Sunteți pe pagina 1din 12

instrucţiunI DE MONTARE

w w w . r oo f a r t . r o

Sistemele de jgheaburi și burlane ROOFART asigură evacuarea precipitațiilor


atmosferice de pe orice tip de acoperiş.
Acest ghid vă va ajuta la alegerea și instalarea corectă a sistemelor de preluare
a apelor pluviale ROOFART Rainwater Systems.

CUPRINS

1. Date generale............................................................................................2

2. Elementele sistemului.............................................................................3

3. Alegerea sistemului..................................................................................4

4. Instrumente necesare pentru montare...............................................5

5. Montarea cârligelor..................................................................................6

6. Montarea jgheaburilor............................................................................8
7. Îmbinarea jgheaburilor...........................................................................9

8. Montarea colţarelor la 900 interioare și exterioare...........................9

9. Instalarea burlanelor..............................................................................10

10. Montarea coturilor burlan şi evacuare..............................................11

11. Alte accesorii............................................................................................12

2 r o o fa r t ® - Toat e d r e p t u r i l e r e z e r vat e
i n s t r u c ţ i u n I D E M O NT A R E

2. elementele sistemului ROOFART

PP

EJ

elementele sistemului ROOFART:


JB - Jgheab semicircular
BJ - Brăţară jgheab
CU - Capac universal RC

CJ - Cârlig jgheab
CPU - Cârlig pazie universal
PPC - Piesă prindere căprior
KE - Colţar exterior 900
KI - Colţar interior 900
RA - Racord jgheab
CB - Cot burlan 600
PB - Prelungitor burlan
BU - Burlan
BB - Brăţară burlan
RB - Ramificaţie burlan
CE - Cot evacuare 600 DEP

EC - Element captare
PC - Pâlnie colectoare
RC - Racord canalizare
EJ - Element îmbinare jgheab CEL

PP - Piesă preaplin
DEP - Decantor
CEL - Cot elastic

Sistemul ROOFART este confecţionat din tablă prevopsită Prelaq SSAB.

Gama de culori: Date tehnice:


1. Roşu RAL - 3011 1. Tablă din oţel
2. Roşu cărămiziu RAL - 3009 2. Strat de zinc 275gr /m2
3. Vişiniu* RAL - 3005 3. Strat de pasivizare
4. Maro RAL - 8017 4. Grund
5. Alb RAL - 9010 5. Strat de vopsea Prelaq RWS 35mcr

3
w w w . r oo f a r t . r o

3. Alegerea sistemului
Sistemul de jgheaburi și burlane ROOFART este disponibil
în două dimensiuni: 125/87mm și 150/100mm.
Pentru suprafața acoperișului de până la 150m2 Aria
recomandăm să fie utilizate jgheaburile de 125mm și A
burlane de 87mm, iar jgheaburile de 150mm și burlane de
100mm sunt recomandate pentru acoperișuri cu suprafața
mai mare de 150m2.
La streașina de lungimea până la 10m se va folosi o scurgere,
iar în cazurile când lungimea streașinei va depăși 10m – se vor
monta două burlane la ambele capete.
1 BU (A, m2) 2 BU (A, m2)
125-200 200-300

< 10 m > 10 m

Pentru lungimea acoperișului pîna la 10 metri, se instalează Pentru lungimea acoperisului mai mare de 10 metri, se
o scurgere. instaleaza doua scurgeri la colţuri.

schiţa de amplasare a scurgerilor pentru diferite tipuri de acoperiș

Acoperiș în două ape Acoperiș în patru ape Acoperiș cu mai multe ape

4 r o o fa r t ® - Toat e d r e p t u r i l e r e z e r vat e
i n s t r u c ţ i u n I D E M O NT A R E

4. INSTRUMENTE NECESARE PENTRU MONTAREA SISTEMULUI

Nivelă Instrument pentru îndoirea CJ Ruletă, creion, frânghie

Bomfaier Clește nituri Mașină de găurit cu acumulator

Ciocane cauciuc și metal Cleşte Foarfece pentru tabla de metal

5
w w w . r oo f a r t . r o

5. Montarea cârligelor

max 0
.8m
0.1m

2 mm/m
5a 5b
n
di
3
2/

H
m
m
20

5c 5d 5e

Cârligele sistemului ROOFART sunt de pazie - fig. 5h.


