Sunteți pe pagina 1din 39

Top 25

Indicatori de
Performanţă pentru
Contabilitate
în 2010
$ Costul bunurilor vândute # Durata de colectare a creanțelor % Acuratețea procesului de facturare $ Cheltuieli
de vânzare, generale și administrative $ Capital de lucru per angajat $ Capital de lucru $ Active fixe $ Cheltuieli
operaționale $ Profitul net după taxe # Pragul de rentabilitate $ Cheltuieli financiare % Facturi neîncasate în x zile $
Active fixe per angajat % Facturi ținute sub observație # Zile de plată către furnizori # Perioada de plată a achizițiilor
$ Costuri fixe % Rata de acoperire a costurilor variabile din vânzări % Rapoarte financiare întocmite corect și predate
la timp $ Venituri înainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amortizare (EBITDA) # Raportul vânzări la cheltuieli generale
și administrative $ Cheltuieli # Viteza de rotație a capitalului de lucru # Lichiditatea curentă # Zile de întarziere pentru
facturile neîncasate $ Costul bunurilor vândute # Durata de colectare a creanțelor % Acuratețea procesului de factu-
rare $ Cheltuieli de vânzare, generale și administrative $ Capital de lucru per angajat $ Capital de lucru $ Active fixe
$ Cheltuieli operaționale $ Profitul net după taxe # Pragul de rentabilitate $ Cheltuieli financiare % Facturi neîncasate
în x zile $ Active fixe per angajat % Facturi ținute sub observație # Zile de plată către furnizori # Perioada de plată
a achizițiilor $ Costuri fixe % Rata de acoperire a costurilor variabile din vânzări % Rapoarte financiare întocmite
corect și predate la timp $ Venituri înainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amortizare (EBITDA) # Raportul vânzări la
cheltuieli generale și administrative $ Cheltuieli # Viteza de rotație a capitalului de lucru # Lichiditatea curentă # Zile

Data publicării: 9 August 2011


Nr. de referință: AI0118021
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Cuprins
pagina 2 Rezumatul raportului
3 Despre Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs)
4 KPIs ... O perspectivă
6 Profilul comunităţii smartKPIs.com
8 Taxonomia ariilor funcționale în cadrul smartKPIs.com
9 Taxonomia industriilor în cadrul smartKPIs.com
10 Formularul de documentare KPI explicat
12 Contabilitatea ca arie funcţională
© 2011 eab group Pty Ltd. Toate drepturile rezervate.
13 Top 25 KPIs pentru Contabilitate în 2010 – Lista indicatorilor
Nr. de referință: AI0118021
14 Top 25 KPIs pentru Contabilitate în 2010 – Analiza indicatorilor
Acest raport este rezultatul unui studiu realizat de Acumen Integrat sub licenţa eab group, partenerul său internaţional. 18 $ Costul bunurilor vândute
Raportul este disponibil în format PDF pe portalul www.IndicatoridePerformanta.ro. 20 # Durata de colectare a creanțelor
Termeni de utilizare: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html 22 % Acuratețea procesului de facturare
24 $ Cheltuieli de vânzare, generale și administrative
O citare adecvată pentru acest raport este: 26 $ Capital de lucru per angajat
Acumen Integrat, 2011, Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010, Cluj Napoca, România 28 $ Capital de lucru
30 $ Active fixe
Notă: În cadrul acestui raport vom folosi atât denumirea de indicator de performanţă, cât şi denumirea prescurtată KPI. În România,
prescurtarea folosită pentru indicator de performanţă este KPI, iar pentru indicatori de performanţă este cea de KPIs. 32 $ Cheltuieli operaționale
34 $ Profitul net după taxe
Limitarea răspunderii 36 # Pragul de rentabilitate
Menţionăm că unele date utilizate pentru raport au fost furnizate de către terţe părţi, astfel eab group nu oferă nicio garanţie pentru 38 $ Cheltuieli financiare
acurateţea şi fiabilitatea informaţiilor. eab group nu va avea nicio răspundere pentru erori, omisiuni sau deficienţe în informaţiile conţinute 40 % Facturi neîncasate în x zile
în acest document sau pentru interpretări cu privire la acesta. Opiniile exprimate în prezentul raport sunt supuse schimbării fără preaviz.
42 $ Active fixe per angajat
Pentru ultima versiune a raportului, consultaţi portalul www.IndicatoridePerformanta.ro.
44 % Facturi ținute sub observație
46 # Zile de plată către furnizori
Publicat de:
48 # Perioada de plată a achizițiilor
50 $ Costuri fixe
52 % Rata de acoperire a costurilor variabile din vânzări
54 % Rapoarte financiare întocmite corect și predate la timp
56 $ Venituri înainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amortizare (EBITDA)
Complex Mercur Gheorgheni
58 # Raportul vânzări la cheltuieli generale și administrative
Aleea Detunata 1-3, Unitatea 7
60 $ Cheltuieli
400434 Cluj-Napoca,
62 # Viteza de rotație a capitalului de lucru
Cluj, Romania
64 # Lichiditatea curentă
T: +40 264 414 360 66 # Zile de întarziere pentru facturile neîncasate
E: office@acumenintegrat.com 68 Anexa A: Glosar
69 Anexa B: Rapoarte similare
www.acumenintegrat.com | www.IndicatoridePerformanta.ro 70 Anexa C: Despre Acumen Integrat
71 Anexa D: Serviciile Acumen Integrat
Publicat sub licenţă eab group. 72 Anexa E: Portofoliul online al Acumen Integrat
73 Anexa F: Portofoliul online al eab group
Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 1

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Rezumatul raportului Despre Indicatorii Cheie de Performanta (KPIs)


Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs) sunt astăzi parte integrantă a sistemelor de management la toate nivelurile organizaționale, fiind În multe domenii ale activității umane, utilizarea instrumentelor este esențială pentru atingerea rezultatelor. Măsurarea și evaluarea nu
folosiți la nivel strategic, operaţional și individual.Un KPI este un indicator selectat, considerat cheie pentru monitorizarea performanței fac excepție, fiind echipate atât cu instrumente conceptuale, cât și fizice. La baza oricărui sistem de management al performanţei stau
obiectivelor strategice sau a rezultatelor cheie în ariile importante pentru succesul unei activități și creșterea globală a organizației. Deși indicatorii de performanţă sau Indicatorii Cheie de Performanţă (KPIs), aceştia făcând parte din prima categorie de instrumente.
Contabilitatea reprezintă aria în care o companie investighează performanța financiară prin rapoarte financiar-contabile, folosirea unor
KPIs pentru monitorizarea și raportarea poziției financiare a organizației este obligatorie pentru maximizarea intereselor acționarilor și Literatura de specialitate şi practica folosesc acești termeni alternativ, de multe ori chiar în cadrul aceleiași organizații.
facilitarea luării deciziilor de îmbunătățire a performanței.
În cadrul smartKPIs.com, am adoptat următoarele definiții pentru acești termeni:
Raportul Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 oferă detalii privind măsurarea performanței în acest departament,
prin listarea și analizarea celor mai vizitați KPIs pentru această arie funcţională în cadrul smartKPIs.com, în anul 2010. Face parte din Măsură - Un număr sau o cantitate care reflectă o valoare direct observabilă. Toate măsurile sunt compuse dintr-un număr și o unitate
seria de rapoarte Top KPIs în 2010, fiind un rezultat al programului de cercetare coordonat de analiștii smartKPIs.com în domeniul de măsură. Numărul oferă dimensiunea măsurării (cât de mult), în timp ce unitatea oferă numărului o semnificație (ce). De exemplu,
managementului și măsurării performanţei. smartKPIs.com deține cel mai mare catalog de exemple de KPIs documentați riguros, unităţile de măsură pot fi: dolari, ore, metri, etc.
reprezentând o bază excelentă pentru cercetare și pentru diseminarea detaliilor privind KPIs și teme asemănătoare. Sutele de mii de
Indicator - Indicatorii sunt definiți în multe feluri, dar toți se referă la informații specifice. Astfel, Organizația pentru Cooperare
vizite pe smartKPIs.com și miile de KPIs vizitați, salvaţi și evaluaţi de membrii acestei comunități în 2010 a oferit un set bogat de date,
Economică și Dezvoltare (OECD) definește un indicator ca fiind „un factor calitativ sau cantitativ sau o variabilă care oferă un mijloc
care, combinat cu o analiză din partea echipei editoriale, a pus baza acestor rapoarte de cercetare.
simplu și sigur pentru a măsura realizarea, pentru a reflecta modificările legate de o intervenție sau pentru a ajuta la evaluarea
Raportul Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010, compus din acei KPIs care în 2010 au primit cel mai mare număr performanței unui agent de dezvoltare”.
de vizite pe smartKPIs.com, conține, în plus față de denumirile KPIs, o descriere detaliată a fiecăruia, aşa cum sunt aceştia documentaţi
Metrici, Măsuri de performanţă sau Indicatori de performanţă – Un termen general care cuprinde baza cantitativă prin care sunt
în cadrul secţiunii Premium a smartKPIs. Deși dominat de KPIs privind Planificarea şi Raportarea, cu 12 KPIs din cei 25, alţi KPIs populari
stabilite obiectivele, iar performanța este evaluată. Ajută la cuantificarea realizării unui rezultat, fiind componenta cuantificabilă a
provin din categorii precum Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe, Analiza costurilor, Managementul numerarului și Controlul
performanței unei organizații. În contextul măsurării şi gestionării performantei, acești termeni sunt utilizaţi alternativ.
financiar.
Planificare și Raportare 12 Indicator Cheie de Performanță (KPI) – Un indicator selectat, considerat cheie pentru monitorizarea performanței unui obiectiv
Top 5 KPIs de Contabilitate în 2010
strategic, rezultat sau domeniu important pentru succesul unei activități și creșterea întregii organizații. KPIs fac obiectivele
Tranzacții/Conturi de datorii/ 7 $ Costul bunurilor vândute
Conturi de creanțe cuantificabile, oferind vizibilitate în raport cu performanța indivizilor, echipelor, departamentelor și organizațiilor, permițând factorilor
Analiza costurilor 4 # Durata de colectare a creanțelor de decizie să ia măsuri în vederea realizării obiectivelor dorite. De obicei, KPIs sunt monitorizați și comunicați prin Dashboard-uri,
Scorecard-uri și alte forme de rapoarte de performanță.
Managementul numerarului 1 % Acuratețea procesului de facturare
$ Cheltuieli de vânzare, generale și administrative În timp ce pe hârtie termenii enumerați mai sus pot fi deosebiți, în practică, diferența dintre ei este neclară, într-o anumită măsură, chiar
Control financiar 1
lipsită de relevanță. Atât timp cât scopul și utilizarea lor este clară și bine ințeleasă de către membrii organizației, denumirea lor, și anume
$ Capital de lucru per angajat
indicatori de performanță sau KPIs, este o chestiune de preferință.

În cadrul smartKPIs.com, evaluăm fiecare exemplu introdus în baza de date online și îl etichetăm ca indicator, indicator de performanță
sau KPI. Catalogarea fiecărei intrări în funcție de relevanță este o abordare empirică și subiectivă. În cele din urmă, toate intrările din
La nivel global, raportul include o varietate de KPIs specifici domeniului contabilităţii, într-o combinaţie unică. Fiecare dintre aceşti baza de date online sunt considerate exemple de KPIs. În plus, pentru a evidenția indicatorii care s-au remarcat în termeni de relevanță,
KPIs este prezentat individual, având un formular de descriere exportat din secțiunea Premium a IndicatoridePerformanţă.ro. Secțiuni am introdus o etichetă nouă:
adiționale ale raportului prezintă o privire de ansamblu asupra punerii în practică a KPIs în zilele noastre, structura formularului de
documentare și clarificarea terminologiei specifice măsurării performanței. Suport post-vânzare
smartKPI - Un exemplu de Indicator Cheie de Performanță disponibil pe smartKPIs.com, recomandat
Raportul Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 este o sinteză a ceea ce reprezintă smartKPIs.com: oferă o privire ca fiind cel mai relevant și cu adevărat „cheie” în atingerea performanței organizaționale. Aceștia sunt
asupra cum sunt folosiți astăzi KPIs, combinând inputurile primite din comunitatea online cu analize și detalii din partea echipei noastre selectaţi de către echipa editorială a site-ului pe baza unor criterii, cum ar fi:
de cercetare.
• Listarea în publicații academice și de specialitate care analizează utilitatea lor;
Discutând punerea în practică a KPIs, prezentând cele mai bune practici în documentarea lor și listând cei mai populari KPIs din 2010,
• Frecvența utilizării în Aria Funcțională / Industrie;
rapoartele Top KPIs în 2010 reprezintă resurse valoroase în promovarea folosirii informate a KPIs și îmbunătățirea practicii de măsurare
și de management al performanței deja existente în orice organizație. • Îndeplinirea criteriilor privind modul de definire și utilizare a KPIs.

1. Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, 2002, Glosar de Termeni Cheie în Evaluare şi Managementul prin Rezultate, Publicaţiile
OECD, Paris, Franţa.
Pagina 2 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 3

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

KPIs ... O perspectivă Precizia datelor în management este un deziderat iluzoriu. Niels Bohr aprecia: „Acuratețea și claritatea unei afirmații se exclud
reciproc”. Precizia este o provocare chiar și în domeniul științelor exacte, cu atât mai mult în management și în științele sociale. Încercarea
de a obține date pentru calculul KPIs este o provocare în sine pentru multe organizații și acuratețea acestor date este o provocare și
Măsurarea nu este o activitate umană nouă. Aceasta a luat naștere în istoria timpurie ca mijloc pentru a descoperi mai mare. Utilizarea KPIs ar trebui să țină cont de acest aspect și să fie orientată spre a obține cât mai mult din datele existente, de
și a identifica semnificații. Arheologii consideră osul Lebombo instrumentul de măsurare folosit pentru prima multe ori prin utilizarea intervalelor de variație. Această abordare este folosită de către organismul uman. În cazul în care temperatura
dată în istoria omenirii, un peroneu de babuin care conține 29 de crestături. Datând din anii 35,000 î.e.n, acest scade sub o limită de siguranță, tremurăm. Dacă temperatura crește, transpirăm. Ambele sunt inițiative de îmbunătățire a performanței
os a fost descoperit în munții Lebombo din Regatul Swaziland. corpului, menite să regleze temperatura la limitele de siguranță. În acest caz, indicatorul de performanță este temperatura. Deși nu este
Evaluarea, ca o formă de măsurare, a fost folosită încă din secolul 3 e.n, când împărații dinastiei Wei au o constantă, tendința sa este bună atunci când este în anumite limite de toleranță.
evaluat performanța membrilor oficiali ai familiei. Natura părtinitoare a evaluării performanței individuale a fost Utilizarea KPIs pentru recompense și sancțiuni ar trebui să fie limitată și condusă de autoevaluare. Comportamentul orientat spre
observată de către filozoful chinez Sin Yu, care a criticat un evaluator angajat de către dinastia Wei, folosind atingerea scopurilor este o caracteristică a organismelor vii. Pentru oameni și multe alte specii, acest comportament este amplificat de
următoarele cuvinte: „Evaluatorul Imperial rareori evaluează oamenii în funcție de meritele lor, dar întotdeauna recompense și sancțiuni. Odată cu această accentuare, riscurile sunt amplificate, de asemenea. Inducerea în eroare, lipsa de cooperare,
în conformitate cu simpatiile și antipatiile proprii”. moralul scăzut și accidentele de muncă sunt unele dintre consecințele nedorite. Pe de altă parte, majoritatea impulsurilor nervoase din
Un punct de reper major în legătura dintre măsurare ca activitate umană și performanță a fost anul 1494, corpul uman transmit informații generale. Doar în situații speciale, plăcere sau semnale de durere. În mod similar, utilizarea KPIs pentru
atunci când Luca Pacioli a publicat în Veneția lucrarea „Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita” („Despre recompense și sancțiuni ar trebui să fie o excepție de la regulă, mai degrabă decât norma.
aritmetică, geometrie, proporții și proporționalitate”). Această lucrare conține detalii despre o practică a marinarilor venețieni de a evalua Încorporarea KPIs în organizatii prin vizualizarea și comunicarea rezultatelor este cheia pentru maximizarea valorii lor adaugate.
performanța expedițiilor maritime, care au devenit baza sistemului de contabilitate în partidă dublă. Variațiile la nivelul indicatorilor organismului uman sunt resimțite deoarece impactul lor este puternic din punct de vedere senzorial. În
În timp, natura subiectivă a evaluărilor performanței individuale și preponderența indicatorilor financiari pentru evaluarea performanței mod similar, KPIs folosiți într-un context organizațional ar trebui să intre în rutina de zi cu zi și să fie parte a experienţei de muncă. Cel
organizaționale au devenit aspectele definitorii pentru managementul performanței în activitățile umane. mai important aspect în comunicarea rezultatelor KPIs este reprezentarea lor vizuală. Acest lucru este esențial, atât în ceea ce privește
optimizarea modului de reprezentare a datelor, cât și prezența afișajelor vizuale în mediul de lucru. Mijloacele mass-media curente sunt
Revoluția industrială a adăugat acestui context ideea de „organizație ca și mecanism”, metaforă care a jucat un rol major în generarea
variate: postere, table, bannere, monitoare LCD și LED şi ar trebui combinate pentru a comunica rezultatele în întreaga organizație.
de îmbunătățiri la nivel de eficiență și eficacitate. Rezultatul a fost un model organizațional de management al performanței bazat pe
Rezultatele indicatorilor de performanță ar trebui să nu se mai limiteze la a fi prezentate pe rapoarte pe hartie și ecrane de calculator.
gândirea mecanicistă, de tip comandă si control, bazată pe evaluarile subiective ale performanței individuale și pe indicatori financiari,
în contextul unor aranjamente de tip „plata-pentru-performanță” (pay-for-performance). O nouă filozofie a performanței, bazată pe autoevaluare şi realizarea scopurilor ca modalitate de atingere a fericirii. În timp
ce fericirea înseamnă lucruri diverse pentru oameni diverși, o expresie comună a acestui sentiment este atingerea conștientă a unui
A funcționat? Într-o anumită măsură, da. Multe organizații au prosperat și s-au maturizat bazându-se pe acest model.
deziderat. Realizarea a ceva ce ne dorim și împărtășirea cu ceilalți se reflectă puternic în sinele nostru. Transpunerea acestui catalizator
Are defecte? Multe. În timp ce contextul istoric le-a atenuat în timp, mediul de astăzi le amplifică și le expune într-un ritm accelerat. puternic atât în viața noastră personală, cât și organizațională este facilitată de o nouă paradigmă: Fericirea este generată de realizări.
Există o cale mai bună? Da, dar nu este simplă. Este nevoie de o schimbare la mai multe niveluri, de la filosofia de bază a performanței, Realizarea este o expresie a performanței. Dacă dorim să avem control asupra fericirii noastre, trebuie să controlăm performanța.
la mentalități și procese. Acest lucru nu este ușor. Autoevaluarea rezultatelor de performanță nu este ușoară. Cu toate acestea, dacă accentul este pus pe construirea acestei capabilități la
De-a lungul timpului, utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) a devenit sinonimă cu măsurarea și managementul performanței. nivelul fiecărui angajat, organizațiile pot beneficia de crearea unui mediu motivant, care conduce spre fericire. În acest mediu, managerii
KPIs sunt legătura dintre ce este vechi și ce este nou în managementul performanței. Cu toate acestea, folosirea lor este mult mai se pot concentra pe înțelegerea și îmbunătățirea sistemului de lucru, în timp ce angajatii pe autoevaluare în atingerea rezultatelor, învățare
benefică într-un mediu bazat pe principiile unei arhitecturi organice a performanței: și comunicare. Obținerea conștientă a rezultatelor într-un sistem de lucru bine structurat ar conduce atât indivizii, cât și organizația mult
mai aproape de fericire și împlinire, spre deosebire de paradigma actuală dominată de bonusuri în contextul gândirii de tip comandă și
Organizațiile sunt ecosisteme de sine stătătoare. Ele variază în termeni de maturitate și de mediu în care își desfășoară activitatea. control.
Ca atare, modul în care folosesc sisteme de management al performanței ar trebui să reflecte propria lor „personalitate”. Puteți încerca
să construiți un iglu în Sahara, dar nu va fi sustenabil. Arhitectura performanței fiecărei organizații trebuie să fie unică și să reflecte mediul KPIs sunt aici pentru a rămâne. Întrebarea la care trebuie să răspundem este modul în care vrem să-i folosim: mecanic sau natural?
său intern și extern.
Gândirea sistemică oferă un context mult mai valoros pentru înțelegerea și îmbunătățirea performanței. Gândirea de tip comandă Aurel Brudan,
și control a funcționat în timp pentru armată, pentru creșterea productivității muncitorilor necalificați în timpul revoluției industriale și
Performance Architect
pentru gestionarea organizațiilor mari (cum ar fi cele din domeniul serviciilor publice). Astăzi, angajații din era cunoașterii care formează
majoritatea forței de muncă în economiile dezvoltate, funcționează într-un mediu mult mai interconectat și trebuie să ia decizii într-un smartKPIs.com
ritm accelerat. Înțelegerea sistemelor în care ne desfășurăm activitatea, analizarea proceselor și învățarea bazată pe date devin tot mai
importante și completează abordarea tradițională, simplistă de executare a ordinelor primite de la nivelele superioare ale ierarhiei.
KPIs ar trebui să fie utilizați în principal pentru învățare. Rolul KPIs ar trebui să fie acela de a furniza informațiile necesare pentru
obținerea rezultatelor de afaceri dorite. Același principiu este folosit de furnici, care lasă urme de feromoni pentru a se ajuta reciproc în
navigarea spre sursa de hrană. În mod similar, impulsurile nervoase de deplasează prin diferite puncte ale sistemului nervos, transmițând
informații. Rezultatele la nivel de KPIs ar trebui să fie diseminate în organizație, facilitând comunicarea, oferind o bază pentru analiză /
sinteză și pentru luarea deciziilor la toate nivelurile organizației.

