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de difereniere a didactice individual rspunsurilor
adjectivelor i adverbelor
Adverbul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -sa scrie acasa Observarea
Funcia sintactic: 3.4. funciilor sintactice ale Fie de lucru frontal casetele sistematic
complement 4.1. adverbelor, n texte date Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de analiz didactice individual consolidare rspunsurilor
gramatical corect a cunostinte-pag. 224
adverbelor
Alctuirea de enunuri n
care adverbul s aib
funcia sintactic de
complement

47
Interjecia 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -sa scrie acasa Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC diferitelor tipuri de Fie de lucru frontal casetele sistematic
interjecii n context Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
Alctuirea de enunuri n didactice individual consolidare rspunsurilor
care s apar diferite cunostinte-
interjecii interjectia- pag.
225- 226(eventual
ca portofoliu de
evaluare)
Prile de vorbire neflexibile. Exerciii de analiz a 1 Manualul Activitate Observarea
Consolidare 3.4. prilor de vorbire Fie de lucru frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 4.1. neflexibile Auxiliare Activitate Aprecierea
Alctuirea de enunuri n didactice individual rspunsurilor
care s apar pri de
vorbire neflexibile
Dezvoltarea competenelor 3.2. Lectura expresiv a unor 1 Manualul Activitate Ex de citire pe Observarea
de lectur i de nelegere a texte, demonstrarea Fie de lucru frontal fragmente sistematic
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin Auxiliare Activitate Aprecierea
Moduri de expunere: participarea la discuii pe didactice individual rspunsurilor
descrierea marginea lor i prin
n pdurea Petriorului, de rezolvarea unor cerine
M. Sadoveanu specifice Exerciii de
MOMENT ORTOGRAFIC identificare a
caracteristicilor descrierii
ntr-un text literar
Exerciii de identificare a
diferitelor tipuri de
descriere
Moduri de expunere: 3.2. Exerciii de difereniere a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
descrierea descrierii ca mod de Fie de lucru frontal casetele sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC expunere ntr-un text Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
literar didactice individual consolidare rspunsurilor
cunostinte-
descrierea- pag.
197-198

48
Descrierea unui obiect sau a 4.1. Exerciii de integrare a 1 Fie de lucru Activitate Observarea
unui ansamblu de obiecte 4.4. descrierii n texte proprii Auxiliare frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC didactice Activitate Aprecierea
individual rspunsurilor
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Ex de citire in Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual pereche rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate
Dumbrava minunat, de M. participarea la discuii pe frontal
Sadoveanu marginea lor i prin Activitate n
rezolvarea unor cerine grup
specifice
Evaluare Unitatea 6 2.2. Rezolvarea de exerciii 1 Fi de Activitate Evaluare Aprecierea fiei
3.2. pe baza noiunilor evaluare independent simplificata- de evaluare
3.4. teoretice nsuite
4.3.

Unitatea de nvare: Unitatea 7 Textul literar Sintaxa


SptmnaVI(3 ore) XIX
Nr. de ore alocate: 22

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de ACTIVITATE Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare ADAPTATA
Textul literar Exerciii de evaluare a Ex de scriere
Mihai Viteazul de Nicolae 1.2. lecturii fcute de colegi 1 Grila de Activitate corecta acuv din Observarea
Balcescu pe baza unei grile evaluare a frontal vocabular- pag. 214 sistematic
Observarea textului 2.1. Discuii asupra evalurii lecturii Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC 4.3. lecturii individual rspunsurilor
Exerciii de vocabular
Lectura aprofundat a 1.2. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de citire sub Observarea
textului suport 2.1. elementelor specifice Fie de lucru frontal control a unui sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 4.3. textului literar Activitate fragment de text Aprecierea
individual rspunsurilor

49
Lectura aprofundat a Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de marcare a Observarea
textului suport 2.1. modurilor de expunere Fie de lucru frontal portretului lui M sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC 4.3. din textul studiat Activitate Viteazul trasaturi Aprecierea
individual fizice si morale rspunsurilor
sa scrie acasa
casetele
RETINETI pt
consolidare
cunostinte- pag.
217- portretul;
portretul ca fisa
biografica- pag.
221

