Sunteți pe pagina 1din 14

- Opțional integrat-

Prof.Adam Diana

1
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MOISIL

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


DISCIPLINA OPŢIONALĂ – LIMBA ENGLEZĂ

Denumirea opționalului:

Durata opționalului: 1an (1h/sapt.)


An școlar : 2019 -2020
Activitate opțională: integrat la nivelul mai multor arii curriculare
Discipline implicate :dezvoltare personala, limbă și comunicare, muzică
și mișcare; arte vizuale
Autor : Prof. Inv. Primar Adam Diana

ARGUMENT

Predarea limbii engleze copiilor de la o vârstă fragedă vizează formarea


capacităţii lor de exprimare în limitele unui vocabular adecvat vârstei şi educarea
auzului pentru perceperea vorbirii. Limba străină nu „se învaţă” într-un an, dar mi-
am propus ca elevii să-şi formeze un mod specific de articulare a sunetelor, să
cunoască elemente de bază ale exprimării în această limbă. Prezentul opţional a fost
conceput pentru a veni în sprijinul elevilor de a-şi fundamenta și aprofunda
cunoştinţele de limbă engleză.

2
Cursul de Limba Engleză se adresează elevilor din clasa a II-a care studiază
limba engleză pentru prima data/ sau au studiat și în anii precedenți dar a căror
nevoie de joacă e binecunoscută. Din acest motiv activităţile care au succes la acest
nivel sunt jocurile şi cântecele cu acţiune, sarcinile de a colora, de a învăţa poezii,
precum şi activităţile de repetiţie cu valoare comunicativă.
Un alt argument pentru care elevii şi părinţii solicită un opţional de limba
engleză este statutul acesteia ca limbă de largă circulaţie internaţională. De asemenea
copiii au avut ocazia să primească cunoştinţe de limba engleză prin intermediul
canalelor de televiziune care difuzează desene animate şi alte emisiuni pentru copii.
Nu sunt de neglijat perspectivele pe care le oferă învăţarea limbii engleze (acces
pe Internet, mijloc de comunicare, sustinerea unor examene de limba, continuarea
studiilor la diferite nivele în străinătate ş.a.), un motiv în plus pentru care părinţii
solicită un curs opţional de limba engleză pentru copiii lor.
Acest curs urmarește să trezească interesul și plăcerea copiilor din clasa
a II-a pentru limba engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima poezii și
cântece în această limbă , precum și spiritul de observatie, gândirea reproductivă
și creativă .
Activitățile proiectate au rolul de a-i plasa pe copii în situații de
comunicare similare celor din viata reală, stimulându-le astfel apetitul de a
interacționa verbal cu cei din jur , precum și încrederea în sine.
Prin urmare, prin dialoguri minimale, jocuri, poezii și cantece, copiii vor
dobandi o atitudine mai degajată și mai sigură ca vorbitori de limba engleză în
particular. De asemenea, se are în vedere o abordare ludică:tot ceea ce se desfășoară
la „ora” de limba engleză se va derula sub forma unei suite de jocuri sau
antrenamente amuzante.

3
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Receptarea de mesaje orale simple

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită
clar şi foarte rar, adresată cu atenţie de către interlocutor ;
- îndeplinirea unei instrucţiuni simple, amuzante – Exemplu: „Atinge-ţi nasul, arată-mi
urechile, atinge-ţi urechea stângă, ridică mâna dreaptă, dă-mi un creion, hai să sărim,
hai să dansăm etc.” (la fiecare instrucţiune profesorul îi urmăreşte cu atenţie pe copii
pentru a sesiza eventuale neînţelegeri şi pentru a sprijini receptarea - prin reformulare
sau repetare);
- pantomimă: Hai să ne prefacem că: jucăm fotbal, jucăm tenis, ne căţărăm pe o scară,
conducem un tractor, mângâiem un căţel, desenăm un pisoi, împachetăm un cadou etc;
- oferirea răspunsului la salut („Bună dimineaţa!”, „Bună ziua!”, „Bună seara!”, „La
revedere!”).
1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte
din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar;
- indicarea poziţiei prin mişcarea mâinii/ braţului (la stânga, la dreapta, aici, acolo);
- atingerea ochiului/ urechii/ mâinii/ braţului/ piciorului stâng/i sau drept/e, în funcţie
demesajul audiat;
- aducerea/ ridicarea unui obiect dintr-un set în funcţie de poziţia indicată în mesaj
(ridică bila din mâna dreapta, dă-mi creionul din mâna stânga);
- răspuns non-verbal (mişcarea capului) sau verbal scurt (da/nu) la întrebări de
verificare:”Uşa este în stânga?”, ”Caietul este aici?”, ”Roboţelul este acolo?”;
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a
unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă;
- vizionarea unor secvenţe scurte din filme de desen animat în limba respectivă (fără

