Sunteți pe pagina 1din 14

1.

TEFS ca disciplina stiintifica – cunoasterea de tip stiintific


Educatia fizica si sportul sunt activitati prin excelenta practice.
Prin teoria educatiei fizice si a sportului se pot intelege toate scrierile despre educatie
fizica si sport.
Conditii de baza pentru dezvoltarea caracterului stiintific:
 introducerea educatiei fizice in scoli
 extinderea practicarii educatiei fizice in randul populatiei
 cresterea numarului institutiilor de pregatire a cadrelor
TEFS este disciplina stiintifica deoarece :
 are domeniu propriu de cercetare
 are metode de cercetare proprii
 are legi specifice, concretizate in principii, cerinte, norme si reguli
 ii sunt caracteristice iopteze menite sa optimizeze eficienta educatiei fizice si a
sportului si dispune de date teoretice si practice in continua crestere

2. Fundamentarea stiintifica a TEFS, izvoarele, sarcinile, ramurile si


problemele abordate de TEFS, legatura TEFS cu alte discipline ce fac
parte din stiinta Educatie Fizice si a Sportului
Fundamentarea stiintifica a TEFS:
 principalii factori creatori: o vreme cunostintele teoretice au fost atribuite
filozofilor, pedagogilor si medicilor; odata cu aparitia sistemelor de educare
fizica si principalii factori creatori au devenit cadrele de specialitate, fara a se
renunta insala celelalte stiinte
 conditii de baza pentru dezvoltarea caracterului stiintific: introducerea
exercitiilor fizice in scoli, extinderea practicarii educatiei fizice si in cadrul
populatiei, crearea insitutiilor de pregatire a cadrelor
 mai intai s-a pornit de la un ansamblu de cunostiinte acumulate iar in celelalte
doua decenii la care s-au adaugat propriul sistem rezultand o stiinta de sinteza
numita TEFS
Izvoarele TEFS:
Practica instructiv-educativa:
 este vorba numai de practica avansata, de unde se fac generalizari
 intre teorice si practica trebuie sa existe unitate si concordanta
 de multe ori teoria o ia inaintea practicii, insa si practica poate devansa uneori
 realizarea punerii in acord a celor doua aspecte ale fenomenului
 teoria deschide noi perspective activitatilor practice ale domeniului
Sarcinile TEFS:
Cognitiva=predare-invatare-evaluare
 reprezinta calea prin care elevul dobandeste cunostiinte; modalitatea sub care i
se infatiseaza informatiile si i se ofera solutiile de insusire a lor
 de explicat noutatile aparute
 de prezentare a idealului, functiilor si obiectivelor in raport cu comanda sociala
 de prezentare a celor mai eficiente forme de organizare
Normativa=predare-invatare:
 metoda arata cum trebuie sa procedeze, cum sa se faca predarea, cum se face
invatarea
 este cea care prevede o serie de indicatii metodice, reguli, instructiuni, etc.
privind modul in care sa se actioneze cu eficienta
Tehnica
 de instruire de catre cadrele specializate a unor tehnologii noi de predare, iar a
beneficiarilor (elevi, studenti, sportivi) de tehnici noi de invatare
Ramurile TEFS:
din cauza diversificarii educatiei fizice si asportului a aparut necesitatea diferentierii
cunostintelor teoretice si metodice:
 T.M.E.F.S = scolare
 T.M.E.F.S = profesionale si a sportului de masa
 T. si M. = antrenamentului sportiv
 T. si M. = ramurilor sportive
toate aceste ramuri alcatuiesc un sistem de discipline stiintifice care formeaza stiinta
educatiei fizice si sportului. In acest sistem de discipline exista interrelatii,
intrepatrunderi dar si o relativa independenta
Problemele abordate de TEFS:
 notiunile fundamentale din domeniu
 educatia fizica si sportul ca activitati sociale
 originea si esenta educatiei fizice si sportului
 sistemul de educatie fizica si sport in tara noastra
 sistemul mijloacele educatiei fizice si sportului
 exercitiul fizic ca mijloc de baza
Legatura TEFS cu alte discipline care fac parte din Stiinta Educatiei Fizice si
Sportului:
a. pedagogia – formuleaza scopul si sarcinile educatiei fizice, principiile si metodele
de predare
b. psihologia – pregatirea psihologica este un factor important in antrenamentul
sportiv
c. anatomia – cunostinte privind structura corpului omenesc, legile dezvoltarii fizice
la diferite varste
d. fiziologia – cunoasterea legilor activitatilor nervoase superioare, mecanismul
formarilor deprinderilor, priceperilor si calitatilor motrice, adaptarea organismului la
efort si la legatura dintre cele doua sisteme de semnalizare
e. ergonomia – ergonomia legatura dintre om si munca, cai si mijloace de prevenire a
aparitiei deficientelor fizice, adaptarea miscarilor la solicitarile diferitelor meserii etc.

