Sunteți pe pagina 1din 20

Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti

Com . Buciumeni Jud. Galaţi


Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă

PROGRAMA PENTRU CURSUL OPŢIONAL

ENGLISH THROUGH SONGS and POEMS

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII - CLASA Pregătitoare

Profesor,Lăcrămioara Buscă

Şcoala „ Smaranda Brăescu” Buciumeni

Judeţul Galaţi
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă

NOTĂ DE PREZENTARE-Argument

Cursul opţional English Through Songs and Poems se adresează elevilor din clasa Preg.
Este un curs de un an, ce urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână.
“Do you speak English?”
Este prima întrebare pe care o auzi ,călătorind prin lumea aceasta; este prima condiţie ce îţi
permite accesul la multitudinea de informaţii întâlnite în lumea virtuală a computerului.
”Ştii limba engleză? “
Este printre primele întrebări pe care le auzi atunci când eşti în căutarea unui loc de
muncă.
Astfel,limba engleză,în condiţiile exigenţelor lumii contemporane,o lume a interferenţelor
şi interdependenţelor de tot felul,devine o condiţie a progresului ,a unei integrări reuşite,atât la
nivelul individual,,cât şi la scară social.
Cunoaşterea unei limbi străine ,înseamnă pentru viitor ,o capacitate sporită de a comuni-
care,încărcată de o pregnant valenţă educativă.Se deschid cărţi către istoria ,geografia,cultura şi
spiritual altor naţiuni.Este astfel facilitată cunoaşterea reciprocă ,înţelegerea,toleranţa,preţuirea
diversităţii.
Cu cât primii paşi sunt făcuţi mai devreme,cu atât şansele de success sunt mai mari.
Învăţarea limbii engleze poată să pară un plan ambiţios pentru şcolarul mic,dar
acum,maleabilitatea structurilor operaţionale mentale,încă nedefinite ,poate constitui un avantaj
pentru un educator avizat.
De fapt,limba străină nu se “învaţă” într-un an, iar eu nu îmi propun ca elevii de clasa a II a
să vorbească în limba engleză cursiv ,ci îmi doresc să îşi dezvolte un mod specific de articulare
a sunetelor şi să cunoască şi câteva din elementele de bază ale exprimării în această limbă.
Astfel,sub deviza transdisciplinarităţii şi a predării integrate a limbii engleze,cea mai mare
dorinţă a mea este aceea de a realiza lecţii atractive,prin care şcolarii mici să îşi dorească să
aprofundeze studiul acestei limbi străine,conştientizând ,totodată,necesitatea cunoaşterii acesteia.

Prin urmare, prin povesti, jocuri, concursuri, poezii, cantece si dialoguri minimale, elevii vor
dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori în general şi ca vorbitori de limba
engleză în particular.
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă

I. OBIECTIVE-CADRU:

Cursul îşi propune:

 să dezvolte capacitatea de exprimare orală si in scris a elevilor


 să dovedească capacitatea de a reacţiona verbal şi non-verbal la mesajele auzite sau citite.
 să exerseze o atitudinea deschisă faţă de ceilalţi
 să dezvolte valori precum interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi, respectul faţă de
ceilalţi, promovarea creativităţii, cooperare şi competitivitate

II. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

1.1 să recunoască sunete specifice limbii engleze 


exerciţii de discriminare între diverse perechi de
foneme
 exerciţii de identificare de sunete ssemănătoare
1.2 să distingă cuvinte şi sintagme în fluxul verbal  exerciţii de răspuns la comenzi şi la formule
simple de comunicare în societate
 exerciţii de răspuns la formule standard specifice
limbii engleze (ex. „How do you do?”)
1.3 să reacţioneze verbal / nonverbal la un mesaj audiat  exerciţii de răspuns la comenzi şi la întrebări
 să poată demonstra înţelegerea unei informaţii,
prin mimarea ei ulterioară.
1.4 să desprindă sensul global al unui enunţ simplu  exerciţii de tip adevărat / fals (yes / false)
 exerciţii cu răspunsuri multiple
2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

