Sunteți pe pagina 1din 119

NR.

INVENTAR: 3396

ARHIVELE NAŢIONALE
SERVICIUL ARHIVE NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE
BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE

COLECŢIA DE DOCUMENTE ALE UNOR PERSONALITĂŢI, PRESĂ

INVENTAR
Anii extremi: 1880-1948

1187 u.a.
PREFAŢĂ

Colecţia de documente ale unor personalităţi, presă face parte din Arhiva Istorică a Partidului
Comunist Român. În urma evenimentelor din decembrie 1989, ea a fost preluată, împreună cu celelalte
fonduri şi colecţii reunite în Arhiva Istorică, de către Ministerul Apărării Naţionale şi păstrată vreme
de câţiva ani la Arhivele Militare de la Piteşti. În anul 1995, documentele din această colecţie au fost
preluate de Arhivele Naţionale, prin intermediul Direcţiei Judeţene Argeş a Arhivelor Naţionale,
intrând apoi în custodia Biroului Arhive Contemporane.
Documentele cuprinse în colecţie au fost create de personalităţi ca Iuliu Maniu şi I.C.
Brătianu, partide şi organizaţii precum: Partidul Poporului, Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul
Naţional Liberal, Liga Poporului, Partidul Naţional Agrar, Gruparea Femeilor Române, Comitetul
Ligii Antibolşevice, Partidul Ţărănesc Radical, Partidul Radical al Micii Burghezii, Partidul Naţional
Creştin, Totul pentru Ţară, Garda de Fier, Frăţiile de Cruce, Muncă şi Lumină.
Ordonarea cronologică şi inventarierea documentelor au fost efectuate de creator. Verificarea
acestora a fost făcută, în cursul anului curent, cu un instrument de evidenţă dactilografiat, de către
referent superior Mugurel Gheorghe şi inspector asistent Daniela Niculae. În urma procesului de
verificare s-a ajuns la concluzia că este necesară tehnoredactarea inventarului datorită completărilor şi
modificărilor ce se impuneau în ceea ce priveşte descrierea unităţilor arhivistice. După finalizarea
procesului de verificare s-a făcut recotarea unităţilor arhivistice, tehnoredactarea şi colaţionarea
inventarului.
În acest inventar sunt cuprinse: memorii, ziare, broşuri, manifeste, ordonanţe, comunicate,
afişe etc. Ele se referă la: corespondenţa unor fruntaşi ai partidelor politice, acţiuni ale Armatei
Române din timpul celor două războaie mondiale, activitatea corporaţiilor şi a camerelor de muncă,
evacuarea trupelor române din zona Tisei, Congresul meseriilor şi învăţământului muncitoresc,
protestul proprietarilor de autobuze şi taximetre din Galaţi împotriva concesionării transporturilor
publice de către primăria oraşului, programul Partidului Ţărănist-Radical.
Prezentul inventar cuprinde documente din perioada 1880-1948, reprezentând 1187 u.a.,
respectiv 3,85 m.l.

18.12.2015 Inspector asistent

Daniela Niculae

I
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 Scrisoare semnată de M.G. 23 dec.
Orleanu, ministru al Industriei şi 1909
Comerţului, adresată prefectului
judeţului Ilfov, în care se dau
lămuriri cu privire la legea care
reglementează dreptul de asociere.

2 Revista „Poporul”, având febr.


subtitlul „Cooperativa de import şi 1910
export”, numărul din februarie
1910.

3 Broşură intitulată „Constituţia 1911


Marii Loji româneşti” tipărită de
Marea Lojă românească a I.O.G.T.
cu încuviinţarea Lojii Supreme
Internaţionale.

4 Manifest – cuvântare patriotică 20 aug.


care a fost tipărit pentru difuzare pe 1916
front în 1916, întocmit de preotul
Marcoviceanu Filip.

5 Document politic. Un rechizitoriu 1917-


teribil. Scrisoarea lui Alexandru 1918
Beldiman. Fostul ministru
plenipotenţiar român acuză
guvernul Brătianu că a provocat
dezastrul României.

6 Ordonanţe şi apeluri ale 1916-


prefecturilor din Bucureşti, Piteşti şi 1917
jud. Putna prin care se cere
populaţiei să păstreze calmul,
ordinea şi să nu părăsească locurile
natale, în eventualitatea ocupaţiei
germane.

7 Comunicate oficiale date de 1916-


Marele Cartier General cu privire la 1918
desfăşurarea luptelor, în toamna
anului 1916; buletine de informatori
ale Marelui Cartier General, din
anul 1917 şi completare la
Convenţia de armistiţiu de la
Focşani, încheiată la 14 ianuarie
1918 la Brăila.

8 Broşura „Egy igaz szo”. 1918


Lb. maghiară.

1
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
9 Afiş intitulat „Comunicatul 1918
oficial nr. 578 din 14 martie 1918”,
în care se dădeau ştiri despre mersul
războiului pe diferite fronturi.

10 Document cu titlul ”Tratatul de 1916


pace” (probabil din memoriile lui
Alexandru Marghiloman).

11 Manifest intitulat „Chemarea 1917


Mitropolitului Primat” în care
populaţia Moldovei este îndemnată
să primească cu încredere pe
ocupaţii germani.

12 Tabel cu ataşaţii militari români 1917


la Statul Major al armatei ruse.
Lb. rusă şi română.

13 Manifest intitulat „Ţăranilor!” 10 ian.


care cheamă la alungarea 1917
guvernului şi la încheierea păcii cu
învingătorii.

14 „Apel către cetăţeni” lansat de 23 ian.-


prefectul poliţiei din Bucureşti prin 29 mar.
care populaţia este obligată să 1917
doneze pentru ocupanţi diferite
obiecte (plăpumi, îmbrăcăminte,
blănuri etc.).

15 Înaltul decret dat de regele 1917


Ferdinand la 22 aprilie 1917.
Lb. rusă.

16 Manifest intitulat „Strigăt de 1917


alarmă”, răspândit la Vaslui în iulie
1917, semnat de Comitetul celor
10.000.

17 Manifestul „Moldoveni!” cu 1917


conţinut antirăzboinic, îndeamnă la
neîncredere în guvernanţii de la
Iaşi.

18 Comunicatul Partidului Muncii 1917


care dezminte zvonurile în legătură
cu proiectarea unei manifestaţii la
23 aprilie la Iaşi.

2
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
19 Manifest lansat de organele de 1917
stat româneşti care cheamă pe
soldaţii germani să se predea pentru
a contribui la terminarea războiului.

20 Manifest intitulat „Fratelli 1917


Italiani”.
Lb. italiană.

21 Manifest cu titlul „A magyar 1917


Honvédeknek”.
Lb. maghiară.

22 Manifest cu caracter 1917


antirăzboinic intitulat „Soldaţi
bulgari!”.

23 Manifestul „Kameraden”, cu 1917


caracter antirăzboinic.
Lb. germană, română.

24 Manifest cu caracter 1917


antirăzboinic intitulat „Soldaţi ai
Puterilor Centrale!” („Soldaten der
Centralmächte!”).
Lb. germană, română.

25 Manifest intitulat „Către soldaţii 1917


germani şi austro-ungari!” („An die
deutschen und oesterreichisch –
ungarischen soldaten!”).
Lb. germană, română.

26 Memoriu intitulat „D'le Feld 1917


Mareşal”, condamnă ocupaţia
germană. În nota de pe ultima
pagină se scrie că mitropolitul a
refuzat să-l semneze şi ca atare nu
l-a mai semnat nimeni.

27 Instrucţiuni pentru arma model 1917


1907-1915, emise de Marele Cartier
General, secţia Operaţii nr. 7.

28 Manifest adresat armatelor ruse şi 14 nov.


române de generalul Stankevici care 1917
cheamă la continuarea luptei
împotriva Germaniei.
Lb. rusă şi română.

3
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
29 Manifest al armatei germane 1917
adresat soldaţilor ruşi, ce cheamă la
impunerea încheierii păcii.
Lb. rusă, română.

30 Ordinul şefului garnizoanei Iaşi, 1917


Isaev, prin care reeditează
dispoziţiile prefectului Poliţiei, G.
Corbescu şi ale şefului garnizoanei,
generalul Herescu privind măsurile
represive împotriva cetăţenilor.
Lb. rusă.

31 Ordinul şefului trupelor ruse din 15 nov.


garnizoana Piatra-Neamţ, colonelul 1917
Eliseev, care cheamă la ordine şi
disciplină.

32 Chemarea Mitropolitului Primat, 1917


adresată românilor moldoveni şi de
pretutindeni, cu caracter pacifist.

33 Manifest nesemnat, din 1918, ce 1 ian.


critică atitudinea de supunere a 1918
Mitropolitului Primat faţă de
ocupanţii germani.

34 Cereri ale refugiaţilor politici 1918


Raul Crăciun şi Al. V. Casimir
adresate autorităţilor ruse, de a
primi acte şi azil în Rusia.

35 Ordonanţă a prefectului Poliţiei 23 mar.


Capitalei cu privire la obligaţiile 1918
militarilor români demobilizaţi, pe
durata ocupaţiei militare germane.

36 Protocoale secrete privind 7 mai


aplicarea oricăror dispoziţii din 1918
tratatele de pace încheiate între
România şi Germania, Austro-
Ungaria, Bulgaria, Turcia,
convenţia economică adiţională
Româno-Austro-Ungară din 7 mai
1918.

37 Material intitulat „Alegerile din 14 mai


teritoriul ocupat”, semnat de Al. 1918
Marghiloman.

4
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
38 Ordin circular pentru revenirea 1918
jandarmilor români din Moldova în
teritoriul ocupat din 3.V.1918.
Instrucţiuni ale Companiei de
jandarmi rurali Olt asupra conduitei
pe care trebuie s-o aibă jandarmii
faţă de ocupantul german, de la
plecarea din Vaslui şi pe tot timpul
funcţionării.

39 Ordonanţă a comandantului 1918


garnizoanei Ismail prin care
instituie starea de asediu în oraşul
Ismail, în scopul prevenirii
manifestaţiilor bolşevice.
Lb. rusă, română.

40 Comunicat al Comandamentului 1918


trupelor germane din Bucureşti,
prin care sunt citaţi 21 cetăţeni
români condamnaţi la 5 luni
închisoare pentru că au refuzat să se
prezinte la lucru.
Lb. germană, română.

41 Raport al prefectului Poliţiei 1918


Capitalei referitor la starea de spirit
a populaţiei din Bucureşti în ajunul
retragerii trupelor germane, în
noiembrie 1918. Listă a Poliţiei
Capitalei cu persoanele rănite cu
focuri de armă de soldaţii germani
în retragere.

42 Ordin rezervat privind 3 nov.


comportarea membrilor gărzilor 1918
naţionale faţă de trupele germane în
retragere, în Arad. Manifest intitulat
„Fraţilor Români!”, lansat de Sfatul
poporului român din Ardeal,
cheamă la linişte şi ordine.
Lb. maghiară, germană, română.

43 Ordin de mobilizare dat de 18 nov.


comandantul batalionului II al 1918
Legiunii Române din Alba Iulia.

44 Apel „Către locuitorii satelor” 1918


semnat de Expositura Ardeleană
„Hangya” ce cheamă la sprijinirea
cooperativelor de consum.

5
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Lb. maghiară, română.

45 Chemare adresată ajutorilor de 1918


notari din toată Ungaria, lansată de
Sfatul Notarilor din jud. Satu-Mare,
pentru alegerea delegaţilor sfatului
notarilor pe ţară de la 18 decembrie
1918.
Lb. maghiară.

46 Manifeste adresate populaţiei din 1918


Ardeal de către şeful de Stat Major
General al Armatei Române,
generalul Prezan, la intrarea
trupelor române în Transilvania.

47 Material intitulat „Consiliul 14 dec.


Naţional Român din Blaj”, ce arată 1918
atrocităţile săvârşite de unguri.

48 Proiectul unui memoriu prin care 1918


să se pună în vedere îndreptăţirea şi
necesitatea unirii Transilvaniei cu
România, întocmit de Marele
Cartier General, Secţia
Informaţiilor.

49 Manifest intitulat „Fraţi români!” 1918


lansat de Comitetul Naţional
Român din teritoriul scăpat de sub
jugul unguresc.

50 Manifest cu titlul „Cătră românii 1919


de pe Valea Crişului Alb”, prin care
dr. Ioan Suciu chema populaţia să
sprijine hotărârile Consiliului
Dirigent.

51 Ordonanţa nr. 28 din 12 aprilie 1919


1919 pentru înregistrarea populaţiei
româneşti în termen de 3 zile;
ordonanţa nr. 271 din 4.III.1919
prin care supuşii străini din
Bucureşti erau obligaţi să se
prezinte pentru înregistrare;
ordonanţa prefectului jud. Putna
prin care supuşii străini erau
obligaţi să se prezinte la poliţie
pentru luarea în evidenţă.

6
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
52 Manifest intitulat „Fraţi 1919
români!”, tipărit în scopul
contracarării mişcărilor anarhice
care au cuprins statele vecine,
cheamă la ordine socială.

53 Manifestul „Apel protest”, 1919


semnat de Ioan Arghirescu din
Bârlad ce demască politica
antinaţională a socialistului G.
Racovski şi alte nereguli în
mişcarea socialistă din Bârlad.

54 Manifest intitulat „Chemare către 1919


toţi locuitorii României Mari”,
cheamă populaţia la calm, ordine şi
muncă precum şi la respingerea
tendinţelor şi a agitaţiilor bolşevice.

55 Manifestul cu titlul „Garda 1919


conştiinţei naţionale din România”,
comunicat către meseriaşii,
muncitorii şi muncitoarele de la
R.M.S. şi C.F. Iaşi.

56 Manifestul „Către poporul


român!” se adresează românilor din
Ardeal şi Banat, cheamă la muncă,
ordine socială şi toleranţă faţă de
celelalte naţionalităţi.

57 Broşura „La lucru fraţilor”, 1919


îndeamnă la muncă pentru
reclădirea ţării, după primul război
mondial.

58 Manifest intitulat „Secui!”, Iul.


semnat „Adevăraţii prieteni ai 1919
secuilor”.
Lb. maghiară.

59 Manifest cu titlul „Cetăţeni!” 1919


(Polgárok).
Lb. maghiară.

60 Manifeste intitulate: „Către 1919


populaţia de la hotarele României
Mari”, „Fraţi români!”, semnat
„Santinela română”, cu caracter
promonarhic.

7
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
61 Manifestul „Către românii de 1919
pretutindeni” al Asociaţiei
profesorilor universitari.

62 „Manifest către ceferişti”, ce 1919


cheamă la formarea unui fond
electoral pentru candidaţii susţinuţi
de ceferişti.

63 Comunicarea prefectului poliţiei 1919


oraşului Chişinău prin care cetăţenii
oraşului sunt invitaţi să nu dea
crezare unor zvonuri răspândite de
răufăcători.
Lb. rusă, română.

64 Afiş electoral al Ligii Poporului 1919


intitulat „Manifest” prin care
cheamă pe comercianţii, meseriaşii
şi muncitorii din Ploieşti la o
întrunire, în data de 26 octombrie
1919.

65 Afiş referitor la întrunirea publică 1919


a Partidului Conservator în ziua de
26 octombrie 1919.

66 Manifest intitulat „Cetăţeni ai 1919


României Mari” cu caracter
patriotic.

67 „Apel către săteni”, prin care 1919


populaţia din Vrancea este
îndemnată să aştepte în linişte
înfăptuirea reformei agrare.

68 Afiş electoral al candidatului 1919


independent Vintilescu Aurel
intitulat „Fraţi meseriaşi, negustori
şi muncitori săteni”.

69 Ordin de mobilizare emis la Brad 1919


în 15 februarie 1919, în numele
Consiliului Dirigent.

70 Manifest intitulat „Un cuvânt 1919


către toţi Românii!” semnat „Bunii
şi adevăraţii români”.

71 Buletin de informaţiune nr. 4 al 1919

8
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Comandamentului Zonei Interioare
de sud.
Lb. rusă, română.

72 Proclamaţia semnată de generalii 1920


Mărdărescu şi Panaitescu cu ocazia
evacuării trupelor române din zona
Tisei.
Lb. maghiară, română.

73 Broşura „Păţania sergentului 1920


Vasile Ciornei” cu caracter
antibolşevic destinată ostaşilor
români.

74 Apel „Către toţi locuitorii 1920


judeţului Prahova ai oraşului
Ploieşti” lansat de Cercul studenţesc
Prahova.

75 Apelul Partidului Socialist 1920


Moderat prin care îndeamnă
muncitorii să nu adere la grupurile
anarhiste leniniste.

76 Broşură cuprinzând decrete legi 1920


privitoare la: organizarea şi
funcţionarea Curţilor Marţiale,
acordarea şi aplicarea amnistiei.

77 Statutul Societăţii „Credinţa” 1920


cooperativă de producţie pentru
lucrări de cale ferată în comun.

78 Afiş cu conţinut antibolşevic 1920


lansat de Societatea Veteranilor
„Carpaţi” din Tr. Severin, prin care
cheamă la o adunare.

79 Manifeste cu caracter 1920


antisocialist şi antibolşevic, lansate
de Societatea „Mărăşti-Putna” cu
titlul „Iubiţi camarazi de arme,
veterani şi demobilizaţi”.

80 Expunere de motive a ministrului 1920


Muncii şi Ocrotirilor Sociale Gr.
Trancu-Iaşi în Camera Deputaţilor,
cu privire la reglementarea
conflictelor de muncă şi proiect de

9
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
lege pentru reglementarea lor.

81 Manifest intitulat „Frate 1920


române”.

82 Etichete sub formă de versuri 1920


care explică greutăţile interne din
cauza războiului şi îndeamnă la
muncă pentru reconstrucţia ţării.

83 Ordonanţa nr. 2 a 1920


Comandamentului trupelor de Est.
Lb. rusă, română.

84 Afiş prin care cetăţenii din 1920


Ploieşti erau chemaţi la o adunare
publică, în ziua de 2.XI.1920,
pentru a protesta faţă de răul
tratament la care sunt supuşi români
în Ungaria.

85 Afiş care cheamă diversele 1920


categorii sociale să adere la partidul
poporului.

86 Ordonanţă a Primăriei Capitalei 1920


prin care se fixau preţurile la
vânzarea cărnii.

87 Broşură care dezvăluie 1920


atrocităţile revoluţiei proletare
maghiare.

88 Manifest intitulat „Iubiţi 1920


cetăţeni!”, semnat de „Comitetul
binelui public”.

89 Manifest semnat de invalidul de 1920


război Trică Dumitru prin care
salută decizia justiţiei de a-l
condamna pe socialistul M.Gh.
Bujor şi face apel la izolarea celor
care răspândesc idei bolşevice.

90 Manifest semnat de plutonierul 1920


major invalid Gârniţă D., intitulat
„Iubiţi şi fraţi ostaşi”, prin care
cheamă la ordine şi disciplină.

91 Rapoartele lui: Gr. Trancu – Iaşi 1920

10
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
către Guvern, referitor la situaţia
muncitorilor după greva generală
din octombrie 1920 şi Stavri
Cunescu funcţionar superior la
Ministerul Muncii privind unele
măsuri ce trebuie luate pentru
îmbunătăţirea situaţiei muncitorilor.

92 Decretul regelui Ferdinand I în 1920


care declară starea de asediu în
Bucureşti şi cenzură în întreaga
ţară, din 21 octombrie 1920.
Ordonanţe şi ordine
guvernamentale cu privire la
mobilizarea personalului CFR,
pentru a putea face faţă grevei
generale.

93 Comunicatul Comandamentului 1920


zonei Petroşani, Lonea, Vulcan şi
Lupeni, care anunţă mobilizarea
muncitorilor mineri pentru a pune
capăt grevei generale din Valea
Jiului.

94 Apel intitulat „Cetăţeni” adresat 7 mar.


de către comandantul Corpului IV 1920
Armată şi comandantul pieţii Iaşi cu
privire la sărbătorirea în judeţul Iaşi
a „Zilei Invalizilor”.

95 Broşura „Liberalii în Ardeal. 1920


Transilvăneni se apără”, Bucureşti,
Tipografia Gutenberg SA – 1920.

96 Tabel cu funcţionarii „Casei 1920


Cercuale pentru Asigurările Sociale
Cluj”.

97 Broşura „Problema cea mare. 1921


Refacerea transporturilor pe CFR”.

98 Afiş lansat de Comisia interimară 1921


a oraşului Ploieşti ce se referă la
sprijinul populaţiei în acţiunile
edilitare.

99 Mesajul transmis prin radio de 1921


Take Ionescu - ministrul Afacerilor
Externe al României, lui Gheorghi

11
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Cicerin - ministrul Afacerilor
Externe al URSS.
Lb. franceză.

100 Afişe electorale lansate cu Ian.


prilejul alegerilor pentru Camera de 1922
Comerţ.

101 Broşură „Regulament de 1922


mobilizare pentru stabilimentele
industriale şi exploatările agricole”,
editată de Ministerul de Război.

102 Apel „Către conducătorii ţării”, 1922


semnat de Societatea Văduvelor şi
orfanilor de război prin care se cere
sprijinirea acestora pentru a nu
ajunge cerşetori.

103 Manifest semnat George Velicu, 1922


fost administrator al ziarului
„Socialismul” în care arată
neregulile de la ziar şi cere
muncitorilor să nu mai cotizeze
pentru acesta.

104 Broşura intitulată „Organizaţia 1923


Internaţională a Muncii” editată de
Biroul Internaţional al Muncii.

105 Broşura „Statutul F.N.R.”, editată 1923


la Timişoara de „Fascia Naţională
Română”.

106 Broşură editată de Cercul de 1924


Studii Dentare al României
cuprinzând un memoriu adresat
deputaţilor şi ministrului Sănătăţii
Publice, referitor la practicarea
dentisticii.

107 Declaraţia unor studenţi 1924


basarabeni, aflaţi la Praga, prin care
aduc la cunoştinţă legaţiei române
că nu au nimic comun cu protestul
din 31.III.1924.

108 Informare privind mişcări de 22 iul.


trupe la graniţa Basarabiei care pot 1925
duce la conflict cu Rusia.

12
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Lb. germană.

109 Fotografii a 4 timbre


reprezentând tendinţele iredentiste
maghiare.

110 Documente privind Congresul 1926


meseriilor şi învăţământului
muncitoresc.

111 Statutele Băncii pentru Comerţul 1926


Intern şi Extern, societate anonimă
din Cernăuţi.

112 Broşură intitulată „Pacea” – 1926


revistă cu caracter umanitarist şi
literar, apărută la Vaslui sub
conducerea lui I. Segal.

113 Statutele societăţii anonime pe 1927


acţiuni „Viaţa” şi o scrisoare
circulară a societăţii către acţionari.

114 Broşuri intitulate: „Tara şi 1927


Dinastia. Fapte şi documente
privitoare la regularea succesiunii la
tron”; „Acte şi corespondenţa
relative la renunţările la tron ale
fostului principe moştenitor.”

115 Broşura „Soluţiuni pentru 1927


îmbunătăţirea muncii în portul
Brăila”.

116 Declaraţiune de candidatură 1927


pentru alegerea adunării deputaţilor
din ziua de 7 iulie 1927, emisă de
Circumscripţia Electorală a jud.
Ilfov.

117 Manifest intitulat „Fraţi 1928


muncitori”, semnat „Comitetul Ligii
Fulgerul” prin care se îndeamnă
masele să nu-şi mai plătească dările
către stat. Manifest (confuz) care
îndeamnă populaţia să constituie
gărzi revoluţionare pentru preluarea
puterii.

118 Calendarele: „Vatra” – 1925, cu

13
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
caracter muncitoresc; „Zoria” –
1924, are caracter naţionalist
ucrainian; „Ridnogo Krai” – 1927,
cu caracter naţionalist ucrainian.
Lb. rusă.

119 Buletine de vot cuprinzând liste 1928


ale diferitelor partide politice.

120 Manifest intitulat „Către fraţii de 1928


dureri şi necazuri” semnat „Frăţia
Poporului”.

121 Afiş electoral al candidatului dr. 1928


Otto Herzog.
Lb. germană.

122 Înştiinţare despre înfiinţarea unei 1928


şcoli de muzică particulară în oraşul
Bălţi, sub denumirea de
„Internaţionala”.
Lb. rusă, idiş.

123 Statutele Societăţii „Vindecarea 1929


bolnavilor” din Bacău, în scop de
ajutor reciproc.

124 Chemare la consfătuirea din 14 1929


aprilie 1929, organizată la Ploieşti
pentru discutarea împroprietăririi
urbane în acest oraş.