două tipuri (fig. 5a): Cârlige de tipul CJ se vor monta
a) CJ – Cârlig Jgheab, produs din deasupra căpriorilor.
platband cu grosime de 4 mm; De asemenea, se recomandă ca
b) CPU - Cârlig Pazie Universal, partea exterioară a jgheabului să fie cu
confecționat din platband cu 20–30mm mai jos decat prelungirea
grosime de 1,5 mm. imaginară a şarpantei (fig. 5c).
Înaintea montării cârligelor, este Montarea cârligelor se începe
necesar să se traseze o pantă de cu găsirea liniei de orizont şi
scurgere spre locul de amplasare a determinarea pantei de scurgere.
burlanului. Preferabil este ca panta Cârligele se montează de la centrul 5f
jgheabului să fie de cca 2mm la 1m acoperişului spre capete, între care
liniar (fig. 5b). se întinde o sfoară care marchează
Distanța la care se montează cârligele panta necesară.
nu va depăși 0,8 m, iar cârligele de la De la linia de orizont se montează
capete vor avea 0,1 m până la marginea primul cârlig. După ce a fost montat
acoperișului (fig. 5b). primul cârlig şi ultimul se întinde
Notă: Distanţa de 0.1m de o sfoară care marchează panta de
la marginea acoperişului nu se cădere. Ţinând cont de devierea
aplică cînd se montează colţarul fiecărui cîrlig în pantă, se montează
exterior (KE). celelalte cârlige.
Cârligele CPU pot fi montate Înainte de montare cârligele (CJ)
atât pe căprior (cu utilizarea Piesei vor fi indoite cu dispozitivul special în
5g
Prindere Căprior PPC), cât și direct pe locurile marcate anterior (fig. 5e ­­- fig. 5g).

6 r o o fa r t ® - Toat e d r e p t u r i l e r e z e r vat e
i n s t r u c ţ i u n I D E M O NT A R E

5a 5h 5m

În funcţie de tipul streaşinei şi al


arhitecturii construcţiei, pot fi folosite
diverse tipuri de cârlige de susţinere.
Pentru streaşinile perpendiculare, se
montează cârlige tip CPU, iar pentru
cele înclinate cârligele lungi CJ.
Cârligele lungi de susţinere CJ se
montează îngropat în reţeaua de
şipci, deasupra căpriorilor (fig. 5m, 5n).
Cîrligele universale CPU pot fi montate
atît direct pe pazie cît şi pe căpriori cu
5i 5n
ajutorul Piesei Prindere (PPC) (fig. 5j - 5l).

5j 5k 5o

Notă:
Este interzisă utilizarea polizorului
unghiular la aceste lucrări. 5l 5p

7
w w w . r oo f a r t . r o

6. Montarea jgheaburlor
Înainte de a monta jgheabul în cârlige,
se marchează locul de amplasare a
Racordului Jgheab (RA).
Pentru aceasta se așează jgheabul pe
cârlige, fără a fi fixat. Intre primele două
cârlige, unde se va plasa burlanul, cu
ajutorul unui creion se marchează locul
de poziționare a Racordului Jgheab RA
(fig. 6a și fig. 6b).
Pe locul marcat la început, cu ajutorul
unui bomfaier și apoi cu foarfecele 6a 6b
pentru tablă se decupează o fantă de
scurgere în jgheab, care nu va fi mai
mare decât diametrul burlanului (fig. 6c).
Pentru a ușura evacuarea apei în
burlan, marginile locului taiat vor fi
indoite în exterior cu ajutorul unui
clește (fig. 6e).
Partea exterioară a Racordului
RA se prinde de jgheab, iar clemele
RA (după fixarea lui pe jgheab) vor
fi îndoite pe marginea interioară a
jgheabului (fig. 6e și 6f ).
6c 6d
După montarea Racordului Jgheab
se poate monta la capăt şi capacul
universal (CU). El este prevăzut cu
dinți autoblocanți și garnitură de
cauciuc care asigură o bună fixare a
capacului pe jgheab. CU se montează
cu ajutorul unui ciocan de plastic sau
prin presare manuală.
La final, jgheabul se aşează pe
cârlige și se fixează prin apăsarea lui
la fiecare cârlig în parte.

6e 6f

Notă:
Este interzisă utilizarea polizorului
unghiular la aceste lucrări.

8 r o o fa r t ® - Toat e d r e p t u r i l e r e z e r vat e
i n s t r u c ţ i u n I D E M O NT A R E

7. Îmbinarea jgheaburilor

2 mm

7a 7b 7c

Două jgheaburi care urmează a fi Pentru îmbinarea jgheaburilor se Se închide piesa de fixare peste
îmbinate se așează pe cârlige, fără montează Brațara jgheab (BJ) prin marginea exterioară a jgheaburilor și
a fi fixate. Distanța intre marginile așezarea acesteia la început pe marginea se presează, la final, siguranța.
jgheburilor va fi 2-3 mm (fig. 7a). inferioară a jgheaburilor și apoi pe BJ este dotată cu garnitură de
Apoi se fixează jgheaburile în cârlige, marginea exterioară (partea rotundă). cauciuc, ce asigură o bună etanșare
printr-o simplă presare a acestora în BJ se așează la egală distanță de la linia a îmbinării cu jgheaburile. Nu este
fiecare carlig (fig. 7b). de îmbinare a jgheaburilor (fig. 7c). necesar folosirea siliconului.