3. Definiti si explicati notiunea de „Educatie Fizica”


Este o componenta a educatiei fizice generale care valorifica sistematic ansamblul
formelor de practicare a exercitiilor fizice in scopul mariri potentialului biologic al
omului in concordanta cu cerintele sociale. Exista 3 componente moderne in educatia
fizica:
 educatia fizica = educatie prin fizic – educatia mintii se poate realiza si prin
educatia corpului
 educatia fizicului = baza tuturor formelor de educatie fizica consta in
antrenarea adecvata si dezvoltarea corpului insusi
 educatia prin si pentru miscare
Educatia fizica, ca mod de viata, imbunatates-te fiinta unei natii, capabile sa se
exprime, sa exploreze si sa se dezvolte intr-o relatie echilibrata cu mediul in care
traieste. Se adreseaza corpului si persoanei, care se deplaseaza, gandeste, simte, se
exprima. Educatia fizica este de fapt o educatie prin miscare. Este :
 fiziologia prin natura exercitiilor
 pedagogia prin metoda
 biologica prin efecte
 sociala prin organizare
 accesibila tuturor varstelor
 educatia fizica a tinerei generatii

4. Scopul, sarcinile, obiectivele generale si finalitatile Educatiei Fizice


Scopul serveste ca gid in selectarea obiectivelor generale si specifice care vizeaza
finalitatea actiunii educationale.
Scopul reprezinta perfectionarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice:
 cresterea capacitatii de munca
 cresterea capacitatii de aparare
 perfectionarea morala si intelectuala
Sarcini specifice:
 dezvoltarea calitatilor motrice si a aptitudinilor motrice bazate pe ele
 perfectionarea conformatiei corpului
 intarirea sanatatii
 dobandirea si mentinearea indelungata a unei capacitati generale de munca
Sarcini formative:
 formarea si consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice de baza si
aplicativ unitare
Sarcini generale:
- educarea calitatilor morale, a personalitatii umane