125 Afiş-protest împotriva 1930


suspendării apariţiei a 4 ziare
maghiare, prin implicarea unor
maghiari interesaţi în acest scop.
Lb. maghiară, română.

126 Proces verbal încheiat cu ocazia 24 iul.


protestului proprietarilor de 1930
autobuze şi taximetre din Galaţi
împotriva concesionării
transporturilor publice de către
primăria oraşului.

127 Afişe, manifeste, apeluri, lansate 1930


de col. în rezervă Ioan Niculcea,
adresată muncitorilor naţional-
creştini. Broşura „Procentul este un
furt şi nu trebuie plătit”, parte din

14
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
cuvântarea colonelului Ion Niculcea
la întrunirea organizaţiilor obştilor
muncitoreşti naţional creştine din
Iaşi – 1930, şi broşura „Memorii”,
de colonel în rezervă Niculcea Ioan,
publicată de biblioteca „Dezrobirea
integrală a muncii”.

128 Manifestul Partidului Patriotic 1931


Naţional Român, semnat de Tiberiu
Rebreanu despre scopul şi doctrina
partidului.

129 Afiş lansat de Liga „Vlad Ţepeş”, 1931


înfiinţată de Gr. Filipescu, prin care
cheamă pe cetăţenii din Brăila să
adere la Ligă.

130 Broşura „Practica Dentară, 1932


Abuzuri şi ilegalităţi. Memoriul al
II-lea adresat Parlamentului.”

131 Înştiinţare elaborată de Ian.


Comisiunea Muncii din Portul 1932
Galaţi adresată muncitorilor din
port, în scopul trierii lor.

132 Afiş al Societăţii „Prietenii 7 feb.


Ştiinţei” din Craiova prin care se 1932
anunţă ţinerea unei conferinţe în
ziua de 7.II. 1932.

133 Afiş intitulat „Cetăţeni?”, lansat 1932


de C.M. Buia din comuna Puţuri
jud. Dolj, prin care ţăranii din
comună sunt îndemnaţi să nu
plătească datoriile până la stabilirea
legii conversiunilor agricole.

134 Material intitulat „Deosebire mar.


între Marxism şi Bolşevism”. 1932

135 Chemări şi apeluri către 1932


agricultorii, comercianţii şi
industriaşii din Târgu Jiu şi judeţul
Gorj, pentru a discuta pe tema
legilor de conversiune.

136 Versuri intitulate „Făcliile” de aug.


Rab Tamás, deplângând Ungaria de 1932

15
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
după Trianon.

137 Afişe ale Frontului unic al 1932


asanării generale, prin care se
cheamă la întruniri publice în
Craiova cu scopul anulării datoriilor
faţă de bănci şi cămătari.

138 Manifest intitulat „Muncitori”, 1932


prin care se care cheamă populaţia
din Reşiţa să respingă lista social-
democrată şi să voteze lista
gospodărească, şi manifestul cu
titlul „Cetăţeni”, prin care se
cheamă populaţia din Reşiţa să
voteze lista lui Eugen Crenianu.
Lb. germană, maghiară, română.

139 Manifest „A bătut ceasul!”, de dr. 1 sept.


George Ohăbeanu-rechizitoriu al 1933
societăţii româneşti.

140 Afiş electoral al Frontului 1933


Plugarilor.

141 Ordonanţa nr. 1 a feb.


Comandamentului 4 Armată Iaşi 1933
prin care declară stare de asediu în
oraşele Iaşi şi Cernăuţi, Ordonanţa
nr. 2 a Comandamentului
Garnizoanei Cernăuţi prin care sunt
dizolvate 12 organizaţii de tip
comunist, Ordonanţă a
Comandamentului Garnizoanei
Cernăuţi prin care se instituie starea
de asediu în oraş.

142 Apel către toţi cetăţenii ploieşteni 1933


consumatori, semnat de Nicolae
Mozgoava.

143 Înştiinţarea emisă de Casa 1 iun.


Asigurărilor Sociale Iaşi ce se 1933
referă la valoarea cotizaţiei ce
trebuie plătită la asigurările sociale.

144 Afiş al Societăţii de Vânătoare şi 25 iun.


Tir „Mistreţul”, referitor la o 1933
serbare vânătorească în ziua de 25
iunie 1933.

16
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
145 Copie de pe Ordinul Ministerului 1933
de Interne, Direcţia Administraţiei
de Stat, nr. 8793 din 6 iulie 1933,
cuprinzând modul de autorizare şi
funcţionare a sindicatelor artiştilor
instrumentişti.

146 Invitaţia trimisă de Federaţia 1933


„Tudor Vladimirescu” lui
Avramovici Gheorghe, pentru a
participa la Congresul studenţilor
olteni, în 13-15 august 1933 la
Târgu Jiu.

147 Broşură intitulată „Ideologie, 1933


program şi statut”, editată de
Frontul Muncii.

148 Broşură cuprinzând Statutul 1933


„Pavăza de oţel” – Aşezământ de
solidarizare naţională a satelor şi de
afirmare a drepturilor ţărănimii
române”.

149 Manifest intitulat „Crezul 1933


tramvaiştilor sindicalizaţi”,
satirizează sindicatul S.T.B.
Bucureşti, considerat ca „Bolşevic”.

150 Manifest semnat de M. Popescu 7 oct.


intitulat „Fraţi Ceferişti”, prin care 1933
sunt chemaţi la o întrunire în sala
Locomotiva, la 15 octombrie 1933.

151 Afişe electorale pentru alegerile 1933


la Camerele de Comerţ din Iaşi şi
Bălţi.

152 Programul Congresului Regional 1933


al Moldovei întregite şi înfiinţării
oficiale a Regionalei „Cuza Vodă”
Iaşi, 12 noiembrie 1933, tabel cu
persoanele ce alcătuiesc Comitetul
Regionalei „Cuza Vodă” din Iaşi.

153 Program de acţiune al Uniunii 1933


foştilor voluntari români, întocmit
de dr. Petre Meteş (legionar).

154 Ordin general al delegatului 20 ian.

17
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Corpului II Armată pe lângă 1934
Direcţia Generală C.F.R., generalul
Libert, prin care se interzice
răspândirea de manifeste şi
propagandă organizaţiilor interzise.

155 Afiş prin care se cheamă la o 1934


adunare de protest organizată la
Giurgiu, împotriva activităţii Casei
Centrale din Bucureşti.

156 Ordonanţe ale Corpurilor II 1934


Bucureşti şi IV Iaşi de Armată, prin
care sunt interzise un număr de 32
partide şi organizaţii de tip
comunist.

157 Apel al Federaţiei Române de 1934


Şah către iubitorii acestui sport.

158 Manifest editat de „Mişcarea 1934


pentru înoirea naţională a
germanilor din România” cu sediul
la Sibiu.
Lb. germană.

159 Broşură intitulată „Revolta 1934


armată şi războiul de stradă”, (curs
predat la Şcoala de propagandă din
Moscova), editată de Marele Stat
Major.

160 Materiale privind procesul 1935


intentat de Mircea Vulcănescu şi
alţii lui Zaharia Stancu şi altor
persoane pentru calomnie prin
ziarele „Naţionalul nou”,
„Curentul” şi „Credinţa”.

161 Apel către deponenţii Băncii 1934


Comerţului prin care sunt chemaţi
la o adunare în 14.XII.1934 pentru a
cere să le fie respectate drepturile.

162 Manifest intitulat „Tovarăşi” în 1934


care se anunţă o acţiune împotriva
regelui Carol al II-lea când se va
afla pe linia Cluj-Oradea.

163 Afiş al Ligii Antirevizioniste 1935

18
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Române prin care cheamă populaţia
din Slatina la Marea Adunare
Naţională a acestei organizaţii, în
ziua de 24 ianuarie.

164 Manifest semnat de I. 1935


Dumitrescu intitulat „Prin muncă şi
cinste nu, numerus valahicus”, în
care se pronunţă împotriva aplicării
formulei „numerus valahicus”, în
universităţi.

165 Afiş prin care se face cunoscut că 1935


începând cu ziua de 4 mai 1935 va
apărea ziarul „Zorile”, organ
independent de informaţie, sub
direcţia lui Em. Socor. Ziarul va
apare în continuarea Ziarului
„A.B.C.” care a fost suspendat.

166 Ordonanţa Comandamentului 22 iun.


Corpului 5 Armată prin care se 1935
prelungeşte starea de asediu cu 6
luni şi se interzice activitatea
Asociaţiei pentru protecţia femeii şi
copilului, ligii contra brutalităţilor
şi ligii contra prejudecăţilor.

167 Broşură intitulată „Viaţa 1935


romanţată a banditului Emil Socor”
de Ioan Lăzărescu.

168 Statutul sindicatului patronilor 28 mai


brutari şi franzelari din judeţul 1935
Neamţ.

169 Fotografii cu grupuri de 1935


cercetaşi; afiş al Asociaţiei
Cercetaşilor Români prin care
anunţă că la Piatra Neamţ vor rula
filmele „Jamboreea Cercetaşilor de
la Piatra Neamţ” şi „Kandersteg”;
instrucţiuni în legătură cu
„Jamboreea” editate de grupul nr. 7
„Csaba” a cercetaşilor din Braşov.
Lb. maghiară.

170 Publicaţie a Căpităniei Portului 28 ian.


Tulcea în legătură cu desfăşurarea 1934
alegerilor pentru Comisiunea

19
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Muncii din localitate.

171 Materiale ale cercului vânătorilor 1936


din Iaşi în legătură cu organizarea,
funcţionarea şi sediul societăţii.

172 Publicaţie a Căpităniei Portului 6 ian.


Galaţi pentru organizarea alegerii 1936
reprezentanţilor muncitorilor în
Comisia Muncii.

173 Broşură intitulată „Viaţa de 1936


groază şi şantaj a micului
budapestean Pinkas Rabinovits!”.

174 Broşură editată de Biblioteca 1936


Populară, intitulată „Morţi
misterioase”.

175 Invitaţie a cercului franco-român 1936


pentru participarea la reprezentaţia
teatrală dată de trupa franceză.

176 Manifest semnat de Pierre 1936


(Gaxette) intitulat „Români”, în
care se critică politica lui N.
Titulescu de apropiere faţă de
URSS.

177 Manifest intitulat „Români din 1936


cele patru unghiuri ale ţării!
Români de pretutindeni!”, semnat
„Uniunea sacră a braţului care nu
iartă”.

178 Broşură cu titlul „Darea de seamă 1936


pe anul 1936 a Societăţii Generale a
funcţionarilor poliţieneşti”.

179 Broşură intitulată „Exerciţiu de 1936


cercetaş” („Cserkészpróba”) editată
de grupul nr. 7 al bătrânilor
cercetaşi din Braşov.
Lb. maghiară.

180 Circulară a Ministerului Muncii, 5 mai


Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, 1936
adresată directorilor de uzine,
fabrici, instituţii etc. privind
problema concediilor de odihnă.

20
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
181 Afiş intitulat „Români şi 1936
românce”, prin care cheamă la o
întrunire publică în Brăila, în ziua
de 21 iunie 1936, pentru
contracararea propagandei
comuniste prin presă.

182 Manifest intitulat „Politica păcii”, 1936


semnat de generalul Gabriel Negrei,
în care critică politica de înarmare a
ţărilor cu regimuri dictatoriale de
dreapta şi de stânga.

183 Înştiinţare a Prefecturii judeţului 27 aug.


Tulcea adresată şomerilor 1936
intelectuali, în scopul întocmirii
unei statistici.

184 Adresă prin care Inspectoratul 1937


General al Muncii Cluj înştiinţează
Uniunea Muncitorilor din Industria
Minieră despre numărul delegaţilor
muncitorilor care sunt admişi să
participe la tratativele pentru
încheierea noului contract de
muncă, precizând şi data acestor
tratative.

185 Broşură cuprinzând Darea de Feb.


seamă a Consiliului de 1937
Administraţie al Casei de Economie
şi Credit a personalului Societăţii
„Steaua Română”.

186 Apel adresat cetăţenilor oraşului 1937


Bălţi de către „Comitetul de acţiune
pentru refacerea oraşului Bălţi”.
Lb. rusă, română.

187 Tabel cuprinzând numele şi 1936-


prenumele membrilor comitetului 1937
Societăţii „Mihail Eminescu” din
Târgu Neamţ.

188 Broşură editată de Partidul 1937


Românesc al Luptătorilor, intitulată
„Chemare”, cuprinde programul
partidului.

189 Apelul Comitetului Local pentru 1937

21
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Asistenţă Universitară „Regele
Carol II”, prin care roagă pe toţi
funcţionarii, conducătorii
autorităţilor şi instituţiilor locale, să
contribuie cu o sumă echivalentă
salariului pe o zi, la constituirea
unui fond de asistenţă pentru
întreţinerea cantinelor, căminelor şi
clinicilor medicale.

190 Ordonanţă a Primăriei Oraşului 20 nov.


Vaslui prin care se fixează preţuri la 1937
pâine şi făină.

191 Publicaţie a Căpităniei Portului 1937


Ismail care cuprinde instrucţiuni
pentru desemnarea reprezentanţilor
de specialitate ai portului.

192 Afiş electoral al candidatului 1937


independent pentru alegerile
parlamentare (Senat) Iconom
Stavrofor Pavel Guciuzna din
Orhei.

193 Afiş electoral al candidatului 20 dec.


Nicolae Ioan din Călăraşi, pentru 1937
alegerile parlamentare (Senat).

194 Manifest intitulat „Români”, în 1937


care se critică activitatea Partidului
Totul pentru Ţară, condus de C.Z.
Codreanu şi cheamă electoratul să
voteze acest partid.

195 Publicaţie a Biroului Electoral 1937


Judeţean Mehedinţi pentru
organizarea alegerilor parlamentare
din 20 şi 22 decembrie 1937.

196 Materiale ale Asociaţiei Generale 1937


a Producătorilor şi Distribuitorilor
de Energie Electrică din România.

197 Material semnat A.I. Canaiss, 1 ian.


intitulat „Ameninţare”, atrage 1938
atenţia asupra pericolului
reprezentat de Garda de Fier.

198 Broşură editată de Fundaţia 1938

22
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Regală „Principele Carol” intitulată
„Scutiri la care au dreptul căminele
culturale”.

199 Ordonanţă a Prefecturii judeţului 31 mar.


Iaşi prin care se aduce la cunoştinţă 1938
că toate spectacolele din sălile de
teatru şi cinematografe vor lua
sfârşit prin intonarea imnului regal
român.

200 Invitaţie trimisă de redacţia 1938


ziarului „Meseria şi Comerţul” din
Oradea, lui David Alexandru din
Braşov, de a participa la adunarea
comitetului de organizare privind
înfiinţarea „parlamentului
meşteşugarilor”.
Lb. maghiară, română.

201 Manifest semnat „Studenţimea 8 nov.


macedo-română”, intitulat 1938
„Români”, care semnalează acţiuni
iredentiste bulgare în Cadrilater,
împotriva coloniştilor macedo-
români şi îl învinuieşte pe A.
Călinescu pentru că i-a dezarmat pe
colonişti.

202 Ordonanţa nr. 1 a 11 nov.


Comandamentului Garnizoanei 1938
Soroca prin care posesorii de arme
neautorizaţi sunt obligaţi să le
predea la garnizoană.

203 Material întocmit de Legaţia 1939


Italiei la Sofia, intitulat „Ideea
comunistă şi tendinţele ruso-file în
Bulgaria”.
Lb. italiană.

204 Afiş electoral al candidatului Dan 1939


M. Ştefănescu pentru alegerile
parlamentare (Senat), intitulat
„Iubiţi Alegători”.

205 Afiş intitulat „Atentatorul de la 1939


München a fost prins”, care se
referă la atentatul eşuat împotriva
lui Hitler, din data de 8 noiembrie

23
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1939.

206 Manifest naţionalist semnat „un 1939


cetăţean cunoscător” şi intitulat
„Bandiţilor!”, ce se adresează
regelui şi susţinătorilor săi.

207 Memoriu al Asociaţiei 1940


Tracţiunea, filiala Sibiu, adresat
ministrului Lucrărilor Publice şi
Comunicaţiilor, ce cuprinde
revendicări pentru tinerii mecanici
de la C.F.R.

208 Broşură cu caracter antisemit. 1940


Lb. rusă.

209 Afişe pentru popularizarea 1940


activităţilor studenţeşti din Iaşi.

210 Broşura „Acestea erau garanţiile 1940


anglo-franceze” ce cuprinde
planurile de distrugeri ale aliaţilor
în regiunea petroliferă română şi pe
Dunăre.

211 Manifest nesemnat, intitulat 1941


„Români”, adresat populaţiei din
judeţul Alba care este invitată să-i
alunge pe Mihail Manolescu, Valer
Pop şi Ion Gigurtu, aflaţi în acest
judeţ şi învinuiţi că au semnat
Dictatul de la Viena.

212 Scrisoare a Organizaţiei 26 ian.


Frontului Renaşterii Naţionale Cluj, 1940
adresată preşedintelui breslei
lucrătorilor constructori din Cluj
prin care invită o delegaţie a acestei
bresle să participe la Te-Deum-ul
de la Catedrala Ortodoxă din 1 mai
1940.

213 Manifest intitulat „Fraţi români 1940


ardeleni”, ce are legătură cu cedarea
Ardealului.

214 Manifeste ale Organizaţiei 1940


„Zadruga” cu conţinut incitator
antiromânesc, adresate în special

24
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
soldaţilor români, îndemnaţi la
nesupunere faţă de superiori, la
anarhie şi la luptă de clasă.

215 Manifeste intitulate „A fost 1940


destul!” cu conţinut antilegionar,
pin care se exprimă încredere în
rege şi Antonescu.

216 Fluturaş cu titlul „Români!”, cu 1941


caracter antihitlerist şi împotriva
cedării Ardealului.

217 Legea privind recunoaşterea 1940


organizaţiilor de bresle ale
muncitorilor, funcţionarilor şi
micilor meseriaşi.
Lb. maghiară.

218 Fluturaşi şi manifeste comuniste 1940


intitulate „Muncitori români! La
arme!”, prin care cheamă la neplata
chiriilor şi la încredere în Stalin.
Copii dactilografiate de
Siguranţă.

219 Manifeste cu caracter 1941


anticomunist, în care se arată
situaţia populaţiei din „Raiul
comunist” de peste Prut.

220 Scrisoarea Centralei reuniunilor 1941


de meseriaşi, comercianţi şi
muncitori din România, filiala Cluj,
adresată reuniunii meseriaşilor şi
muncitorilor români din Anina prin
care se face cunoscut că aceste
reuniuni n-au fost desfiinţate.

221 Manifest intitulat „Români”, 2 feb.


semnat „Ardealul”, cu conţinut 1941
antifascist şi anticominternist, prin
care se condamnă rebeliunea
legionară şi se exprimă încrederea
în rege şi în armată.

222 Manifest intitulat „Români!” şi 1941


semnat de Centrul Libertăţii
Naţionale, acuză guvernul lui I.
Antonescu de pătrunderea

25
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
masonilor în conducerea statului şi
a armatei.

223 Manifest al Grupului Etnic 1941


German din România, intitulat
„Apel către refugiaţii români; Fraţi
români!” prin care îi îndeamnă pe
românii refugiaţi în Banat şi
Transilvania să contribuie prin
munca lor la întreţinerea armatelor
de pe front.

224 Afişe ale armatei române şi 1941


germane adresate populaţiei civile
din URSS, referitoare la respectarea
ordinii şi legalităţii.

225 Manifest adresat soldaţilor 1941


sovietici cu îndemnul de a refuza să
mai lupte.
Lb. rusă.

226 Manifest nesemnat, cu caracter 1943


antihitlerist.

227 Manifest intitulat „Fraţi 1941


proletari”, referitor la lupta contra
guvernului Antonescu, pentru o
Românie „corp unit cu Rusia”.

228 Manifest intitulat „Români 1941


adevăraţi, citiţi şi judecaţi!”, prin
care se încearcă contracararea
zvonurilor că germanii sunt vinovaţi
pentru greutăţile prin care trece
populaţia ţării.

229 Ordonanţă a Prefecturii jud. 2 sept.


Putna ce prevede pedeapsa cu 1941
moartea pentru sabotorii războiului,
comuniştii provocatori de dezordini
etc.

230 Buletinul Prefecturii Poliţiei 22 oct.


Capitalei nr. 2863, cuprinde 1941
informaţii despre paraşutiştii
sovietici ce urmează a fi lansaţi pe
teritoriul României.

231 Instrucţiuni generale nr. 55.500 27 iun.

26
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
privitoare la munca obligatorie a 1942
evreilor.

232 Anexa A nr. 98.500 din 14 1942


septembrie 1942 a Marelui Stat
Major ce cuprinde lămuriri şi
completări la instrucţiunile generale
nr. 55.500 din 27 iunie 1942.

233 Scrisoarea Organizaţiei secrete 1942


„Cruciaţii”, trimisă generalului
Antonescu referitoare la crearea
unei situaţii mai bune a
muncitorilor.

234 Fluturaş prin care se cere 1942


guvernului să cerceteze cine se face
vinovat de numirea în funcţii cu
salarii mari a masonilor.

235 Broşură cu caracter militar, 1942


conţinând informaţii despre dotarea
cu armament a armatei sovietice.
Fotocopie.

236 Scrisoare adresată de C.I.C. 19 ian.


Brătianu şi Iuliu Maniu lui Ion 1942-
Antonescu prin care se cere ca 12 aug.
armatele române să nu lupte dincolo 1943
de Nistru; notă prin care C.I.C.
Brătianu şi Iuliu Maniu îl
înştiinţează pe Regele Mihai I
despre demersurile făcute de ei pe
lângă I. Antonescu, pentru limitarea
participanţilor armatei române la
război, este anexată şi o copie a
memoriului trimis de cei doi lideri
politici mareşalului Antonescu în
1943.

237 Manifest lansat de fascişti în 1942


spatele frontului sovietic prin care
ostaşii ucrainieni sunt îndemnaţi să
se predea de bunăvoie.
Lb. rusă, română.

238 Etichete litografiate purtând 1943


lozinca „Unirea face puterea”, cu
texte naţionaliste.

27
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
239 Etichete litografiate-caricaturi – 1943
cu caracter antisemit şi
anticomunist.

240 Manifest intitulat „Partidul 1943


Imperial al Statelor Unite Europene,
sediul central sudul României”.

241 Fluturaşi semnaţi „Amicii 1943


României” şi intitulaţi „Români”,
ce fac referire la alungarea
italienilor din România.

242 Cererea Comunităţii Musulmane 20 oct.


Constanţa adresată mareşalului 1943
Antonescu prin care solicită un
ajutor bănesc pentru împrejmuirea
cimitirului.

243 Manifest intitulat „Cetăţeni”, 1943


referitor la chemarea populaţiei la
manifestaţii publice în care să se
ceară ieşirea din război.

244 Broşură emisă de Prefectura 1944


Poliţiei Capitalei ce cuprinde
Ordinul General de informaţiuni nr.
1 pe anul 1944.

245 Manifest intitulat „De ce se 1944


bombardează Bucureştii!”, referitor
la bombardamentele anglo-
americane asupra oraşelor Bucureşti
şi Ploieşti.

246 Manifest intitulat „Fraţi 1944


români!”, prin care se cheamă la
unitate în jurul Regelui Mihai I şi se
pronunţă implicit împotriva
revenirii fostului Rege (Carol).

247 Proclamaţie semnată „Liga 4 aug.


Generaţiei Conştiente”. 1944

248 Chemare a Partidului Naţional 1946


Democrat al Luptătorilor din
Războaie, adresată intelectualilor,
muncitorilor şi ţăranilor, ce
cuprinde programul partidului;
chemare a organizaţiei judeţene

28
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Gorj a Partidului Naţional
Democrat al luptătorilor din
războaiele României.

249 Afiş electoral prin care Biroul oct.-


Musulman de pe frontul român din nov.
Iaşi îi cheamă pe musulmanii de pe 1917
frontul român să voteze lista nr. 2,
alcătuită din candidaţii acestei etnii
pentru alegerea Constituantei.
Lb. rusă, arabă, română.

250 Manifest intitulat „Deutsche 1917


soldaten!”, semnat „Die
Rumänischen soldaten”.
Lb. germană.

251 Afiş prin care se fac cunoscute 1917


restricţiile şi normele trecerii peste
Nistru din Rusia în România.
Lb. rusă, română.