4
traducere în limba română);
- mişcarea spontană în ritmul unui cântec simplu pentru copii;
- baterea din palme pe parcursul audierii unui cântec simplu pentru copii;
- concurs de mimă în timp ce este ascultat un cântec simplu pentru copii;
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
- recitarea unor poezii scurte pentru copii;
- intonarea unor cântece însoţite de bătăi din palme sau alte gesturi potrivite ritmului
sau textului;
- repetarea unor rime;
- repetarea unor ghicitori, eventual însoţită de gesturi;
2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare personală (hobby-uri, adresa), cu
sprijin din partea interlocutorului;
- răspuns la întrebări simple: „Unde locuieşti?” - ”Locuiesc...”. ”Care este hobby-ul
tău?” -
”Îmi place să...” (profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu pronunţia şi intonaţia
corecte);
- participarea la jocuri în lanţ – Exemplu: Elevul 1 – „Eu sunt ...., locuiesc..., îmi place
să.... ”Elevul 2 – „Eu sunt..., locuiesc..., îmi place să...” etc;
- prezentarea hobby-ului pe baza unui colaj/desen realizat – Exemplu: ”Priviţi, mie îmi
place să joc fotbal!”;
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte;
- construirea de rime simple: „I am here/ You are near”, „Un, deux/ voici un jeu”;
- concurs de mesaje/rime trăznite însoţite de desene/colaje – exemple: „Locuiesc cu un
dinozaur”, „Imi place să vânez crocodili”, „A hat in a cat”,
5
- jocuri de pronunţie pentru sunetele specifice limbii străine;
- realizarea de dialoguri simple profesor-elev, elev-elev (cu sprijin) pentru: prezentare
personală, prezentarea unui coleg/prieten, prezentarea unui personaj de desen animat/
carte pentru copii, prezentarea animalului preferat;
- punerea în scenă a unui dialog simplu dintr-o carte uriaşă sau oferit ca model de
profesor;
2.4 Exprimarea unei cereri simple pentru a obţine un obiect din universul imediat;
- mânuirea unor obiecte şcolare în perechi: ”Dă-mi o gumă!”, ”Dă-mi creionul roşu!”,
”Dă-mi creionul din stânga!” etc;
- jocuri de rol pentru cereri politicoase între prieteni cu diverse obiecte aduse de copii -
exemplu: ”Dă-mi jucăria ta, te rog” - ”Poftim” - ”Mulţumesc frumos”;
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte
din universul imediat;
- participarea la expunerea proiectelor individuale/de grup care conţin colaje şi etichete
cu mesaje scurte; asocierea etichetelor cu imaginea;
- ”citirea” unui afiş mural cu desene şi etichete pentru exprimarea poziţiilor (stânga,
dreapta,aici, acolo);
- solicitarea sprijinului din partea profesorului pentru descoperirea semnificaţiei
mesajelor scrise din proiectele afişate;
- ghicirea înţelesului unui cuvânt/unei expresii pe baza unei etichete cu mesaj verbal şi
vizual plasate in clasa (de tipul indicatoarelor pentru gara, metrou etc);
3.2 să desprindă mesajul global al unui tablou simplu;
-exerciţii de tip adevărat / fals;
3.3 să sesizeze legătura dintre o povestire simplă şi un tablou sau un şir de ilustraţii;
-întrebări şi răspunsuri simple, pe marginea povestirii şi a tabloului / şirului de
ilustraţii.
6
4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise;
- realizarea în grup a unui afiş mural cu desene şi etichete pentru exprimarea poziţiilor
(stânga, dreapta, aici, acolo) sau pentru a reflecta diverse teme - exemplu: Pădurea,
Jocuri şi jucării, Cei trei purceluşi, Albă ca Zăpada;
- realizarea unor afişe pentru a marca sărbători în familie sau din spaţiul de cultură
respectiv -prin decuparea şi lipirea numelui sărbătorii, a unor detalii verbale scurte –
exemplu:
„Halloween” (se pot lipi etichete pe bostan, vrăjitoare), Paste - etichete pentru iepure,
ouă etc;
- realizarea unui autoportret pe care îşi marchează cu etichete numele, vârsta, hobby-ul,
unde locuieşte (etichetele sunt oferite de profesor);
- desenarea animalului preferat pe care lipeşte o etichetă oferită de profesor cu
denumirea acestuia;
4.2 Să cunoască unele obiceiuri legate de anumite sărbători si evenimente specifice
ţărilor în care se vorbeşte limba engleză;
-realizarea unui album cu imagini / desene specifice evenimentelor respective;
-cântece şi poezii, povești specifice.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

1. Organizarea tematică
2. Funcții comunicative
3. Elemente de construcție a comunicării.

7
1.Organizarea tematică:
 Copilul despre sine: nume, sex, vârsta, însușiri fizice și morale, părțile
corpului, îmbrăcăminte, jucării și jocuri.
 Familia: membrii familiei, ocupații, sărbatori în familie
 Casa: încăperi, mobilă,veselă.
 Școala: clasa,obiecte școlare, activităti specifice,
 Animale: denumire, caracteristici
 Vremea: anotimpuri,caracteristici climatice.
 Activități: momentele zilei, activități curente.
 Cultură și civilizatie : nume și prenume tipice, cântece și poezii.

