Sunteți pe pagina 1din 75

INFORMATICĂ MEDICALĂ

șI BIOSTATISTICĂ
CURS I

Elena Poenaru
elena.poenaru@gmail.com
Orar cursuri
  C1 Informatica Medicala & Biostatistica – 22.10
  C2 Informatica Medicala & Biostatistica – 5.11
  C3 Informatica Medicala & Biostatistica – 19.11
  C4 Informatica Medicala & Biostatistica – 26.11
  C5 Informatica Medicala & Biostatistica – 3.12
  C6 Informatica Medicala & Biostatistica – 10.12
  C7 Informatica Medicala & Biostatistica – 17.12
Evaluare
•  Laborator – 20%
–  maxim 4 absente
•  Examen practic – 30%
–  conditie de trecere – minim nota 5
•  Examen teoretic, grila – 40%
–  conditie de trecere – minim nota 5
•  Proiect – 10% (referat sau proiect biostatistica)
–  optional
  Conditii de trecere:
  minim 5 la fiecare componenta la laborator
  minim 5 la examenul teoretic
Obiectivele cursului

•  Concepte IT&C si
terminologie
•  Intelegerea notiunilor de
Informatica Medicala
•  Sisteme si aplicatii
utilizate in Informatica
Medicala
De ce acest curs?

  Cum poate fi IT&C utilizat in transformarea informatiilor


medicale?
  Sisteme IT &C pentru organizatiile medicale
  Impactul tehnologiilor noilor in organizatiile medicale
  Aplicatii utilizate in domeniul medical
Viitorul in Informatica Medicala
20/20 Vision and Medical Informatics in the 21st Century
“The future belongs to the unreasonable ones,
the ones who look forward not backward, who
are certain only of uncertainty, and who have
the ability and the confidence to think
completely differently.”

Bernard Shaw
Predictia viitorului: un exercitiu periculos
640K ought to be enough for anybody.
Bill Gates, 1981.

There is no reason anyone would want a computer in their home.


Ken Olson, president, chairman and founder of
Digital Equipment Corp., 1977.
This 'telephone' has too many shortcomings to be seriously
considered as a means of communication. The device is
inherently of no value to us.
Western Union internal memo, 1976.
The concept is interesting and well-formed, but in order to earn
better than a 'C', the idea must be feasible.
Yale University professor in response to Fred Smith's paper
proposing reliable overnight delivery service.
(Smith went on to found FedEx.)
O viziune a sistemului sanitar
•  Un viitor în care:
–  tehnologiile digitale și cele mobile, informatiile medicale, vor fi
disponibile in momentul si in locul in care trebuiesc obtinute;
–  posibilitatea de a colabora între furnizorii de servicii medicale astfel
incat sa se poata oferi solutii de îngrijire de înaltă calitate, în
condiții de siguranță optime pentru toti cei implicati.
–  medicii care asigura ingrijirea primara au acces la informațiile
medicale de specialitate ale pacientului iar
–  specialiștii au acces la informațiile de asistenta medicala primara
prin conectarea prin dispozitive inteligente la DES (EHR),
–  integrarea DES cu aplicatiile furnizorilor care ofera servicii
personalizate de e-sănătate și livrarea acestora direct catre
dispozitive mobile inteligente, multi-scop.
Informatica medicala - provocari
Care sunt mijloacele prin care putem obtine servicii medicale
de calitate si care sunt următorii pași care trebuiesc urmati
pentru a începe transformarea acestei viziuni în realitate?
•  Organizatiile medicale vor trebui sa investeasca din ce in ce
mai mult in IT&C
–  IT&C are un impact important in operatiunile si managementul
organizatiilor
•  Integrarea sistemelor clinice
  Stocarea, regăsirea in timp cat mai scurt și utilizarea optimă a
informațiilor biomedicale, a datelor și cunoștințelor, pentru rezolvarea
problemelor și luarea deciziilor
•  Baze de date uriase  Business Intelligence and
Knowledge Management
Informatica medicala - provocari

•  Managementul sistemelor IT este complex:


–  Tehnologia este recenta
–  Evolutie constanta si rapida
–  Dezvoltarea tehnologiilor
–  Aplicatiile sunt din ce in ce mai complexe
–  Departamente specializate
–  Descentralizarea în serviciile funcționale
–  Importanță strategică
Informatica medicala - provocari
•  Managerii organizatiilor medicale vor trebui sa se
implice in dezvoltarea si managementul IT. Cum?
–  Evaluează modul în care IT-ul poate fi utilizat pentru a face
organizația medicala mai productiva
–  Identificarea utilizării strategice a IT&C
–  Determinarea nivelului de investiții
–  Dezvoltare modulara
–  Investitii permanente, bine planificate
–  Evaluarea riscurilor
–  Gestionarea implementarii solutiilor IT&C
Informatica medicala
•  Informatica Medicala (Health Informatics): este domeniul
științific care se ocupă cu colectarea informațiilor
biomedicale, a datelor, stocarea, extragerea și utilizarea
optimă a acestora in scopul de a rezolva problemele
medicale și de a lua deciziile potrivite, in timp cat mai scurt.
 interactioneaza cu toate domeniile de bază și cele
aplicate din zona științelor biomedicale și este strâns
legată de tehnologiile informaționale moderne, în special
cu cele de calcul și de comunicare (medical computer
science) "[Stanford Medical Informatics].
Informatica medicala
•  Informatica Medicala: este știința care utilizeaza
instrumente analitice in scopul de a dezvolta proceduri
(algoritmi) pentru managementul, controlul procesului
medical, luarea deciziilor dar și posibilitatea de a analiza din
punct de vedere științific informatiile medicale.
[Shortliffe EH. The science of biomedical computing.]
•  Datele şi informaţiile reprezintă componentele primare ale
sistemului informaţional.
•  Data reprezintă o înşiruire de caractere numerice sau alfa
numerice, care au o anumită semnificaţie.
•  Informaţiile se obţin în general din prelucrarea datelor (nu
se confundă însă cu acestea).
Glosar de termeni si abrevieri
IS = Sistemul informatic
HIS – Hospital Informatin System
SIS – Sistem Informatic de Spital
EHR – Electronic Health Record
DES – Dosarul Electronic de Sanatate
SIS – Sistem Informatic de Spital
CBIS = Computer-Based Information Systems
MIS = sistem de management al informației
CPOE = computerized physician order entry
HL7 = Heath Level Seven
DICOM = Digital Imaging and Communications in Medicine
PACS = Picture Archiving and Communication System
RIS = Radiology Information Systems
Solutii informatice destinate domeniului
medical (Medical/Health Informatics)
•  Unele dintre cele mai importante soluții de informatica medicala,
care vor ajuta la transformarea sistemului de asistenta medicala in
urmatorii 10-20 de ani sunt:
–  Sisteme de Inregistrare a datelor personale de Sănătate
(Personal Health Record Systems)
–  Retele pentru schimbul de informații destinate sistemului medical
(Health Information Exchange - HIE Networks)
–  Sisteme de informatii genomice & surse si bio-banci
(Genomic Information Systems & BioRepositories)
–  Robotica in domeniul asistentei medicale
–  Wearable Health IT Systems
–  Tehnologii implantabile destinate domeniului medical
(Implantable Health IT Technologies)
–  Grid Computing în Sănătate
–  Nanotehnologii & NanoMedicine
Informatica medicala – concepte
•  Sistemele Integrate de Spital (Hospital information system –
HIS) sunt sisteme complete si complexe, integrate, de
informații concepute pentru a gestiona toate aspectele
legate de operațiunile din cadrul spitalului, cum ar fi cele din
zona medicala, administrativa, financiara, juridica dar și
serviciile asociate acestora care proceseaza datele
corespunzătoare.
–  Abordările tradiționale ale acestor sisteme acopera transferul de
date de pe suport de hirtie in format electronic, managementul
rezidentilor, achizitia de date de pe dispozitive mobile dar si
prelucrarea si prezentarea informatiilor obtinute in formatul necesar
diverselor activitati.
Informatica medicala – concepte
•  Electronic Health Record - EHR,
Dosarului Electronic al Pacientului (DES),
Fisa medicala a pacientului (Electronic Medical Record - EMR):
versiuni diferite ale sistemelor de colectare si înregistrare a datelor
pacientului
–  toate reprezinta, de fapt, un mod de a accesa dosarul medical al unui
pacient printr-o interfață computerizată
–  termen general care descrie sistemele de înregistrare electronica a
datelor pacientului.
–  uneori termenul este extins pentru a include funcțiica istoria medicala,
medicatia, interventiile suferite de pacient, cat si alte funcții comune.
•  Alti termeni consacrati:
–  CPR - Computer-based Patient Record
–  EPR - Electronic Patient Record.
Informatica medicala – concepte
•  Electronic Data Interchange (EDI): termen general care descrie
nevoia aplicatiilor de asistenta medicala pentru a face posibil
schimbul de date, care necesită adoptarea de standarde comune
convenite pentru forma și conținutul mesajelor care sunt
transmise între aplicații.
•  HL7 – Health Level Seven – dezvoltarea standardelor
internaționale de interoperabilitate pentru sistemele de
informatica medicala
–  oferă un cadru (și standardele conexe) pentru schimbul, integrarea,
punerea la dispozitie (sharing) și regăsirea informațiilor electronice
cu privire la sanatate.
–  versiunile 2.x ale standardelor, care susțin practica clinică și
managementul respectiv, livrarea și evaluarea serviciilor de
sănătate, sunt cele mai frecvent utilizate în lume
Ce este un sistem informatic?
(Computer-Based Information Systems - CBIS)