252 Apelul Comitetului armatei ruse Iul.


către soldaţii săi, referitor la oprirea 1917
mitingurilor şi a dezertorilor din
armată şi se îndeamnă la rezistenţă
în faţa înaintării trupelor germane în
Rusia.

253 Manifeste adresate soldaţilor 1917


turci şi bulgari prin care sunt
îndemnaţi să nu mai lupte alături de
Germania şi să se predea armatelor
ruse şi române.

254 Manifest adresat soldaţilor ruşi 1917


prin care sunt îndemnaţi să continue
războiul contra Germaniei.

255 Apel al comitetului franco- 1917


american referitor la îndemnul
soldaţilor ruşi pentru a continua
războiul.
Lb. rusă, română.

256 Apel, lansat de adjutantul 1917


divizionului de artilerie separat 135,
ofiţerul cadet Smitko, intitulat
„Cetăţeni ai republicii ruse”, prin
care cheamă la continuarea

29
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
războiului şi la respingerea
încheierii unei păci separate cu
Germania.

257 Manifest cu caracter 1917


antirăzboinic adresat soldaţilor
germani.
Lb. germană.

258 Manifest semnat „Ofiţerii şi 1917


soldaţii români care sunt în faţa
voastră”, adresat soldaţilor
(germani) din Alsacia şi Lorena
prin care sunt îndemnaţi să treacă
de partea armatei române.
Lb. franceză.

259 Manifest american nr. 5 intitulat nov.


„Deutsche soldaten!” referitor la 1917
îndemnarea soldaţilor germani să nu
mai lupte pentru autocratismul
german şi să se predea.
Lb. germană, română.

260 Manifest nesemnat, intitulat 1917


„Camarazi”, prin care cheamă pe
soldaţii ruşi să continue războiul.

261 Manifest adresat de preşedintele 1918


SUA, W. Wilson poporului rus,
referitor la problema încheierii
păcii.
Lb. rusă.

262 Manifest nesemnat. 1917


Lb. maghiară, germană.

263 Manifest intitulat „Camarazi”, 1917


semnat „Un camarad binevoitor”,
prin care îndeamnă pe soldaţii
români din Moldova să dezerteze şi
să treacă în zona ocupată de
germani.

264 Manifest nesemnat intitulat 1917


„Moldoveni!” referitor la ieşirea din
război, criticarea politicii
guvernului român de la Iaşi şi
lăudarea stării din Muntenia
ocupată.

30
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
265 Manifeste ale propagandei 1917
germane, prin care soldaţii ruşi sunt
îndemnaţi să înceteze războiul şi să
accepte pacea separată cu
Germania.

266 Material tipărit, nesemnat, 1917


intitulat „Adevărul despre ofensiva
rusă pe frontul din Galiţia”.
Lb. rusă.

267 Manifest cu caracter ţarist cu 1917


titlul „Soldaţilor”.
Lb. rusă, română.

268 Material care reflectă poziţia 20 mai


Puterilor Centrale în problema 1917
propunerilor de încetare a Primului
Război Mondial.
Lb. rusă, română.

269 Manifeste intitulate: „vorbă 1917


trimeasă de noi de aici vouă celor
de pe front. Fraţi români!”, „Soldaţi
Români!”, prin care se îndeamnă la
încetarea luptelor şi la acceptarea
păcii separate cu Puterile Centrale.

270 Manifest cu titlul „Camarazi de 1917


război”, referitor la îndemnul pentru
militarii români, să nu mai lupte şi
să se întoarcă în teritoriul ocupat.

271 Manifeste emise de 1917


Comandamentul German de armată
prin care militarii români erau
îndemnaţi să dezerteze şi să treacă
în Muntenia ocupată.

272 Manifest intitulat „Armata a 2-a 1917


italiană este bătută!”, ce îndeamnă
pe ostaşii români să dezerteze.

273 Manifest german intitulat „Ostaşi 1917


Români!”, prin care militarii români
sunt îndemnaţi să dezerteze şi să
treacă în teritoriul ocupat.

274 Ordin (Prikaz) al garnizoanei din 26 ian.


oraşul Bender privind luarea unor 1918

31
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
măsuri de ordine represive.
Lb. rusă.

275 Proclamaţie a Comandamentului 29 ian.


Diviziei I Cavalerie Română, gen. 1918
Schina, dată la Bălţi, prin care cere
populaţiei Basarabiei să dea
ascultare armatei române.
Lb. rusă.

276 Manifest lansat de Biserica din 1917


Basarabia, intitulat „Dragi părinţi şi
fraţi!”.
Lb. rusă.

277 Program electoral lansat de 1917


Partidul Naţional Moldovenesc cu
prilejul alegerilor pentru Adunarea
Constituantă.
Lb. rusă.

278 Manifest intitulat „Săteni 1918


basarabeni”, lansat de autorităţile
militare române cu prilejul intrării
lor în Basarabia.

279 Anuar cu o scurtă privire istorică 1924


de la înfiinţarea liceului până astăzi,
editat de Ministerul Instrucţiunii
Publice – Liceul Românesc de
Băieţi din Ismail.

280 Broşura „Adevărul istoric despre 1924


problema Basarabiei”, editată la
Berlin.
Lb. rusă.

281 Apelul generalului Rîşcanu, 1927


ministru de stat, comisar superior al
guvernului în Basarabia şi
Bucovina, intitulat „Iubiţi cetăţeni
basarabeni”.
Lb. rusă.

282 Broşură semnată de Anfim 1932


Boghea, intitulată „Coloniştii să fie
lăsaţi în pace”.

283 Manifest semnat de protoiereu 25 mart.


Ieremia Ceca, intitulat „Fraţilor 1932

32
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
basarabeni!”, în care exprimă
satisfacţia că Basarabia are o soartă
bună în cadrul statului român,
comparativ cu situaţia din Rusia.

284 Memoriu adresat presei, 1932


membrilor Camerei deputaţilor şi
Senatului de către adunarea
generală a asociaţiei satelor şi
comunelor coloniste din judeţul
Ismail şi Cahul, ce a ţinut şedinţă în
ziua de 21 august 1932.

285 Manifest cu caracter 1918


anticomunist intitulat „Revoluţia
socială”.

286 Manifest al Comitetului Ligii 1918


Antibolşevice din Orhei, intitulat
„Fraţi Moldoveni”, în care critică
revoluţia bolşevică din Rusia; afiş
al Comitetului de iniţiativă al ligii
contra bolşevismului prin care se
anunţă desfăşurarea unei adunări de
constituire a filialei Ligii în oraşul
Bălţi, la 25 mai 1919.
Lb. rusă, română cu caractere
latine şi slave.

287 Manifest cu titlul „Fraţi 1918


muncitori!”, semnat de un grup de
adevăraţi socialişti, referitor la
respingerea bolşevismului şi la
ordine socială.

288 Broşură intitulată „Ce cred 1919


teoreticienii socialişti despre
bolşevism” ce cuprinde părerile
marxiştilor Kautsky, Parvus,
Branting Heilmann etc., apărută la
Editura „Reforma socială” din
Bucureşti.

289 Manifest al Ligii Basarabene 1919


contra Bolşevismului prin care
cetăţenii Basarabiei sunt îndemnaţi
să predea autorităţilor române pe
agitatorii din armata ucrainiană
aflată în retragere prin Basarabia.
Lb. rusă, română.

33
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
290 Broşura intitulată „Comunismul 1936
Paradisul nebunilor” de Victor
Cocoş.

291 Broşura cu titlul „Din vâltoarea


bolcevică. Scrisori de peste Nistru”.

292 Broşură intitulată „N-o să ţi se 1941


taie capul” ce conţine extrase din
ziarul german din Estonia.

293 Manifeste antibolşevice ale unor 1917


corpuri de voluntari ruşi şi cazaci.
Lb. rusă.

294 Formular tipărit de contract cu 1917


batalionul special de cazaci
voluntari format la Iaşi. În legătură
cu înscrierea în acest batalion
semnatarul se obligă să
îndeplinească anumite condiţii şi să
i se plătească lunar o anumită
indemnizaţie în ruble.
Lb. rusă.

295 Dispoziţiile lui Kerenski date 1917


după eşuarea încercării generalului
Kormilov de a prelua puterea în
Rusia, în 1917.
Lb. rusă şi română.

296 Ordinul generalului Kornilov 1917


trimis armatei ruse la 22 august
1917, prin care cere continuarea
îndeplinirii dispoziţiilor sale.

297 Fluturaş adresat soldaţilor ruşi de 1917


către autorităţile austriace.
Lb. rusă.

298 Afiş lansat de Partidul Libertăţii 1917


Poporului din Rusia.
Lb. rusă, română.

299 Manifest semnat „patriot rus”, 1917


intitulat „Tovarăşi!”, ce arată că
Lenin duce o politică impusă de
Germania şi Austro-Ungaria.
Lb. rusă, română.

34
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
300 Cântece ruseşti – solfegii şi texte. 1918
Lb. rusă.

301 Manifest editat de „Comitetul


ţăranilor şi muncitorilor luminaţi
din Rusia”, intitulat „Fraţi
basarabeni”, pe care îi cheamă să
lupte împotriva bolşevismului.

302 Manifest al Comandamentului 1918


General al Armatei Insurgente
Ucrainiene prin care ucrainienii
sunt chemaţi să lupte împotriva
imperialismului moscovit şi a celui
german.

303 Manifest anticomunist ucrainian. 1918


Lb. rusă, română.

304 Formular de înscriere în corpul 1918


voluntarilor ruşi, ce cuprinde
condiţiile de primire în Brigada a II-
a specială rusă de voluntari.
Lb. rusă.

305 Protocol şi manifeste. 1919


Lb. rusă.

306 Manifest adresat din Basarabia 1919


către ucrainieni, cu caracter
antibolşevic.
Lb. ucrainiană şi română.

307 Broşura cu titlul „Munca silnică 1920


sovietică” („Cobђtckaq Katopгa”).
Lb. rusă.

308 Manifest antibolşevic intitulat 1921


„Popor rusesc!”, lansat de col.
Revunov şi cpt. Calaida, urmaşi ai
armatei lui Vranghel.

309 Broşura intitulată „Sentinţa 1921


obştească” („Mipckoй npигobop”)
cu caracter antibolşevic.
Lb. rusă.

310 Manifest anticomunist intitulat 1924


„Tovarăşi”, lansat de Uniunea
muncitorilor – Apărători ai

35
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Monarhiei din Rusia.
Lb. rusă, română.

311 Ordin (Пpиkaз) al Uniunii pentru 1923


Salvarea Patriei Ruinate din Rusia,
prin care cheamă la acţiuni
antisemite şi anticomuniste.
Lb. rusă, română.

312 Broşură intitulată „Marele prinţ 1922


domnitor Kiril Vladimirovici”,
apărută la München, în 1922.
Lb. rusă.

313 Material cu caracter antisovietic, 1925


cu titlul „Comunicări”, nr. 6 din
septembrie 1925.
Lb. rusă.

314 Manifest intitulat „Către ţăran” 1926


prin care ţăranii sovietici sunt
îndemnaţi să nu mai plătească
impozite.
Lb. rusă, română.

315 Manifest antisovietic lansat de 1929


Uniunea Muncitorească la Tula în
decembrie 1929.
Lb. rusă, română.

316 Manifest reacţionar al lui I. 1930


Obuhov.
Lb. rusă.

317 Scrisoare manifest adresată 1936


populaţiei ruse, cu caracter
anticomunist.
Fotocopie.
Lb. rusă, română.

318 Material cu caracter anticomunist 1937


întocmit de E.N. Bockhoff pentru
Congresul anticomintern.
Lb. germană.

319 Manifeste ale unor organizaţii 1943


naţionaliste ucrainiene cu caracter
antisovietic şi antifascist.
Fotocopii.
Lb. ucrainiană, română.

36
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
320 Broşură a dr. Ion Luca intitulată 1922
„Bolşevism şi creştinism”, apărută
la Editura Cartea Românească din
Bucureşti.

321 Broşură cu titlul „Memoriu sau


scurtă expunere a principiilor
bisericii lui Dumnezeu” apărută la
Editura revistei Glasul Adevărului
din Brăila.

322 Broşură cu caracter religios


intitulată „Unde aflăm adevărul”.

323 Broşura „Unde sunt morţii?”


(„Hol vannak a halottak?”), tipărită
la Magdeburg.
Lb. maghiară.

324 Broşură intitulată „Lupta lui 1934


Satan contra creştinilor”, apărută la
Tipografia Tătăraşi din Iaşi.

325 Broşura „Cea mai mare lovitură a 1937


tuturor timpurilor” („Harmagedon
Die gröbte schlacht aller zeiten”),
editată de Societatea de Biblie şi
tractate Bucureşti.
Lb. germană.

326 Broşură editată de Societatea de 1937


Biblie şi Tractate, Bucureşti,
intitulată AUFGEDECKT.
Lb. germană.

327 Broşurile „Doi mari preoţi în 1946


Israel – Ana şi Caiafa”,
„Semnificaţia sederului de pesah”,
„Judecătorul celui mai mare evreu”,
„Evreii şi Iisus din Nazaret” de
Ruben Moses.

328 Broşură cu caracter religios 1946


intitulată „Cheia fericirii” de Magne
Solheim.

329 Broşură cu caracter religios cu 1947


titlul „Convorbire dintre un tânăr
socialist şi un credincios”.

37
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
330 Statutul Organizaţiei Sioniste a 1918
Basarabiei, editat de Tipografia
Societăţii Culturale a Românilor
Basarabeni din Chişinău.
Lb. rusă, română.

331 Manifest-afiş al Organizaţiei 1920


Sioniste din Brăila.

332 Manifest-afiş al Federaţiei 1920


Sioniştilor din România intitulat
„Evrei! Palestina reînvie”.

333 Manifest al organizaţiei sioniste 1920


din Botoşani intitulat „Fraţi evrei!,
prin care evreii sunt chemaţi la o
întrunire în ziua de 6 octombrie.
Lb. idiş, română.

334 Statutul Societăţii muncitorilor 1926


evrei „Poale Zion” din Cernăuţi.

335 Invitaţie la o „Excursie la Riviera 1924


Palestinei” lansată de organizaţia
sionistă din Brăila.

336 Statutul Societăţii Mákkabi 1924


pentru educaţie fizică şi culturală a
tineretului evreu din Basarabia.

337 Chemare prin care Comitetul 1924


Central Keren Hayessod din
România îi invită pe evreii din
Fălticeni la un miting.

338 Afiş prin care locuitorii din 1925


Botoşani sunt chemaţi la o
conferinţă dedicată lui Jabotinsky,
literat şi om politic.

339 Broşură intitulată „În zilele 1929


sângeroase” editată la Chişinău de
organizaţia sionistă.
Lb. idiş.

340 Corespondenţă şi material cu 1929-


caracter sionist. 1930
Lb. idiş.

341 Materiale şi corespondenţă cu 1929-

38
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
caracter sionist. 1930
Lb. idiş.

342 Scrisoare a unui evreu către un 1930


conaţional în care este analizată
problema evreiască.

343 Revistă sionistă intitulată 1930


„Heatid”, publicaţie C.T.S. Iaşi.

344 Broşură cu titlul „Viaţa lui 1930


Trumpeldor” de Pesach Lipovetzky.

345 Invitaţie prin care Comisariatul 1931


Fondului Naţional Evreiesc îi
cheamă pe evreii din Galaţi la
comemorarea a 27 de ani de la
moartea lui Theodor Herzl,
creatorul sionismului politic.
Lb. idiş şi română.

346 Buletin informativ al 1933


Organizaţiei Sioniste Hanoar-
Hazioni.

347 Adeverinţe eliberate de CC al 1932-


Organizaţiei Sioniste Hehalut - 1933
România din care rezultă că filiala
din Reni este condusă de Laşac
Fridel, iar organizaţia de tineret de
Fisel Goldenberg.

348 Înştiinţare a Asociaţiei „B'nei 1932


Brith” din Galaţi pentru convocarea
şedinţei din 14 februarie 1932.

349 Materiale cu caracter sionist. 1932


Lb. maghiară şi idiş.

350 Cererea Organizaţiei Sioniste din 1933


Iaşi prin care face cunoscut
chesturii poliţiei că pe 10 ianuarie
1933 a organizat o conferinţă în
saloanele Sfatului Negustoresc.

351 Material intitulat „Istoricul 1934


mişcării muncitoreşti evreieşti din
Ereţ-Israel”.

352 Material cu caracter sionist. 1934

39
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
353 Broşură intitulată „Adevărul 1935
asupra revizionismului” de Idov
Cohn.

354 Circulare ale Organizaţiei 1936


Sioniste Binyan Haaretz către
secţiunile sale din ţară, în legătură
cu convocarea congresului mondial
al mişcării sioniste.

355 Scrisori între diferiţi membrii ai 1937


organizaţiilor sioniste în legătură cu 1941
activitatea lor în aceste organizaţii.

356 Circulare ale Organizaţiei 1937


Sioniste Hanoar Hationi din
Bucureşti către toate filialele sale
din ţară.

357 Scrisori ce cuprind indicaţii 1937


pentru desfăşurarea propagandei
sioniste.

358 Broşuri sioniste, tipărite în Israel. 1938


Lb. ebreică.

359 Broşură de Mose Kleimann 1938


intitulată „Drumul lui Vladimir
Jabotinsky. Rătăcirea sioniştilor
revizionişti”.

360 Circulară a Organizaţiei Sioniste 1939


Binyan Haaretz din Bucureşti, către
filialele sale din ţară, în scopul
intensificării activităţii acestora.

361 Broşură intitulată „Cine-i 1938


vinovatul?” de M.M. Ussischkin.

362 Instrucţiuni trimise de 1939


Organizaţia Sionistă „Poale Sion”
lui Steeling Zigu-Alămaru din
Fălticeni, în vederea plecării lui în
Palestina.

363 Lista candidaţilor la al VII-lea


Congres al Organizaţiei Sioniste
Hehalut din România.
Lb. idiş şi română.

40
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
364 Manifest sionist.
Lb. idiş.

365 Broşură sionistă de Aharon 1940


Cohen intitulată „Pe frontul
realizării”.

366 Scrisoare intitulată „Dragă 1941


prietene”, ce cuprinde instrucţiuni
pentru activitatea sionistă.

367 Instrucţiuni ale comisiei 1941


superioare de alegeri a Organizaţiei
Sioniste Merkaz Hechalutz.

368 Material cu caracter sionist. 1941

369 Instrucţiuni pentru activitatea 1941


cercetaşilor din organizaţiile
sioniste.

370 Apel către evreii bârlădeni lansat 1917


de comunitatea israelită prin care
aceştia sunt chemaţi să sprijine
financiar efortul de război al
României.
Lb. idiş şi română.

371 Afiş intitulat „Fraţi români” 1918


lansat de CC al Uniunii Evreilor
Pământeni prin care sunt combătute
unele acuzaţii la adresa evreilor.

372 Cererea Uniunii Evreilor din 30 dec.


România către Ministerul Justiţiei, 1927
prin care se solicită sistarea
procesului a 14 elevi evrei care au
participat la tulburările din Cernăuţi
din octombrie 1926.

373 Afiş electoral al Uniunii Evreilor 1927


Români, secţia Iaşi.

374 Afiş al Clubului Naţional Evreesc 1930


din Galaţi prin care populaţia
evreiască este chemată la o întrunire
publică, cu tema „Rostul Partidului
Naţional Evreesc”.

375 Afiş cu privire la comunitatea 1931

41
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
israelită din Galaţi care îi cheamă
pe evreii gălăţeni la o conferinţă
susţinută de dr. Singalowski,
vicepreşedinte al Organizaţiei „Ort”
din Berlin, în ziua de 5.VII.1931.

376 Procese-verbale, adrese şi cereri 1936


ale Clubului Concordia din Iaşi.

377 Invitaţie a Societăţii Caritas- 1936


Humanitas din Iaşi adresată
membrilor săi pentru a participa la
adunarea generală în ziua de 10
mai.

378 Scrisoare a Organizaţiei din Arad 1936


a „Acţiunii evreieşti pentru uşurarea
mizeriei”.
Lb. maghiară.

379 Tabel cu membrii comitetului 1936


Societăţii de Binefacere şi Ajutor
Reciproc „Iubirea de Oameni”,
secţia Tineretul, din Iaşi.

380 Manifest electoral lansat de 1936


comunitatea evreiască din Iaşi.

381 Program de reorganizare a 1937


comunităţii evreilor din Bucureşti.

382 Proces-verbal cu venitul rezultat 9 oct.


în urma ceaiului dansant dat de 1938
comunitatea evreilor din Târgu
Frumos.

383 Apel al Federaţiei Uniunilor de iul.


Comunităţi Evreieşti din Ţară prin 1941
care populaţia evreiască este
îndemnată să se manifeste în
concordanţă cu legile ţării şi cu
situaţia de război.

384 Apel al Ligii „Frăţia de Cruce”


adresat cetăţenilor Capitalei de a nu
recurge la greve şi la acte de
dezordine.

385 Scrisoare legământ şi convocare 1933


a membrilor Organizaţiei Frăţia de

42
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Cruce din Ţara Moţilor, în legătură
cu apărarea lui Emil Siancu în
procesul ce i-a fost intentat.

386 Manifest al Studenţimii Române


prin care se cere guvernului
expulzarea lui Henri Barbusse din
ţară.

387 Apel semnat de un grup de


universitari intitulat „Colegi”, prin
care cheamă la o manifestaţie
împotriva prezenţei în ţară a unui
grup de comunişti condus de
Marcel Cachin, care au ca scop
apărarea lui Boris Stefanof.

388 Chemare cu caracter electoral a 1927


Ligii Apărării Naţionale Creştine
din judeţul Bălţi.

389 Manifest electoral al Ligii 1928


Apărării Naţionale Creştine.

390 Apel al Organizaţiei Studenţimea 1929


Română Creştină pentru
organizarea unei adunări publice
contra lui Panaiotti Istrati.

391 Manifest lansat de Studenţimea 1929


Română Creştină cu scopul de a
împiedica distribuirea actriţei
evreice Lani Caler într-o piesă a
Teatrului Naţional din Bucureşti.

392 Afiş electoral cuzist. 1930


Lb. germană.

393 Apel cu conţinut antisemit lansat 1932


de Liga Apărării Naţionale
Creştine, secţia Tineretului Cuzist,
intitulat „Române”.

394 Manifest al Organizaţiei Liga 1933


Apărării Naţionale Creştine din jud.
Caraş prin care locuitorii judeţului
sunt chemaţi la un marş pe traseul
Timişoara-Reşiţa.

395 Manifest al Ligii Apărării 1933

43
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Naţionale Creştine din jud. Bacău.

396 Manifest al Ligii Apărării 1935


Naţionale Creştine prin care
cetăţenii sunt îndemnaţi să nu
participe la conferinţa lui Mihail
Sadoveanu, acuzat de a fi
francmason.

397 Afiş electoral al Ligii Apărării


Naţionale Creştine intitulat „Fraţi
Români Creştini”.

398 Afiş prin care muncitorii sunt


îndemnaţi să sprijine Camera de
Muncă din Craiova, constituită
după dizolvarea celei anterioare.

399 Manifest antisemit al 1937


Organizaţiei Iaşi a Partidului
Naţional Creştin.

400 Scrisoare a liderilor unor 17 apr.


organizaţii studenţeşti creştine 1937
dizolvate prin care se exprimă
simpatia faţă de Principele Nicolae.

401 Manifest-comunicat al Partidului 1940


Naţional Creştin prin care acesta îşi
declară sprijinul faţă de noua
conducere a statului, instaurată la 6
septembrie 1940 şi încrederea în
puterile Axei.

402 Afiş electoral semnat de C.Z. 1928


Codreanu în numele studenţimii
creştine, referitor la votarea listei
electorale a Ligii Apărării Naţionale
Creştine.

403 Afiş al Organizaţie Gorj a Gărzii


de Fier, prin care cheamă la
înrolarea în această organizaţie.

404 Afiş electoral al Gărzii de Fier 1932


care conţine o listă a fraudelor
săvârşite şi descoperite numai în
anul 1931.

405 Afiş al Gărzii de Fier din jud. 1932

44
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Sibiu cu caracter
antiguvernamental.

406 Apel al Gărzii de Fier din jud. 1933


Caraş, referitor la întrunirea ce va
avea loc la Reşiţa unde va participa
C.Z. Codreanu.

407 Manifest legionar semnat de C.Z. 1933


Codreanu.

408 Extras din raportul special 1933


legionar referitor la moartea lui
Virgil Teodoreanu, în urma unor
altercaţii cu forţele de ordine, la
Constanţa.

