Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI


ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

Rabii Stefan

Eseu: Ce inseamna a fi European. Ce este Europa


Autorul: ______________
(semnătura)

Conducător ştiinţific: _____________


(semnătura)
Vasilescu Gh.

Mai mult ca oricînd, se caută astazi un răspuns pertinent la o întrebare foarte veche: Ce
este Europa?.Într-o primă instanță, sînt de luat în considerare două sensuri ale termenului
Europa.Unul este geografic si priveste o unitate continental relativ bine delimitată spațial.
Celălalt se referă la o anumită formă de cultură, desemnataă ca europeană.Evident, atributul
"european", în sens cultural, a depăsit cu mult limitele Europei geografice. Se spune, de pildă, ca
democrația si știința sînt invenții europene. Extinzindu-se, însa, pas cu pas în întreaga lume, ele
nu mai aparțin, astăzi, numai Europei. Europa, în particular Grecia Antică, este locul de naștere
al culturii vestice. Națiunile europene au jucat, începând din secolul al XVI-lea încoace, un rol
predominant în politica mondială, în special după începuturile colonialismului. Între secolele al
XVII-lea și al XX-lea, țările europene au controlat Americile, cea mai mare parte din Africa,
Australia, și porțiuni întinse din Asia. În 1900, cota populației Europei din populația lumii a fost
de 25%.Schimbările demografice și cele două războaie mondiale au condus la declinul
dominației europene în politica mondială, la mijlocul secolului al XX-lea, pe măsură ce Statele
Unite și Uniunea Sovietică își sporeau influența. În timpul Războiului Rece, Europa a fost
divizată de-a lungul Cortinei de Fier între NATO 1, în partea de vest, și Pactul de la Varșovia, în