2.1 să articuleze sunete, izolat şi în cuvânt / grupuri de cuvinte,  exerciţii de pronunţie


respectând accentul şi intonaţia specifice limbii engleze  exersarea intonaţiei şi a accentului
2.2 să reproducă enunţuri simple / părţi ale unui enunţ  exerciţii de repetare după model a unor cuvinte,
sintagme, propoziţii
 recitare de poezii, interpretare de cântece
 dialoguri simple, pe perechi
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
2.3 să producă enunţuri simple, adecvate unor situaţii de  jocuri şi concursuri didactice
comunicare uzuală  recitarea de poezii
3. DEZVOTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS

OBIECTIVE DE REFERINTA ACTIVITATI DE INVATARE

3.1 să recunoască litere/grupuri de litere in cuvinte şi cuvintele 


exerciţii de identificare a unor litere, grupuri de
in spaţiul grafic litere, cuvinte, sintagme
 exerciţii de împerechere între imagine şi cuvântul
corespunzător acesteia
3.2 să citească un text scurt cu glas tare  exerciţii de citire după model
 exerciţii de recitarea a unui text lecturat recent
3.3 să desprindă sensul global al unui text  exercitii de tipul adevarat/fals
 exerciţii cu întrebări cu răspunsuri multiple, pe
baza unui text studiat
3.4 să sesezeze legatura dintre text şi imaginile ce il insoţesc  exerciţii de formularea a unor întrebări şi
răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor
 exerciţii prin care elevul să facă legătura dintre un
scurt material video şi cunoştinţele acumulate în
urma lecturării unui text.
4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ

OBIECTIVE DE REFERINTA ACTIVITATI DE INVATARE

4.1 să reproduca în scris litere, grupuri de litere, cuvinte,  exerciţii de copiere


sintagme, enunţuri simple  exerciţii de completarea a unor fişe ce cuprind
cuvinte din care lipsesc anumite litere sau grupuri
de litere.
4.2 să realizeze legătura între scriere şi pronunţie la nivelul  exerciţii de completare pe baza unui suport vizual
cuvântului şi al grupului de cuvinte  completarea de fişe (prin redactare, colorare,
trasare de legături între puncte), care să ajute
elevul să descopere aspectul grafic al unor
termeni.
4.3 să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii  jocuri didactice (rebus, grilă)
 exerciţii de redactare a unor enunţuri cuprinzând o
serie de termeni recent însuşiţi.
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
IV. CONŢINUTURI:

VOCABULAR—TEME/ NUMĂR DE ORE SĂPTĂMÂNAL:

persoane 1 oră / săptămână

şcoală, clasă 1 oră / săptămână

familia 1 oră / săptămână

viaţa de zi cu zi 1 oră / săptămână

culori 1 oră / săptămână

camere, locuinţa 1 oră / săptămână

animale, insecte 1 oră / săptămână

mesele zilei şi mâncăruri 1 oră / săptămână

animale sălbatice 1 oră / săptămână

părţile corpului 1 oră / săptămână

oraşe 1 oră / săptămână

vremea 1 oră / săptămână

STRUCTURI:

prezentul simplu al verbului "a fi" la afirmativ şi interogativ 1 oră / săptămână

imperativul (1 h-săpt.) 1 oră / săptămână

adjectivele demonstrative: this 1 oră / săptămână

pluralul substantivelor 1 oră / săptămână

adjectivele posesive my, your, his, her, our 1 oră / săptămână

genitivul cu 's 1 oră / săptămână

adjectivele 1 oră / săptămână

"there is "/ "there are" 1 oră / săptămână

"have got"/"has got" la afirmativ şi interogativ 1 oră / săptămână

prezentul simplu – afirmativ, interogativ şi negativ (like, live) 1 oră / săptămână