409 Afiş electoral al Gărzii de Fier. 1933

410 Manifest legionar semnat 1932


„Deţinuţii de la Jilava”, prin care
camarazii sunt îndemnaţi să-i
răzbune, indicând numele unor
oameni politici: Duca, Inculeţ, V.
Iamandi etc.

411 Manifest al organizaţiei legionare 1933


din Iaşi referitor la muncitorii şi
meseriaşii care sunt chemaţi să
adere la mişcarea legionară.

412 Fluturaş al studenţilor legionari 1933


de la Universitatea din Cluj.

413 Fluturaşi cu textul „Garda de Fier 1934


se jertfeşte pentru cruce şi credinţă
străbună”.

414 Broşurile lui Al. Cantacuzino 1935


intitulate „Între lumea şi lumea 1936
comunistă” şi „Românismul
nostru”.

415 Apel al Comitetului Uniunii 1936


Naţionale a Studenţilor Creştini
Români către studenţimea creştină
de la toate universităţile din ţară
pentru declanşarea unei greve de 3
zile, în ziua de 7 mai 1936;
scrisoare a lui C.Z. Codreanu către

45
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
legionarii din toată ţara în care se
face o analiză a activităţii
organizaţiilor legionare.

416 Chestionar dat emisarilor 1936


legionari ca ghid de orientare în
activitatea lor propagandistică.

417 Memoriul lui C.Z. Codreanu 1936


adresat M.S. Regelui, oamenilor
politici şi ţării, în care critică
politica externă dusă de Nicolae
Titulescu.

418 Manifest anticomunist al 1937


legionarilor din Timişoara.

419 Calendarul legionar „Libertatea”. 1938

420 Scrisoarea lui C.Z. Codreanu în 18 ian.


care dă indicaţii subordonaţilor săi 1938
pentru modul în care trebuie dusă
campania electorală.

421 Manifest legionar intitulat 28 sept.


„Români, războiul e gata să 1938
izbucnească”.

422 Manifest al mişcării legionare 2 oct.


intitulat „Către opinia publică 1938
românească”.

423 Manifestul legionar „Români!” 1940


având mottoul „Ardealule scump,
tot al nostru eşti!”.

424 Manifest al mişcării legionare 11 nov.


intitulat „Către toţi românii”, ce 1938
semnalează intenţia lui A.
Călinescu de a-l ucide pe C. Z.
Codreanu.

425 Manifest cu titlul „Dragi Oct.


camarazi şi iubiţi prieteni ai 1938
Legiunei”.

426 Manifest legionar cu lozinci


antifrancmasonice antisemite.

427 Material legionar intitulat 1940

46
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
„Legionarul şi comunistul”, cu
conţinut anticomunist şi antisemit.

428 Manifest cu titlul „Către tineri şi 1940


bătrâni, către toţi acei ce respectă
cele ce au apucat de la strămoşi,
către toţi cei ce cred în sfintele taine
şi în Dumnezeu”.

429 Manifest anticomunist intitulat 1940


„Lucrători români! Muncitori şi
muncitoare!”.

430 Manifest anticomunist cu titlul 1940


„Români!”.

431 Fluturaş comunist prin care 1940


cetăţenii sunt îndemnaţi să se
înscrie în organizaţiile comuniste.

432 Manifeste comuniste adresate 1940


muncitorilor reşiţeni de către PCR –
secţiunea Banat.

433 Manifest semnat de Viorel Trifa, 1940


preşedintele Uniunii Naţionale a
Studenţilor Creştini Români prin
care protestează faţă de uciderea
unui maior german, la Bucureşti.

434 Manifest semnat de comandantul 22 ian.


legionar Ion Dobre, îndreptat contra 1941
generalului Ion Antonescu.

435 Circulară a comandantului 1941


mişcării legionare către şefii de cuib
ai corpurilor speciale.

436 Circulară a Comandamentului Mart.


Mişcării Legionare către camarazi, 1941
cu scopul de a preveni o înscenare
pusă la cale de către duşmanii
mişcării legionare şi a generalului
Antonescu.

437 Fluturaş cu lozinci antisemite şi 1941-


antimasonice. 1942

438 Manifest intitulat „Colecta 1942


soldatului”, în care se arată că

47
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
obiectele colectate pentru soldaţi au
o destinaţie dubioasă.

439 Manifest nesemnat cu titlul „Ce a 1942


văzut în Rusia bolşevică un
comunist român: scriitorul cu faima
internaţională Panait Istrati?”

440 Manifeste nesemnate, intitulate: [aug.]


„Voesc bolşevicii libertatea 1942
popoarelor?”; „De ce luptăm noi în
răsărit?”

441 Manifeste cu caracter naţionalist. 1942

442 Manifest nesemnat intitulat 1942


„Domnule Mareşal”, cu caracter
anticomunist şi antisemit.

443 Manifest cu caracter 1942


anticomunist cu titlul „Români!”.

444 Chemare intitulată „Fraţi 1942


români”, cu caracter antigerman.

445 Fluturaş electoral al Partidului


Totul pentru Ţară.

446 Afişe ale Partidului Totul pentru


Ţară.

447 Circulara nr. 126 semnată de 20 ian.


Corneliu Z. Codreanu prin care 1938
anunţă că a hotărât să înfiinţeze
şcoli pentru primari şi prefecţi
legionari.

448 Statut, cereri de înscriere şi 1932


procese verbale ale Societăţii
Culturale Tineretul Prahovei.

449 Programul şezătorii artistice 1942


culturale organizată la Făgăraş de
Fundaţia Culturală Regală „Regele
Mihai I”, în ziua de 3 mai 1942.

450 Programul serbării organizată de 1943


Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale din Galaţi în
ziua de 1 mai 1943 – Ziua Muncii.

48
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
451 Proces-verbal de constituire a 8 iul.
Secţiei Societăţii Muncă şi Lumină 1943
a muncitorilor din Portul Tulcea.

452 Apelul grupului naţionaliştilor 1917


revoluţionari români, ce cuprinde
programul Partidului Naţionalist
Revoluţionar Român.

453 Manifest al Partidului Naţionalist 30 aug.


Revoluţionar Român referitor la 1917
îndepărtarea din funcţiile publice a
unor demnitari filogermani.
Lb. rusă, română.

454 Manifest-chemare lansat de 27 iun.


generalul Al. Averescu prin care 1918
cheamă populaţia din Basarabia să
se înscrie în Partidul Poporului.
Lb. rusă şi română.

455 Afiş electoral al Ligii Poporului 26 oct.


cu privire la întrunirea din ziua de 1919
26.X.1919.

456 Afiş electoral al Ligii Poporului 1920


prin care cheamă populaţia din
Vălenii de Munte la o adunare
publică în ziua de 18:I.1920.

457 Apelul deputatului C.D. Giona 1921


din Chişinău, către populaţia
Basarabiei, pentru a declara
neregulile săvârşite de funcţionarii
publici, Comisiei parlamentare de
anchetă.
Lb. rusă şi română.

458 Scrisoarea lui G. Alexinsky din 23 iul.


Paris către generalul Al. Averescu 1923-
prin care îl informează că îi trimite aug.
un număr din ziarul sovietic 1926
„Izvestia” şi îi promite că îi va
trimite cu regularitate informaţiile
din presa sovietică referitoare la
România; scrisoarea lui G.
Alexinsky adresată din Paris,
generalului Al. Averescu prin care
îl informează că bolşevicii
desfăşoară o propagandă intensă

49
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
contra României; scrisoare adresată
de generalul Al. Averescu către
Alexinsky, prin care îi mulţumeşte
pentru scrisorile trimise şi îl anunţă
că îi va trimite o scrisoare mai
lungă prin intermediul lui
Diamandy de la Legaţia României
din Paris.
Lb. franceză.

459 Afiş al Partidului Poporului prin 1926


care cetăţenii Capitalei erau chemaţi
la o întrunire publică în ziua de 9
mai 1926.

460 Manifest electoral al generalului 1926


Averescu către alegătorii din toată
ţara.

461 Manifeste electorale ale 1926


Partidului Poporului.

462 Manifestul guvernului către ţară. 1926

463 Afiş electoral al Partidului 1926


Poporului cu titlul „Către cetăţenii
evrei din Capitală”.

464 Scrisoare din Paris adresată 1 iul.


generalului Al. Averescu prin care 1927
expeditorul îi promite că îi va
trimite toate ştirile referitoare la
România.
Lb. franceză.

465 Manifest semnat de Mareşalul [1931]


Averescu şi Gh. I. Brătianu intitulat
„Români”, prin care este criticată
situaţia economică şi politică a
României.

466 Afiş intitulat „Fraţi cetăţeni liberi 1917


ai noii Rusii”, semnat de N. Iorga.
Lb. rusă şi franceză.

467 Manifest electoral al Partidului 1931


Naţional condus de N. Iorga,
adresat locuitorilor din Băileşti-
Dolj.

50
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
468 Liste electorale cu numele [1931]
candidaţilor pentru Senat şi Camera
deputaţilor depuse de Guvernul
Uniunii Naţionale de sub
preşedinţia lui N. Iorga, în jud.
Dolj.

469 Manifest-program al Partidului 1917


Naţional Liberal.

470 Afiş cuprinzând memoriul remis 1918


Majestăţii Sale Regelui la 12 martie
1918 de domnul I.C. Brătianu în
numele Partidului Naţional Liberal.

471 Manifest electoral al Partidului 1919


Naţional Liberal intitulat „Săteni”.

472 Corespondenţă între I.I.C. 1918-


Brătianu şi alte personalităţi, în anul 1925
1923; discurs cenzurat al
generalului Averescu, din ziua de
28.II.1918; scrisori trimise de
Haralam Iliescu din Iaşi şefului său
(C. Argetoianu).

473 Manifest electoral al Partidului 11 dec.


Naţional Liberal pentru alegerile 1932
comunale din Chişinău.

474 Manifestul Partidului Naţional 1932


Liberal de sub preşedinţia lui I.G.
Duca.

475 Broşură intitulată „Programul de 1933


guvernare al Partidului Naţional
Liberal aprobat de Comitetul
Central în şedinţa din 1 octombrie
1933”. Fragment din ziar,
cuprinzând Programul de activitate
al Guvernului Salvării.

476 Manifest electoral prin care evreii 1933


din Galaţi sunt îndemnaţi să voteze
cu Partidul Naţional Liberal.
Lb. idiş.

477 Legitimaţie de membru al


Partidului Naţional Liberal pe
numele Vasile Mititelu din Iaşi.

51
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
478 Pamfletele „Babilonie Politică” şi 1935
„Duşmănie”, semnate de I.
Telegărescu.

479 Afiş electoral al Partidului 26 feb.


Naţional Liberal ce cuprinde lista 1937
candidaţilor acestui partid pentru
alegerile complimentare ale
Municipiului Bacău, din ziua de 26
februarie 1937.

480 Manifest semnat de un grup din 1938


S.T.B. prin care angajaţii de la
această societate sunt îndemnaţi să
voteze pentru Partidul Naţional
Liberal. Pe verso se află arborele
genealogic al lui Corneliu Zelea
Codreanu, reproducere dintr-o
lucrare a lui Dumitru Corbea.

481 Manifest cuprinzând expunerea 1945


Partidului Naţional Liberal şi
reforma agrară, făcută de C.I.C.
Brătianu în şedinţa Cercurilor de
studii ale partidului, în ziua de
31.01.1945.

482 Manifeste, afişe electorale, 1911,


declaraţii ale liderilor Partidului 1921,
Naţional Liberal, extrase din presa 1940-
pro-comunistă despre activitatea 1946
unor lideri liberali, apel al
organizaţiilor de tineret ale
Partidului Naţional Liberal şi
Partidului Naţional Ţărănesc,
articolul cu titlul „Ţara în lanţuri” –
extras din ziarul „Manchester
Guardian” din data de 26 mai 1945.

483 Afiş al Partidului Naţional Agrar, 1932


Organizaţia Dolj, prin care cetăţenii
erau chemaţi la o întâlnire cu O.
Goga, liderul partidului.

484 Afiş al Partidului Naţional Agrar, 1932


în care este prezentată activitatea lui
Octavian Goga, liderul partidului.

485 Afiş electoral al Partidului


Naţional Agrar, Organizaţia Dolj.

52
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
486 Afiş electoral al Partidului 1933
Naţional Agrar, Organizaţia
Hunedoara.

487 Chemare lansată de Partidul 1 mart.


Plugarilor şi al Muncii din România 1932
Mare către cetăţenii din jud. Dolj,
prin care îi îndeamnă să se înscrie
în acest partid.

488 Afiş al Partidului Plugarilor şi al 1932


Muncii referitor la programul
acestui partid şi la alegerile
anticipate.

489 Broşura cu titlul „Statutul şi 1932


punctele de program”, editată de
Partidul Plugarilor şi al Muncii din
România.

490 Broşura „Însănătoşirea 1932


economică a României” editată de
cercul de studii al Partidului
Plugarilor şi al Muncii.

491 Afiş electoral al Partidului 1932


Plugarilor şi al Muncii (fosta Liga
contra cametei) intitulat „Plugari şi
orăşeni”.

492 Chemarea Partidului Ţărănesc 1933


Radical la o întrunire publică la
Ploieşti, în ziua de 30.04.1933.

493 Manifest al Tineretului 1936


Universitar Ţărănist Radical
intitulat „Suntem împotriva grevei
legionare”.

494 Afiş electoral semnat de un grup 1937


de săteni din jud. Gorj.

495 Afişe electorale ale Partidului 1937


Ţărănist Radical, cu propagandă în
versuri.

496 Afişe electorale ale Partidului 1937


Ţărănist Radical.

497 Broşură editată de Partidul 1937

53
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Ţărănist Radical, intitulată „Carte
pentru ţărani şi muncitori”.

498 Afiş electoral al Partidului 1933


Ţărănist Radical, Organizaţia
Hunedoara.

499 Adrese trimise comisiei centrale 1937


electorale de către organizaţii locale
ale Partidului Ţărănist Radical
Mehedinţi pentru depunerea listei
de deputaţi la alegerile din
decembrie 1937.

500 Afiş electoral al Partidului 1931


Ţărănesc Lupist, Organizaţia jud.
Prahova.

501 Declaraţii ale dr. N. Lupu făcute 1932-


cu ocazia unor interviuri acordate 1946
unui ziarist străin, fragmente din
lucrarea dr. Lupu cu titlul „Originea
românilor”, afişe şi materiale de
propagandă ale Partidului Ţărănesc
– dr. Lupu.

502 Afiş electoral al Partidului 20 iun.


Ţărănesc – preşedinte dr. Lupu, 1932
Organizaţia jud. Ialomiţa, ce
cuprinde instrucţiuni electorale
pentru organizaţiile lupiste din
judeţ.

503 Afiş electoral al organizaţiei jud. 1932


Gorj, a Partidului Ţărănesc, prin
care cetăţenii din Tg. Jiu sunt
chemaţi la o întrunire publică în
ziua de 13.10.1932.

504 Afişe electorale ale Partidului 1933


Ţărănesc de sub şefia dr. Lupu,
Organizaţia jud. Hunedoara.

505 Afiş electoral al Partidului 1933


Ţărănesc – dr. Lupu.

506 Afiş electoral al Partidului 1933


Ţărănesc – dr. Lupu.

507 Afiş electoral al Partidului 1933

54
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Ţărănesc – dr. Lupu, intitulat
„Cântec de votare”.

508 Cărţi de membru ale Partidului 1933


Ţărănesc dr. N. Lupu, Organizaţia
jud. Mehedinţi şi carte de alegător
pe numele Avramovici Gheorghe.

509 Afiş prin care cetăţenii din Turnu 1935


Severin sunt chemaţi să-l întâmpine
pe dr. N. Lupu, la întoarcerea sa din
străinătate, în gara oraşului, în ziua
de 20.04.1935.

510 Afiş cuprinzând declaraţiile 1936


făcute de dr. N. Lupu ziarelor
„Adevărul şi Dimineaţa”.

511 Afiş electoral al Frontului 1937


Românesc al Ţărănimii Ialomiţene
şi Partidului Agrar, organizaţii
cartelate pentru alegerile din 1937.

512 Afiş electoral al Partidului Agrar,


Organizaţia jud. Ialomiţa.

513 Material intitulat Îndrumări


pentru organizare al Blocului
Cetăţenesc pentru Mântuirea Ţării.

514 Manifest al Blocului Cetăţenesc 1932


pentru Mântuirea Ţării (Gr. Forţu),
filiala Arad.

515 Apel al Organizaţiei Blocul


Cetăţenesc pentru Mântuirea Ţării,
prin care meseriaşii din toată ţara
sunt îndemnaţi să se înscrie în
această organizaţie.

516 Afişe ale Organizaţiei Blocul


Cetăţenesc pentru Mântuirea Ţării,
cu scop de popularizare.

517 Afiş al Blocului Cetăţenesc


pentru Mântuirea Ţării, prin care se
urmăreşte popularizarea partidului
în lumea satelor.

518 Broşură ce cuprinde Statutele 1933

55
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Blocului Cetăţenesc pentru
Mântuirea Ţării.

519 Schiţă de conferinţă intitulată 1933


„Perspective de viitor”, întocmită
de Gr. Forţu şi Fluturaş, prin care
locuitorii din Galaţi sunt chemaţi la
întrunirea publică organizată în ziua
de 25.06.1933.

520 Apeluri ale Blocului Cetăţenesc 1933


pentru Mântuirea Ţării, adresate
regelui şi cetăţenilor.

521 Chemare lansată de Societatea


Ortodoxă Naţională a Femeilor
Române, pentru comemorarea
eroilor din Primul Război Mondial,
în ziua de 6 august, la Mărăşeşti.

522 Broşura „Statutele Societăţii 1929


Ortodoxe Naţionale a Femeilor
Române”.

523 Afişe electorale ale Grupării 1941


Femeilor Române, pentru alegerile
comunale din Bucureşti.

524 Corespondenţă între Partidul 1938-


Maghiar şi reprezentanţa sa din 1940
Braşov.
Lb. maghiară.

525 Broşură intitulată „Păcatele 1935


dictaturii şi păcatele democraţiei”
de Dem. I. Dobrescu.

526 Manifest elaborat de Dem. 1936


Dobrescu, intitulat „Denunţul a
cincisprezece agenţi comunişti”, cu
conţinut critic la adresa guvernului
şi a autorităţilor.

527 Manifest semnat de Dem. I. 1936


Dobrescu, cu titlul „Cetăţeni ai
Capitalei”.

528 Afiş electoral al Partidului 1937


Ţărănist Radical, prin care se
cheamă la o întrunire publică în

56
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Capitală.

529 Broşură conţinând discursul lui 1925


Gheorghe Tătărescu „Internaţionala
a III-a şi Basarabia”, rostit în
Adunarea Deputaţilor.

530 Manifest întocmit de Gheorghe 24 aug.


Tătărescu intitulat „Români şi 1944
Românce”.

531 Rezumat al propunerilor făcute 25 mart.


de Gheorghe Tătărescu şi trimise lui 1943
Iuliu Maniu.

532 Biografie, corespondenţă, 1936,


fotografie şi memorii aparţinând lui 1943,
Gheorghe Tătărescu. 1947
Copii.
Lb. franceză, română.

533 Biografia lui Constantinescu


Mitiţă, fost guvernator al Băncii
Naţionale şi ministru.

534 Materiale din arhiva lui Istrate 1935


Micescu; corespondenţă, extrase din
presă etc.

535 Program economic al 1930


profesorului Aurel Mureşan.

536 Programul Partidului Ţărănesc 1919


din Vechiul Regat.

537 Afiş electoral al Partidului [1920]


Ţărănesc intitulat „Fraţi Ţărani”.

538 Afiş electoral al Partidului 1920


Ţărănesc cu titlul „Ţăranii şi Măria
Sa”.

539 Afiş electoral al Partidului 1920


Ţărănesc, intitulat „Cântecul
secerei”.

540 Afiş electoral al Partidului 1919


Ţărănesc Basarabean.

541 Manifest al Partidului Ţărănesc 1920

57
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
din Orhei prin care locuitorii sunt
chemaţi la o întrunire publică la
Chişinău.
Scris cu caractere slave.

542 Broşură a Organizaţiei jud. Dolj a 1923


Partidului Ţărănesc cu titlul „Ce
este şi ce vrea Partidul Ţărănesc”.

543 Manifest al Partidului Ţărănesc [1923]


din judeţul Putna intitulat „Fraţi
ţărani”, cu conţinut critic la adresa
guvernului.

544 Broşură a Organizaţiei Partidului 1923


Ţărănesc din jud. Vlaşca, cu titlul
„Scrisoare deschisă către ţărani:
Ţăranii şi politica”.

545 Afiş al Partidului Ţărănesc prin 1925


care cetăţenii din Câmpina erau
chemaţi la o întâlnire cu fruntaşii
partidului.

546 Broşură editată la Craiova 1925


intitulată „Chestiuni sociale”.

547 Conferinţa lui C. Stere, 1925


referitoare la Constituţie, ce a avut
loc la Câmpina.

548 Afiş al Organizaţiei Ilfov a [1926]


Partidului Ţărănesc prin care
cetăţenilor Capitalei li se promite
sprijin pentru înscrierea pe listele de
votare.

549 Afiş electoral al Partidului 1926


Naţional Ţărănesc.
Lb. rusă.

550 Manifeste şi afişe electorale ale 1926


Partidului Naţional Ţărănesc.

551 Manifeste şi afişe electorale ale 1928


Partidului Naţional Ţărănesc.

552 Manifest intitulat „Cetăţeni, 1928


tovarăşi”, ce se referă la votarea lui
Krakalia şi a listei Partidului

58
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Naţional Ţărănesc în Bucovina.
Lb. rusă şi română.

553 Afişe electorale ale Partidului 1928


Naţional Ţărănesc lansate în jud.
Tighina.
Lb. rusă şi română.

554 Afişe ale Organizaţiei de Muncă 1929


a Partidului Naţional Ţărănesc, prin
care cheamă muncitorii la
înfiinţarea sindicatelor naţional-
ţărăniste.
Lb. maghiară şi română.

555 Programul săptămânii tineretului 1930


ţărănist din Banat, 23-31 august
1930.
Lb. germană şi română.

556 Afişe electorale ale Partidului 1933


Naţional Ţărănesc.

557 Afiş electoral al Partidului 1933


Naţional Ţărănesc referitor la
semnul electoral al partidului.

558 Afiş semnat de un grup de [1935]


lucrători şi pensionari, prin care
muncitorii din Tr. Severin sunt
îndemnaţi să voteze cu semnul
cercul.

559 Afiş electoral al Partidului 1936


Naţional Ţărănesc sub formă de
scrisoare deschisă adresată de
deputatul Partidului Naţional
Ţărănesc dr. A. Dobrescu,
candidatului de deputat liberal
Romulus Miocu din jud.
Hunedoara.

560 Afiş al Partidului Naţional 1936


Ţărănesc prin care se anunţă
inaugurarea Casei de Sfat Ion
Mihalache, în ziua de 17 mai 1936.

561 Afiş al Partidului Naţional 1936


Ţărănesc care anunţă o întrunire
publică la Casa de Sfat Dem. I.

59
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Dobrescu.

562 Chemare lansată de Cercurile 1936


Profesionale ale Partidului Naţional
Ţărănesc către muncitori, pentru
votarea listei Partidului Naţional
Ţărănesc în alegerile pentru Camera
de Muncă (Cluj).
Lb. maghiară şi română.

563 Corespondenţă a Organizaţiei 1936


Partidului Naţional Ţărănesc din
jud. Mehedinţi pentru convocarea
Adunării Generale a organizaţiei şi
pentru participarea la Marea
Adunare a Partidului Naţional
Ţărănesc de la Bucureşti.

564 Broşură editată de Tineretul 1936


Naţional-Ţărănesc din Maramureş
intitulată „Poporul vrea pace”.

565 Manifest adresat studenţilor de 1936


către tineretul universitar naţional-
ţărănesc prin care se cere
desolidarizarea de acţiunile greviste
ale studenţilor legionari.

566 Afiş electoral al Partidului 1937


Naţional Ţărănesc.

567 Afişe ale Partidului Naţional 1937


Ţărănesc prin care cetăţenii din
Capitală sunt chemaţi la întruniri
publice.

568 Scrisoare semnată de Gheorghe 15 dec.


Popp şi alţi fruntaşi ardeleni ai 1937
Partidului Naţional Ţărănesc către
Székely Mihai, referitoare la
punctul de vedere al Partidului
Naţional Ţărănesc în problema
minorităţii maghiare din România.

