Sunteți pe pagina 1din 6

METODE INTERACTIVE DE RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZAREA

CUNOŞTINŢELOR LA STUDIUL METALELOR


Disciplina: CHIMIE
Clasa a VIII a
Titlul lecţiei: Metale - Fe şi Cu.
1. METODA SCHIMBĂRII PERECHII ( ROATA DINŢATĂ)
Tip de activitate:
• de fixare, de recapitulare;
• dezvoltarea abilităţii de analiză, relaţionare şi sistematizare;
• interactivă.
Obiective:
• dezvoltarea abilităţii de analiză, sistematizare şi recapitulare;
• exprimarea părerii în legătură cu o problemă;
• dezvoltarea competenţelor sociale.
Timp de lucru: 30 minute ( se poate modifica în funcţie de profesor).
Managementul clasei: în plen
Materiale: set de întrebări, clopoţel/se poate înlocui cu bătaia din palme.
Etapele metodei:
1. Etapa organizării colectivului.
Profesorul poate să lase elevilor libertatea de a-şi alege locul sau poate organiza colectivul in doua grupe
egale (grupa 1 si grupa 2).
Astfel, cei cu numărul 1 se vor aşeza în cercul interior, iar cei cu numărul 2 în cercul exterior, cu faţa către
elevii din cercul interior.
2. Etapa prezentării şi explicării problemei: profesorul explică elevilor metoda.
3. Etapa de lucru în perechi:
- profesorul adresează prima întrebare legată de metalele studiate, iar elevii, care stau faţă în faţă şi
formează o pereche, îşi expun pe scurt părerea legată de întrebare;
- profesorul sună din clopoţel (sau bate din palme) şi cercul interior/exterior se roteşte în sensul acelor de
ceasornic, mutându-se cu un partener, realizându-se astfel o nouă pereche;
- profesorul adresează următoarea întrebare în funcţie de timpul alocat, jocul continuă până când se
ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările.
Exemple de întrebări
 Din ce fel de grupe fac parte metalele studiate?
 Ce valenţă are fierul şi de ce?
 Comparaţi valenţele fierului şi cuprului?
 Care este culoarea metalelor studiate?
 Comparaţi-le densitatea şi conductivitatea termică şi electrică.
 Formează aceste metale aliaje? Daţi câteva exemple.
 Există diferenţe între reactivitatea acestor metale? Dacă da, de ce?
 Cu ce fel de substanţe reacţionează cele 2 metale?
 Cum se comportă fierul şi cuprul în reacţia cu apa, dar în reacţia cu acidul clorhidric?
 Precizaţi cate patru utilizări ale acestor metale.

4. Etapa analizei ideilor şi a elaborării concluziilor:


- în acest moment, clasa se regrupează şi se analizează ideile emise;
- la sfârşitul activităţii elevii oferă prin feedback ideile principale/constatările, etc.;
- profesorul realizează, împreună cu elevii, o schemă a concluziilor obţinute.
Mod de evaluare:
 observarea;
 corectarea reciprocă;
 autocorectarea.
Avantajele metodei:
- este o metodă interactivă de grup, care stimulează participarea tuturor elevilor la activitate;
- elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membrii colectivului;
- stimulează cooperarea, ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt;
- este o metodă uşor de aplicat la orice vârstă şi adaptabilă oricărui obiect de învăţământ;
- dezvoltă inteligenţa interpersonală
Dezavantajele metodei:
Se creează dezordine, gălăgie la organizare.
2. DIAGRAMA VENN

Materiale necesare: coli de flipchart, markere


Timp de lucru: 10 minute
Modul de lucru: Se împarte clasa în grupe de 4-5 elevi. Acestia trebuie să găsească asemănările şi deosebirile
dintre cele două metale studiate: fierul şi cuprul. Asemănările se scriu în spaţiul interior (suprapus), iar
deosebirile în spaţiile exterioare.
Diagrama se completează în grup, iar la final se expun lucrările pe pereţii clasei (turul galeriei).
Grupele de elevi vor analiza diagramele (lucrările), vor face observaţii, completări, la adresa celorlalte lucrări.

FIERUL
CUPRUL
3. COPACUL IDEILOR

Materiale necesare: Fişa de lucru – Copacul ideilor


Timp de lucru: 15 minute
Modul de lucru: Se împarte clasa în grupe de 3-4 elevi. Fiecare grupă completează frunzele copacului cu
noţiuni legate de metalul cupru. Se expun fişele, se fac discuţii pe completările făcute, se remediază erorile. Se
desenează copacul pe tablă, se completează frunzele, iar dacă trebuie se mai adugă frunze.

CUPRUL / FIERUL
4. UTILIZAREA CALCULATORULUI

Verificarea capitolului „Substante simple – Metale” poate fi realizata prin prezentarea unor fise de lucru
ce pot fi completate online; utilizarea calculatorului permite compararea raspunsurilor formulate de elevi cu cele
corecte, prin indicarea grafica imediata a gradului lor de corectitudine.

De asemenea, prezentarea unor materiale in format PowerPoint, realizate de catre elevi, individual sau
pe grupe, urmata de discutii referitoare la acestea, pot reprezenta o modalitate moderna, interactiva de
recapitulare si sistematizare a cunostintelor.