Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea scolară: Liceul Tehnologic Al. I.Cuza


Disciplina: Finanţe şi fiscalitate
Profesor: Oancea Stela
Clasa: a-XII-a D,
Nr ore/sapt: 1 oră
Anul scolar: 2018-2019
Unitate de invatare: Veniturile publice
Lectia: IMPOZITE INDIRECTE - ACCIZA
Tipul lectiei: Transmitere de cunoştinţe şi formare de priceperi şi deprinderi
Durata lectiei: 50 min
Locul de desfasurare: sala de clasa
Competenta specifica: C 1
Continutul activitatilor de instruire:

Cod Arii de continut Sub-arii de continut


C1 Generalitati Definitii
C2 Formule de calcul Acciza alcool
Acciza tigari
C3 Formele accizei Acciza armonizata si nearmonizata
C4 Operaţiuni scutite de ACCIZA Venituri scutite de la platata accizeia

Obiective operationale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:


O 1. Sa defineasca acciza
O 2 Să cunoască formulele de calcul ale accizei
O 3 Să determine valoarea accizei
O 4 Sa enumere venituri ce sunt scutite de la plata accizei
Diagrama obiective – conţinut

Obiective C1 C2 C3 C4
operationale/
Continut
O1 X
O2 X
O3 X
O4 X

Metode si procedee de instruire:Problematizarea, expunerea, conversatia, explicatia,,


repetiţia, exerciţiul
Mijloace de învăţămant de uz general: prezentare power point, suport de curs, fişe de
lucru
Evaluare: Observarea curentă, evaluare orală,evaluare scrisă
Mod de lucru cu elevii : frontal individual.
Bibiografie : Codul Fiscal , ,, Finanţe şi fiscalitate “- Daniela Hangan ,Mihaela Tudor,
Editura CD PRESS Bucureşti,2007

1
Timp
Evenimentele Strategie didactica
instruirii. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijl. de Forme de Evaluare
invatamant invatamant organizare
Continuturi/ a activitatii
Obiective
Secventa 2 Verificarea prezenţei, ţinutei. Se pregătesc pentru Conversatia Catalog Frontala
organizatorica Se fac recomandări unde este cazul şi se lecţie, răspund la -
pregăteşte materialul didactic necesar pentru întrebările adresate şi
lecţie şi se cere elevilor să-şi pregătească cele pregătesc cele necesare
necesare lecţiei

3 Cei solicitaţi răspund la Conversaţia


Reactualizare întrebări . Explicaţia Individuala Evaluare
a Intrebarea : Enumeraţi formele TVA Ceilalţi ascultă Frontala orala
cunoştinţelor Răspuns : răsunsurile şi eventual
necesare aduc completări .
transmiterii 1 TVA colectat –reprezintă TVA înscris distinct în
temei noi facturile emise pentru bunuri şi servicii destinate
realizarii de operaţiuni impozabile ,calculat astfel :
Valoarea mărfii din facturile emise,fara TVA *19%
-În cazul încasărilor în numerar :
TVA colectat este egal cu încasările în numerar la
sfârşitul zilei *19/119
2.TVA deductibil-reprezintă TVA înscris în facturile
primite pentru bunuri şi servicii destinate realizării de
operaţiuni impozabile ,calculat astfel:
Valoarea mărfii din facturile primite ,fără TVA
*19%
3.TVA de plată- calculat ca diferenţă între TVA
colectat si TVA deductibil, atunci când :
TVA colectat > TVA deductibil
4.TVA de recuperat calculate ca diferenţă între TVA
deductibil şi Tva colectat ,atunci când :
TVA deductibil > TVA colectat
5.TVA neexigibil –reprezintă TVA înscris în facturile
emise pentru bunuri sau servicii ce urmează a fi
plătite ,încasate în rate ,precum şi TVA înscris în preţul
de vânzare cu amănuntul ,ţinând evidenţa mărfurilor
din depozit la acest preţ.