569 Afiş al Partidului Naţional 1937


Ţărănesc, prin care cetăţenii sunt
chemaţi la o adunare de protest, în
ziua de 26 septembrie 1937, contra
speculei patronată de guvern.

60
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
570 Broşură elaborată de tineretul
Naţional-Ţărănesc Tutovean,
intitulată „Cântecele noastre”.

571 Calendar ortodox pe anul 1938 ce 1938


cuprinde şi pe fruntaşii Organizaţiei
Sibiu a Partidului Naţional
Ţărănesc.

572 Scrisoarea lui Iuliu Maniu Feb.


adresată Patriarhului Miron Cristea, 1938
cu scopul de a-l determina să nu
participe la instaurarea dictaturii
regale.

573 Manifest diversionist adresat 1940


românilor ardeleni prin care se
cerea independenţa Transilvaniei.

574 Corespondenţă şi declaraţii ale 1943-


lui Iuliu Maniu, referitoare la 1946
colaborarea Partidului Naţional
Ţărănesc cu alte partide şi la poziţia
Partidului Naţional Ţărănesc faţă de
încheierea Tratatului de Pace de la
Paris (1946), situaţia Monarhiei în
condiţiile guvernării P. Groza.

575 Raport întocmit de reprezentanţii 1945


Partidului Naţional Ţărănesc în
guvernul Petru Groza în legătură cu
neregulile săvârşite de unii
reprezentanţi ai coaliţiei
guvernamentale.

576 Material nesemnat referitor la 1944


atitudinea şi acţiunile conducerii
Partidului Naţional Ţărănesc faţă de
evoluţia războiului în condiţiile
ofensivei sovietice.

577 Document nesemnat şi nedatat, 1947


elaborat de Partidul Ţărănesc, care
conţine critici la adresa politicii
economice a guvernului şi propune
unele măsuri de redresare a
agriculturii.

578 Afişe, manifeste, fotografii şi 1944-


materiale de propagandă electorală 1947

61
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
ale Partidului Naţional Ţărănesc.
Copii.
Lb. franceză şi română.

579 Articole din presă referitoare la 1920-


formarea şi activitatea Partidului 1943
Naţional Ţărănesc, demisiile lui C.
Stere, Gr. Iunian, dr. N. Lupu, N.
Graur etc.

580 Materiale documentare, extrase 1947


din oficiosul Partidului Comunist
„Scânteia” etc., cu privire la
activitatea fruntaşilor Partidului
Naţional Ţărănesc, întocmite cu
scopul de a fi folosite în procesul
politic ce urma a fi intentat
acestora.

581 Note informative, extrase din 19 nov.


presă etc., cuprinzând date ce 1946
urmau să incrimineze activitatea
unor fruntaşi ai Partidului Naţional
Ţărănesc şi ofiţeri superiori,
rapoarte şi declaraţii referitoare la
incidentele petrecute în comuna
Bădeşti din jud. Muscel în ziua
alegerilor.

582 Procese-verbale, declaraţii etc.,


cu privire la activitatea fruntaşului
ţărănist Emil Haţieganu.
Copii, fotocopii.
Lb. maghiară şi română.

583 Memorii adresate regilor 1920-


Ferdinand şi Carol al II-lea, 1945
mareşalului I. Antonescu, declaraţii
şi corespondenţă, emise de Iuliu
Maniu.

584 Declaraţii, interviuri, note 1946


informative, afişe referitoare la
activitatea lui Iuliu Maniu şi a altor
fruntaşi ai Partidului Naţional
Ţărănesc.

585 Memorii, declaraţii, discursuri, 1941


note, corespondenţă etc., emise de
Iuliu Maniu adresate Regelui Carol

62
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
al II-lea, Parlamentului, presei etc.,
în perioada 1934-1940. Constituite
într-un volum, aceste acte au fost
trimise de Iuliu Maniu Academiei
Române, în anul 1941.
Plic cu sigiliu în ceară roşie.

586 Rapoarte, note informative,


extrase din presă etc. referitoare la
activitatea lui Teodor Roxin,
deputat al Partidului Naţional
Ţărănesc-Bihor.
Lb. maghiară, română.

587 Rapoarte, note informative


referitoare la activitatea lui Vasile
H. Serdici, deputat al Partidului
Naţional Ţărănesc de Târnava
Mare.

588 Proiecte de legi, proiecte de 1944-


program, comunicate, declaraţii ale 1945
Partidului Naţional Ţărănesc, note
informative şi declaraţii ale unor
cetăţeni despre activitatea unor
organizaţii şi lideri ai Partidului
Naţional Ţărănesc.

589 Instrucţiuni, ordine circulare, 1946


declaraţii, interviuri, rapoarte etc.,
referitoare la activitatea Partidului
Naţional Ţărănesc.

590 Articole din ziarele „Scânteia”, 1945-


„România Liberă” ş.a., cu privire la 1946
activitatea lui Iuliu Maniu.

591 Afişe răspândite de armata


germană pe teritoriul Basarabiei.
Lb. rusă şi română.

592 Manifeste şi afişe emise de 1943-


propaganda germană de organizaţii 1944
naţionaliste ruse şi ucrainiene care
îndeamnă pe militari şi civili la
rezistenţa faţă de armata rusă.
Lb. rusă şi română.

593 Ordinul lui Hitler din 24 august


1944 pentru păstrarea României în

63
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
orbita Germaniei.
Fotocopie.
Lb. germană.

594 Manifeste, fluturaşi cu text 1942-


prefascist adresate populaţiei şi 1943
ostaşilor români şi ruşi, pentru
continuarea războiului împotriva
URSS.

595 Afişe, liste electorale şi manifeste 1946-


ale Partidului Radical al Micii 1947
Burghezii.

596 Chemare lansată de Comitetul de 1929


acţiune către toţi micii meseriaşi şi
lucrători de toate breslele pentru a
participa la o întrunire publică.

597 Manifeste ale unor organizaţii 1940-


anarhiste şi comuniste dizidente. 1947
Lb. maghiară şi română.

598 Chemări şi afişe ale Consiliului 1930-


de Administraţie al Corporaţiei din 1932
Râmnicu Vâlcea.

599 Apel al Corporaţiei 1932


Constructorilor în Fier către patronii
şi lucrătorii din această ramură,
pentru organizarea unei mari
întruniri la Bucureşti, în ziua de
31.03.1932.

600 Chemare lansată de Uniunea 1922-


generală a micilor industriaşi, 1924
meseriaşi, patroni şi lucrători de
toate breslele etc., filiala Piatra
Neamţ, împotriva creşterii cotelor
de contribuţie şi asigurare.

601 Afiş, manifest electoral pentru 1933


alegerile privind Camera de Muncă
Bacău.

602 Afiş electoral pentru alegerile la 1933


Camera de Muncă Banat.
Lb. germană şi română.

603 Comunicat al Camerei de Muncă 1933

64
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Brăila, referitor la reglementarea
repausului duminical şi a
sărbătorilor legale.

604 Studii, comunicate, afişe 1933-


electorale etc. ale Camerei de 1936
Muncă Bucureşti.

605 Broşură editată de Camera de 1933,


Muncă Cernăuţi ce cuprinde 1939
raportul de activitate pe anul 1939
şi afiş electoral al Organizaţiei
Meseriaşilor Social-Democraţi din
Cernăuţi pentru alegerile la camera
de muncă.
Lb. germană şi română.

606 Manifeste, afişe electorale etc. 1933-


ale Camerei de Muncă Chişinău. 1936

607 Manifeste şi afişe electorale 1933-


pentru alegerile Camerei de Muncă 1936
Constanţa.

608 Manifeste, chemări, afişe 1933


electorale în legătură cu alegerile la 1940
Camera de Muncă Craiova.

609 Tabel nominal cu membrii 1933


Camerei de Muncă Galaţi, aleşi la
23 aprilie 1933.

610 Afişe ale Camerei de Muncă 1936


Bucureşti, oficiul Giurgiu -
Dobrogea, referitoare la întrunirea
publică a muncitorilor şi
funcţionarilor.

611 Afişe ale Camerei de Muncă Iaşi, 1933-


prin care cheamă la o întrunire 1940
publică a muncitorilor şi
funcţionarilor.

612 Publicaţiunile nr. 106 şi 90 ale 1933


Camerei de Muncă Piteşti, afişe
referitoare la întrunirea publică a
muncitorilor şi funcţionarilor.

613 Afişe ale Camerei de Muncă 1933-


Ploieşti şi filiala Câmpina, prin care 1937

65
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
cheamă la o întrunire publică a
muncitorilor şi funcţionarilor.

614 Afişe ale Camerei de Muncă 1933-


Râmnicu Vâlcea referitoare la 1936
întrunirea publică a muncitorilor şi
funcţionarilor.

615 Afişe ale Camerei de Muncă 1936


Sibiu, prin care cheamă la o
întrunire publică a muncitorilor şi
funcţionarilor. Manifest al Frontului
Profesional al Muncii din Sibiu.

616 Anunţ al Camerei de Muncă 1933


Circumscripţia Chişinău, filiala
Tighina, privind desemnarea
candidaţilor la camera de muncă.

617 Broşura intitulată „David şi 1936


Goliat”, de Petre Bellu.

618 Cartea lui Robert Boucard cu 1927


titlul „Dedesupturile spionajului
englez”, tradusă de col. Iulian
Marinescu, Bucureşti 1927.

619 Broşură ce cuprinde traducerea 1915


articolului „Libertatea germană” de
H.S. Chamberlain, apărută la
Bucureşti.

620 Broşură intitulată „Ucigaşii 1937


neamului românesc. Fapte şi
documente”, de Ioan Crăcăoanu şi
Ioan Piperiu, cu conţinut
antilegionar.

621 Broşura cu titlul „Uniunea 1933


paneuropeană”, ce cuprinde
explicaţii referitoare la programul şi
la scopul acestei uniuni.
Broşură intitulată „Stalin şi
Comp.” („Stalin estsa”) Budapesta.
Lb. maghiară.

622 Broşură intitulată „Inceput de 1939


lume nouă. Scrisoare deschisă
adresată opiniei publice”, de I.
Cristache.

66
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
623 Broşura cu titlul „Stelian Popescu 1937
din toate punctele de vedere”, de
Mircea Damian.

624 Broşură de Eugen Dascălu,


intitulată „Patria este în pericol”
(„Das Vaterland ist in Gefahr!”).
Lb. germană.

625 Lucrarea lui I.C. Delaturda, 1922


„Război şi civilizaţie”, apărută la
Cluj.

626 Broşura lui Axente Diaconu 1941


intitulată „Cătuşe roşii”. Din traiul
românilor sub stăpânirea comunistă.

627 Broşură de C. Drăgulescu 1936


intitulată „Pacea este în pericol.
Înarmările Germaniei hitleriste”.

628 Broşura lui Ioan Dumitrescu cu 1937


titlul „Nu sunt vinovat că m-am
născut evreu! Sau Antisemitismul e
un păcat împotriva umanităţii”.

629 Broşura lui John Edgar cu titlul 1924


„Biblia şi socialismul” editată la
Cluj în 1924.
Lb. maghiară.

630 Broşura lui Fenyves Laszlo


„Reportaje despre muncă” („A
munka riportajai”).
Lb. maghiară.

631 Broşură de V. Filip şi I. 1937


Dumitrescu intitulată
„Comunismul, paradisul nebunilor”.

632 Broşura lui Gábor Jenö cu titlul 1936


„Lupta inegală pe două fronturi
timp de 10 ani. Recensământul din
România din anul 1920 şi
rezultatele lui în regiunea Satu
Mare.
Lb. maghiară.

633 Lucrarea lui Iosif I. Gabrea 1934


intitulată „Educaţia şi învăţământul

67
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
în Rusia Sovietică”, Bucureşti.

634 Broşura lui Benjamin Cartenberg 1932


cu titlul „Din vechea ruină o nouă
şcoală”, editată de redacţia ziarului
„Raţiunea noastră” din Botoşani.

635 Broşură de Charles Gide 1917


referitoare la cooperaţie, apărută la
Moscova.
Lb. rusă.

636 Broşura intitulată „Un an de 1918


revoluţie rusească” de Maxim
Gorki, tradusă de Emanoil Popescu
şi apărută în Editura Reforma
socială, Bucureşti.

637 Broşura lui Alfred Grünspan cu 1938


titlul „Lupta din Spania şi pacea
europeană” editată la Iaşi.

638 Broşură cuprinzând discursul lui 1941


Adolf Hitler, rostit în şedinţa din 4
mai 1941 a Reichstagului despre
Războiul din Balcani, însoţită de
plăci pentru patefon.

639 Broşură ce cuprinde trei schiţe 1921


literare.
Lb. rusă.

640 Broşură cuprinzând raportul lui 1921


D. R. Ioaniţescu în Camera
Deputaţilor, referitor la Legea
Sindicatelor.

641 Broşură intitulată „Calea 1921


maghiarimii, sistemul activităţii
politice”, Cluj.
Lb. maghiară.

642 Carte cu titlul „Cearta în familia 1923


Goncearovilor”, cuprinzând piesa
de teatru a scriitorului ucrainian G.
Kvitka.
Lb. rusă.

643 Broşură intitulată „Comentarii şi 1938


documente în jurul procesului

68
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
sinuciderii doctorului Marcu
Tanne”, de Lazăr Marcu.

644 Broşură cu titlul „Răspuns final 1935


la broşura domnului primar Tică
Ştefănescu” editată de Tipografia
Episcopul Vartolomeiu a Episcopiei
Râmnicu-Vâlcea.

645 Broşura editată de Ministerul 1930


Armatei, Marele Stat Major, ce
conţine Legea contra spionajului şi
trădării în timp de pace, promulgată
şi publicată în Monitoul Oficial nr.
139 din 26 iunie 1930.

646 Broşură cuprinzând „Legea 1931


contra cametei”, votată în anul
1931.

647 Broşuri scrise de Gheorghe


Mornăilă cu titlul: „Era păcii”,
„Ideea”, „Războiul cu mintea” şi
„Salvarea”.

648 Broşura lui Ştefan Nanu intitulată 1934


„Ce am văzut şi ce am păţit în Rusia
Sovietică”, Chişinău, 1934.

649 Broşură ce cuprinde poezii de T. 1937


Nencov, apărută la Bolgrad.

650 Broşură ce cuprinde lucrarea lui 1919


Otton L.W. Ossenkof intitulată
„Evoluţiune sau Revoluţiune. Schiţă
fragmentară despre bolşevism şi
socialism.

651 Broşura lui Naum Osipovici cu 1905


titlul „Noapte pustie”, editată în
Rusia.
Lb. rusă.

652 Broşurile „Grevele ne ruinează” 1919


şi „Prin bolşevism, la ruină!”, de
Michail M. Paraschivescu,
Bucureşti 1919.

653 Broşura lui D. Pădure cu titlul 1941


„Sub călcâiul comunist”.

69
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
654 Broşură care conţine poezia lui
C. Pânzaru intitulată „Odiseea
Iaşului”.

655 Broşura lui T. Raica, cu titlul 1915


„Un străin ingrat. Răspuns d-lui
Gherea”.

656 Broşură care cuprinde traducerea 1923


lucrării lui Walther Rathenau,
„Critica revoluţiunei”, efectuată de
Otton L. William Ossenkop.

657 Broşura „Regulament pentru 1936


lucrătorii şi meseriaşii Căilor Ferate
Române”.

658 Revistă apărută în Editura 1933


Monitorului Oficial, ce cuprinde
„Regulamentul Legii pentru statutul
personalului C.F.R.”.

659 Broşura „Expulzarea mea din 1886


Timişoara” de Friedrich Reusche.
Lb. germană.

660 Broşură care conţine traducerea


schiţei umoristice „Podul cu
bucluc”, de Pantelimon Romanov.

661 Cartea lui Tarassoff-Radionoff cu 1936


titlul „Ciocolată. Roman din vremea
revoluţiei ruse”, tradusă de Ana
Canarache.

662 Broşura „Taina Orientului” de I. 1942


Roşca şi C. Coteţ, apărută la
Tipografia Vremea, Bucureşti,
1942.

663 Broşură care conţine statutul 1925


Societăţii Înfrăţirea din Bacău.

664 Broşură intitulată „Rolul 1920


cetăţenilor evrei în politică”.

665 Broşură care conţine versuri.


Lb. rusă.

666 Broşura „Marx evreul” („A zsidö

70
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Marx”) de Szabo Imre.
Lb. maghiară.

667 Broşuri de Tambur Alexandru,


din ciclul Poveşti din viaţa
sovietică: „Povolojanca”,
„Bandiţii”, „Osândiţii la moarte”,
„Alb şi roşu”, „Făclia vie”.

668 Cartea lui Gabriel Tarde cu titlul 1924


„Legile sociale”, editată şi tipărită
de Cultura naţională, Bucureşti
1924. Traducere de M. Hodoş,
cuvânt introductiv de Dimitrie
Gusti.

669 Declaraţia lui Ştefan Tătărăscu 1933


intitulată „În jurul vizitei mele la
Adolf Hitler – octombrie 1933”,
făcută la 5 septembrie 1956.
Manifeste ale Partidului Naţional
Creştin.

670 Cartea lui André Theuriet


„Coleta. Român dramatic”, Editura
Eminescu, Bucureşti.

671 Broşură care cuprinde nuvela lui 1937


L. Tolstoi „Stinge focul la vreme”
publicată de Biblioteca
Mărgăritarele Lumii, Bucureşti.

672 Broşură cuprinzând Legea pentru 1921


organizarea sindicatelor
profesionale, a lui G. Trancu – Iaşi.
Lb. maghiară.

673 Broşură cuprinzând lucrarea lui 1941


N. Turcu cu titlul „Demascarea
comunismului din România”.

674 Broşurile lui Radu Valentin: 1944,


„Patimile Mântuitorului” şi 1946
„Oglinda sufletului omenesc”.

675 Cartea lui Ştefan Zeletin 1925


„Burghezia română – originea şi
rolul ei istoric”, editată şi tipărită de
Cultura naţională, Bucureşti.

71
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
676 Ziarul „Acţiunea Nouă” an I, nr. 1936
1 din 11 octombrie 1936, tipărit în
jud. Teleorman.

677 Ziarul „Adevărul”, anul XXXIV, 1921


nr. 11348 din 31 martie 1921.

678 Ziarul „Glasul Akkermanului”


(„Akkermanskoe clovo”) din 2
iunie 1918.
Lb. rusă.

679 Magazin rebusist intitulat „Alb şi 1939


Negru”, an I, nr. 33 din 3
septembrie 1939.

680 Revista „Analele Muncii”, 1944


publicaţie de specialitate în
legislaţia muncii şi asigurărilor
sociale, anul IV, nr. 3, martie 1944.

681 Ziarul „Ziua” (Anap) din 13 1930


noiembrie 1930, Timişoara.
Lb. maghiară.

682 Ziarul „Ancheta”, numerele 24 1936,


din 1.II.1936 şi nr. 5 din 5 1944
septembrie 1944.
Lb. română.

683 Revista „Antroposofia” nr. 1 şi 5-


6-7 şi studiul „Iniţierea”, vol. II de
dr. Rudolf Steiner, Cluj.

684 Ziarul „Apărarea Naţională”, 1934


organ central al L.A.N.C., anul XI,
nr. 30 din 7 octombrie 1934.

685 Afiş-suplimentar la revista 1919


„Apărătorii Patriei” nr. 12 din 20
noiembrie 1919, intitulat „Bestiile
roşii”.

686 Ziarul „Apărătorii Patriei”, organ 1923


al Societăţii demobilizaţilor grade
inferioare din Prahova, an. III, nr. 5
din 1 ianuarie 1923.

687 Ziarul „Apărătorul Dentiştilor” 1930


an. I, nr. 1 din 15 august 1930.

72
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
688 Revista „Facla Aradului” (Aradi 1925
Faklya) din 24 ianuarie 1925.
Lb. maghiară.

689 Ziarul „Aradi Friss Ujsag” din 1920


25.IX şi 2.X.1920.
Lb. maghiară.

690 Ziarul „Informaţia Ardealului” 1919


(Aradi Hirlap), an III, nr. 387 din 5
martie 1919.
Lb. maghiară.

691 „Ziarul maghiar arădean” (Aradi 1929


magyar ujsag), anul II, nr. 61 din 1
august 1929.
Lb. maghiară.

692 „Ziarul arădean” (Aradi ujsag), 1904,


an V, nr. 141 din 21.V.1904. 1920
Lb. maghiară.

693 Revistă de artă şi literatură 1924


intitulată „Epoca de aur” (Arany
Korszak), Cluj, august 1924.
Lb. maghiară.

694 Ziarul „Regiunea Arieşului” 1918-


(Aranyosvidék), săptămânal politic 1919
social independent, an XXVIII,
numerele din 4, 10 noiembrie 1918
şi 26 aprilie 1919.
Lb. maghiară.

695 Ziarul „poale Zion” (Azbeiter 1927


Zeitung) din 4.II.1927.
Lb. idiş.

696 Revista bilunară „Archiva 1921


veterinară”, publicaţie a corpului
didactic al şcolii superioare de
medicină veterinară, nr. 13 din
1921.

697 Ziarul „Argus”, organ al 1925,


comerţului industriei şi finanţei, 1937,
numerele din 1.II.1925, 6.I.1937 şi 1947
17.V.1947.

698 Ziarul „Arena”, anul III, nr. 20 1927

73
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
din 15.V.1927.

699 Revista „Arte şi meserii”, an VII, 1925


nr. 81-82.

700 Ziarul „Asanarea urbană”, organ 1933


al Federaţiei Economice, filiala
Brăila an I, nr. 1 din 15.I.1933.

701 Ziarul „Aurora” din 27 iunie 1924,


1924; revista „Aurora” din aprilie 1926,
1931; afiş pentru popularizarea 1931
publicaţiilor „Aurora”, 1926.

702 Ziarul „Avântul”, anul II, nr. 68 1945


din 19.II.1945.

703 Ziarul „Avântul”, anul I, nr. 1 din 1930


21.II.1930.

704 Ziarul „Axa”, anul II, nr. 6 din 1933


5.II.1933.

705 Ziarul „Azi” din 19.II, 13.VII, 1940


17.IX, 22.X, 26.XI.1939 şi 4.II,
25.II.1940.

706 Ziarul „Bacăul” săptămânal 20 aug.


independent, anul XII, seria a III-a, 1934
nr. 345 din 20 august 1934.

707 Ziarul „Străjerul” (Bahag), 1936-


publicaţie armeano-română, 1937
numerele din 31.XII.1936, 17.I,
24.I, 14.II, 23.V, 6.VI, 24.X şi
14.XI.1937.
Lb. armeană şi română.

708 Revista „Bakter” – Cluj, an I, nr. 22 iul.


3 din 22.VII.1933. 1933
Lb. maghiară.

709 Ziarul timişorean „Banater 1928,


Deutsche Zeitung”, numerele din 23 1933,
iunie 1928, 12 februarie 1933, 25 1937
noiembrie 1933 şi 22 decembrie
1937.
Lb. germană.

710 Ziarul „Banati Kunir” din 27 mai 27 mai

74
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1935. 1933
Lb. maghiară.

711 Ziarul „Banatul” din 13 aprilie 13, 17


1919 şi 17 aprilie 1919. apr.
1919
712 Ziarul „Banatul Românesc”, 10 iun.
organ politic al Partidului 1923
Poporului, anul V, nr. 22 din
10.VI.1923.

713 Ziarul „Basarabia”, număr 22 iun.


special închinat luptei României 1943
împotriva bolşevismului, 22 iunie
1943.

714 Ziarul „Cuvântul Bălţilor” 10 feb.


„Bieletkaia Reci), an I nr. 1 din 1934
10.II.1934.
Lb. rusă.

715 Ziarul „Bălţi” (Besaraber Haint), 22 dec.


nr. 15 din 22 decembrie 1934. 1934
Lb. idiş.

716 Ziarul „Poşta Basarabiei” 1925,


(Basarabskaia Pocita), numerele din 1927,
17 iulie 1925, 27 iunie 1927 şi 10 1936
ianuarie 1936.
Lb. rusă.

717 Ziarul „Cuvântul Basarabiei”, 1925,


(Basarabsker Slova) numerele din 1927
17.VII.1925, 26.VI.1927,
27.VI.1927, 5.VII.1927,
7.VII.1927, 8.VII.1927, 9.VII.1927
şi 10.VII.1927
Lb. rusă.

718 Ziarul „Biruinţa”, Timişoara, an 26 iul.


VIII, nr. 1122 din 26 iulie 1940. 1940

719 Broşura „Bomba” de Gera


Sandor.
Lb. maghiară.