Pagina 4 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 5

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Profilul comunității smartKPIs.com Industria


Non-profit / Neguvernamental (ONG) 2.05%

De la lansarea sa în anul 2009, smartKPIs.com s-a impus ca destinația favorită a profesioniștilor din lumea întreagă interesați de Construcții
Administrație publică - Centrală și Locală
2.13%
2.14%
exemple de indicatori de performanță bine documentate. Beneficiind lunar de sute de mii de vizualizări de pagini și zeci de mii de vizitatori Energie 2.53%
În raport cu domeniul de activitate al
din peste 190 de țări, www.smartKPIs.com este una din cele mai utilizate resurse de managementul performanței disponibile pe internet. Industria alimentară și a tutunului 2.53%
Piețe de capital 3.04% membrilor comunității smartKPIs.com, cea
Inginerie civilă 3.09%
mai mare parte a lor operează în industria
Ceea ce diferențiază comunitatea smartKPIs.com este profilul membrilor săi. Telecomunicații 3.81%
Comerț cu amănuntul / Retail 3.96% consultanței. Sectoarele IT&C, producție
smartKPIs.com este o comunitate cu adevărat globală, fiind reprezentată relativ uniform în întreaga lume din punctul de vedere al
Finanțe
Sănătate
4.08%
4.08%
și educație urmează în această ierarhie,
membrilor. Deși numărul cel mai mare de membri provin din țări vorbitoare de limba engleză, nicio țară nu este predominantă în termeni Transporturi / Logistică 4.08% fapt ce reflectă și interesul din partea
sectoarelor public și non-profit.
Alte servicii profesionale 4.37%
de reprezentare. Același lucru este valabil și în ceea ce privește dimensiunea organizațiilor din care fac parte membrii smartKPIs.com. În Educație / Training 5.16%

timp ce majoritatea aparțin unor companii care au între 11 și 500 de angajați, atât organizatiile mici cât și cele mari (din punctul de vedere Industria prelucrătoare
Tehnologie
9.23%
10.14%
al numărului de angajați) sunt bine reprezentate. În România, comunitatea IndicatoridePerformanta.ro există din Iulie 2010, fiind cea mai Consultanță 14.46%

mare comunitate online dedicată managementului şi măsurării performanţei. Altele 19.14%

Țară Profesia
41.61%
Inginer 2.08%

Student 3.07% Cei mai mulți membri ai comunității


smartKPIs.com sunt manageri și
C-nivel Executiv 4.43%
consultanți, ceea ce reflectă un nivel
14.84% 14.93% Business Analyst 5.26% ridicat de expertiză. Rolurile managerial
cu o reprezentare peste medie sunt în
7.84%
4.26% 5.59% Director 6.73% domenii precum HR, IT și Managementul
2.16% 2.73% 2.95% 3.08%
proiectelor.
Consultant 9.13%

Arabia Indonezia Canada Emiratele Malaezia Marea Australia Statele India Altele
32.30%
Saudită Arabe Unite Britanie Unite ale Manager
Americii
Altul 37.00%

Rol în organizație
Dimensiunea organizației
Manager Achiziții 0.61%
Liber profesionist 8.37% Manager Marketing 1.06% În ansamblu, profilul comunității smartKPIs.
1-10 angajați 9.56% Manager de Produs 1.52% com reflectă o imagine globală, diversă
Manager Financiar 1.57% și înalt calificată. Explorarea inteligenței
11-100 angajați 19.91% Manager Vânzări 1.92% colective a acestei comunități prin analiza
101-500 angajați 20.21% Manager Calitate 2.00% vizitelor în cadrul portalului ilustrează atât
Manager Operațiuni 2.27% tendințele internaționale în managementul
501-1000 angajați 10.11% Manager IT 5.13% performanței, cât și relevanța conținutului
1001-5000 angajați 13.41%
Manager General 5.28% smartKPIs.com.
Manager de Proiect 8.64%
5001-10000 angajați 5.40% Manager Resurse Umane 9.85%
Manager 60.14%
10000+ angajați 13.04%

Pagina 6 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 7

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Taxonomia ariilor funcționale în cadrul smartKPIs.com Taxonomia industriilor în cadrul smartKPIs.com


24 de industrii cu 94 de subcategorii
14 arii funcționale cu 59 de subcategorii Agriculture (205)* • Travel Agency (14)
Accounting (217)* • IT - General (38) • Crops (38) Infrastructure Operations (245)
• Accounting Systems (34) • IT - Security (116) • Forestry and Logging (32) • Airports (85)
• Cash Management (21) • Network Management (62) • Livestock, Hunting and Fishing (136) • Ports (101)
Arts and Culture (127) • Railways (24)
• Control (10) • Service Management (219)
• Event Production and Promotion (4) • Roads (50)
• Cost Analysis (34) Manufacturing (33)
• Libraries and Archives (92)
• Planning and Reporting (53) Knowledge and Innovation (183) • Museums (30) Media (63)
• Transactions / Accounts Payable / Accounts Receivable • Innovation (37) Construction & Capital Works (29) • Broadcasting (TV and Radio) (28)
(65) • Knowledge Management (70) • Civil Engineering (24) • Film and Music (36)
• R & D (76) • Construction of Buildings (22) Non-profit / Non-governmental (52)
Education & Training (65) Postal and Courier Services (65)
Corporate Services (38)
• Academic Education (61) Professional Services (98)
• Administration / Office Support (8) Marketing & Communications (178) • Accounting Services (33)
• Training and Other Education (6)
• Corporate Travel (6) • Advertising (32) Financial Institutions (144) • Business Consulting (34)
• Facilities / Property Management (16) • Marketing (119) • Banking, Mortgages and Credit (66) • Engineering (39)
• Legal Services (8) • Public Relations (27) • Insurance (50) • Legal Practice (54)
• Investments (42) • Recruitment / Employment Activities (30)
Government - Local (628) Publishing (31)
CSR / Sustainability / Environmental Care (150) Online Presence - eCommerce (159)
• Budget and Finance (25) Real Estate / Property (135)
• Corporate Social Responsibility (55) • eCommerce (45) • Property Management (71)
• Community - Quality of Life (33)
• Environmental Care (95) • Email Marketing (17) • Culture, Recreation and Entertainment (39) • Real Estate Development (20)
• Online Advertising (18) • Economic & Business Affairs (90) • Real Estate Transactions (44)
Finance (196) • Online Publishing - Weblogs (10) • Environment (60) Resources (176)
• Asset / Portfolio management (44) • Search Engine Optimisation (SEO) (15) • General Local Administration (59) • Coal and Minerals Mining (82)
• Public Safety (98) • Oil and Gas (41)
• Financial stability (38) • Web Analytics (54)
• Public Services (123) • Sustainability / Green Energy (56)
• Forecasts & Valuation (53) Retail (47)
• Social Services (104)
• Liquidity (14) Portfolio and Project Management (102) Government - State / Federal (532) Sport Management (61)
• Profitability (47) • Benefits Realisation Management (5) • Agriculture, Fisheries and Forestry (46) • Coaching / Training (9)
• Portfolio Management (56) • Education (38) • Sport Club Management (13)
Governance, Compliance and Risk (107) • Project Management (41) • Employment and Workplace Relations (42) • Sport Event Organisation (34)
• Finance / Treasury (11) Sports (147)
• Compliance and Audit Management (45)
• Foreign Affairs and Trade (5) • American Football (10)
• Governance (30) Production & Quality Management (163) • Badminton (10)
• General State Administration (13)
• Risk Management (32) • Maintenance (20) • Healthcare (95) • Baseball (29)
• Production (85) • Human / Social Services (11) • Basketball (18)
Human Resources (352) • Quality Management (58) • Law and Justice (97) • Cricket (10)
• Compensation and Benefits (47) • Military, Security and Defense (20) • Football / Soccer (27)
• Resources and Energy (44) • Rugby (10)
• Efficiency and Effectiveness (33) Sales and Customer Service (246)
• Tourism (64) • Tennis (34)
• Recruitment (60) • Customer Service (101) Telecommunications / Call Centre (58)
• Transportation and Infrastructure (49)
• Retention (28) • Sales (145) Healthcare (210) • Call Centre (43)
• Service Delivery (30) • Emergency Response / Ambulance Services (31) • Telecommunications (16)
• Talent Development (59) Supply Chain, Procurement, Distribution (379) • Healthcare Support Services (16) Transportation (281)
• Workforce (22) • Contract Management (46) • Hospitals (93) • Airlines (95)
• Medical Laboratory (15) • Land Transport (Road & Rail) (86)
• Working Environment (73) • Inventory Management (82)
• Medical Practice (54) • Local Public Transport (60)
• Logistics / Distribution (133) • Marine Transport / Shipping (90)
• Preventive Healthcare (31)
Information Technology (539) • Procurement / Purchasing (78) • Veterinary Medicine (7) Utilities (272)
• Application Development (61) • Supply Chain Management (40) Hospitality & Tourism (133) • Electricity (98)
• Enterprise Architecture (43) • Food and Beverage Service (47) • Natural Gas (58)
• Hotel / Accommodation (78) • Water and Sewage (142)
* Cifrele dintre paranteze reprezintă numărul de exemple de KPI documentate, disponibile pe www.smartKPIs.com la 1 Februarie 2011. Pentru
• Tour Operator (16)
statistici actualizate, accesati linkurile.
Pagina 8 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 9

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este
(A/B)*100 Rata Crescatoare

Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010
Orientare

Scop
Sa reflecte eficienta managementului locurilor disponibile in cadrul institutiei medicale si capacitatea de spitalizare disponibila la un moment dat.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact

Formularul de documentare KPI explicat


Clienti Volum Proces
Perioada pentru care au fost măsurate Frecvența colectării datelor și a raportării Evaluarea subiectivă a integrității datelor
rezultatele indicatorului.
Tipul indicatorului rezultatelor
Tipul indicatorului.
de masurare Nivel de implementare raportate.
sK41 - data exportului: 15 Jul 2011 - Pagina 1 Conducator Cantitativa Strategic
Capabilitate sau departament Gruparea în subcategorii a ariei Totalitatea organizațiilor operând într-un
Utilizator: sorina@acumen.ro
care indeplinește o anumită funcționale sau a industriei. anumit domeniu, de obicei denumit după
Organizatia: Acumen Profilul datelor
funcție organizațională. produsul sau serviciul principal.
Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor
Arii functionale Subcategorii Industrii
La momentul actual Zilnica Mare
N/A Institutii de spitalizare Sanatate
Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Colectare automata Limitari
sK41 - data exportului: 15 Jul 2011 - Pagina 1
sK41 smartKPI % Recomandata Rapoartarea cu acuratete a rezultatelor pentru acest KPI necesita inregistrarea in timp real a
Utilizator: sorina@acumen.ro pacientilor spitalizati, pentru a nu exista un decalaj intre gradul de ocupare real si cel existent la
Numărul unic de identificare a Indicatorului Clasificarea Indicatorilor Cheie de Organizatia: Acumen
Tipul unității de măsurare ce arată nivelul sistemului de management al paturilor disponibile.
Cheie de PerformanţăNume
atribuit la Performanță pe baza relevanței și a rezultatele (număr, procentaj, valoare
introducerea acestuiaArii
în functionale
baza de date. nivelului de analiză.
Subcategorii Industrii monetară). Potrivirea pentru colectarea automată a datelor prin importarea Alte limitări (legate de date sau sistemul de raportare) ce
% Rata de ocupare a locurilor
N/A Institutiide spitalizare
de spitalizare Sanatate acestora într-un instrument centralizat de raportare. trebuie luate în considerare în timpul folosirii acestui indicator.
Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura sK41 - data exportului: 15 Jul 2011 - Pagina 2
oDefinitie
scurtă si variatii
Numele indicatorului,sK41 Scurtă
smartKPI descriere a indicatorului, clarificând % sK41 - data exportului: 15 Jul 2011 - Pagina 1
Versiuni ale numelui indicatorului, aşa Evaluarea subiectivă a potrivirii pentru benchmarking, bazată Note adiționale legate de stabilirea Utilizator:
Exemplelesorina@acumen.ro
de ținte ce ilustrează limitele rezul-
Utilizator: sorina@acumen.ro
reprezentare a rolului său. numele acestuia în termeni de afaceri. cum este folosit în practică. pe standardizarea raportării indicatorului la nivel de industrie. țintelor pentru acest indicator. Organizatia: Acumen
tatelor pozitive și negative, precum și intervalul
Definitie Organizatia: Acumen
Masoara de toleranță.
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-ocupare-a-locurilor-de-spitalizare-41.html
Nume procentul locurilor de spitalizare ocupate de pacienti la un moment dat, din totalul numarului de paturi existente in cadrul institutiei medicale.
Documentarea indicatorului © eab group Pty Ltd 2010. Termeni de utilizare disponibili la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare
Arii functionale
Variatii
Subcategorii Industrii Tinte de utilizare continut premium')
('Termeni
N/A Institutii de spitalizare Sanatate
% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare - pacienti pe termen lung
Nr. de inregistrare
% Rata de ocupare KPI
a Tipul
locurilor de spitalizare - pacienti de indicator
pe termen scurt Tipul unitatii de masura Benchmarking-ul este Note
Definitie si variatii
sK41 smartKPI % Adecvat Datorita universalitatii acestui indicator, benchmarking-ul este recomandat. Niveluri ridicate ale
KPIs inruditi sK41 - data exportului: 15 Jul 2011 - Pagina 1 ratelor de ocupare a paturilor indica o utilizare eficienta a capacitatii de spitalizare a institutiei
Definitie
# Capacitatea de spitalizare Utilizator: sorina@acumen.ro medicale.
Masoara
% Rata procentul locurilor
spitalizarilor de spitalizare
succesive ocupate de pacienti la un moment dat, din totalul numarului de paturi existente in cadrul institutiei medicale.
neplanificate
Nume Organizatia: Acumen
% Cazuri medicale fara spitalizare Exemplu de tinte
% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare
Variatii
Rosu: <70% Galben: 70-90% Verde: >90%
% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare - pacienti
Etichete
Arii functionale pe termen lung
Subcategorii Industrii
% Rataocupare
spital, de ocupare a locurilor de spitalizare - pacienti pe termen scurt
N/ADefinitie si variatii Institutii de spitalizare Sanatate Analiza si resurse
Nr. deinruditi
KPIs inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura
Calcul
#Definitie
sK41
Capacitatea de spitalizare smartKPI % Note finale
% Rata spitalizarilor
Masoara succesive
procentul locurilor neplanificate
de spitalizare ocupate de pacienti la un moment dat, din totalul numarului de paturi existente in cadrul institutiei medicale. Rata de ocupare a paturilor este folosita pentru a evalua cererea pentru locurile in spital si, prin urmare, pentru a permite realizarea unui echilibru
%Masuri
Cazurisubordonate
medicale farapentru calcul
spitalizare corespunzator intre cererea si oferta de spitalizare. Managementul locurilor de spitalizare poate fi dificil in conditiile in care cererea nu poate fi controlata
AVariatii
= # Locuri de spitalizare ocupate de pacienti
Nume prin amanare, ca si in cazul unui hotel, de exemplu.
B
%Etichete
=Rata
# Locuri de spitalizare
de ocupare existente
a locurilor in cadrul- institutiei
de spitalizare pacienti pe medicale
termen lung
% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare
spital,
% Rataocupare
de ocupare a locurilor de spitalizare - pacienti pe termen scurt
Alte resurse
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/5370336.stm
Lista altor indicatori înrudiți
Formula
KPIs dindebaza
inruditi
Calcul
Definitie de date, fie în amonte (influențațiTipul
calcul
si variatii de formulei Cuvinte cheieTendinta
relevantebuna
pentru indicator, folositoare
este
acest indicator), fie în(A/B)*100
# aval (cu influență
Capacitatea asupra sa).
de spitalizare Rata Crescatoare
pentru navigarea în funcție de grupuri tematice Referinte
% Rata spitalizarilor succesive neplanificate
Masuri conţinând exemple similare.
Definitiesubordonate pentru calcul
% Cazuri
Orientaremedicale fara spitalizare 1. Adeyi, O. , Smith,O., Robles, S. & World Bank (2007), "Public policy and the challenge of chronic noncommunicable diseases", available at:
A = # Locuri
Masoara de spitalizare
procentul locurilorocupate de pacienti
de spitalizare ocupate de pacienti la un moment dat, din totalul numarului de paturi existente in cadrul institutiei medicale.
http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/PublicPolicyandNCDsWorldBank2007FullReport.pdf
Nume ale măsurilor folosite
BEtichete în calcularea
= # Locuri de spitalizare existente in cadrul institutiei medicale
2. Health Policy Research Associates & Institute for Health Policy (2007), "Performance Reviews of Provincial and Line Ministry Healthcare Services",
Scop
Variatii
indicatorului (dacă sespital,
aplică).
ocupare available at: http://203.94.76.60/AHF/pdf/CD03/Assesment_Overall_Perfor_bw_Districts02_35-54.pdf
SaRata
% reflecte eficienta amanagementului
de ocupare locurilor
locurilor de spitalizare disponibile
- pacienti in cadrul
pe termen institutiei medicale si capacitatea de spitalizare disponibila la un moment dat.
lung
Formula 3. Republic of the Philippines, Department of Health (2004),
% Rata dedeocupare
calcul a locurilor de spitalizare - pacientiTipul formulei
pe termen scurt Tendinta buna este
"Other Health Facilities Statistical Report", available at: www.doh.gov.ph/bhfs/images/issuances/psychiatric/statisticalreport.pdf
Calcul
Perspectiva
(A/B)*100
BSC Orientarea masurii asupra
Rata
Nivelul de impact
Crescatoare
Clienti
KPIs inruditi Volum Proces
Masuri subordonate pentru calcul Remarci generale privind folosirea indicatorului. Alte resurse recomandate, online și offline, pentru Lista de resurse revizuită ca parte a
# Capacitatea
Orientare
Tipul de spitalizare
indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
%
A =Rata spitalizarilor
# Locuri succesive
de spitalizare neplanificate
ocupate de pacienti înțelegerea și folosirea indicatorului. procesului de documentare.
Conducator Cantitativa Strategic
%
B =Cazuri
Scop medicale
# Locuri fara spitalizare
de spitalizare existente in cadrul institutiei medicale
Sa reflecte eficienta
Profilul
Etichete datelormanagementului locurilor disponibile in cadrul institutiei medicale si capacitatea de spitalizare disponibila la un moment dat. Evaluarea medie a indicatorului oferită de membrii Numărul total al vizitelor pe pagina acestui Data cea mai recentă la care pagina
Formula
spital, de calcul
ocupare
Perspectiva BSC Tipul formulei
Orientarea masurii asupra Tendinta
Nivelul debuna este
impact
comunității smartKPI.com. indicator. indicatorului a fost actualizată.
Perioada
(A/B)*100 de colectare a datelor Frecventa standard de raportare
Rata Integritatea datelor
Crescatoare
Clienti Volum Proces Statistici & marcare
La Calcul
momentul actual Zilnica Mare
Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Exprimă indicatorul ca oOrientare
formulă
Colectare ce leagă
automata Tipul formulei de calcul, bazat pe combinația măsurilor
Limitari Direcția în care trebuie să se îndrepte Evaluare Vizualizari Evaluarea categoriei
Conducator Cantitativa Strategic
măsurile subordonateRecomandata
(dacă subordonate
Masuri se aplică). pentru calcul subordonate
Rapoartarea cu (rată, raport,
acuratete a indice, compoziție).
rezultatelor rezultatele
pentru acest KPI necesita inregistrarea indicatorului
in timp real a în vederea unui
Scop (5/5) 98 2
A = # Locuri de spitalizare ocupate de pacienti pacientilor spitalizati, pentru a nu exista un decalaj intre gradul de ocupare rezultat pozitiv.
real si cel existent la
B Profilul
Sa=reflecte datelor
# Locurieficienta
de spitalizare existente inlocurilor
managementului cadrul institutiei medicale
disponibile insistemului
cadrul institutiei medicale si
nivelul de management al capacitatea de spitalizare disponibila la un moment dat.
paturilor disponibile. Adauga evaluare Trimite Salveaza
Explicația motivului sau a raţiunii colectare
Perspectiva
Perioada de BSC
de afaceria datelor Clasificarea
Orientarea indicatorilor
masurii
Frecventa standard asupra de performanță
de raportare Nivelul de impact
Integritatea datelor
Puterea indicatorului bazată pe nivelul
pentru folosirea acestui indicator.
Clienti
Formula de calcul
La momentul actual
pe baza dimensiunii activității sau a
Volum
Tipul
Zilnicaformulei Proces
Tendinta
Mare buna este de evaluare: intrare, proces, ieșire sau
(A/B)*100 rezultatului pe care îl măsoară.
Rata Crescatoare rezultat. Buton de evaluare. Buton de share, pentru comunicarea Opțiune pentru salvarea indicatorului
Tipul indicatorului
Colectare automata Tipul de masurare
Limitari Nivel de implementare
Conducator
Recomandata Cantitativa
Rapoartarea cu acuratete a rezultatelor pentru acestStrategic
KPI necesita inregistrarea in timp real a în reţele sociale. într-o listă preferențială, disponibilă
Orientare
pacientilor spitalizati, pentru a nu exista un decalaj intre gradul de ocupare real si cel existent la online pe smartKPIs.com.
Perspectiva Profilul datelor nivelul sistemului de management al paturilor disponibile.
standard a
Scop
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-ocupare-a-locurilor-de-spitalizare-41.html
Comunitatea IndicatoridePerformanta.ro
Sa reflecte eficienta managementului locurilor disponibile in cadrul institutiei medicale si capacitatea de spitalizare disponibila la un moment dat.
Balanced Perioada de colectare
Documentarea a datelor
indicatorului Frecventa
© eab group Pty Ltd 2010. Termenistandard de disponibili
de utilizare raportare la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
Integritatea datelor
Alte exemple de KPIs populari
Scorecard în care La momentul
('Termeni actual continut premium')
de utilizare
Perspectiva BSC Zilnica
Orientarea masurii asupra Mare de impact
Nivelul
• % Venituri din vanzari catre clientii fidelizati
se potriveşte Clienti Volum Proces
Colectare automata Limitari • % Venituri din noi produse
indicatorul. Recomandata Rapoartarea cu acuratete a rezultatelor pentru acest KPIimplementare
necesita inregistrarea in timp real a
Tipul indicatorului Tipul de masurare
pacientilor spitalizati, pentru a nu exista un decalaj
Nivel de
intre gradul de ocupare real si cel existent la
• % Fluctuatia de personal
Conducator Cantitativa Strategic
nivelul sistemului de management al paturilor disponibile.
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-ocupare-a-locurilor-de-spitalizare-41.html
Comentarii
Profilul datelor
Tipul indicatorului bazat pe accentulindicatorului
Documentarea pus pe © eab group Pty Ltd 2010.Abordarea
Termeni deînutilizare
măsurarea indicatorului
disponibili Nivelul organizațional la care este măsurat
la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
Alți indicatori salvați în lista preferențială, împreună cu exemplele Posibilitatea de a comenta, de a oferi feedback și de a discuta cu alți membri ai comunității
activitatea trecută sau performanţa
('Termeni viitoare.
de utilizare continut premium') (cantitativă sau calitativă). indicatorul (strategic sau operațional).
Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor curente propuse de membrii echipei smarKPIs.com. smartKPIs.com pe teme legate de documentarea și folosirea indicatorului.
La momentul actual Zilnica Mare
Pagina 10 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 11
Colectare automata Limitari
Recomandata Rapoartarea cu acuratete a rezultatelor pentru acest KPI necesita inregistrarea in timp real a
© eab group Pty Ltd 2011
pacientilor spitalizati, pentru a nu exista un decalaj intre gradul de ocupare real si cel existent la
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-ocupare-a-locurilor-de-spitalizare-41.html © eab group Pty Ltd si2011
Disponibil la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-ocupare-a-locurilor-de-spitalizare-41.html
nivelul sistemului de management al paturilor disponibile. Documentarea indicatorului © eab group Pty Ltd 2010. Termeni de utilizare disponibili la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
Documentarea indicatorului © eab group Pty Ltd 2010. Termeni de utilizare disponibili la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
('Termeni de utilizare continut premium')
('Termeni de utilizare continut premium')
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Contabilitatea ca arie funcțională Top 25 KPIs pentru Contabilitate în 2010 – Lista indicatorilor
Contabilitatea este aria funcţională ce se ocupă cu pregătirea rapoartelor financiare pentru susținerea luării deciziilor de către investitorii
deja existenți și cei potențiali. În pregătirea unor asemenea rapoarte, managementul beneficiază de acces la informații detaliate legate
de performanța financiară a entității. KPIs de Contabilitate se referă la indicatori monetari specifici ai fluxurilor financiare, precum și ai Denumire KPI Subcategorii
eficienței în managementul operațiunilor, sistemelor și controlul financiar. $ Costul bunurilor vândute Planificare și Raportare
Subcategoriile din domeniul Contabilității în cadrul smartKPIs.com reprezentate în Top 25 KPIs de Contabilitate în 2010 sunt: # Durata de colectare a creanțelor Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe
% Acuratețea procesului de facturare Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe
Sisteme de contabilitate (36)
$ Cheltuieli de vânzare, generale și administrative Planificare și Raportare
Sistemele de contabilitate sunt deseori complexe și necesită o actualizare constantă pentru asigurarea unei funcționalități maxime. O
$ Capital de lucru per angajat Analiza costurilor
monitorizare și o analiză precisă a lor poate fi realizată prin folosirea de KPIs.
$ Capital de lucru Managementul numerarului
Managementul numerarului (24)
$ Active fixe Planificare și Raportare
Managementul numerarului face referire la activitatea operațională pe tremen scurt și este important în susținerea activității zilnice. KPIs $ Cheltuieli operaționale Planificare și Raportare
specifici reflectă eficacitatea procesului de management al numerarului şi a politicilor de numerar existente.
$ Profitul net după taxe Planificare și Raportare
Control (10) # Pragul de rentabilitate Planificare și Raportare
Controlul este necesar pentru respectarea prevederilor legale și a îndatoririlor către stakeholderi și pentru asigurarea ca informația oferită $ Cheltuieli financiare Planificare și Raportare
deţine caracteristicile fundamentale ale relevanței și reprezentării cu acuratețe. KPIs ce măsoară această activitate reflectă eficacitatea % Facturi neîncasate în x zile Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe
procesului și a politicilor financiare ale entității.
$ Active fixe per angajat Planificare și Raportare
Analiza costurilor (34) % Facturi ținute sub observație Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe
Analiza costurilor este o activitate valoroasă ce oferă feedback cu privire la performanța internă și gradul de adecvare a alocării resurselor. # Zile de plată către furnizori Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe
Indicatori de costuri raportaţi la venituri sau active sprijină deciziile economice. # Perioada de plată a achizițiilor Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe
Planificare și Raportare (58) $ Costuri fixe Analiza costurilor
% Rata de acoperire a costurilor variabile din vânzări Analiza costurilor
Planificarea și raportarea reprezintă activitatea de stabilire a obiectivelor financiare în termeni de costuri și venituri, precum și raportarea
privind atingerea acestor ținte în decursul exerciţiului financiar-contabil. Eficiența acestui proces și indicatorii incluşi în raportarea % Rapoarte financiare întocmite corect și predate la timp Control financiar
financiară sunt ilustrate prin KPIs relevanți. $ Venituri înainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amor-
Planificare și Raportare
tizare (EBITDA)
Tranzacții / Conturi de datorii / Conturi de creanțe (65)
# Raportul vânzări la cheltuieli generale și administrative Analiza costurilor
Tranzacțiile / Conturile de datorii / Conturile de creanțe reprezintă înregistrările privind relațiile cu creditorii și debitorii entității. Controlul
$ Cheltuieli Planificare și Raportare
unor asemenea relații este un ilustrare a folosirii de bune practici operaționale. KPIs specifici permit analiza și controlul tranzacțiilor, în
conformitate cu termenele de plată / încasare. # Viteza de rotație a capitalului de lucru Planificare și Raportare
# Lichiditatea curentă Planificare și Raportare
# Zile de întarziere pentru facturile neîncasate Tranzacții/Conturi de datorii/Conturi de creanțe

Pagina 12 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 13

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

18
Top 25 KPIs pentru Contabilitate în 2010 – Analiza indicatorilor % Rata de acoperire a costurilor variabile din vânzări

25
Rata de acoperire a costurilor variabile din vânzări este extrem de folositoare, indicând partea din vânzări ce contribuie
# Zile de întârziere pentru facturile neîncasate la acoperirea costurilor variabile și partea care este disponibilă pentru acoperirea costurilor fixe. Acest KPI este folosit
mai ales în combinație cu # Pragul de rentabilitate pentru a monitoriza profitul operațiunilor unei entități și să determine
Facturile neîncasate trecute de termen sunt consecinţe ale unor politici slabe de încasare. Interesul în acest KPI este volumul de vânzare ce permite entității să genereze profit.

17
ridicat pentru că organizațiile doresc îmbunătățirea performanței proceselor legate de creditare și încasare pentru a
genera numerarul necesar operării afacerii. Este de asemena reflectat în popularitatea unor KPIs precum % Facturi $ Costuri fixe
cu termen de încasare depășit cu peste x zile și # Durata de timp pentru colectarea creanțelor.

24
Costurile fixe pot fi o parte majoră a cheltuielilor totale ale unei organizații. În perioade considerate nesigure din punct
# Lichiditatea curentă de vedere economic, prezentând o potențială scădere în cererea de produse și servicii oferite de o organizație, este
necesar ca aceste costuri sa fie sub monitorizare atentă pentru a asigura menținerea unui nivel rezonabil al profitului.
Acest KPI este unul din cei mai bine cunoscuți indicatori de lichiditate, iar dat fiind cotextul economic din 2010, nu este

16
de mirare că este atât de popular, împreună cu KPIs legați de capitalul de lucru și plata obligațiilor pe termen scurt. Un
KPI similar, de obicei calculat în relație cu # Lichiditatea curentă pentru a oferi o bună înțelegere a situației financiare # Perioada de plată a achizițiilor
a companiei, este # Testul acid.

23
Creditul comercial fiind în general fără dobândă, organizațiile pot profita de acest lucru atunci când accesarea altor
# Viteza de rotație a capitalului de lucru surse de finanțare este dificilă. Cu toate acestea, cum funizorii întâmpină anumite dificultăți, s-ar putea să nu fie dispuși
să extindă creditul pe perioade lungi. Prin observarea tendințelor acestui KPI și compararea sa cu aranjamentele
Împreună cu măsurarea valorii efective a capitalului de lucru (totalul resurselor ușor transformabile în numerar ce comerciale, organizațiile pot stabili abilitatea lor de la folosi creditul comercial în avantajul lor.

15
rămân după plata datoriilor pe termen scurt), organizațiile sunt interesate în folosirea eficientă a capitalului de lucru
limitat pentru a genera venit. Popularitatea acestui KPI în anul 2010 ar putea indica faptul că organizațiile au fost # Zile de plată către furnizori
preocupate de expunerea la șocuri pe piață sau întreruperi ale operațiunilor efectuate.

22
Acest KPI este strâns legat de # Zile de plată a achizițiilor și este des folosit pentru evaluarea eficacității organizației
$ Cheltuieli în folosirea creditului comercial oferit de furnizori. Popularitatea acestui KPI poate fi explicată de deficitul surselor de
finanțare disponibile în perioada ce urmează crizei financiare.
Cheltuielile provin din activități ale organizației efectuate cu scopul obţinerii de profit. Cum nivelul cheltuielilor, în

14
combinație cu nivelul venitului, va determina în mod direct performanța afacerii, monitorizarea îndeaproape a acestora
este necesară. Popularitatea acestui indicator, împreună cu popularitatea altor KPIs ce măsoară un anumit tip de
% Facturi ținute sub observație
cheltuieli, reflectă interesul crescut asupra înțelegerii și controlului cheltuielilor la nivel organizațional.

21
Acuratețea facturilor este un aspect important ce trebuie monitorizat de o organizație, incorectitudinea facturilor emise
# Raportul vânzări la cheltuieli generale și administrative generând pierderi. Acest KPI oferă o reflectare indirectă a acurateții facturilor și este folosit în combinație cu un
indicator al timpului necesar soluţionării facturilor problematice.
Acest KPI reflectă relația dintre venitul total din vânzări și costurile fixe necesare generării acelui venit. Nivelul acestui
KPI va indica dacă organizația are nevoie de un control activ al nivelului cheltuielilor generale și administrative

13
pentru a evita impactul negativ asupra profitului. Popularitatea acestui KPI poate fi explicată de interesul crescut
în monitorizarea tututor tipurilor de cheltuieli și găsirea unor soluții pentru generarea profitului din vânzări în timpul $ Active fixe per angajat
șocurilor economice.

20
Productivitatea forței de muncă a unei companii este un determinant esențial al profitabilității afacerii. Organizațiile
$ Venituri înainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amortizare (EBITDA) au căutat dintotdeauna mijloace de monitorizare a performanței capitalului uman. După o perioadă de nesiguranță
ce a rezultat în concedierea de personal, nu este o surpriză interesul manifestat în acest KPI în decursul ultimului an.

12
EBITIDA este o bună măsură a tendințelor profitului pentru că elimină anumiți factori exogeni ce implică dobânda
la credite, taxe, costuri privind amortizarea și deprecierea. Cu toate acestea, ar trebui analizat în combinație cu alți
% Facturi neîncasate în x zile
indicatori ai profitabilității, cum ar fi $ Venitul net după plata taxelor.

19
Acest KPI este strâns legat de # Zile de întârziere pentru facturile neîncasate și, împreună cu # Zile de plată a achizitiilor
% Rapoarte financiare întocmite corect și predate la timp către furnizori, ajută la monitorizarea eficienței facturării și a procesului de încasare și creditare. Popularitatea sa este
determinată de deficitul oportunităților de finanțare accesibile în mediul curent de afaceri.
Eșecul în predarea unor rapoarte financiare corecte şi la timp poate avea un impact negativ asupra abilității organizațiilor
de a atrage pe viitor finanțare, mai ales dacă aceste rapoarte sunt legate de colectarea anumitor taxe. Popularitatea
acestui KPI poate fi explicată de dificultatea obținerii de fonduri în decursul unei perioade economice nesigure, ce
urmează crizei financiare globale.
Pagina 14 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 15

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

11 4
$ Cheltuieli financiare $ Cheltuieli de vânzare, generale și administrative
Deși acest indicator nu reflectă acuratețea deciziilor financiare, arată costurile întâmpinate ca rezultat al tranzacțiilor În general, cheltuielile de vânzare, generale și administrative tind să reprezinte cea mai mare parte din totalul
financiare realizate pentru gestionarea fondurilor companiei și a numerarului disponibil. Aceste costuri pot fi foarte cheltuielilor operaționale ale unei organizații. Monitorizarea îndeaproapea acestui KPI este extrem de importantă
ridicate atunci când sursele de finanțare sunt cu greu disponibile și ar putea reprezenta o porțiune semnificativă a în mediul curent de afaceri, o companie cu $ Cheltuieli de vânzare, generale și administrative ridicate în raport cu
cheltuielilor totale, o atenție specială fiind necesară pentru controlul lor în monitorizarea profitului organizației. veniturile obţinute neputând fi capabilă să se adapteze unei eventuale căderi a pieței.

10 3
# Pragul de rentabilitate % Acuratețea procesului de facturare
Pentru companii, atingerea pragului de rentabilitatea este primul pas major spre profit. Prin urmare, nu este o surpiză Probleme în acuratețea facturării, precum și cele legate de procesul de creditare și încasare, pot apărea mai ales
faptul că organizațiile sunt interesate în acest KPI. Poate arăta cum schimbările în costurile fixe sau variabile vor în cazul companiilor cu un volum ridicat al clienților. Acest indicator oferă o evaluare a gradului de acuratețe privind
afecta nivelul profitului net emiterea de facturi de către departamentul de contabilitate. Prin urmare, monitorizarea acestui KPI este importantă,

9
facturile incorecte afectând declarațiile financiare și necesitând timp și costuri pentru a fi corectate.
$ Profit net după taxelor

2
Acest KPI oferă o imagine a profitului net al companiei pentru o perioadă de timp; cu toate acestea, în evaluarea
# Durata de colectare a creanțelor
profitabilității, organizația ar trebui să îl folosească în combinație cu alți indicatori pentru a obţine o imagine mai
Acest indicator, în combinație cu alți indicatori menționați în acest raport ce sunt legați de managementul creanțelor,
bună asupra performanței unei anumite perioade. Popularitatea acestui KPI, împreună cu popularitatea altor KPIs de
permite organizației să evalueze cât de bine funcționează ciclul venitului, sau, mai clar, cît de bine structurate sunt
contabilitate ce descriu profitul, arată faptul că organizațiile acționează conform acestei aşteptări.
politicile privind creditele și încasarea. Prin urmărirea tendințelor acestui indicator și compararea valorilor cu limitele

8
normale ale creditului comercial oferit, se va putea decide dacă este nevoie de o îmbunătățire a eforturilor de colectare
$ Cheltuieli operaționale pentru a evita pierderi de numerarar.

1
Cheltuielile apărute într-o perioadă de timp dată ca rezultat al activității normale a afacerii, împreună cu $ Costul
bunurilor vândute, sunt cea mai importantă parte a cheltuielilor totale ale organizației. Evaluarea acestora este foarte $ Costul bunurilor vândute
importantă în concentrarea pe profit. Cu toate acestea, un indicator mai potrivit pentru benchmarking ar fi $ Profitul
operațional. Costul bunurilor vândute reprezintă cea mai mare cheltuială a companiilor ce se ocupă cu vânzarea de mărurii. Acest

7
indicator este folosit pentru calcularea marjei de profit, prin scăderea costurilor bunurilor vândute din vânzările totale.
Popularitatea acestui KPI este legată de alți indicatori ce măsoară cheltuielile survenite într-o anumită perioadă, tot
$ Active fixe mai multe organizații îndreptându-și atenția către monitorizarea cu atenție a nivelurilor costurilor în mediul economic
curent.
În mod normal, este dificil ca aceste active să fie transformate rapid în numerar, mai ales într-o perioadă ce urmează
crizei financiare. Dacă o entitate cu niveluri înalte ale activelor fixe întâmpină brusc dificultăți la nivel de lichiditate,
ar putea reprezenta un risc pierderile financiare semnificative apărute din nevoia de a vinde o porțiune de active fixe.
Acest indicator ar trebui exprimat ca o valoare raportată la activele totale pentru a fi adecvat pentru comparație între
companii.

