Sunteți pe pagina 1din 3

Exemple de bună practică în educație fizică și sport

Prof. Bărbieru Sorin, educație fizică și sport


Școala Gimnazială nr 1, com. Matca, jud Galați

Înainte de a vorbi despre metodele de optimizare a demersului didactic, fără a ne


îndepărta de programa școlară, prezenta lucrare își propune abordarea educației fizice și
sportului de către profesor ca factor principal de decizie dar și prin implicarea tuturor
actorilor, a asociațiilor sportive și a instituțiilor locale.
Este foarte important ca profesorii să poată să monitorizeze și să evalueze toate
activitățile de bună practică incluse, lucrând în colaborare cu toți actorii implicați în scopul de
a concepe și planifica intervenții viitoare.
Formarea standardelor pentru desfășurarea în condiții optime a orelor de educație fizică
este foarte importantă, deoarece respectarea acestor standarde va determina o serie de aspecte
foarte importante, cum ar fi:
- Cum va arata lumea noastră? ( mai activă, sociabilă?)
- Care va fi dezvoltarea în continuare a omenirii? (vom fi mai sănătoși, mai energici?)
- Cum vom vedea chestiuni precum libertatea, fericirea etc. (educarea spiritului de fair-
play)
Toate aceste probleme și multe altele depind în mare măsură de noi și de comportamentul
nostru. Respectarea standardelor este foarte importantă nu numai în viața de zi cu zi, dar și în
competiția sportivă. Exemplele moderne de bună practică în educație fizică și sport definesc
cu precizie conceptul de concurență echitabilă. Conceptul de ”fair-play” include atât
respectarea adversarului, cât și respectul de sine. Acest al doilea aspect rezultă din
confruntarea morală cu noi înșine, ca parte a confruntării cu adversarul.
Cele mai importante aspecte legate de conceptul de fair-play în sport sunt:
- trișatul
- manipularea regulilor în favoarea unui concurent
- abuzul de aditivi alimentari
- violența fizică și verbală
- discriminarea
- exploatarea
- oportunități ilegale
- corupția
- dopajul
- meciurile aranjate

Pentru a promova o educație sportivă de calitate, trebuie ca elevii să fie antrenați în


activități sportive după școală și educați cu privire la diversele aspecte legate de conceptul de
fair-play în sport. De asemenea este necesară cooperarea dintre elevi, profesori cu părțile
externe interesate: familia, cluburi sportive, antrenori, asociații sportive și comunități locale,
actori din sănătate, suporteri, voluntari, alte școli ș.a.
În practică, pentru a îmbunătăți imaginea educației fizice si pentru a promova
sportul la școală avem nevoie de:
- Asigurarea infrastructurilor adecvate și a echipamentelor pentru cursurile de educație
fizică, în parteneriat cu asociațiile și autoritățile locale
- Crearea de instrumente de comunicare, cum ar fi broșurile sau buletinul informativ al
competițiilor sportive
- Atragerea de parteneri multipli (antrenori, asociații sportive și membrii ai comunității
locale) care supraveghează elevii promițători și de elită
- Organizarea și desfășurarea competițiilor sportive între elevi, pe diferite ramuri
sportive la nivelul școlii sau la nivel local.
- Cooperarea cu serviciile comunitare și de sănătate locale, pentru a asigura buna
desfășurare a evenimentelor sportive.
- Schimburi de experiență (între profesori de educație fizică, antrenori ș.a.)
- Promovarea exemplelor de bună practică și a comportamentului sportiv
- Proiecte de educație și integrare bazate pe sport (pentru prevenirea abandonului școlar)
Educația fizică și sportul este un un liant între educație, sănătate, integrare socială și
dezvoltare și contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea umanității și la integrarea socială.

Alte reguli și exemple de bună practică în educație fizică și sport:


- Încurajarea și sprijinirea inițiativelor inovatoare, în ceea ce privește activitățile fizice
la școală și beneficiile lor asupra sănătății (cum ar fi învățarea făcând lucruri în
mișcare)
- Încurajarea și sprijinirea evenimentelor sportive, campanii de sensibilizare și
ceremonii cu premii care promovează sportul la școală și fairplay-ul în sport la ora de
educație fizică.
- Proiecte de sprijin care să încurajeze integrarea socială prin sport(pentru abandonul
școlar timpuriu, de exemplu)
- Încurajarea profesorilor și a autorităților să facă din promovarea sportului și a
exemplelor de bună practică principalul obiectiv al planificărilor școlare de educație
fizică, sprijinirea schimbului de bune practici și organizarea orelor suplimentare prin
extindere și aprofundare, ansmbluri sportive.
- Consolidarea măsurilor de combatere a comportamentelor inadecvate ( violență fizică
și verbala, intoleranță ș.a.)

Metode de promovare a exemplelor de bună practică în educație fizică și sport

“Școlile au fost recunoscute de mult timp ca fiind adecvate pentru inițiative în educație
fizică. Mai mult ca oricând, ele devin un loc privilegiat să promoveze și să sprijine un stil de
viață activ fizic în rândul tinerilor”. (citat din articolul: Prevention in the first place: schools
a setting for action on physical inactivity, P-J Naylor,H A McKay)
Într-adevăr, școala este, uneori singurul loc în care tinerii vor lua parte la mișcare fizică.
Cum putem promova beneficiile sportului și cum putem aborda exemplele de bună practică
în domeniul sportului?
- Creșterea gradului de conștientizare a importanței activităților fizice pentru sănătatea
elevilor și pentru dezvoltarea personală prin explicații și exemple demonstrative.
- Evidențierea importanței tuturor sporturilor în dezvoltarea fizică armonioasă, în
dezvoltarea calităților și deprinderilor motrice ( elemente și procedee tehnice specifice
ramurilor sportive)
- Oferirea de sprijin specific elevilor cu dificultăți în formarea deprinderilor fizice sau
cu dificulăți de asimilare a cunoștințelor teoretice necesare.
- Stabilirea unei cooperări eficiente între școli, părinți, asociații sportive, autorități
locale. ș.a
- Integrarea elevilor cu risc de excluziune.
Sportul este un proiect social care însoțește o persoană toată viața ei.
“Orice persoană care face sport, în competiție sau pentru petrecerea timpului liber, și cei
care îi susțin, au responsabilitatea comună de a ajuta la menținerea motivelor, care sunt
valori, pentru care au început să practice sau să sprijine sportul. Acestă responsabilitate nu
este numai a campionilor, dar și a tuturor jucătorilor, educatorilor, arbitrilor și factorilor de
decizie, iar în cele din urmă a tuturor celor care iubesc sportul … ” (Citat din articolul:
”Charte d’etique et de deontologie du sport francais”)
Succesul școlar
Studiile recente au arătat că elevii care fac activități fizice au o productivitate mai bună la
școală decât cei care nu fac. Efectele pozitive se resimt în special la citire, matematică,
atenție și pregătire școlară. Aceste avantaje rezultă din combinarea mai multor factori.
Activitatea fizică stimulează producerea de substanțe care protejează neuronii, care pot
îmbunătăți memoria, concentrarea și atenția.
De asemenea, observăm o creștere a încrederii, a stimei de sine și a percepției de sine.
Integritatea tinerilor cu carențe de dezvoltare sau de învățare se face mai ușor, scăzând de
asemenea comportamentul deviant de la școală.

S-ar putea să vă placă și