2
Transmiterea Propune elevilor o noua situatie (lectie) Asculta si devin Expunerea Caiete de Individuala Obser.
de noi Impozitul indirect : ACCIZA interesati de propunerea Explicatia notite Frontala curenta
cunostinte Prezinta obiectivele lectiei. facuta. Observatia Obiecte de Evaluare
Prezinta elementele definiţia accizei Îsi noteaza in caiete Conversatia scris orala
7 definiţia salariului si
Taxa pe valoarea adaugata reprezinta un impozit indirect elementele impozitului
Dirijarea ,cu caracter general, datorat statului ,care se aplica asupra pe salariu.
invatarii tuturor operatiunilor privind transferul de bunuri si prestarilor
C1-O 1; O 2; de servicii cu plata
Sunt considerate persoane impozabile orice entitati
economice cu personalitate juridica ,ce desfasoara
independent demersuri economice -oricare ar fi scopul sau
rezultatul acestora .care includ :
-activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de
servicii
-constituie activitate economica supusa TVA-ului exploatarea
bunurilor corporale sau necorporale,in scopul obtinerii de
venituri cu caracter de continuitate.
Achizitia intracomunitara reprezinta obtinerea dreptului de
a dispune in calitate de proprietar,de bunurile expediate sau
transportate dintr-un stat membru, catre cumparatorul din alt
stat membru,direct sau in numele furnizorului,respectiv
cumparatorului.
Locul achizitiei intracomunitare este intotdeauna locul in
care se gasesc bunurile in momentul in care se incheie
transportul,
Faptul generator are loc la data livrarii bunurilor sau
la data prestarii serviciilor.
Exigibilitatea taxei este data la care autoritatea fiscala
poate solicita plata catre persoanele obligate la plata
taxei, chiar daca plata taxei poate fi amanita.
Exigibilitatea platii taxei este data la care o persoana
are obligatia de a plati taxa la bugetul statului. TVA –ul
se plateste pe baza Decontului de TVA,intocmit lunar
sau trimestrial,pana la data de 25 a lunii urmatoare 3
Dirijarea 5 2 Prezinta tipurile de TVA Isi noteaza pe caiete Expunerea Observare
invatarii TVA colectat retinerile din salar. Explicatia Frontala curenta
C 2- O3 TVA deductibil Observatia Evaluare
TVA de plata Conversatia orala
TVA de recuperat
TVA neexigibil
Dirijarea Explicatia Observare
invatarii 10 Sunt atenti si isi noteaza Observatia Frontala curenta
C 3-O4 1 TVA colectat –reprezintă TVA înscris distinct în pe caiete informatiile Demonstratia Evaluare
facturile emise pentru bunuri şi servicii destinate primite orala
realizarii de operaţiuni impozabile ,calculat astfel :
Valoarea mărfii din facturile emise,fara TVA *19%
-În cazul încasărilor în numerar :
TVA colectat este egal cu încasările în numerar la
sfârşitul zilei *19/119
2.TVA deductibil-reprezintă TVA înscris în facturile
primite pentru bunuri şi servicii destinate realizării de
operaţiuni impozabile ,calculat astfel:
Valoarea mărfii din facturile primite ,fără TVA
*19%
3.TVA de plată- calculat ca diferenţă între TVA
colectat si TVA deductibil, atunci când :
TVA colectat > TVA deductibil
4.TVA de recuperat calculate ca diferenţă între TVA
deductibil şi Tva colectat ,atunci când :
TVA deductibil > TVA colectat
5.TVA neexigibil –reprezintă TVA înscris în facturile
emise pentru bunuri sau servicii ce urmează a fi
plătite ,încasate în rate ,precum şi TVA înscris în preţul
de vânzare cu amănuntul ,ţinând evidenţa mărfurilor
din depozit la acest preţ.

Operatiuni scutite:
Nu se supun impozitului pe salariu
următoarele sume :
 Operatiuni din interiorul tarii
 Import de bunuri si achizitii
C4-O4 intracomunitare
 Livrari intracomunitare

4
Fixarea si Prezinta, pe scurt, notiunile predate, punand Elevii isi insusesc inca o Observare
consolidarea accent pe notiunile mai dificile neintelese data notiunile predate, Conversatia Individuala curenta
noilor 20 Le da indicatii asupra modului de rezolvare a fixandu-le mai bine. Exercitiul Frontala Evaluare
cunostinte a fisei de lucru.Dupa finalizarea testului Elevii raspund in scris la orala
Evaluarea
Evaluarea discuta impreuna cu elevii raspunsurile intrebarile din test.
scrisă
performantei Retin explicatiile
suplimentare.

Secventa Formuleaza aprecieri, observatii si


finala 2 recomandari. Retin aprecierile, Conversatia Catalog Individuala
Aprecierea Apreciaza prin note raspunsurile elevilor observatiile si Frontala
desfasurarii motivandu-le recomandarile. -
lectiei si a
asimilarii
cunostintelor
Prezentarea Prezinta continutul unei intrebari. Noteaza problema de Explicatia Caietul de Individuala
temei pentru 1 rezolvat; retin Conversatia teme Frontala -
acasă precizarile profesorului.