6
$ Capitalul de lucru
Acest indicator, împreună cu alți KPIs aflați în strânsă legătură, oferă o evaluare a lichidității pe termen scurt a
unei companii și riscul de faliment. Acești indicatori sunt relevanți mai ales în mediul curent ade afaceri pentru că
gestionarea capitalului de lucru este un lucru necesar, continuu și uneori dificil . Cu cât este mai bine administrat, cu
atât mai puțin va trebui să se împrumute compania. Indicatorul # Lichidități curente, care reflectă o valoare relativă,
este mai potrivit pentru benchmarking.

5
$ Capitalul de lucru per angajat
Acest raport al capitalului de lucru poate fi folosit pentru a oferi o perspectivă diferită de cea oferită de valoarea $
Activelor per angajat asupra productivității, prin indicarea capitalului de lucru generat de munca unui angajat. Este
un KPI popular fiindcă arată două aspecte importante și deosebit de relevante pentru performanța unei organizații:
lichiditatea și productivitatea forței de muncă.
Pagina 16 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 17

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

1
Arii functionale Subcategorii
sK414 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK414 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Industria prelucratoare Tinte


Comert cu amanuntul / Retail
Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Benchmarking-ul este Note
sK414 smartKPI $ Adecvat Nivelurile indicatorului variaza de la industrie la industrie si comparatiile ar trebui sa fie facute doar
intre companii similare din acelasi domeniu. Cu toate acestea, marja profitului brut (calculata pe baza
acestui indicator) este mai potrivita pentru comparatii intre companii.
Nume
Exemplu de tinte
$ Costul bunurilor vandute Rosu: >15.000 Galben: 10.000-15.000 Verde: <10.000

Definitie si variatii Analiza si resurse

Definitie Note finale


Masoara costul produselor vandute intr-o anumita perioada de timp. Este cea mai mare cheltuiala a majoritatii companiilor ce au ca domeniu de activitate comertul cu marfuri.
Costul bunurilor vandute in cazul unui retailer include costul achizitiei bunurilor de la furnizor, plus orice costuri suplimentare necesare pentru a plasa
Variatii marfa in stocuri si a o pregati de vanzare.
$ Costul vanzarilor
Alte resurse
KPIs inruditi http://www.accountingcoach.com/online-accounting-course/12Xpg01.html#cost-of-goods-sold
$ Cheltuieli de vanzare, generale si administrative
Referinte
Etichete
cost 1. Averkamp, H. (2011), "Inventory and Cost of Goods Sold", available at:
http://www.accountingcoach.com/online-accounting-course/12Xpg01.html#cost-of-goods-sold
Calcul 2. Day, J., W. (2008), "Cost of Goods Sold", available at: http://www.reallifeaccounting.com/pubs/Article_Theme_Cost_of_Goods_Sold.pdf
3. Stephen L. Nelson, CPA, LLC (2000), "Forecasting Sales and Cost of Sales", available at: http://www.stephenlnelson.com/MBAxlch12.pdf
Masuri subordonate pentru calcul
A = $ Stocuri initiale (la inceputul perioadei)
B = $ Achizitii nete (achizitiile perioadice minus valoarea marfii intoarse si rabaturi) plus costul de transport platit la receptia marfii
C = $ Stocuri finale (la sfarsitul perioadei)

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A+B-C Volum Descrescatoare

Orientare

Scop
Indica marja profitului brut, ce poate fi calculat prin scaderea costurilor bunurilor vadute din vanzarile totale.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


La momentul actual Lunara Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Nu indica volumul de activitate din perioada de referinta. Volumul activitatii poate falsifica rezultatele
din cauza ca un nivel inalt poate rezulta datorita unui inventar crescut la inceput si achizitii scazute in
timpul perioadei respective.

Pagina 18 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 19

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/costul-bunurilor-vandute-414.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

2
Arii functionale Subcategorii
sK66 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK66 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Vanzari si Serviciul clienti Vanzari Oricare Tinte


Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante
Benchmarking-ul este Note
Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Valoarea acestui KPI nu ar trebui sa depaseasca cu mult perioada creditului (timpul permis pentru
sK66 Indicator de performanta # plata). Tintele care sunt cu mult sub 40 indica o politica de creditare prea stricta care ar putea
impiedica compania in a obtine venituri mai mari din vanzari. De asemenea ar putea indica probleme
cu banii.
In mod normal, companiile urmaresc tendintele acestui KPI: daca indicatorul creste de la o anumita
Nume
perioada la alta, departamentul de contabilitate ar trebui sa imbunatateasca eforturile de colectare. In
# Durata de colectare a creantelor caz contrar, compania ar putea suferi pierderi.

Exemplu de tinte
Definitie si variatii
Rosu: >50 Galben: 40-50 Verde: <40

Definitie
Analiza si resurse
Masoara timpul necesar pentru ca o companie sa fie platita pentru bunurile / serviciile pe care le ofera, sau, cu alte cuvinte, numarul mediu de zile
pentru colectarea creantelor.
Note finale
Variatii Este posibil ca in cadrul conturilor de creante sa existe unele conturi care sunt cu 90 de zile sau mai mult in intarziere. Utilizarea unei valori medii
# Media zilelor de colectare a creantelor ascunde aceasta informatie, intrucat media poate sa includa unele conturi care au fost platite mai devreme.
# Durata, in zile, pana la colectarea creantelor
Alte resurse
KPIs inruditi "Board Oversight of the Revenue Cycle: Tools for New Levels of Performance", Jeffrey D. Jones, Trustee
% Facturi neincasate in x zile
Referinte
Etichete
creante, conturi 1. Averkamp, H. (2011),"What is the days' sales in accounts receivable ratio?", available at:
http://blog.accountingcoach.com/days-sales-accounts-receivable/
Calcul 2. Davis, J., L. (1984), "Unit days in accounts receivable: a management tool", Patient Acc., Vol. 7, No. 10, p. 2
3. Jones, J., D. (2004), "Board Oversight of the Revenue Cycle: Tools for New Levels of Performance", Trustee, Vol. 57, No. 3, pp. 15-18
Masuri subordonate pentru calcul
C = # Viteza de rotatie a creantelor, unde C=A/B
A = $ Creditul net al vanzarilor
B = $ Media contului de creante (soldul creantelor de la inceputul anului minus soldul creantelor de la sfarsitul anului)

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


365/C Medie Descrescatoare

Orientare

Scop
Sa indice cat de bine functioneaza ciclul incasarilor. Mai precis, cat de clare sunt politicile privind creditele si colectarea.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Durata Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Tactic

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Luna Lunara Mare

Colectare automata Limitari


Recomandata Cand facturile si creantele care au fost considerate greu de colectat nu sunt incluse in statistici,
performanta ciclului incasarilor poate sa para mai buna decat este in realitate. De asemenea, in
interpretarea acestui KPI, compania trebuie sa monitorizeze gestionarea creantelor.

Pagina 20 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 21

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/durata-de-colectare-a-creantelor-66.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

3
Arii functionale Subcategorii
sK3405 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK3405 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Neadecvat Desi facturarea este un proces automatizat in multe organizatii, necesita interventie manuala pentru
sK3405 Indicator de performanta % introducerea datelor. Prin urmare, exista un anumit nivel de erori in facturare ce poate fi considerat
acceptabil.

Exemplu de tinte
Nume
Rosu: 95% Galben: 95-98% Verde: >98%
% Acuratetea procesului de facturare
Analiza si resurse
Definitie si variatii
Note finale
Definitie Probleme privind acuratetea facturarii pot aparea mai ales in cazul companiilor cu sute sau mii de clienti (cum ar fi in industria telecomunicatiilor) decat
Masoara procentajul facturilor care au fost emise fara eroare si la valoarea potrivita, de prima data. in cazul companiilor ce efectueaza putine tranzactii (de exemplu - firmele de consultanta).

Alte resurse
Variatii
http://www.tra.gov.om/newsite1/Portal/Upload/Documents/291_Billing_Accuracy_Giudelines.pdf
% Facturi emise fara eroare de prima data

KPIs inruditi Referinte


% Facturi tinute sub observatie
1. Department of Veterans Affairs, Office of Inspector General (2010), "Healthcare Inspection. Review of Allegations of Coding and Billing Irregularities,
Etichete VA Medical Center, Kansas City, Missouri", available at: http://www.va.gov/oig/54/reports/VAOIG-09-03418-68.pdf
eficienta, tranzactii 2. Emerson (2007), "Gas Supplier Improves Billing Accuracy with
Differential Pressure Flowmeter", available at: http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/notes/00830-0100-4716.pdf
Calcul 3. Georgia Hospital Association Research and Education Foundation (2008), "Documentation, Coding and Billing Accuracy", available at:
http://www.gha.org/publications/public/brochures/Edu2008_0606_accuracy.pdf

Masuri subordonate pentru calcul


A = # Facturi emise fara eroare, de prima data
B = # Facturi emise

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


(A/B)*100 Rata Crescatoare

Orientare

Scop
Indica masura in care departamentele de contabilitate emit facturi corecte, cele gresite afectand declaratiile financiare si reclamand timp si costuri pentru
a fi corectate.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Calitate Proces

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Zi Lunara Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Nu reflecta daca au fost emise facturi incorecte neidentificate.

Pagina 22 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 23

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/acuratetea-procesului-de-facturare-3405.html


A+B+C+D Volum In interval

Orientare
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010
Scop
Sa reflecte cat de eficient o companie isi foloseste banii. Un grad ridicat de costuri de VG&A in raport cu veniturile poate indica faptul ca societatea nu

4
are o capacitate de a se adapta la recesiunea pietei, deoarece costurile de VG&A nu sunt repede convertite intr-o perioada scurta de timp (banii fiind
blocati in salarii si inchirierea birourilor).

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


sK3310 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1
Financiara Bani Proces
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Conducator Cantitativa Operational
Arii functionale Subcategorii Industrii
Profilul datelor
Contabilitate Planificare si Raportare Oricare

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Luna Lunara Mare
sK3310 Masura $ Colectare automata Limitari sK3310 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Recomandata Desi multi analisti prefera o imagine detaliata despre costurile de VG&A, multesorina@acumen.ro
Utilizator: companii nu sunt
foarte transparente in ceea ce priveste acest inficator, din motive Organizatia:
competitive. Acumen
Acestea
Nume documenteaza costurile de vanzare, generale si administrative ca fiind componentele unei singure
linii din situatiile financiar-contabile.
$ Cheltuieli de vanzare, generale si administrative
Tinte
Definitie si variatii
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/cheltuieli-de-vanzare-generale-si-administrative-3310.html
Benchmarking-ul este Note
Definitie Documentarea indicatorului © eab group Pty Ltd 2010.
Adecvat Termeni
Exemplul datdeare
utilizare disponibiliNivelurile
rol ilustrativ. la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
indicatorului pot varia in functie de tipul afacerii, iar
Masoara cele mai comune cheltuieli de functionare (altele decat costul bunurilor vandute), incluzand salariile angajatilor, costurile de pensii, costurile de ('Termeni de utilizare continut premium') comparatiile ar trebui facute intre companiile similare ce opereaza in aceeasi industrie. Se spune
marketing, asigurare, chirie si amortizare. despre companiile cu un nivel ridicat de costuri de vanzare, generale si admnistrative ca ar avea un
randament redus al operatiunilor. Acestea pot fi, de asemenea, expuse la esec in cazul unei
Variatii contractii la nivel de piata.
$ Costuri de VG&A
Exemplu de tinte
KPIs inruditi Rosu: <400,000; >700,000 Galben: 400,000-500,000; 600,000-700,000 Verde: 500,000-600,000
# Raportul vanzari la cheltuieli generale si administrative
Analiza si resurse
Etichete
vg&a Note finale
Costurile de vanzare, generale si administrative nu contribuie direct la productie. Aceste costuri includ salariile angajatilor, bonusuri si comisioane,
Calcul costurile de pensii, costurile de marketing, asigurare, inchiriere si utilitati, respectiv intretinere.
Costurile de vanzare, generale si administrative tind sa fie cele mai mari din volumul costurilor de functionare ale unei companii, cu exceptia cazului
Masuri subordonate pentru calcul cand aceasta este foarte concentrata pe cercetare si dezvoltare.
A = $ Salarii Alte resurse
B = $ Costuri indirecte de productie
http://financial-education.com/2007/02/19/what-are-selling-general-and-administrative-expenses-sga/
C = $ Costuri de marketing si vanzari
D = $ Costuri generale administrative
Referinte

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este 1. 12Manage.com (2011), "Description of SG&A, Explanation", available at: http://www.12manage.com/description_sga.html
A+B+C+D Volum In interval 2. Best Practices, LLC (2011), "Examining White Collar Productivity: Managing SG&A Expenses", available at:
http://www.best-in-class.com/bestp/domrep.nsf/products/examining-white-collar-productivity-managing-sga-expenses
Orientare 3. Duidon (2011), "Applying Lean Six Sigma to Reduce Selling, General, and Administrative Expenses", available at:
http://www.guidonps.com/ideas-and-resources/case-studies/other-industries/applying-lean-six-sigma-to-reduce-selling-general-and-administrative-expen
ses/
Scop 4. Financial-education.com (2011), "What are Selling, General and Administrative Expenses (SG&A)?", available at:
Sa reflecte cat de eficient o companie isi foloseste banii. Un grad ridicat de costuri de VG&A in raport cu veniturile poate indica faptul ca societatea nu http://financial-education.com/2007/02/19/what-are-selling-general-and-administrative-expenses-sga/
are o capacitate de a se adapta la recesiunea pietei, deoarece costurile de VG&A nu sunt repede convertite intr-o perioada scurta de timp (banii fiind
blocati in salarii si inchirierea birourilor).

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Proces

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Luna Lunara Mare

Colectare automata Limitari


Recomandata Desi multi analisti prefera o imagine detaliata despre costurile de VG&A, multe companii nu sunt
foarte transparente in ceea ce priveste acest inficator, din motive competitive. Acestea
Pagina 24 uneiAI0118021
Nr. de referinţă:
documenteaza costurile de vanzare, generale si administrative ca fiind componentele singure Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 25
linii din situatiile financiar-contabile.
© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/cheltuieli-de-vanzare-generale-si-administrative-3310.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

5
Arii functionale Subcategorii
sK3321 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK3321 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Analiza costurilor Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Nivelurile indicatorului variaza in functie de domeniu, iar comparatiile ar trebui efectuate in randul
sK3321 Masura $ companiilor similare ce opereaza in aceeasi industrie. Niveluri ridicate ale capitalului de lucru per
angajat arata posibilitatea companiei de a investi in oamenii sai (prin oferirea de traininguri).
Construirea unor niveluri inalte ale capitalului de lucru poate fi costisitoare in ceea ce priveste taxele.
Nume
Exemplu de tinte
$ Capital de lucru per angajat Rosu: <10.000 Galben: 10.000-15.000 Verde: >15.000

Definitie si variatii Analiza si resurse

Definitie Note finale


Masoara totalul capitalului de lucru disponibil, ca medie obtinuta prin raportare la numarul de angajati. Capitalul de lucru per angajat este de asemenea o masura a productivitatii, indicand cat de mult capital de lucru este generat de munca unui angajat.

Variatii Alte resurse


$ Capital de lucru net per angajat http://wrds.wharton.upenn.edu/demo/bvd/description/Amadeus_Formulas.shtml

KPIs inruditi Referinte


# Angajati
1. Burand, C. (2001), "More Thoughts on Trust Accounts and Working Capital", available at: http://www.allbusiness.com/management/3587740-1.html
Etichete 2. Graybar Electric Company, Inc. (2009), "Financial Profile", available at: icarus.bvdep.com/Icarus/sampleReports/_standard_en.htm
costuri operationale 3. Tewari, V., K. (1991), "Small Scale Industry: Success and Failure", Concept Publishing Company, p. 118

Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = $ Capital de lucru
B = # Angajati

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A/B Rata Crescatoare

Orientare

Scop
Sa indice echilibrul dintre capitalul de lucru disponibil si volumul de personal.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


La momentul actual Lunara Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Acuratetea raporrtarii necesita existenta unor sisteme contabile functionale.

Pagina 26 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 27

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/capital-de-lucru-per-angajat-3321.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

6
Arii functionale Subcategorii
sK526 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK526 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Managementul numerarului Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Valoarea capitalului de lucru poate fi pozitiva sau negativa, depinzand de cat de multe datorii are
sK526 Masura $ compania. Companiile cu un capital de lucru negativ pot duce lipsa de fondurile necesare pentru
extinderea afacerii (sau chiar pentru plata datoriilor la timp - risc de faliment) in timp ce companiile cu
un capital de lucru pozitiv pot avea mai mult succes deoarece pot sa-si extinda si sa-si
imbunatateasca operatiunile. Companiile cu prea mult capital de lucru s-ar putea sa nu profite din
Nume
plin de oportunitatile de investitie disponibile.
$ Capital de lucru
Exemplu de tinte
Definitie si variatii Rosu: <50,000 Galben: 50,000-100,000 Verde: >100,000

Definitie Analiza si resurse


Masoara fondurile disponibile pe termen scurt si este un indicator al eficacitatii managementului operatiunilor.
Note finale
Variatii Gestionarea capitalului de lucru este o munca neintrerupta si uneori dificila, iar cu cat este mai eficace, cu atat compania va trebui sa se imprumute mai
$ Capital de lucru net putin. Chiar si acele companii care au surplusuri de numerar vor trebui sa-l gestioneze atent pentru a aduce rezultate mai bune si a genera castiguri
$ Capital curent adecvate pentru investitori.

Alte resurse
KPIs inruditi
http://www.artsci.wustl.edu/~fazz/rand-1993.pdf
# Viteza de rotatie a capitalului de lucru

Etichete Referinte
capital
1. Ali, A. (1994), "The Incremental Information Content of Earnings, Working Capital from Operations and Cash Flows", Journal of Accounting Research,
Calcul Vol. 32, No. 1
2. Carlifornia State University (2004), "Policy on Investment of Working Capital", available at:
http://www.csulb.edu/divisions/students/asi/administration/policies/Policy%20on%20Investment%20of%20Working%20Capital.pdf
Masuri subordonate pentru calcul
3. Damodaran, A. (2011), "Working Capital Ratios by Sector", available at:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wcdata.html
A = $ Active curente 4. Fazzari, S., M. and Petersen, B., C. (1993), "Working Capital and Fixed Investment: New Evidence on Financing Constraints", The RAND Journal of
B = $ Datorii curente Economics, Vol. 24, No. 3
5. Filbeck, G. (2005), "An Analysis of Working Capital Management Results Across Industries", Mid-American Journal of Business, Vol. 20, No. 2

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A-B Volum Crescatoare

Orientare

Scop
Sa indice cat de mult numerar are nevoie o afacere pentru operatiunile zilnice. Este o masura a fondurilor lichide si arata daca organizatia isi poate plati
datoriile la timp.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Satisfactie Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Tactic

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


De la inceputul anului Lunara Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Capitalul de lucru este influentat de politicile si tehnicile folosite de management pentru a-l controla
si, de asemenea, de factori cum ar fi gama de produse, modelul lantului de aprovizionare si tipul
afacerii.