prezentul continuu (afirmativ si interogativ) 1 oră / săptămână


Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă

prepoziţiile (in, under, on) 1 oră / săptămână

cuvinte-intrebari: where 1 oră / săptămână

FUNCŢII DE COMUNICARE:

a saluta şi a răspunde la salut 1 oră / săptămână

a se prezenta şi a prezenta pe cineva 1 oră / săptămână

a identifica elemente din universul familiar 1 oră / săptămână

a descrie persoane, animale, locuri 1 oră / săptămână

a localiza persoane, obiecte, acţiuni 1 oră / săptămână

a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător) 1 oră / săptămână

a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri 1 oră / săptămână

a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place 1 oră / săptămână

a da instrucţiuni 1 oră / săptămână

a exprima posesia 1 oră / săptămână

Vor predomina conţinuturi axate pe obiective de tip formativ si educativ.

V. SUGESTII METODOLOGICE - MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Pentru conţinuturile de mai sus se pot utiliza următoarele modalităţi de evaluare:

CONŢINUTURI METODE MIJLOACE FORME DE ORGANIZARE

persoane răspunsuri la întrebările intonaţia frontală


profesorului
mijloace în perechi
lexicale

şcoală, clasă jocuri didactice intonaţia frontală

în grup

familia dialoguri simple, pe perechi mijloace în perechi


Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
semantice

viaţa de zi cu zi descrierea de imagini, prezentarea intonaţia individual


de mini-proiecte pe teme date
în grup

culori concursuri mijloace În grup


semantice

camere, locuinţa descrierea de imagini, prezentarea mijloace individual


de mini-proiecte pe teme date semantice
frontală

animale, insecte răspunsuri la întrebările mijloace individual


profesorului lexicale

mesele zilei şi jocuri didactice mijloace frontală


mâncăruri semantice
în perechi

în grup

animale sălbatice jocuri didactice mijloace frontală


semantice
în perechi
mijloace
lexicale în grup

părţile corpului răspunsuri la întrebările mijloace individual


profesorului lexicale
frontală

oraşe descrierea de imagini, prezentarea mijloace În grup


de mini-proiecte pe teme date semantice

mijloace
lexicale

vremea răspunsuri la întrebările intonaţia individual


profesorului

VI. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ


Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă

OBIECTIV CADRU STANDARD

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare S1. Desprinderea sensului global al unui


a mesajului oral scurt mesaj audiat

S2. Identificarea, in mesaje scurte


audiate, a semnificaţiei unor cuvinte
şi propoziţii simple referitoare la
universul imediat

2. Dezvoltarea capacităţtii de S3. Reproducerea unor mesaje orale


exprimare orală scurte
S4. Producerea unui mesaj simplu şi
scurt despre persoane

S5. Participarea cu întrebări simple şi


răspunsuri scurte la interacţiuni
verbale simple (dialoguri), în
contexte familiare sau de necesitate
imediată
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Tema Obiective Mijloace de Data


Crt. realizare
1. Good morning! - să-şi însuşească formulele - conversaţia
Good day! de salut; - explicaţia
Good evening! - să pronunţe corect cuvintele - exerciţiul prin
Good night! noi: “Dear Teacher, Hello, activizarea
Very Happy, To Say”. elevului în grup şi
- să reacţioneze verbal la un individual
mesaj audiat; -repetarea în grup
- să distingă cuvintele noi ăn după învăţător
fluxul verbal.
2. How are you? - să pronunţe correct - conversaţia
Song “The expresiile noi: I’m fine, - explicaţia
alphabet” Thank you, How are you? - exerciţiul prin
- să reacţioneze verbal la un activizarea
mesaj audiat elevului în grup şi
- să formuleze enunţuri individual
simple într-un dialog. - repetarea în grup
după învăţător