Definitie: un Sistem Informatic (SI) este o colectie de


resurse tehnice și umane, care asigură depozitarea, calcul,
distribuția și comunicatiile pentru informațiile solicitate de
toate sau o parte a unei organizatii.
–  O formă specială de SI este un sistem de
management al informației (MIS), care oferă informații
necesare in gestionarea unei organizatii.
Ce este un sistem informatic?
(Computer-Based Information Systems - CBIS)
Functionalitati ale unui Sistem
Informatic (SI):
•  Colecteaza intrari
•  Gestioneaza procese
•  Stocheaza date
•  Analizeaza si furnizeaza informații
pentru un anumit scop.
•  Asigura iesirea datelor și a informațiile
intr-o forma solicitata
Valoarea informațiilor:
•  sunt direct legate de modul în care aceasta ajută factorii de decizie in
realizarea obiectivelor organizației lor
•  pot ajuta oamenii și organizațiile lor sa îndeplinească sarcinile mai
eficient și mai eficace.
Sisteme Informatice
Date și informații

•  Datele sunt fapte prime sau forma


neorganizata (ex: date alfanumerice,
imaginile, date audio și date video).
–  tipul de date care vor fi procesate în spitale
sunt strans legate de funcțiile dintr-un spital
astfel incat acestea sa poata fi ulterior
prezentate, interpretate sau actualizate.
•  Informația este o colecție de fapte
organizate în așa fel încât să aibă o
valoare dincolo de faptele în sine.
•  Procesul este un set de sarcini legate în
mod logic.
Sistem Informatic de Spital

http://www.iclinicworld.com/hospital-information-system/
Model schematic al unui SIS
Introducerea Monito-
datelor rizare Module Financiar
& vizionare eveni- Logice
Laborator Medicale
Rezultate mente

Codificari
specializate

Farmacie
Interfata BD
Dictionar
termeni
Medicali

Radiologie

Baza date
Baza de date pacient
cercetare
Informatica medicala – concepte
Electronic Data Interchange (EDI)
•  DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine):
este un standard pentru manipulare, depozitare, tipărire și
transmiterea informațiilor în imagistica medicală.
–  Include definirea formatului de fișier și protocolul de comunicații în
rețea. Protocolul de comunicatie este un protocol la nivel de
aplicație, care utilizează TCP/IP pentru a asigura comunicatia între
sisteme.
–  Fișierele DICOM pot fi schimbate între două entități care sunt
capabile de a primi imaginile și datele pacientului în format DICOM.
Componentele unui Sistem
Informatic?
•  Hardware: echipamente utilizate in activitati de intrare, procesare si iesire
Software: programele care gestioneaza operatiile la nivel de computer
•  Bază de date: Organizarea colecției de fapte și informații, de obicei, formata din
două sau mai multor fișiere de date
•  Telecomunicații, rețele, și Internet: Transmiterea electronică a semnalelor pentru
comunicații
–  Rețele: conectarea calculatoarelor și a echipamentelor care să permită
comunicații electronice
–  Internet: cea mai mare retea de calculatoare din lume, formata din mii de
rețele interconectate, toate schimband informații în mod liber
–  Intranet: retea interna care permite oamenilor în cadrul unei organizații sa
faca schimb sau sa partajeze informații și să lucreze la proiecte comune
–  Extranet: rețea care permite unor entitati din exterior, selectate, sa acceseze
resursele autorizate de intranet a unei organizatii
•  Oameni: Cel mai important element în cele mai multe sisteme informatice
•  Proceduri: includ strategii, politici, metode și norme pentru utilizarea CBIS
Modelul unui sistem informatic
Sistem informatic

Sistem
Problema informatic
financiar
Sistem
Decizii Informatii informatic de
management
Sistem suport
de decizie
Solutia
problemei Birou virtual