Pagina 28 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 29

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/capital-de-lucru-526.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

7
sK3281 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1
sK3281 - data exportului:
Utilizator:2 Aug 2011 - Pagina 1
sorina@acumen.ro sK3281 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen Organizatia: Acumen

Arii functionale Subcategorii Industrii


Arii functionale
Contabilitate Subcategorii
Planificare si Raportare Industrii
Oricare
Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte

Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Benchmarking-ul este Note
Nr. de inregistrare KPI
sK3281 Tipul de indicator
Masura Tipul unitatii de masura
$ Adecvat Nivelurile indicatorului variaza in functie de domeniu, iar comparatiile intre companii ar trebui
sK3281 Masura $ efectuate intre cele similare, ce opereaza in aceeasi industrie.
Acest indicator ar trebui exprimat ca valoare relativa comparata cu activele totale, pentru a fi potrivit
pentru comparatii intre companii. Tinte prea ridicate (ca procent din activele totale) ar putea indica
Nume
investitii prea mari ale companiei in activele fixe.
Nume
$ Active fixe
$ Active fixe Exemplu de tinte
Rosu: <500,000; >2,000,000 Galben: 500,000-1,000,000; 1,500,000-2,000,000 Verde: 1,000,000-1,500,000
Definitie si variatii
Definitie si variatii
Analiza si resurse
Definitie
Definitie
Masoara valoarea din bilant a activelor destinate uzului operational pe termen lung pentru generarea de profit. Acestea nu se asteapta a fi consumate
Masoara valoarea din bilant a activelor destinate Note finale
sau vandute in decursul anului curent sau urmator.uzului operational pe termen lung pentru generarea de profit. Acestea nu se asteapta a fi consumate
sau vandute in decursul anului curent sau urmator. Activele fixe includ elemente cum ar fi terenuri, fabrici, echipamente sau alte tipuri de cladiri. Pot fi tangibile (precum cele mentionate anterior) sau
Variatii intangibile (cum ar fi patentele, licentele, etc.).
$Variatii
Active pe termen lung Alte resurse
$ Active pe termen lung
www.virginia.edu/finance/finanalysis/fixed_assets.ppt

KPIs inruditi Referinte


$KPIs inruditi
Active fixe per angajat
$ Active fixe per angajat 1. Accounting Standard (AS) 10, "Accounting for Fixed Assets", available at: http://www.mca.gov.in/Ministry/notification/pdf/AS_10.pdf
Etichete 2. Financial Reporting Council (2005), "Tangible Fixed Assets", available at: http://www.frc.org.uk/asb/technical/standards/pub0104.html
Etichete
active 3. Inlan Revenue (2004), "Business income tax: Depreciation - Fixed asset records", available
active at:http://www.ird.govt.nz/business-income-tax/depreciation/bit-fixedasset-records.html
4. Peterson, R., H. (2002), "Accounting for Fixed Assets", John Wiley & Sons, Inc., New York, NY
Calcul
Calcul 5. Tutor2u.net (2011), "Balance Sheet - Accounting for Fixed Assets", available at: http://tutor2u.net/business/accounts/assets_fixedassets_intro.asp

Masuri subordonate pentru calcul


Masuri subordonate pentru calcul
Ai = $ Pretul de achizitie al activul 'i', unde i = de la 1 la n
Ai =# $Active
n= Pretulfixe
de achizitie al activul 'i', unde i = de la 1 la n
n= # Active fixe

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


Formula de calcul
A1+A2+...+An Tipul formulei
Volum Tendinta
In interval buna este
A1+A2+...+An Volum In interval
Orientare
Orientare
Scop
Scop
Indica valoarea activelor pe termen lung detinute de companie, acestea reflectand pozitia sa financiara, posibilitatea de a fi folosite pentru credite, de a fi
Indica valoarea
vandute etc. Potactivelor pe termen
fi masurate lung
in functie dedetinute
pretul dedeachizitie,
companie, acestea reflectand
de valoarea pozitia
reala, suma sa financiara,
recuperabila posibilitatea
sau suma de a fi folosite pentru credite, de a fi
dupa depreciere.
vandute etc. Pot fi masurate in functie de pretul de achizitie, de valoarea reala, suma recuperabila sau suma dupa depreciere.
Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact
Perspectiva BSC
Financiara Orientarea masurii asupra
Bani Nivelul de impact
Intrare
Financiara Bani Intrare
Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Tipul
Condusindicatorului Tipul de masurare
Cantitativa Nivel de implementare
Operational
Condus Cantitativa Operational
Profilul datelor
Profilul datelor
Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor
Perioada de colectare
La momentul actual a datelor Frecventa standard de raportare
Trimestriala Integritatea datelor
Mare
La momentul actual Trimestriala Mare
Colectare automata Limitari
Colectare automata
Recomandata Limitari
Nu reflecta vechimea activelor fixe, nici data la care vor fi depreciate complet in cazul in care pentru
Recomandata Nu reflecta acestui
calcularea vechimea activelor
indicator fixe,
sunt nici data
folosite la care
preturile devor fi depreciate
achizitie. complet
Cu toate in cazul
acestea, in si
exista care
altepentru
baze
calcularea
de masurare acestui
ce potindicator sunt
fi folosite, folosite
acestea preturile
oferind de achizitie.
o ilustrare mai bunaCu atoate acestea,
valorii actualeexista si alte
a activelor baze
fixe.
de masurare ce pot fi folosite, acestea oferind o ilustrare mai buna a valorii actuale a activelor fixe.
Pagina 30 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 31

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/active-fixe-3281.html
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/active-fixe-3281.html
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

8
sK192 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1
sK192 - data exportului:
Utilizator:2 Aug 2011 - Pagina 1
sorina@acumen.ro
sK192 - data exportului: 2 Aug
Utilizator: 2011 - Pagina 1
sorina@acumen.ro sK192 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Organizatia: Acumen
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen Organizatia: Acumen
Arii functionale Subcategorii Industrii
Arii functionale
Contabilitate Subcategorii
Planificare si Raportare Industrii
Oricare
Arii functionale
Contabilitate Subcategorii
Planificare si Raportare Industrii
Oricare
Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte
Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura
Nr. de inregistrare KPI
sK192 Tipul de de
Indicator indicator
performanta Tipul unitatii de masura
$ Benchmarking-ul este Note
Nr. de inregistrare KPI
sK192 Tipul de de
Indicator indicator
performanta Tipul unitatii de masura
$ Neadecvat Nivelurile indicatorului variaza in functie de domeniu, iar comparatiile ar trebui efectuate intre
sK192 Indicator de performanta $ companiile similare ce opereaza in aceeasi industrie. Un indicator mai potrivit pentru benchmarking
este EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - cheltuieli inainte de plata dobanzilor si a taxelor).
Nume
Nume
$ Cheltuieli operationale
Nume Exemplu de tinte
$ Cheltuieli operationale Rosu: >12,000 Galben: 10,000-12,000 Verde: <10,000
$Definitie
Cheltuieli operationale
si variatii
Definitie si variatii Analiza si resurse
Definitie si variatii
Definitie
Definitie cheltuielile companiei aferente activitatilor curente intr-o perioada de timp data. In general, reprezinta o componenta separata in costul Note finale
Masoara
Definitie Alte cheltuieli de functionare pot include dobanzi la imprumuturi (numai pentru institutiile financiare) sau cheltuieli de instruire profesionala.
bunurilor
Masoara vandute.
cheltuielile companiei aferente activitatilor curente intr-o perioada de timp data. In general, reprezinta o componenta separata in costul
Masoara cheltuielile companiei aferente activitatilor curente intr-o perioada de timp data. In general, reprezinta o componenta separata in costul
bunurilor vandute. Alte resurse
bunurilor
Variatii vandute.
http://beginnersinvest.about.com/od/incomestatementanalysis/a/operating-expense.htm
$Variatii
Cheltuieli de functionare
$Variatii
Cheltuieli de operare
functionare
$ Cheltuieli de functionare
operare Referinte
$KPIs
Cheltuieli de operare
inruditi
$KPIs inruditi
Cheltuieli financiare 1. Agile BI Melbourne (2008), "Developing Performance Metrics that Drive Decision Making", available at:
$KPIs inruditi
Cheltuieli financiare http://www.slideshare.net/victorholman/developing-metrics-that-drive-performance-success
$Etichete
Cheltuieli financiare 2. Alpar, P. & Kim, M. (1990), "A Microeconomic Approach to the Measurement of Information Technology Value", Journal of Management Information
Etichete
cost, operare Systems, Vol. 7, No. 2, pp. 55-69
Etichete
cost, operare 3. Horngren, C., T., Harrison, W., T. & Bamber, L., S. (2003), "Accounting", 6th Edition, Prentice Hall
cost, operare 4. Kennon, J. (2001), "Operating Expense on the Income Statement", available at:
Calcul
http://beginnersinvest.about.com/od/incomestatementanalysis/a/operating-expense.htm
Calcul
Calcul 5. KPI Drafting Group (2001), "Working Paper: Cost Effectiveness and Productivity KPIs", available at:
Masuri subordonate pentru calcul http://www.eurocontrol.int/prc/gallery/content/public/Docs/kpi.pdf
AMasuri subordonate pentru calcul
= $ Chirie 6. Vodafone (2008), "Annual Report 2008", available at:
Masuri subordonate pentru calcul
B
A = $ Amortizari
Chirie http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report08/performance/kpis/strategic_kpis.html
A = $ Amortizari
C
B Chirie
Cheltuieli de personal
B = $ Amortizari
D
C Utilitati
Cheltuieli de personal
C = $ Cheltuieli
E
D personal
Utilitati de aprovizionare
D == $$ Alte
F
E Utilitati
cheltuieli
Cheltuieli de functionare
de aprovizionare
E
F = $ Alte
Cheltuieli de aprovizionare
cheltuieli de functionare
F = $ Alte cheltuieli de functionare
Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este
Formula
A+B+C+D+E+F de calcul Tipul formulei
Volum Tendinta
In interval buna este
Formula
A+B+C+D+E+F de calcul Tipul
Volumformulei Tendinta
In interval buna este
A+B+C+D+E+F Volum In interval
Orientare
Orientare
Orientare
Scop
Scop
Sa indice costurile implicate in activitatile de operare, deoarece o crestere in costurile operationale duce la o reducere a profitului operational daca
Scop
venitul ramane
Sa indice acelasi.
costurile implicate in activitatile de operare, deoarece o crestere in costurile operationale duce la o reducere a profitului operational daca
Sa indice
venitul costurile
ramane implicate in activitatile de operare, deoarece o crestere in costurile operationale duce la o reducere a profitului operational daca
acelasi.
Perspectiva BSC
venitul ramane acelasi. Orientarea masurii asupra Nivelul de impact
Perspectiva BSC
Financiara Orientarea masurii asupra
Bani Nivelul de impact
Intrare
Perspectiva
Financiara BSC Orientarea
Bani masurii asupra Nivelul
Intrare de impact
Tipul indicatorului
Financiara Tipul
Bani de masurare Nivel
Intrarede implementare
Tipul indicatorului
Conducator Tipul de masurare
Cantitativa Nivel de implementare
Operational
Tipul indicatorului
Conducator Tipul de masurare
Cantitativa Nivel de implementare
Operational
Conducator Cantitativa Operational
Profilul datelor
Profilul datelor
Profilul
Perioada dedatelor
colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor
Perioada de colectare
De la inceputul anului a datelor Frecventa standard de raportare
Lunara Integritatea datelor
Mare
Perioada de colectare
De la inceputul anului a datelor Frecventa
Lunara standard de raportare Integritatea
Mare datelor
Colectare automata
De la inceputul anului Limitari
Lunara Mare
Colectare
Recomandataautomata Limitari
Nu include cheltuielile financiare si cele extraordinare, ambele influentand profitul.
Colectare automata
Recomandata Limitari
Nu include cheltuielile financiare si cele extraordinare, ambele influentand profitul.
Pagina 32
Recomandata Nr. de referinţă: AI0118021
Nu include cheltuielile financiare si cele extraordinare, ambele influentand profitul. Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 33

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/cheltuieli-operationale-192.html
Disponibil si la: indicatorului
Documentarea http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/cheltuieli-operationale-192.html
© eab group Pty Ltd 2010. Termeni de utilizare disponibili la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/cheltuieli-operationale-192.html
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

9
Arii functionale Subcategorii
sK539 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK539 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Valoarea acestui indicator poate varia foarte mult de la o companie la alta, in functie de dimensiunea
sK539 Indicator Cheie de Performanta $ acesteia, profil sau de domeniul de activitate. De obicei, se gaseste in raportul anual al companiei si
al investitorilor.

Nume Exemplu de tinte


Rosu: <15,000 Galben: 15,000-20,000 Verde: >20,000
$ Profitul net dupa taxe
Analiza si resurse
Definitie si variatii
Note finale
Definitie Nici o rata financiara nu poate oferi o perspectiva completa asupra performantei companiei, asadar acest indicator este cel mai bine utilizat in
Masoara castigul unei companii dupa scaderea cheltuielilor, dobanzilor, pierderilor, deprecierilor si impozitelor. combinatie cu alti indicatori.

Variatii Alte resurse


$ Castiguri dupa plata dobanzilor si a taxelor http://www.helium.com/items/1665663-income-statement-interpret-income-statement-understand-income-statement-research-stocks

KPIs inruditi Referinte


% Marja de profit net
1. Adidas Group (2009), "Consolidated Statement of Comprehensive Income and Expense", available at:
Etichete http://adidas-group.corporate-publications.com/2009/gb/en/consolidated-financial-statements/consolidated-statement-of-comprehensive-income-and-exp
profit, taxe ense.html
2. Del Monte Foods (2010), "Annual Report", available at: http://investors.delmonte.com/phoenix.zhtml?c=86259&p=irol-fundIncomeA
Calcul 3. Elsewedy Cables (2006), "Preliminary Announcement: 12 Months Unaudited Pro Forma Consolidated Results Ending December 31st 2006",
available at: http://www.elsewedyelectric.com/Investor%20Relations/Press%20releases/Financial%20news/KPI%20for%202006.pdf
4. Mishra, M. (2009), "P&C Industry - Shift in Strategy after Financial Crisis", available at:
Masuri subordonate pentru calcul
http://www.satyam.in/industries/banking/documents/PCBusinessStrategy_WP.pdf
A = $ Profit net 5. Mobinil (2010), "First Half 2010 Earnings Release", available at:
B = $ Taxe si impozite http://www.mobinil.com/investors/performance/reports/H1_2010EarningsRelease_En.pdf
C = $ Castiguri inainte de dobanzi si taxe (EBIT) 6. Santa Cruz County Bank (2010), "2010 Second Quarter Report", available at: http://www.sccountybank.com/images/pdf/financials/2010/sccb_q2.pdf
D = $ Dobanzi 7. Shim, J., K. & Siegel, J., G. (2007), "Schaum's Outline of Financial Management", MacGraw-Hill Professional

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A-B sau C-D-B Volum Crescatoare

Orientare

Scop
Sa ilustreze profitul final realizat in perioada financiar-contabila.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Satisfactie Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Strategic

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


De la inceputul anului Lunara Mare

Colectare automata Limitari


Recomandata Chiar daca $ Profitul net dupa taxe este considerat ca fiind unul dintre cei mai importanti indicatori ai
performantei unei companii, in ultimii ani cateva scandale au dovedit ca pana si acest indicator poate
fi manipulat sau ca este mai putin de 100% de incredere.

Pagina 34 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 35

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/profitul-net-dupa-taxe-539.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

10
Arii functionale Subcategorii
sK652 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK652 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Tintele au rol ilustrativ, fiind exprimate in luni (calculate ca $ Vanzari per luna, impartite la # Pragul
sK652 Masura # de rentabilitate). Daca o companie nu poate genera suficiente vanzari pentru a atinge pragul de
rentabilitate, atunci aceasta ar trebui sa diminueze costurile fixe (un control mai bun sau
renegociere) sau costurile variabile (de exemplu, gasirea unui nou furnizor) sau sa creasca pretul de
vanzare.
Nume

# Pragul de rentabilitate Exemplu de tinte


Rosu: >12 Galben: 6-12 Verde: <6
Definitie si variatii
Analiza si resurse
Definitie
Masoara volumul vanzarilor pentru care costurile sau cheltuielile totale si veniturile sunt egale (la acel volum, profitul fiind zero).. Note finale
Atingerea pragului de rentabilitate reprezinta primul pas catre profit. Desi este unul din cele mai simple instrumente, este mai putin folosit de
Variatii management. Ofera o imagine asupra relatiei dintre vanzari, costuri si profit; poate arata cum schimbarile in costurile fixe, variabile sau in preturile de
# Punctul de rentabilitate vanzare pot afecta nivelurile profitului net.

Alte resurse
KPIs inruditi
http://hbsp.harvard.edu/multimedia/flashtools/breakeven/index.html
# Timp pentru atingerea pragului de rentabilitate

Etichete Referinte
rentabilitate, cheltuieli, profit
1. Deal, J. (2011), "The Break-Even Point and the Break-Even Margin", available at: http://www.businessknowhow.com/money/breakeven.htm
Calcul 2. Holland, R. (1998), "Break-Even Analysis", available at: http://cpa.utk.edu/pdffiles/adc3.pdf
3. ValueBasedManagement.net (2011), "Break-even Point Analysis, Break-even Method", available at:
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_break-even_point.html
Masuri subordonate pentru calcul
A = $ Costuri fixe
B = $ Pret de vanzare
C = $ Costuri variabile unitare
D = $ Marja per unitate vanduta

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A/(B-C) sau A/D Raport Descrescatoare

Orientare

Scop
Indica punctul la care produsul incepe sa genereze profit.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Altele Altele Medie

Colectare automata Limitari


Nerecomandata Analiza pragului de rentabilitate nu ar trebui confundata cu perioada de recuperare a investitiei.
Pragul de rentabilitate este cel mai potrivit pentru analiza produselor. Cu toate acestea, alocarea
costurilor fixe totale unui anumit produs poate fi dificila.

Pagina 36 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 37

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/pragul-de-rentabilitate-652.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

11
Arii functionale Subcategorii
sK3280 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK3280 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Nivelurile indicatorului variaza in functie de domeniu, iar comparatiile ar trebui efectuate intre
sK3280 Masura $ companiile similare ce opereaza in aceeasi industrie.
Desi nivelul cheltuielilor este de dorit sa fie mic, cheltuielile financiare ridicate pot fi optime daca se
regasesc sub forma unei dobanzi platite sau a unui imprumut, de exemplu, iar banii sunt investitii in
proiecte de investitie cu rentabilitate ridicata.
Nume

$ Cheltuieli financiare Exemplu de tinte


Rosu: >150,000 Galben: 100,000-150,000 Verde: <100,000
Definitie si variatii
Analiza si resurse
Definitie
Masoara cheltuielile generate de tranzactiile financiare destinate gestionarii fondurilor si numerarului disponibil companiei. Note finale
Cheltuielile financiare reprezinta o componenta in declaratia de profit si pierderi, colectarea datelor fiind usoara, cu posibilitatea de automatizare.
Variatii
Alte resurse
$ Cheltuieli financiare nete
www.econ.upf.edu/docs/case_studies/25.doc
KPIs inruditi
$ Cheltuieli operationale Referinte

Etichete 1. Ahold (2008), "Notes to the consolidated financial statement - 9. Net financial expense", available at:
cheltuieli http://www.annualreport2008.ahold.com/home/financials/financial_statements/notes_consolidated_fin_stats/note_09
2. Malealea Lodge & Pony Trek Centre - Lesotho (2005), "Financial expenses of Malealea Development Trust Project 1999-2005", available at:
Calcul http://www.malealea.co.ls/development-projects/financial-expenses.html
3. Reuters (2010), "Update 2-Higher financial expenses curb Usininas net gain", available at: http://www.reuters.com/article/idUSN2922689720100729
4. Ventureline (2011), "Accounting Glossary-Financial Expense Definition", available at:
Masuri subordonate pentru calcul
http://www.ventureline.com/accounting-glossary/F/financial-expense-definition/
A = $ Dobanda si cheltuieli aferente
B = $ Pierderi privind schimbul valutar
C = $ Cheltuieli pentru vanzarea tilurilor de valoare
D = $ Amortizarea costurilor de rascumparare a bonurilor de tezaur
E = $ Provizioane pentru obligatiile financiare si taxe
F = $ Pierderi din investitii

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A+B+C+D+E+F Volum Descrescatoare

Orientare

Scop
Indica nivelul costurilor asociate cu operatiunile financiare ale companiei. Este folosit pentru calculul rezultatelor financiare si a profitului net.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


La momentul actual Trimestriala Mare

Colectare automata Limitari


Recomandata Este doar o reflectare a cheltuielilor privind operatiunile financiare, nu reflecta acuratetea deciziilor
financiare.