3. Good bye! - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


şi expresiile noi: So long, - explicaţia
We leave from home, See - exerciţiul prin
you tomorrow; activizarea
- să reacţioneze verbal la un elevului în grup şi
mesaj audiat; individual
- să dialogheze cu uşurinţă - repetarea în grup
după învăţător

4. Thank you! - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


noi: Pictures in my book, - explicaţia
Have a look, Thank you. - exerciţiul prin
- să formuleze propoziţii activizarea
folosind cuvintele invăţate; elevului în grup şi
- să formuleze enunţuri individual
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
simple adaptate unei situaţii - repetarea în grup
de comunicare verbală. după învăţător

5. Revision - reactualizarea expresiilor şi - conversaţia


Song cuvintelor învăţate anterior; - explicaţia
“Hello,hello” - să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
ţi grupurile de sunete activizarea
cuprinse in cuvinte; elevului în grup şi
- să formuleze propoziţii individual
simple; - repetarea în grup
- să dialogheze cu un coleg după învăţător
sau cu învăţătorul folosind
expresiile învăţate;
- să formuleze enunţuri
simple unei situaţii de
comunicare.
6. Poem „Good - să pronunţe corect sunetele - conversaţia
morning!” şi grupurile de sunete - explicaţia
Song cuprinse în cuvinte - exerciţiul prin
“Hello,hello” - să reacţioneze verbal la un activizarea
mesaj audiat elevului în grup şi
- să reţina cuvintele ritmate şi individual
rimate din poezie: - repetarea în grup
„Good morning, dear după învăţător
teacher!
Good morning, how are
you?
We all very happy
To say „Hello!” to you”.
7. Fruit - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia
Song”My noi: - explicaţia
favourite food” apple-măr, pear-pară, - exerciţiul prin
grape-strugure, quince- activizarea
gutuie, plum-pruna, elevului în grup şi
orange-portocală; individual
- să formuleze propoziţii - repetarea în grup
folosind cuvintele invăţate; după învăţător
- să formuleze enunţuri - folosirea
simple adaptate unei situaţii materialului
de comunicare verbală. intuitiv: jetoane,
imagini cu fructe.
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă

8. Vegetables - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


Song”My noi: - explicaţia
favourite food” Tomato-roşie, carrot- - exerciţiul prin
morcov, cabbage-varză, activizarea
onion-ceapă, pepper-ardei. elevului în grup şi
- să formuleze propozitţii individual
folosind cuvintele invăţate; - repetarea în grup
- să formuleze enunţuri după învăţător
simple adaptate unei situaţii - folosirea
de comunicare verbală. materialului
intuitiv: jetoane,
imagini cu
legume.

9. Revision - reactualizarea expresiilor şi - conversaţia


cuvintelor învăţate anterior; - explicaţia
- să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
şi grupurile de sunete activizarea
cuprinse in cuvinte; elevului în grup şi
- să formuleze propoziţii individual
proprii simple; - repetarea în grup
- să dialogheze cu un coleg după învăţător
sau cu învăţătorul folosind - imagini cu fructe
expresiile învăţate; şi legume
- să formuleze enunţuri
simple unei situaţii de
comunicare verbală;
- să recunoască după imagine
fructul sau leguma şi să o
redea în limba engleză;
- să recite poezia “Good
morning!”
10. What colour is? - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia
noi: - explicaţia
red, blue, yellow, green, - exerciţiul prin
white, black, pink, orange; activizarea
- să articuleze sunetele elevului în grup şi
izolate şi în cuvinte/grupuri individual
de cuvinte respectând - repetarea în grup
accentul şi intonaţia; după învăţător
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
- să recunoască culorile
indicate.

11. What colour is? - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


Song”The noi: - explicaţia
alphabet” red, blue, yellow, green, - exerciţiul prin
white, black, pink, orange; activizarea
- să articuleze sunetele elevului în grup şi
izolate şi în cuvinte/grupuri individual
de cuvinte respectând - repetarea în grup
accentul şi intonaţia; după învăţător
- să recunoască culorile
indicate.