5. Formele de organizare a Educatiei Fizice


Educatia fizica se desfasoara in doua forme distincte:
a. ca proces de instruire si educare – deliberat, conceput, desfasurat in forme
institutionalizate (scoli, licee, universitati) cu ajutorul specialistilor care dirijeaza
acest demers. Acest program se bazeaza pe programe de instruire ascendente, pe clase
sau pe ani de studii
b. ca activitate independenta in timpul liber – se bazeaza pe sistemul de cunostiinte,
achizitii, deprinderi, structuri operationale insusite in cadrul procesului menitionat
anterior. Aceste forme de organizare se particularizeaza in cadrul fiecarui sistem al
educatiei fizice
6. Note definitorii si sbsistemele Educatiei Fizice
Note definitorii:
 dispune de un sistem de mijloace si metode, tehnologii de predare, diferentiate
conform conditiilor si obiectivelor proprii categoriilor de sbiecti
 raspunde cerinelor de realizare a dezvoltarii fizice si capacitatii motrice in
vederea satisfacerii solicitarilor propriidiferitelor profesiuni si mentinerii
indelungate a unei bune conditii fizice
 imbina in mod echilibrat instruirea cu educatia in vederea formarii unei
personalitati complete, evoluate si armonioase
 este o competenta a educatiei generale, realizata in cadrul unui proces
instructiv-educativ sau in mod independent, in vederea dezvoltarii armonioase
a personalitatii si cresterii calitatii vietii
 cuprinde un complex de stimuli ce influneteaza procesele de dezvoltare
somato-functionala, motrica si psihica
 se reflecta ca un ansamblu de idei, norme si reguli, reunite intr-o conceptie
unitara de organizare si aplicare la diferite categorii de subiecti
 se constituie ca un ansamblu de forme de organizare ce valorifica sistematic
exercitiile fizice in scopul realizari obiectivelor sale
 este un sistem complec de instrumente care se exercita simultan asupra
individului, favorizand ameliorarea conditiei fizice, psihice si integrarea socio-
culturala
 implica un sistem de mijloace, metode, forme de organizare cu caracter mixt,
care vizeaza dezvoltarea fizica, capacitatea motrica, capacitatea de efort, intr-o
sinteza a actiunii multilaterale a acestei activitati
 se constituie ca o necesitate ooentru toti indivizii societatii si in special pentru
cei cu nevoi speciale
Subsisteme:
 educatia fizica a tinerei generatii: - invatamantul prescolar
- invatamantul primar
- invatamantul gimnazial
- invatamantul liceal
- invatamantul tehnico-profesional
- invatamantul special
 educatia fizica profesionala
 educatia fizica a varstnicilor
 educatia fizica militara
 autoeducatia (activitate independenta)

7. Definiti si explicati notiunea de „Sport”


Sportul constituie o activitate sociala, indreptata spre perfectionarea dezvoltarii fizice
si a capacitatii motrice. Sportul este un joc care constrange individul la o tripla lupta:
contra lui insusi, impotriva altor indivizi si contra naturii in cadrul unor reguli precise
si obligatii conventionale. Sportul este o structura de activitati motrice codificate,
corespunzatoare practicarii diferitelor forme de competitii sportive, dupa reguli
oficiale, intre doi sau mai multi protagonisti sau a unui individ cu sine insusi.

8. Asemanari si deosebiri intre „Sport” si „Educatie Fizica”


-Sportul este un domeniu complex incluzand un sistem de exercitii fizice diversificate
-Urmareste in special valorificarea maxima a talentelor si aptitudinile oamenilor spre
diferite ramuri din sport
-Trasatura principala a sportului este competitia
-Fiecare ramura de sport cuprinde structuri si tehnici proprii fata de educatia fizica
care include un sistem larg de exercitii fizice
-Educatia fizica este obligatorie, sportul este benevol
-Educatia fizica formeaza cunostinte, deprinderile necesare sportului

9. Obiectivele Sportului pe esaloane (subsisteme)


Sport pentru toti:
 sport de intretinere
 sport in timpul liber
 sport in familie
 sport pentru oameni aflati in conditii speciale
 sport pentru varstnici
Sport de performanta:
 sport amator
 sport nonamator
 sport de elita
 sportul la copii si juniori
 sportul practicat de seniori si juniori consacrati
 sport extrem
Sport adaptat:
 sport terapie
 sport adaptat de performanta