1 NATO-(Organizația Tratatului Atlanticului de Nord) este o alianță politico-militară stabilită în 1949, prin Tratatul
Atlanticului de Nord semnat la Washington la 4 aprilie 1949. Actualmente cuprinde 29 de state din Europa și
1
est. Integrarea europeană a condus la fondarea Consiliului Europei și Uniunii Europene în
Europa de Vest, amândouă extinzându-și granițele spre est, dupa dezmembrarea Uniunii
Sovietice, în 1991.Europa are o lungă istorie a unor mari reușite culturale și economice, începând
din Epoca Bronzului. Originile culturii vestice sunt, în mod general, atribuite grecilor antici și
Imperiului Roman, care a supus întreg continentul pentru mai multe secole. După declinul
Imperiului Roman, Europa a intrat într-o perioadă de stagnare, cunoscută sub numele de Evul
Mediu, care s-a terminat prin fenomenul numit Renaștere și prin Noii Monarhi, ce aveau să
marcheze noi descoperiri, explorări și creșterea cunoștințelor științifice. Din secolul XV,
națiunile europene, în special Spania, Portugalia, Franța și Marea Britanie, au construit mari
imperii coloniale, cu dependențe în Africa, America și Asia. Revoluția Industrială a început în
secolul XVIII, ducând la o prosperitate sporită și, implicit, la o creștere de populație. După Al
Doilea Război Mondial și până la sfârșitul Războiului Rece, Europa a fost împărțită în două mari
blocuri politice și economice: națiunile comuniste din Europa de Est și țările capitaliste din
Europa de Vest. În jurul anului 1991, blocul estic a fost dezintegrat, după ce a fost vândut la
Malta. Europa s-a format prin amestecul din moștenirea greco-roman,feudalism și creștinism. În
mitologia Greciei antice, Europa a fost o prințesă feniciană pe care Zeus a răpit-o, după ce a luat
forma unui taur de un alb strălucitor. A dus–o pe insula Creta, unde a dat naștere lui Minos 2,
Rhadamanthus și Sarpedon. Pentru Homer, Europa (greacă Eurṓpē) era numele reginei Cretei din
mitologie, și nu, încă, o denumire geografică. Mai târziu, Europa făcea referire la zona central-
nordică a Greciei, iar din jurul anului 500 î.Hr. termenul a fost extins pentru a face referire și la
teritoriile din nord.Numele grecesc „Europa” are o origine incertă. O ipoteză sugerează originea
cuvântului de la cuvintele grecești întins (eur-) și ochi (op-, opt-), iar de aici Europē. Democrația
si știința sînt componentele acelei armonii inaugural fundamentale prin care s-a conturat spiritul
european. Aici și au izvorul demnitatea umană și drepturile omului, așa cum au fost statuate mai
apoi în perioadele modernă si contemporană. Deși, poate,nu mai constientizăm că acesteă
reprezintă spiritul european, în fapt extinderea democrației si științei nu reprezintă altceva decît
europenizarea lumii. Fară a uita, desigur, că realizarile fără precedent pe care le-au facut și le fac
posibile democrația și șiinta pot fi,oricînd, extrem de costisitoare: abuzul de drepturi democratice
poate deschide calea spre fundamentalism politic si totalitarism, si tehnologia poate fi pusă în
slujba distrugerii vieții.Iată de ce expresii de tipul să intrăm în Europa", tratate prea adesea
(polemic si premeditat)geografic, au realmente consistența: nu este suficientă apartenența
geografică, ci, în mod necesar, trebuie sa ne (re)apropriem spiritual european si cultura
europeană. Pare a fi evident ca,deși europenizarea lumii este un fapt incontestabil,nu tot ceea ce
se află între Atlantic si Ural și între Oceanul Arctic si Mediterană - am numit aici limitele
tradiționale ale Europei geografice, face parte înca,cu deplină îndreptățire, din Europa culturală.
La fel de evident pare a fi însa ca, teoretic, toate posibilitațile sînt deschise pentru ca Europa
culturală să atingî limitele celei geografice. Așadar, ce este Europa? Daca e să abordăm și aspecte
politice, ,trebuie de amintit răspunsul Mariei Graczyk dintr-un articol publicat pe 1 iunie în
"Neue Zircher Zeitung"."Problema mea cu termenul Europa este similară cu aceea a Sf. Augustin
privind timpul: cind nu sînt întrebată, știu ce este; cind sînt - nu mai am nici un răspuns".
Ce este Europa și care este rostul ei se mai știe răspunsul ,dar mai e o întrebare care
mulți și-o pun ,și fiecare permanen își are variant de răspuns dar niciodată nui la tema
data. Deci ce înseamnă să fii European?Cum e să fii European?Eu înca nu sunt European,din
faptul că țara mea nu face parte din Uniunea Europeană căci încă nu avut parte de integrarea
europeana,fapt care ar fi un mare impact pozitiv ,dar în sufletul meu simt senzația de cetățean
European,caci Europa este un continent cu multitudini de populații diferite ,state diferit,tradiții și
obiceiuri,cee ace ne unește pe toți într-un tot întreg ,căci ,în primul rind toți suntem oameni,și
respirăm același aier privim același cer,în al doilea rind ,suntem o mare echipă cu diferite