Pagina 38 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 39

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/cheltuieli-financiare-3280.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

12
Arii functionale Subcategorii
sK6269 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK6269 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Rezultatele pot ajuta la identificarea si urmarirea celor mai vechi facturi care nu au fost incasate.
sK6269 Masura %
Exemplu de tinte
Rosu: >40% Galben: 20-40% Verde: <20%
Nume
Analiza si resurse
% Facturi neincasate in x zile
Note finale
Definitie si variatii Este atat o masura a productivitatii in facturare si colectare, cat si a riscului asociat cu invechirea facturilor neincasate.

Definitie Alte resurse


Masoara promptitudinea abilitatii clientilor de a efectua plata. Ilustreaza valoarea facturilor neincasate in 30, 60, 90 sau 120 de zile. http://treasurer.ohio-state.edu/PDFs/DeptCollectionsUsersGuide.pdf

Variatii Referinte
% Invechirea creantelor neincasate
% Facturi neincasate in 30, 60, 90, si 120 de zile 1. Brigham, E., F. & Ehrhardt, M., C. (2007), "Chapter 27 Providing and Obtaining Credit", Financial Management: Theory and Practice, 11th Edition,
South-Western
2. Cartor, D., J. (1977), "Law Office Memos", ABA Journal, Vol. 63, pp. 408-409
3. Hager, G. et al. (2004), "Uncollected Revenues and Improper Payments Cost Kentucky Millions of Dollars a Year", available at:
KPIs inruditi http://www.lrc.ky.gov/lrcpubs/RR322.pdf
# Durata de colectare a creantelor

Etichete
colectare

Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = $ Valoarea facturilor neincasate in 30, 60, 90 sau 120 de zile
B = $ Valoarea facturilor neincasate

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


(A/B)*100 Rata Descrescatoare

Orientare

Scop
Indica eficienta facturarii si a procesului de colectare (credit si colectare).

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Risc Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


La momentul actual Saptamanala Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Necesita sisteme automate de colectare a datelor privind invechirea facurilor neincasate.

Pagina 40 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 41

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/facturi-neincasate-in-x-zile-6269.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

13
Arii functionale Subcategorii
sK770 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK770 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Nivelurile indicatorului variaza in functie de domeniu, iar comparatiile ar trebui efectuate intre
sK770 Indicator de performanta $ companiile similare ce opereaza in aceeasi industrie. Cu cat sunt mai mari rezultatele, cu atat este
considerata mai buna productivitatea angajatilor.

Nume Exemplu de tinte


Rosu: <75,000 Galben: 75,000-100,000 Verde: >100,000
$ Active fixe per angajat
Analiza si resurse
Definitie si variatii
Note finale
Definitie Activele unei companii includ atat active fixe (tangibile si intangibile), cat si de circulante (care sunt de obicei folosite in timpul ciclului de productie,
Masoara productivitatea fortei de munca a unei companii, exprimata ca valoare a activelor fixe per angajat echivalent norma intreaga. avand o durata de viata mai mica de un an).

Variatii Alte resurse


$ Active per angajat cu norma intreaga http://www.naicu.edu/docLib/20101027_CollBd2010Pricing.pdf
$ Active medii per angajat
Referinte
KPIs inruditi
$ Active fixe 1. Carnegie Mellon (2009), "Factbook 2008-2009", available at:
http://www.cmu.edu/ira/factbook/pdf/facts2009/0_factbook_2008_09_introduction_toc_webversion.pdf
Etichete 2. Florida International University (2010), "Treasury Summary", available at: http://finance.fiu.edu/treasury/downloads/Weekly_Treasury_Summary.pdf
active, productivitate 3. Regents of University of Wisconsin System (2002), "Minutes", available at: http://www.uwsa.edu/bor/minutes/finance/2002/may.pdf

Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = $ Active fixe
B = # Angajati echivalent norma intreaga (FTE)

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A/B Medie Crescatoare

Orientare

Scop
Indica proportia activelor fixe (componenta principala a valorii contabilitabile a companiei) in relatie cu capitalul uman.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


La momentul actual Bianuala Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Masurarea necesita sincronizarea sistemului de contabilitatea cu cel de HR.

Pagina 42 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 43

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/active-fixe-per-angajat-770.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

14
Arii functionale Subcategorii
sK3382 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK3382 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Cu cat sunt mai mici rezultatele, cu atat scad sansele de existenta a facturilor cu probleme si a
sK3382 Indicator de performanta % timpului necesar rezolvarii acestora.

Exemplu de tinte
Nume Rosu: >15% Galben: 10-15% Verde: <10%

% Facturi tinute sub observatie Analiza si resurse

Definitie si variatii Note finale


Alt aspect ce trebuie monitorizat este rezolvarea la timp a problemelor facturilor tinute sub observatie.
Definitie
Alte resurse
Masoara proportia facturilor ce ridica intrebari privind informatia oferita, existand nevoia de clarificare, din totalul facturilor emise.
http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/paulmason/2010/07/deficit_reduction_greek_style.html
Variatii
% Facturi problematice Referinte

KPIs inruditi 1. BH Associates Ltd. (2011), "Sample Reports & Accounts Packages", available at: www.bhassociates.ie/products-page29157.html
% Acuratetea procesului de facturare 2. Defence (2011), "FMSSC Revenue-Frequently Asked Questions", available at:
http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/WhatWeDo/FinanceandProcurement/FMSSC/FmsscRevenueFrequentlyAskedQuestions.htm
Etichete 3. USAS (2011), "Modifying AP Invoice", available at: https://usasweb.lnoca.org/userguide/jh/ch06s03.html
termeni de facturi

Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = # Facturi tinute sub observatie
B = # Facturi emise

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


(A/B)*100 Rata Descrescatoare

Orientare

Scop
Este o masura indirecta a acuratetei facturilor, indicand volumul de facturi suspectate de incorectitudine.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Calitate Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


La momentul actual Lunara Mica

Colectare automata Limitari


Nerecomandata Nu arata daca exista si alte facturi cu posibile erori ce nu au fost identificate.

Pagina 44 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 45

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/facturi-tinute-sub-observatie-3382.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

15
Arii functionale Subcategorii
sK279 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK279 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Valorile mari indica faptul ca organizatia profita de creditul din partea furnizorilor. Din moment ce
sK279 Indicator de performanta # acest credit comercial este adesea fara dobanda, multe companii incearca sa creasca numarul de
zile de onorare a datoriilor catre furnizori pentru a-si mari profitul. Totusi, cand valorile devin prea
mari, companiile se confrunta cu dificultati in a achita facturile pana la data scadenta, ceea ce poate
duce la ratinguri nefavorabile ale creditelor, precum si dificultati in obtinerea unor credite comerciale
Nume
viitoare. Valorile mici indica faptul ca managementul nu a utilizat la un nivel semnificativ creditul
# Zile de plata catre furnizori comercial.

Exemplu de tinte
Definitie si variatii
Rosu: <5; >45 Galben: 5-15; 30-45 Verde: 15-30

Definitie
Analiza si resurse
Masoara timpul necesar unei companii pentru a-si plati furnizorii. Conturile de furnizori reflecta banii datorati de companie pentru bunurile si serviciile
oferite pe credit comercial de catre furnizori.
Note finale
Variatii Compania poate creste numarul de zile de plata a achizitiilor prin incercarea de obtinere a unui credit comercial suplimentar si prin marirea timpului de
# Zile de plata a datoriilor catre funizori plata pana la limita maxima oferita de furnizori. Compania poate reduce numarul de zile de plata a achizitiilor prin platirea facturilor mai devreme.

Alte resurse
KPIs inruditi
Gilversleeve, R. (1999), Winning Business: how to use financial analysis and benchmarks to outscore your competition
# Perioada de plata a achizitiilor
Bernstein, L., Wild J. (1999), Analysis of financial statementshttp://www.answers.com/topic/days-purchases-in-accounts-payable
Etichete
conturi de plata Referinte

Calcul 1. Bernstein, L. & Wild, J. (1999), "Analysis of financial statements", available at: http://www.answers.com/topic/days-purchases-in-accounts-payable1
2. Financial-Education (2007), "Accounts Payable Turnover and Days Payable", available at:
http://financial-education.com/2007/01/31/accounts-payable-turnover-and-days-payable/
Masuri subordonate pentru calcul
3. Gilversleeve, R. (1999), "Winning Business: how to use financial analysis and benchmarks to outscore your competition", Gulf Professional Publishing
C = # Viteza de rotatie a conturilor de furnizori, unde C=A/B
A = $ Creditul net pentru achizitii
B = $ Media platilor de efectuat catre furnizori (valoarea contului de furnizori la inceputul anului, plus valoarea contului de furnizori la finalul anului)

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


365/C Medie In interval

Orientare

Scop
Sa ilustreze rapiditatea unei companii de a-si plati furnizorii pentru achizitiile efectuate.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Durata Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Media ultimei perioade Lunara Mica

Colectare automata Limitari


Recomandata Obtinerea unor valori exacte este dificila daca sistemele de monitorizare nu sunt sincronizate cu
precizie pentru a colecta datele pentru acest KPI.

Pagina 46 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 47

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/zile-de-plata-catre-furnizori-279.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

16
sK280 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK280 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1 sK280 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Arii functionale Subcategorii Industrii Utilizator: sorina@acumen.ro Utilizator: sorina@acumen.ro
Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante Oricare Organizatia: Acumen Organizatia: Acumen

Arii functionale Subcategorii Industrii


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura
Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante Oricare Tinte
sK280 Indicator de performanta #

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Cand numarul de zile pentru plata achizitiilor este mai mic decat numarul de zile din perioada de timp
Nume
sK280 Indicator de performanta # data (adica 26 de zile intr-o perioada de 30 de zile, 338 de zile intr-o perioada de 365 de zile),
# Perioada de plata a achizitiilor sugereaza faptul ca compania foloseste creditele comerciale la un grad mai mare. Deoarece creditul
comercial este, in general, fara dobanda, aceasta actiune tinde sa creasca profitabilitatea intregii
Nume companii. Totusi, cand platile de efectuat sunt mult prea mici in raport cu achizitiile, ratingurile
Definitie si variatii creditelor si a viitoarelor oferte de credit comercial pot avea de suferit.
# Perioada de plata a achizitiilor
Definitie Exemplu de tinte
Descrie modulsiinvariatii
Definitie care valoarea conturilor de plati catre furnizori s-a schimbat odata cu platile recente si cu tendintele de cumparare. Rosu: <20; >27 Galben: 20-22; 25-27 Verde: 22-25

Variatii
Definitie Analiza si resurse
# Zile de plata a furnizorilor
Descrie modul in care valoarea conturilor de plati catre furnizori s-a schimbat odata cu platile recente si cu tendintele de cumparare.
Note finale
KPIs inruditi
Variatii O companie poate reduce numarul de zile pentru plata achizitiilor prin intarzierea achitarii platilor pana in ultimul moment si prin cresterea cantitatii de
# Zile de plata catre furnizori
# Zile de plata a furnizorilor achizitii. Poate, de asemenea, sa mareasca valoarea printr-o actiune opusa, adica platirea prompta a facturilor si prin reducerea achizitiilor.
Etichete Alte resurse
KPIs inruditi
achizitii platite Gildersleeve, R., (1999), Winning business - How to use financial analysis and Benchmarks to outscore your competition
# Zile de plata catre furnizori
Calcul
Etichete Referinte
achizitii platite
Masuri subordonate pentru calcul 1. Gildersleeve, R. (1999), "192. Finding How Many Days of Purchases Have Been Paid", Winning business - How to use financial analysis and
A =Calcul
$ Valoarea conturilor de plata catre furnizori in perioda de masurare Benchmarks to outscore your competition, Gulf Professional
B = $ Valoarea achizitiilor medii pe zi 2. NYSED (2010), "Purchasing Handbook", Educational Management, available at: http://www.p12.nysed.gov/mgtserv/purchasing/handbook.html
3. University of Wisconsin (2011), "Purchasing Policies and Procedures", available at: http://www.uwlax.edu/budgetandfinance/purchasing/policies.html
Masuri subordonate pentru calcul
A = $ Valoarea
Formula conturilor de plata catre furnizori in perioda
de calcul de masurare
Tipul formulei Tendinta buna este
B = $ Valoarea achizitiilor medii pe zi
A/B Medie In interval

Orientare
Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este
A/B Medie In interval
Scop
SaOrientare
reflecte platile conturilor de furnizori si tendintele de cumparare.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Scop
Financiara Durata Intrare
Sa reflecte platile conturilor de furnizori si tendintele de cumparare.
Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Perspectiva BSC
Conducator Orientarea masurii asupra
Cantitativa Nivelul de impact
Operational
Financiara Durata Intrare
Profilul
Tipul datelor
indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Conducator Cantitativa Operational
Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor
La Profilul
momentuldatelor
actual Lunara Mica

Colectare automata Limitari


Perioada de colectare a datelor
Recomandata Frecventa
Limitari potstandard de raportare
aparea atunci Integritatea
cand sistemele de monitorizare datelor
nu sunt sincronizate cu precizie pentru a
La momentul actual Lunara datele pentru acest KPI si nu sunt luateMica
colecta in considerare atat sumele de plata datorate
furnizorilor, cat si valoarea achizitilor intr-o perioada de timp data.
Colectare automata Limitari
Recomandata Limitari pot aparea atunci cand sistemele de monitorizare nu sunt sincronizate cu precizie pentru a
colecta datele pentru acest KPI si nu sunt luate in considerare atat sumele de plata datorate
furnizorilor, cat si valoarea achizitilor intr-o perioada de timp data.

Pagina 48 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 49


Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/perioada-de-plata-a-achizitiilor-280.html
© eab group Pty Ltd 2011
Documentarea indicatorului © eab group Pty Ltd 2010. Termeni de utilizare disponibili la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html © eab group Pty Ltd 2011
('Termeni de utilizare continut premium')

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/perioada-de-plata-a-achizitiilor-280.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

17
Arii functionale Subcategorii
sK3282 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK3282 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Analiza costurilor Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Neadecvat Tintele au doar rol ilustrativ, fiecare companie stabilindu-si costurile fixe in functie de profil, marime
sK3282 Masura $ si industrie.

Exemplu de tinte
Nume Rosu: >250,000 Galben: 200,000-250,000 Verde: <200,000

$ Costuri fixe Analiza si resurse

Definitie si variatii Note finale


Masurarea costurilor fixe poate fi facuta in mai multe contexte, cum ar fi activitatea continua a unei companii, un proiect de investitie etc.
Definitie
Alte resurse
Masoara valoarea cheltuielilor care sunt realizate independent de volumul activitatii companiei.
http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/eberly/htm/research/invest13.pdf
Variatii
$ Costuri invariabile Referinte

KPIs inruditi 1. Business Owner's Toolkit (2011), "Fixed and Variable Costs", available at: http://www.toolkit.com/small_business_guide/sbg.aspx?nid=P06_7510
$ Costuri fixe per angajat 2. Reiss, B. (2010), "Outsoucing Turns Fixed Costs Into Variable Costs", available at: http://www.entrepreneur.com/article/217487
3. The Times 100, (2011), "Fixed, variable costs and break-even", available at:
Etichete http://www.thetimes100.co.uk/theory/theory--fixed-variable-costs-break-even--122.php
costuri

Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = $ Chirie
B = $ Amortizare
C = $ Asigurari
D = $ Dobanzi
E = $ Salarii

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A+B+C+D+E Volum Descrescatoare

Orientare

Scop
Sa indice costurile operationale ale afacerii, indiferent de volumul de activitate.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Intrare

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Luna Lunara Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Masurarea necesita un sistem automat, costurile fixe nefiind incluse in declaratiile financiare.

Pagina 50 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 51

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/costuri-fixe-3282.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

18
Arii functionale Subcategorii
sK314 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK314 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Analiza costurilor Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Rata de acoperire a costurilor variabile din vanzari este extrem de folositoare deoarece arata cum
sK314 Indicator Cheie de Performanta % acoperirea costurilor variabile din vanzari va fi afectata de o schimbare in totalul vanzarilor.

Exemplu de tinte
Nume Rosu: <10% Galben: 10-30% Verde: >30%

% Rata de acoperire a costurilor variabile din vanzari Analiza si resurse

Definitie si variatii Note finale


Poate fi masurata in raport cu o unitate vanduta sau cu totalul vanzarilor. In primul caz, masurile folosite pentru calcul sunt: $ Venit per unitate (Pret) si $
Definitie Costuri variabile unitare.
Masoara valoarea adaugata a bunurilor / serviciilor vandute, in raport cu venitul obtinut.
Alte resurse
Variatii http://www.quickarrow.com/news_events/serviceline_news/FiveDimensions.asp
% Acoperirea costurilor variabile din vanzari
Referinte
KPIs inruditi
$ Variable costs 1. Bizwiz Consulting (2011), "Contribution Margin and Contribution Margin Ratio", available at: http://www.bizwiz.ca/contribution_margin_ratio.html
2. CliffsNotes.com (2011), "Cost-Volume-Profit Analysis", available at:
Etichete http://www.cliffsnotes.com/WileyCDA/CliffsReviewTopic/Cost-Volume-Profit-Analysis.topicArticleId-21248,articleId-21229.html
venituri, costuri, profit 3. Urich, J. (2006), "Killer KPIs for professional services", available at:
http://www.quickarrow.com/news_events/serviceline_news/KillerKPIs.asp?Source=BNET
Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = $ Venituri (vanzari)
B = $ Costuri variabile

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


[(A-B)/A]*100 Raport Crescatoare

Orientare

Scop
Sa indice fractiunea vanzarilor care contribuie la acoperirea costurilor variabile. Aceasta este o masura a profitului, deoarece restul veniturilor care
depasesc costurile variabile se impart pentru acoperirea costurilor fixe si a dividendelor. Este util in determinarea efectului schimbarilor in vanzari asupra
venitului net.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Luna Lunara Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata In cazul serviciilor, masurarea ratei de acoperire a costurilor variabile din vanzari este dificila,
deoarece costurile variabile unitare variaza de la un element (contract) la altul si sunt foarte greu de
identificat.

Pagina 52 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 53

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-acoperire-a-costurilor-variabile-din-vanzari-314.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

19
Arii functionale Subcategorii
sK3383 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK3383 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Control financiar Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Daca valoarea acestui KPI este mare, atunci eforturile necesare rectificarii erorilor sau plata
sK3383 Indicator de performanta % amenzilor pentru intarzieri sunt mici.

Exemplu de tinte
Nume Rosu: <95% Galben: 95-98% Verde: >98%

% Rapoarte financiare intocmite corect si predate la timp Analiza si resurse

Definitie si variatii Note finale


Esecul in depunerea la timp a rapoartelor financiare corecte poate afecta compania la nivel financiar, in special daca aceste rapoarte au legatura cu
Definitie colectarea unor taxe.
Masoara procentul rapoartelor financiare intocmite corect si predate la timp, din totalul rapoartelor financiare depuse.
Alte resurse
Variatii http://books.google.com/books?id=1kh76F2FN7MC&printsec=frontcover&dq=Accounting+reference+desktop&hl=en&ei=v0IkTcfkCY-g4Qa3l93aCQ&sa
% Rapoarte corecte si predate la timp =X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
% Rapoarte financiare depuse in timp util si intocmite corect
Referinte
KPIs inruditi
% Rapoarte depuse la timp 1. Building Academic Geriatric Nursing Capacity (2008), "Tips for Completing Financial Forms", available at:
% Financial reports issued on time http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.geriatricnursing.org%2Fscholars-fellows%2Fdocs%2
FTips_Filling_Out_Fin_Forms_5_31.doc&ei=vjiQTbjFMcOecai1wZEK&usg=AFQjCNFrRnmlursqSGZQJ0RCxvus2CutiQ&sig2=frGWIVGc9bDJLpqkZi6f
Etichete mw
raportare 2. Business.Govt.NZ, (2011), "Financial Reporting", available at: http://www.business.govt.nz/compliance/financial-reporting
3. Ontario Ministry of Revenue (2003), "Financial Statement Requirements", available at: http://www.rev.gov.on.ca/en/bulletins/ct/4002.html
Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = # Rapoarte financiare corect intocmite si predate la timp
B = # Rapoarte financiare predate

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


(A/B)*100 Rata Crescatoare

Orientare

Scop
Indica nivelul indeplinirii standardelor privind depunerea rapoartelor financiar-contabile.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Calitate Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Trimestrial Trimestriala Mica

Colectare automata Limitari


Nerecomandata Nu reflecta gravitatea erorilor in rapoartele financiare ce nu au fost realizate corect.