10.Clasificarea si functiile Sportului


Clasificare:
a) d.p.d.v. Pedagogic si psihologic: jocurile copiilor, sporturi colective, sporturi
individuale, sporturi de lupta
b) dupa consumul energetis si psihic:sporturi care necesita un mare consum energetic
si o mare concentrare nervoasa, sportul care necesita consum energetic mic si o mare
concentrare nervoasa, sportul care necesita un mare consum energetic si o mica
concentrare nervoasa, sportul care necesita un mic consum energetis si o mica
concentrare nervoasa
c) in functie de limitele pe care sportivul trebuie sa le depaseasca in concurs:
 sporturi in care se depaseste spatiul, timpul sau
 sporturi in care se depaseste adversarul
d) in functie de finalitatile urmarite in activitatea pedagogica
Principalele functii sunt:
 perfectionarea dezvoltarii fizice in sensul armoniei si proportionalitatii
 dezvoltarea capacitatii motrice generale si specifice
 functia igienica = mentinearea unei stari optime de sanatate
 dezvoltarea unor calitati intelectuale ca: atentia, memoria, imaginatia, spiritul
de observatie, reflexul
Pe plan moral – formarea unor deprinderi de comportament creat in intreceri si
competitii ca si in viata sociala:
 colaborarea
 respectarea adversarului
 acceptarea deciziilor arbitrilordisciplina in munca
 respect fata de bunurile comune
Pe plan estetic:
 executiile tehnice si tactice situate la nivel de maiestrie si profesionalism
 functia de emulatie – dezvoltarea dorintei permanente de depasire,
autodepasire, creativitare

11.Definiti si explicati notiunea de „Cultura Fizica”, valori materiale si


spirituale ce apartin Culturii Fizice
Componenta a culturii fizice universale care cuprinde categoriile, legitatile,
indtitutiile si bunurile materiale create pentru valorificarea ecercitiilor fizice in scopul
perfectionarii biologice si spirituale a omului. Un individ care are o cultura muzicaa,
tot asa de bine poate sa aiba si o cultura a miscarii, a sportului, daca le realizeaza
constant, le intelege sensurile si le cunoaste esenta.
 educatia fizica si sportul reprezinta surse de inspiratie pentru creatorii de arte
plastice, literatura, cinematografie, muzica
 educatia fizica si sportul au o istorie
 sporturile ofera o lectie morala, concretizata in: fair-play, respectul regulilor,
spiritul de echipa, sentimentul solidaritatii
 purtator de valori morale, sportul, ca act de cultura ii uneste pe oamnei, nu ii
desparte
Valori materiale si spirituale ce apartin culturii fizice:
 valori pe linia organizarii superioare practicarii exercitiilor fizice: disciplinele
stiintifice, recordurile, performantele, maiestria tehnica
 valori pe linia dezvoltarii filogenetice a omului
 valori create in procesul de practicare a exercitiilor fizice, mai ales ca acesta
este in stransa legatura cu muzica, dansul, cantecul, cu formarea trasaturilor de
caracter, cu asimilarea unor cunostiinte din alte domenii
 valori de natura materiala: instalatii si materiale sportive, baze sportive,
aparatura, etc.
 valori realizate prin spectacol sportiv: fair-play, receptivitate fata de frumos,
maiestrie sportiva, incantarea, corectitudinea
12.Definiti si explicati notiunea de „Dezvoltare Fizica” si pe cea de
„Capacitate motrica”
Nivelul calitativ al indicilor somatici ai individului rezultat cumulativ (sumativ) al
factorilor erreditari, de mediul natural si social
Dezvoltarea fizica urmareste drzvoltarea sistemului muscular, a organelor interne si a
marilor functiuni cat si corectarea unor deficiente sau a unor atitudini deficiente
CM:Ansamblul posibilitatilor motrice, naturale, dobandite prin care se pot realiza
eforturi variate ca structura si dozare. Ea este formata din:
 deprinderi si priceperi motrice de baza aplicativ-utilitare
 deprinderi si priceperi motrice specifice unei ramuri din sportive-
competitivecalitati motrice de baza si specifice
tipuri:
 generala – cuprinde calitati motrice si deprinderi de baza specifica educatiei
fizice, subiectul dobandint competente largi in toate tipurile de actiuni motrice
 specifica – include calitati motrice si deprinderi specifice ramurilor din sport
avand un sistem specializat
Obiectivul prioritar al educatiei fizice si antrnamentului sportiv este imbunatatirea
calitatii motrice.

13.Definiti si explicati notiunea de „Miscarea omului”


Totalitatea actelor motrice efectuate de om pentru intretinerea relatiilor sale cu mediul
natural si social, inclusiv prin efectuarea unor deprinderi specifice unor ramuri din
sport. Miscarea omului se efectueaza numai cu ajutorul muschilor scheletici, fara
mijloace mecanice.