8. Montarea colţarelor la 90° interioare și exterioare

8a 8b 8c

Colțarele Interioare / Exterioare (KI/


KE) se fixează prin îmbinare între ele
cu ajutorul BJ şi EJ (element îmbinare
jgheab) (fig. 8b-8c).
Înaintea montării BJ, pentru
a asigura rezistența la îndoire a
conexiunii, la capetele JB și KI/KE
se montează Elementul Îmbinare
Jgheab EJ (fig. 8a).
Pentru rigidizarea îmbinării jgheab/
colţar pe brăţara jgheab se aplică 4
8d 8e
pop-nituri (fig. 8c).

9
w w w . r oo f a r t . r o

9. Instalarea burlanelor
Burlanele (BU) se instalează în locuri-
le stabilite în fucție de suprafața și tipul
acoperișului, ținând cont de lungimea
streașinii (vezi Determinarea sistemu-
lui potrivit).

max 2 m
BU se fixează pe perete cu ajutorul
Brațărilor Burlan (BB), care se montează
una sub alta cu ajutorul diblurilor.
BB se montează cu sau fără
elementele de prindere în funcţie de
suprafaţa de montaj. 9a 9b
NOTE: Pentru suprafaţă rigidă BU se
montează cu ajutorul a două dibluri pe
elementele de prindere (fig. 9c).
Pentru suprafeţe moi (polisteren) BU
se montează cu un singur diblu şi fără
piesele de prindere (fig. 9e, 9g, 9f, 9h).
Distanța maximă între două BB nu va
depăși 2 metri (fig. 9a).
BU se așează în brăţara BB care
apoi se închide manual prin două
clicuri (fig. 9i - 9j).
În caz de necesitate, BB poate fi
9c 9d
deschisă cu ajutorul unei șurubelnițe.

9e 9g 9i

9f 9h 9j

10 r o o fa r t ® - Toat e d r e p t u r i l e r e z e r vat e
i n s t r u c ţ i u n I D E M O NT A R E

10. Montarea coturilor de burlan și coturilor de evacuare


Cotul Burlan (CB) sub unghi de 600 va fi
folosit la ocolirea unor obstacole sau la
schimbarea direcției de scurgere.
Cotul burlan CB se îmbină în sus cu
Racordul Jgheab RA, iar altul în jos cu
Burlan BU deja fixat pe perete (fig.10a).
Între cele două CB se instalează
Prelungitor Burlan (PB). Se măsoară
distanţa /a/ între coturi, la care se
adaugă 100 mm, pentru ambele
capete ale burlanului, care intră în

a
coturi fiecare cu cîte 50 mm.
Cotul de Evacuare (CE) se montează
la capătul de jos al BU. Cotul burlan
CB și cotul de evacuare CE se prind de
burlan cu nituri pe ambele părţi (fig.
10b - 10e).

NOTĂ: În caz de montare a sistemelor


de drenaj al apelor pluviale nu se
aplică cot evacuare. Astfel, burlanul se
montează direct cu Racord Canalizare
10a
(RC) şi Decantor (DEP).

10b 10c

10d 10e 10f

11
w w w . r oo f a r t . r o

11. Alte accesorii

Pentru evacuarea apei pluviale direct


în canalizare, între burlan și țeava
de canalizare se montează Racord
Canalizare RC (fig. 11a-b).

11 a 11 b

Pentru a îmbina două BU într-o


scurgere se utilizează Ramificația
Burlan RB, care se montează asemenea
burlanelor (fig. 11c).

Element Captare EC se montează în


BU și permite captarea și utilizarea
ulterioară a apei pluviale (fig. 11d).

11 c 11 d

Capacul Universal CU se instalează la


capătul jgheabului prin apăsare manuală
sau cu ciocan elastic. Se fixează fără
folosirea siliconului (fig. 11e - 11f).

11 e 11 f

La acoperișurile fără streașină pentru


direcționarea apei pluviale din dolii în
burlan se folosește Pâlnie Colectoare
PC. Această piesă se taie sub unghiul
direcţiei jgheaburilor şi se conectează
cu acestea (fig. 11g - 11h).

11 g 11 h

12 r o o fa r t ® - Toat e d r e p t u r i l e r e z e r vat e