Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC “V. Al. I.Cuza”


Data: 13.02.2017
Clasa: XII D
Disciplina de studiu: FINANTE
Profesor : Oancea Stela
Unitatea de invatare: IMPOZITELE INDIRECTE
Subiectul: ACCIZELE
Tipul lectiei: LECTIE DE ASIMILARE DE NOI CUNOSTINTE; LECTIE MIXTĂ
Obiectiv de referinta: Definirea si recunoasterea caracteristicilor impozitelor indirecte
Obiective operationale:
a)cognitive:
O1-Sa defineasca corect accizele;
O2- Sa recunoasca cota de impozitare ;
O3- Sa identifice grupele de produse pentru care se platesc accize;
O4- Sa identifice suportatorul si scopul acestui impozit;
O5- Sa rezolve aplicatii privind accizele.
b)afective: O6- Sa-si valorifice in dezbatere propriile convingeri si atitudini;

Strategia didactica
a)Resurse procedurale:
 Metode si procedee: conversatia , explicatia, expunerea, exercitiul
 Forme de organizare: frontal, individual

b)Resurse materiale : fise de lucru

Bibliografie:
a)de specialitate:
 Lefter ,V;Chivu I.,”Economie Intreprinderii”, Editura Economica Preuniversitaria, 2000

b)psihopedagogica si metodica:
 Cucoş, C., “Pedagogie” (Ediţia a II-a), Editura Polirom, Iasi, 2002;

1
Obiect Continutul instruirii Strategia didactica
ive
Momentele operat Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si Forme de Mijloace Evaluare
lectiei ionale procedee organizare de
invatare
1.Organizarea - verifica prezenta - raspund prezentei - -
clasei (2 min) - verifica existenta si - se pregatesc pentru inceperea orei
starea de functionare a conversatie frontal
materialelor didactice
2. - reaminteste elevilor ca - -
Reactualizarea lectia predata anterior a - sunt atenti si reactualizeaza expunere frontal
cunostintelor fost “Taxa pe valoarea cunostintele
predate adaugata” si da o
anterior (1 min) definitie a acestora
3. Verificarea - intreaba care este - raspund cerintelor, se completeaza conversatie
cunostintelor definitia TVA si care si corecteaza reciproc frontal
(15 min) sunt elementele specifice - scriu in caiete cerinta problemei
- ofera spre rezolvare o expunere
problema referitoare la - asculta cerintele si cer explicatii
TVA - lucreaza individual la rezolvarea - - intrebari
- explica cerintele problemei conversatie deschise
- anunta timpul de lucru - raspund cerintelor in fata clasei
de 5 minute - intervin in discutie prin ridicarea conversatie individual
- numeste elevi pentru mainii, cer lamuriri, se corecteaza si
rezolvarea problemei completeaza reciproc
O6 - corecteaza raspunsurile conversatie,
elevilor, intervine cu explicatie frontal
completari si incurajeaza
elevii sa intervina in
discutie

2
4. Predarea - intreaba elevii daca stiu - raspund ca este un impozit indirect conversatie frontal - -
noilor ce sunt accizele si unde si ca l-au auzit la televizor
cunostinte (15 au intalnit acest termen
min) O1 - defineste accizele - iau notite, cer lamuriri si ofera
O2 - prezinta cota de exemple expunere
impozitare explicatie
O3 - prezinta grupele de
produse pentru care se frontal
O4 platesc aceste accize
- prezinta scopul
accizelor
- prezinta suportatorul
acestor impozite - intervin in discutie prin ridicarea conversatie frontal
O6 - corecteaza raspunsurile mainii, cer lamuriri, se corecteaza si
elevilor, intervine cu completeaza reciproc
completari si incurajeaza
elevii sa intervina in
discutie
5. Fixarea O5 - ofera spre rezolvare 2 - scriu problema in caiete expunere frontal
cunostintelor aplicatii cu privire la - rezolva individual problema in exercitiul individual
(15 min) accize caiete
- numeste un elev sa - urmaresc rezolvarea colegului conversatia frontal
rezolve problemele la - corecteaza sau se completeaza explicatia
tabla reciproc
- ofera indicati si lamuriri
6. Anuntarea - cere elevilor sa se - noteaza si iau la cunostinta tema Conversatie frontal - -
temei pentru pregateasca pentru lectia
acasa (2 min) recapitulativa

3
APLICATIE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Întreprinderea “x” este specializată în producţia de confecţii pentru cămăşi. în cursul lunii februarie 2017 în evidenţa contabilă
au fost înregistrate următoarele operaţii:

Venituri din producţia vândută 1.500 lei


Cheltuieli cu materii prime 635lei
Cheltuieli cu energia electrică 112 lei
Cheltuieli cu telefonul 103 lei
Cheltuieli cu salariile 2.170 lei
Cheltuieli cu impozitul pe clădiri 230 lei

Notă: Cheltuielile şi veniturile nu conţin taxa pe valoarea adăugată .