Pagina 54 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 55

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rapoarte-financiare-intocmite-corect-si-predate-la-timp-3383.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

20
Arii functionale
Arii functionale
Contabilitate
Subcategorii
Subcategorii
Planificare si Raportare
sK551 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1
sK551 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Industrii
Oricare
Utilizator: sorina@acumen.ro
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
Organizatia: Acumen
sK551 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte

Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Benchmarking-ul este Note
Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Acest indicator exclude factorii care individualizeaza companiile din industrii diferite. De asemenea,
sK551 Indicator Cheie de Performanta $
sK551 Indicator Cheie de Performanta $ EBITDA este o masura buna a tendintelor profitului deoarece elimina cativa factori exogeni.

Exemplu de tinte
Nume
Nume Rosu: <7,000 Galben: 7,000-10,000 Verde: >10,000
$ Venituri inainte de dobanzi, taxe, deprecieri si amortizare (EBITDA)
$ Venituri inainte de dobanzi, taxe, deprecieri si amortizare (EBITDA) Analiza si resurse
Definitie si variatii
Definitie si variatii Note finale
Definitie Pe plan istoric, EBITDA a fost popular in industriile cu active costisitoare care trebuiau sa fie amortizate pe perioade lungi de timp. Astazi, este folosit de
Definitie majoritatea companiilor, in special in sectorul tehnic, chiar daca i s-au adus foarte multe critici si poate fi inselator.
Masoara performanta financiara a unei companii inainte de a se lua in considerare cheltuielile cu plata dobanzilor la credite, cheltuieli cu taxe si
Masoara performantasi financiara
impozite, depreciere amortizare.a unei companii inainte de a se lua in considerare cheltuielile cu plata dobanzilor la credite, cheltuieli cu taxe si Alte resurse
impozite, depreciere si amortizare.
http://up.m-e-c.biz/up/books/EBITDA%20-%20The%20Good,%20THe%20Bad%20and%20The%20Ugly.pdf
Variatii
Variatii
$ EBITDA
$ EBITDA Referinte
KPIs inruditi
KPIs inruditi 1. ArcelorMittal (2007), "ArcelorMittal reports record Third Quarter 2007 Results", available at:
# Gradul de acoperire a cheltuielilor cu dobanda
# Gradul de acoperire a cheltuielilor cu dobanda http://www.arcelormittal.com/index.php?page=170&tb0=22&archiveSelected=1&backIco=1
Etichete 2. Badger Income Fund (2007), "2006 Annual Report", available at: http://www.badgerinc.com/i_relations/pdfs/annual_06.pdf
Etichete 3. Diginarc Corporation (2009), "Reconciliation of GAAP and Non-GAAP Financial Measures", available at:
cheltuieli, profitabilitate
cheltuieli, profitabilitate https://www.digimarc.com/media/pdf/q1_2009/dmrc_q1_2009_EBITDA.pdf
4. Knowledge@Wharton (2002), "Is it Time to Get Rid of EBITDA", available at: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=661
Calcul
Calcul 5. Statkraft (2007), "EBITDA margin remains good", available at: http://annualreport2009.statkraft.com/financials/financial-performance/ebitda-margin/
6. Syngenta (2008), "Financial Performance", available at: http://www2.syngenta.com/ar2008/reconSegmenal.html
Masuri subordonate pentru calcul 7. Xstrata (2009), "Financial KPIs", available at: http://www.xstrata.com/annualreport/2009/strategy/keyperformanceindicators/financialkpis.html
Masuri subordonate pentru calcul
A = $ Venituri
A
B==$$ Venituri
Cheltuieli (excluzand taxele, dobanzile, deprecierile si amortizarile)
B = $ Cheltuieli (excluzand taxele, dobanzile, deprecierile si amortizarile)

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este
A-B Volum Crescatoare
A-B Volum Crescatoare
Orientare
Orientare
Scop
Scop
Sa reflecte performanta financiara a companiei intr-o perioada de timp data.
Sa reflecte performanta financiara a companiei intr-o perioada de timp data.
Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact
Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact
Financiara Satisfactie Iesire
Financiara Satisfactie Iesire
Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Condus Cantitativa Strategic
Condus Cantitativa Strategic
Profilul datelor
Profilul datelor
Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor
Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor
De la inceputul anului Lunara Mare
De la inceputul anului Lunara Mare
Colectare automata Limitari
Colectare automata Limitari
Recomandata O conceptie gresita comuna este aceea ca EBITDA reflecta castigurile in numerar. EBITDA nu este
Recomandata O conceptie
indicator gresitapentru
adecvat comuna estede
fluxul aceea ca EBITDA
numerar, ci maireflecta castigurile
degraba, in numerar.EBITDA
al profitabilitatii. EBITDAnu nu ia
este
in
indicator adecvat
considerare pentrunecesar
numerarul fluxul depentru
numerar, ci mai degraba,
sustinerea capitalului aldeprofitabilitatii.
lucru sau EBITDA nu ia in
pentru inlocuirea
considerare numerarul
echipamentelor necesar
vechi, care poate pentru
fi un costsustinerea capitalului
semnificativ. de lucru
Acesta este motivul sau pentru
pentru careinlocuirea
EBITDA
echipamentelor
este vechi,inselator
adesea folosit care poatein ficontabilitate
un cost semnificativ.
pentru a Acesta este motivul
pune intr-o lumina pentru careveniturile
favorabila EBITDA
este adesea folosit inselator in contabilitate pentru a pune intr-o lumina favorabila veniturile
companiei.
companiei.
Pagina 56 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 57

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/venituri-inainte-de-dobanzi-taxe-deprecieri-si-amortizare-ebitda-551.html
Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/venituri-inainte-de-dobanzi-taxe-deprecieri-si-amortizare-ebitda-551.html
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

21
Arii functionale Subcategorii
sK3286 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK3286 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Analiza costurilor Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Neadecvat Tintele au doar rol ilustrativ, acestea depinzand de tipul companiei si al industriei.
sK3286 Masura #
Exemplu de tinte
Rosu: <15 Galben: 15-20 Verde: >20
Nume
Analiza si resurse
# Raportul vanzari la cheltuieli generale si administrative
Note finale
Definitie si variatii Masurarea acestui indicator este importanta pentru evaluarea cheltuielilor generale necesare mentinerii unui anumit nivel de vanzari. De asemenea,
ajuta la controlul cheltuielilor administrative pentru a nu avea un impact negativ asupra profitului.
Definitie
Alte resurse
Masoara raportul dintre cheltuielile generale si administrative si venitul total din vanzari.
http://www.apec.umn.edu/staff/gcooper/Chapter%203%20Ppt.pdf
Variatii
# Vanzari la cheltuieli administrative Referinte

KPIs inruditi 1. Bragg, S., M. (2006), "Business Ratios and Formulas", 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
$ Cheltuieli de vanzare, generale si administrative 2. Kang, P. et al. (2009), "Organization Cost, Sales, General and Administrative Expenses and Management Cost", Information Management, Innovation
Management and Industrial Engineering, Vol. 26-27, pp. 243-249
Etichete 3. Spireframe (2011), "Sales to Administrative Expenses", available at:
costuri http://www.spireframe.com/docs/financial_ratio_sales_to_administrative_expenses.aspx

Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = $ Vanzari nete
B = $ Cheltuieli generale si administrative

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A/B Raport Crescatoare

Orientare

Scop
Indica gradul la care venitul din vanzari acopera costurile de administrare a afacerii.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Rezultat

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Luna Lunara Mica

Colectare automata Limitari


Nerecomandata Automatizarea masurarii necesita sincronizarea sistemelor de contabilitate.

Pagina 58 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 59

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/raportul-vanzari-la-cheltuieli-generale-si-administrative-3286.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

22
Arii functionale Subcategorii
sK4804 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK4804 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Chiar daca organizatiile cauta sa minimizeze nivelul cheltuielilor, intai de toate trebuie sa stabileasca
sK4804 Indicator Cheie de Performanta $ care cheltuieli pot fi reduse fara a influenta performanta intr-un mod negativ.

Exemplu de tinte
Nume Rosu: >2,000 Galben: 1,000-2,000 Verde: <1,000

$ Cheltuieli Analiza si resurse

Definitie si variatii Note finale


Desi pierderile pot fi intelese in definitia cheltuielilor, acestea pot sau nu sa apara pe parcursul activitatilor curente. Cheltuielile care survin in urma
Definitie activitatilor curente ale organizatiei sunt de genul achizitionarilor de servicii, plata salariilor sau alte remuneratii pentru angajati, plata pentru chirie, uzura
Masoara scaderea beneficiilor economice sub forma iesirilor de active sau aparitia unor datorii, ce rezulta in diminuarea capitalului. si defectarea echipamentului, plata cotizatiilor pentru dreptul de a folosi ideea cuiva si asa mai departe.Â

Variatii Alte resurse


$ Valoarea cheltuielilor Stolowy, H., Lebas, M. (2006), Financial accounting and reporting: a global perspective

KPIs inruditi Tulsian, P.C. (2006), Financial Accounting, Dorling Kindersley


# Expense coverage days
Referinte
Etichete
cheltuieli 1. Di Petra, R. (2007), "IFRS - Conceptual Framework", available at:
http://www.disas.unisi.it/mat_did/dipietra/550/3-_IFRS_-_Conceptual_Framework.pdf
Calcul 2. Stolowy, H. & Lebas, M. (2006), "Financial Accounting and Reporting: a Global Perspective", Thomson
3. Tulsian, P., C. (2002), "Financial Accounting", Pearson Education
Masuri subordonate pentru calcul
A = $ Cheltuieli

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A Volum Descrescatoare

Orientare

Scop
Sa ilustreze cheltuielile si deprecierea activelor sau datoriile ce rezulta pe parcursul activitatilor curente ale organizatiei.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Bani Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


De la inceputul anului Lunara Mare

Colectare automata Limitari


Recomandata Limitarile sunt legate de timpul de asteptare pentru obtinerea datelor.

Pagina 60 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 61

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/cheltuieli-4804.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

23
Arii functionale Subcategorii
sK525 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK525 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Tinte


Finante Active / Managementul portofoliului
Benchmarking-ul este Note
Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat O crestere a vitezei de rotatie a capitalului de lucru este buna deoarece indica faptul ca fie compania
sK525 Masura # fie vinde mai mult, fie vinde aceeasi cantitate din stoc, dar cu mai putin capital de lucru. Pe de alta
parte, o viteza de rotatie a capitalului de lucru foarte mare poate sa indice, de asemenea, capital de
lucru insuficient.
Nume
Exemplu de tinte
# Viteza de rotatie a capitalului de lucru Rosu: <5 Galben: 5-7 Verde: >7

Definitie si variatii Analiza si resurse

Definitie Note finale


Masoara cat de bine o companie isi foloseste capitalul de lucru pentru a genera venituri in timpul unei perioade. Companiile care supra-comercializeaza sunt supuse cel mai mult la riscul lipsei unui cont, deoarece chiar daca cumpara cantitati mari si platesc la timp,
duc lipsa de fonduri de rezerva pentru a le musamaliza in perioade dificile.
Variatii Sunt vulnerabile la operatiunilor intrerupte din cauza grevelor, lipsei materialelor sau intreruperilor la nivelul lantului de afaceri.
# Durata de rotatie a capitalului de lucru
Alte resurse
KPIs inruditi http://www.bizresearchpapers.com/Kesseven.pdf
http://www.jstor.org/pss/247301
$ Capital de lucru

Etichete Referinte
capital de lucru, viteza
1. Alaska Sea Grant Marine Advisory Program (2011), "Analyzing Your Financial Ratios", available at:
Calcul http://seagrant.uaf.edu/map/workshops/2008/business/fishing/handouts/financialratios.pdf
2. Edmister, R., O. (2009), "An Empirical Test of Financial Ratio Analysis for Small Business Failure Prediction", Journal of Financial and Quantitative
Analysis, Vol. 7, No. 2
Masuri subordonate pentru calcul
3. NC State University, (2002), "Financial Statement Ratios", available at:
A = $ Vanzari http://www2.acs.ncsu.edu/UPA/auth/compliance/standards/resource_2_measures.htm
B = $ Capital de lucru 4. Reilly, G., P. & Reilly, R., R. (2002), "Performance Measurement for Improved Working-Capital Management", Journal of Cost Management, available
at: http://users.business.uconn.edu/greilly/wcm.pdf
5. UCLA Anderson (2011), "Industry Ratios", available at: http://www.anderson.ucla.edu/x14413.xml
Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este 6. Walker, E., W. (1964), "Toward a Theory of Working Capital", The Engineering Economist, Vol. 9, No. 2, pp. 21-35
A/B Raport Crescatoare 7. Williamson, R., W. (1984), "Evidence on the Selective Reporting of Financial Ratios", The Accounting Review, Vol. 59, No. 2, pp. 284-286

Orientare

Scop
Sa reflecte eficacitatea companiei de a-si folosi capitalul de lucru pentru a genera vanzari.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Risc Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Condus Cantitativa Strategic

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


De la inceputul anului Lunara Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Ca majoritatea indicatorilor financiari, viteza de rotatie a capitalului de lucru ar trebui sa fie folosita
pentru a compara datele istorice ale unei companii sau companii din acelasi sector indrustrial.

Pagina 62 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 63

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/viteza-de-rotatie-a-capitalului-de-lucru-525.html


Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este
A/B Rata Crescatoare
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010
Orientare

24
Scop
Sa indice fondurile disponibile ale companiei si abilitatea de a plati obligatiile pe termen scurt.

sK520 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1 Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact
Utilizator: sorina@acumen.ro Financiara Satisfactie Iesire
Organizatia: Acumen Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare
Conducator Cantitativa Strategic
Arii functionale Subcategorii Industrii
Contabilitate Planificare si Raportare Oricare Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura De la inceputul anului Lunara Mare
sK520 Masura #
Colectare automata Limitari
Recomandata Lichiditatea curenta este similara lichiditatii imediate, dar aceasta din urma nu include inventarul si
creantele ca bunuri care pot fi lichidate. Este similar sK520 - data exportului:
# Raportului 2 Aug 2011
activelor curente, - Paginadin
dar acesta 2
Nume urma nu include stocurile si platile in avans ca active ce pot fi lichidate. Deseori, acesti
Utilizator: doi indicatori
sorina@acumen.ro
# Lichiditatea curenta sunt calculati impreuna pentru a oferi o mai buna intelegere a "sanatatii" financiare a companiei.
Organizatia: Acumen
Rezultatele difera foarte mult intre industrii, asadar comparatiile ar trebui sa fie facute doar intre firme
din acelasi sector industrial.
Definitie si variatii
Tinte si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/lichiditatea-curenta-520.html
Disponibil
Definitie Documentarea indicatorului © eab group Pty Ltd 2010. Termeni de utilizare disponibili la: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html
Masoara relatia dintre datoriile pe terment scurt si activele pe termen scurt (numerar, stocuri, creante), oferind o ilustrare a fondurilor disponibile sau Benchmarking-ul este
('Termeni de utilizare continut premium') Note
capacitatea companiei de a plati obligatiile care ii revin pe termen scurt. Adecvat Daca rezultatul este mai mic de 1, compania poate sa nu fie capabila sa-si achite obligatiile daca
Pentru o banca, reprezinta numerarul detinut ca proportie a depozitelor. toate ar avea data scadenta in acelasi timp. Chiar daca acest lucru inseamna ca organizatia nu este
intr-o stare financiara buna, aceasta nu indica neaparat ca falimentul este iminent.
Variatii Valorile prea mari (peste 2) ar putea sa indice ca o companie are creante prea mari sau ca nu aloca
# Rata numerarului suficiente resurse pentru a creste afacerea si acumuleaza fonduri care nu sunt necesare (prea multe
# Rata fondurilor disponibile stocuri).
# Rata lichiditatilor
# Rata capitalului de lucru Exemplu de tinte
Rosu: <0,8; >2,3 Galben: 0,8-1; 2-2,2 Verde: 1-2
KPIs inruditi
# Rata lichiditatii Analiza si resurse
Etichete
Note finale
lichiditate
Companiile cu valori foarte mici ar trebui sa ia in considerare lichidarea unor stocuri, refinantarea datoriilor pe termen scurt cu cele pe termen lung sau
sa ia in considerare o vanzare a activelor fixe.
Calcul
Alte resurse
Masuri subordonate pentru calcul http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/KPI/Working+Capital+Ratio+3
A = $ Active curente
B = $ Datorii curente Referinte

1. Chevron (2008), "Financial Ratios", available at:


Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este http://www.chevron.com/annualreport/2008/financials/managementsdiscussionandanalysis/financialratios.aspx
A/B Rata Crescatoare 2. Gibson, C., H. (2007), "Financial Reporting and Analysis", South-Western, Norwalk, CT, p. 452
3. Walmart (2009), "Five-Year Financial Summary", available at: http://walmartstores.com/sites/AnnualReport/2009/docs/fr_summary.pdf
Orientare 4. Weber State University (2010), "Annual Report and Financial Statement Spreadsheet Problem", available at:
http://faculty.weber.edu/jtdavis/ac2010/Annual%20Report%20and%20Financial%20Statement%20Spreadsheet%20Problem.doc
5. Yahoo Finance (2011), "AAPL Key Statistics", available at: http://finance.yahoo.com/q/ks?s=AAPL
Scop
Sa indice fondurile disponibile ale companiei si abilitatea de a plati obligatiile pe termen scurt.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Satisfactie Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Strategic

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


De la inceputul anului Lunara Mare

Colectare automata Limitari


Recomandata Lichiditatea curenta este similara lichiditatii imediate, dar aceasta din urma nu include inventarul si
creantele ca bunuri care pot fi lichidate. Este similar # Raportului activelor curente, dar acesta din
Pagina 64 Nr. deacesti
urma nu include stocurile si platile in avans ca active ce pot fi lichidate. Deseori, doi AI0118021
referinţă: indicatori Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 65
sunt calculati impreuna pentru a oferi o mai buna intelegere a "sanatatii" financiare a companiei.
© eab
Rezultatele difera foarte mult intre industrii, asadar comparatiile ar trebui sa fiegroup Pty intre
facute doar Ltd 2011
firme © eab group Pty Ltd 2011
din acelasi sector industrial.

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/lichiditatea-curenta-520.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

25
Arii functionale Subcategorii
sK6262 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 1

Industrii
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen
sK6262 - data exportului: 2 Aug 2011 - Pagina 2
Utilizator: sorina@acumen.ro
Organizatia: Acumen

Contabilitate Tranzactii / Conturi de datorii / Conturi de creante Oricare Tinte

Benchmarking-ul este Note


Nr. de inregistrare KPI Tipul de indicator Tipul unitatii de masura Adecvat Tintele au doar rol ilustrativ, depinzand de tipul organizatiei, al industriei si al clientilor (clientii
sK6262 Masura # guvernamentali au proceduri de plata mai stricte, prin urmare perioada de incasare poate fi afectata
de acest lucru).

Nume Exemplu de tinte


Rosu: >15 Galben: 10-15 Verde: <10
# Zile de intarziere pentru facturile neincasate
Analiza si resurse
Definitie si variatii
Note finale
Definitie Cu cat este mai mare nivelul termenului de plata al facturilor neincasate, cu atat este mai mare si impactul asupra numerarului (organizatia are mult de
Masoara promptitudinea abilitatii clientului de a realiza plata. Evalueaza timpul mediu trecut de la depasirea termenului de plata a facturilor de catre incasat, dar in acelasi timp are si furnizori de platit), ceea ce reprezinta probabil cel mai mare efect negativ al unui proces de incasare.
clienti.
Alte resurse
Variatii http://www.crfonline.org/orc/ca/ca-7.html
% Zile de intarziere
% Facturi cu termen depasit Referinte

KPIs inruditi 1. Infor.com (2011), "Infor Products", available at:


% Facturi de vanzari transmise la timp http://www.mapics.com/downloads/files/DS_MPDSAPA.pdf
2. Rogers, W. (1997), "The Professionals Practice of Landscape Architecture", John Wiley & Sons, Inc., New York, NY
Etichete 3. Salek, J., G. (2005), "Accounts receivable management best practices", John Wiley & Sons, Inc., New York, NY
facturi cu termen de plata depasit 4. Van Horne, J., C. & Wachowicz, J., M. (2008), "Fundamentals of financial management", Pearson Education, UK

Calcul

Masuri subordonate pentru calcul


A = # Zile de intarziere
B = # Facturi cu termen depasit

Formula de calcul Tipul formulei Tendinta buna este


A/B Medie Descrescatoare

Orientare

Scop
Indica eficienta facturarii si a procesului de incasare.