12. Seasons - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


Song „I like noi: - explicaţia
swimming” spring, summer, autumn, - exerciţiul prin
winter,swim-a activizarea
înota,school-şcoală,read-a elevului în grup şi
citi,like- a-i individual
plăcea,weekend-sfârşit de - repetarea în grup
săptămână; după învăţător
- să reacţioneze verbal la un
mesaj audiat;
- să dialogheze cu un coleg
sau cu învăţătorul folosind
cuvintele noi;

13. Colours - poem - să pronunţe corect sunetele - conversaţia


şi grupurile de sunete - explicaţia
cuprinse in cuvinte; - exerciţiul prin
- să reacţioneze verbal la un activizarea
mesaj audiat; elevului în grup şi
- să reţina cuvintele ritmate şi individual
rimate din poezie: - repetarea în grup
“Spring is green, după învăţător
Summer is bright, - folosirea
Atumn is yellow, materialului
Winter is white”. intuitiv: jetoane,
imagini.
14. Let’s count - să-şi însuşească numerele - conversaţia
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
Song”One to ten cardinale în limita 1-10; - explicaţia
and back again” - să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
şi grupurile de sunete activizarea
cuprinse în cuvinte; elevului în grup şi
- să asocieze numărul la individual
cantitate - repetarea în grup
după învăţător

15. Poem - să pronunţe corect sunetele - conversaţia


“Numbers!” şi grupurile de sunete - explicaţia
cuprinse în cuvinte; - exerciţiul prin
- să reacţioneze verbal la un activizarea
mesaj audiat elevului în grup şi
- să reţina cuvintele ritmate şi individual
rimate din poezie: - repetarea în grup
“One, one, one, după învăţător
I love the sun,
Two, two, two,
I love my mamy you,
Three, three, three,
Mamy love’s me
Four, four, four,
I love my mamy more and
more!”

16. Revision - reactualizarea expresiilor şi - conversaţia


cuvintelor învăţate anterior; - explicaţia
- să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
şi grupurile de sunete activizarea
cuprinse în cuvinte; elevului în grup şi
- să formuleze propoziţii individual
simple; - repetarea în grup
- să dialogheze cu un coleg după învăţător
sau cu învăţătorul folosind
expresiile învăţate;
- să formuleze enunţuri
simple unei situaţii de
comunicare;

17. The human body - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


Song”The human noi: - explicaţia
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
body” head-capul, eyes-ochii, - exerciţiul prin
nose-nas, ears-urechi, activizarea
hair-păr, neck-gât, body- elevului în grup şi
corp, hand-mâna, finger- individual
deget, leg-picior, feet-tălpi; - repetarea în grup
- să formuleze propoziţii după învăţător
folosind cuvintele invăţate;
- să formuleze enunţuri
simple adaptate unei situaţii
de comunicare verbală.

18. The human body - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


Lesson 2 noi: - explicaţia
head-capul, eyes-ochii, - exerciţiul prin
nose-nas, ears-urechi, activizarea
hair-păr, neck-gât, body- elevului în grup şi
corp, hand-mâna, finger- individual
deget, leg-picior, feet-tălpi; - repetarea în grup
- să formuleze propoziţii după învăţător
folosind cuvintele invăţate;
- să formuleze enunţuri
simple adaptate unei situaţii
de comunicare verbală.