14.Definiti si explicati notiunea de „Antrenament sportiv”


Antrenamentul sportiv reprezinta totalitatea solicitarilor individului care determina
adaptarea functionala si morfologica exprimata in final prin cresterea capacitatii de
efort.
Desfasuurat sistematic si continuu, care se adreseaza celor cu apritudini pentru
obtinerea unor rezultate in cometitiile sportive. Se adreseaza unui numar mic de
indivizi, beneficiaza de un numar mic de exercitii perfectionate. In antrenament,
viteza, indemanarea si complexitatea efotului fizic se desfasoara la un inalt nivel fata
de educatia fizica

15.Fundamentarea stiintifica a practicarii exercitiilor fizice


 a evoluat in decursul istoriei: s-au preluat critic unele idei, reguli, norme
apartinand antichitatii, renasterii, umanismului, care s au accentuat o data cu
aparitia teoriei ca disciplina stiintifica
 actualmente se pune problema adancirii cunoasteri din disciplinele existente,
dar si a aparitiei de noi cunostinte care tin din domeniul stiintelor

16.Esenta Educatiei Fizice si a Sportului


 formarea cadrelor didactice, care contribuie la perfectionarea educatiei fizice si
sportului
 perfectionarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice a oamenilor indiferent
de societatea
 functie cultural-educativa si sociala
 exercitiile fizice plac si datorita caracterului emotional ce dezvolta simtul
estetic, dragostea fata de gestul motric, gustul pentru miscare, pentru unele
ramuri din sport

17.Idealul Educatiei Fizice si a Sportului


este un model, o expresie a perfectiunii umane. El desemneaza cum trebuie sa arate,
dar mai ales, ce trebuie sa stie si sa faca subiectul, educat fizic si motric, capabil sa se
integreze cu succes in societatea
 idealul umanismului clasic -personalitate armonioasa din punct de vedere fizic
si psihic
 idealul epocii moderne -personalitate civica, angajata social prin valori
democratice
 idealul epocii post-moderne -personalitate deschisa, creativa, autonoma si
responsabila
 dezvoltarea fizica armonioasa
 aptitudinile motrice de baza
 deprinderile si priceperile motrice de baza, utilitar-aplicative si specifice unor
probe si ramuri din sport
 cunostiinte si abilitati privind practicarea independenta a exercitiilor fizice
 capacitatea de integrare sociala si recunoasterea valorilor generate de activitati
motrice

18.Functiile asociate ale Educatiei Fizice si Sportului

19.Functia economica a Educatiei Fizice si Sportului


practicarea exercitiilor fizice contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate.
Acest lucru recupereaza favorabil, din punct de vedere economic, asupra bugetului
fiecarei familii, dar si asupra societatii in general. Educatia fizica si sportul, din punct
de vedere economic, au un impact comun asupra societatii. In domeniul educatiei
fizice si sportului se pot vorbi despre trei tipuri de clienti
 clienti primari - cei care beneficiaza direct de efectele practicarii exercitiilor
fizice
 clienti secundari - parinti, sponsori, administratii locale
 clienti tertiari - societatea
Scopul, mai ales cel de performanta si inalta perormanta reprezinta o importanta zona
de investitii si, de aceea asupra lui se indreapta atentia economistilor, managerilor,
specialistilor din domeniul financiar-contabil, dar si din turism si comert. Sportul a
devenit o importanta intreprindere economica, care gestioneata corespunzator poate
aduce beneficii importante la nivel microeconomic (club, oras, regiune) si
macroeconomic (intreaga economie a tarii)
Prin faptul ca sunt organizate periodic manifestari de mare anvergura, in sport se
creeaza infrastructuri:
 este stimulat turismul local si international
 sunt vehiculate importante resurse financiare provenite din drepturi de
televiziune, sponsorizari, taxe de intrare, licente, emisii de timbre, moenede
 sunt mobilizate importante resurse umane din domeniul mass-mediei, pase si
securitatii

