Sunteți pe pagina 1din 3

MSRS - TEST

UO&FSEEAATIO Consulting ORADEA 0259.408.109 e-mail:


steconomice@uoradea.ro

HOTEL/RESTAURANT: Data vizitei: /Zi:


Adresa: Ora:
Oraş: Timp de observare:
Ora: Nr. de clienţi:
Nr. de angajați:

Angajat:
(nume sau descriere detaliată)
Servicii hoteliere solicitate/Servicii de alimentație solicitate in
vederea prestarii/Informatii solicitate:
_____________________________________________________________________________
_______
1 2 3 4 5
1. Angajatul arăta îngrijit şi era îmbrăcat adecvat?
2. Angajatul te-a întâmpinat prompt în momentul intrării în
hotel/restaurant?
Comentarii:

1 2 3 4 5
5. Angajatul s-a oferit să te ajute?
7. Te-a ascultat cu atenţie?
8. Angajatul a fost dispus să îţi acorde suficient timp?
Comentarii:

1 2 3 4 5
9. Ţi-a prezentat angajatul gama de servicii prestate in unitate?
10. Prin ceea ce ţi-a spus angajatul a demonstrat cunoaşterea
serviciilor unitatii?
Comentarii:

1 2 3 4 5
11. Când ai avut obiecţii sau ezitări, te-a ajutat să-ţi clarifici
motivele acestor ezitări?
Comentarii:

1 2 3 4 5
12. Ţi-a oferit angajatul si alte opțiuni, alte tipuri de servicii
prestate în cadrul unității?
Comentarii:

1
1 2 3 4 5
13. Te-a întrebat dacă vrei să apelezi la alte servicii ale lor?
(cazare, tratament, agrement, preparate special, mese festive
etc.)
Comentarii:

1 2 3 4 5
14. Ţi s-a părut că procesul de vânzare a fost condus eficient şi
corect?
15. În timpul discuţiei ai fost tratat cu atenţie, respect şi
curtoazie?
Comentarii:

1 2 3 4 5
16. Serviciile prestate în cadrul unității erau promovate în mod
atractiv?(broșuri, pliante etc.)
17. Preţurile/Tarifele erau vizibile?
18. Era hotelul/restaurantul ordonat şi curat?
19. Era hotelul/restaurantul iluminat suficient de bine?
20. Erau toate afişele cu anunţuri realizate profesional?
Puncte obţinute:
Comentarii:

Servirea______ mi-a depăşit aşteptările


______ a fost conform aşteptărilor mele
______ a fost sub aşteptările mele

În acest spaţiu descrie pas cu pas modul cum a decurs această


vizită.

2
În spaţiul alăturat
descrie şi
comentează
punctele bune ale
modului în care ai
fost servit, din
punctul tău de
vedere
În spaţiul alăturat
descrie şi
comentează
punctele care
trebuie să fie
îmbunătăţite, din
punctul tău de
vedere