VOCABULAR CIRCUMSCRIS ARIILOR TEMATICE


 Copilul despre sine
Apelative: hello,what is your name? age?
Corpul omenesc: body, arm, hand, leg, head, hair, nose, month, tongue, ear, face,
finger.
Imbracaminte: shirt,T-shirt, skirt, dress, shoes, gloves, jumper, boots.To wear.
Jucarii: doll, tedy-bear.
Jocuri: hide and sick, answer the questions, orange.

 Familia: mother, father, brother, sister, cousin, aunt, grandfather, grandmother,


uncle.
Sărbatori: Easter, Christmas, New Year.
 Casa: kitchen, bathroom ,living-room, bedroom, garden, furniture, plate,
knife, pot, cup, glass, fork, spoon, teaspoon, napkin.
 School: class, pen, pencil, book, table, chair, reading, listening, drawing.

8
 Animale:
-Domestice: cat, dog, horse, donkey, rabbit, cow, pig.
-Salbatice: bear, wolf, fox.
-Zoo: lion, leopard, zebra, giraffe, etc.
 Seasons: spring, summer, winter, autumn.
 Vremea :foggy, chilly, hot, cold, windy.
 Activități:in the morning, in the evening, in the afternoon.
 Cultură și civilizație: names, songs and poems.

2.Funcții comunicative
 A saluta și a răspunde la salut.
 A se prezenta și a prezenta pe cineva.
 A identifica elemente din universul familial.
 A descrie persoane, animale,locuri.
 A cere și a da informatii(de ordin personal,despre mediul înconjurător).
 A localiza persoane,obiecte,acțiuni.
 A mulțumi și a răspunde la mulțumiri.
 A propune și a cere cuiva să facă ceva.
 A relata activităti (la prezent).
 A exprima ceea ce îți place și ceea ce nu îți place.

3 Elemente de construcție a comunicării


A.Gramatica
 Substantivul-nr.sg./pl
 Articolul a/an,the
 Pronumele personal

9
 Adjectivul calificativ,posesiv sg,demonstrativ sg-“this”
 Numeralul cardinal(1-10)
 Verbul: to be (af,neg,int),to have(af,neg,int), can,structuri specifice-there
is/there are.
 Adverbe de timp(now,every day)
 Prepoziții de loc-in, on, near, under, to
 Conjuncțiile uzuale-and , but, or.
B.Lexic
 Unități lexicale (cuvinte, sintagme corespunzatoare realizării funcțiilor
comunicative)

MATERIALE DIDACTICE
 Planșe, fișe, audio-video, computer, tablă, obiecte reale, reviste, jucării, cărti,
fructe, legume.

MODALITĂȚI DE EVALUARE

 Exerciții orale:
-ascultă și execută
-ascultă și spune
 Fișe de genul: ascultă și încercuiește/desenează
 Răspunde la întrebările profesorului
 Dialoguri simple pe perechi
 Jocuri didactice
 probe orale;
 probe practice (desen, colaje, utilizarea limbajului non-verbal);
10
 proiecte individuale şi de grup;
 program artistic în grup.

BIBLIOGRAFIE
1.”Engleza pentru cei mici”, vol 1,2,3- Lupescu, Georgiana, ERC PRESS, 2017.
3.”Children’s nursery rhymes”- Adam, Diana, Ex Ponto, 2006.
4. “Engleza pentru copii” - ISA Multimedia, cd1, cd2, 2006.
5. “Round-up Starter”-Virginia Evans, Ed.Longman , 1994
6. Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1,
Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului
Nr. 3418/19.03.2013;

REPERTORIU DE CANTECE

1. The Alphabet Song


2. Good Morning, dear Teacher
3. Good Morning to You
4. Ten little Indians
5. I’m a little Snowman
6. Gingle Bells
7. The Chrismass Tree
8. For he’s a Jolly good Fellow
9. This is the Way
10.Together
11.Are you sleeping?
12.Lazy Mary
13.Old Mc’Donald had a Farm
14.The Muffin Man
15.The Farmer in the Dell
16.: Can You Colour a Rainbow?
17.Ten Fat Monkeys
11
English Through Nursery Rhymes Prof.Adam Diana
Clasa a II-a, o orã/sãptãmânã, opțional