720 Revista „Gazeta Braşovului” 1928,


(„Brassoi Lapok”), numerele din 1932,
18.X.1928, 8.VIII.1932, 1935,
19.XII.1932, 26.XII.1928, 27 1940

75
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
septembrie 1935, 26 octombrie
1935, 7 noiembrie 1935 şi 10
ianuarie 1940.
Lb. maghiară.

721 Ziarul „Bravo” – Arad, an VII, Dec.


nr. 332 din decembrie 1940. 1940

722 Ziarul „Brazda”, organ al 1 ian.


Frontului Românesc – Legiunea 1936
Fălciu, Huşi, an. I, nr. 1, din 1
ianuarie 1936.

723 Ziarul „Bukarester Togblatt”, nr. 9 mai


127 din 9 mai 1917. 1917
Lb. germană.

724 Ziarul „Foaia Bucureştilor” 1932-


(„Bukareşti Lapok”), numerele din 1933
19 mai 1932 şi 5.III.1933.
Lb. maghiară.

725 Revista „Curierul maghiar din 17 ian.


Bucureşti” (Bukareşti Magyar 1932
Kurir), an II, nr. 3 din 17 ianuarie
1932.
Lb. maghiară.

726 Ziarul „Poşta săptămânală a 21 aug.


Bucovinei” (Bukowiner 1932
Wochenpost) an I, nr. 5 din 21
august 1932.
Lb. germană.

727 Revista lunară „Buletinul agricol sept.-


din Basarabia”, Chişinău, an VII, oct.
nr. 9-10 din septembrie-octombrie 1932
1932.

728 „Buletinul Asociaţiei Generale a iul.-


Producătorilor şi Distribuitorilor de aug.
Energie Electrică din România”, an 1937
VI, nr. 7-8 din iulie – august 1937.

729 Buletin de informare al Spaniei iul.-


naţionaliste, ediţie românească, aug.
numerele din 19 iulie şi 17 august 1939
1939.

730 Buletin de informaţii nr. 2 din 1 1919

76
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
iulie 1919 al Diviziei a IV-a,
condusă de generalul M. Ionescu.
Buletin de informaţii de pe
frontul bolşevic, nr. 5 din 1919.

731 Buletinul fondului naţional 19 ian.


evreiesc, an I, nr. 1 din 19 ianuarie 1935
1935.

732 Buletin informativ nr. 494 din 1943


1943.

733 Buletin informativ şi mercurial al 1943


Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi,
anul III, nr. 52 din 30 septembrie şi
57 din 17 octombrie 1943.

734 Buletinul justiţiei, organ al 1932-


Ministerului Justiţiei, nr. 103, 1936
104/1932, 43, 60, 159/1933, 70, 91,
121/1934, 13/1935, 31, 130,
14/1936.

735 Revista „Buletinul săptămânii” 21 feb.


nr. 1 din 21 februarie 1937. 1937

736 Ziarul „Calendarul”, numerele 1932-


din 13 august 1932 şi 22 martie 1933
1933.

737 Ziarul „Capitala”, anul II, nr. 405 12 iun.


din 12.VI.1937. 1937

738 Ziarul „Carpaţi”, an IX, nr. 498 15 sept.


din 15 septembrie 1929. 1929

739 Broşura „Cetatea Moldovei”, 2 feb.


anul II, nr. 5 din 2.II.1941. 1941

740 Ziarul „Chemarea”, numerele 16 19-20


şi 17 din 19 şi 20 aprilie 1919. apr.
1919
741 Ziarul „Comerţul Nou” din 31 31 oct.
octombrie 1918. 1918

742 Ziarul „Comuna”, nr. 1 din 5 5 dec.


decembrie 1937. 1937

743 Revista „Conjunctura economiei 1936-


româneşti”, editată de Asociaţia 1937

77
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
românească pentru studiul
conjuncturii economice, anul I, nr. 3
şi 4 din 1936 şi anul II, nr. 2 din
1937.

744 Ziarul „Crai nou”, organ al 1 mart.


naţionaliştilor democraţi din Buzău, 1920
an II, nr. 2 din 1.III.1920.

745 Ziarul „Credinţa”, numerele din 1934


3.III, 17.III şi 6.XI.1934; afiş prin
care muncitorii erau îndemnaţi să
citească un articol din ziarul
„Credinţa”.

746 Ziarul „Credinţa strămoşească” – 27 feb.


Huşi, an. IV, nr. 42 din 27 februarie 1938
1938.

747 Ziarul „Cruciada românismului” 1 feb.


săptămânal de luptă politică şi 1936
spirituală, an. II, nr. 59 din 1
februarie 1936.

748 Ziarul „Curentul”, an XVI, nr. 14 aug.


5564 din 14 august 1943. 1943

749 Ziarul „Curentul Buhuşului” – 13 ian.


foaie săptămânală, an VI, nr. 1 din 1934
13.01.1934.

750 Ziarul „Curentul nou”, an VII, nr. 10 mart.


311 din 10 martie 1935. 1935

751 Ziarul „Curier legionar” – Sibiu 15 feb.


an II, nr. 2 din 15.02.1936. 1936

752 Ziarul „Curierul” – Brăila, 1926,


numerele din 13.IV.1926, 1931,
14.IV.1926, 3.VI.1931 şi 1932
8.VII.1932.

753 Ziarul „Curierul” – Sibiu, organ 4 sept.


pentru propagarea prieteniei 1947
româno-americane, an IV, nr. 100
din 4 septembrie 1947.

754 Ziarul „Curierul Basarabiei de 2 nov.


Sud”, an I, nr. 19 din 2.XI.1924. 1924

78
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
755 Ziarul „Curierul Economic”, an 29 mart.
VII, nr. 10 din 29.III.1931. 1931
Lb. germană, română.

756 Ziarul „Curierul Galaţilor”, 1922,


numerele din 23 mai 1922 şi 1 1937
noiem brie 1937.

757 Ziarul „Curierul israelit”, anul 11 dec.


XXXI, nr. 37 din 11 decembrie 1938
1938.

758 Ziarul „Cuvântul”, an VII, nr. 86 1926


şi 87 din 13.IV şi 14.IV.1926.

759 Ziarul „Cuvântul Căpitanului”, 23 nov.


an III, nr. 69 din 23.XI.1936. 1936

760 Ziarul „Cuvântul Galaţilor”, an 22 mai


III, nr. 649 din 22 mai 1922. 1922

761 Ziarul „Cuvântul Olteniei” – 25 dec.


Craiova, an I, nr. 6 din 25.XII.1932. 1932

762 Revista „Cuvântul Sanitarului”, 1937


Buzău, an V, nr. 53 din mai 1937.

763 Ziarul „Cuvântul satelor” – 1937


gazetă săptămânală, numerele din
22 noiembrie 1936, 14.III.1937 şi
28.III.1937.

764 Ziarul „Dimineaţa Cernăuţiului” 1920,


(Czernowitzer Morgenblatt), 1921,
numerele din 15 septembrie 1920, 1925
17 august 1921 şi 26 iunie 1925.
Lb. germană.

765 Ziarul „Das Folk”, an III, nr. 397 15 sept.


din 15.IX.1920, Cernăuţi. 1920
Lb. germană.

766 Ziarul „Deli Hirlap” – Timişoara, 27 oct.


an IX, nr. 244 din 27.X.1933. 1933
Lb. maghiară.

767 Ziarul „Raza” (Der Stral) din 5 5 aug.


august 1927, Cernăuţi. 1927
Lb. idiş.

79
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
768 Ziarul „Deşteptarea”, săptămânal 9 dec.
politic, an I, nr. 6 din 9.XII.1932. 1932

769 Ziarul „Curierul german” 25 iul.


(Deutsche Tagespost), an XIII, nr. 1920
160 din 25.VII.1920, Sibiu.
Lb. germană.

770 Ziarul „Deutsche Wacht” – 3 mai


Timişoara, din 3 mai 1919. 1919
Lb. germană.

771 Ziarul „Săptămâna” (Di Woch), 1934


organ al Partidului Poale Sion, an I,
nr. din 8.II şi 17.II.1934.
Lb. idiş.

772 Ziarul „Dimineaţa” din 14 mai 1920,


1920 şi din 1 iulie 1934 (ediţie 1934
specială).

773 Ziarul „Dobrogea”, an II, nr. 28 14 sept.


din 14 septembrie 1931, Constanţa. 1931

774 Ziarul „Dobrogea jună” – 1926,


Constanţa numerele din 4 mai 1926 1937
şi 11.II.1937.

775 Ziarul „Monitor pentru Brăila” 28 dec.


(Donau Armee Zeitung), ediţie 1917
românească, nr. 300 din
28.XII.1917.

776 Ziarul „Drapelul” – Lugoj, din 2 apr.


2.IV.1919. 1919

777 Ziarul „Dreptatea” din 10 martie 10 mart.


1921. 1921

778 Ziarul „Dreptatea” – organ al 16 sept.


Partidului poporului, an I, nr. 40 din 1920
16 septembrie 1920.

779 Ziarul „Dreptatea noastră”, organ 1 feb.


al Partidului Naţional Ţărănesc din 1935
jud. Bacău, nr. 1 din 1.II.1935.

780 Ziarul „Drum drept”, organ al 27 dec.


Partidului Naţional Creştin din jud. 1935
Neamţ, an I, nr. 1 din 27 decembrie

80
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1935.

781 Ziarul „Drum nou”, organ al 17 iun.


Blocului Cetăţenesc pentru 1934
Mântuirea Ţării, an V, nr. 14 din 17
iunie 1934.

782 Ziarul „Drum nou”, organ al 15 sept.


Confederaţiei generale a asociaţiilor 1932
profesionale, an III, nr. 19 din 15
septembrie 1932.

783 Ziarul „Drum nou”, anul I, nr. 12 8 aug.


din 8 august 1936. 1936

784 Ziarul „Ecoul” – Galaţi, 1934,


numerele din 17.II.1934 şi 1940
21.V.1940.

785 Ziarul „Ecoul” – Piatra Neamţ, 14 feb.


an I, nr. 1 din 14.II.1936. 1936

786 Revista „Educatorul creştin”, 1921


Bucureşti, an I, nr. 1, 1921.

787 Ziarul „Opoziţia” (Ellenzek) 1919,


Cluj, numerele din 21.XI.1919 şi 1934
4.X.1934.
Lb. maghiară.

788 Revista „Epoca de aur” – Cluj, Iun.


iunie 1923. 1923

789 Ziarul „Erd un Arbet” – 1925


Chişinău, numerele 6-7 (45-46) şi
17 (56) din 1925.
Lb. idiş.

790 Ziarul „Informaţia Ardealului” Dec.


(Erdelyil), an VII, nr. 1973 din 1927
decembrie 1927.
Lb. maghiară.

791 Ziarul cu titlul „Ziarul proaspăt 3 sept.


din Ardeal” (Erdelyi friss ujsag), nr. 1935
245 din 3.IX.1935.
Lb. maghiară.

792 Revista „Curierul Ardealului” 1941-


(Erdelyi Kurir) – Arad, numerele 1942

81
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
din octombrie 1941 şi august 1942.
Lb. maghiară.

793 Ziarul „Erdelyi Naplo” – Deva, 15 nov.


an I, nr. 1 din 15.XI.1931. 1931
Lb. maghiară.

794 Revista „Curierul ardelean” 1 mart.


(Erdelyi Tudosita) – Cluj, din 1 1932
martie 1932.
Lb. maghiară.

795 Revista „Europa” – Bucureşti, 22 nov.


anul I, nr. 1 din 22.XI.1935. 1935

796 Ziarul „Evreul” – Iaşi, numerele 1934-


din 18.XI.1934, 25.XI.1934 şi 1935
14.I.1935.

797 Ziarul „Facla” an XIX, nr. 2147 1938


şi 2151 din 23.III şi 27.III.1938.

798 Ziarul „Farul”, nr. 66 din 27 iulie 27 iul.


1920, Constanţa. 1920

799 Revista creştină baptistă „Farul 1941


creştin”, Arad, nr. 22 din 31.V.1941
şi 51-52 din decembrie 1941.

800 Ziarul „Femeia politică”, 24 mart.


Bucureşti, an I, nr. 1 din 24 martie 1932
1932.

801 Ziarul „Foaia Basarabiei” 3 mai


Tighina, numărul din 3 mai 1920. 1920

802 Afiş intitulat „Foaia oficială 4 dec.


C.F.R.”, ce cuprinde ordinul 1937
Direcţiei Generale C.F.R., prin care
personalul C.F.R. era oprit de la
manifestaţia de politică militantă.

803 Ziarul „Foaia Râmnicului” – 15 feb.


Râmnicu Sărat, an I, nr. 3 din 15 1920
februarie 1920.

804 Ziarul cu titlul „Ziarul proaspăt” 23 iun.


(Friss ujsag) - Oradea, nr. din 1936
23.VI.1936.
Lb. maghiară.

82
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
805 Ziarul „Frontul Românesc” – 1 dec.
Bacău, an I, nr. 1 din 1 decembrie 1935
1935.

806 Ziarul „Frontul Ţărănesc” – 1936-


organ al tineretului naţional- 1937
ţărănesc din Tutova, numerele din
5.XII.1936, 7.I.1937 şi 6.V.1937.

807 Ziarul „Független ujsag” – Cluj, 1935


numerele din 1-8 septembrie şi 8-15
septembrie 1935.
Lb. maghiară.

808 Ziarul „Függetlenseg” – Arad, 15 feb.


15.II.1918. 1918
Lb. maghiară.

809 Ziarul „Independenţă” 19 dec.


(Függetlenseg) – Oradea, din 1932
19.XIII.1932.
Lb. maghiară.

810 Revista „Cucuveaua urechi” 1913


(Fülas Bogoby), Arad, an XXIII, nr.
18 din mai 1913.
Lb. maghiară.

811 Ziarul „Funcţionarul”, nr. 540 din 16 mai


16.V.1893. 1893

812 Ziarul „Galaţii noi”, anul VII, nr. 16 iunie


4081 din 31 (16) iunie 1910. 1910

813 Ziarul „Garda”, an I, nr. 1 din 20 oct.


20.X.1925. 1925

814 Ziarul „Gazeta Agricultorului” 1935


Iaşi, an I, nr. 1 din august 1935.

815 Ziarul „Gazeta Buhuşiului”, an 25 oct.


IV, nr. 7 din 25.X.1936. 1936

816 Ziarul „Gazeta de vest”, an III, 18 feb.


nr. 448 din 18.II.1931, Oradea. 1931

817 Ziarul „Gazeta Deponenţilor” – 25 mart.


Focşani, anul I, nr. 21 din 1933
25.III.1933.

83
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
818 Revista „Gazeta Farmaciilor”, an 31 iul.
I, nr. 3 din 31 iulie 1935. 1935

819 Ziarul „Gazeta Hunedoarei”, an I, 5 apr.


nr. 7 din 5.IV.1931, Deva. 1931

820 „Gazeta Oficială”, publicaţie a 1919


Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, Banatului şi
Ţinuturilor Româneşti din Ungaria,
Sibiu, nr. 18, din martie 1919 şi 56
din 20.IX.1919.

821 Ziarul „Gazeta Vasluiului”, anul 1935


I, numerele din 3.II (3 ex.) şi
3.III.1935.

822 Revista „Gândul nostru” – 1942


Bucureşti, an I, nr. 2-3 din ianuarie-
februarie 1942.

823 Ziarul „Glasul Bucovinei” – 15 sept.


Cernăuţi, an III, nr. 517 din 15 1920
septembrie 1920 şi nr. 1937 din
1925.

824 Ziarul „Glasul” (Golos) – 17 iul.


Chişinău, din 17 iulie 1925. 1925
Lb. rusă, română.

825 Ziarul „Vocea” (Golos) – Ismail, 25 dec.


an I, nr. 1 din 25 decembrie 1935. 1935
Lb. rusă, română.

826 Ziarul „Glasul Chişinăului” 1917


(Golos Chişineva), nr. 225 din 9.XI
1917.
Lb. rusă.

827 Ziarul „Graiul Femeii” – Ploieşti, 1936


an II, numerele din 20.I, 15.VII şi
12.XI.1936.

828 Ziarul „Graiul Patriei”, an III, nr. 20 ian.


20 din 20.I.1936. 1936

829 Ziarul „Graiul Poporului” – 20 sept.


Lugoj, an I, nr. 3 din 20 septembrie 1925
1925.

84
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
830 Ziarul „Hac-Soz” – Silistra, nr. 19 aug.
91 din 19.VIII.1931. 1931
Lb. turcă şi română.

831 Ziarul „Vestitorul” (Hiradó) – 1938-


Tg. Mureş, numerele din 1939
28.XI.1938 şi 2.III.1939.
Lb. maghiară.

832 Ziarul „Hirlap” – Arad, an 11 apr.


XXIV, nr. 6498 din 11.IV.1940. 1940
Lb. maghiară.

833 Ziarul „Hliborobsca Pravda” 1926,


Cernăuţi, organ al Partidului 1928
Ţărănesc, numerele din 7.II.1926,
21.II.1926, 28.III.1926, 16.V.1926,
25.VI.1926, nr. 17/1926, 19/1926 şi
5/1928.
Lb. ucrainiană.

834 Ziarul „Iaşul”, anul IX, numerele 1940


din 10.I.1940, 14.II.1940,
24.III.1940, 27.III.1940,
30.III.1940.

835 Revista umoristică „Iaşul râde”, 1933


an I, nr. 1 din iulie 1933.

836 Ziarul „Înainte” – Piatra Neamţ, 4 iul.


an IV, nr. 13 din 4.VII.1938. 1938

837 Ziarul „Îndreptarea”, organ 25 nov.


politic al Partidului Poporului, 1921
numărul din 25.XI.1921.

838 Ziarul „Independenţa socială- 17 feb.


culturală-economică” – Bârlad, an I, 1935
nr. 1 din 17.II.1935.

839 Ziarul „Informatorul 8 dec.


Independent”, an I, nr. 1 din 1935
8.XII.1935 – Piatra Neamţ.

840 Ziarul „Informaţia”, an II. nr. 207 19 ian.


din 19.I.1938. 1938

841 Ziarul „Izbânda noastră”, organ 15 sept.


al Partidului Naţional-Creştin, 1935
Bacău, an I, nr. 1 din 15 septembrie

85
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1935.

842 Ziarul „Izbândă, române” – 5 mart.


Piatra Neamţ, an I, nr. 1 din 1936
5.III.1936.

843 Ziarul „Jurnal” – Iaşi, anul I, nr. 1 sept.


1 din 1 septembrie 1935. 1935

844 Ziarul „Jurnalul” – Craiova, an 18 iun.


III, nr. 515 din 18 iunie 1936. 1936

845 Ziarul „Kameniar”, organ al 1921-


învăţătorilor din Bucovina, an VII, 1922
numerele din 10:V., 10.X., 30.X.,
30.XI.1921 şi 10.III, 10.IX.1922.
Lb. rusă.

846 Ziarul „Răsăritul” (Keleti Ujsag) 1919,


– Cluj, numerele din 19 iulie 1919. 1921,
1.IV.1921, 1.IV.1927, 1.VI.1928, 1927,
11.VIII.1929, 15.VII.1938. 1928,
Lb. maghiară. 1929,
1938
847 Ziarul „Informaţia Clujului”, 22 dec.
(Kolozsvari Hirlop), nr. din 22 1918
decembrie 1918.
Lb. maghiară.

848 Ziarul „Liberalul”, organ al 20 aug.


Partidului Naţional Liberal din 1933
Botoşani, an I, nr. 11 din
20.VIII.1933.

849 Revista „Libertatea”, director I. 5-20 iul.


Gigurtu, an IV, nr. 13-14 din 5- 1936
20.VII.1936.

850 Scrisoare a Ligii „Deşteptarea”, 1 dec.


secţiunea I, organizare şi 1913
propagandă adresată preşedinţilor
de filiale (1913); ziarul „Liga
Deşteptarea”, anul II, nr. 9 din 1
decembrie 1913.

851 Ziarul „Limanul”, anul II, nr. 267 1920


şi 268 din 14.II şi 15.II.1920,
Cetatea Albă.
Lb. rusă şi română.

86
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
852 Ziarul „Lectura presei 17 iul.
universale” – ediţia românească, an 1932
I, nr. 10 din 17.VII.1932.

853 Ziarul „Lumea”, numerele din: 1929,


31.V.1920, 17.X.1931, 1-5.III.1933, 1931,
19.III.1933, 20.III.1933, 1933,
22.III.1933, 24.III.1933, 1934,
22.VIII.1934 şi 30.I.1935. 1935

854 Ziarul „Lumea şi Tara”, 1933-


numerele din 23.VII.1933, 1934
30.VII.1933, 24.IX.1933,
29.X.1933 şi 4.III.1934.

855 Ziarul „Lumea Românească”, 1937-


numerele din 3.VII.1937, 1938
4.VII.1937, 6.II.1938.

856 Ziarul „Lumina”, nr. 169 din 19-20


19.II.1918 şi 170 din 20.II.1918. feb.
1918
857 Ziarul „Lumina Prahovei” – 1 nov.
Ploieşti, ziar al organizaţiei 1919
Naţional Liberale Ţărăneşti şi
Muncitoreşti, nr. 1 din 1.XI.1919.

858 Ziarul „Lupta”, numerele din 1927,


3.II.1927, 4.II.1927, 10.II.1927, 1930,
7.IV.1927, 18.I.1930, 26.I.1930, 1931
28.I.1930, 25.X.1931, 31.X.1931;
manifest al Ziarului „Lupta”
intitulat „Către Cetăţeni” prin care
protestează faţă de măsurile
poliţienenşti luate faţă de ziar 1931.

859 Ziarul „Lupta” – Piatra Neamţ, 28 iul.


an VI, nr. 30 din 28.VII.1917. 1917

860 Ziarul „Luptătorul” – Călăraşi, an 28 mart.


II, nr. 13, din 28.III.1893. 1893

861 Ziarul „Foaia poporului maghiar” 1941-


(Maghiar Neplap) – Timişoara, 1942
numerele din 26.II.1941 şi 19.I,
1942.
Lb. maghiară.

862 Ziarul „Lumea de azi” (Mai aug.


Világ), Cluj anul III, nr. 190, august 1929

87
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1929.
Lb. maghiară.

863 Ziarul „Viaţa maramureşeană” 1933


(Máramaroşi Ềlet), an VI, nr. din
12.VIII şi 24.X.1933.
Lb. maghiară.

864 Revista „Marea Noastră”, editată 1936


de Liga Navală Română, an V, nr.
7-8 din august-septembrie 1936.

865 Ziarul „Mureş” (Maros) – Tg. 1928,


Mureş, numerele din 6.I.1928, 1932
3.II.1932, 4.II.1932.
Lb. maghiară.

866 Revista religioasă „Mântuirea” – Ian.


Lugoj, an I, nr. 1 din ianuarie 1925. 1925

867 Ziarul „Meseria şi comerţul” 20 aug.


(Ipar és kereskedelem), Oradea, an 1938
II, nr. 34 din 20.VIII.1938.
Lb. maghiară şi română.

868 Ziarul „Moldova” – Bacău, 16 feb.


săptămânal independent de 1936
polemică şi reportaj, an I, nr. 1 din
16.II.1936.

869 Ziarul „Moldova” – Iaşi, 1941-


numerele din 20.IV,1941 şi 1942
27.IX.1942.

870 Monitorul Oficial nr. 116 din 1919-


1919, 159 din 21.X.1920, 28 din 1921,
24.II.1921, 49 din 16.IV.1926, 280 1926,
din 15.XII.1926, 238 din 13.X.1938 1938
şi nr. 239 din 14.X.1938.

871 Ziarul „Muncitorul evreu”, an I, 15 oct.


nr. 1 din 15.X.1932, organ al 1932
Partidului Socialist.

872 Revista „Muncitorul român”, 30 dec.


anul V, nr. 7 din 30.XII.1942. 1942

873 Ziarul „Murmurul Naţiunii”, an I, Iul.


nr. 1 din iulie 1929. 1929

88
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
874 Ziarul „Clopotul” (Nabat), 1928-
Chişinău, numerele din 1929
20.XII.1928, 28.XII.1928, 1.I.1929.
Lb. rusă.

875 Ziarul „Nădejdea” – T. Severin, 1934,


numerele din 16.XII.1934 şi 1942
12.III.1942.

876 Ziarul „Reggeli Ujsag” din 19 dec.


19.XII.1918. 1918
Lb. maghiară.