Valoarea adăugată în luna februarie 2017 va fi de:

Venituri din producţia vândută 1.500 lei


Cheltuieli cu materii prime 635 lei
Cheltuieli cu energia electrică 112 lei
Cheltuieli privind serviciile de la terţi 103 lei

Total 850 lei 1.500 lei

Valoarea adăugată colectată = 1.500 – 850 = 650 lei


Taxa pe valoarea adăugată de plată = 650  24% = 156 lei

Cheltuieli cu materii Venituri din vânzarea


prime şi servicii = 850 lei producţiei ( fără TVA ) = 1.500 lei
primite de la terţi
Valoarea adăugată = 650 lei

4
In România, TVA de plată se determină lunar prin diferenţă între TVA colectată asupra vânzărilor şi TVA deductibilă
înregistrată pe facturile furnizorului de bunuri şi servicii, inclusiv asupra intrărilor de imobilizări.

TVA de plată = TVA colectată - TVA deductibilă

determinăm TVA datorată de întreprindere la bugetul de stat .

Cheltuieli privind = 850 lei Venituri din producţia vândută = 1.500 lei
materiile prime – fără TVA
şi servicii prestate
Valoarea adăugată = 650 lei

TVA deductibilă = 850  24% = 204 lei,


TVA colectată = 1.500 x 24% = 360 lei

Întreprinderea va trebui deci să colecteze prin facturare, TVA pe vânzările realizate cu clienţii săi. Ea va recupera TVA cu
ocazia facturii primite de la furnizori pentru cumpărările efectuate în luna februarie 2017.
Întreprinderea varsă la buget diferenţa:
TVA de plată = 360 – 204 = 156 lei
Se constată că s-a obţinut o taxă identică cu cea calculată direct pe valoarea adăugată.

5
APLICATIE ACCIZE

1. O societate comercială produce în anul 2015 o cantitate de coniac de 150 hectolitri. Concentraţia alcoolică a coniacului este 35%.
Acciza unitară este stabilită la 280 euro / hectolitru alcool pur, iar cursul de schimb este 1 euro = 4,1 lei. Care este valoarea accizei?

2. O societate comercială produce pentru comercializare în anul 2015 o cantitate de 60.000 sticle de vin liniştit a 0,7 litri fiecare şi
acordă sub formă de dividende acţionarilor 500 de sticle de vin a 0,7 litri fiecare. Concentraţia alcoolică a vinului este 12 grade.
Cursul de schimb este 1 euro = 4,1 lei. Care este valoarea accizei? Dar care era nivelul acesteia dacă firma producea în plus şi 10.000
sticle de vin spumos la un litru fiecare? Concentraţia alcoolică este de 15 grade.

3. O societate comercială importă în anul 2015 o cantitate de 500 butoaie de bere a 500 litri fiecare. Concentraţia alcoolică a berii este
5,6 grade, iar numărul de grade Plato este 3. Acciza unitară este 0,6 euro / hectolitru grad Plato2, iar cursul de schimb este 1 euro = 4,1
lei. Care este valoarea accizei?

6
REZOLVARE APLICATII ACCIZE

1. Rezolvare:

Formula de calcul a accizei este: cantitatea (în hl) x concentraţia alcoolică x acciza unitară x cursul de schimb.
Acciza = 150 hl x 35% x 280 euro/hl alcool pur x 4,1 lei/euro = 60.270 lei.
2. Rezolvare:

Societatea comercială nu datorează acciza pentru cantitatea comercializată,cât şi pentru cantitatea acordată sub formă de dividende
acţionarilor în cazul vinului liniştit deoarece acciza este 0.
În schimb pentru vinul spumos se datorează acciza, cu menţiunea că cuantumul acesteia este acelaşi indiferent de concentraţia
alcoolică (42euro / hl produs)1.
Formula de calcul este: acciza = cantitatea (hl) x acciza unitară x cursul de schimb.
Acciza = 10.000 x 42 x 4.1 = 172,2 lei.

3. Rezolvare:

Cantitatea de bere = 500 x 500 = 250.000 litri = 2.500 hectolitri.


Formula de calcul a accizei este: acciza = cantitatea (hl) x nr de grade Plato x acciza unitară x cursul de schimb.
Acciza = 2.500 x 3 x 0,6 x 4,1 = 18.450 lei.