PLANIFICARE CALENDARISTICÃ
Anul şcolar 2019-2020
Semestrul I

Nr. Unitatea Competențe Conținuturile unitãții Nr. Săptă- Evaluare Obs.


crt de specifice (teme,funcții,elemente de ore mâna
învăţare construcție a comunicãrii)

1. Introductor 1 16-20 IX Evaluare


y lesson inițialã

2. Good 1.1, 2.1, 2.2 Greetings, names, 2 23-27IX Evaluare Cassette/cd


Morning numbers,family 230IX formativã
Greeting and introducing song:
him/herself Joc de rol Good
Talking about family Morning
Expressing age
Hello/Good morning/,etc
What’s your name?
My name is...
How old are you?
I am...

3. Listen! 1.1, 1.2, 2.1, School objects 2 1-4X Evaluare Cassette/cd


2.2 Everyday sights and sounds 7-11X formativã song: Listen
Identifying objects
What’s this?
This is a...

4. Can You 1.1, 1.2, 2.2 Colours, fruit and 2 14-18X Evaluare cassette/cd
Colour a vegetables 21-25XI formativã song: Can
Rainbow? Identifying objects Joc (write You Colour
Describing objects as many a Rainbow?
What colour is this? colours as
This is... you can)

5. A Spider in 1.2, 1.3, 2.1, 3 8-12XI Evaluare song: A


the 2.2 Rooms, insects 11-15XI formativã Spider in
Bathroom Expressing existence 25-29XI the
1. Expressing likes/ dislikes Bathroom
There is a...
I like...
6. Ten Fat 1.1, 2.1, 3.1 3 29XI- Evaluare
Monkeys Animals, numbers 6XII formativã song: Ten

12
Expressing existence and 6-10XII Fat
quantity 9-13XII Monkeys
There is/are
Numbers(1-12)

7. Santa 2.1, 2.2, 2.3, 2 16XII-7I Write a


Claus 2.7, 4.1 Christmas, family, friends 10I letter to cassette/cd
Describing people Santa X-mas in
Expressing wishes and Britain
thanks A X-mas
Adjectives- festival
8. all tall/short/thin/fat 2 13-17I Evaluare
Revision 20-24I sumativã A song
Revision contest
A song contest

Semestrul al II-lea, clasa a II-a, o orã /sãptãmânã

Nr Unitatea de Competenț Conținuturile unitãții Nr. Peri- Evaluare Obs.


crt învăţare e (teme,funcții,elemente de ore oada
specifice construcție a
comunicãrii)
1. Revision all Revision 1 9-13II Evaluare
inițialã

2. The Robot Song 1.1, 1.2, Body parts 2 16-20II Evaluare Cassette/c
1.3, 2.1, Commands 23-27II formativã d
2.2,2.6 Talking about body parts song
Present Continuos

3. I’ve Got a 1.1, 2.1, Possession 2 2-6III Evaluare


Bicycle 2.4, 2.5, Expressing possession 9-13III formativã cassette/cd
3.1, 3.2 Talking about family rhyme
Have got

4. Chicken Little 1.2, 2.1, Animals and birds 2 16-20III Evaluare


2.3, 2.4, Describing birds and 23-27III formativã cassette
2.7, 3.1, animals /cd class
3.2 Dramatising the story play
Colours
Adjectives Power
Present Continuos Point
presen-
5. Can You Spell 1.1, 2.1, The alphabet 2 30III- Evaluare tation
Hat? 2.4 Spelling words 3IV formativã
Talking about abilities 5-10IV Cassette/
Can cd
songs:
Can You
Spell Hat?

13
The
6. Little Red 1.2, 2.1, Fairy tales 3 21-24IV Evaluare Alphabet
Riding Hood 2.3, 2.4, Body parts, clothes, food, 26-30IV formativã Song
2.7, 3.1, colours 4-8V
3.2 Identifying fairytales Cassette/
Acting the story cd
Describing appearance class play
Expressing fears
Adjectives
Are you afraid of..?
What big eyes you’ve got!
All the better to see you.

7. Mr.Caterpillar’s 1.2, 2.1, Insects, animals 3 11-15V Evaluare


Dream 2.3, 2.4, Food, drinks,colours- 18-22V formativã
2.7, 3.1, recycling 25-29V
3.2 Talking about food and
drinks Cassette/
Expressing fears cd
Dramatising the story play
I’m very hungry/thirsty.
To be afraid

8. Revision all Revision 2 1-5VI Evaluare


8-12VI sumativã

school
festival
(songs and
plays)

14

S-ar putea să vă placă și