877 Ziarul „Nagyvarad” (Oradea 18 ian.


Mare) nr. 14 din 18.I.1919. 1919
Lb. maghiară.

878 Ziarul „Naghyvaradi Lapok” 15 iul.


(Oradea Mare) din 15 iulie 1930. 1930
Lb. maghiară.

879 Ziarul „Nagyvaradi Naplo”, nr. 21 feb.


42 din 21.II.1933. 1930
Lb. maghiară.

880 Ziarul „Glasul poporului” 1923


(Narodni Golos) – Cernăuţi, an I,
nr. 5 din 1923.
Lb. ucrainiană.

881 Ziarul „Părerile noastre” (Naşa 1925,


Reci), numerele din 18.VI.1925, 26 1926,
iun. 1926, 26.II.1929, 25.I.1932, 1929,
11.IV.1932, 28.IV.1932, 4.VI.1933. 1932-
Lb. rusă. 1933

882 Ziarul „Naţional Agrarul” – 15 dec.


Bacău, organ al Partidului Naţional 1934
Agrar, an I, nr. 1 din 15.XII.1934.

883 Ziarul „Naţiunea”, an II, nr. 326 26 apr.


din 26.IV.1947. 1947

884 Ziarul burghez „Neamul 1917


Românesc”, director N. Iorga,
numerele 212 din 5 august 1917 şi
238 din 31 august 1917, Iaşi.

885 Ziarul „Foaia poporului” 1932-


(Nepujsag), numerele din 17 august 1936

89
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1932, 31 august 1932, martie 1933,
15.I.1934, 25.III.1935, 26.VIII.1936,
27.VIII.1936, 28.VIII.1936, 29.VIII.1936,
31.VIII.1936, 1.IX.1936, 30.VIII.1936.
Lb. maghiară.

886 Ziarul cu titlul „Ziarul nou” 1933-


(Neue Zeitung), an I, nr. 29 din 1935
8.VIII.1933, 7.III.1934 şi 1.V.1935.
Lb. germană.

887 Ziarul „Noi”, an I, februarie Feb.


1933, Cluj. 1933

888 Ziarul „Noutăţi” (Novosti), an I, 2 iun.


nr. 1 din 2 iunie 1936, Cetatea Albă. 1936
Lb. rusă.

889 Revista „Ocultismul” – Bolgrad, Apr.


număr de probă, an I, nr. 1 din 1933
aprilie 1933.

890 Ziarul „Odessa”, an I, nr. 41 din 12 iun.


12.VI.1942. 1942
Lb. rusă.

891 Ziarul „Omul”, an II, nr. 2 din Oct-


oct. 1931, Bacău. 1931

892 Ziarul „Opinia” – Iaşi, numerele 1920,


din 24.IV.1920, 15.XII.1920, 1926,
18.IX.1926, 15.XII.1936. 1936

893 Revista „Ordinea – A rerd” – 1929


Cluj, an II, 15.IV.-15.V.1929.
Lb. maghiară, română.

894 Ziarul „Orizontul Nou”, an I, nr. 1933


3 din 1933.

895 Ziarul „Gazeta evreiască din Mart.


Răsărit” (Oestjüdische Zeitung), an 1929
XI, nr. 1182 din martie 1929.
Lb. germană.

896 Ziarul „Pamflet”, an IV, nr. 61 1 mart.


din 1.III.1937. 1937

897 Revista „Pantofarul modern”, an 1 ian.


I, nr. 1 din 1 ianuarie 1934. 1934

90
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Lb. maghiară, germană şi
română.

898 Ziarul „Patria” – Cluj, organ al 1920,


Partidului Naţional Român, 1923,
numerele din 29.I.1920, 20.II.1923, 1925,
29.XII.1925, 25.IV.1929, 20.X.1929. 1929

899 Ziarul „Pământ şi vot”, organ al Apr.


Partidului Naţional Ţărănesc, din 1936
jud. Tecuci, an I nr. 1 din aprilie
1936.

900 Ziarul „Pinguinul”, an I, nr. 2, 7 mart.


din 7 martie 1937. 1937

901 Ziarul „Ploieştii”, an I, nr. 1 din 21 mai


21.V.1922. 1922

902 Ziarul „Plugarul”, an I, nr. 21 din 11 oct.


11.X.1923. 1923

903 Ziarul „Politica”, an III, nr. 558 29 mart.


din 29.III.1928. 1928

904 Ziarul „Politica” – Iaşi, an I, nr. 27 aug.


19 din 27.VIII.1934. 1934

905 Ziarul „Poporul” – Deva, an I, nr. 28 iul.


6 din 28.VII.1932. 1932

906 Ziarul „Poporul” – Năsăud, an 3 feb.


III, nr. 3 din 3.II.1937. 1937

907 Ziarul „Porunca vremii”, 1925,


numerele din 25.II.1925, 8.II.1937, 1937,
22.III.1937 şi 21.V.1942. 1942

908 Ziarul „Poveşti agricole”, an I, 1 feb.


nr. 1 din 1.II.1935. 1935

909 Ziarul „Presa”, an II, nr. 10 din 22 mai


22.V.1920. 1920

910 Revista religioasă „Prietenul”, 1946


anul XIV, nr. 168 din iulie-august
1946.

911 Revista „Progresul” din 1- 1943


5.II.1943.

91
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
912 Revista „Progresul” – Galaţi, 1938-
numerele din iulie 1938, 7 1940
septembrie 1938, iulie 1939,
ianuarie 1940, februarie 1940, 21
septembrie 1940.

913 Ziarul „Propăşirea” – Ploieşti, Ian.


ianuarie 1929. 1929

914 Revista „Ramuri” – Craiova, 1923


numerele din 15 iulie 1923 şi 1
august 1923.

915 Ziarul „Raza”, an I, nr. 1 din 5 feb.


5.II.1936. 1936

916 Revista „Raza literară”, anul IV, 1935


numerele 20 şi 21 din aprilie 1935
şi mai-iunie 1935.

917 Ziarul „Răsunetul” – Lugoj, an 6 mai


VI, nr. 19 din 6 mai 1928. 1928

918 Ziarul „Răvaşul”, Cluj, an I, nr. 5 2 mai


din 2 mai 1903. 1903

919 Ziarul „Reacţiunea”, numerele 1936-


din 12-19.I.1936, 8.VIII.1937, 5- 1937
12.IX.1937.

920 Ziarul „Reformatorul” – Piatra 1921,


Neamţ, nr. din 7.I.1921 şi 1932
15.II.1932.

921 Ziarul „Reggeli Lapok” – Satu 26 iul.


Mare, nr. 147 din 26.VII.1940. 1940
Lb. maghiară.

922 Ziarul „Gazeta de dimineaţă” 14 feb.


(Reggeli ujsag), Satu-Mare, nr. din 1933
14.II.1933.
Lb. maghiară.

923 Ziarul „Gazeta de dimineaţă” 1932,


(Reggeli ujsag), Tg. Mureş, nr. din 1937,
10.I.1932, 19.I.1937 şi 28.X.1938. 1938
Lb. maghiară.

924 Ziarul „Republicanul” 1917-


(Respublikaneţ) – Iaşi, din 1918

92
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
30.XII.1917, 1.I.1918 şi 24.I.1918.
Lb. rusă.

925 Ziarul „Războiul”, an XV, nr. 8 ian.


4833 din 8.I.1891. 1891

926 „Revista farmaciei”, an XXXV, 5 mai


nr. 5 din mai 1924. 1924

927 „Revista infanteriei”, octombrie 1923


1923.

928 „Revista tranşeelor”, an I, nr. din 1916-


21.IX.1916, 30.IX.1916, 3.X.1916, 1918
3.IX.1917 şi 1.I.1918.

929 Ziarul „Ridnii krai”, Cernăuţi, 1926


numerele din 7.II.1926, 22
septembrie 1926 şi 19.XII.1926.
Lb. ucrainiană.

930 Revista „Ripiţoni” – Bălţi, editată 22 sept.


de organizaţia sionistă „Gordonea”, 1932
nr. din 22.IX.1932.
Lb. idiş şi traducere în lb.
română.

931 Ziarul „România”, an. I, nr. 47, 18 iul.


din 18.VII.1928. 1928

932 Ziarul „România Nouă” – organ 4 mart.


de propagandă pentru unirea 1918
politică a tuturor românilor, an II,
nr. 37 din 4 martie 1918, Chişinău.

933 Ziarul „România Nouă” – Cluj, 1934,


an II, nr. 231 din 25.X.1934 şi 263 1936
din 12.XII.1936.

934 Ziarul „Românul” – Botoşani, an 18 oct.


I, nr. 20 din 18.X.1934. 1934

935 Ziarul „Românul Târnăvean”, an 12 mai


V, nr. 1 din 12 mai 1920. 1920

936 Ziarul „Săptămâna CFR”, an I nr. 7 feb.


3 din 7.II.1932. 1932

937 Ziarul „Sărbători naţionale”, 24 ian.


editat de Divizia a II-a Bălţi, la 24 1920

93
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
ianuarie 1920.
Lb. rusă şi română.

938 Ziarul „Seara”, numerele din 1939


8.VIII.1939, 6.X.1939.

939 Revista „Secera”, an I, nr. 1 din 11 iun.


11.VI.1933. 1933

940 Revista religioasă „Semnele 1920


timpului”, numerele din iulie 1920,
august 1920, septembrie 1920 şi 2
numere nedatate.

941 Ziarul „Sfarmă-Piatra”, an VII 11 feb.


din 11 februarie 1941. 1941

942 Revista „Sibiul medical”, anul II, Oct.-


nr. 10-12, octombrie-decembrie Dec.
1935. 1935

943 Revista „Societatea de mâine” – 1927


Cluj, numerele din 25.IX.1927,
2.X.1927 şi 16-30.X.1927.

944 Ziarul „Soldatul Moldovan” – 20 oct.


Chişinău, număr festiv din 20 1932
octombrie 1932.

945 Ziarul „Solia dreptăţii” – Orăştie, 1928


organ al Partidului Naţional
Ţărănesc, numerele din 23.II.1928,
29.III.1928 şi 26.IV.1928.

946 Ziarul „Solia satelor” – Cluj, 31 iul.


numărul din 31.VII.1919. 1919

947 Ziarul „Strigătul Oltului”, R. 18 iun.


Vâlcea, organ al Ligii Apărării 1933
Naţionale Creştine, an III, nr. 10 din
18 iunie 1933.

948 Ziarul „Studentul naţionalist”, an 15 mart.


I, nr. 1 din 15.III.1935. 1935

949 Revista „Studenţii Bibliei” 1927. 1936


Revista „Ucenicii Bibliei”
Bibliatanulok, 1936.
Lb. maghiară, română.

94
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
950 Ziarul „Der Stürmer” – 1933-
Timişoara, organ al naţionaliştilor 1934
germani din Banat, numerele din
19.II.1933 şi 18.II.1934.
Lb. germană.

951 Ziarul „Suflet nou”, anul I, nr. 1 15 apr.


din 15 aprilie 1936. 1936

952 Ziarul „Suflet românesc”, an II 15 apr.


nr. 15 din aprilie 1936, Reşiţa. 1936

953 Ziarul „Südungarilcher Bote” – 16 apr.


Lugoj, numărul din 16 aprilie 1919. 1919
Lb. germană.

954 Ziarul „Gazeta din Salonta” 14 iun.


(Szalontai Iapok), an XLIV, nr. 130 1932
din 14 iunie 1932.
Lb. maghiară.

955 Ziarul „Pământul secuiesc” 24 dec.


(Szekelyföld), Tg. Mureş, nr. 24 1925
dec. 1925.
Lb. maghiară.

956 Ziarul „Viaţa colectivă a 17 iul.


secuilor” (Szekely kozelet), 1927
Odorhei, nr. din 17 iulie 1927.
Lb. maghiară.

957 Afiş al ziarului „Somerul” 1935


Timişoara, noiembrie 1935.

958 Revista pentru copii intitulată 15 feb.


„Ştie multe”, an III, nr. 3 din 1936
15.II.1936.

959 Ziarul „Ştirea” – Brad, an X, nr. 25 nov.


2516 din 25.XI.1940. 1940

960 Ziarul „Ştirea” – Botoşani, an 18 sept.


VII, nr. 364 din 18 septembrie 1937
1937.

961 Ziarul „Ştirea” – Craiova, nr. din 30 dec.


30.XII.1920. 1920

962 Ziarul „Malul Someşului” (Sza 18 iun.


mosmente), Dej, nr. din 18 iunie 1932

95
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1932.
Lb. maghiară.

963 Revista „Târgoviştea”, an I, nr. 1 25 nov.


din 25.XI.1939. 1939

964 Ziarul „Telegraful Bacăului”, an 14 dec.


I, nr. 37 din 14.XII.1931. 1931

965 Ziarul „Telegraful Român”, an 10 ian.


III, nr. 545 din 10.I.1891. 1891

966 Ziarul „Temesvarer Volksblatt”, 7 apr.


an 28, nr. 78 din 7 aprilie 1929. 1929
Lb. germană.

967 Ziarul „Temesvari Hirado” din 5 05 nov.


noiembrie 1934. 1934
Lb. maghiară.

968 Ziarul „Temesvari Hirlap”, 1919-


numerele din 3.V.1919, 10.VII.1920, 1920,
20.X.1920, 9.XII.1926, 10.VI.1926, 1926,
7.IV.1929, 10.XII.1930 şi 16.I.1934. 1929,
Lb. maghiară. 1930,
1934
969 Ziarul „Temesvari Ujsag” din 3 3 mai
mai 1919. 1919
Lb. maghiară.

970 Ziarul „Tempo”, numerele din 1933,


20.VII.1933, 4.VIII.1933, 1935
30.VIII.1933 şi 3.VIII.1935.

971 Ziarul „Timpul”, numerele din 1893


24.II.1891, 3.III.1893 şi 7.VI.1893.

972 Ziarul „Timpul” – Iaşi, an I, nr. 1 28 ian.


din 28.I.1935. 1935

973 Ziarul „Tineretul Ţărănist”, foaie 24 feb.


a tineretului naţional-ţărănist ieşean, 1935
an I, nr. 1 din 24.II.1935.

974 Ziarul „Dincolo de Tisa” 12 mart.


(Tiszantúl) – Oradea, an XXX, nr. 1919
61 din 12.III.1919.
Lb. maghiară.

975 Revista „Tocul” (A Toll) – Iul.

96
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Timişoara, an I, nr. 3 din 10 iulie 1920
1920 şi 4 din 17 iulie 1920.
Lb. maghiară.

976 Ziarul „Torţa Olteană” – Craiova, 15 iun.


numărul din 15.VI.1939. 1939

977 Prospect al revistei „Tot” aprilie Apr.


1932. 1932

978 Ziarul „Tribuna” – Braşov, an 18 oct.


IV, nr. 1055 din 18.X.1944. 1944

979 Ziarul „Tribuna” – Oradea, an II, Nov.


nr. 46 din 7.XI.1920 şi nr. 48 din 1920
21.XI.1920.

980 Ziarul „Tribuna Bacăului”, an I, 23 sept.


nr. 1 din 23 septembrie 1934. 1934

981 Ziarul „Tribuna evreiască” – Iaşi, 31 mart.


an IV, nr. 120 din 31 martie 1935. 1935

982 Ziarul „Tribuna liberă” – Silistra, 29 oct.


an I, nr. 1 din 29 octombrie 1930. 1930

983 Ziarul „Tribuna muncii” – 1942


Bucureşti numerele din februarie
1942, martie 1942, aprilie 1942,
mai 1942, iunie 1942, iulie 1942,
august 1942, septembrie 1942,
octombrie 1942, decembrie 1942.

984 Ziarul „Tribuna noastră” – Cluj, 1936


numerele din 23 august 1936 şi 6
septembrie 1936.

985 Ziarul „Tribuna Olteniei” – 12 iun.


Craiova, 12.VI.1942. 1942

986 Ziarul „Tribuna Românească”, 2 apr.


nr. din 2.IV.1933. 1933

987 Revista „Turnul de veghere” – Ian.


Cluj, an VIII, nr. din ianuarie 1924. 1924

988 Ziarul „Tara” – Bucureşti, an I, 1893


numerele din 27 mai şi 4 iunie
1893.

97
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
989 Ziarul „Tara” – Timişoara, an II, 27 feb.
nr. 24 din 27.II.1933. 1933

990 Ziarul „Tara de mâine”, Cluj, an 1936


II, nr. 2 din martie 1936 şi 7-8 din
august 1936.

991 Revista „Ogorul” (Ugar) – Turda, 27 mart.


an I, nr. 3 din 27.III.1932. 1932
Lb. maghiară.

992 Ziarul „Ştiri noi” (Uj hirek) 18 nov.


Timişoara, an IV, nr. 7 din 1931
18.XI.1931.
Lb. maghiară.

993 Ziarul „Ujsag” – Cluj, numerele 1919


din 31.I.1919, 21.VI.1919,
23.VII.1919.
Lb. maghiară.

994 Ziarul „Unirea” – Iaşi, an I, nr. 2 1 dec.


din 1.XII.1930. 1930

995 Ziarul „Unirea Română” – 29 sept.


Timişoara, an VII, nr. 1648 din 1937
29.IX.1937.

996 Ziarul „Universal”, numerele din 1926,


17.I.1926 şi 7 iulie 1936, ediţie 1936
specială.

997 Ziarul „Drumul nostru” (Unser 1926-


Weg) – Bucureşti, nr. din 1927,
18.VI.1926, 3.X.1927 şi 10.VI.1929. 1929
Lb. idiş.

998 Ziarul „Cuvântul nostru” (Unser 20 iun.


Wort) din 20 iunie 1929. 1929
Lb. idiş.

999 Revista „Unu”, an III, nr. 21 din 1930-


5.I.1930, nr. 32 din dec. 1930 şi an 1931
IV, nr. 33 din februarie 1931.

1000 Ziarul „Vestitorul Basarabiei” nr. 14 iun.


37 din 14.VI.1925. 1925

1001 Ziarul „Vestul” – Timişoara, an 25-26


IV, nr. 747 din 25.II.1933 şi 748 din feb.

98
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
26.II.1933. 1933
1002 Ziarul „Viaţa” – „Jiznî” – Bălţi 16 mart.
an I, nr. 1 din 16 martie 1935. 1935
Lb. rusă şi română.

1003 Ziarul „Viaţa Basarabiei” – 11 dec.


Chişinău, an I, nr. 25 din 1932
11.XII.1932.

1004 Ziarul „Viaţa muncitorească” 3 nov.


Iaşi, an II, nr. 4 din 3.XI.1919. 1919

1005 Ziarul „Viforul” – Braşov, an I, 1 aug.


nr. 1 din 1 aug. 1933. 1933

1006 Ziarul „Viitorul” numerele din 1919,


18.XI.1919 şi 8.IX.1921. 1921

1007 Ziarul „Virtutea” – Ploieşti din 12 mart.


12.III.1931. 1931

1008 Ziarul „Vocea” – Bârlad, 22 nov.-


numerele din 22.XI.1931 şi 14 dec.
14.XII.1931. 1931

1009 Ziarul „Vocea” – Galaţi, 6 oct.


6.X.1937. 1937

1010 Ziarul „Voinţa Prahovei” – 19 oct.


Ploieşti nr. din 19 octombrie 1919. 1919

1011 Revista „Volkswehr” – Ian.


Timiţoara, nr. 1 din ianuarie 1936. 1936

1012 Ziarul „Vremea” – Bazargic, an 16 oct.


I, nr. 1 din 16 octombrie 1932. 1932
Lb. bulgară, română.

1013 Ziarul „Vremea” – Galaţi, organ 8 nov.


al Partidului Conservator- 1915
Democrat, an VI, nr. 236 din
8.XI.1915.

1014 Revista „Vremea” – Bucureşti, 1934,


an VII, nr. 364 din 18.XI.1934 şi an 1941
XIII, nr. 632 din 1941 (almanah).

1015 Ziarul „Vremea” – Chişinău, 14 iun.


14.VI.1933. 1933
Lb. rusă.

99
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice

1016 Ziarul „Vremea” – Piatra Neamţ, 6 oct.


organ al Partidului Naţional 1935
Ţărănesc, jud. Neamţ, an I, nr. 1 din
6.X.1935.

1017 Ziarul „Oglinda lumii” (Welf- Feb.


Spigl) din 2.II.1940 şi din 9.II.1940. 1940
Lb. idiş.

1018 Ziarul „Zbiciul” – Timişoara, an 31 aug.


II, nr. 5 din 31 august 1934. 1934

1019 Ziarul „Ziua” – Iaşi, nr. din 26 ian.


26.I.1935. 1935

1020 Ziarul „Zaria” – Cernăuţi, 1924-


numerele din 27 iulie 1924 şi 1925
29.III.1925.
Lb. ucrainiană.

1021 Ziarul „Zorile” – Bucureşti, an I, 3 sept.


nr. 122 din 3.IX.1935. 1935

1022 Revista „Zorile” – Bucureşti, an Aug.


VI, nr. din august 1926. 1926

1023 Ziarul „Jurnalul Văii Jiului” Oct.-


(Zsilvölgyi Naplo), nr. din Nov.
31.X.1929, 8.XI. şi 16.XI.1929, 1929
Petroşani.
Lb. maghiară.

1024 „Ziarul de ora 5” (5 orai Ujisag) mai


– Timişoara, an I, nr. din 3 mai şi 1931
12 mai 1931.
Lb. maghiară.

1025 „Ziarul de ora 6” (6 orai ujisag) – 1932


Timişoara, numerele din 23 august
1932, 30 august 1932, 13 octombrie
1932.
Lb. maghiară.

1026 Ziarul „Daily Herald” – Londra, 26 nov.


nr. din 26.XI.1919. 1919
Lb. engleză.

1027 Ziarul „Ziuă nouă” (Der Neue 2 oct.


Tag), nr. 190 din 2 octombrie 1919, 1919

100
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Viena.
Lb. germană.

1028 Ziarul „Die Neue Zeitung” – 14 nov.


Viena, nr. 312 din 14.XI.1925. 1925
Lb. germană.

1029 Ziarul „Die Neue Welt” – Viena 13 iul.


nr. din 13 iulie 1938. 1938
Lb. germană.

1030 Buletin informativ „Europäische 18 mart.


Naţionalitäten-korespondenz” – 1933
Viena, nr. 1-2 din 18 martie 1933.
Lb. germană.

1031 Ziarul „Noua presă liberă” (Neue 2 oct.


Freie Presse) – Viena, nr. 19793 din 1919
2.X.1919.
Lb. germană.

1032 Ziarul „Noul jurnal vienez” 1918,


(Neuer Wiener journal) nr. din 1923,
8.I.1918, 25.V.1923 şi 17.I.1928. 1928
Lb. germană.

1033 „Revistă de cuvinte încrucişate” 29 iul.


(Ratsel Zatung Die Sphinx) din 29 1927
iulie 1927.
Lb. germană.

1034 Ziarul „Reichsporl” – Viena, nr. 8 ian.


12 din 8.I.1918. 1918
Lb. germană.

1035 Broşura „Mişcările sociale 1906,


democrate şi anarhiste” (Die 1912
sozialdemokratische und
anarchistische Bewegung),
numerele din anii 1906 şi 1912,
Viena, 1907, 1913.
Lb. germană.

1036 Ziarul Wiener Stimmer, nr. 44 24 feb.


din 24.II.1921. 1921
Lb. germană.

1037 Revista „Uceniceska beceda” – 1 oct.


Sofia, an II, nr. 2 din 1.X.1901. 1901
Lb. bulgară.

101
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1038 Foaie intitulată „Ecoul Varnei” oct.,
(Barnencko exo), nr. din 9.X.1919 dec.
şi 3.XIII.1919. 1919
Lb. bulgară.

1039 Ziarul „Ecoul Bulgariei” (L'echo 1919


de Bulgarie), numerele din
29.X.1919, 31.X.1919, 5.XI.1919,
7.XI.1919, 10.XI.1919, 11.XI.1919,
12.XI.1919, 15.XI.1919, 17.XI.1919,
18.XI.1919 şi 21.XI.1919 – Sofia.
Lb. franceză.

1040 Ziarul „Telegrame” (Telegrami) 1919


– Varna, nr. din 9.IX, 9.X, 10.X,
5.XI şi 11.XI.1919.
Lb. bulgară.

1041 Afiş prin care macedonenii din 16 nov.


Varna-Bulgaria, erau chemaţi la o 1919
adunare în ziua de 16.XI.1919.
Lb. bulgară.