Sintaxa propoziiei Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea


Predicatul 3.4. predicatelor verbale din Fie de lucru frontal casetele sistematic
Predicatul verbal (exprimat 4.3. texte date Auxiliare RETINETI pt Aprecierea
numai prin verb la moduri Exerciii de analiz didactice Activitate consolidare rspunsurilor
personale) gramatical corect a individual cunostinte- predicat
MOMENT ORTOGRAFIC predicatelor verbale pag. 251- 253

Predicatul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -Ex de subliniere a Observarea


Predicatul nominal (numai cu 3.4. predicatelor nominale n Fie de lucru frontal verbului copulativ sistematic
verbul copulativ a fi). 4.3. texte date Auxiliare Activitate a fi in propozitii Aprecierea
Numele predicativ simplu i Exerciii de analiz a didactice individual simple rspunsurilor
multiplu. Valori sintactice i numelui predicativ - ex de alcatuire cu
semantice ale verbului a fi simplu i multiplu sau fara sprijin de
MOMENT ORTOGRAFIC Exerciii de identificare a de propozitii cu vb
valorilor sintactice i copulativ a fi
semantice ale verbului a
fi
Alctuirea de enunuri n
care verbul a fi s aib
diferite valori semantice
i sintactice

50
Subiectul Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -sa scrie acasa Observarea
Subiectul exprimat (simplu i 3.4. diferitelor tipuri de Fie de lucru frontal casetele sistematic
multiplu) i subiectul 4.3. subiect exprimat i Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
neexprimat (subneles i neexprimat n texte date didactice individual consolidare rspunsurilor
inclus) Alctuirea de enunuri n cunostinte- predicat
MOMENT ORTOGRAFIC care s apar diferite pag. 269- 271-272-
tipuri de subiect 273
-Identificarea
intrebarilor la care
raspunde subiectul

Subiectul Exerciii de analiz a 1 Manualul Activitate Ex de identificare Observarea


Prile de vorbire prin care se 3.4. subiectelor din texte date Fie de lucru frontal cu si fara sprijin a sistematic
exprim subiectul 4.3. Alctuirea de enunuri n Auxiliare Activitate subiectului in Aprecierea
(substantiv, pronume, care subiectul s fie didactice individual propozitii simple rspunsurilor
numeral) exprimat prin diferite
MOMENT ORTOGRAFIC pri de vorbire
(substantiv, pronume,
numeral)
Acordul predicatului cu 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Ex de alcatuire de Observarea
subiectul n persoan i 4.3. modului de realizare a Fie de lucru frontal propozitii simple cu sistematic
numr (actualizare) acordului predicatului cu Auxiliare Activitate S si P Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC subiectul n texte date didactice individual rspunsurilor
Alctuirea de enunuri n
care s se realizeze
acordul predicatului cu
subiectul
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate sa scrie acasa Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual casetele rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate RETINETI pt
Legende populare participarea la discuii pe frontal consolidare
Dragos- voda marginea lor i prin Activitate n cunostinte-legenda-
rezolvarea unor cerine grup pag 266
specifice

51
Atributul. Feluri. Intrebari 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
Elementele regente ale 4.3. elementelor regente ale Fie de lucru frontal casetele sistematic
atributului atributului Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea de enunuri n didactice individual consolidare rspunsurilor
care atributul s aib cunostinte-atribut-
diferite elemente regente pag. 285
-Identificarea
intrebarilor la care
raspunde atributul
Atributul. Elementele regente 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate
ale atributului 4.3. elementelor regente ale Fie de lucru frontal
MOMENT ORTOGRAFIC atributului Auxiliare Activitate
Alctuirea de enunuri n didactice individual
care atributul s aib
diferite elemente regente
Complementul. Feluri. 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
Intrebari. Elementele regente 4.3. elementelor regente ale Fie de lucru frontal casetele sistematic
ale complementului (numai complementului Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
verbul) Alctuirea de enunuri n didactice individual consolidare rspunsurilor
MOMENT ORTOGRAFIC care complementul s cunostinte-
aib diferite verbe complementul pag.
regente 301; 302-303-304