20.Principalele caracteristici si principiile organizatorice ale sistemului de


Educatie Fizic contribuiea si Sport din Romania
Principalele caracteristici:
 beneficiaza de o fundamentare stiintifica
 are caracter national, vaslorificand traditii si particularitati biologice ale
populatiei
 are capacitatea de reglare si autoregare, luptand impotriva dezorganizarii
 are caracter deschis si dinamic, modificandu-si structura in raport cu comanda
sociala
 capata note particulare fara ale sisteme
Principiile organizatorice:
 asigurarea practicarii continue si simulante a exercitiilor fizice in randul tuturor
categoriilor de populatie din tara noastra -”Educatia fizica si sportul sunt
elemente fundamentale ale formarii si dezvoltarii personalitatii umane”.
Practicarea exercitiilor fizice, se esigura in cadrul educatiei fizica scolara si
universitara cat si in institutii speciale, pentru persoanele cu nevoi speciale
 diferentierea activitatilor de educatie fizica si sport in functie de preferintele si
aptitudinile cetatenilor
 principiul unitatii, conducerii, raspunderii si competentei profesionale
Sistemul de educatie fizica si sport din Romania este conceput intr-o structura
ierarhica astfel incat fiecare individ cu atributii de conducere sa aiba stabilite cu
precizie responsabilitatile si sfera de actiune. Astfel, antrenorii au un anumit statut in
fata sportivilor si un altul fata de conducerea cluburilor federatiilor
Cresterea eficientei in educatie fizica si sport
 devoltarea capacitatii motrice
 starea de sanatoate optima
 favorizarea integrarii in societate prin practicarea exercitiilor fizice
 cresterea eficientei economice: strangerea de fonduri
 valorificarea maxima a bazei de materiale, modernizarea acesteia, construirea
de baze sportive-competitivemetode favorabile de depistare a copiilor cu
aptitudini superioare

21.Tipologia mijloacelor Educatiei Fizice si Sportului


Mijloacele reprezinta de fapt instrumente didactice care asigura transpunearea
continutului instructiv-educativ, pregatirea subiectilor in vederea obtinerii unor
abilitati, capacitati sau performante sportive care apartin deopotriva sferei fizice si
psihice a personalitatii acestora
Specifice:
 exercitiul fizic -cel mai important instrument cu multiple functii si aplicatii
 aparatura de specialitate
 moduri de refacere a capacitatii de efort
Nespecifice:
 conditii igienice (igiena colectivului, colectiva)
 factorii naturali de calire (apa, aer, soare)

22.Aparatura de specialitate – mijloc al Educatiei Fizice


Aparatura si echipamentul de specialitate are o importanta speciala in antrenamentul
sportiv si in educatia fiziva:
 aparatura componenta a practicarii sporturilor: aparatele de gimnastica, mingile
in jocurile sportive, schiurile, saltelele, prajina, ambarcatiunile de canotaj,
caiac-canoe, halterele, etc.
 Aparatura pentru perfectionarea tehnici: manechinele de lupta, lonjele in
gimnastica, bacul in sporturile nautice, groapa cu bureti, bazinul cu „apa
moale” la sariturile in apa, aparatul de atunvat mingi dre tenis\
 aparatura de protectie cu rol de a ajuta sportivii sa suporte anumite socuri
impuse de continutul sportului respectiv: casca de box, ciclism, manusile,
genuncherele, saltelele in gimnastica, echipamentul jucatorilor de hokey si
fotbal american
 aparatura de tip trenajoare -simulatoare care asigura dezvoltarea calitatilor
motrice specifice ramurii de sport, in paralel cu perfectionarea tehnici creand
posibilitatea pregatirii in conditii analoage