1042 Ziarul „A nap” – Budapesta, an 22 dec.


XV, nr. 300 din 22.XII.1918. 1918
Lb. maghiară.

1043 Ziarul „Tribuna” – Sofia, nr. din 29 nov.


29.XI.1919. 1919
Lb. bulgară.

1044 Ziarul „Zorile” (Zopa) – Sofia, 1919-


nr. din 1.XII.1919, 24.V.1920, 1920,
29.V.1920, 5.VI.1920 şi 1930
4.VII.1930.
Lb. bulgară.

1045 Afiş care cuprinde platforma 1919


program a unei coaliţii de partide în
lista candidaţilor acestor partide din
Bulgaria, pentru alegerile din anul
1919.
Lb. bulgară.

1046 Ziarul „Zarea”, Sofia, nr. Mai-iul.


disparate din mai-iulie 1920. 1920
Lb. bulgară.

1047 Ziarul „Apărarea poporului” 26 iun.


(Narodna Otbrana) – Sofia, nr. din 1920

102
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
26 iunie 1920.
Lb. bulgară.

1048 Broşură cuprinzând cuvântarea 12 iun.


lui Raica Dascalov despre situaţia 1920
financiară a Bulgariei, Sofia, 1920;
Ziarul „Napradî” – Sofia, 12 iunie
1920.
Lb. bulgară.

1049 Ziarul „Gazeta rusă din Sofia” 1920


(Russkaia Sofiiskaia Gazeta)–
Sofia, organ al emigranţilor ruşi din
Balcani, numerele din 4.IV., 11.IV
şi 23.V.1920.
Lb. rusă.

1050 Ziarul „Ruskaia gazeta” – Sofia Iun.-iul.


numerele din 16 iunie şi 17 iulie 1920
1920.
Lb. rusă şi bulgară.

1051 Apelul şi rezumatul programului 1920


partidului popular liberal din
Bulgaria.
Lb. bulgară.

1052 Ziarul „Dimineaţa” (Utro) – 1920,


Sofia, din 28 mai 1920 şi 19 1934
decemb rie 1934.
Lb. bulgară.

1053 Ziarul „Epoca” – Sofia, din 7 dec.


7.XII.1922. 1922
Lb. bulgară.

1054 Broşură intitulată „Cine a pregătit 1923


răscoalele. Descoperiri şi
documente”, Sofia 1923.
Original.
Lb. bulgară şi română.

1055 Ziarul „Mir” – Sofia, 29 august 29 aug.


1924. 1924
Lb. bulgară.

1056 Ziarul „Prosveta” – Vidin, 2 2 ian.


ianuarie 1930. 1930
Lb. bulgară.

103
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1057 Revista ilustrată pentru copii 1934
„Rosiţa”, Sofia, 1934.
Lb. bulgară.

1058 Revista „Tânărul cooperator” 15 dec.


Sofia, 15.XII.1936. 1936
Lb. bulgară.

1059 Afiş al Primăriei Varna-Bulgaria, 22 iun.


prin care locuitorii oraşului erau 1940
obligaţi să declare şi să predea
autorităţilor armele şi binoclurile pe
care le deţineau.
Original în lb. bulgară şi
traducere în limba română.

1060 Manifest anticomunist al f.a.


organizaţiei de tineret „Apărătorul”
(Branik) din Rusciuk, Bulgaria.
Copie, fotocopie.
Lb. bulgară şi română.

1061 Broşura „Dezvoltarea omenirii”, 1924


editată de Montreal, Canada în
1924.
Lb. ucrainiană.

1062 Ziarul „Pionierul” (Uttörö), 3 mai


Toronto, Canada, din 3 mai 1934. 1934
Lb. maghiară.

1063 Ziarul cu titlul „Ziarul din Praga” 10 ian.


(Prager Tagblatt), din 10.I.1918. 1918
Lb. germană.

1064 Ziarul „Kraj”, 1920. 1 ian.


Lb. cehă. 1920

1065 Broşură intitulată „Rádce 1920


Dëlnèno Lidu”, Praga, 1920.
Lb. cehă.

1066 Adresă prin care „Prager Press” 2 dec.


face precizări cu privire la 1923
conţinutul şi orientarea acestei
publicaţii.
Lb. germană.

1067 „Ziarul Maghiar” (Magyar ujsag) 2 mart.


– Timişoara, an IX, nr. 49 din 1927

104
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
2.III.1927.
Lb. maghiară.

1068 Ziarul „Lidove Noviny”, an 39, 1931


nr. 186, 188, 189 şi 190 din 1931.
Lb. cehă.

1069 Revista „Curierul Rusiei 2 feb.


ţărăneşti” (Vestnik Krestianckoi 1932
Rossii) – Praga, nr. 2 din februarie
1932.
Lb. rusă.

1070 Ziarul „Curierul de graniţă” 23 nov.


(Grenzbote), editat în Cehoslovacia 1941
la 23 noiembrie 1941.
Lb. germană.

1071 Ziarul „Neue Zürchei Zeitung”, 26 feb.


26.II.1920. 1920
Lb. germană.

1072 Buletinul de presă al Antantei 24 mart.


Internaţionale Anticomuniste, 24 1938
martie 1938.
Lb. spaniolă.

1073 Manifest lansat de aviaţia 1941


finlandeză prin care soldaţii
sovietici erau îndemnaţi să se
predea.
Traduceri.

1074 Ziarul „Journal Dco Debats” 14 mai


Paris, numărul din 14 mai 1920. 1920
Lb. franceză.

1075 Ziarul „Le Matin” – Paris, nr. din 17 mai


17.V.1920. 1920
Lb. franceză.

1076 Ziarul „Excelsior” – Paris, nr. din 17 mai


17.V.1920. 1920
Lb. franceză.

1077 Ziarul „Le Temps” – Paris, din 19 mai


19.V.1920. 1920
Lb. franceză.

1078 Ziarul „L'Echo de Paris”, nr. din 22 mai

105
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
22.V.1920. 1920
Lb. franceză.

1079 Ziarul „L'en dehora” – Orléans, 6 feb.


din 6.II.1923. 1923
Lb.franceză.

1080 Ziarul „Le Quotidien” – Paris, nr. 7 dec.


din 7.XII.1924. 1924
Lb. franceză.

1081 Ziarul „Rodnaia zemlea” – Paris 16 feb.


nr. 1 din 16 februarie 1925. 1925
Lb. rusă.

1082 Revista „L'Europe nouvelle – 30 oct.


Paris, nr. din 30 octombrie 1926. 1926
Lb. franceză.

1083 Ziarul „Le Figaro”- Paris, nr. din 2 nov.


2.IX.1927. 1927
Lb. franceză.

1084 Revista „Dni Ejenedelnik”, sub 1928


redacţia lui A.F. Kerenski, Paris, nr.
16 din 23.XII.1928 şi nr. 17 din
30.XII.1928.
Lb. rusă.

1085 Revista „Rusia ilustrată” – Paris, 1928,


nr. din 27.X.1928 şi 23.XI.1929. 1929
Lb. rusă.

1086 Ziarul „Posleadniia Novosti”, 10 dec.


Paris, nr. din 10.XII.1929. 1929
Lb. rusă.

1087 Ziarul „Les nouvelles Littéraires” 26 aug.


– Paris, nr. din 26 august 1930. 1930
Lb. franceză.

1088 Revista „L'éducateur du monde” 21 oct.


– Paris, nr. din 21 octombrie 1935. 1935
Lb. franceză.

1089 Ziarul „Samedi”, hebdomadar 11 apr.


ilustrat al vieţii evreilor, Paris, nr. 1936
15 din 11.IV.1936.
Lb. franceză.

106
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1090 Publicaţiile „Bulletin d'information 31 mart.
espagnole” din 31.III.1938 şi „Agence 1938
d'information espagnole” din
31.III.1938, referitoare la evoluţia
războiului civil din Spania.
Lb. franceză.

1091 Revista „Rien que la vérite” – aug.


Londra, numerele din 4.VIII, 1940
11.VIII şi 18.VIII.1940.
Lb. franceză.

1092 Ziarul „Chemarea” (Prižav) – 26 nov.


Berlin, din 26 noiembrie 1919. 1919
Lb. rusă.

1093 Ziarul „Iudische Rundschau” – 4 mai


Berlin, organ sionist, nr. 29 din 1920
4.V.1920.
Lb. germană.

1094 Ziarul „Deutsche Allgemeine 25 sept.


Zeitung” – Berlin, nr. din 1921
25.IX.1921.
Lb. germană.

1095 Ziarul „Vossische Zeitung” – 21 mart.


Berlin, nr. din 21 martie 1922. 1922
Lb. germană.

1096 Manifeste, cărţi poştale cu 1922


conţinut antisemit, editate la
Leipzig.
Lb. germană.

1097 Broşuri tipărite la Leipzig, la 1922


editura „Ciocanul” (Hammer).
Lb. germană.

1098 Ziarul „Lumea” (Die Welt) – 2 ian.


Berlin, an 29, nr. 1 din 2.I.1923. 1923
Lb. germană.

1099 Fiţuică anticomunistă, intitulată 5 ian.


„Corespondenţă specială pentru 1923
studierea problemelor bolşevice”,
Berlin, nr. 74 din 5.I.1923.
Lb. germană.

1100 Revista „Junge Menschen” – 1 ian.

107
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Hamburg, nr. din 1 ianuarie 1927. 1927
Lb. germană.

1101 Revista „Oglinda lumii” (Der 15 apr.


Welt Spiegel) – Berlin, nr. 16 din 1928
15.IV.1928.
Lb. germană.

1102 Ziarul „Berliner Tageblatt”, nr. 19 iul.


336 din 19 iulie 1929. 1929
Lb. germană.

1103 Ziarul „8 Uhr Ubendblatt” – 6 oct.


Berlin, an 85, nr. 235 din 6 1932
octombrie 1932.
Lb. germană.

1104 Buletin al Serviciului de 15 aug.


Informaţii Anticomintern, Berlin, 1935
an X, nr. 5 din 15.VIII.1935.
Lb. franceză.

1105 Buletin de informaţii „Der Ost – 1935,


Express” al Serviciului (german) de 1938
Informaţii pentru politică,
economie, cultură: Rusia, Polonia,
Finlanda, Ţările Baltice-Berlin,
26.III.1935; buletin „Der Ost-
Express” în care este publicat un
rezumat al unei cuvântări a
mareşalului Timoşenco, Berlin,
24.VI.1938.
Lb. germană, română.

1106 Manifest tipărit la Hamburg, 1938


intitulat „Strigătul de prevenire al
lui Adolf Hitler faţă de pericolul
bolşevic”.

1107 Programul unei manifestări 1939


prilejuite de sărbătorirea zilei
naţionale germane.
Lb. germană.

1108 Buletinul unei organizaţii 1942


naţionaliste ucrainiene, tipărit la
Berlin, 1942.
Lb. ucrainiană.

1109 Buletin de informaţii „Anticomintern”, 20 iul.

108
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Berlin, an I, nr. 2 din 20.VII.1943. 1943
Lb. română.

1110 Ziarul „Kurznachrichten”, 7 aug.


destinat trupelor germane de pe 1944
frontul de est.
Lb. germană.

1111 Ziarul „Le Messager D'Athenes” mart.


– Atena, numerele din 17- 1927
20.III.1927. Unele articole au fost
traduse de siguranţă.
Lb. franceză, română.

1112 Revista religioasă „Kapay – 15 mai


Jediath”, nr. 13 din 15.V.1939, Tel- 1939
Aviv.
Lb. idiş.

1113 Publicaţia „Zvanicine novine” 21 dec.


Novisad, nr. din 21.XII.1918. 1918
Lb. rusă şi sârbă.

1114 Manifest lansat de Blocul croat 1922


condus de Ante Pavelici.
Lb. croată şi română.

1115 Manifeste naţionaliste lansate de 1922


Blocul croat condus de Ante
Pavelici.
Lb. croată şi română.

1116 Apelul generalului Milan Nedici, f.a.


preşedintele Consiliului de Miniştri,
către poporul sârb, prin care cere să
se renunţe la lupta armată contra
ocupanţilor germani.
Lb. sârbă şi română.

1117 Broşura anticomunistă „Marxismul 1919


în practică” de Gustaw Eksztein,
Varşovia, Editura Lebensfragen.
Lb. idiş.

1118 Ziarul „Stowo Polskie”, Lwow, 6 6 mai


mai 1924. 1924
Lb. poloneză.

1119 Ziarul „Informaţii din Lemberg” 21-22


nr. din 21-22.XII.1941. dec.

109
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Lb. rusă. 1941

1120 Buletinul informativ „Falange 2 oct.


Exterior”, ediţia franceză, sau 1938
Sebastian (Spania), nr. 2 din
octombrie 1938.
Lb. franceză.

1121 Revista „Turnul veghetor şi iun.


vestirea prezenţei lui Cristos” – 1919
New-York, nr. 6 din VI.1919.
Lb. română.

1122 Ziarul „Cuvântul poporului 5 aug.


maghiar din America” (Amerikai 1919
Magyar Népszava), New-York, an
XX, nr. 85 din 5 august 1919.
Lb. maghiară.

1123 Ziarul „The New York Times”, 1927,


numerele din 11.XII.1927 şi 1930
26.I.1930.
Lb. engleză.

1124 Ziarul „L'Adurata dei refrattari”, 1935,


New York, numerele din 1940
16.II.1935, 6.I.1940 şi 13.I.1940.
Lb. italiană.

1125 Broşura „The International Post”, mai-iul.


Seattle (USA), nr. 2 din mai-iulie 1934
1934.
Lb. engleză.

1126 Broşură care cuprinde ancheta 1931


organelor guvernamentale
americane privind activitatea
partidului comunist american, 1931.
Lb. engleză.

1127 Ziarul „Independenţa” 30 mart.


(Függetlenség) – Budapesta, nr. din 1880
30.III.1880.
Lb. maghiară.

1128 Ziarul „Magyarország” – 30 mart.


Budapesta, 30.III.1880. 1880
Lb. maghiară.

1129 Ziarul „Solidaritatea” (Egyetértés) 24 iul.

110
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
– Budapesta, din 24.VII.1899. 1899
Lb. maghiară.

1130 Ziarul „Curierul budapestan” 23 mai


(Budapesti Rözlöny), ediţie specială 1915
din 23.V.1915.
Lb. maghiară.

1131 Ziarul „Neues Pester Journal” – 9 ian.


Budapesta, nr. 8 din 9 ianuarie 1918
1918.
Lb. germană.

1132 Ziarul „Gazeta Ciucului” (Csiki 2 nov.


Lapok), an XXX, nr. 44 din 1918
2.XI.1918.
Lb. maghiară.

1133 Ziarul „Csikvármegye”, ediţie nov.


specială, noiembrie 1918. 1918
Lb. maghiară.

1134 Materiale ale „Comitetului de 1918


propagandă al ţării” (Ungaria).
Lb. maghiară.

1135 Revista „Foile universitare” 12 ian.


(Egyetemi Lapok) – Budapesta, an 1919
XXXII, nr. 2 din 12 ianuarie 1919.
Lb. maghiară.

1136 Ziarul „Politisches Volksblatt” – 17 ian.


Budapesta, nr. din 17 ianuarie 1919. 1919
Lb. germană.

1137 Manifest cu conţinut antisemit, 1919


semnat de „Liga maghiarilor ce se
deşteaptă din Hajdu bösrörmenyi”
şi adresat „Către poporul maghiar”.
Original în lb. maghiară şi
traducere în lb. română.

1138 Manifest intitulat „Către poporul 31 mai


maghiar” (A Magyar Nemzethez!) 1919
Lb. maghiară.

1139 Ziarul „Iredentismul maghiar” 6 feb.


(Magyar irredenta) – Budapesta, 1921
6.II.1921.
Lb. maghiară.

111
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
1140 Revista „Az ujság vasárnapia”, 1929
supliment al ziarului „Ujsag” –
Budapesta, nr. 48 din 1929.
Lb. maghiară.

1141 Broşura „Tempo Bill” – 1932


Budapesta, cu conţinut sportiv.
Lb. maghiară.

1142 Ziarul „Dimineaţa” (A Reggel), 10 oct.


Budapesta, an XI, nr. 41 din 10 1932
octombrie 1932.
Lb. maghiară.

1143 Ziarul „Intre Dunăre şi Tisa” 4 aug.


(Duna – Tiszaközi Nagykörösi 1935
Hirlap), 4.VIII.1935.
Lb. maghiară.

1144 Memoriul Partidului Independent 1943


al Micilor Proprietari şi Agricultori,
adresat primului ministru al
Ungariei în legătură cu orientarea
politică a ţării.
Lb. maghiară.

1145 Manifest socialist maghiar. 1948


Lb. maghiară.

1146 Buletinul nr. 5 al armatei ruse 1917


intitulat „Vestitorul Frontului
Român” (Västnik rumânskago
fronta).
Lb. rusă.

1147 Revista „Petrogradskaia gazeta”, 1917


nr. 32 din 1917.
Lb. rusă.

1148 Ziarul „Basarabia liberă” 1917-


(Svobodnaia Bessarabia), nr. din 1918
26.V.1917, 25.I şi 29.III.1918.
Lb. rusă.

1149 Revista „Bezi lişnih slovi”, 11 iul.


Petrograd, nr. din 11 iulie 1917. 1917
Lb. rusă.

1150 Ziarul „Odesa nouă” (Odeskaia 1917-


novosti), nr. din 2.VIII.1917, 1918

112
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
16.IV.1918 şi 12.XII.1918.
Lb. rusă.

1151 Revista antibolşevică „Prietenul 5-12


poporului” (Drug noroda), nr. din 5 aug.
şi 12.VIII.1917. 1917
Lb. rusă.

1152 Ziarul „Depeşa” – Odesa, nr. din 27 apr.-


27.IV. şi 8.VIII.1917. 8 aug.
Lb. română. 1917

1153 Revista „Răsăritul” (Razsviat), 18 oct.


Petrograd, nr. 15 din 18 octombrie 1917
1917.
Lb. rusă.

1154 Ziarul „Viaţa nouă” (Dos Nae 28 ian.


Leben), Odesa, nr. 16 din 28 1918
ianuarie 1918.
Lb. idiş.

1155 Ziarul „Viaţa Basarabiei” 2 feb-


(Bessarabskaia jizni), nr. din 2.II şi 23 apr.
23.IV. 1918. 1918
Lb. rusă.

1156 Ziarul „Ultimele ştiri” 31 mart.


(Posledniia novosti) – Kiev, nr. din 1918
31 martie 1918.
Lb. rusă.

1157 Ziarul „Glasul celor de la 1 apr.


Dunăre” (Priduniskii golos), ziar 1918
care a sprijinit activitatea unionistă
a Sfatului Ţării din Basarabia, nr.
89 din 1.IV.1918.
Lb. rusă.

1158 Ziarul „Poşta Odesei” (Odesskaia 31 mart.


pacita), nr. din 31.III.1918. 1918
Lb. rusă.

1159 Ziarul „Gândul Kievului” 16 apr.-


(Kievskaia mâsl) nr. din 16.IV. şi 28 oct.
28.X.1918. 1918
Lb. rusă.

1160 Ziarul „Foaia Odesei” (Odeski 18 apr.


Listok), nr. 5 din 18 aprilie 1918. 1918

113
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Lb. rusă.

1161 Ziarul „Telegraf” – Odesa, nr. 21 apr.


din 21.IV.1918. 1918
Lb. rusă.

1162 Ziarul „Odesskaia novosti”, nr. 23-24


din 23 şi 24 aprilie 1918. apr.
Lb. rusă. 1918

1163 Ordonanţă şi pricazuri ale 1918-


Comenduirii judeţului Moghilev 1919
prin care se interziceau acţiunile
faţă de armata română.
Lb. rusă; ordonanţa tradusă în lb.
română.

1164 Ziarul „Ţinutul Priazovsk” 1919


(Priazovskii krai), nr. 258 şi 270 din
1919.
Lb. rusă.

1165 Ziarul „Cuvântul sudic” (Iujnoe 17 nov.


slovo) – Odesa, nr. din 1919
4/17.XI.1919.
Lb. rusă.

1166 Ziarul „Derevenskii nabat”, 15 oct.


15.X.1922. 1922
Lb. rusă.

1167 Ziarul „Azi” (Segodnia) – Riga, 11 ian.


11 ianuarie 1940. 1940
Lb. rusă.

1168 Ziarul „Unzer Vort”, nr. 8 (286) 23 feb.


din 23.II.1940. 1940
Lb. idiş.

1169 Memoriul a 29 de deputaţi şi nov.


senatori basarabeni din Parlamentul 1924.
României (Pan Halippa, I.
Buzdugan, C. Stere ş.a.) adresat
Regelui Ferdinand, în care prezintă
situaţia dificilă a Basarabiei,
datorită abuzurilor autorităţilor.
Copii, fotocopie.
Lb. germană şi română.

1170 Manifestul Grupului celor 13 1919

114
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
muncitori intitulat „Muncitori”,
militează pentru păstrarea legalităţii
şi respingerea socialismului
internaţional.

1171 Manifest intitulat „Mărinimoşi 1916


Soldaţi Români!”, semnat „De la
soldaţii Bulgari”, prin care soldaţii
şi cetăţenii români sunt îndemnaţi
să nu tragă în armata bulgară.

1172 Manifest intitulat „Secui!” 1919


(Székelyek!).
Lb. maghiară.

1173 Manifest al Guvernului maghiar Mai


creat la Arad în mai 1919. 1919
Lb. maghiară.

1174 Apel intitulat „Către agricultorii 1919


Ungariei” (Kialtvány Magyarország
földmivelöihez!), semnat de câteva
sute de persoane prin care se cere
înfiinţarea unui partid ţărănesc-
maghiar, Budapesta.
Lb. maghiară şi traducere în lb.
română.

1175 Manifest al Partidului Naţionalist 1919


„Partidul Reînnoirii maghiare”,
Budapesta.
Lb. maghiară.

1176 Broşuri tipărite de „Biroul 1926-


Antantei Internaţionale contra 1939
Internaţionalei a III-a”.
Lb. franceză.

1177 Material intitulat „Pregătiri 1928


pentru Congres”, întocmit şi semnat
de fruntaşii Partidului Naţional
Ţărănist (Iuliu Maniu, I. Mihalache,
Al. Vaida Voevod ş.a.), în vederea
Congresului Partidului Naţional
Ţărănesc de la Alba Iulia.
Lb. germană.

1178 Manifeste, afişe şi materiale de 1927


propagandă electorală ale Partidului
Naţional Liberal, Partidului

115
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Naţional Ţărănesc şi ale altor
partide şi formaţiuni politice.

1179 Ziarul „Aradul”, an II, nr. 41 din 24 apr.


24.IV.1932. 1932

1180 Ziarul „Le Franciste”, Paris, nr. 13 iun.


din 13.VI.1937. 1937
Lb. franceză.

1181 Manifest nesemnat îndreptat 1940


împotriva generalului Ion
Antonescu.
Lb. franceză.

1182 Manifest cu portretul lui I.V. 1944


Stalin.
Lb. rusă.

1183 Scrisoare prin care şeful Marelui 27 iun.


Cartier General al Eş. II, generalul 1941-
N. Mazarini îi comunică lui Ion 27 sep.
Mihalache că cererea sa de a fi 1946
trimis pe front nu poate fi rezolvată
favorabil în acel moment;
adeverinţă eliberată de Marele Stat
Major, Secţia I, din care rezultă că
maiorul de rezervă Ion Mihalache
face parte din categoria ofiţerilor de
rezervă care au solicitat să fie
trimişi pe Frontul de Est.

1184 Manifest semnat de Iosef 1945


Păsăţoiu-Gorj intitulat „Români!”,
prin care îndeamnă la unitate
naţională pentru depăşirea
greutăţilor lăsate de Al Doilea
Război Mondial.

1185 Programul Partidului Ţărănist- 1945


Radical, schiţă de anteproiect.

1186 Memoriu, nesemnat, adresat de 1946


un membru al Frontului plugarilor
din jud. Făgăraş primului ministru
(P. Groza), în legătură cu abuzurile
săvârşite de organele locale.

1187 Proces-verbal, material probatoriu 1948


întocmit de Asociaţia Profesională a

116
Nr. de Numărul Cuprinsul unităţii arhivistice Datele Nr. Obs.
inventar vechi al extreme filelor
unităţii
arhivistice
Avocaţilor Democraţi din jud. Neamţ
în legătură cu epurarea avocaţilor
evrei din Baroul Neamţ în perioada
1935-1942, de către Asociaţia
Avocaţilor Români Creştini, jud.
Neamţ.

117