Sistem bazat pe
cunoastere
Standardizare
•  Organismele de standardizare lucrează la modalități care
au ca scop încurajarea colaborării între tehnologi şi
clinicieni pentru a asigura reușita deplină la nivel mondial a
aplicațiilor de informatica medicala.
–  Exemplul relevant este IEEE Standards Association (una dintre cele
mai dezvoltate organizatii la nivel mondial care are ca focus noile
tehnologii si utilizarea lor in beneficiul umanitatii), entitate
recunoscută la nivel mondial ca fiind organismul prin care se
stabilesc standardele de comunicație, activ implicată în elaborarea
standardelor care contribuie la dezvoltarea telemedicinei.
•  Aceste standarde stabilesc modalitățile prin care
dispozitivele medicale, ce colecteaza automat şi detaliat
datele de la pacient (semnele vitale, datele operaţionale ale
echipamentului) şi sistemele de prelucrare de date asociate
pot comunica.
Standardizare
•  Instituții de standardizare din domeniul IT (IEEE, IETF, ITU,
ETSI, ANSI, etc) au deja adoptate standarde care privesc
echipamentele medicale, nu doar în ceea ce privește
construcția hardware, dar și legate de modul de comunicație
sau formatul datelor, pe arii de interes:
–  conținutul semantic, structura și schimbul de date (ex. HL7, DICOM);
–  modelul, reprezentarea datelor și specificații speciale (ex. IEEE 11073)
–  construcția dispozitivelor medicale (ex. ISO 11633);
–  interoperabilitatea dispozitivelor medicale (ex. IHE)
–  securitatea și calitatea serviciului de comunicație (ex. AES);
–  securitatea datelor medicale (ex. ISO27799)
Telemedicina
•  Telemedicina: Furnizarea de servicii de ingrijire a
sanatatii între indivizi separați geografic, cu ajutorul
sistemelor de telecomunicații, de exemplu,
conferințe video.
Telemedicina
•  “Totalitatea sistemelor care ajută la procesul de îngrijire a
sănătăţii prin schimbul cât mai eficient de informaţie
medicală”
(Bannet,1978)
•  Telemedicina se constituie ca un sistem integrat de îngrijire
a sănătăţii bazat pe resurse tehnologice, organizaţionale şi/
sau sistemice
•  Telemedicina constă în esenţă în utilizarea semnalelor
electronice, a tehnologiei informaţiei şi a telecomunicaţiilor
pentru a transfera informaţiile medicale de la un sistem la
altul.
Telemedicina
•  Dezvoltarea infrastructurii tehnologice ca suport important în
activitatea medicală;
•  Diminuarea costurilor pe pacient în condițiile în care acestea sunt
ridicate și nu acoperă necesarul;
•  Integrarea datelor existente la nivel de pacient într-un sistem
unitar, realizat conform standardelor actuale existente la nivel
mondial (ex. HL7);
•  Colectarea și integrarea la nivel de sistem a datelor complete
despre pacient, care să poată asigura informațiile necesare
diagnosticării și tratării acestuia, indiferent de locația în care
acesta se află
•  Remodelarea sistemului de sănătate într-un sistem integrat care
să poată susține îngrijirea continuă a pacienților, să asigure
securitatea informațiilor legate de pacient .
Telemedicina
•  Progresele realizate în domeniul tehnologiilor de
telecomunicaţii utilizate în sistemele de sănătate din ultimul
deceniu au extins posibilităţile de dezvoltare ale aplicațiilor
dedicate acestuia.
•  Astăzi aplicaţiile destinate acestui domeniu sunt în
extindere datorită posibilitățiilor de utilizare a serviciilor
video interactive, prin
posibilitațile de stocare şi
transmitere a informațiilor
care au fost realizare în
ultimul timp.
–  Teleconsultatia:
consultare clinică realizată
utilizând un serviciu
telemedical.
Telemedicina

•  The Telemedicine Alliance, 2005


Telehealth
•  Elementele principalele:
–  Interacțiunea directă medic – pacient și cooperarea medic
– medic prin intermediul mijloacelor audio/video/date,
definită de obicei sub numele de “telemedicină;
–  Schimbul de informații între entitățile ce asigură servicii de
sanatate (“health providers”);
–  Serviciile de sănătate publică;
–  Asociațiile medicale profesionale;
–  Educația pacienților.
Telemedicina
•  Telemedicina, ca și concept, cuprinde o mare varietate de
servicii; cele mai des menţionate în studiile de
specialitate sunt:
–  teleradiologia
–  telepatologia
–  teledermatologia
–  teleconsultația
–  telemonitorizarea
–  telechirurgia
–  teleoftalmologia.
Telemedicina - perspective
•  Piaţa de telemedicina la nivel mondial se confruntă deja cu
o creștere semnificativă
•  Estimările făcute - crestere de la 9.8 miliarde dolari în 2010
la 23 miliarde dolari în 2015 (o rată compusă de creştere
anuală de peste 18,6% în următorii ani)
–  „Telemedicine: Opportunities for Medical and Electronic
Providers” (BCC Research, 2007).
•  In acest an cifrele au fost revizuite astfel încît în 2016 se
așteaptă o valoare de piață de aproape 10 miliarde de
dolari - 22.5% creștere, doar pentru segmentul de
telehome care
–  (BCC Research, 2012).
Telemedicina - perspective