19. Song: „The human - să cânte cu dezinvoltură - conversaţia


body” cântece pentru copii în - explicaţia
limba engleză individual - exerciţiul prin
sau în grup; activizarea
- să redea liber linia melodică elevului în grup şi
a cântecului; individual
- repetarea în grup
după învăţător

20. Song: „The human - să cânte cu dezinvoltură - conversaţia


body cântece pentru copii în - explicaţia
Revision limba engleză individual - exerciţiul prin
sau în grup; activizarea
- să redea liber linia melodică elevului în grup şi
a cântecului; individual
- repetarea în grup
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
după învăţător

21. My family - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


noi: - explicaţia
father, mother, brother, - exerciţiul prin
sister; activizarea
- să dialogheze cu elevii elevului în grup şi
folosind expresii învăţate individual
- repetarea în grup
după învăţător

22. Song -My family” - să cânte cu dezinvoltură - conversaţia


cântece pentru copii în - explicaţia
limba engleză individual - exerciţiul prin
sau în grup; activizarea
- să redea liber linia melodică elevului în grup şi
a cântecului; individual
- repetarea în grup
după învăţător
- folosirea
materialului
intuitiv: jetoane,
imagini.

23. Revision - reactualizarea expresiilor şi - conversaţia


cuvintelor învăţate anterior; - explicaţia
- să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
şi grupurile de sunete activizarea
cuprinse în cuvinte; elevului în grup şi
- să formuleze propoziţii individual
simple; - repetarea în grup
- să dialogheze cu un coleg după învăţător
sau cu învăţătorul folosind
expresiile învăţate;
- să formuleze enunţuri
simple unei situaţii de
comunicare verbală;

24. Domestic Animals - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


noi: - explicaţia
cat-pisică, dog-câine, cow- - exerciţiul prin
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
vacă, pig-purcel, sheep- activizarea
oaie, horse-cal, mouse- elevului în grup şi
şoricel, duck-raţă; individual
- să formuleze propoziţii - repetarea în grup
folosind cuvintele invăţate; după învăţător
- să formuleze enunţuri - folosirea
simple adaptate unei situaţii materialului
de comunicare verbală. intuitiv: jetoane,
imagini cu
animale
domestice.

25. Wild animals - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


noi: - explicaţia
cat-pisică, dog-câine, cow- - exerciţiul prin
vacă, pig-purcel, sheep- activizarea
oaie, horse-cal, mouse- elevului în grup şi
şoricel, duck-raţă; individual
- repetarea în grup
bear-urs, rabbit-iepure, după învăţător
wolf-lup, crocodile- - folosirea
crocodil, tiger-tigru, lion- materialului
leu, fish-peşte, monkey- intuitiv: jetoane,
maimuţă; imagini cu
spider-păianjen,whale- animale
balenă,snake-şarpe,mouse- domestice.
şoarecefrog-broască.

- să formuleze propoziţii
folosind cuvintele invăţate;
- să formuleze enunţuri
simple adaptate unei situaţii
de comunicare verbală.

26. My house - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


noi: - explicaţia
- hose-casa,bedroom- - exerciţiul prin
dormitor,dining-room- activizarea
sufragerie,hall- elevului în grup şi
hol,armchair-fotoliu,sofa- individual
canapea,table- - repetarea în grup
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
msa,television/TV- după învăţător
televizor,window-fereastra - folosirea
- să formuleze propoziţii materialului
folosind cuvintele invăţate; intuitiv: jetoane,
- să formuleze enunţuri imagini cu
simple adaptate unei situaţii animale
de comunicare verbală. domestice.
-
27. Song-„My - să cânte cu dezinvoltură - conversaţia
house” cântece pentru copii în - explicaţia
limba engleză individual - exerciţiul prin
sau în grup; activizarea
- să redea liber linia melodică elevului în grup şi
a cântecului; individual
- să reproducă corect - repetarea în grup
onomatopeele animalelor după învăţător
domestice. - folosirea
materialului
intuitiv: jetoane,
imagini cu
animale
domestice.

28. At school - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


noi: - explicaţia
Song „At school” - English-engleză,maths- - exerciţiul prin
matematică,technology- activizarea
educaţie elevului în grup şi
tehnologică,music- individual
muzică,history- - repetarea în grup
istorie,geography- după învăţător
geografie,science- - folosirea
ştiinţă,book-carte,pencil- materialului
stilou,pencil-case- intuitiv: jetoane,
penarglue-lipici,eraser- imagini cu
gumă,crayon- animale sălbatice.
creion,paper-hârtie.
- să formuleze propoziţii
folosind cuvintele invăţate;
- să formuleze enunţuri
simple adaptate unei situaţii
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
de comunicare verbală.