America de Nord.
2 Minos- (în greacă: Μίνως), în mitologia greacă, cel ce a adus legile supreme, a fost un rege legendar al Cretei, fiul
lui Zeus si al Europei și frate cu Rhadamanthus și Sarpedon
2
etnii,dar împreuna o putere mare .Deci ce înseamnă să fii European, a fi European nu înseamnă
să vorbești în limba europeană,căci nu există o limbă europeana,ci douăzeci de limbi
oficiale,prin acesata ipoteză majoritatea se greșesc.A fi European înseamnă a împărtăși
valori.Ipoteza data o descoperim în Istoria Uniunii Europene.Uniunea Europeană a apărut din
nevoia de a nu mai avea niciodată un război mondial. Aceasta a fost speranța lui Jean Monet 3 şi a
celorlalți vizionari care au lansat în 1950 ideea integrării europene, ce părea un vis imposibil
după epoca întunecată a războiului. Planul lor, visul lor a fost integrarea voluntară a economiilor
Europei atât de strâns încât războiul nu mai era o opțiune. Şi au reuşit, iar succesul lor se traduce
într-o valoare europeană clară şi palpabilă: pacea. Între statele membre nu au mai existat
războaie după 1950. O altă valoare, care a venit ca un produs secundar al primei este
prosperitatea. Modelul economic integraționist al Uniunii Europene a dus nu numai la
dezvoltarea economică în unele țări membre, ci la o creştere în toate țările membre, şi, în timp, la
reducerea decalajelor dintre regiunile mai bogate şi cele mai sărace ale Uniunii. Cum s-a reuşit
acest lucru? Prin aplicarea concretă a unei alte valori europene: solidaritatea. Solidaritatea celui
care are mai mult cu cel care are mai puțin, solidaritatea celui mai norocos cu cel cu mai puține
şanse. S-a făcut astfel marele salt de la modelul de dezvoltare învingător-învins la modelul prin
care toată lumea are de câştigat. Pace, prosperitate, solidaritate. Iată doar trei valori ale Uniunii
Europene care chiar şi singure pot explica de ce Uniunea a devenit de-a lungul istoriei sale un
magnet pentru restul continentului. Tot mai multe state şi-au dorit să aplice acelaşi model pentru
a se putea bucura de aceste valori. Dar ele nu sunt singurele valori europene. O altă valoare, la
care țineți mai ales voi, tinerii este libertatea: libertatea de expresie, libertatea de asociere,
libertatea de a studia şi a munci în orice alt stat membru al Uniunii. În aceste valori găsim
resorturile intime ale majorității covârşitoare a românilor care sunt în favoarea aderării, pentru că
vor ca în țara lor să fie pace, prosperitate, solidaritate şi libertate.
Concluzie
În concluzie pot să affirm cu certitudine că Europa este o mare oportunitate pentru
fiecare ,este un tot întreg ,plină de diferite etnii,diferite tipuri de oameno,dar afi european
înseamnă să înveţi, de la toate şi toţi,să interacționezi cu alte tipuri de oameni,să faci parte dint-o
mare comunitate de tradiții ,culturi,obiceiuri ,libertăți. În primul rând a fi om. A fi european nu
înseamnă doar a trăi în Europa, în vest sau în est, ci a-l respecta pe cel de lângă tine şi pe tine. Nu
contează unde trăieşti, important este să fii o persoană educată, să fii decent şi să ai o doză
cantitativă de bun simţ care să îţi formeze o imagine reală despre tine.Este foarte important să fii
recunoscător pentru ceea ce ai. Este bine să vrei mai mult, este chiar un aspect esenţial al vieţii,
însă niciodată nu trebuie să uităm că alţii nu au nici ceea ce avem noi.A fi european înseamnă să
ai capacitatea de a învăţa din propriile greşeli, din greşelile altora, din sfaturi şi din ceea ce vezi
în lumea largă,căci toți suntem oameni de cultură,vedem același cer,respirăm același aier,dar deși
noi încă nu suntem europe,dar suntem pe cale,dar totul depinde de noi.Dar dece să nu fim
europeni și în Moldova. De ce să nu eliminăm aceste prejudecăţi conform cărora este mai bine
afară şi că acasă nu este la fel? De ani de zile încercăm să modificăm această mentalitate, însă tot
mai mulţi români pleacă pentru că în străinătate este mai bine. Se poate şi la noi! Şi românii sunt
civilizaţi şi, cu siguranţă, oameni de încredere.Avem atât potenţial încât am putea realiza foarte,
foarte multe, dar încă mai avem de lucru la modul în care ajungem acolo. Suntem pe drumul cel
bun, iar generaţiile următoare ne promit acest lucru.
,,Uniți prin diversitate’’4,prin citatul dat
europenii arată că s-au unit pentru a promova pacea şi prosperitatea, acceptând totodată să-şi
deschidă spiritul către culturile, tradiţiile şi limbile atât de diverse ale continentului nostru.
3 Jean Omer Marie Gabriel Monnet (n. 9 noiembrie 1888 – d. 16 martie 1979) este considerat arhitectul Unității
Europene
4 ,,Uniți prin Diversitate”-mottoul Uniunii Europene,folosit pentru prima data în 2000.

3
Bibliografie

 Raţă Gheorghe. Integrare europeană: istorie, documente, analiză (curs


universitar), Chişinău, 2001

4
 Fuerea A. Manualul Uniunii Europene. Bucureşti: Universitatea juridică, 2006.
430 p.
 Cum funcţionează UE: instituţiile UE. Ghidul cetăţeanului din spaţiul european,
ed. Legko, Kiev 2004;

S-ar putea să vă placă și