•  Experţii IEEE se aşteaptă ca anumite tehnologii


să joace un rol strategic în adoptarea aplicațiilor
de telemedicină, inclusiv telefoane inteligente,
senzori uşor de purtat şi instrumentaţie.
–  Telefoanele inteligente combinate cu reţele de mare
viteză de telefonie mobilă pot fi folosite pentru a
monitoriza non-invaziv starea pacienților.
–  Progrese realizate în domeniul bio-senzorilor, durabilitatea şi
fiabilitatea senzorilor care preiau electrocardiograma (EKG),
realizarea de senzori care pot monitoriza de la distanţă pacientul
cu risc de atac cardiovascular, cu o calitate semnificativ
îmbunătățită şi cu costuri minime pentru monitorizare la distanță.
Telemedicina
Cerinte arhitecturale
•  Lipsa oricărei interferențe cu dispozitivele medicale electrice
•  Indicator pentru activitățile care implică transmisii radio
•  Controlul transmisiei radio
•  Suport pentru inițierea comunicației de către pacient sau de furnizorul de servicii
•  Suport pentru implementarea comunicației activata de politici, de evenimente sau
pe bază de programare
•  Rutarea datelor bazată pe conținut
•  Actualizări ale protocoalelor de securitate
•  Portabilitatea conexiuni
•  Monitorizarea locației
•  Modalitate securizată de a transmite mesajele
•  Inițializarea, înregistrarea și mentenanța dispozitivelor etc
Telemedicina
Exemple de aplicabilitate în medicină

•  Monitorizarea la distanță a pacientului


•  Transferul de mesaje securizate între pacient
și providerul de servicii medicale
•  Măsurarea de semnale electrice corporale
de amplitudine scăzută
Telemedicina
Machine-to-Machine (M2M)

•  Sistemele de telemedicină sunt o categorie particulară


a unui domeniu mai larg numit M2M (Machine-to-
Machine)
•  M2M  modalitatea de comunicare directa între două
entități non-umane în scopul îndeplinirii unei sarcini
bine definite (ETSI, 2011).
•  Din acestă categorie fac parte:
–  tele-măsurătorile (smart metering)
–  aplicațiile pentru autovehicole
–  automatizarea orașelor și a locuințelor
–  monitorizarea pacienților
Telemedicina
Arhitectura M2M, ETSI
Telemedicina
Machine-to-Machine (M2M)

•  Domeniul dispozitivelor M2M (M2M Device Domain)


care include totalitatea senzorilor inteligenți și a
metodelor de comunicație dintre aceștia.
•  Domeniul de rețea (M2M Network Domain) care
include totalitatea elementelor fizice ce fac posibilă
comunicația precum și serviciile asociate și
protocoalele care stau la baza lor
•  Domeniul de aplicații (M2M Application Domain) care
acoperă partea de recepționare și analiză a datelor.
Telemedicina
Machine-to-Machine (M2M) – zona DD

•  Cea mai dinamică zonă cu un grad de


diversitate maxim
•  Organizată sub formă de:
–  PAN (Personal Area Network): totalitatea
dispozitivelor M2M asociate unei persoane sau
unei zone bine definite
–  BAN (Body Area Network): totalitatea
dispozitivelor M2M atașate de corpul unei
persoane (in-body, on-body, near-body)
Telemedicina
Machine-to-Machine (M2M) – zona DD

•  Comunicațiile în interiorul DD sunt wireless,


guvernate de standarde IEEE
•  Cerințe fundamentale:
–  Simplitate și fiabilitate
–  Configurare automată
–  Utilizare pe dispozitive cu restricții mari în ceea ce
privește puterea de calcul, memoria disponibila și
consumul de curent
–  Viteză de comunicație redusă (sute de kbps)
Telemedicina
Machine-to-Machine (M2M) – zona ND, zona AD

•  Network Domain = totalitatea rețelei de


transport de date (acces și core), bine definită
de alianțele industriale 3GPP si WiFi
•  Application Domain = totalitatea aplicațiilor de
prelucrare a datelor (software și middleware)
și sistemele asociate acestora (hardware
computing și networking); asimilată deseori cu
noțiunea de Centru de Date (Datacenter)
Telemedicina
Machine-to-Machine (M2M) – zona AD

•  Aplicațiile M2M care realizează comunicația


parcurg în general patru stări distincte:
–  colectarea datelor
–  transferal datelor peste o rețea de comunicații
specifică
–  evaluarea datelor
–  generarea unui răspuns în concordanță cu datele
primite.
Telemedicina - riscuri asociate
•  Lipsa unor stadarde bazate pe experiență;
•  Interoperabilitatea dispozitivelor medicale;
•  Lipsa securității datelor;
•  Efectul erorilor de comunicație aparute în timpul
consultației on-line;
•  Schimbul de informații securizat
•  Trainingul personalului medical pentru utilizarea sistemului;
•  Schimbările aparute în relația pacient – doctor în lipsa unui
contact direct;
•  Posibilitățile de fraudă și abuz.
Tehnologia moderna

•  Toate aceste soluții, în curs de dezvoltare, au


un mare potențial de a:
–  imbunatati calitatea ingrijirii pacientilor,
–  crește siguranța pacienților
–  costuri mai mici pe termen lung.
Tehnologia moderna