29. Revision - reactualizarea expresiilor şi - conversaţia


cuvintelor învăţate anterior; - explicaţia
- să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
şi grupurile de sunete activizarea
cuprinse în cuvinte; elevului în grup şi
- să formuleze propoziţii individual
simple; - repetarea în grup
- să dialogheze cu un coleg după învăţător
sau cu învăţătorul folosind
expresiile învăţate;
- să formuleze enunţuri
simple unei situaţii de
comunicare verbală;

30. On holiday - să pronunţe corect cuvintele - conversaţia


noi: - explicaţia
- holiday-vacanta,mountain- - exerciţiul prin
munte,sea-mare,pyramid- activizarea
piramida,ski-a schia,swim- elevului în grup şi
a inota,climb- a se individual
căţăra,Have a great time - repetarea în grup
on holiday- să aveţi o după învăţător
vreme superbă în vacanţă! - folosirea
- să formuleze propoziţii materialului
folosind cuvintele invăţate; intuitiv: jetoane,
- să formuleze enunţuri imagini cu flori
simple adaptate unei situaţii
de comunicare verbală.

31. Song”On holiday” - să pronunţe corect sunetele - conversaţia


şi grupurile de sunete - explicaţia
cuprinse în cuvinte; - exerciţiul prin
- să reacţioneze verbal la un activizarea
mesaj audiat; elevului în grup şi
- să reţina cuvintele ritmate şi individual
rimate din poezie. - repetarea în grup
după învăţător
- folosirea
materialului
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
intuitiv: jetoane,
imagini.

32. Revision - reactualizarea expresiilor şi - conversaţia


cuvintelor învăţate anterior; - explicaţia
- să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
şi grupurile de sunete activizarea
cuprinse în cuvinte; elevului în grup şi
- să formuleze propoziţii individual
simple; - repetarea în grup
- să dialogheze cu un coleg după învăţător;
sau cu învăţătorul folosind
expresiile învăţate;
- să formuleze enunţuri
simple unei situaţii de
comunicare verbală;

33. Revision - reactualizarea expresiilor şi - conversaţia


cuvintelor învăţate anterior; - explicaţia
Cântecele studiate: - să pronunţe corect sunetele - exerciţiul prin
“The alphabet” şi grupurile de sunete activizarea
“Hello,Hello”; cuprinse în cuvinte; elevului în grup şi
“Human body”; - să formuleze propoziţii individual
“One to ten and simple; - repetarea în grup
back again”; - să dialogheze cu un coleg după învăţător;
“My favourite sau cu învăţătorul folosind
food”; expresiile învăţate;
“My family”; - să formuleze enunţuri
“I like simple unei situaţii de
swimming”; comunicare verbală;
“My house”;
“On holiday”

BIBLIOGRAFIE

1. Angela Năsulea - “Engleza-Jocuri Hazlii pentru mii de copii” –Ed.


Compania
2. Hadfield, J. - “Elementary Comunication Games” Nelson, Londra
3. Wells G. - „Learning through interaction” Cambridge University Press 1981
Şcoala Gimnazială „Smaranda Brăescu” Hânţeşti
Com . Buciumeni Jud. Galaţi
Clasa Pregătitoare
Profesor , Lăcrămioara Buscă
4. Fairy Tales - „The three little pigs” Brown Watson
„Cinderela” – Fraţii Grimm
„Snow-White - Fraţii Grimm
5. „My first English words” – Ed. Teora Educaţional
6. Helen MacGregor,Stephen Chadwick – „Să câtăm în limba engleză” –Ed.
Niculescu,2010

S-ar putea să vă placă și