Complementul. Elementele 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -Identificarea


regente ale complementului 4.3. elementelor regente ale Fie de lucru frontal intrebarilor la care
(numai verbul) complementului Auxiliare Activitate raspunde
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea de enunuri n didactice individual complementul -pag.
care complementul s 302
aib diferite verbe
regente
Sintaxa propoziiei. 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate -Identificare cu Observarea
Consolidare 4.3. diferitelor pri de Fie de lucru frontal sprijin a prilor de sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC propoziie Activitate propoziie Aprecierea
Exerciii de analiz individual rspunsurilor
gramatical a diferitelor
pri de propoziie

52
Sintaxa frazei 3.4. 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
Propoziia principal. 4.3. Exerciii de identificare a Fie de lucru frontal casetele sistematic
Propoziia secundar propoziiilor principale i Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC secundare n texte date didactice individual consolidare rspunsurilor
Exerciii de alctuire de cunostinte-
propoziii principale i pag308-309
secundare
Fraza format din propoziii 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
principale i propoziii 4.3. diferitelor tipuri de Fie de lucru frontal sistematic
secundare propoziii n fraze date Auxiliare Activitate Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea de fraze n didactice individual rspunsurilor
care s apar diferite
tipuri de propoziii
Elementele de relaie n 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate sa scrie acasa Observarea
fraz: conjunciile (simple i 4.3. conjunciilor n fraz Fie de lucru frontal casetele sistematic
compuse) Alctuirea de enunuri n Auxiliare Activitate RETINETI pt Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC care s apar diferite didactice individual consolidare rspunsurilor
tipuri de conjuncii cunostinte-310-311

Coordonarea copulativ i 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea


prin juxtapunere 4.3. diferitelor tipuri de Fie de lucru frontal sistematic
MOMENT ORTOGRAFIC coordonare n fraz Auxiliare Activitate Aprecierea
Alctuirea de fraze n didactice individual rspunsurilor
care s apar raporturi
sintactice de coordonare
copulativ i prin
juxtapunere
Subordonarea 3.4. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
MOMENT ORTOGRAFIC 4.3. subordonrii n fraz Fie de lucru frontal sistematic
Alctuirea de fraze n Auxiliare Activitate Aprecierea
care s apar raporturi didactice individual rspunsurilor
sintactice de subordonare

53
Cererea sau oferirea de 1.2. Exerciii de iniiere i 1 Manualul Activitate -Ex tip joc de rol pt Observarea
informaii. Formularea de 2.1. coordonare a schimbului Fie de lucru frontal crearea unei situatii sistematic
ntrebri de informaii Auxiliare Activitate de dialog Aprecierea
MOMENT ORTOGRAFIC Alctuirea de situaii de didactice individual rspunsurilor
comunicare n care s fie
formulate ntrebri
referitoare la un
eveniment sau la o
persoan
Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor 1 Fragmente de Activitate Ex de lectura Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. texte, demonstrarea texte literare/ individual citire a unei oezii- rspunsurilor
unui text literar/nonliterar nelegerii textelor prin nonliterare Activitate citire pe strofe, in
Poezii, Mihai Eminescu participarea la discuii pe frontal pereche- stimularea
marginea lor i prin Activitate n citirii cursive, clare,
rezolvarea unor cerine grup expresive, cu
specifice respectarea
semnelor de
punctuatie
Evaluare Unitatea 7 2.2. Rezolvarea de exerciii 1 Fi de Activitate Evaluare Aprecierea fiei
3.2. pe baza noiunilor evaluare individual simplificata sau de evaluare
3.4. teoretice nsuite alegerea de itemi de
4.3. lucru cu grad de
dificultate mai mica