•  Cu toate acestea, în această eră a informației


digitale, aceste noi tehnologii puternice pot afecta
viața oamenilor în ambele sensuri, atat pozitiv cat și
negativ.
–  Prin urmare, ar trebui să se ia in consideratie
probleme etice și problemele generate prin
utilizarea și potențialul abuz ce poate fi cauzat de
aceste noi tehnologii.
Probleme legate de etica
•  Etica in Informatica Medicala este disciplina care ia in
consideratie implicațiile tehnologiei medicale și încearcă să
determine ceea ce este bun sau adecvat în domeniul
Informaticii Medicale.
•  Abordarea deciziilor din punct de vedere etic  pas cu pas
•  Atunci când se confruntă cu o decizie majoră, ar trebui să
fie recunoscut faptul că există întrebări cheie care ar trebui
să fie utilizate în timpul procesului de luare a deciziilor:
–  Care sunt faptele cazului respectiv?
•  Identificați toate faptele pertinente și specialiștii implicati.
–  Care sunt întrebările etice?
•  Identificarea normelor pertinente și a problemelor juridice legate de open
surce software.
–  Care sunt părțile afectate?
•  Identificați principalele părți interesate (stakeholders.)
Probleme legate de etica
•  Identificarea unora dintre problemele etice și preocupările
care ar trebui abordate înainte ca aceste noi soluții
informatice in zona serviciilor medicale sa fie
implementate.
–  dezvoltarea unor măsuri care să ia în considerare si sa răspunda
acestor provocări etice cu scopul de a atenua posibile consecinte

•  Ideea este de a nu opri progresul în dezvoltarea și


utilizarea de noi tehnologii extrem de utile, aflate în curs de
dezvoltare in zona de soluții informatice medicale, dar
pentru a asigura ca se ofera o atenție fata de probleme
legate de intimitatea pacientului, sistemul de securitate și o
serie de alte probleme de etică ce pot aparea in cazul
preocupărilor mentionate.
Probleme legate de etica
•  Cum acționăm unul față de celălalt, inclusiv modul în care se face
proiectarea, dezvoltarea, și implementarea acestor noi sisteme
informatice medicale, sunt în mare măsură determinate de etica.
•  Exemple de utilizare a calculatorului, care sunt discutabile din punct de
vedere etic:
–  Mulți oameni copiaza, utilizeaza și distribuie software pentru care nu au drepturi.
–  Organizațiile colecteaza, cumpăra și folosesc informații cu privire la cetățenii fără a
verifica în mod conștiincios validitatea sau acuratețea acestor informații
–  Oamenii creaza și răspândesc viruși care cauzează probleme considerabile pentru cei
care folosesc și întrețin sistemele IT, inclusiv sisteme informatice medicale sensibile.
–  Dezvoltatorii sistemelor informatice pun aceste sisteme pe piață înainte de a fi complet
testate. În cazul sistemelor informatice medicale, acest lucru poate pune în pericol
viața oamenilor.
–  Oamenii în mod deliberat sparg sistemele informatice și fura parole, informații cu
caracter personal, precum și informații proprietare de afaceri.
–  Mulți angajatori monitorizează e-mail și alte documente personale ale angajatilor pe
care acestia le pot avea stocate pe PC-uri sau laptop-urile companiei.
Probleme legate de etica - concluzii

•  Chiar dacă exista dezbateri diferite necesitatea de a


implementa sisteme de sănătate IT selectate este mai
puternica, există un imperativ etic de a implementa și de a
folosi sistemele de informatii clinice și DES moderne ACUM!
•  Trebuie sa continuam crearea și implementarea sistemelor
IT de sanatate, care ne vor ajuta să reducem dramatic
erorile medicale și îmbunătățirea calității în sistemul de
sănătate.
Informatica medicala – de la stategie
la aplicatii

Stategii & Procese


Care sunt ideile de
bază ale strategiilor de
Conduce
Permite crearea ale serviciilor
medicale bazate pe IT
și cum se traduce
Aplicatii
aceasta in proiectarea
serviciilor medicale
Conduce Permite bazate pe IT pentru a o
alinia cu nevoile
organizației medicale?
Infrastructura IT

Adapted from Kalakota & Robinson, E-business 2.0, Addison-Wesley, 2001


Infrastructura tehnologica

•  Infrastructura tehnologică a unei organizații


medicale este o combinație de hardware
(servere, calculatoare, aparate de informare,
de rețea) și software (sisteme de operare și
software de tip server), care va alcătui
temelia pe care pot fi construite sistemele de
aplicații.
Infrastructura tehnologica
Transformari majore in industria IT
•  4 Paradigme :
–  Mainframe
–  Microcomputer, personal computer
–  Internet
–  Mobilitate
 + Virtualizare
Infrastructura tehnologica
•  Conceptul de arhitectura: arhitectura de
retea, arhitectura software, computing
arhitecture;
•  Orice sistem are la baza o arhitectura - in
functie de implementare determina scopul
acelui sistem.
Arhitectura client-server
•  Two-tier architecture