Perspectiva BSC Orientarea masurii asupra Nivelul de impact


Financiara Durata Iesire

Tipul indicatorului Tipul de masurare Nivel de implementare


Conducator Cantitativa Operational

Profilul datelor

Perioada de colectare a datelor Frecventa standard de raportare Integritatea datelor


La momentul actual Saptamanala Medie

Colectare automata Limitari


Recomandata Nu reflecta cate facturi au depasit cu mult termenul mediu de incasare.

Pagina 66 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 67

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011

Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/zile-de-intarziere-pentru-facturile-neincasate-6262.html


Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Anexa A: Glosar de termeni Anexa B: Rapoarte similare


Lista următoare oferă explicații ale câtorva termeni populari folosiţi în contextul KPIs:
Acest raport este parte din suita de rapoarte de cercetare smartKPIs.com, dedicate analizei celor mai populare exemple de
Rată – Un tip specific de raport, în multe cazuri exprimat ca întreg. Exemple de rate ar fi rata natalității și a mortalității, exprimate ca KPI în 2010:
numărul de nașteri sau decese per un anumit număr de locuitori sau rata de schimb valutar, caz în care valoarea unei valute este
comparată cu valoarea unei alte valute.
După aria funcțională (departament) După industrie
Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
Raport – O relație între două măsuri care ar putea fi distincte, dar care fac parte din aceeași categorie de elemente, cum ar fi raportul pentru Contabilitate în 2010 pentru Educație Academică în 2010
băieți – fete, profesori – studenți, doctori – pacienți, venit – chelutieli.
Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
Compunere – Un indicator compus se formează atunci când indicatorii individuali sunt compilați într-un singur indice, pe baza unui model pentru Serviciul Clienţi în 2010 pentru Call Center în 2010
de calcul a conceptului multi-dimensional care este măsurat. Măsoară conceptele multi-dimensionale (de exemplu, competitivitatea sau
calitatea mediului), care nu pot fi cuprinse într-un singur indicator. Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
pentru Finanţe în 2010 pentru Restaurante în 2010
Indice – Un număr calculat printr-o formulă specifică sau o metodologie de calcul utilizată în caracterizarea unui set complex de date.
Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
pentru HR în 2010 pentru Administrația Publică Locală în 2010
Conducător – Conduce performanța indicatorilor rezultanți, prezicând succesul sau eșecul. Exemple de indicatori de performanţă
conducători sunt: „% Angajați implicați în procesul de inovare”, „% Rata de conversie” sau „Rata calității inventarului (IQR)”.
Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
pentru IT în 2010 pentru Administrația Publică Centrală în 2010
Condus – Tip de indicatori care reflectă succesul sau eșecul după ce un eveniment a fost consumat. Exemplele includ: „$ Profitul
operațional per cameră”, „$ Profit înainte de dobânzi și taxe (EBIT)” sau „$ Economii provenite din evitarea costurilor”. Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
pentru Managementul Cunoașterii în 2010 pentru Sectorul Medical în 2010
Intrare – Reprezintă activele și resursele investite sau folosite pentru a genera rezultate ale afacerii. Exemplele includ: „# Numărul de
angajați”, „$ Cost per oră de difuzare” și „# Materiale de cunoştinţe distribuite angajaţilor”. Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
pentru Marketing în 2010 pentru Hoteluri în 2010
Proces – Se referă la eficiența sau productivitatea unui proces de afaceri. Exemplele includ: „% Livrarea la timp”, „# Conflicte apărute în
timpul proiectului”, „# Timpul mediu de gestionare a telefoanelor” și „# Timpul mediu pentru reparații”. Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
pentru Managementul Portofoliilor în 2010 pentru Asigurări în 2010
Ieșire – Măsoară rezultatele financiare și nonfinanciare sau rezultatele directe ale proceselor de afaceri. Exemplele includ: „% Locuri de
călătorie vândute”, „# Clienți noi” sau „$ Venitul per apel realizat cu succes”.
Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
pentru Managementul Proiectelor în 2010 pentru Servicii Profesionale în 2010
Rezultat – Reflectă rezultatele la nivel global sau impactul întregii activității organizaţionale. Exemplele includ: „% Retenția clienților”, „% Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
Fluctuaţia de personal”, „$ Venitul net după impozitare” sau „% Conștientizarea brandului”. pentru Logistică şi Distribuţie în 2010 pentru Administrarea Proprietăţilor în 2010
Calitativ – O caracteristică descriptivă, o părere, o proprietate sau o trăsătură. Cele mai comune se referă la măsurarea satisfacției Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
clienților sau a angajaților prin evaluări subiective. Se bazează pe interpretările subiective ale opiniilor unui client sau angajat. Deseori, pentru Cercetare şi Dezvoltare în 2010 pentru Tranzacţii Imobiliare în 2010
indicatorii de acest tip nu sunt exprimați numeric, ci sub formă de text narativ.
Top 25 Indicatori de Performanţă Top 25 Indicatori de Performanţă
Cantitativ – O caracteristică măsurabilă, rezultată prin numărare, însumare sau calculând media numerelor. Datele cantitative sunt mai pentru Vânzări în 2010 pentru Comerţ cu Amanuntul în 2010
frecvente în măsurare și prin urmare, formează coloana vertebrală a majorității KPIs. Sistemele operaționale care gestionează stocurile,
Mai multe detalii despre aceste rapoarte și alte produse și servicii IndicatoridePerformanta.ro Premium sunt disponibile la
lanțul de aprovizionare, achiziţiile, comenzile, contabilitatea, sistemele financiare, toate colectează date cantitative prin intermediul KPIs.
adresa:
Alte exemple de KPIs cantitativi sunt „# Unități produse per oră de muncă” sau „# Lucrări de mentenanță nerealizate.”
www.IndicatoridePerformanta.ro/premium.html

Pagina 68 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 69

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Anexa C: Despre Acumen Integrat Anexa D: Serviciile Acumen Integrat


Profil Echipa
Soluții generale Soluții personalizate
Acumen Integrat este o companie românească de cercetare • Echipa Acumen Integrat este formată din consultanți tineri,
și consultanță, cu sediul în Cluj-Napoca, specializată în completată de o rețea internațională de consultanți și 1. Indicatori de Performanta Premium 4. Implementări de Sisteme de Management al Performanței
oferirea de soluții în managementul performanței la nivel asociați cu experiență practică în domeniul de afaceri, cu Indicatori de Performanță Premium reprezintă secțiunea Premium a • Sisteme integrate de management al performanței bazate pe
strategic, operațional și individual. Serviciile oferite cuprind puternice abilități în domeniul consultanței și cu un interes portalului www.IndicatoridePerformanta.ro, care cuprinde peste Balanced Scorecard;
implementarea de sisteme de management al performanței, în cercetarea academică. 700 de exemple de KPIs preselectate de către echipa de cercetare • Aplicarea la toate nivelurile organizației sau limitată la unul
audit de performanță, optimizarea folosirii indicatorilor de • Dedicați utilizării de metode științifice, bazate pe experiența Acumen Integrat ca fiind cele mai relevante pentru practică. dintre nivelurile strategic, operațional sau individual.
practică oferind beneficii tangibile și sustenabile. Documentate riguros la nivelul a peste 30 de câmpuri, de 3 ori mai
performanță, instruire profesională și management de proiect.
multe decât în formatul standard al celorlalți KPIs, portalul www.
• Pregătire academică: cumulat, echipa noastră deține 3
Modelul nostru de afaceri este de a lucra alături de organizații IndicatoridePerformanta.ro devine cel mai cuprinzător și bine
Masterate și o Diplomă de Doctorat în curs de obținere. documentat catalog de exemple KPIs din România.
pentru a înțelege obiectivele și problemele cu care se
• Parteneriat internațional cu compania australiană eab
confruntă și a identifica soluții personalizate care adaugă 5. Indicatori de Performanță (KPIs)
group, care facilitează transferul de expertiză internațională
valoare activității lor.
în cadrul firmei și mai departe către clienți. • Examinarea KPIs existenți, revizuindu-i și actualizându-i în
2. Audit funcție de strategia organizației și bune practici.
Auditul sistemelor de management al performanței organizaționale • Asistență în selecția KPI.
la nivelurile strategic, operațional și individual. • Suport în documentarea KPI – personalizarea template-
Experiență Evaluarea capabilității organizaționale în domeniul Managementul urilor Indicatori de Performanță Premium pentru a reflecta
• Zeci de implementări de sisteme de management al performanței bazate pe Balanced Scorecard. Performanței folosind instrumente dezvoltate de Acumen Integrat: nevoile organizaționale.
• Implementări cu succes a soluțiilor de management al performanței la nivel operațional: scorecard-uri și dashboard-uri • Modelul de Maturitate pentru Managementul Performanței; • Dezvoltarea de cataloage cu KPIs personalizate.
operaționale, evaluări de performanță și managementul realizării beneficiilor. • Modelul de Maturitate pentru Măsurarea Performanței. • Asistență în identificarea resurselor de benchmarking
• Mii de KPIs selectați și documentați. credibile.
• Managementul Portofoliului, Management de Proiect și Operațiuni PMO.
• Selecția de software dedicat managementului performanței, Excel Dashboards / Scorecard design.
• Dezvoltarea de portaluri. 3. Training 6. Soluții de managementul performanței la nivel operațional
Cursuri (1-2 zile) Managementul performanței furnizorilor – Dezvoltarea și
1. Indicatori de Performanță: Măsurare, învățare, optimizare; implementarea scorecard-urilor pentru furnizori atât pentru
Diferențiere 2. Implementarea și utilizarea unui sistem de management al produse, cât și pentru serviciile furnizorilor.
performanței bazat pe Balanced Scorecard; Managementul performanței portofoliului
3. Managementul performanței la nivel individual; • Dezvoltarea Dashboard Portofoliu și Scorecard Proiect;
Inspiraţie - În activitatea noastră ne inspiră atât experienţa dobândită alături de clienţii şi partenerii noştri, cât şi cercetarea
4. Abordarea strategică a proceselor de Aprovizionare – Logistică; • Identificarea Indicatorilor Cheie de Risc și stabilirea
ştiinţifică. În mod constant consultăm publicațiile de specialitate și literatura dedicată acestui domeniu. Acest lucru de permite să 5. Managementul performanței în departamentul de Resurse Scorecard-urilor de Risc.
dezvoltăm recomandări personalizate și să livrăm rezultate importante pentru clienții noștri. Umane: Indicatori de performanță, Scorecard și Dashboard; Managementul realizării beneficiilor
6. Managementul performanței în Marketing: Indicatori de • Dezvoltarea planurilor de management al realizării beneficiilor;
Nivelul de cunoștințe - Am dezvoltat o bază cuprinzătoare de cunoștințe în managementul performanței, constând din resurse performanță, Scorecard și Dashboard; • Evaluarea proiectului sau al programului.
disponibile online (exemple KPIs și alte instrumente similare, articole, analize și studii de specialitate), template-uri de monitorizare 7. Managementul performanței în departamentul de Aprovizionare Managementul Performanței Alianțelor
a performanței și modele de sisteme și procese specifice. Fiecare dintre proiectele noastre este personalizat în funcție de nevoile – Logistică: Indicatori de performanță, Scorecard și Dashboard; • Stabilirea Scorecard-urilor de performanță a alianțelor;
organizației-client, prin aplicarea cunoștintelor și adaptare la contextul organizațional specific. 8. Managementul performanței în Cabinete și Centre Medicale: • Dezvoltarea Acordurilor de Calitate a Serviciilor.
Indicatori de performanță, Scorecard și Dashboard;
Inovație - Creativitatea și flexibilitatea ne permit să oferim constant soluții inovative pentru clienții noștri. Acumulăm, analizăm și 9. Managementul performanței operatorilor hotelieri: Indicatori de
procesăm cantități vaste de informații pentru a onora angajamentele pe care ni le asumăm. Și, cel mai important, știm să ascultăm, performanță, Scorecard și Dashboard;
să implicăm factorii interesați și să facilităm dezvoltarea de idei inovative împreună cu aceștia. 10. Managementul performanței în Call Center: Indicatori de
performanță, Scorecard și Dashboard.
7. Planificare strategică și operațională
Orientarea spre rezultate - Oferim rezultate măsurabile clienților noștri, punând accent și asupra experiențelor de învățare ale KPIs, Scorecard-uri și Dashboard-uri pentru ariile funcționale (1
acestora. Astfel, aducem un grad ridicat de valoarea adaugată și un nivel înalt de rentabilitate a investițiilor clienților noștri. zi) – ex. HR, Marketing, Logistică. • Facilitarea sesiunilor de planificare strategică.
• Cercetare strategică: analiza mediului, implementarea
Simplitate - Credem în oferirea unor soluții simple și utile pentru clienții noștri. Dezvoltăm instrumente precum Destinația KPIs, Dashboard-uri și Scorecard-uri pentru industrii: ex. instrumentelor de planificarea strategică (Cele cinci forţe,
Cabinete și Centre Medicale, Hoteluri, Call Center. analiza SWOT, revizuirea competiţiei).
Organizațională, Harta Strategiei, Scorecard-uri și Dashboard-uri pentru managementul și măsurarea performanței, oferind
vizibilitate și accesibilitate facilă în raport cu nivelul de performanță atins. Astfel, asigurăm prioritizarea datelor relevante și
comunicarea acestora la toate nivelurile din organizație.

Pagina 70 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 71

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010

Anexa E: Portofoliul online al Acumen Integrat Anexa F: Portofoliul online al eab group

IndicatoridePerformanta.ro este un catalog online cu peste 1500 de exemple de KPI din 14 arii funcționale si 24 de industrii. Indicatori La baza smartKPIs.com este un catalog online cu peste 6700 de exemple de KPIs din 14 arii funcționale și 24 de industrii. smartKPIs
de Performanta Premium este secțiunea premium a portalului www.IndicatoridePerformanta.ro, care cuprinde peste 700 de exemple Premium este secțiunea premium a bazei de date, care cuprinde peste 1400 de exemple de KPIs preselectate de către echipa de
de KPIs preselectate de către echipa de cercetare Acumen Integrat ca fiind cele mai relevante pentru practică. Documentate riguros la cercetare eab group ca fiind cele mai relevante pentru practică. Documentate riguros la nivelul a peste 30 de câmpuri, smartKPIs Premium
nivelul a peste 30 de câmpuri, de 3 ori mai multe decât în formatul standard al celorlalți KPIs, portalul www.IndicatoridePerformanta.ro devine cel mai cuprinzător și bine documentat catalog cu exemple de Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) în lume, „standardul în
devine cel mai cuprinzător și bine documentat catalog de exemple KPIs din România. documentarea de KPI”.
Comunitatea de membri beneficiază, de asemenea, de secțiuni interactive precum Întrebări și Răspunsuri, comentarii și un set de Comunitatea de membri beneficiază, de asemenea, de secțiuni interactive precum Întrebări și Răspunsuri, comentarii și un set de
resurse în domeniul măsurării performanței, printre care menționăm peste 156 de exemple de rapoarte în managementul performanței. resurse în domeniul măsurării performanței, printre care peste 1000 de exemple de rapoarte de performanță.

IdentitateOrganizationala.ro conține un catalog online gratuit care ilustrează utilizarea în practică elementelor de identitate corporativă
de către organizațiile din România. Utilizatorii înregistrați pot explora, marca și comenta sutele de resurse online care conțin valorile PurposefulIdentity.com conține un catalog online gratuit care ilustrează utilizarea în practică a elementelor de identitate corporativă de
organizațiilor, declarațiile de misiune, factorii cheie de succes și declarațiile de viziune utilizate în contextul actual de afaceri. către organizații din jurul lumii. Utilizatorii înregistrați pot explora și comenta sutele de resurse online care conțin valori ale organizațiilor,
declarați de misiune, factori cheie de succes și declarații de viziune utilizate în contextul actual de afaceri.

Culori Culori
R=110 R=176 R=110 R=176

ManagementulPerformantei.ro
G=110 este o platformă online pentru integrarea cunoștințelor de management al performanței la nivelurile
G=176 G=110 G=176

strategic,B=109
operațional și individual.
B=176Aceasta trece în revistă evoluția Managementului Performanței, precum și instrumentele cheie, IntegratingPerformance.com
B=109 B=176
este o platformă online pentru integrarea cunoștințelor de management al performanței la nivelurile
sistemele și programele software utilizate în această disciplină la toate nivelurile. Platforma combină cadrul teoretic și arhitectura cu strategic, operațional și individual. Aceasta trece în revistă evoluția Managementului Performanței, precum și instrumentele cheie,
sfaturi referitoare la bune practici și direcții cheie, permițând vizitatorilor să obțină perspective comprehensibile asupra naturii disciplinei sistemele și programele software utilizate în această disciplină la toate nivelurile. Platforma combină cadrul teoretic și arhitectura cu
Managementul Performanței. sfaturi referitoare la bune practici și direcții cheie, permițând vizitatorilor să obțină perspective comprehensibile asupra naturii disciplinei
Managementul Performanței.
Culori Culori
R=109 R=255
R=109
G=33 G=0
G=33
B=20 B=0
eBalancedScorecard.ro
B=20 este cea mai cuprinzătoare resursă online dedicată conceptului Balanced Scorecard. Aceasta conține o
trecere în revistă a celui mai popular concept în management urmând evoluția și utilizarea sa la nivel global în diverse industrii sau BalancedScorecardReview.com este cea mai cuprinzătoare resursă online dedicată conceptului Balanced Scorecard. Platforma
companii. Platforma prezintă variatele interpretări ale conceptului, realizează comparații cu alte concepte și explorează impactul său conține o trecere în revistă a acestui concept popular de management, urmând evoluția și utilizarea sa la nivel global în diverse industrii
asupra organizațiilor, precum și opiniile criticilor. sau companii. Platforma prezintă variatele interpretări ale conceptului, realizează comparații cu alte concepte și explorează impactul său
asupra organizațiilor, precum și opiniile criticilor.
ulori Balanced Scorecard în România Culori
R=0 Studii . Analize
R=127 . Noutãþi BSCn.ro R=0 R=127
G=0 G=147
G=0 G=147
BalancedScorecardinRomania.ro este primul blog de limba română dedicat în exclusivitate conceptului Balanced Scorecard. Blogul B=255 B=255
B=255 B=255
conține o serie de articole și analize din domeniu și își propunne să servească drept cel mai cuprinzător centru de informare despre Notă: eab group este o companie de cercetare şi consultanţă specializată în managementul performanţei. Cu sediul în Melbourne,
Balanced Scorecard în România, contribuind în acest mod la înțelegerea și îmbunătațirea modului în care acest concept este utilizat. Australia şi proiecte de consultanţă realizate la scală globală, eab group administrează unul din cele mai cuprinzătoare portofolii de
pagini web cu informaţii specifice acestei discipline.
Pagina 72 Nr. de referinţă: AI0118021 Nr. de referinţă: AI0118021 Pagina 73

© eab group Pty Ltd 2011 © eab group Pty Ltd 2011
Culori
R=110 R=176

G=110 G=176

Balanced
B=109
Culori Scorecard
B=176
în România
Studii . Analize . Noutãþi BSCn.ro
R=109

G=33
Acumen Integrat

lori B=201-3 Aleea Detunata, Unitatea 7, Cluj-Napoca, Cluj, 400434


Complex Mercur Gheorgheni,
Tel: +40-264/414 360, Email: office@acumenintegrat.com, Web: www.acumenintegrat.ro

R=0 R=127