Sunteți pe pagina 1din 1

MODULELEMENTE DE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ MEDICALĂ

Modulul - ELEMENTE DE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ MEDICALĂ este o componentă a ofertei


educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională ASISTENT MEDICAL GENERALIST din
domeniul de pregătire Sănătate și asistență pedagogică. Modulul este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 5 sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.
Modulul - ELEMENTE DE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ MEDICALĂ se studiază în anul I pe
parcursul unui semestru și are prevăzute 28 de ore din care 14 ore de teorie și 14 ore de laborator tehnologic.
Structură modul
Conținuturile învățării
1. Elementele şi rolul tehnologiei informaţionale în activitatea profesională.
2. Principalele funcții ale calculatorului şi perifericelor sale
3. Sistemul de operare Windows.
Programe utilizate în practica medicală
1. Informația medicală
 Tipuri de activități
 Structura schematică a fluxului informațional
2. Sisteme informatice în asistență primară
 Modulele sistemului informațional în asistență primară
 Modulul medical
 Modulul programări
 Modulul financiar
 Modul de comunicație
3. Sisteme informatice clinice
4. Sisteme informatice de spital (SIS)
5. Sisteme informatice medicale la nivel central
6. Protecția datelor
Metode de accesare şi comunicare digitală
 Accesul la Internet
 Aplicaţii pe Internet
 Găzduire web
 Intranet şi extranet
1. Oportunități şi riscuri potențiale ale Internetului şi ale comunicării digitale: abilități digitale, marketing pe
Internet, pericole pe Internet, cenzura pe Internet, folosirea excesivă şi dependența
2. Selectarea şi folosirea informaţiei în mod critic şi sistematic, apreciind relevanța ei şi diferențiind informația
reală faţă de cea virtuală.
3. Sisteme de operare şi comunicare on-line
Sisteme de monitorizare la distanță a pacientului bazate pe tehnologie: telemedicina, telenursing-ul
 Statistica medicală: noțiuni de bază, sisteme de colectare a datelor, metode statistice, reprezentarea grafică.
 Tipuri de studii medicale: studii descriptive, studii analitice
 Colectarea datelor din diferite surse, organizarea datelor.
 Prelucrarea şi analizarea datelor.
 Indicatori statistici utilizați în studiile medicale: calcularea indicilor şi reprezentare grafică.
 Interpretarea datelor şi indicatorilor statistici.

S-ar putea să vă placă și