Client (user interface + processing)

Server (processing + database)

•  Client: A computer connected to a network that does not store all the
data or software it uses, but retrieves it across the network from another
computer that acts as a server.
•  Client-server architecture: A computer network architecture that places
commonly used resources on centrally accessible server computers,
which can be retrieved as they are needed across the network by client
computers on the network
Arhitectura client-server
•  Three-tier sau n-tier architecture

Client (user interface)

Application Server (processing)

Database Server
•  Client: Un calculator conectat la o rețea care nu stochează toate
datele sau software-ul pe care le folosește, dar le poate prelua prin
rețea de la un alt calculator, care acționează ca un server.
•  Client-server architecture: O arhitectură de rețea de calculatoare,
care plasează resursele utilizate în mod obișnuit pe computerele
servere accesibilă la nivel central, care pot fi accesate prin rețea de
catre computerele care actioneaza ca si clienti in rețea
Internet - Arhitectura Web
•  Aplicatiile devin aplicatii web si pot fi accesate prin
intermediul unui browser
•  Nu mai este necesara instalarea software-ului pe
masina client.

Client Internet

Database
Web server server

•  Virtualizarea - concentreaza densități mari de date, în același volum


ocupat puterea de procesare este mai mare;
•  Virtualizarea & cloud computing - sunt corelate în sensul în care
virtualizarea permite obtinerea economiilor de scară necesare pentru a
face cloud computing-ul accesibil ca bun de larg consum.
Arhitectura Web
•  Web-ul devine interfata universala pentru sistemele
informatice
•  Paginile web contin obiecte: text, imagini, sunete, video, cod
JAVA
•  HTML = Hypertext Mark-up Language: descriere utilizata
pentru a crea documente care se pot vizualiza pe World Wide
Web (WWW).
•  HTTP = Hypertext Transfer Protocol: protocolul de
comunicare utilizat de Internet pentru a transfera documentele
HTML.
World Wide Web - WWW
•  XML - eXtensive Markup Language: este un meta-limbaj, o
simplificare a limbajului SGML – Standard Generalized
Markup Languag (din care se trage și HTML) și a fost
proiectat în scopul transferului de date între aplicații pe
internet (include descrierea structurii de date).
–  XML este acum și un model de stocare a datelor nestructurate și
semi-structurate în cadrul bazelor de date native XML
–  Datele XML pot fi utilizate în limbajul HTML, permit o identificare
rapidă a documentelor cu ajutorul motoarelor de căutare
World Wide Web - WWW
•  PHP - Hypertext Preprocessor: este unul dintre cele mai
importante limbaje de programare web, open-source
–  Folosit inițial pentru a produce pagini web dinamice, este folosit pe scară
largă în dezvoltarea paginilor și aplicațiilor web;
–  Se folosește în principal înglobat în codul HTML, dar începând de la
versiunea 4.3.0 se poate folosi și în mod „linie de comandă” (CLI), permițând
crearea de aplicații independente.
–  Conform statisticilor este instalat pe 20 de milioane de situri web și pe 1
milion de servere web.
–  În loc de o mulțime de comenzi folosind HTML (așa cum se vede în C sau
Perl), paginile PHP conțin HTML ca si cod încorporat, care face "ceva”
–  PHP este diferit (de genul client JavaScript) prin executia codului pe server,
generând HTML care este apoi trimis către client.
–  Cele mai bune lucruri în folosirea PHP sunt că este extrem de simplu pentru
un începător, dar ofera multe caracteristici avansate pentru un programator
profesionist.
Mobilitate

•  Piaţa de acces la Internet mobil şi cea a aplicaţiilor


destinate acestui mediu sunt în continua
dezvoltare, ca rezultat firesc al goanei după
mobilitate.
•  În tandem cu dezvoltarea serviciilor de Internet
mobil se observa o continuă diversificare a
terminalelor de acces  telefoanele au devenit tot
mai inteligente, iar dispozitivele smartphone tind sa
fie înlocuite de tablete, chiar şi în mediile
enterprise.
Mobilitate
•  GSM = The Global System of Mobility: standard internațional
adoptat pe scară largă pentru arhitectura și funcționarea
sistemelor digitale de telefonie mobilă, care poate transporta
voce și date, precum si pachete de date scurte (mesaje)
–  Piata sistemelor de operare mobile:

septembrie 2013

septembrie 2014

http://www.netmarketshare.com
Browsing dupa trend-ul categoriei
device-urilor
November, 2013 to September, 2014