23.Mijloacele si masurile de refacere a capacitatii de efort a subiectilor


In educatia fizica se utilizeaza pauzele dintre repetari si revenirea organismului dupa
efort iar in cadrul antrenamentului sportiv pauze de revenire (pasive sau active). In
gandirea metodica moderna, pauzele sunt parte a procesului de pregatire, nicidecum
elemente de relaxare.
Masuri hidrofizioterapice:
 dusuri calde
 relaxare in bazine cu apa calda
 oxigenarea -in camere special amenajate in care se inhaleaza aer imbogatit cu
O2
 relaxare in sauna
 utilizarea sustinatoarelor de eforturilor
 alimentatia adecvata
 vitaminizarea
 somnul si ritmul riguros de viata
24.Factorii naturali de calire si conditiile igienice ca mijloc de desfasurare a
activitatiilor de Educatie Fizica si Sport
 factorii naturali de calire – expunerea corpului la soare in paralel cu practicarea
exercitiilor fizice in aer curat si cu folosirea diverselor procedee de frictionari
cu apa. Astfel, se creaza cresterea vigorii fizice si psihice a organismului,
imbunatatirea rezistentei, calirea organismului.
 Subiectii trebuie sa capete deprinderea de a se pregati si concura la
diferitealtitudini, in conditii climatice diverse si sa se adapteze la fusuri orare
diferite. De aceea se impune necesitatea organizarii antrenamentelor in conditii
de ploaie, vant, canicula, frig excesiv

25.Definitia si caracteristicile generale ale exercitiului fizic

26.Continutul si formarea exercitiului fizic

27.Clasificarea exercitiilor fizice

28.Componentele procesului Instructiv- educativ de Educatie Fizica

29.Calitatile motrice – consideratii generale

30.Viteza – Definitie, forme de manifestare, factori de conditionare

31.Viteza in regimul altor calitati motrice

32.Procedee metodice de dezvoltare/educare a vitezei

33.Indemanarea – definitie, forme de manifestare, factori de conditionare,


componente

34.Procedee metodice de dezvoltare/educare a intemanarii

35.Rezistenta – definitie, forme de manifestare, factori de conditionare


36.Rezistenta in regimul altor calitati motrice

37.Bazele fiziologice si biochimice ale Rezistentei

38.Procedee metodice de dezvoltare/educare a rezistentei bazate pe variatia


volumului efortului fizic

39.Procedee metodice de dezvoltare/educare a rezistentei bazate pe variatia


intensitatii efortului fizic

40.Procedee metodice de dezvoltare/educare a rezistentei bazate pe variatia


volumului si a intensitatii efortului fizic (pe „intervale”)

41.Forta – definitie, forme de manifestare, factori de conditionare

42.Forta i nregimul altor calitati motrice

43.Procedee metodice de dezvoltare/educare a Fortei - „cu greutati”

44.Procedee metodice de dezvoltare/educare a Fortei - „in circuit”

45.Procedee metodice de dezvoltare/educare a Fortei - „conditiile izometrice”

46.Procedee metodice de dezvoltare/educare a Fortei - „pana la refuz”

47.Deprinderi motrice – consideratii generale, tipuri de categorii si


deprinderi motrice, transferul de interferenta in invatarea motrica

48.Etapele invatarii motrice

49.Priceperile motrice
50.Componentele (parametrii) efortului

51.Programa de Educatie Fizica – principarele caracteristici

52.Principiul participarii constiente si active

53.Principiul intuitiei

54.Principiul accesibilitatii

55.Principiul sistematizarii si continuitatii

56.Principiul legarii instruirii de cerintele activitatii practice

57.Principiul instruirii temeinice

58.Metodele verbale de instruire in Educatie Fizica si Sport

59.Metodele intuitive inEducatie Fizica si Sport

60.Metodele de exersare in Educatie Fizica si Sport

61.Autonomia in Educatie Fizica si Sport

62.Tratarea diferentiata in Educatie Fizica si Sport

63.Problematizarea in Educatie Fizica si Sport

64.Modelare si modele in Educatie Fizica si Sport


65.Instruirea programata in Educatie Fizica si Sport

66.Algoritmizarea in Educatie Fizica si Sport

67.Problematizarea in Educatie Fizica si Sport

68.Rolul ereditatii si al mediului in practicarea exercitiilor fizice si sportului

69.Aptitudinile motrice

70.Talentul

S-ar putea să vă placă și