Sunteți pe pagina 1din 3

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul, SANDU ȘTEFAN, domiciliat în Onești, strada Lanul Gării, nr.


24, jud. Bacău, CNP 1840225045356, posesor al C.I. seria XC nr. 644702, în termen
legal, formulez prezenta:

PLÂNGERE CONTAVENȚIONALĂ

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției Seria R18 Nr.


0314498/03.07.2018, întocmit de către agentul constatator Paula Nidelea, angajat al
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Centrul de Studii
Tehnice Rutiere și Informatică – CESTRIN, cu sediul în București, B-dul Iuliu
Maniu, nr. 401A, Sector 6, având autorizația de control nr. 8.0.513, prin care,
subsemnatul, în baza art. 8 alin. 3 ind.2 din OG nr. 15/2002, am fost sanctionat cu
amendă contravențională în cuantum de 250 lei pentru săvârșirea contravenției
prevăzute de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002.
Prin prezenta plângere contravențională, în contradictoriu cu intimata CNAIR –
CESTRIN, vă solicit respectuos, ca pe baza probelor ce vor fi administrate în
prezenta cauză civilă și a motivelor ce urmează a fi expuse în continuare, să
dispuneți:
- Admiterea plângerii contravenționale și
- Anularea procesului-verbal de constatare a contravenției Seria R18 Nr.
0314498/03.07.2018 și exonerarea de la plata sumei de 250 lei.
În fapt, la data de 26.07.2018, prin afișare la domiciliul mai-sus menționat,
conform procesului-verbal de îndeplinire a procedurilor de comunicare a procesului-
verbal de constatare a contravenției seria R18 nr. 0314498 din data de 03.07.2018,
am primit procesul-verbal seria R18 nr. 0314498 din data de 03.07.2018, prin care, în
baza art. 8 alin. 3 ind.2 din OG nr. 15/2002, am fost sanctionat cu amendă
contravențională în cuantum de 250 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzute de
art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002, pe motiv că, la data de 04.04.2018, ora 08:39, în
locul DN15 KM82+550m, Sangeorgiu de Mureș, jud. MS, am circulat cu
autovehiculul cu nr. de înmatriculare BC03SND, fără a deține rovinietă valabilă.
Învedereaz instanței de judecată că la data de 14.01.2018, conform contractului
de vânzare-cumpărare a unui mijloc de transport, încheiat în municipiul Piatra
Neamț, autovehiculul marca BMW cu nr. de înmatriculare BC03SND, având nr. de
identificare WBAX91060DW46659 a fost înstrăinat către cumpărătorul
SIGHIARTAU EZECHIEL, din municipiul Bistrița, B-dul Republicii nr. 16, jud.
Bistrița Năsăud, CNP 1510720060782, identificat cu CI seria XB nr. 375750.
Așa cum reiese din contractual de vânzare-cumpărare, autoturismul cu datele de
identificare de mai-sus a fost radiat din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului
Onești cf. nr. 3244/22.01.2018 și înregistrat în evidențele fiscal ale Primăriei
Municipiului Bistrița cf. nr. 484 din data de 17.01.2018.
De asemenea, potrivit Certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice
privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 37132
din data de 01.08.2018, se atestă că începând la data de 14.01.2018, autoturismul
marca BMW cu nr. de înmatriculare BC03SND, având nr. de identificare
WBAX91060DW46659 a fost radiat fiscal din evidențele fiscale ale Primăriei
Municipiului Onești.
Potrivit art. 7 din OUG nr. 15/2002 responsabilitatea achitării tarifului de
utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau
a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul
utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al
vehiculului.
Deasemenea, potrivit art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002 fapta de a circula fără a
deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
La data săvârșirii contravenției prevăzute de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002,
respective la data de 03.07.2018, autoturismul cu datele de identificare de mai-sus nu
mai era în proprietatea mea, acesta fiind vândut în data de 14.01.2018 conform
contractului de vânzare-cumpărare numitului SIGHIARTAU EZECHIEL, în
consecință obligația de a achita tariful de utilizare a rețelei de drumuri din România
(rovinieta) revenind noului proprietar.
De asemenea, prin Decizia nr. 4/2018 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis
recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și,
în consecință, s-a stabilit că: în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.
8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri
naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se arată faptul că în cazul
transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde
calitatea de utilizator și de subiect activ al contravenției constând în fapta de a
circula fără rovinietă valabilă, iar dovada transmiterii dreptului de proprietate se
face potrivit dreptului comun.
Față de cele mai sus-menționate vă solicit admiterea plângerii contravenționale
și în consecință anularea procesului-verbal de constatare a contravenției Seria R18
Nr. 0314498/03.07.2018 și exonerarea de la plata sumei de 250 lei.
In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile OG 2/2001, OG 15/2002,
Decizi nr. 4/2018 a ÎCCJ.
In dovedirea motivelor enuntate, ma folosesc de proba cu încsrisuri:
- Proces-verbal de constatare a contravenției nr. R18 nr. 0314498/03.07.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare;
- Proces-verbal de îndeplinire a procedurilor de comunicare a procesului-
verbal de constatare a contravenției seria R18 nr. 0314498 din data de
03.07.2018;
- Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozitele și
taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 37132 din data de
01.08.2018;
- Alte înscuri utile soluționării prezentei contestații.
Solicit judecarea cauzei in lipsa.

Cu deosebită considerație.

Data, Semnatura,

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ONEȘTI

S-ar putea să vă placă și