http://www.netmarketshare.com
Cloud & Virtualizare
•  Cloud computing: este un concept modern în
domeniul informaticii, reprezentând un
ansamblu distribuit de servicii de calcul,
aplicații, acces la informații și stocare de date,
fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască
amplasarea și configurația fizică a sistemelor
care furnizează aceste servicii.
•  Expresia cloud computing derivă dintr-o
reprezentare grafică simbolică a Internetului des
întâlnită în formă de nor, folosită atunci când
detaliile tehnice ale Internetului pot fi ignorate
•  Cloud computing este folosit pentru servicii
oferite peste Internet:
–  Infrastructură ca serviciu
(Infrastructure-as-a-Service- IaaS),
–  Platformă ca serviciu
(Platform-as-a-Service - PaaS)
–  Software ca serviciu
(Software-as-a-Service - SaaS). http://en.wikipedia.org/
Cloud & Virtualizare
•  Virtualizare: scopul obișnuit de virtualizare este de a centraliza sarcinile
administrative îmbunătățind în același timp scalabilitatea și utilizarea
generală a resurselor hardware.

•  Virtualizarea se referă la crearea de versiuni virtuale (mai degrabă decât


reale), inclusiv, dar nu limitat la o platformă virtuală hardware, sistem de
operare (OS), dispozitiv de stocare, sau resurse de rețea de calculatoare.
–  Prin virtualizare, mai multe sisteme de operare pot fi rulate în paralel pe o
singură unitate centrală de procesare (CPU).
•  Acest paralelism tinde să reducă costurile globale și diferă de multitasking, care
presupune rularea mai multor programe pe același sistem de operare.

–  Folosind virtualizarea, o întreprindere poate gestiona mai bine actualizările și


schimbările rapide de sisteme de operare și aplicații, fără a afecta utilizatorul
Software
•  Firmware – ansamblu de
microprograme
•  Software - set de programe,
proceduri care determină
calculatorul să îndeplinească sarcini
specifice
•  Instrucţiune → routina → proceduri
→ program → aplicatie
Hardware
•  Mediu de intrare – care asigura preluarea datelor sau
instructiunilor
•  Mediu de memorare – in care se depoziteaza programul si
datele aferente
•  Mediu de prelucrare – asigura functii de natura aritmetica si
logica pentru prelucrarea datelor
•  Mediu de iesire – asigura extragerea rezultatelor
•  Mediu de control – capabil sa interpreteze instructiunile
extrase din memorie si sa controleze integ procesul de
automatizare a calculelor
Hardware
Input/Output devices
Input Output
•  Mouse •  Monitor
•  Keyboard •  Printer
•  Plotter
•  Scanner
•  Boxes
•  Microphone
•  Touch screen
•  Trackball
•  Touch screen
Hardware
Input & Output: dispozitive medicale pentru
masurarea:
•  Presiunii arteriale
•  Puls
•  Masurarea greutatii

Probleme:
a.  Transmiterea datelor (tehnic)
b.  Procesare (algoritmi)
c.  Interoperabilitate
d.  Decizie
Software
•  Sistemul de operare (OS) - pachet de programe,
cu rol de a gestiona resursele hardware-ului pe
care este instalat, in timpul indeplinirii diverselor
task-uri
•  Controleaza transferul de date intre diverese parti
ale computerului cit si cu exteriorul
•  Permite utilizatorului sa acceseze resursele
computerului prin intermediul GUI (Graphical User
Interface)
•  Exemple:
–  Linux: SUSE, Mandrake, Ubuntu
–  Microsoft: Windows XP, Vista, Windows 8
–  Apple: MacOS

•  task = o cale de executare prin intermediul spaţiului de


adrese un set de instrucţiuni de program, care sunt
încărcate în memorie.
Fisiere
•  Orice information pe care dorim să o stocam pe
suport permanent.
•  Orice fisier are un continut si un header (care
contine date de identificare, cu ajutorul caruia pot fi
regasite si accesate datele)
–  name, - numele fisierului;
–  lungime - numarul caracterelor din continutul fisierului;
–  un pointe catre cluster în cazul în care incepe conţinutul;
–  citeva atribute care ajuta la restrictionarea accesului la
fisier;
–  posibil numele utilizatorului care a creat fişierul
( "proprietarul");
–  data crearii, de asemenea, data celei mai recente
modificari a conţinutului.
Bibliografie
•  Medical Informatics: Emerging Technologies, ‘Open’ EHR Systems, and Ethics in
the 21st Century, Groen, Mahootian, & Goldstein, 2008
•  Informatica pentru Medici, vol II – L Iliuta, E Poenaru, Editura ‘Carol Davila’, 2011
•  Journal of Medical Ethics - http://jme.bmj.com/
•  The American Journal of BioEthics - http://www.bioethics.net/journal/
•  BioEthics.Net Web Site - http://www.bioethics.net/
•  Institute for Ethics& Emerging Technologies - http://ieet.org/
•  http://en.wikipedia.org/