Sunteți pe pagina 1din 2

X.1.Conceptul de proiectare pedagogica si functiile sale.

Etapele si nivelurile proiectarii


didactice

Proiectarea didactica= o activitate de anticipare a demersului de predare-invatare-evaluare.


Proiectarea pedagogica se refera la ansamblul operatiilor de anticipare a obiectivelor,
continuturilor, metodelor si mijl de invatare, a instrumentelor de evaluare si a relatiilor ce se
stabilesc intre toate aceste elemente ,in contextul unui mod specific de organizare a ctivitatii
didactice.
Functiile proiectarii pedagogice:
1. fc de anticipare: proiectarea pedagogica se def ca ansamblu cordonat de operatii de
anticipare a desfasurarii procesului intrsuctiv-educativ, finalizate in programe
differentiate de instruire;
2. fc de orientare: obiectiveel sunt adevarate criterii de referinta ce orienteaza proiectarea ,
desfasurarea si evaluarea tuturor activitatilor educative si permit Cd construirea unui
scenariu didactic dupa care sa isi orienteze activitatea;
3. fc de organizare:proiectarea pedagogica se def ca un complex de operatii de planificare si
organizare a instruirii ,descriere a solutiei oprime a unei probleme didactice complexe.
4. fc de dirijare: proiectarea arata posibilitatile de actiune,strategia de realizare a activitatii
instructiv-educative; dirijeaza si ghideaza la diverse niveluri,exprimand si rolul
managerial al CD.
5. fc de reglare-autoreglare: raportarea rezultatelor finale la obiective permite controlul si
reglarea, autoreglarea proceselor pedagogice,ofera masura eficientei activitatii si
optimizarea activitatilor educative;
6. fc de decizie: vizeaza ameliorarea si optimizarea activitatii instructiv-educative.
7. fc de inovare: a proceselor de instruire si educatie.

Desfasurarea cat mai eficienta a activitatii didactice iplica o pregatire temeinica a CD,dupa
o metoda rationala,pt ca un “proiect bine gandit’ are ca rezultat un “lucru bn facut”.
Principalele procese si situatii componente ale actului didactic,pot fi strucurate astfel:
 Definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio-temporal; cuprinde o serie de
operatii de identificare si de dimnesionare a obiectivelor educationale ale activitatii
didactice. Determinarea obiectivelor repr una dintre conditiile necesare ale demersului
didactic rational,riguros. Obiectivul educational vizeaza delimitarea unei conduite sau
achizitii educative,care sa fie redata in termeni de comportamnete observabile,
masurabile. Scopul unui curs tr sa aiba in vedere ceea ce va sti elevul dupa lectie,si nu
ceea ce face in tp ei.Identificarae scopurilor si a obiectivelor permit org rationala a
procesului de predare, constituind ghidul pt activitatea de predare-invatare.De asemenea,
se ca tine seama de conditiile in care activitatea se va desfasura, timpul de instruire
disponibil ,nivelul de pregatire al elevilor, cat si de principalele categorii de resurse
necesare in desf activitatii.
 Determinarea continuturilor. Aceasta etapa consta in org si pregatirea continuturilor
procesului de instruire si educatie. Analiza logico-didactica ,functionala a continuturilor
conta in :sistematizarea continutului prin delimitarea si ordonarea unitatilor
informationale,sau alte moduri de structurare , identificarea pt fiecare umitate de
instruirea a elem esentiale, accesibilitatea continutului in ceea ce priveste ritmul de
parcurgere a ecestuia,gradul de aprofundare in fc de capacitatile elevilor, ierahizarea
notiunilor etc.
 Stabilirea strategiei optime de actiune .Eficienta activitatii didactice este det de
calitatea modalitatilor de selectare si imbinare a celor mai potrivite metode, mijloace,
materiale didactice. Alegerea celei mai potrivite strategii did se face in fc de:
-tipul activitatii
-Ob op prestabilite
-contextul psihopedagogic al instruirii
-contextul material al instruitii
-personalitatea Cd si stilul de activitate didactica abordat de acesta.
 Stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. Proiectarea activ dicatice este bn
formulata daca se stabileste de la debutul acestora o procedura de evaluare a nivelului de
realizare a ob propuse. Stabilirea corecta a ob si posibilitatilor de operationalizare a
acestora sprijina procesul de evaluare a rez elevilor si a activitatii Cd, faciliteaza alegerea
unor instrumnete de ev adecvate, precum si interpretarea si utilizarea rez in sensul
optimizarii activittii si, implicit ,al pregatiri elevilor.

Niveluri ale proiectarii pedagogice


Perioadele de timp pe care se realizează proiectarea pedagogică se întind pe cicluri de învăţământ, ani
de studii, discipline şcolare, semestre, capitole, sisteme de lecţii şi activităţi. În funcţie de perioada de
timp la care ne raportăm, distingem:
 proiectarea globală
 proiectarea eşalonată
Proiectarea globală reprezintă activitatea de structurare a acţiunilor şi operaţiilor care asigură
funcţionalitatea sistemului şi a procesului de învăţământ la nivel general. Acesta vizează instituţiile
şcolare şi se operează cu obiective, conţinuturi şi criterii de evaluare cu un grad mai mare de
generalitate.
Proiectarea eşalonată constă în elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline şi
apoi a unei lecţii/activităţi. Acest tip de proiectare este specific cadrului didactic (în principal) si se
concretizeaza in:
Proiectarea activitatii anuale,pe baza planului de invatamant si a programei
scolare,presupune:
-identificarea obiectivelor generale urmarite in predarea disciplinei;
-analiza continutului,identificarea unitatilor mari de continut si a succesiunii lor;
-esalonarea in timp ,precizarea numarului de oare pentru fiecare unitate si precizarea datei sau a
saptamanii din structura anului scolar;
-distrubutia timpului pe tipuri de activitati:predare,fixare si sistematizare,evaluare.
Proiectarea activitatii semestriale este o continuare a proiectarii anuale.Aceasta poate
include,pe langa elementele specifice unei proiectari anuale,o prima anitcipare a strategiilor didactice
si a posibilitatilor de evaluare,in functie de obiectivele urmarite si de continutul detaliat.