Teza
Sptmna XV(2 ore) XVI (2 ore)
Nr. de ore alocate: 4
Recapitulare pentru teza 4.3 Exercitii de sistematizare si 1 Portofoliul Conversatia Evaluare
1.5 consolidare Fise de lucru Lucru cu fise formativa
3.2 Rezumarea, caracterizarea Fise de consolidare
personajelor, comentarea unor cunostinte de baza
secvente din textele studiate
Alcatuirea unor compuneri pe
baza unor cerinte
Recapitulare pentru teza 2.3 Exercitii de sistematizare si 1 Portofoliul Conversatia Evaluare
2.2 consolidare Fise de lucru Lucru cu fise adaptate- formativa
3.3 Ex. de analiza gramaticala se va pune accent pe

54
identificarea
elementelor gramaticale
de baza- Subiect,
Predicat, si daca se
poate -Atribut,
Complement
Lucrare scrisa semestriala 4.3 Evaluare 1 Model de Subiecte de teza Evaluare
teza adaptate- simplificate sumativa
cu accent pe
valorificarea
cunostintelor insusite

Discutarea tezei 4.3 Discutarea exercitiilor de la teza 1 Model de algoritmizarea Observarea


teza sistematic

Unitatea de nvare Recapitulare final


Sptmna XX
Nr. de ore alocate: 5

Timp Materiale Forme de


Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de (nr. ore) didactice organizar ACTIVITATI Evaluare
specifice nvare e ADAPTATE
Limbajul poetic 3.1. recunoaterea 1 Fie de lucru lucrul -se va face apel la Observarea
Opera lirica. Prozodia. Figuri de 2.1. modalitilor specifice Portofolii individual elementele de sistematic
stil. Imagini artistice 4.3 de organizare a textului Plane -lucrul pe portofoliu realizate pe
liric i a procedeelor de culegeri echipe parcurs(tabele
expresivitate structurate,
n textul liric RETINETI, CE NE
exprimarea, n scris, a AMINTIM?
propriilor opinii
i atitudini
Imbinarea modurilor de expunere 3.1. citirea unei varieti de 1 Fie de lucru lucrul -se va face apel la Observarea
Opera epica.naratiunea. dialogul. 2.1. texte literare Portofolii individual elementele de sistematic
Descrierea. Figuri de stil. Imagini 4.3 , demonstrnd Plane -lucrul pe portofoliu realizate pe
artistice.rezumatul. Povestirea. nelegerea sensului culegeri echipe parcurs(tabele
acestora structurate,
recunoaterea

55
modalitilor RETINETI, CE NE
specifice de organizare AMINTIM?
a textului
epic a procedeelor de
expresivitate
n textul epic
Ore pentru dezvoltarea 1.4. Exerciii de 1 Auxiliare Activitate -ex de lectura Observarea
competenelor de lectur 2.1. identificare a didactice frontal selectiva sau la sistematic
tiri din diferite publicaii 4.1. particularitilor unui Activitate alegerea elevului- Aprecierea
text nonliterar individual citirea unei stiri dintr- rspunsurilor
Exerciii de lectur un ziar, revista etc
selectiv pentru
identificarea
caracteristicilor
tirilor
Fonetica. Lexic. Morfologie. 3.4. Exerciii de analiz 1 Fie de lucru lucrul -Lucru in echipa- cat Observarea
Sintaxa 4.3 gramatical Portofolii individual se poate sistematic
Plane -lucrul pe Fisa de lucru
culegeri echipe simplificata cu grad
scazut/, moderat de
dificultate

Evaluare final Exerciii de verificare 1 Fie de lucru Activitate Fise simplificate sau Evaluare
a cunotinelor independe cu ietemi de finala
nt diferentiere a
gradului de
dificultate- Evaluare
finala adaptata la
nivelul elevului:
-ex de copiere/
dictare a unui scurt
fragment de text;
-Alcatuirea unei
compuneri cu titlu dat
-Identificarea Sub,
Pred, in propozitii
date

56
- ex de despartire
corecta in silabe
-Ex de identif a
sinonimelor/
antonimelor- oral sau
scris etc.

57